Sunteți pe pagina 1din 4

Iorga Karina Mihaela 16.09.

2020

PROBA DE EVALUARE

I. Limba şi literatura romana

1. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti :


a) punct:
Alexandra a venit la tara.
Eu plec la munte.
La tara bunica creste gaini.
b) semnul întrebării:
Ce ore avem azi?
Cine merge la film?
Cati ani au fetele dumneavoastra?
c) semnul exclamării:
Ce cer senin!
O, ce rochie frumoasa!
Minunat de frumos!

2. Uneşte printr-o linie cuvintele cu înţeles opus:

limpede - tulbure
puternic - neputincios
ieşire - intrare
sincer - mincinos
bucurie - tristeţe
senină - încruntată
deasupra - dedesubt

3. Scrie semnele de punctuaţie care lipsesc:

Trandafirul întreabă :
- Unde sunt ţepii tăi ?
Laleaua răspunde :
- Eu nu am ţepi !

4. Desparte în silabe cuvintele:


broscuţă , ţepi, trandafir, lalea, sclipitor, miez, poezie, deasupra, sincer
bros-cu-ţă , ţepi , tran-da-fir , la-lea , scli-pi-tor , miez , po-e-zi-e ,
dea-sup-ra , sin-cer
II. Matematica

1. Efectuează:

672 + 214 = 886 9 x 8 = 72 3 x 2 x 5 = 6 x 5 = 30


984 + 315 = 1299 7 x 6 = 42 3 x 5 + 12 = 15 + 12= 27

2. La produsul numerelor 7 şi 4 adaugă produsul numerelor 3 şi 8.

(7 x 4) + (3 x 8) = 28 + 24 = 52

3. Rezolvă problema:
Ana a plantat 3 rânduri a câte 3 lalele, iar Maria de 4 ori mai multe lalele.
Cate lalele au plantat ele in total?

Rezolvare
Cate lalele a plantat Ana ?
3x3=9
Cate lalele a plantat Maria?
4 x 9 = 36
Cate lalele a plantat in total?
36 + 9 = 45

R: 45 lalele.

Proba de evaluare clasa a III-a


Descriptori de performanţă
Limba şi literatura română:
Item Indicatori
S B FB
5. Alcăuieşte enunţuri în care Alcătuieşte Alcătuieşte Alcătuieşte
să foloseşti : cel puţin un cel puţin enunţuri
III. punct: enunţ două corecte
IV. semnul întrebării: corect enunţuri
V. semnul exclamării: corecte

6. Uneşte printr-o linie


cuvintele cu înţeles opus: Face 1-2 Face 3-4 Face cel
legături legături puţin 5
limpede dedesubt corecte corecte legături
puternic mincinos corecte
ieşire tristeţe
sincer neputincios
bucurie intrare
senină tulbure
deasupra încruntată

7. Scrie semnele de punctuaţie


care lipsesc: Scrie 1- 2 Scrie 3 -4 Scrie cel
Trandafirul întreabă □ semne semne puţin 5
corecte corecte semne
□ Unde sunt ţepii tăi □ corecte
Laleaua răspunde □
□ Eu nu am ţepi □
8. Desparte în silabe cuvintele: Desparte Desparte Desparte
broscuţă , ţepi, trandafir, lalea, 2-4 cuvinte 5-7 cuvinte cel puţin 8
sclipitor, miez, poezie, corect corect cuvinte
deasupra, sincer corect

Proba de evaluare clasa a III-a


Descriptori de performanţă
Matematica:
Item Indicatori
S B FB
4. Efectuează:
Rezolvă Rezolvă Rezolvă
672 + 214 = 9x8= corect 3-4 corect 5-6 corect cel
984 + 315 = 7x6= operaţii operaţii puţin 7
3x2x5= matematice matematice operaţii
3 x 5 + 12 = matematice

5. La produsul numerelor 7 şi 4 1 operaţie 2 operaţii 3 operaţii


adaugă produsul numerelor 3 corectă corecte corecte
şi 8.

6. Rezolvă problema: Rezolvă Rezolvă Rezolvă


Ana a plantat 3 rânduri a câte 3 parţial, cu parţial, cu integral,
lalele, iar Maria de 4 ori mai multe greşeli cel mult 2 fără greşeli
lalele. greşeli
Cate lalele au plantat ele in total?