Sunteți pe pagina 1din 41

MATEMATICĂ

Delia Boieru | Valentina Nap | Cristina Ungur

culegere
Coperta: Iuliu Duma
DTP: Ioan Simion Dan
Ilustraţii: Flavius Pătraşcu
Redactor: Corina Şaitiş

În conformitate cu noua programă școlară aprobată prin ordinul ministrului 5003/02.12.2014.

© Copyright 2015 Sinapsis Publishing Projects. Toate drepturile rezervate

Avizat de Ministerul Educației Naționale prin OMEN 3022/08.01.2018.

Dă-ne Like pe

www.facebook.com/editura.sinapsis

www.sinapsis.ro
Cuprins
MATEMATICA ÎN VIAŢA NOASTRĂ: Proiect: „Clujul curat”......................................................5

I. ŞIRUL NUMERELOR NATURALE CUPRINSE ÎNTRE 0 – 10 000 .................................................7


I.1. Şirul numerelor naturale de la 0 – 1 000 (Să ne amintim din clasa a II-a) ..............................7
I.2. Şirul numerelor naturale de la 0 la 10 000 ..............................................................................9
I.2.1. Formarea numerelor naturale de la 0 la 10 000 .............................................................9
I.2.2. Citirea şi scrierea numerelor naturale de la 0 la 10 000 ............................................... 10
I.2.3. Compararea şi ordonarea numerelor naturale .............................................................11
I.2.4. Rotunjirea numerelor naturale .....................................................................................12
I.2.5. Formarea, citirea şi scrierea numerelor cu cifrele romane I, V şi X ..............................14

II. ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 10 000 ...............................15


II.1. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000
(Să ne reamintim din clasa a II-a!) ........................................................................................15
II.2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 fără trecere peste ordin..........18
II.3. Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordin...............................24
II.4. Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordin ...............................26
II.5. Aflarea numărului necunoscut .............................................................................................29

III. ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0 – 10 000 ..................................31


III.1. Înmulțirea numerelor naturale de la 0 la 100 (Să ne reamintim din clasa a II-a!) ...............31
III.2. Înmulțirea a două numere de o cifră...................................................................................32
III.3. Înmulțirea când unul dintre factori este o sumă .................................................................33
III.4. Înmulțirea când unul dintre factori este o diferență ...........................................................34

IV. ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0 - 100 ........................................41


IV.1. Împărțirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră când restul este 0 (zero) ......41
IV.2. Ordinea efectuării operațiilor şi folosirea parantezelor rotunde .........................................44
IV.3. Împărțirea unei sume sau a unei diferențe la un număr de o cifră .....................................47

MATEMATICA ÎN VIAŢA NOASTRĂ: „Festivitatea” .................................................................49

V. PROBLEME .......................................................................................................................51
V.1. Probleme care se rezolvă prin operațiile aritmetice cunoscute............................................51
V.2. Probleme care se rezolvă prin metoda reprezentării grafice ................................................52
V.2.1. Probleme în care se cunoaşte suma şi diferența numerelor .......................................52
V.2.2. Probleme în care se cunoaşte suma şi câtul / raportul numerelor ..............................53
V.2.3. Probleme în care se cunoaşte diferența şi câtul / raportul numerelor ........................54

MATEMATICA ÎN VIAŢA NOASTRĂ: „În tabără” .....................................................................55

VI. FRACȚII SUBUNITARE SAU ECHIUNITARE CU NUMITORII MAI MICI SAU EGALI CU 10........59

3
VII. ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE .............................................................................66
VII.1. Localizarea unor obiecte ....................................................................................................66
VII.2. Puncte și linii ......................................................................................................................67
VII.3. Unghiul ...............................................................................................................................70
VII.4. Poligoane............................................................................................................................72
VII.4.1. Pătratul ......................................................................................................................73
VII.4.2. Dreptunghiul .............................................................................................................75
VII.4.3. Triunghiul ..................................................................................................................77
VII.5. Cercul .................................................................................................................................78
VII.6. Corpuri geometrice ............................................................................................................78

MATEMATICA ÎN VIAŢA NOASTRĂ: „De ziua mea” ................................................................81

