Sunteți pe pagina 1din 3

Dragă domnule Potter,

Avem deosebita plăcere să vă informăm că aţi fost acceptat la Hogwarts, Şcoala de


Magie, Farmece şi Vrăjitorii. Alăturat, vă trimitem o listă cu tot echipamentul şi cărţile
necesare. Şcoala începe la 1 septembrie. Aşteptăm bufniţa dumneavoastră, nu mai târziu
de 31 iulie a.c.

Cu deosebită consideraţie,
Minerva McGonagall
Director Adjunct

— Bine aţi venit la Hogwarts. Banchetul în onoarea voastră o să înceapă în


curând.Operaţiunea de sortare este foarte dificilă şi importantă, deoarece veţi fi ca o mare
familie cât timp veţi studia aici. Veţi face parte dintr-o casă, unde veţi învăţa
împreună,veţi dormi în dormitorul casei respective si vă veţi petrece timpul liber tot acolo
şi tot împreună. Cele patru case sunt: Cercetaşii, Astropufii, Ochi-de-Şoim şi Viperinii.
Fiecare casă are istoria ei şi fiecare a produs vrăjitori şi vrăjitoare de seamă. Cât ve ţi sta
aici, prin strădaniile voastre, casa va primi puncte şi orice încălcare a vreunei reguli vă va
face să pierdeţi puncte. La sfârşitul anului, casa care are mai multe puncte prime şte Cupa
Caselor,o mare onoare pentru oricine. Sper să faceţi cinste casei din care ve ţi face parte.
Ceremonia de sortare va începe în câteva momente. Purtaţi-vă cum trebuie până vă vine
rândul!

Harry îşi lăsă iar privirile în jos, în momentul în care profesoara McGonagall puse un
taburet în faţa şirului, iar pe el, un joben de magician. Jobenul era tocit şi peticit, foarte
murdar. Mătuşa Petunia nu l-ar fi acceptat în casă.
Poate că trebuie să încerce să scoată un iepuraş din el, se gândi Harry, îngrozit.
Văzând că toţi îşi fixaseră privirile pe joben, se uită şi el ţintă acolo.
Câteva secunde, se lăsă o tăcere de moarte. Apoi, jobenul se mişc ă. I se desprinse o
panglică de la margine, ca şi cum ar fi fost o gură deschisă, şi jobenul începu s ă cânte:
S-ar putea să nu fiu deloc arătos,
Dar nu vă încredeţi în ce vedeţi,
Vă promit să dispar din lume,
De-ntâlniţi unul mai isteţ ca mine!
Eu sunt faimosul joben de sortare
În case, la şcoala faimoasă,
Şi, vai, cum întrec în splendoare
O pălărie, mult prea frumoasă!
N-aveţi nimic în cap, cum bine se vede,
Isteţul joben de sortare o ştie prea bine,
Hai, încercaţi-mă toţi, cât mai repede,
În ce case veţi fi, să vă zic, în fine.
Bravi Cercetaşi de veţi fi,
Cu inimi curate şi mari,
Veţi şti prin curaj şi nobleţe
Să uimiţi multe alese feţe.
Astropufi, dacă sunteţi,
Credincioşi, buni şi drepţi,
Harnici, răbdători şi cinstiţi,
Preţuiţi veţi fi şi iubiţi.
Dacă minţea vă e bine pregătită
Cu multă dorinţă de carte şi ştiinţă,
La Ochi-de-Şoim eşti bine venit
De toţi cei ca tine, aici însoţit.
Sau la Viperini, nu-i rău nici aici,
Prieteni la toartă cu alţi grămătici,
Isteţi, iscusiţi, prefăcuţi şi tare şireţi,
La voi, orice mijloc e bun, să răzbiţi.
Încercaţi-mă, nu vă temeţi,
Şi de mine nu vă feriţi,
Căci eu, oricine şi orice ar zice,
Gândesc şi sortez bine, amice!

Profesoara McGonagall înaintă, cu un sul de pergament în mână.


