Sunteți pe pagina 1din 2

.Iorga Karina Mihaela... ......15.09.2020....

Recapitularea cunoştinţelor din clasa a III-a.


Evaluare sumativă

1. Precizaţi ce ordin reprezintă cifra subliniată:


11 633- zeci
2 380- unitati
526 307- zeci de mii si sute
27 502- mii
109 366- sute de mii
973 645- sute de mii si mii #

2. Aşezaţi numerele de la exerciţiul 1 în ordine crescătoare apoi subliniaţi cu o linie


numerele pare şi cu două linii pe cele impare. #
2 380 ; 11 633 ; 27 502 ; 109 366 ; 526 307 ; 973 645

3. Precizaţi predecesorul şi succesorul numerelor de la exerciţiul 1. #


2379-2 380-2381 ; 11 632-11 633-11634 ; 27 501-27 502-27 503 ;
109 365-109 366-109 367 ; 526 306-526 307-526 308 ;
973 644-973 645-973 646

4. Rotunjiţi la sute numerele pare şi la mii pe cele impare. ##


2 400 ; 12 000 ; 27 500 ; 109 400 ; 526 000 ; 974 000

5. Scrieţi aceleaşi numere ca sumă de produse în care unul dintre factori este multiplu
de 10. ##
2 000+380 ; 11 000+633 ; 27 000+502 ; 109 000+366 ; 526 000+307 ;
973 000+645

6. Scrieţi cu cifre romane:


23-XXIII 60-LX 100-C 109-CIX 175-CLXXV
501-DI 630-DCXXX 800-DCCC 1300-MCCC 1997-MCMXCVII
###
7. Scrieţi cu cifre arabe.
XII-12 XVII-17 XLIII-43 MDCCLXXIX-1779
###
8. Scrieţi cu cifre romane:
¤ în ce clasă sunteţi - IV
¤ în ce an v-aţi născut - MMX
¤ câţi ani aveţi - X
¤ în ce an suntem - MMXX
¤ câte degete aveţi la o mână - V
¤ câte zile sunt în luna septembrie - XXX
¤ câte săptămâni are un an - LII
BAREM
SUFICIENT: -RECUNOAŞTE CORECT ORDINELE UNUI NUMĂR
-AŞAZĂ CORECT ÎN ORDINE CRESCĂTOARE NUMERE DATE
-PRECIZEAZĂ CORECT NUMERELE PARE ŞI IMPARE
-ENUMERĂ SUCCESORUL ŞI PREDECESORUL CORECT

BINE:
-RECUNOAŞTE CORECT ORDINELE UNUI NUMĂR
-AŞAZĂ CORECT ÎN ORDINE CRESCĂTOARE NUMERE DATE
-PRECIZEAZĂ CORECT NUMERELE PARE ŞI IMPARE
-ENUMERĂ SUCCESORUL ŞI PREDECESORUL CORECT
-APROXIMEAZĂ CORECT
-POATE SCRIE NUMERELE DATE CA SUME DE PRODUSE

FOARTE BINE:
-RECUNOAŞTE CORECT ORDINELE UNUI NUMĂR
-AŞAZĂ CORECT ÎN ORDINE CRESCĂTOARE NUMERE DATE
-PRECIZEAZĂ CORECT NUMERELE PARE ŞI IMPARE
-ENUMERĂ SUCCESORUL ŞI PREDECESORUL CORECT
-APROXIMEAZĂ CORECT
-POATE SCRIE NUMERELE DATE CA SUME DE PRODUSE
-SCRIE CORECT CIFRELE ROMANE ŞI NUMERE CU ACESTEA

SAU
SUFICIENT: 3-5 #
BINE: 7-11 #
FOARTE BINE: 12-16 #