Sunteți pe pagina 1din 4

1. Să se ordoneze crescător numerele 3, 3 5 , 4 8 .

2. Să se compare numerele 2,25 şi 5.


3. Să se scrie un număr raţional cuprins între numerele 2 şi 3.
4. Să se calculeze produsul primelor 10 zecimale ale numărului 362 .
5. Dacă mulţimea A are 7 elemente, mulţimea B are 8 elemente şi mulţimea A  B are 3
elemente, să se calculeze câte elemente are mulţimea A  B .
4 3
6. Să se scrie un număr iraţional cuprins între numerele şi .
3 2
7. Să se găsească două numere iraţionale a  b , astfel încât a  b să fie număr raţional.
10
8. Să se calculeze partea întreagă a numărului .
2 −1
1 1
9. Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală = 0, a1a2 a3 ... . Să se
7 7
determine a2012 .
 
10. Să se calculeze − 8 − − 2,8 , unde x  reprezintă partea întreagă a lui x şi x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
11. Să se arate că numărul a = 7 + 2 6 − 6 este natural.
1 1 1
12. Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 .
3 3 3
13. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B )  Ζ ştiind că A = (−3, 4 şi B = (1, 5 .
1 1 1
14. Să se demonstreze că numărul a = + + ... + este număr natural.
1+ 2 2+ 3 80 + 81
15. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia x − 2 = 4 .

16. Să se rezolve ecuaţia pe mulţimea menţionată x 2 − 9 x + 23 + (x − 2)2 = 4, x  2 .


17. Să se rezolve inecuaţiile pe R . a) 2 x − 5  0 b) 4 x − 1  4 c) 3x − 7  1 d)
8 − 7x  0 .
1 1 1
18. Să se calculeze partea întreagă şi partea fracţionară pentru a = + + ... + .
1 2 2  3 2011 2012
19. Să se arate că numărul a = 6 − 2 10 − ( )
10 − 2 + 3 − 10 este număr întreg.
1
20. Să se ordoneze crescător numerele a = −3 27 , b = log 2 şi c = −2 .
16
21. Să se calculeze 10lg 7 − 3 343 .
 3
22. Să se arate că  − ,   (log 2 3,+ ) = .
 2
23. Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500 .
24. Să se ordoneze descrescător numerele 3!; 3 100; log 2 32 .
25. Să se calculeze suma S = 2 + 2 log 2 4 + 3 log3 9 + ... + 10 log10 100 .
26. Să se arate că log 2 5  log3 8 .
27. Să se demonstreze că numărul a = (log 2 3)  (log 3 4)  (log 4 5)  ...  (log 7 8)  ( 8 ,  ).
28. Să se arate că log 2 3  2 .
3log 3 2  1  1  1  1 
29. Să se calculeze a) 81log 2 ;b) lg1 −  + lg1 −  + lg1 −  + ... + lg1 − 
 2  3  4  100 
( )
c) log 7 2009 − log 7 287 − 1 d) log 3 5 − 7 + log 3 5 + 7 − log 3 2 ( )
(
30. Să se arate că 2  log 3 4; 5 . )
31. Să se arate că log 2 3  (1;2) .
32. Să se arate că numărul 100lg 2 + 3 − 27 este natural.
33. Să se arate că numărul log 9 3 + log 4 3 2 este raţional.
34. Să se exprime numărul b = log15 27 în funcţie de numărul a = log5 3 .
35. Să se determine conjugatul numărului complex 3i − 4 .
36. Să se determine a, b  R , astfel încât să (4 + 5i )  (5 − 4i ) = a + bi .
37. Să se calculeze valoarea produsului i  i 2  i 3  ...  i 30 .
38. Să se calculeze (1 + i )
2012
.
1
39. Să se calculeze partea imaginară a numărului z = .
3 + 2i
1− i
40. Să se calculeze modulul numărului z = .
2 + 3i
41. Să se calculeze suma de numere complexe S = i + i 3 + i 6 + i 9 + i12 + i15 + i18 + i 21 .
6 + 7i
42. Să se determine a, b  R , astfel încât = a + bi .
7 − 6i
z  Re(z1 )  z1 
43. Fie z1 = 5 + 2i şi z 2 = −3 + 5i . Să se calculeze: a) Re 1  b) c) Im  .
 z2  Re( z 2 ) −
 1 2
z z
44. Să se rezolve în C ecuaţiile: a) (x + 1) = −25 b) (x − 2) = −16 .
2 2

45. Să se rezolve în C ecuaţiile: a) x 2 − 8 x + 32 = 0 b) 2 x 2 + 10 x + 13 = 0 .


46. Să se formeze ecuaţia de gradul al doilea dacă se cunosc rădăcinile z1 = 2 + i şi z 2 = −3 − 2i
.
B
 6n − 7 
1. Să se determine cardinalul mulţimii A =  x  Z x = , n  Z .
 2n + 1 
2. Să se determine numărul de elemente din mulţimea A = ( x, y )  N×N x + 3 y = 2013 .

3. Pentru x = 3 7 + 4 3 + 3 7 − 4 3 , să se calculeze x 3 − 3x .
4. Să se determine toate numerele naturale nenule n care verifică relaţia 12 + 2 2 + ... + n 2  50 .
   
