Sunteți pe pagina 1din 22

PROIECT

ORGANE DE MASINI
II

I. Tema proiectului.

Sa se proiecteze o transmisie de uz general formata din urmatoarele componente:


- un motor trifazat cu rotor in scurt-circuit;
- o transmisie prin curele trapezoidale;
- un reductor intr-o treapta cu angrenaj
cilindric cu dinti drepti.

Transmisie de uz general

Elemente componente:
1 – electromotor;
2 – roata de curea conducatoare;
3 – curea trapezoidala;
4 – roata de curea condusa;
5 – arborele 1;
6 – arborele 2;
7 – roata dintata cilindrica 1;
8 – roata dintata cilindrica 2;
9 – pereche rulmenti RUL1;
3
10 – pereche rulmenti RUL2;
11 – carcasa reductorului.
II. Date initiale.

n ms  1500 [rot / min] -turatia motorului de sincronism [700;1000;1500;3000]


M e  195 [Nm] -momentul de iesire din reductor
n e  225 [rot / min] -turatia de iesire din reductor
T  1.28  104 [h] -durata de functionare
24 [ore / zi] -regimul de lucru, nr. de ore pe zi [8/24;12/24;16/24;20/24]

1. Alegerea tipului de electromotor.

Pentru a putea gasi electromotorul se calculeaza puterea de iesire.

1.1 Se calculeaza puterea de iesire.

Pe  M e  e [W]  M e  e  10 3  4.5942 [kW]


 ne
e   23.56 [rad]
30
1.2 Se calculeaza puterea electromotorului.

Pe
Pmc   6.498 [kW]
g
g  Tc RUL
2
RED  0.707
Tc  0.8  0.9  Tc  0.8

RUL  0.985  0.995 se in general o valoare medie RUL  0.97
RED  0.94  0.96  RED  0.94

1.3 Se alege tipul de motor.

PemSTAS  Pmc [kW]


n ms  1435 [rot / min]
Pmc  6.498 [kW]  PemSTAS  7.5 [kW]
n em  1435 [rot / min]

4
1.4 Dimensiunile constructive ale electromotorului.

Fig. 1 – Dimensiunile de gabarit ale motoarelor asincrone cu rotorul in scurt-circuit, din serie unitara,
constructie cu talpi.

2p  4
n ms  1500 [rot / min]
Tipul motorului Puterea Turatia Curent Rand. Ip Mp M max GD 2 Masa
n em nominal  cos  neta
M n [kgf  m ] [kg]
2
[kW] in 380V [%] In Mn
[rot/min]
[A]
ASI 132M-38-4 7.5 1435 15.88 85.5 0.84 6.5 2 2.2 0.147 72

Gabaritu A AA AB AC AD B BA BB C D E
l
132M 216 62 278 275 194 178 65 230 89 38 80
38

F G GD H HA HC HD K L LC LD KK
10 33 8 132 21 270 305 10 490 - - 2xIPE16

1.5 Stabilirea rapoartelor de transmitere.

5
ig  i Tc  i RED
ig
n  i Tc   i RED  i Tc
ig  em i RED
ne
n em 1435
ig    6.377
ne 225
i REDSTAS  1.32;1.40;1.50;1.60;1.70;1.80;1.90;2.00;2.12;
2.24;2.36;2.50;2.65;2.80;3.15;3.55;4.00; 4.50;5.00;etc.
i REDSTAS  2.8
ig 6.377
iTc    2.27
i RED 2.8
i RED  i Tc  2.8  2.27
2. Proiectarea unei transmisii prin curele trapezoidale inguste, deschisa cu arbori paraleli.

Standardizata in STAS 1163-71, STAS 7192-65 [dimensiuni pentru curele trapezoidale inguste] si STAS 1162-
80 [dimensiuni pentru roti de curea].

2.1 Date initiale.

Pc  P1  Pem  7.5 [kW]


n1  n em  1435 [rot / min]
i12  i Tc  2.27
n1
n2   632.15 [rot / min]
i12

2.2 Tipul de curea.

Pentru puterea Pc si turatia n1 rezulta din calcul cureaua de tip SPZ.

