Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Agricol ,,Dr.

C-tin Angelescu,,Buzău
Profesor Şerban Camelia PLAN DE LECŢIE DETALIAT PE STILURI DE
ÎNVĂŢARE
VIZUAL, AUDITIV ŞI PRACTIC
Scopul lecţiei: determinarea mărimilor fizice şi obiective - să precizeze scopul determinărilor
prepararea soluţiilor de anumite concentraţii - să efectueze calculele necesare
-să determine mărimi fizice
Clasa a X-a

STRATEGII DE ÎNVĂŢARE

Scopul Strategia de tim Elevi cu Elevi cu Elevi cu Resurse


lucrării predare p dominantă dominantă dominantă
vizuală auditivă practică
Aplicarea -explicaţia Vizionarea Prezentrea Pregătirea Balanţe
cunoştinţelor
-demonstraţia materialului fişei de materialului Termometr
teoretice în-fişe de Recunoaştere documentar Efectuarea e
practică documentare 15 a materialelo e demonstraţie Densimetre
prin: -fişe de lucru Prezentarea i Picnometre
-operaţii de-vase, materialului Substanţe
laborator substanţe, şi a tehnicii Vase de
-operaţii deinstrumente, de lucru laborator
pregătire aparate,
-determinări,
calculator,
preparări videoproiecto
r
Dezvoltarea Realizarea 20 Discuţii, Utilizarea Aplicarea Material pe
lucrului în grupurilor şi observaţii exerciţiilor corectă a monitor
echipă împărţirea concomitent tehnicilor
sarcinilor cu discuţiileRespectarea
regulilor de
lucru
Analiza şi Întrebări, 10 Utilizarea Explicarea Experienţa Fişa de
evaluarea răspunsuri, gesticulaţiei verbală a efectuată lucru
lucrării completări, pentru a aplicaţiei urmând
corectări răspunde tehnica de
lucru
Consolidare Temă pentru 5 Sugestii în Citirea Oferirea de Subpunctel
a învăţării acasă prezentarea temei exemple e din fişă
temei Stimularea practice
elevilor să
pună
întrebări
Sugerarea
ca elevii din
grup să
citească
împreună
tema şi să o
discute