Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Şcoala Gimnazială „General Stan Poetaş” Ulmu


PROFESOR: Tănase Roxana
DISCIPLINA: Educație muzicală
CLASA: a VIII-a
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
MANUAL: Educație muzicală pentru clasa a VIII-a, Editura ArtKlett
PROGRAMA ȘCOLARĂ: Anexa nr. 2 la OMEN 3393/28.02.2017

CLASA a VIII-a

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


SEMESTRUL I

Nr. Domenii de conținut Competențe Conținuturi Nr. Săptămâna


crt. specifice ore
1. Cânt vocal și instrumental Recapitularea cunoștințelor acumulate pe parcursul 1 1) 14.09-18.09
Elemente de limbaj muzical clasei a VII-a
Aspecte culturale eteronomice
și interdisciplinare
1.1; 1.2; 3.1 -Cânt vocal - exerciții de respirație, emisie vocală, 3 2) 21.09 - 25.09
2. Cânt vocal și instrumental dicție, controlul intonației, precizie ritmică, frazare.
-Elemente de tehnică instrumentală* - exerciții de 3) 28.09 - 02.10
emisie, verificarea acurateței intonației, diferențieri
timbrale și dinamice, precizie ritmică.
-Gesturi dirijorale - tactarea măsurii, pregătirea 4) 05.10 - 09.10
intrărilor, urmărirea intrărilor succesive, închideri,
diferențe dinamice și agogice.
1.1; 1.2; 1.3; Scări muzicale modale și tonale 8
2.1; 2.2; 3.3 - Moduri diatonice de 6 și 7 sunete 5) 12.10. - 16.10.
3. Elemente de limbaj muzical -Tonalități cu 2 alterații constitutive, majore și minore 6) 19.10. - 23.10.
Elemente ritmice și procedee componistice 7) 26.10. - 30.10.
-Măsuri compuse eterogene (mixte) 8) 02.11. - 06.11.
-Procedee variaționale ritmice și/sau melodice 9) 09.11. - 13.11.
(sincopare, ritm punctat, ornamentare etc.) 10)16.11. - 20.11.
-Conceperea unor aranjamente/acompaniamente 11)23.11. - 27.11.
ritmice/melodice pentru anumite cântece/audiții 12)02.12. -04.12.
muzicale.
Elemente de folclor 4 13) 07.12. -11.12.
4. Aspecte culturale eteronomice 1.1; 1.2; 1.3; Dansuri din diverse zone geografice 14) 14.12. - 18.12.
și interdisciplinare 3.2 Tradiții și obiceiuri de iarnă 15) 11.01. - 15.01.
16) 18.01. - 22.01.
5. Cânt vocal și instrumental 1.1; 1.2;1.3;
Elemente de limbaj muzical 2.1; 2.2; 3.1; Recapitulare 1 17) 25.01.2020 - 29.01.
Aspecte cultural eteronomice 3.2; 3.3; Evaluare
și interdisciplinare

Durată cursuri semestrul I - 14.09.2020 – 29.01.2021


Zile libere și vacanțe școlare - 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației
- 30 noiembrie – Sfântul Andrei (sărbătoare națională)
- 1 decembrie – Ziua Națională a României
- 23.12.2020 – 10.01.2021 – Vacanța de Crăciun și Anul Nou (iarnă)
- 30.01.2021 – 07.02.2021 – Vacanța intersemestrială

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


SEMESTRUL al II-lea

Nr. Domenii de conținut Competențe Conținuturi Nr. ore Săptămâna


crt. specifice
Elemente de structură formală (forma de rondo) 4 18) 08.02. - 12.02.
1. Elemente de limbaj muzical 1.1; 2.2; 3.1 Elemente de structură în genurile concertului, 19) 15.02. - 19.02.
simfoniei și operei 20) 22.02. - 26.02.
21) 01.03. - 05.03.
2. Aspecte cultural eteronomice 1.1; 1.3; Elemente structural în genul operei: 3 22) 08.03. - 12.03.
și interdisciplinare 2.2; 3.1 -Structura genului de operă (organizarea discursului 23) 15.03. - 19.03.
în acte, scene și tablouri) 24) 22.03. - 26.03.
-Uvertura, aria și recitativul, duetul și momentele de
ansamblu
Elemente de limbaj muzical
3. Aspecte cultural eteronomice 1.1; 1.3; 2.2; Recapitulare / Evaluare 1 25) 29.03. - 01.04.
și interdisciplinare 3.1
4. Aspecte culturale 1.1; 1.2; 1.3; Elemente de folclor 2 27) 19.04. - 23.04.
eteronomice și 3.2 Tradiții, obiceiuri de primăvară-vară 28) 26.04. - 29.04.
interdisciplinare
5. Aspecte culturale 1.1; 1.3; 2.1; Aspecte ale muzicii în societatea de astăzi: 4
eteronomice și 3.1; 3.2; 3.3 -Evoluții in context socio-politic ale muzicii 29)10.05. - 14.05.
interdisciplinare -Aspecte ale muzicii în societatea de astăzi: jazz, 30) 17.05. - 21.05.
country, pop, rock etc. 31)24.05. - 28.05.
-Prelucrări moderne ale unor teme din muzica cultă 32) 31.05. - 04.06.
6. Elemente de limbaj muzical 1.1; 1.3; 2.1; Recapitulare 1 33) 07.06. - 11.06.
Aspecte culturale 2.2; 3.1; 3.2; Evaluare
eteronomice și 3.3
interdisciplinare