VIII. UNITĂŢI ŞI INSTRUMENTE DE MĂSURĂ .........................................................................82


VIII.1. Unități de măsură pentru lungime ...................................................................................82
VIII.2. Unități de măsură pentru volumul lichidelor ....................................................................84
VIII.3. Unități de măsură pentru masă.........................................................................................86
VIII.4. Unități de măsură pentru timp..........................................................................................88
VIII.5. Unități de măsură monetare .............................................................................................90

MATEMATICA ÎN VIAŢA NOASTRĂ: „În lumea basmului românesc”.......................................94

4
MATEMATICA ÎN VIAŢA NOASTRĂ:
Proiect: „Clujul curat”
Este 13.03.2018. Doamna învățătoare îi anunță pe elevii clasei a III-a A că peste o săptămână se
vor derula activitățile din cadrul proiectului „Clujul curat”.

1. Ce dată va fi peste o săptămână? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.


a) 21.03.2018; b) 20.03.2018; c) 20.04.2018; d) 22.03.2018.
2. Câte zile mai sunt până se vor derula activitățile proiectului? Încercuiește litera corespunzătoare
răspunsului corect.
a) 4 zile; b) 8 zile; c) 7 zile; d) 6 zile.
3. La activități participă toții elevii clasei a III-a, aşa cum este prezentat în graficul de mai jos.
29

27
26
25

21

III A III B III C III D III E


Câți elevi participă în total la activități? Scrie rezolvarea pe spațiul de mai jos.

4. Care este ordinea descrescătoare a numărului de elevi? Încercuiește litera corespunzătoare


răspunsului corect.
a) a III-a A, a III-a B, a III-a C, a III-a D, a III-a E; c) a III-a B, a III-a E, a III-a A, a III-a C, a III-a D;
b) a III-a B, a III-a A, a III-a E, a III-a C, a III-a D; d) a III-a B, a III-a A, a III-a C, a III-a D, a III-a E.
5. Care dintre operațiile de mai jos trebuie efectuată, pentru a afla cu cât sunt mai mulți elevii din
clasa a III-a B decât din clasa a III-a E?
a) 29 + 21 = b) 29 – 21 = c) 27 + 21 = d) 27 – 21 =
6. Pentru buna desfășurare a activităților, elevii au primit 125 de saci menajeri, iar mănuși cu 75
mai multe.
Câte obiecte au primit în total? Scrie rezolvarea în spațiul dat.

5
7. Prima activitate a fost cea de adunare a deșeurilor de pe terenul de fotbal. Ce figură geometrică
este potrivită pentru a reprezenta terenul de fotbal? Încercuiește litera corespunzătoare
răspunsului corect.
a) cerc; b) pătrat; c) dreptunghi; d) triunghi.
8. Locurile unde se desfășoară activitățile sunt reprezentate ca mai jos.
Observă modelul și completează propoziția de sub imagini.

Curtea școlii Parc 2 Curtea școlii


Parc 1 Parc 1

Următorul loc trebuie să fie _____________________ .


9. Elevii desfășoară activitățile de luni până vineri între orele 12 și 14.
Câte ore lucrează zilnic? Dar într-o săptămână?
Scrie rezolvarea pe spațiul dat.

10. Astăzi este marți. Poimâine copiii termină activitățile din cadrul proiectului. În ce zi se vor
termina activitățile? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) joi; b) miercuri; c) vineri; d) luni.
11. Elevii au nevoie de 5 mături și 5 fărașe pentru activități. O mătură costă 9 lei și un făraș 3 lei.
Le ajung următoarele bancnote pentru cumpărături?

Explică, în spațiul dat, răspunsul tău.


Da, pentru că ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nu, pentru că ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. În săptămâna în care s-au finalizat activitățile din cadrul proiectului, s-au înregistrat
temperaturile notate în tabelul următor. În care dintre zile temperatura a fost mai mică de 17
grade Celsius? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

Ziua Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Grade 17 20 16 19 15 20 17

a) miercuri și vineri; b) luni și vineri; c) duminică și miercuri; d) vineri și joi.

