Sunteți pe pagina 1din 9

NUMEROGRAMA  ZILEI DE NAŞTERE

Cifra destinului este cel mai important număr al dumneavoastră, dar


caracteristicile pe care ea le reprezintă vor fi influenţate de toate
numerele existente în data naşterii dumneavoastră. Astfel, ziua, luna
şi anul naşterii vor amplifica sau vor reduce efectul pe care cifra
destinului o are asupra personalităţii dumneavoastră. Aşa se explică
de ce persoane care au aceeaşi cifră a destinului pot fi complet
diferite. Acest efect devine evident dacă privim numerograma zilei de
naştere.

3 6 9
2 5 8
1 4 7

Numerograma Zilei de Nastere

Numerograma zilei de naştere ne arată unde trebuie amplasată


fiecare cifră. Introduceţi toate numerele existente în data naşterii în
pătratele corespunzătoare, lăsând deoparte cifra 0. Indiferent de câte
ori o cifră apare în data naşterii, ea va fi introdusă în pătratul care îi
revine. De pildă, o persoană născută pe 1.01.1911 ar avea 5 cifre de
1 în pătratul cifrei 1 şi un singur 9 în pătratul cifrei 9.

lată cum ar arăta numerograma zilei de naştere a compozitorului Leonard


Bernstein, născut pe 25.08.1918.

    9
2 5 88
11    

Cifra 1 va fi prezentă în graficele tuturor celor născuţi înainte de anul


2000;

Cei născuţi în mileniul următor vor avea cifra 2. Aceste două cifre
reprezintă conştiinţa în schimbare a rasei umane. Ca o simplă
generalizare: copiii născuţi pe data de 1.1.2000 sau după această
dată vor aborda viaţa cu totul altfel decât cei născuţi pe 31.12.1999
sau înainte. Acest lucru se întâmplă pentru că schimbarea datelor
scoate în evidenţă schimbările din conştiinţa oamenilor.

Nu este dificil de înţeles modul în care numerograma zilei de naştere


poate influenţa efectul cifrei desdnului. în figura 3 este prezentat
graficul unei persoane născute pe 24.2.2000, a cărei cifră a destinului
este 1.

Această dată a naşterii atenuează în mod considerabil calităţile de


conducător ale nativului cu cifra destinului 1. Deşi acesta din urmă
rămâne cel mai important număr al său, nu putem ignora tendinţa
spre colaborare datorată influenţei celor trei cifre de 2.

Influenţa exercitată de cifra destinului va fi întotdeauna luată în calcul


îm-preună cu numărul total al cifrelor existente în fiecare pătrat sau
cu cele care nu apar deloc în numerogramă. Chiar dacă în cazul
dumneavoastră caracteristicile negative pe care vi le-am prezentat
par să nu se regăsească în personalitatea dumneavoastră, aşa cum
este ea azi, cu siguranta ca ele au fost prezente demult, în decursul
vieţii. Astfel, cu ajutorul numerogramei zilei dvs. de naştere puteţi
vedea în ce direcţie aţi evoluat si v-ati dezvoltat.

    9
2 5 88
11    

Numerologia Zilei de Nastere: data 24.2.2000

NUMĂRUL 1 ÎN NUMEROGRAMĂ

Un singur 1 - Nativii care prezintă această configuraţie se exprimă cu


uşurinţă în public, fie în scris, fie în vorbire. Cu toate acestea, pe plan
personal se simte nevoia unei deschideri din punct de vedere
emoţional. Sunt persoane putemice, sigure pe sine şi au tendinţa să
vorbească repede.

Doua cifre 1 - Aceste persoane au darul de a se exprima bine în orice


ocazie. întrucât ştiu să ţină lucrurile sub control, menţinând cu succes
echilibrul, sunt foarte potrivite pentru a lucra în domeniile afacerilor
sau divertismentului.

Trei cifre 1 - Nativii au o mare expresivitate, de obicei în scris. Uneori


pot părea exagerat de agitaţi şi de vorbăreţi, dar acest lucru este
datorat talentului lor prea mare. Pot fi chiar gură-spartă. în general
sunt oameni veseli, în ciuda încăpăţânării de care dau dovadă uneori.

Patru sau mai multe cifre 1 - Cei a căror numerogramă prezintă


această configuraţie au potenţialul necesar unor realizări importante
şi se sunt frustraţi dacă viaţa nu le oferă şansa să-şi valorifice
puterea de exprimare sau aptitudinile de conducător. Muncesc prea
mult şi pot fî neglijenţi în ceea ce priveşte alimentaţia (mănâncă fie
prea mult, fie prea puţin); pot realiza lucruri importante, cu condiţia
să-şi acorde timpul necesar odihnei.

