Sunteți pe pagina 1din 3

Asociatia de Proprietari

Parcul de la Padure
Sos. Pipera Tunari 152-156
Voluntari Ilfov
SITUATIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV LA SFARSITUL SEM I 2010

PARTEA I PARTEA II
Nr.
crt Elemente de activ Valori Elemente de pasiv Valori

1 Sold casa 2963.36 Sold fond rulment 2300.00

2 Sold conturi in banci Soldul fondului pentru repararea si


cont curent 51770.14 imbunatatirea proprietatii comune ce revine 57298.59
cont card 94.59 ca obligatie legala proprietarilor (persoane
cont chirii 7828.45 fizice sau juridice)
cont depozit 150000.00

3 Sume neachitate inca de membrii asociatiei Soldul sumelor speciale destinate


pentru cheltuieli aferente lunii precedente achitarii cheltuielilor comune neprevazute 3057.95
(cu termen de incasare in luna in care se
face verficarea) 13594.16

4 Restante existente la data verificarii, Soldul altor fonduri legal constituite 150000.00
datorate de membrii asociatiei, reprezentand
cheltuieli aferente lunilor anterioare 1658.98

5 Debitori, altii decat membrii asociatiei 1606.89 Furnizori pentru facturi neachitate (livrari, prest) 0.00

6 Acte de plata pe luna in curs, nerepartizate 14746.45 Creditori - ASOC.PARC PADURE 30230.48
pe membrii asociatiei (facturi apa,electr,etc) Creditori 1376.00

7 Acte de plata pentru cheltuieli speciale cu 12854.00 Provizion de cheltuieli viitoare, angajate si 12854.00
care nu au fost inca diminuate fondurile neachitate inca pentru care nu s-au intocmit facturi
respective: contabilitate, canalizare

Intocmit,
Presedinte Viorica IACOB Administrator
Eugen VOICU Marciana Sultz
Asociatia de Proprietari
Parcul de la Padure
Sos. Pipera Tunari 152-156
Voluntari Ilfov
SITUATIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV LA SFARSITUL SEM I 2010

Total partea I RON 257117.02 Total partea II RON 257117.02

Intocmit,
Presedinte Viorica IACOB Administrator
Eugen VOICU Marciana Sultz
Asociatia de Proprietari
Parcul de la Padure
Sos. Pipera Tunari 152-156
Voluntari Ilfov
SITUATIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV LA SFARSITUL SEM I 2010

Intocmit,
Presedinte Viorica IACOB Administrator
Eugen VOICU Marciana Sultz