6
I. ŞIRUL NUMERELOR NATURALE CUPRINSE ÎNTRE 0 – 10 000
I.1. Şirul numerelor naturale de la 0 – 1 000
(Să ne amintim din clasa a II-a)
1. Citește numerele, apoi încercuiește cifra sutelor și subliniază cifra unităților:
1 9 6; 2 6 0; 6 6 0; 9 8 6; 1 0 6; 6 5 7; 9 6 3; 3 0 6; 6 0 0; 5 6 0; 6 0 1.
2. Scrie numerele
● folosind cifre:
a) de la 597 la 618; de la 889 la 895; de la 896 la 904;
b) cuprinse intre 298 si 303; 118 și 122; 569 și 573;
● folosind litere:

● 400; 127; 820; 501; 666;

● 8 zeci; 8 sute; 8 sute 8 zeci; 8 sute 8 unități; 8 sute 8 zeci și 8 unități;

3. Completează după exemplul de mai jos:


700

785 80 623 402 904 870


5
4. Descompune numerele de mai jos după modelul dat, respectând ordinele:
785 = 700 + 80 + 5 120 = 123 =
5. Compară următoarele perechi de numere:

102 201 349 489 275 276


566 562 704 724 308 309

6. Notează:
a) predecesorul 900 b) succesorul 199
830 105
650 335
894 662
7. Așază prin săgeți fiecare număr la locul potrivit:

550 650 750 850 950 1000

794 859 699 848 551 601 901 954

8. Scrie vecinii pari ai numerelor:


100 211 580
282 999 981

7
9. Notează vecinii impari ai numerelor:
197 684 499
345 998 719
10. Completează cu numere potrivite:
< 878 < > < 736 < =
< 459 < > < 801 < <

11. Identifică:
a) cel mai mic, apoi cel mai mare număr de trei cifre:
b) cel mai mic număr impar format din trei cifre:
c) cel mai mare număr par format din trei cifre:
d) cel mai mic număr format numai din sute, mai mare decât 832:

12. Scrie numerele care îndeplinesc următoarele condiții:


a) au forma xy4, iar x > y cu 2;
b) au forma x0y , iar x < y cu 1; numerele sunt pare.
13. Mă gândesc la un număr cuprins între 700 și 800. Află suma vecinilor lui, știind că este cel mai
mare număr de forma abc.

14. Aproximează fiecare număr la ordinul indicat în tabel:


La ordinul La ordinul La ordinul La ordinul
zecilor sutelor zecilor sutelor
89 90 100 129
42 745
107 907
644 567
805 115
523 383

15. Află toate numerele de trei cifre distincte, care au cifra sutelor un număr par mai mic decât 8, iar
cifra unităților cu 3 mai mică decât cifra zecilor.
A B
16. Privește cu atenție pătratele magice din figura alăturată. 106 104 102
Știind că suma oricăror trei numere de pe verticală,
orizontală sau diagonală este aceeași, descoperă 105 107
numerele care lipsesc. 108 104 108

17. Privește cu atenție cele două pătrate, ambele sunt A B


împărțite în același număr de pătrățele.
Se cere ca în pătratul B să lași albe pătrătelele care în
pătratul A sunt colorate și să colorezi pătrățelele care în
pătratul A sunt albe.

8
I. 2. Şirul numerelor naturale de la 0 la 10 000
I.2.1. Formarea numerelor naturale de la 0 la 10 000
1. Notează numerele care se formează,
fiind atent la clasele și ordinele
reprezentate:

Z U S Z U Z U S Z U

2. Observă cu atenție tabelul care urmează, completează-l în dreptul numerelor date, apoi
completează cu încă un număr ales de tine, specificând cele cerute, după model:
Numărul
6 5 4 3 2 1
ordinului
Numele sute zeci unități sute zeci unități
ordinului de mii de mii de mii
clasa milioane mii unități
7 089 7 0 8 9
10 000
6 891
940
……….

