Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae Europass

Informaţii personale:

Nume / Prenume: Dediu Valentin


Adresă: Str. Republicii 132, Sat Pantazi, Com Valea Călugărească, Prahova , România
Telefon: +40 723 497 275
E-mail: ded.valentin@yahoo.com
Naţionalitate: Română
Data naşterii: 23.12.1996
Sex: Masculin

Experienţa profesională:

Perioada: 2014 – prezent


Funcţia sau postul ocupat: Arbitru de fotbal
Activităţi şi responsabilităţi principale: Autoritatea totală în luarea deciziilor în cadrul
meciului la care sunt delegat.
Numele şi adresa angajatorului: Comisia Judeţeană de Arbitraj - Prahova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Educaţie fizică şi sport

Perioada: 15.06.2017-15.01.2018
Funcţia sau postul ocupat: MTP - Standardizarea totatală a procesului de producţie.
Activităţi şi responsabilităţi principale: Aliniere și geometria utilajelor de producţie din
întreaga fabrică.
Numele şi adresa angajatorului: Michelin SA România – Punct de lucru Floreşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Automotive

Educaţie şi formare:

Perioada: 2011-2015
Calificarea / diploma obţinută: Tehnician în industria chimică
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Chimie, Matematică,
Fizică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Colegiul Tehnic Lazăr
Edeleanu

Perioada: 2014
Calificarea / diploma obţinută: Arbitru de Fotbal
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Legile Jocului 2014-
2015
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Asociaţia Judeţeană de
Fotbal Prahova - Şcoala de Arbitri

Perioada: 2015 - 2019


Calificarea / diploma obţinută: Inginer Economic în Domeniul Mecanic
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Mecanică, Economie,
Matematică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea Petrol-
Gaze Ploieşti
Aptitudini şi competenţe personale:

Limba maternă: Limba Română


Limbi străine cunoscute:
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Nivel european (*)

Înţelegere Vorbire Scriere


Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba Engleză B2 B2 B2 B2 B2
Limba Franceză A2 B1 A2 A2 A2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe:

Competenţe şi abilităţi sociale:


Fire creativă şi dinamică, cu bune abilităţi de comunicare
Uşurinţă în adaptarea la mediile noi
Capacitate de analiză şi sinteză;

Competenţe şi aptitudini organizatorice:


Capabil de sarcini la nivel individual, dar şi în echipă
Bun organizator, abilităţi de lider dobândite, fire responsabilă;

Competenţe digitale : utilizator experimentat (AutoCAD, MATHCAD, Office)

Alte competenţe şi aptitudini:


Îndemanare,
Eficienţă,
Gândire pozitivă,
Disciplină

Permis de conducere: Categoria B

Informaţii suplimentare:
Voluntar în cadrul Patrulei Eco, Ploiești, România
Patrula Eco este un sistem de monitorizare a paşilor pozitivi ȋn ceea ce priveşte protecţia
mediului ȋnconjurător, dar şi de colectare de date privind problemele de mediu cu care se
confruntă comunităţile locale.

Participarea in cadrul turneelor finale organizate de către Federatia Minifotbal România.


In cadrul acestor turnee am arbitrat meciuri cu un grad de dificultate şi presiune ridicat, ducând
la bun-sfârşit aceste competiţii în condiţii de siguranţă.