Cifra 1 lipseste - Această situaţie va apărea numai în unele


numerograme al celor născuţi după ultima zi a lui 1999. Oamenii din
al căror grafic lipseşte cifra 1 au nevoie să-şi dezvolte încrederea în
sine şi hotărârea. Trebuie să fie dispuşi să preia iniţiativa şi să nu mai
permită celor din jur să treacă cu uşurinta peste dorinţele lor. Este
important să înveţe să-şi afirme personalitatea.

NUMĂRUL 2 ÎN NUMEROGRAMĂ

Un singur 2- Nativii care prezintă această configuraţie sunt oameni cu


simţul observaţiei şi sunt capabili să îşi formeze păreri exacte despre
cei din jur. Deoarece sunt emotivi, adeseori nu se simt în largul lor
într-un mediu competitiv şi prefera să lucreze în propriul lor ritm, ceva
mai lenti

Doua cifre 2 - Cu toate că îşi dau seama de foarte multe lucruri, cei
din această categorie nu acordă atenţie intuiţiei cu care sunt
înzestraţi. Deşi au tendinţa să intre în cercuri nepotrivite, vieţile lor
sunt, în general, echilibrate dar trebuie să fie atenţi să nu devină prea
susceptibili.

Trei sau mai multe cifre 2 - Adeseori aceşti nativi au aptitudini


muzicale. Desi sunt oameni emotivi, înţelegători faţă de cei din jur,
nevoia pe care o resimt de a-şi proteja vulnerabilitatea îi poate face
să pară reci sau preocupaţi. Au tendinţa să afişeze o severitate care,
de fapt, nu îi caracterizează. Nu le place să treacă la fapte şi, atunci
când sunt obligaţi să o facă, reacţionează în mod exagerat.

Cifra 2 lipseşte - Persoanele care se încadrează în această categorie


trebui să-i aprecieze şi să-i respecte mai mult pe cei din jur. Nu au
încredere în intuiţii şi în sensibilitatea lor şi ar trebui să fie ceva mai
dispuşi să coopereze.

NUMARUL 3 ÎN NUMEROGRAMĂ

Un singur 3 - Nativii acestei grupe sunt oameni interesanţi, entuziaşti


si spirituali. Au o imaginaţie bogată, care le poate fi de un real folos în
cariera,. Persoane creative şi inteligente, îşi ajută prietenii aflaţi la
ananghie. Aceast faţadă strălucitoare nu permite decât arareori să se
vadă adevărata forţă ascuns în spatele acestui număr.

Doua cifre 3 - Cei aparţinând acestui grup au o imaginaţie


debordantă, care ar mai trebui înfrânată. Le lipseşte simţul practic şi
au tendinţa să viseze cu ochi deschişi. Uneori viziunea lor
neconvenţională asupra vieţii poate fi greşit înţeleasa.

Trei sau mai multe cifre 3 - Pentru cei care au această combinaţie
numerica exerciţiile fizice, sportul în general, pot fi benefice, cu toate
că e posibil să nu fie foarte preocupaţi de acest tip de activitate.
Deoarece acordă o mare importanţa mentalului şi imaginarului, este
foarte posibil sâ devină prea visători şi să neglijeze prezentul. lată de
ce menţinerea unui echilibru între activitatea mentală şi cea fizică ar fi
benefică pentru aceşti nativi.

Cifra 3 lipsesce - Aceasta combinaţie indica lipsa imaginaţiei, teama


de creativitate sau dificultăţi în exprimarea ei. De asemenea,
matematica poate fi un domeniu dificil.

NUMĂRUL 4 ÎN NUMEROGRAMĂ

Un singur 4 - Cifra 4 conferă un spirit practic oricărui grafic în care


apare.

Nativii cu aceastâ configuraţie sunt persoane organizate, capabile sa


ducă la bun sfârşit o sarcină, oameni tenace, loiali şi de încredere.
Adeseori sunt foarte îndemânatici: artizani, meşteşugari, pictori sau
instrumentişti.

Doua cifre 4 - Aceşti nativi au nevoie de ordine şi curăţenie şi sunt


gata să munceascâ timp îndelungat. Totuşi, ar trebui să aibă grijă să
nu devinâ prea materialişti. Au o remarcabilă dexteritate în utilizarea
mâinilor.

Trei sau mai multe cifre 4 - Cei care prezintă această combinaţie
numerică se simt rareori limitaţi în acţiune. Această combinaţie le
este caracterisricâ persoanelor care muncesc prea mult. Nativii au
nevoie să li se aduca aminte să se şi odihnească. La fel ca în
celelalte cazuri, sunt persoane îndemânatice, iar acest talent ar trebui
exploatat. Este posibil sâ rămână închistaţi în anumite tipare şi sa le
vină greu să mai schimbe ceva.