3. Citește numerele următoare și precizează ce ordin reprezintă cifra marcată:


5 834; 2 300; 9 955; 10 000; 1 570; 6 300; 7 900; 5 000; 2 220.
4. Intercalează cifra 1 între două cifre ale numărului 872 și scrie numerele obținute.
Găsește toate soluțiile.
5. Citește numerele: 5 555; 5 050; 5 550; 5 500, 5 005, 550. Selectează și scrie numerele care
cuprind: a) 5 de mii; b) 55 de sute; c) 55 de zeci.
6. Scrie câte două numere care cuprind: 49 de zeci; 85 de sute; 100 de zeci; 20 de zeci; 90 de sute.
7. Completează enunțurile:
a) Pentru citirea și scrierea numerelor naturale, grupăm câte … ordine, începând cu ordinul
………………., în grupe numite ………………. .
b) În clasa unităților, ordinele sunt numerotate cu ….., ….. și …. .
c) În clasa miilor, ordinele sunt numerotate cu …., …. și …. .
d) Zece mii formează o ………………., adică o unitate de ordinul …………., din clasa …………. .
e) Zece sute formează o ………………., adică o unitate de ordinul …………, din clasa ……………. .
f) O sută de zeci formează o ……………., adică o unitate de ordinul ………….., din clasa ……………… .
g) 2 zeci de mii = ……. mii = …… sute = ………… zeci
h) 2 000 de unități = ……. zeci = …… sute = …………. mii

8. Scrie cu cifre următoarele numere: 5 mii 8; 7 sute 8 zeci; 6 zeci și 6 mii; 35 de sute și 8 unități; 99
de zeci; optzeci și trei de unități; o mie unu; o mie de unități; 23 de sute; 100 de sute, o zece de
sute; 10 000 de unități; 1 095 de zeci; 1 300 de zeci.
9
9. Scrie trei numere consecutive, dintre care unul este 7 750. Găsește toate variantele posibile.
10. Află câte mii se cuprind în predecesorul numărului 9 999, apoi în succesorul aceluiași număr.
11. Notează, după model, numărul unităților de fiecare ordin, cuprinse în numerele:
1 357; 4 807; 10 000; 2 390; 9 250.
Model: 2 486 cuprinde: 2 486 de unități, 248 de zeci, 24 de sute și 2 mii.
12. Joc ,,Descoperă numerele!”
Descoperă toate numerele de forma a) 678*; b) *187; c) pare de forma 39**,
înlocuind steluțele cu cifre diferite.
I.2.2. Citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 10 000
1. Scrie cu litere numerele date. Subliniază cu o linie cifra (unităților) de mii și cu două linii cifra
zecilor.
10 000 – ......................................................................................................................................
3 781 – ........................................................................................................................................
9 203 – ........................................................................................................................................
8 000 – ........................................................................................................................................
5 600 – ........................................................................................................................................
2. Colorează cu galben castroanele pe care sunt scrise numere impare, cu verde castroanele cu
numere pare și încercuiește cu violet castronul cu numărul egal cu cel de pe castronul Tarei.

264

3. a) Ordonează crescător numerele impare și descrescător numerele pare de la exercițiul 2;


b) Identifică numerele mai mici decât numărul 5 004, de la exercițiul 2;
c) Selecteză numerele mai mari decât numărul 4 731, de la exercițiul 2.

4. Numără: a) de la 1 189 la 1 198; f) de la 7 689 la 7 699;


b) de la 7 009 la 6 989; g) din 2 în 2, de la 9 356 la 9 382;
c) de la 9 997 la 10 004; h) din 4 în 4, de la 5 146 la 5 198;
d) de la 10 000 la 9 982; i) din 3 în 3, de la 1 900 la 1 873;
e) de la 9 991 la 9 979; j) din 5 în 5, de la 6 820 la 6 770.
5. Notează numerele care lipsesc:
7 354 …………………………..……….. 7 357 5 094 …………………………..……….. 5 097
8 099 …………………………..……….. 8 102 7 345 …………………………..……….. 7 348
9 796 …………………………..……….. 9 793 6 014 …………………………..……….. 6 017
10 000 …………………………..………...9 997 1 875 …………………………..……….. 1 872

10
6. Scrie în tabelul alăturat predecesorii şi succesorii numerelor date:
Predecesorul Numărul Succesorul Predecesorul Numărul Succesorul
9 950 1 012
4 799 5 029
10 000 3 000
7. Găseşte numărul care îndeplinește simultan condițiile:
a) are cifra miilor egală cu 1;
b) cifra sutelor este cu 4 mai mare decât cifra miilor;
c) cifrele care reprezintă ordinul zecilor și unităților sunt identice;
d) are suma cifrelor egală cu 6.
L-ai găsit? Acum adună-l cu el însuși. Cât ai obținut?

8. Scrie numerele descompuse astfel:


9 000 + 800 + 40 + 5 = ………….. 3 000 + 10 + 6 = …………..
10 000 + 100 + 1 = ………….. 9 000 + 10 + 2 = …………..
7 000 + 900 + 20 + 0 = ………….. 2 000 + 900 + 60 = …………..
6 000 + 800 + 70 + 1 = ………….. 7 000 + 300 + 70 + 5 = …………..

