Sunteți pe pagina 1din 1

APROB

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor
semnat Angela MOTUZOC
29.09.2020

Ordinea de zi
a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor
din 01.10.2020, ora 1000

1. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică.


Raportor – domnul Adrian Bordianu

2. Examinarea demersului de modificare a structurii sistemului Procuraturii.


Raportor – domnul Alexandr Stoianoglo

3. Examinarea cererilor de înscriere în Registrul candidaţilor pentru suplinirea


funcțiilor vacante de procuror.
Raportor – doamna Lilia Potîng

4. Desemnarea câștigătorilor concursurilor demarate prin Hotărârea nr.1-82/2020 din


10.09.2020 pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror.
Raportor – doamna Angela Motuzoc

5. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-85/19 din


10.07.2020.
Raportor – domnul Constantin Șușu

6. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-107/2020 din


10.07.2020.
Raportor – doamna Inga Furtună

7. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-19/2020 din


10.07.2020.
Raportor – domnul Constantin Șușu

Diverse.

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor