Sunteți pe pagina 1din 1
Atras de perena frumusete montana cht | ff intuoniat ae, contolene constderente vi ale. omaul a ciutat ntotdeauna tumtcle, Stabilindy-si locuinta sat cel pute local 6 mined ‘pe pantele ile mal mult cat ‘mal pulin Sbrupie a) mal mult saat ae Putin ospitaliere. St cn un clogu, ane ‘conditie! sale, emul s-a dovedit capabil de S.guperte vigonte cliatula atpine fast Gemoontrat de cei apcoximatiy si oie oane de oainent cate isi duc viata to ora ‘actuals ta altindin’ de poste 2 0M0 de mee tel, Bxista ined locatitat ‘el aseraei site si mult peste acest prag'si in tare wate = cel palin a color achmatizatl sccstie fondle > fe ‘aesticourh absolut socal, ip aceasth situatie se afis Cerra de Paes din Pera, oflat lo 4379 1. spol tocallinics Bollvians’ Potosi.” de aoroxinsativ "50 000 Tooultori, situati 19 rindul aio 4113s felebrois. lnmaserit din ve care te Intfinim si dincole de'5000. mete Be sltfel, umeraase capitale is) duc © viatd feopidanta, in ganctal caraciesiaties Son falbior ncoie‘ de borgrs aifelt a celor Gatto SBelador es 835), = Soe Iumbia @620 m), Aduls-abebe — Bliosts @224 w), Kabul —“Atginistan 220 a, Mente Gig Moxie 14216) ce lemole Gele mai ticle Tidieate de adaptarea ommulus tm condiliie sarieuse Fe ale vielil montane lin, se pare, de reat: ‘gefea_“Prestnit Bacomeiriee east doo werea presiunii pariiale a. exigcouls, Tequeri Ge se accentucazh progresiy, pe ge ne indepactam de. nivetal’ mi: Accst tapi duce unser) Ia bulverste) fupetionale ‘eansiderabile ce uncer! pert, | Viata. Presiunes barometticdy de dee m, Snsideratd ox fia fut formal la nivelal mt, ceade sub lumiiate la aliliudint ce doptscee 5200" my, sf lnch si mat malt ts tant Tp carat oxtgonthas, Stabilires omuliah pe munte a tacoput, se pare, ined din vremutile tmomorials ale ‘Sstotiel, ind. “grotele seiiberate de ghepel au deventt adipost pentru names Heesaegagi Se cee. a aa ieve arbeologiee, care alesif taptul ci ‘lata Sa dus ia inaitimes eu inch. 1800 mii Desi la tnllimen de 2003300 2 Hingele scleral unsan este tacd satuege in ‘proporite de" 6500 la utd. Qsetle de tulberart potsiogice nit wot facie ae og face ahora chiar "Ts acest Wocba denice testeres openssl = eepeei seas a ul de globule rorit, La $0005 000 ms bl Bi sae 6 ere, aturst unce Fe ave, care mn in papel via, pent cay ineolo ae #000 F000 sth se mal” pout wupeerioe eit in covaltitl folose msl esac oe lot cule col mot cutiiza suietent acigenul ponte sea eases inetile normale, cle aa presi in ia stare de anomie. Ader tormen aoa feaseerca nv dicle normale, i = fer. Anotia setmies sie wet Sate Hoe consist ents 9 oxinena feria. Asst en de anon limiteaes atttadinile ta cart coment afeone to acenshnt "be mote eat ft aviontl din cea! motiv si zho oh evionst. In marl ittudir se ih, da i imposibile tn lips unui echipament” com ee cen Sa, Selise tua "satiny “is ge wath te "eh tant et ee att de "aha Beet Sena tee tt eats cesta Yoreee oie Nate ee eal ae eee Bie 2 cael ae cat ees Sta te Oa? ees Sean fatness el fe arta Sones” yas ee fei eid cn a es Indlfimt mari, cresie. considerabil tn. coo ful adapt 1 mumarul exitrocitelor, cess Beetiy al globulelor roa, ea g! continutul de heniosiobind. Cat originarl din resin nile muntoase, ay tn general lntre 68 rallane etaie pe ime. Ge ath acesie. valor! situind-se normal Intee 455 milioane.. Cresteren la Fadal el a hemogiovine! mireste capacitates de ‘oxigenare @ singelui s! tinde, pe aceasts ale, 83 contrablanseze saturalia scant In acest combustibi! vital. Viala In inditime Uetermin’ apo o ma- rire” @ minut-volumuhi inimit,. Pe de alts parte, indivist care trdlese ia aititu dink mari. de peste 4000 m, au U cepa. citate vitald mai mare declt cei care 10- Culese la nivetul maril sau la ges, Barcroft, inaitime. de éxemplu, ne semnalear’ faptul ef, un Dastinns din Cerra de Pasco (Pert), avind @ fnallime. de mumal 1.58 m, presenta ca inate acestea, In contul acestel capaet'ath Vitale crescute. toracele unul om de 180m. La marile inaitimt vista, dincolo de util: ick probleme zarea mAstit cu oxigen, Tdi ‘extrem do severe. ‘ro prvire Spe oi Tons Tom Bou alon “st in ‘urd Charles Bans cx eke asigure pe ceilall dol. Merge esp de lncet” entra n pidtea terervele oe oxigen pentru azalul nostra, (este “vorba despre saltat Everestanas ek muct at foloseny ‘pe a lor gir din “accastt cas, Arta bn de sbi Be eipd pit veam. i vizut pe Tom Bordition able. ie ln’ th ce ya ts a king, pe gheali, Ramase clip’ nee ‘solaif aslepiag pelea Aeputintiog. Se tndlt apol incel ps ou fe) dups accen pe gorumdh i. in stingy Se ridled tm plctoare. Leginindst sc too, Himase citeva ‘momente pe ioc, sass: dluvsi fotele st apol fen cilva past test ih ae, Efortal At tut pron mare penis fl gl s prabusi Sook o aide Viaisd Corba imens at It Tom intine Jon, pe gheatl ti dui scama mat mult ex oriind de pe- Heolele marltoe altadint si de nofnsem- rata Uimitd care exlstl ntee ia{a si moar te. Clutind ei-mi Inchipul imenstt efort Pe caret cerea tronsportatea celor $5 ke ale lui Tom, pe munte th Jos, ma grSbli si Sul panta offre ek Tom rica pe ghesth si pirea ineanabil si se miste. Am hottet i foun beta: es Dee a ae expeditici sint convinsi de reusita $i, Den fey 4 conmemna de pe poz riz btifiee plasticitatea " ofganismults ‘aman, Pe linte de adapiaro, la eurenta de oxigen, ef vor manipula, Ia mart altivadlnt, abe: fate de mare pretizle, masucind tunul Cardiac, tensiunea arleriald, cenacitates Fespiratorle, variatille conslitalsnjiior Sanghial, ete. Dupa cum: stim, acral rarefiat sf sub- fire al inditimilor. diminueasa apreeiabs, efortul fizie pind si al celor mai dotali ABER. Sl. cu toate acestea, muntenil dia ‘Tibet si din Nepal, celebrli serpast sau Hari din Himalaia', cum Hse mat spune fn fimbejal obisnuit’au infirmat st aeeas- ta realltate, Acestt oament, mici de stati Tf, cu infaligare plipindl, nedepasind 6 Aces: agrepat functionnt alediuit din cei dot plambat $1 dim intmé intr ‘primal rind im aetiune st este cet mat mult solicitat in conditille wletit ta de kee. sit capabill de Incredible perfor mane pe nie de efor! Hac destagneat ip condlfiint de prestune. partial ae Sedeuta, fish a se sees eS igen: Ih anomenes slat ei bot tran Bon re pa int asia ean situate’ "pose"5 foo fh dlutodines Himalayan Ciabefonase feaclezit dla India, en. o's Sheraae Chie ier Arsocaton ‘aceasta Gin sem eas Rtas or ‘tary in ‘enter t | conslune a Bverestult, na repreda pus dinire cole mal ‘canosesie sencert ale "acesier'performert al closuldl teak | fan de alttadine: Burosenll gear ots Jnch Ja acest grad de ndaptare a ocsaniee aidudine deci sportaie Bianca eteamanie oe sat nfraea. "eaoe Se gerpanor. las cum Telaicesa ut face aipialet — Lionel Tertay es coghate Fle sale oi ale tovaraalor pe ‘sceaatl line’? ta geena cu 13 ani amy fuss ee i konstructia sefucialu dele Bt vers des Aiguilles, din masivul Mont-) Blane. ta dcoste” condi stele, rae ae juaaeam sh due power! de pelle Sh de kg il"care.munecau affael ae iit rau tu tofit ‘mite vaigant vinfoat. "Care, Sinaia de elstiguriie sporite toe Set eater in ae eae ees chun foarte putin ate ef reuseay care th splnare tual mult de 60 kaha {in lla atlg’ hale de aproupe 99 ae St" grou de’ veso ula de gy eusea ‘sh duck 65%. . Tupla omufat ca muntele este departs le a se ff facheiat, Ex continu de saute milenil, practic de cind existt omul "pe mint, 9 In mod feoretic nase va ine cheia nlclodat8. Performantele din eet © mai pesfectionate ale lui shoma mon anus" ne vor demonstra inci-o data ch Sad saeeat ae eae ee 2

S-ar putea să vă placă și