I.2.3. Compararea și ordonarea numerelor naturale


1. Completează:
a) cu semnul de relație corespunzător:
3 779 …. 3 773 5 493 …. 5 493 7 234 …. 7 134 1 905 …. 2 906
2 896 …. 2 196 9 567 …. 9 967 9 102 …. 9 201 9 011 …. 9 111
b) cu numere potrivite relațiilor:
………… > 1 700 9 000 > …………. < 9 999
85 260 > ……… 1 196 > ………... > …………
c) cu cifre care să facă adevărate relațiile:
7…23 < 7 323 9 788 < 9…89 8 755 < 8…12 3 144 > 3…44

2. Scrie cel mai mare și cel mai mic număr care se pot forma folosind o singură dată cifrele 2, 6, 0, 7.
a) cel mai mare → ______ b) cel mai mic → ______

3. Notează cu „A” enunțurile adevărate și cu „F” pe cele false:


a) Dintre două numere naturale cu un număr diferit de cifre, este mai mare numărul cu mai
multe cifre. ( )
b) Zecile de mii sunt unități de ordinul 7 și fac parte din clasa miilor. ( )
c) Unitățile de mii sunt de ordinul al patrulea și fac parte din clasa unităților. ( )
d) Cel mai mic număr impar de patru cifre este 1 001. ( )
4. Scrie și completează locurile libere, astfel încât relațiile să fie adevărate, găsind pentru fiecare
caz câte 6 soluții:
a) ......................< 2 956 < ...................... ; b)......................> 9 699 > ........................

11
5. Ordonează crescător numerele: 7 277; 7 727; 7 829; 7 777; 7 989.
6. Ordonează crescător numerele impare și descrescător numerele pare:
2 046; 7 585; 3 003; 3 357; 2 039; 6 996; 3 300; 6 696.
7. Scrie cel mai mare număr par și cel mai mic număr impar formate din cinci cifre.
8. Scrie cel mai mic, apoi cel mai mare număr format din cinci cifre, care are cifra 1 la trei dintre
ordine.
9. Scrie cel mai mare, apoi cel mai mic număr din clasa miilor care are cifra 2 la sute.
10. Descoperă regula și continuă șirurile cu încă cinci numere:
a) 2 996; 3 000; 3 004; ...............; ...............; ...............; ...............; ............... .
b) 3 996; 4 096; 4 196; ...............; ...............; ...............; ...............; ............... .
c) 8 994; 7 884; 6 774; ...............; ...............; ...............; ...............; ............... .
d) 7 089; 7 189; 7 289; ...............; ...............; ...............; ...............; ............... .
11. Se dau numerele: 4*67 și 4 667.
a) Găsește toate variantele, astfel încât primul număr să fie mai mare decât al doilea.
b) Găsește toate variantele, astfel încât primul număr să fie mai mic decât al doilea.
c) Pentru ce valoare a steluței numerele sunt egale?
12. Scrie și completează numai cu cifrele 2 sau 9, astfel încât relațiile să fie adevărate:
a) 2 … ... 9 < 2 … 2 … b) 2 … … 9 = 2 … … 9 c) 9 … … 9 > 9 … … 9
d) … … 22 < 9 … … 2 e) 2 9 … … = 2 … … 2 f) 2 … 2 … > … … 2 …
13. Completează tabelul:
Clasa Clasa Clasa
Număr scris cu cifre Număr scris cu litere milioanelor miilor unităților
s z u s z u s z u
3 009
opt mii o sută doi
nouăsprezece sute trei
9 192

I.2.4. Rotunjirea numerelor naturale


1. Încercuiește numerele care se rotunjesc:
a) la mii, la 6 000: 5 789; 6 234; 6 890; 5 128; 7 895; 6 342; 5 954; 6 654;
b) la zeci de mii, la 10 000: 8 876; 9 789; 9 223; 9 699; 9 956; 9 765;
c) la sute, la 800: 765; 987; 811; 755; 843.
2. Aproximează (rotunjește) următoarele numere la ordinul indicat:
Numărul Rotunjirea la zeci Rotunjirea la sute Rotunjirea la mii Rotunjirea la zeci de mii
(acolo unde este cazul)
9 000
1 019
8 555
9 235
12
3. Scrie:
a) numerele impare de la 8 118 la 8 147;
b) numerele pare mai mari sau egale cu 7 134, dar mai mici sau cel mult egale cu 7 166;
c) numerele impare cuprinse în intervalul 4 506 - 4 544.

