Sunteți pe pagina 1din 6

Irina Țoțan susține că a scris programa școlară pe înțelesul elevilor, pentru ca la proba scrisă de pe 1 iulie

2019 aceștia să evite greşelile de încadrare corectă într-o specie literară, într-un curent sau o perioadă
literară sau culturală. ”De asemenea, am subliniat elementele care duc, de obicei, la confuzii, precum şi
operele obligatorii doar profilului uman”, mai precizează profesorul. ”În speranţa că aceste informaţii le sunt
utile elevilor, le doresc succes la examen!”

*nota redacției: Operele din această listă sunt exemple, ele pot varia în funcție de alegerea fiecărui profesor
la clasă.

GENURI LITERARE

GENUL EPIC –  Specii literare

Basmul cult – I. Creangă – Povestea lui Harap-Alb

Nuvela – istorică – C.Negruzzi – Alexandru Lăpușneanul


– psihologică – I. Slavici – Moara cu noroc

– fantastică  -I. L. Caragiale – La Hanul lui Mânjoală

Romanul – din punct de vedere al anului apariţiei:

1. Interbelic:

 L. Rebreanu – Ion  – 1920


 C. Petrescu – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război –  1930 sau Patul lui
Procust  – 1933
 M.Sadoveanu – Baltagul –1930
 M. Eliade –Maitreyi  -1933
 G. Călinescu – Enigma Otiliei  – 1938

2. Postbelic

 M.Preda – Moromeții – 1955(Vol I); 1967(Vol II)


 M. Preda  – Cel mai iubit dintre pământeni  – 1980
 M. Nedelciu – Zmeura de câmpie  – 1984 (numai pentru profilul uman)

din punct de vedere al tipologiei :

 social- L. Rebreanu – Ion


 balzacian- G. Călinescu – Enigma Otiliei 
 psihologic – C. Petrescu – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război
 al experienţei – M. Eliade – Maitreyi
 mitic – M. Sadoveanu – Baltagul
 de familie – M. Preda – Moromeții

metaromanul – M. Nedelciu – Zmeura de câmpie (numai pentru profilul uman)

din punct de vedere al perspectivei narative:

A) subiectiv (naraţiune la persoana I, narator – personaj)

1. M. Eliade – Maitreyi
2. C. Petrescu – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

B) obiectiv (naraţiune la persoana a-III-a, narator omniscient, omniprezent)

1. L. Rebreanu – Ion
2. G. Călinescu – Enigma Otiliei
3. M. Sadoveanu – Baltagul
4. M. Preda – Moromeții

C) pluriperspectivă narativă (persoana I, a-II-a, a-III-a)

1.   M. Nedelciu – Zmeura de câmpie (numai pentru profilul uman)

din punct de vedere al structurii, al construcţiei epice, al tehnicilor narative:

A) modern

1. M. Eliade – Maitreyi
2. C. Petrescu – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război
3. L. Rebreanu – Ion
4. G. Călinescu – Enigma Otiliei
5. M. Preda – Moromeții
6. M. Nedelciu – Zmeura de câmpie (numai pentru profilul uman)

B)  tradiţional – M. Sadoveanu – Baltagul

din punct de vedere al viziunii asupra temei abordate( al curentului literar)

–toate romanele sunt realiste


CURENTE POETICE

1. Pașoptismul – V. Alecsandri – Malul Siretului  sau Grigore Alexandrescu – Umbra lui Mircea.
La Cozia
2. Romantismul – M. Eminescu – Luceafărul  sau Floare Albastră  sau Odă(în metru antic) sau
Glossă
3. Prelungiri ale romantismului și Clasicismului (numai pentru profilul uman) – G. Coșbuc –
Moartea lui Fulger și O. Goga – Rugăciune sau  De demult
4. Simbolismul – G. Bacovia – Plumb sau  Lacustră
5. Modernismul – T. Arghezi –  Testament  sau Flori de mucigai sau  Psalm  (Tare sunt singur,
Doamne, şi pieziş!)
– L. Blaga – Eu nu strivesc colora de minuni a Lumii
– I. Barbu – Riga Crypto și lapona Enigel; Joc secund

6. Avangardismul – I. Vinea – Ora fântânilor  (numai pentru profilul uman)


7. Tradiționalismul – I. Pillat – Aci sosi pe vremuri sau Voiculescu – În grădina Ghetsemani 
8. Neomodernismul – N. Stănescu – Leoaică tănără, iubirea sau Poveste sentimentală sau Către
Galateea; În dulcele stil clasic.  M.Sorescu – Echerul sau Poveste
9. Postmodernismul – M. Cărtărescu – Poema Chivetei sau Ciocnirea 

Atenție, Modernismul, Avangardismul, Tradiționalismul sunt curente poetice interbelice.


Neomodernismul, Postmodernismul sunt curente poetice postbelice.

Operele Luceafărul de M. Eminescu,   Moartea lui Fulger  de G. Coşbuc,  Riga Crypto și lapona


Enigel  de I. Barbu, Poema Chiuvetei de M. Cărtărescu sunt epice în versuri.

