Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT
Lucrare de laborator nr.2
Disciplina: Limbaje formale si automate
Tema: Automate finite

A efectuat: st. gr. TI-181


Boghean Victor

A verificat: Ludmila Duca

Chişinău 2020
Sarcina lucrarii:

1. Este dat automatul finit AF=(Q, , , q0, F).


2. Reprezentaţi automatului în toate formele de reprezentare.
3. Este sau nu automatul dat determinist? De ce?
4. Dacă automatul este nedeterminist, construiţi automatul finit determinist
echivalent prin ambele metode. Reprezentaţi AFD în formă de graf.

Varianta 1
AF=(Q, , , q0, F)
Q = {q0, q1, q2, q3}
 = {a, b}, F = {q3}
 (q0, a) = q1
 (q0, a) = q0
 (q0, a) = q2
 (q1, b) = q1
 (q1, b) = q3
 (q1, a) = q2
 (q2, b) = q3
 (q2, b) = q2

2. Reprezentarea automatului în toate formele de reprezentare.

Figura 1 – Reprezentarea prin graf a automatului finit


Tabelul 1 – Reprezentarea prin tabel a automatului finit
VT a b
VN
q0 q0, q1, q2 -
q1 q2 q1, q3
q2 - q2, q3
q3 - -

3. Este sau nu automatul dat determinist? De ce?


Automatul dat nu este determinist, deoarece din starea q0 are 3 ieșiri cu aceeași
pondere.

4. Dacă automatul este nedeterminist, construiţi automatul finit


determinist echivalent prin ambele metode. Reprezentaţi AFD în formă de graf.

Tabelul 2 – Metoda tabelară de transformare a AFND în AFD


∑ a b
𝑄′
q0 q0q1q2 -
q0q1q2 q0q1q2 q1q3q2
q1q2q3 q2 q1q3q2
q2 - q2q3
q2q3 - q2q3

Metoda analitică de transformare a AFND în AFD


Q’ = {[q0], [q0q1q2], [q1q2q3], [q2], [q2q3]}
(q0, a) = {[q0q1q2]}
 (q0, b) = Ø
 (q0q1q2, a) = q0],a∪ q1],a∪ q2],a= [q0q1q2] ∪ [q2] ∪ Ø = [q0q1q2]
 (q0q1q2, b) = q0],b∪ q1],b∪ q2],b [Ø] ∪ [q1q3] ∪ [q2q3] = [q1q2q3]
 (q1q2q3, a) = q1],a∪ q2],a∪ q3],a [q2]
 (q1q2q3, b) = q1],b∪ q2],b∪ q3],b[q1q3] ∪ [q2q3] ∪ [Ø] [q1q2q3]
(q2, a) [Ø]
(q2, b) [q2q3]
 (q2q3, a) = q2],a∪ q3],a[Ø] ∪ [Ø]
 (q2q3, b) = q2],b∪ q3],b[q2q3] ∪ [Ø] [q2q3]
F = {[q1q2q3], [q2q3]}

Figura 2 – Reprezentarea prin graf a AFD

Concluzii:

S-ar putea să vă placă și