4. Determină toate numerele mai mari decât 4 400 și mai mici decât 4 500 pentru care suma
cifrelor este egală cu 12.

5. Determină toate numerele de patru cifre în care cifra 3 se repetă de trei ori, iar suma cifrelor este
egală cu 12.

6. Determină toate numerele de forma 5a3b ştiind că a + b = 9. Indică-l pe cel mai mare dintre
ele și rotunjește-l la ordinul miilor.

7. Determină toate numerele naturale de forma 7ab2, știind că a – b = 5. Pe cel mai mare dintre
ele rotunjește-l la ordinul sutelor.

8. Determină toate numerele de forma 8abc știind că a + b + c = 3. Ordoneză-le descrescător,


apoi rotunjește-l la ordinul unităților de mii pe cel mai mic dintre ele.

9. Scrie:
a) cinci numere consecutive, formate din patru cifre, al treilea fiind 6 121;
b) cinci numere consecutive impare, formate din patru cifre, ultimul fiind 9 053;
c) șapte numere consecutive pare, formate din trei cifre, al patrulea fiind 692;
d) șase numere consecutive impare, formate din patru cifre, al doilea fiind 5 177, iar al
patrulea 5 173.

10. Determină toate numerele de forma cabc știind că a, b, c sunt pare, a + b + c = 12. Pe cele
mai mici decât 6 000, rotunjește-le la ordinul unităților de mii.

11. Scrie numerele:


a) cuprinse între 5 575 și 5 599, mai apropiate de 5 580 decât de 5 590;
b) cuprinse între 3 464 și 3 488, mai apropiate de 3 480 decât de 3 470;
c) care au cifra zecilor 5 și a unităților 0, sunt cuprinse între 8 400 și 9 000 și sunt mai
apropiate de 9 000 decât de 8 000.

12. Rotunjește numerele la ordinul indicat:


Rotunjirea la Rotunjirea la Rotunjirea la Rotunjirea la
Numărul
zeci sute mii zeci de mii
10 231
9 355
9 988
5 556
9 008
10 499
8 585

13
I.2.5. Formarea, citirea și scrierea numerelor cu cifrele romane I, V și X
1. Scrie cât mai multe numere, folosind simbolurile I, V, X, ținând cont de regulile repetiției: I, X pot
apărea consecutiv de maximum 3 ori într-un număr, iar V poate apărea o singură dată într-un
număr.
2. Observă regula de formare a numărului 19, cu cifre romane, apoi, formează şi numărul 39 cu
cifre romane:
19 = 10 + 9 = 10 + (10 – 1) = X + IX = XIX (nu IXX)
39 =
3. Scrie cu cifre romane 6 numere, unde s-a folosit regula scăderii, din intervalul I – XXXIX.

4. Scrie opt numere formate prin regula adiției în sistemul de scriere roman: ex.: III, VIII, XXXV etc.

5. Scrie cu cifre romane, apoi arabe numerele: trei, douăzeci şi patru, treizeci şi doi, opt, douăzeci
şi nouă, cincisprezece, şase, optsprezece, nouă.

6. Scrie cu cifre romane:


a) secolul al douăzecilea, secolul al douăzeci şi unulea, mileniul unu, mileniul doi;
b) numerele de la 25 la 38.
7. Scrie cu cifre romane, în ordine crescătoare, din 2 în 2, numerele de la 1 la 21.

8. Scrie cu cifre romane, din 3 în 3, în ordine descrescătoare, numerele de la 39 la 15.

9. Scrie cu cifre arabe numerele: III, X, XV, I, IV, VI, VIII, XIX, XXVII, XI, XXIX, XXXIV, XXXVI, XII.

10. Ordonează crescător, apoi descrescător numerele de la exercițiul anterior.

11. Scrie cu cifre romane ziua şi luna în care te-ai născut, apoi scrie cu cifre romane ziua şi luna în
care s-au născut ceilalți membri ai familiei tale (părinții şi frații, dacă ai).