Operele Testament de T.Arghezi, Eu nu strivesc corola de minuni a Lumii  de  L.Blaga, Joc secund de


I. Barbu, În dulcele stil clasic  de N. Stănescu sunt arte poetice.

GENUL DRAMATIC – SPECII LITERARE

1. Comedia – I. L. Caragiale –O scrisoare pierdută

2. Drama interbelică – C. Petrescu – Jocul Ielelor sau Suflete tari (numai pentru profilul uman)


sau L. Blaga – Meșterul Manole  (numai pentru profilul uman)

3. Drama postbelică – M. Sorescu – Iona

EPOCI. PERIOADE

Fundamente ale culturii române

– Originea și evoluția limbii române (numai pentru profilul uman)


Perioada veche

  Cronicarii: Grigore Ureche; Miron Costin; Ion Neculce; Dimitrie Cantemir


 Iluminismul: Şcoala Ardeleană, Budai Deleanu – Țiganiada–un text literar

REVISTE LITERARE – REPREZENTANŢI. PERSONALITĂŢI CULTURALE

 Dacia Literară – Mihail Kogălniceanu


 Convorbiri Literare – Titu Maiorescu
 Sburătorul – Eugen Lovinescu 

AUTORI CANONICI

 Mihai Eminescu
 Ion Creangă
 I.L. Caragiale
 Titu Maiorescu
 Ioan Slavici
 Bacovia
 Lucian Blaga
 Tudor Arghezi
 Ion Barbu
 Mihail Sadoveanu
 Liviu Rebreanu
 Camil Petrescu
 Călinescu
 Lovinescu
 Marin Preda
 Nichita Stănescu
 Marin Sorescu

Irina Țoțan a făcut recent o analiză prin care a arătat că la proba de Limba română un elev care
răspunde corect la primul subiect poate lua nota 6, fără să fi citit vreo carte. Tot într-o analiză
pentru Edupedu, aceasta a remarcat faptul că subiectele de BAC la Limba română, au fost
modificate semnificativ în ultimii 15 ani.

Calendar BAC 2019 Sesiunea iunie-iulie 2019

27 – 31 mai 2019          Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen


31 mai 2019                   Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a

3 – 4 iunie 2019            Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română


– proba A
5 – 6 iunie 2019            Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba
maternă – proba B
7, 10* – 11 iunie 2019 Evaluarea Competențelor digitale – proba D
12 – 13 iunie 2019       Evaluarea Competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională
– proba C

1 iulie 2019                    Limba și literatura română – proba Ea) – examen scris


2 iulie 2019                    Limba și literatura maternă – proba Eb) – examen scris
3 iulie 2019                    Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris

 Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera
teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul
militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională
 Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru
toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

4 iulie 2019                  Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris

Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile
urmate în liceu:

 Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la
profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la
profilul militar din filiera vocațională
 Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz,
Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din
filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția
celui menționat mai sus

8 iulie 2019             Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele
12:00 – 16:0)
9-12 iulie 2019       Rezolvarea contestațiilor
13 iulie 2019           Afișarea rezultatelor finale

Programa Bac Matematică M1 (mate-info)


 Clasa a IX-a

 Mulţimi şi elemente de logică matematică


o Mulţimea numerelor reale
o Propoziţie, predicat, cuantificatori.
o Operaţii logice elementare 
o Tipuri de raţionamente logice: inducţia matematică. Probleme de numărare. 
 Funcţii
o Mulţimea numerelor reale
o Propoziţie, predicat, cuantificatori.
o Operaţii logice elementare 
o Tipuri de raţionamente logice: inducţia matematică. Probleme de numărare. 
 Vectori în plan 
 Coliniaritate, concurenţă, paralelism - calcul vectorial în geometria plană 
 Elemente de trigonometrie 
o Produsul scalar a doi vector
o Teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare
 Aplicaţii ale trigonometriei şi ale produsului scalar a doi vectori în geometria plană                

Clasa a X-a

 Mulţimi de numere 
o Numere reale
o Radicali
o Logaritmi
 Funcţii şi ecuaţii 
o Tipuri de funcții și rezolvă de ecuații folosind proprietăţile funcţiilor
 Metode de numărare
o Permutări. Aranjamente. Combinări. Binomul lui Newton.
 Matematici financiare 
o Elemente de calcul financiar: procente, dobânzi, TVA.
 Geometrie      
o Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan.
o Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan, calcule de
distanţe şi de arii.              

Clasa a XI-a

 Elemente de algebră
o Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare Permutări
o Matrice
o Determinanți
o Sisteme de ecuații liniare
 Elemente de analiză matematică 
o Limite de funcții
o Continuitate
o Derivabilitate 
o Reprezentarea grafică a funcţiilor 

Clasa a XII-a

 Elemente de algebră
o Grupuri
o Inele și corpuri
o Inele de polinoame cu coeficienţi intr-un corp comutativ 
 Elemente de analiză matematică 
o Primitive (antiderivate)
o Integrala definită
o Aplicaţii ale integralei definite
o Aria unei suprafeţe plane
o Volumului unui corp de rotaţie
o Calculul unor limite de şiruri folosind integrala definită.