6
Fig. 2 – Transmisie prin curea

Diametrul primitiv al rotii mici D p1  63  180 [mm]  D p1  3  D , se recomanda sa fie de 3 ori mai mare
decat diametrul de montaj (diametrul arborelui electromotorului).
Dp1STAS  (63;71;80;90;100;112;140;160;180)
Diam.
primitiv Sectiunea canalului
Dp
nominal abateri Y Z A B C D E (18)
limita Tipul curelei trapezoidale
Y Z SPZ A SPA B SPB C SPC D E (10X15)
Ordinea de preferinta a diametrelor primitive
125 +2.00 + ++ ++ ++ ++ +

D p1  63  180 [mm]  D p1  3  D  114 [mm]


D p1STAS  125 [mm]
D p2  i12  Dp1  283.75 [mm]
D p2  284 [mm]
D p1  Dp2
D pm   204.5 [mm]
2
0.7   D p1  D p2   A  2   D p1  D p2  [mm]
0.7   125  284   A  2   125  284  [mm]
818  286.3
286.3  A  818  A   A  552.15 [mm]
2
A  500 [mm]

2.3 Calculul parametrilor geometrici

7
 D  D p1 
  2  arcsin  p2   18.26
 2A 
1  180    180  18.26  161.74
 2  180    180  18.26  198.26

 1     1  D p1   2  D p2  
L p  2  A  sin    [mm]
 2 360
L p  1654.68  L pSTAS  1600 [mm]

[L pSTAS   1  D p1   2  D p2  ]
A 360 [mm]
 1 
2  sin  
 2
A  473.42  A  475 [mm]

Lungimea primitiva Curea trapezoidala ingusta tip Dif. max. admisa intre
Lp lungimile primitive ale
curelelor din acelasi set, la
transmisii cu mai multe
curele
Nominala abateri SPZ SPA SPB (16x15) SPC La seturi de La seturi de
limita fabricatie precizie
curenta
1600 16 ++ ++ ++ ++ 5 2.5

2.4 Calculul fortelor.

  Dp1  n1
V  50 [m / s]
60000
V  9.39  50 [m / s]
P
F  103  c  798.72 [N]
V
F0  (1.5  2)  F  1437.69 [N]
2.5 Calculul numarului de curele z.

CF  Pc
z0   3.685 C  1.7 - coeficient de functionare;
CL  C   P0 F

CL  1 - coeficient de lungime;
C   0.97 - coeficient de infasurare;
PC  7.5 - puterea de calcul;
P0  3.57 - puterea nominala;
z
z  0  z  4.094
Cz
- coeficient minim de curele.
Cz  (0.85  0.95)  Cz  0.9
z Final  4

8
2.6 Dimensiuni si lungimi la curele trapezoidale.

Tipul Dimensiunile a H b max  Lungimi D pmin Sectiunea


curelei caracteristice [mm] [mm] [grade] primitive curelei
[mm] [mm]
ale sectiunii Lp Ac
[mm] [mm]
Lp x h Min. Max.

Curele trapezoidale SPZ 8.5x8.0 10 8  0.4 2 40  0.1 630 3550 71 54


inguste STAS 7192-
65

Fig. 3 – Dimensiuni constructive


curea trapezoidala

2.7 Dimensiunile rotilor


transimisiei prin curele
trapezoidale.

9
Fig. 4 – Dimensiuni constructive roata de curea trapezoidala

Diametrul Diametrele canalelor [mm]


Diametrul primitiv min. D pmin primitiv
Tipul max. 
curelei c lp n min . m min . f e r
D pmax
38 36 34 32 * [ ]
Curea
trapezoidal
SPZ 80 - 63 - - - 800 8.5 2.5 9.0 8  1 12  0.3 0.5 38  1 34  1
a ingusta 80
7192-65

Fig. 5 –

Reprezentare roata curea

3. Proiectarea angrenajelor cilindrice cu dinti drepti.


10
3.1 Date initiale.