Durată cursuri semestrul II - 08.02.2021 – 18.06.2021


Şcoala Altfel : - 12.04.2020 - 16.04.2020
Zile libere și vacanțe școlare - 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române
- 02.04 - 11.04.2020 – Paștele Catolic (vacanță de primăvară)
- 30 aprilie - Vinerea Mare, 2 - 3 mai - Paștele Ortodox (vacanță de primăvară )
- 1 mai – Ziua Internațională a Muncii
- 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului

Competențe specifice și exemple de activități de învățare, conform Programei de Educație Muzicală pentru clasele V-VIII avizate de
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3393/28.02.2017

1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini prin interpretarea unor lucrări muzicale

1.1. Interpretarea vocal – instrumentală a unor lucrări in genuri diverse, controlând schimbările dinamice, agogice și de tempo
- exerciții de intonație, emisie și precizie ritmică
- interpretarea unor teme muzicale celebre
- cânt coral pe două sau trei voci, în soluții omofone sau polifone

1.2. Interpretarea instrumentală a unor lucrări


- exerciții de tehnică și interpretare instrumentală
- interpretarea unor piese simple în ansamblu instrumental (de blockflöte/percuție etc.)
- realizarea unui acompaniament instrumental al unor lucrări muzicale diverse

1.3. Realizarea unor momente sincretice, ce combină limbajul muzical cu cel verbal, mișcarea scenică, elemente de decor și costume
- realizarea unor scenete specifice obiceiurilor de iarnă
- crearea unui moment muzical artistic cu rol de ilustrare/comentare a unor comportamente sociale.

2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical


2.1. Utilizarea unor tonalități cu mai multe alterații constitutive și a unor moduri cu 6 și 7 sunete
- observarea structurii logice a tonalităților prin extinderea la 2 alterații constitutive
- observarea procesului modulatoriu în lucrări de complexitate mică (clasice și de divertisment)
- diferențierea între limbajul tonal și cel modal în muzica pop – rock
- transpunerea intuitiva a unui cântec în altă tonalitate (pe alte sunete) pentru a corespunde ambitusului personal

2.2. Utilizarea unor elemente de construcție muzicală


- identificarea construcției de tip rondo a unor piese muzicale (de schema formală ABACA)
- utilizarea unor procedee variaționale (faţă de fragmente propuse de profesor şi elevi)
- observarea segmentelor componente ale unei scene/tablou dintr-o operă (uvertură, recitativ, arie, duet, moment de ansamblu etc.)
- crearea unor scurte melodii cu structuri bi- și tri- partite

3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic

3.1. Aprecierea valorii creației și interpretării unei lucrări muzicale, din perspectiva elementelor de limbaj muzical si a celor de natura afectiva
- observarea unor modalități de dezvoltare a discursului muzical
- analiza comparativă a două versiuni regizorale diferite pentru o scenă dintr-o operă și/sau balet
- compararea unor lucrări muzicale complexe armonic (coral bachian) cu piese de muzică ușoară de larg consum (scheme armonice simple și
repetitive)
- explicarea preferințelor interpretative față de doua sau mai multe versiuni ale aceleiași lucrări muzicale
- comentarea unor înregistrări audio-video ale prestației proprii/ansamblului

3.2. Explorarea contribuției muzicii la identitatea personala si de grup


- discutarea contribuției muzicii la dezvoltarea personală (identitate culturală, sentiment de apartenență, relaxare, identitate școlară)
- observarea rolurilor sociale diverse ale muzicii în funcție de aspecte de natură istorică, geografică, politică, socială - discutarea tematicii
războiului in muzica pop (muzica protest anti – Vietnam la Bob Dylan, John Lennon etc.)
- realizarea de portofolii pe teme de cultură muzicală specifice comunității locale

3.3. Compararea unor genuri ale muzicii de divertisment


- audiția comparată a unor lucrări de muzică din genuri de divertisment diferite
- observarea unor diferențieri de ritm, melodică în audiție
- compararea mesajului literar preponderent între anumite genuri
- observarea complexității diferențiate privitoare la concepte muzicale parcurse