Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PUI

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE,


AN ŞCOLAR 2019-2020

SEMESTRUL I
Nr.
Denumirea și tipul acțiunii Data/perioada Colaboratori Participanţi
crt.
1. Director
,,Bun venit la școală!”- festivitatea Profesorii și învățătorii
Consilierul
de deschidere a anului școlar septembrie Oficialități
educativ
2016/2017 Elevi, părinți,
Coord. Grădinițe
2. “Transformă clasa în Consilierul Elevi, profesori
septembrie
cinematograf” – vizionare film educativ
3. ,,Ziua curățeniei în România!”
Profesori și
acțiune de voluntariat - ecologizare Elevi,
septembrie învățători
în cadrul proiectului Let's do it profesori/învățători
Cons. educativ
România
4. Înv. Clasele
„Copiii şi alimentaţia sănătoasă” - Elevi,
octombrie primare
Ziua mondială a alimentului profesori/învățători
Diriginţii
5. ,,Împreună de Halloween!” – Educatoare
parada dovlecilor/ costumelor- octombrie /Învățătorii Preșcolari, elevi, părinți
concurs, expozitie claselor primare
6. ,,E greu să fii tolerant?”- aplicarea
de chestionare, dezbateri în cadrul
noiembrie Diriginții Diriginții și elevii
orelor de dirigenție – Ziua
international pentru toleranță
7. Profesori Preșcolarii/Elevii
,,Oameni și copii- drepturile
înv.primar claselor primare
noastre” – Ziua internatională a noiembrie
Diriginţi Elevi
drepturilor copilului
Consilier educativ Profesori
8. ,,La mulți ani, Românie dragă!” – Coord. Grădinițe Elevi, preșcolari,
Ziua Națională a României- activități decembrie Prof. înv.primar. și învățători/educatoare
cultural-artistice prof. profesori
9. Prof. înv. primar
,,Fii darnic!”- acțiuni caritabile de Elevi, învăţători,
decembrie Diriginţii
sărbătoarea Sf. Nicolae profesori
Consilier educativ
10. Cons. Educativ
,, Lângă bradul de Crăciun” –
Prof. de muzică Elevi, preșcolari, părinți,
activități cultural artistice, expoziții decembrie
Prof. înv.primar cadre did.
de felicitări, tradiții și obiceiuri
Coord. Grădinițe
SEMESTRUL AL II-LEA
Nr.
Denumirea și tipul acțiunii Data/perioada Colaboratori Participanţi
crt.
1. ,,A fost odată ca-n povești…”-
Prof. limba
comemorare Eminescu- șezătoare ianuarie Elevii
română
literară, concurs de cultură generală
2. ,,Uniți în cuget și-n simțiri!” – Cons.eduvativ Preșcolari, elevi, prof.,
ianuarie
dezbatere, prezentări ppt., hora unirii Coord. Grădinițe învățători
3. Consilierul
„Valentine’s Day”- reuniuni educative
februarie Elevii claselor III-VIII
dansante, ateliere de lucru Dirigintii și
învățătorii
4. ,,Strada - un pericol?”- săptămâna
Prof. Elevi,preșcolari,
educatiei rutiere/ dezbateri, acțiuni februarie
Coord. Grădinițe profesori
de circulație rutieră concrete
5. Înv.
,, Mărțișorul, bucuria primăverii” Elevi, preșcolari,
martie Prof.
– ateliere de lucru, concurs, expoziții profesori
Coord. Grădinițe
6. Învățătorii/ Preșcolarii / Elevii
,,Ce dragă-mi este mama!” –
martie educatoarele claselor primare
program artistic
Prof. de muzică părinți
7. ,,Protejați pădurea, protejați
pământul!” – parade costumelor Prof. Elevi, preșcolari,
aprilie
eco,expoziție de desene, concurs Coord. Grădinițe profesori
ppt-uri
8. ,,Tradiții și obiceiuri Pascale” – Prof. religie Elevi, preșcolari,
aprilie
ateliere de lucru, expoziții Coord. Grădinițe profesori
9. Educatoare
Săptămâna ,,școala altfel- să știi Elevi, preșcolari,
mai /Învățătorii
mai multe, să fii mai bun!” profesori
Diriginții
10. ,,Luna florilor” – concurs de Învățătorii
mai Elevi, părinți, profesori
decorare a sălilor de clasă Diriginții
11. ,,9 Mai – Ziua Europei” – panouri,
mai Prof. Elevi, profesori
mape tematice, dezbateri
12. ,,1 Iunie – Ziua Internațională a Educatoare
Elevi, preșcolari,
copilului” – activități recreative, iunie /Învățătorii
profesori
jocuri ale copilăriei, excursii Profesorii
13. ,,Omagiu dascălului meu!” – Prof. Elevi, preșcolari, cadre
iunie
activități cultural artistice Coord. Grădinițe didactice, invitați
14. Educatoarele
,,Un mediu mai curat!”- excursii Elevi, preșcolari, părinți,
iunie /Învățătorii /
tematice profesori
diriginții
15. Educatorii
,,La revedere, școală dragă!” – /Învățătorii / Elevi, părinți, cadre
iunie
festivități de sfârșit de an școlar profesorii didactice
Cons. educativ
Actualul calendar este supus completării şi modificărilor de rigoare în funcţie de activităţile
extracurriculare suplimentare ce vor fi organizate pe parcursul întregului an şcolar 2019-2020.

CONSILIER EDUCATIV,
Prof. VAIDA RAUL

S-ar putea să vă placă și