P1  Pem TC RUL  5.82 [kW]


n em
n1   632.15 [rot / min]
iTC
u  i12  2.8

Conditii de funtionare:
- ciclograma de incarcare constanta;
- socuri medii pentru transimisia masinilor unelte;
- constructia angrenajului este inchisa [reductoare si cutii de viteza];
- material: OLC45

3.2 Predimensionarea angrenajelor cilindrice.

In etapa de predimensionare, se determina distant dintre axe din conditia de rezistenta a dintilor la oboseala de
contact si modulul danturii sin conditia de rezistenta a dintilor la incovoiere.

3.2.1 Distanta minima necesara dintre axe

2 1/3
 T K K K K  ZH Z ZE Z  SHP  
a min   u  1  H2 A V 2H H    [mm]
 2 a u   H Z N 2 ZL ZR ZV ZX Z W 
  lim b 2  
a min  100.6 [mm]
a WSTAS  112 [mm]

unde:
z2
u  i12   2.8 - raportul numerelor de dinti;
z1
TH 2  M e 103  195103 [N mm] - momentul de torsiune la roata dintata 2;
K A  1.25 - factor de utilizare;
K V  1.2 - factor dinamic pentru dantura dreapta;
K H  1.5 - factor de repartitie a sarcinii pe latimea danturii;
K H  1 - factorul repartitiei frontale a sarcinii;
 a  0.35 - coeficientul axial al latimii danturii;
ZH  2.5 - factor de influenta al formei flancurilor dintilor;
Z  0.95 - factorul de influenta al gradului de acoperire;
Z  1 - factorul de inclinare al danturii;
SHP  1.15 - factorul admisibil de siguranta;
 Hlim b 2  590 [MPa] - rezistenta de baza limita de oboseala de contact [pentru OLC45];

11
ZE  190 [MPa]1/2 - factorul materialelor;
Z N 2  1.6 - factor de influenta al duratei de functionare;
ZL  1 - factor de influenta al ungerii;
ZR  1 - factor de rugozitate;
ZV  1 - factor de influenta al vitezei;
ZX  1 - factor dimensional;
ZW  1 - factorul rapoartelor
duritatilor.

a WSTAS  40;45;50;56;63;71;80;90;100;112;125;140;160;180;200;225;280;315;355;400.

Fig. 6 – Distanta dintre axe

3.2.2 Modulul normal minim necesar.

Modulul normal se calculeaza din conditia de rezistenta a dintilor la incovoiere.

TF2  u  1 K A K V K F K F YFa YSa Y Y SFP


m n min  [mm]
a 2W  a u  a lim 2 YN 2 Y YR YX
m n min  1.52 [mm]
m nSTAS  1.75 [mm]

unde:
TF2  295103 [N mm] - momentul de torsiune la incovoiere;

12
K F  1.5 - factor de repartitie a sarcinii pe latime;
K F  1 - factor de repartitie a sarcinii la incovoierea dintilor;
YFa  2.5 - factor de forma a dintelui;
YSa  2.5 - factor de concentrare la piciorul dintelui;
Y  0.8 - factor de inclinare a dintelui;
Y  1 - factorul gradului de acoperire;
SFP  1.25 - factor de siguranta;
 a lim 2   320  0.05HB   100 [MPa]
HB  1400  2100 - rezistenta de baza limita la oboseala de incovoiere pentru roata;
 a lim 2  505 [MPa]
YN 2  1 - factorul duratei de functionare;
Y  1.1 - factor de material;
YR  1 - factor de rugozitate;
YX  1 - factor de dimensiune.

m nSTAS  1.25;1.375;1.5;1.75;2;2.25;2.5;2.75;3;3.5;4;4.5;5;5.5;6.

3.2.3 Stabilirea numerelor de dinti.

z1 

2 a w  m nSTAS   18  35
m nSTAS  u  1
z1  21
z 2  u z1  58

3.2.4 Recalcularea modulului normal.

2a w
m nSTAS   2.75 [mm]
z1  u  1

3.2.5 Distanta de referinta dintre axe.

z z 
a  m nSTAS  1 2   110 [mm]
 2 

3.2.6 Se calculeaza unghiul de angrenare.

 a 
 W  arccos  cos( )   23.07 []
 aW 
  20 []

3.2.7 Se calculeaza coeficientul deplasarilor de profil, prin suma deplasarilor.

13
z1  z 2
x S  x1  x 2   inv w  inv   0.658 [mm]
2tg( )

inv w  tg w   w 
180

inv  tg   
180
x1  0.4 [mm]
x 2  0.25 [mm]

Suma deplasarilor x S se repartizeaza in x1 si x 2 - coeficientii deplasarilor de profil pe cele doua roti.