Cifra 4 lipseste - Această structură numerică indică faptul că


problemele cotidiene ar trebui abordate cu spirit practic. E posibil ca
celor cu această configuraţie să le displacă sarcinile plicrisitoare, de
zi cu zi. Neglijarea detaliilor creeazâ probleme. Este, de asemenea,
posibil să nu ducâ întotdeauna la bun sfârşit sarcinile ce le revin.

NUMARUL 5 ÎN NUMEROGRAMĂ

Un singur 5 - Cinci este cel inai important număr al numerogramei


deoarece, fiind plasat în centru, face legătura între toate celelalte
numere. Puterea şi hotărârea sunt foarte pronunţate în cazul acestor
indivizi care, în plus, au şi darul de a-i motiva pe cei de lângă ei.
Deoarece au în permanenţă nevoie de libertate şi le displac restricţiile
de orice fel, pot exista probleme în viaţa de familie.

Doua cifre 5 - în cazul acestei combinaţii numerice libertatea


dobândeşte o mai mare importanţă şi poate cauza probleme în
familie. Nativii au o putere mai mare de autocontrol şi mai multă
hotărâre. Prea multâ încredere în propriile forte poate conduce la
comiterea de greşeli.

Trei sau mai multe cifre 5 - Persoanelor care au mai multe cifre de 5
în numerograma lor le place să rişte în viaţă şi uneori chiar ies cu
bine din aceste situaţii. Au o mare senzualitate, deşi de cele mai
multe ori nu îşi dau seama de asta. Sunt hotărâţi şi dinamici, iar viaţa
este trăită sub imperiul vitezei.

Cifra 5 lipseşte - în acest caz nativilor le lipsesc atât hotărârea, cât şi


capacitatea de a se mobiliza singuri. Au nevoie de imbolduri venite
din afară şi, uneori, nu ştiu încotro să se îndrepte. Deşi îşi dau seama
de multe dintre ocaziile ce li se oferă, nu ştiu să se folosească de ele.
Pot avea numai de câştigat de la un partener care să îi impulsioneze
sau de la un nume a cărui confîguraţie să le ofere sprijinul necesar.

NUMĂRUL 6 ÎN NUMEROGRAMĂ

Un singur 6 - Persoanele a căror numerogramă prezintă o singură


cifră 6 sunt naturi creative, ce îşi doresc o viaţă de familie liniştită.
Sunt iubitori de artă sau interesaţi să urmeze o carieră artistică, de
pilda prin folosirea creativă a calităţilor vocale. Aceşti nativi se supără
dacă le este afectată în vreun fel viaţa de familie.

Doua cifre 6 - De obicei aceste persoane au o memorie foarte bună şi


le place să mănânce. Au nevoie să-şi folosească mai mult
creativitatea. Ca şi în cazul celor care au o singură cifră 6 în grafîc, şi
aceşti nativi acorda o mare importanţă căminului. Au tendinţa să îşi
facă griji pentru lucruri nesemnifîcative.

Trei sau mai multe cifre 6 - în acest caz se recomandă o atitudine


ceva mai relaxată în privinţa căminului şi a familiei. Nativii acestei
confîguraţii au un potenţial creativ uriaş, dar este foarte probabil ca
atenţia să le fie distrasă de către grijile casnice. Nu se simt în
siguranţă în afara mediului familial şi ar trebui să-şi amintească faptul
că cei la care ţin trebuie să înveţe din propriile lor greşeli în viaţă.

Cifra 6 lipseşte - Aceşti nativi nu sunt total adaptaţi la viaţa de familie


care, pentru ei, nu va fi niciodată centrul universului. Dragostea lor de
frumos şi artă trebuie cultivată. Este foarte posibil ca în copilărie să fi
fost foarte ataşaţi de unul dintre părinţi şi, în prezent, ceva lipseşte,
cu siguranţă, vieţii lor de familie.

NUMĂRUL 7 ÎN NUMEROGRAMĂ                    

      Un singur 7 - Cei care prezintâ această configuraţie sunt


persoane cu preocupări filosofice, iubitori de dreptate. Cifra 7 este
cea mai dificilă din întregul grafîc. Deoarece detestă să li se spună ce
să facă, şi chiar sfaturile, învăţarea at poate deveni o experienţă
difîcilă pentru aceşti nativi, iar acest lucru nu le face ac viaţa prea
uşoară. Au o mare expresivitate fizică.

Doua cifre 7 - Persoanele cu această structură numerică sunţ


interesate de aflarea sensului vieţii. Prezenţa fie şi a unui singur 7 în
grafic indică posibilitatea apariţiei unei preocupări faţă de metafizică,
supranatural sau ocultism, în majoritatea cazurilor aceste preocupări
manifestându-se în cea de-a doua parte a vieţii. Viaţa acestor nativi
nu este întotdeauna uşoară, iar ei nu fac nimic pentru a uşura
situaţia, din cauza importanţei exagerate pe care o acordă
individualismului. Nu le place să primeascâ ajutor.