— Când vă strig numele, probaţi jobenul, stând pe taburet, pentru a fi sortaţi în casele
voastre. Abbot, Hannah! strigă ea.
O fetiţă, rozalie la faţă, cu nişte codiţe blonde, ieşi din rând, îşi puse jobenul pe cap şi
se aşeză pe taburet. Acesta îi căzu peste ochi. După o mică pauz ă...
— Astropufi! strigă jobenul.
La masa din dreapta izbucniră urale şi aplauze, iar Hannah se duse să se a şeze lâng ă
colegii ei, Astropufii. Harry observă că Pustnicul, fantoma durdulie, se îndreptă vesel
spre
fetiţă.
— Bones, Susan! anunţă iar profesoara McGonagall.
— La Astropufi! zise jobenul, iar Susan se aşeză lângă Hannah.
— Boot, Terry!
— Ochi-de-Şoim!
— Finch-Fletchley, Justin!
— Astropufi!
— Granger, Hermione!
Hermione aproape alergă spre taburet, se aşeză şi-şi trase jobenul pe cap.
— Cercetaşi! strigă jobenul.
— Potter, Harry!
— Potter? A zis Potter?
— Acel Harry Potter?.
— Hm, zise o voce, şoptit în urechea lui. Dificil, foarte dificil... Curaj berechet, minte
destulă, talent din plin şi... Oh, da, o dorinţă arzătoare să arăţi ce poţi! Interesant... Unde

te trimit?
Harry se prinse cu mâinile de taburet şi se rugă: „Doamne, nu la Viperini! Nu la
Viperini!”
— Nu la Viperini, da? zise vocea. Eşti sigur? Ai toate calităţile, iar aceast ă cas ă te-ar
putea ajuta să devii şi mai celebru! Nu? Ei bine, dacă eşti sigur, treci la... Cerceta şi!
Jobenul strigase ultimul cuvânt, pe care îl auzi toată sala! Uşurat, dar încă tremurând,
se îndreptă spre masa Cercetaşilor. Fericit că nu picase la Viperini, Harry nici nu-şi d ădu
seama că era aclamat cu mult mai mult entuziasm faţă de toţi cei dinainte. Percy,
Perfectul,
se ridică şi-i strâse mâna cu putere, în timp ce gemenii Weasley strigau:
— Harry Potter e la noi! Harry Potter e la noi! Sâc! Sâc! Harry stătea vizavi de
fantoma cu guler înalt şi plisat.
— Bine aţi venit la Hogwarts, şcoala de magi şi vrăjitori! Înainte de a începe
banchetul, vreau să vă spun câteva cuvinte. Iată-le: Papă-lapte! Smiorcăiţi! Ciudaţi!
Vicleni! Mulţumesc!
— E... puţin... nebun? îl întrebă Harry pe Percy.
— Nebun? Este un geniu! Cel mai iscusit vrăjitor din lume! Da, poate e un pic nebun!
— Vreau să vă spun cândîncepe trimestrul. Cei din anul întâi trebuie să ţină minte că este
interzis tuturor studenţilorsă meargă în pădurea de dincolo de castel. E valabil şi pentru
unii dintre studenţii din animai mari.
— Domnul Filch, supraveghetorul vostru, m-a rugat să vă reamintesc că nu sunt
permise nici un fel de vrăji pe coridoare, în afara clasei. Selecţia şi antrenamentele de
Vâjthaţ vor începe în a doua săptămână a trimestrului. Toţi cei interesaţi, sunt rugaţi să ia
legătura cu Madam Hook. Şi în sfârşit, trebuie să vă mai spun că anul acesta accesul pe
culoarul de la etajul trei, din dreapta, este categoric interzis, în afară de cazul în care
doriţi să aveţi parte de o moarte violentă!
— Doar n-a vorbit serios, nu? întrebă el.
— Ba cred că da, răspunse Percy, şi e foarte curios, fiindcă de obicei ne şi explică
pentru ce nu avem voie să facem un anumit lucru. Pădurea e plină de animale
periculoase,toată lumea ştie, de aceea nu avem voie să mergem acolo. Ar fi putut s ă ne
spună măcarnouă, Perfecţilor!
— Şi acum, înainte de a merge la culcare, să cântăm imnul şcolii! strigă Albus
Dumbledore
Hogwarts, Hogwarts, te iubim,
Câte în lună şi-n stele vrem să ştim!
Bătrâni sau tineri,
înţelepţi sau naivi,
Vrem din suflet să-nvăţăm
Lucruri noi şi frumoase.
În minţile noastre încap multe
Idei mari şi-nvăţăminte,
Tot ce are valoare să ştim.
Aminteşte-ne tot ce-am uitat,
Căci vrem să-nvăţăm cât mai mult,
Aici, unde viaţa e-un mare tumult.

Acum urmeaza un joc /activitate.

Dupa joc Harry are o durere de cap ,si anume semnul sau .
El se uita imprejur si vede o persoana suspicioasa.
-Voldemort/Capdemort(Harry sopteste)
El il urmeaza dar Hermione si Ron i se alatura lui Harry.
-Prieteni nu intelegeti ,e periculos!nu va pot lasa sa veniti cu mine!nu vreau ca vre-unul
dintre voi sa fie ranit!
-Nu ne poti convinge sa raminem !suntem prietenii tai!ai nevoie de noi !(Hermione)

-Prea bine….