Recomandari:
x1  x 2 ;
x1  x 2  0 , se adopta x1   x 2
De obicei x S  0 , apare cand a W  a
.

3.3 Calculul elementelor geometrice ale angrenajului.

Nr. Elementul Angrenaj cu Unitatea


crt. geometric Formula de calcul dinti drepti de
masura
1. Numarul de z1(2) 21 58 -
dinti
2. Modulul m nSTAS STAS 822-82 2.75 [mm]
normal
3. Unghiul de  20 []
presiune
4. Coeficientul 1.0
capului de
h*a
-
referinta
5. Coeficientul 0.25
jocului de
c*
-
cap
6. Raportul de z2 2.8
transmitere i12  -
z1
7. Distanta de a 110 [mm]
referinta
dintre axe
8. Distanta aW 112 [mm]
dintre axe
standardizata
9. Unghiul de W 23.07 []
angrenare
10. Diametrul de d1(2)  z1(2) m 57.75 159.5 [mm]
divizare
11. Diametrul de 2a W z1(2) 59.5 164.45 [mm]
rostogolire d W1(2) 
z1  z 2
12. Coeficientul a a 0.72
modificarii y w
distantei m -
dintre axe
13. Coeficientul y  x S  y -0.06
de micsorare
a jocului de
referinta la
-
14
cap
14. Diametrul de
picior d f1( 2 )  d1(2)  2 h *a  c*  x1(2)  m 53.07 154.27 [mm]

15. Inaltimea de
referinta
h   2h *a  c  m 6.18 [mm]

16. Diametrul de
cap scurtat d a1( 2 )  d1(2)  2 h *a  x1(2)   y  m 65.78 166.7 [mm]

17. Diametrul de d b1( 2 )  z1(2) mcos  54.26 149.88 [mm]


baza
18. Pasul de p   m 8.63 [mm]
divizare
19. Pasul de  d w1( 2) 8.9 [mm]
rostogolire pw 
z1(2)
20. Pasul de baza p b  pcos  8.1 [mm]
21. Unghiul de
 db  34.91 24.49 []
presiune la
 a1( 2 )  arccos  1( 2 ) 
capul dintelui  da 
 1( 2 ) 
22. Gradul de 1.17
z  z 
acoperire al
angrenajului
  
   1  tan  a1  tan  W  2  tan  a 2  tan  W 
2  z1

 -
23. Unghiul de
 z cos   25.84 21.56 []
presiune pe
 wN1( 2 )  arccos  1(2)
cilindru  z  2x 
 1(2) 1(2) 

24. Numarul 3.07 6.94


teoretic de z  2x1(2) tan  
'
N1(2)  1(2)  tan  wN1( 2)   inv 
dinti pentru
cota peste
  z1(2) 
 -
dinti
25. Numarul real
de dinti N1(2)  INTEGER  N1(2)
'
 0.5  4 7
pentru
masurarea
-
cotei peste
dinti
26. Cota peste N
dinti
WN1( 2)    N1(2)  0.5   2x1(2) tg  z1(2) inv  mcos  39.04 54.79 -

27. Stabilirea b   a a W 39.2 [mm]


latimii
danturii

4. Proiectarea arborilor. Predimensionarea arborilor.

Predimensionarea urmareste determinarea dimensiunilor arborilor. Conditiile constructive impun distanta dintre
reazeme si pozitia reactiunilor unde actioneaza sarcinile exterioare.