Trei sau mai multe cifre 7 - Se considerâ că această combinaţie


numerică indică sacrificiul. Nativii se lovesc adeseori de obstacole în
drumul lor în viaţă. Structura numerică de faţă reprezintă marca unei
profunde cunoaşteri de sine şi, cu toate că îşi complicâ singuri viaţa -
uneori chiar prin propriile lor acţiuni -, aceşti nativi acceptă situaţia cu
filosofîe şi sunt gata să o ia din nou de la capăt. în general sunt
persoane înzestrate cu o mare înţelepciune.

Cifra 7 lipseşte - în acest caz se poate observa o anumită


neîncredere în forţele proprii, teama de singurătate şi scepticismul
faţă de tot ceea ce ţine de metafizică. Pentru a crede ceva, aceşti
nativi au nevoie de dovezi solide. Nu sunt amatori de exerciţiu fîzic.

NUMĂRUL 8 ÎN NUMEROGRAMĂ

Un singur 8 - Aceşti nativi au un real talent în a aprecia calităţile celor


de lângă ei; sunt buni organizatori, ordonaţi şi atenţi la fiecare detaliu.
în copilărie sunt foarte neastâmpăraţi. Demararea efectivă a unei
sarcini nu constituie o problemă, dar uneori le este greu să o ducă
până la capăt.

Doua cifre 8 - Persoane extrem de capabile, sunt pricepute în a-i


aprecia corectpe ceilalţi, dar au tendinţa sâ-i intimideze pe cei dinjur.
Adeseori plini de succes în afaceri, aceşti nativi simt nevoia
constantă de schimbare, deoarece pentru ei este vital să-şi
exploateze la maxim energia mentală care îi caracterizeazâ. Unii au o
atitudine sceptică faţă de tot ceea ce priveşte metafizica.
Trei sau mai multe cifre 8 - Această combinaţie este foarte norocoasă
pentru oamenii de afaceri, atâta timp cât sunt în stare să menţină
echilibrul dintre materialitate şi spiritualitate. Au tendinţa să devină
avari, dar dacă această pomire este înfrântă la timp persoanele
respective vor avea o fîre echilibrată, cu un real talent în a-i aprecia
corect pe cei dinjur, iar acest lucru poate constitui un avantaj preţios.
Nativii care prezintă această configuraţie sunt adeseori persoane
foarte agitate.

Cifra 8 lipsete - în cazul acesta este nevoie de o mai bună


organizare. Nativii evită munca de detaliu şi par să fie leneşi şi
neglijenţi cu banii. Este necesară o atenţie sporită faţâ de sarcinile
cotidiene pentru a evita irosirea a tot ceea ce au acumulat.

NUMĂRUL 9 ÎN NUMEROGRAMĂ

Un singur 9-0 singură cifră 9 indică o natură idealistă, o profundă


înţelegere a relaţiilor dmtre oameni şi Univers. în ultima sută de ani
ce precedă anul 2000 cifra 9 apare în toate numerogramele zilei de
naştere. Acest lucru indică o înţelegere subconştientă a efectelor pe
care le pot avea realizările umane. Pe măsură ce sfârşitul acestui
secol se apropia, cifra 9 a favorizat dezvoltarea unei atitudini mai
tolerante şi mai deschise. Laturile negative ale acestei cifre au
generat violenţă şi razboi.

Doua cifre 9 - în acest caz activitatea mentală a subiectului este


foarte puternica. Nativii au un mare potenţial dramatic şi creativ, dar
este important ca emotivitatea sâ fie ţinută sub control. Deşi aceste
persoane simt adesea nevoia sâ întreprindă ceva în folosul omenirii,
nu trebuie sâ scape din vedere ce anume din aceste planuri se poate
concretiza practic.

Trei sau mai multe cifre 9 - Conftguraţia de faţa indică o putemică


utilizare a intelectului. Nativii se simt cuprinşi de o înflăcărare de-a
dreptul revoluţionară de a îndrepta nedreptăţile sau a descoperi
condiţii mai bune de viaţă. Aceşti indivizi nu se pricep prea bine la
oameni şi trebuie să se ferească să nu fie exploataţi. Trei sau mai
multe cifre 9 într-o numerogramă reprezintă o combinaţie carismatică
şi explozivă.
Cifra 9 lipseşte - Dinamismul cifrei 9 va lipsi din unele numerograme
din anul 2000. Cu toate că nu vor exista realizări spectaculoase,
pacea şi cooperarea aduse de cifra 2 vor compensa această lipsă. In
lipsa cifrei 9, va fi nevoie să se dezvolte o viziune mai amplă asupra
vieţii, ca şi conştientizarea acelor lucruri care pot fi în cele din urmă
realizate.