Sunteți pe pagina 1din 1

Centrala Firmelor de Exercițiu

Departamentul înregistrare şi
licenţiere a unităţilor de drept

10 septembrie 2020

CERERE
de înregistrare a persoanei juridice
FE “PrintArt” SRl

Solicităm înregistrarea persoanei juridice şi înscrierea ei în Registrul Rețelei Firmelor de


exercițiu, pentru care fapt comunicăm următoarele date:
1.Denumirea completă: FE “PrintArt” SRl
prescurtată: FE “PrintArt” SRL
2. Forma juridică de organizare a persoanei juridice: Societate cu Răspundere Limitată
3. Termenul de activitate a persoanei juridice: 7 luni
4. Sediul persoanei juridice: or. Chișinău , str. Miron Costin 26/2 of. 215
5. Componenţa nominală a organului de conducere:
Administratorul: BULAI Malvina
6. Componenţa nominală a organului de supraveghere: BAIBARAC Valeria
7. Componenţa nominală a organului de control: GUȚAN Valeriu
8. Genurile principale de activitate:
- Stilizarea și imprimarea cărților de vizită invitații, bannere publicitare
- Personalizarea obiectelor promoționale
9. Capitalul social: 500 000 lei
10. Fondator:
BULAI Malvina 100%
Întru susţinerea cererii prezentăm următoarele acte:
1. Formular de înregistrare;

2. Contractul de constituire;
3. Copia buletinelor de identitate ale fondatorilor;
4. Dovada depunerii capitalului social (scrisoare) la banca locală în contul CFEM – banca
virtuală;
5. Dovada sediului, contractul de locaţiune;
6. Statutul Firmei de Exerciţiu.
Exprim(ăm) consimţământul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.

Fondator(i): Semnătura:

BULAI Malvina Bulai