4.1 Alegerea materialului.

OLC45
 a III  55 [MPa]
 a II  95 [MPa]

4.2 Predimensionarea se face din conditia de rezistenta la torsiune.

15
16M t1
dp  3
  at
P1 6
M t1 M t1 M t1  10  87917.27 [Nmm]
t     at 1
Wp  d3
 P1  5.82 [kW]  d p  30 [mm]
16
 n1
 at  20 [MPa] 1   66.198 [m / s]
30
n1  632.15 [rot / min]

4.3 Stabilirea dimensiunilor treptelor arborelui.

lb   1.2  2  d p  48 [mm]
b   a a W  40 [mm]
B  2f  e  54 [mm]
lr   0.3  1 d p  20 [mm]
lin  10 [mm]
lex  20 [mm]
let   0.5  0.8  d p  20 [mm]

4.4 Lungimile treptelor.

lb
l1   24 [mm]
2
lr
l2  lex  let   3  5    54 [mm]
2
a  l1  l2  78 [mm]
l  b  2lin  l r  80 [mm]

16
Fig. 7 – Diagramele de solicitare ale arborelui

17
4.5 Calculul reactiunilor.

Sa   1.5  2  F  1397.76 [N]


2Mt
Ft   2955.2 [N]
dW
Fr  Ft tg W  1258.67 [N]
Ft d w1
Mt1   87917.27 [Nmm]
2
F d
Mt 2  t w 2  242991.32 [Nmm]
2

M  M 
2 2
M irez  iH iV

 M     Mt 
2 2
M iech  i rez j
j

j  1,n
11

19
32M iech
d 3 [mm]
  a III

Nr.  M irez  j  M iech  j  d min  j  d FINAL  j


crt.
[Nmm] [Nmm] [mm] [mm]
Arbore 1
1 5967.3 51248.07 21.17 30
2 16907.35 53634.08 21.49 32
3 21929.83 55422.68 21.73 35
4 65985.4 83335.64 24.89 38
5 16496.35 16496.35 15.51 35
Arbore 2
2 0 140679.18 29.64 38
3 16060.39 16060.39 14.38 40
4 64241.59 154653.2 30.59 50
5 9513.79 141592.97 29.7 40

18
Nr
.  Mirez  j  M iech  j  d min  j
crt
. [Nmm] [Nmm] [mm]

Arbore 1
1
  F l  2Sa a  l1  M iech1  M 2i    Mt1  32M iech1
2 2

M irez1   r  rez1 d1  3

 4a  2l 
  a III
2
  F l  2Sa a   2a  l r      Mt1  32M iech 2
2 2
M iech 2  M 2i d2 
M irez 2   r  rez 2 3

 8a  4l 
  a III
3
  Fr l  2Sa a   2a  lr    Ft lr  M iech 3  M 2irez 3    Mt1  32M iech 3
2 2 2

Mirez 3     
d3  3

 8a  4 l   4 
  a III
4
   Mt1  32M iech 4
2 2 2
 F l S a   F l  M iech 4  M 2i d4 
M irez 4   r  a   t  rez 4 3
 4 2   4    a III
5
  F l S a  l   F l 
2 2
M iech 5  M 2i 32M iech 5
M irez 5    r  a  r    t r  rez 5 d5  3
 4 2  l  4    a III
Arbore 2
2
M irez 2  0 M iech 2    Mt 2 
2
32M iech 2
d2  3
  a III
3
2
 F l   F l 
2
M iech 3  M 2i 32M iech 3
M irez 3   r r   t r  rez 3 d3  3
 4   4    a III
4
   Mt 2  32M iech 4
2 2 2
 F l   F l  M iech 4  M 2i d4 
M irez 4   r   t  rez 4 3
 4   4    a III
5
   Mt 2  32M iech 5
2 2 2
 F l   F l  M iech 5  M 2i d5  3
M irez 5   r r   t r  rez 5

 4   4    a III

5. Alegerea standardizata a benzilor de pasla si a canalelor pentru inele si benzi.

19
Fig. 8 – Benzi de pasla. Canale pentru inele si benzi.

Nr. arbore Diametrul a a l


arborelui d nominal abateri nominal abateri
limita limita
1 32 6 0.4 5 0.4 138
2 38 6 0.4 5 0.4 160