5. Fie n  N şi mulţimile A = 2n , 5, 9, 81 , B = 3n , 4, 7, 16 . Determinaţi valorile lui n pentru
care A  B are 6 elemente.
6. Să se arate că este o perioadă a funcţiei f : R → R , f ( x) = 3x, unde a este partea
1
3
fracţionară a numărului a.
7. Să se demonstreze că dacă x  R şi x  1 , atunci (1 + x ) + (1 − x )  4 .
2 2

 4n 2 + 5 
8. Să se determine cardinalul mulţimii A =  x  Z x = , n  Z .
 2n + 1 

9. Se consideră mulţimea A = x 2 − y 2 x, y  Z . 
 x + 1  x −1
2 2

a) Să se verifice că 0  A , 1  A iar 2  A . b) Să se arate că   −  = x, x  R .


 2   2 
c) Să se arate că 2Z + 1  A .
1
10. Se consideră numerele = 0, a1a2 ...an ... şi 3 = 1, b1b2 ...bn ... .
21
a) Să se calculeze a1 + a 2 . b) Să se determine a2012 .
c) Să se calculeze produsul a1  a2  ...  a2012 . d) Să se calculeze suma a1 + a2 + ... + a2012 .
e) Să se calculeze b1 + b2 + b3 . f) Să se calculeze b1  b2  b3 .
1 1 1
11. Pentru orice n  N * se consideră S n = + + ... + .
1 2 2  3 n(n + 1)
1 1 1
a) Să se verifice că = − , n  N * .
n(n + 1) n n + 1
n
b) Să se calculeze S 2012 . c) Să se arate că S n = , n  N * .
n +1
2012
d) Să se găsească cel mai mare număr natural nenul n, cu proprietatea că S n  .
2013
2013
e) Să se găsească cel mai mic număr natural nenul n, cu proprietatea că S n  .
2014
12. Să se rezolve ecuaţiile pe R : a) 2 x + 3 − x − 4 = 6 b) 5 − 2 x + − x − 8 = 7 .
6 − 5x
13. Să se rezolve inecuaţiile: a) 0 b) x − 2 (6 − x − 3 )  0 .
3 − 1 − 2x
14. Să se determine pentru câte numere întregi x  − 3,2) are loc relaţia x − 2 − x + 3  1 .
15. Să se rezolve ecuaţiile: a) 3x + 4 = 7 b) x + 2 = 2 − x .
( ) ( ) ( )
16. Să se calculeze ln tg1 + ln tg 2  + ln tg 3 + ... + ln tg89 . ( )
17. Să se exprime numărul b = log 6 16 în funcţie de numărul a = log12 27 .

dacă are loc egalitatea 2 lg(3x − 4 y ) = lg 6 + lg x + lg y .


x
18. Să se calculeze
y
(
19. Fie x, y  (0,+ ) . Să se arate că dacă log 3 x + log 3 y = 1 şi log 5 4 x 2 + 7 xy + y 2 = 2 , atunci )
log 2 (2 x + y ) = 2 .
20. Determinaţi x  R pentru care logaritmul există: log x +3 x 2 − 2 x − 3 . ( )
5− x

21. Să se calculeze log 2 20 + log3 30 + log 4 40 , unde x  reprezintă partea întreagă a lui x.
22. Să se determine partea reală a numărului complex z = 1 + i + i 2 + ... + i 2013 .
 
23. Dacă U n = z  C z n = 1 , să se determine numărul elementelor mulţimii U 4  U 6 .

24. Să se determine numărul complex z astfel încât z + z − z = 10 − 12i .


25. Să se determine imaginarul numărului complex z = i  i 2  i 3  ...  i 2012 .
26. Să se determine a, b  R astfel încât (1 − 2i ) = (a + bi )(1 + 2i ) .
3

27. Fie ecuaţia z 2 + z + 1 = 0 , unde z1 , z 2 rădăcinile complexe ale acesteia. Să se calculeze:


a) z12011 + z 22011 b) (1 + z1 )
1005
+ (1 + z 2 )1005 (
c) z12 + 1 )2012
(
+ z 22 + 1 )
2012
.
1
28. Fie ecuaţie z 2 − z + 1 = 0 . Calculaţi  2012 + , unde  este rădăcină a ecuaţiei.
 2012
1+ i 3
29. Să se arate că z = este rădăcină a ecuaţiei 2 x 5 + 3x 4 + 2 x 3 + 2 x 2 + 3x + 2 = 0 .
2
4
30. Dacă z =  2 + 2 + i 2 − 2  , să se calculeze z .
 
31. Să se demonstreze că pentru orice n  N , z = (3 + i ) + (3 − i )  R .
n n

32. Să se arate că dacă z1 , z 2  C, z1  z 2 atunci numărul z = z 1 z 2 − z1  z 2 este pur imaginar.


33. Determinaţi z  C care verifică relaţia z 2 = 5 + 12i .
34. Fie ecuaţia (1 + i )x 2 − 2mx + m − i = 0, m  R . Să se determine m astfel încât ecuaţia să
admită o rădăcină reală.
35. Determinaţi m  C dacă ecuaţia 2m  z 2 + (m + i )  z + i − 3 = 0 admite rădăcina z1 = 1 − i .

S-ar putea să vă placă și