Nr. arbore Diametrul d3 d4 b1 b2


arborelui d H 12 H 12 H 13 
h 11
1 32 33 45 4 5.5
2 38 39 51 4 5.5

6. Calculul de alegere a rulmentilor standardizati.

20
Fig. 9 – Rulment radial cu bile

Nr. arbore Dimensiuni Capacitatea de Simbolul


[mm] incarcare rulmentului
[daN]
d D B r dinamica statica executie
C C0 normala
1 35 62 14 1.5 1250 865 6007 
2 40 68 15 1.5 1320 950 6008 

Ccata log  1250 Ccata log  1320


Ccata log  Ccalc. Ccata log  Ccalc.
Ccalc.  F 3 L  1286.022 [daN] Ccalc.  F 3 L  912.4 [daN]
F  Fr K d 1636.271 [N] F  Fr K d 1636.271 [N]
K d 1.3 K d 1.3
60n1 L h 60n 2 L h
L  485.49 L  173.38
106 106
L h  1.2810 4 [ore] L h  1.2810 4 [ore]
n1  632.15 [rot / min] n 2  225.76 [rot / min]

7. Calculul de dimensionare al penelor STAS 1004-81.

21
Fig. 10 – Asamblare cu pana paralela

Fig. 11 – Pana paralela – dimensiuni constructive

Pana Diametrul Dimensiunile Dimensiunile canalului


pentru: arborelui d nominale ale Latimea b Adancimea Raza de
penelor Abateri limita arbore t1 butuc t2 racordare r
ajustaj liber ajustaj normal ajustaj nominal abateri nominal abateri max. min.
Nominal presat limita limita
Peste Pana b h arbore butuc arbore butuc arbore
la H9 D10 N9 J9 si butuc
P9
Roata 30 38 10 8 10 +0.036 +0.098 0 +0.018 -0.015 5.0 +0.20 3.3 +0.20 0.40 0.25
curea 0 +0.040 +0.036 -0.018 -0.051
Roata 38 44 12 8 12 +0.043 +0.120 0 +0.0215 -0.018 5.0 +0.20 3.3 +0.20 0.40 0.25
dintata 0 -0.050 -0.043 -0.0215 -0.061
1
Roata 50 58 16 10 16 +0.043 +0.120 0 +0.0215 -0.018 6.0 +0.20 4.3 +0.20 0.40 0.25
dintata 0 +0.050 -0.043 -0.0215 -0.061
2
Arbore 38 44 12 8 12 +0.043 +0.120 0 +0.0215 -0.018 5.0 +0.20 3.3 +0.20 0.40 0.25
iesire 0 -0.050 -0.043 -0.0215 -0.061

Calcul pana roata curea

22
4Mt1
lmin   11.72  45 [mm]
dh  aS
d  30 [mm]
 aS  100  150 [MPa]
2Mt1
f    af  13.02 [MPa]
d lb
 af  10  30 [MPa]

Calcul pana roata dintata 1


4Mt1
lmin   9.25  35 [mm]
dh  aS
d  38 [mm]
 aS  100  150 [MPa]
2Mt1
f    af  11.01 [MPa]
dlb
 af  10  30 [MPa]

Calcul pana roata dintata 2


4Mt 2
lmin   15.55  35 [mm]
dh  aS
d  50 [mm]
 aS  100  150 [MPa]
2Mt 2
f    af  17.35 [MPa]
dlb
 af  10  30 [MPa]

Calcul pana arbore iesire


4Mt 2
lmin   25.57  40 [mm]
d h  aS
d  38 [mm]
 aS  100  150 [MPa]
2Mt 2
f    af  26.64 [MPa]
d lb
 af  10  30 [MPa]

23
III. Bibliografie.

1. M. Gafitanu – Indrumar proiectarea organelor de masini. Curele si lanturi. Institutul Politehnic Iasi, 1983;
2. M. Gafitanu – Indrumar de proiectare arbori drepti, imbinari cu pene si caneluri, lagare radiale. Institutul
Politehnic Iasi, 1983;
3. Liviu Hostiuc – Reductoare cu roti dintate. Institutul Politehnic Iasi, 1980;
4. M. Gafitanu – Organe de masini vol. I. Editura tehnica, Bucuresti, 1980;
5. M. Gafitanu – Organe de masini vol. II. Editura tehnica, Bucuresti, 1981.

24

S-ar putea să vă placă și