12. Completează cu unul din semnele <, = , >, astfel încât relațiile să fie adevărate:
IX XI V IV XXX XVIII XXXI XXXIX XVII XIV
XXXI XXIX XXV XVIII XXIII XXIX XII IX XII IX

14
II. ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE
DE LA 0 LA 10 000
II.1. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000
(Să ne amintim din clasa a II-a!)

1. Calculează:

a) 300 + 200 700 − 600 530 − 30 220 − 20


987 − 743 586 − 12 136 − 4 539 − 102
317 + 651 805 + 64 440 + 126 195 + 702
175 − 100 414 + 180 701 + 601 48 + 131

b) 128 + 5 122 − 39 500 − 137 338 − 278


356 − 146 238 − 128 237 − 198 400 − 299
508 + 9 229 + 199 511 + 249 584 + 7
429 − 338 17 + 155 320 + 19 400 + 5
c) 123 + 229 − 78 330 − 27 + 128 345 + 129 − 148 500 − 101 + 339

2. Efectuează calculele și apoi aranjează în ordine crescătoare rezultatele:

440+ 187+ 127+ 205+ 221+ 115+ 115+


85 19 22 171 100 301 301
227 14 200 300 409 218 218

3. Completează tabelul:

A 301 298 760 100 501


B 195 199 188 95 88
A+B
A−B

4. Calculează şi fă proba:
125 + 99 127 − 65 900 − 125 701 + 995.

5. Află numărul cu 255 mai mare decât:


a) 327 b) 155 c) 97 d) 2 986

6. Află numărul cu 227 mai mic decât:


a) 401 b) 330 c) 700 d) 563

15
7. Află suma numerelor: 125 și 100; 48 și 441; 113 și 544; 21 și 921.
8. Adaugă 19 la suma numerelor 125 şi 338.
9. Suma a două numere este 898 şi un termen este 171. Află celălalt termen.
10. Mă gândesc la un număr care adunat cu 87 dă rezultatul 117. La ce număr m-am gândit?
11. Scade din diferența numerelor 890 si 376 cel mai mic număr impar.
12. La diferența numerelor 308 și 6 adaugă 401.
13. La răsturnatul numărului 123 adaugă diferența numerelor 500 şi 376.
14. Priveşte cu atenție şirul: 121; 242; ......
Completează cu al treilea număr.
Scade din ultimul număr, suma primelor două numere.

15. Fie numărul 382; dacă scriem oglinditul lui, obținem un număr mai mic cu ...... decât el.

16. Pune în căsuțe semnele >; < sau =.


125 23 + 100 336 − 123 221 − 120
150 − 59 34 + 120 78 670 − 601
400 + 500 199 + 621 113 − 11 444 − 390

17. Calculează cât mai rapid următoarele exerciții:


22 + 23 + 24 + 25 + 18 + 17 + 16 =
123 + 124 + 125 + 126 + 24 + 25 + 27 =

18. Înlocuieşte steluțele cu cifrele potrivite:


*28+ 4*5− 3*5+ 1**− 4*1− 2*9+ *39+
35* *6* *4* 3* *5* 18* 8**
9*1 228 726 61 147 *73 958

19. Află numerele necunoscute:


a) 245 + x = 888 b) 122 + 323 - a = 115 c) d + 7 < 11
y + 235 = 434 122 + 100 = 124 + b e + 28 < 32
z − 369 = 128 c − 222 = 321+103 f − 8<4
g − 36 < 5
Găseşte toate soluțiile la punctul c).

20. Completează tabelul:

M 122 312 125 456


N 58 433 98 345
M+N 600 701 900 501

16
21. Află în fiecare caz valoarea numărului:
125 + 38 + 122 + p = 700
n + (134 – 23 – 9) = 501
22. Dacă a = 120; b = 225 şi c = 400, atunci c – b + a = ? Dar c + a + b?

23. Câte mere a avut Alex, dacă a mâncat 7 şi i-au rămas 17?
24. Cristi are 124 de timbre, adică are cu 56 de timbre mai multe decât Alin.
Câte timbre are Alin?
25. Elena are 129 de şervețele în colecția sa, iar Andreea are cu 59 mai multe.
Câte şervețele are Andreea?
Transformă problema dată într-o problemă de scădere.
26. Ene are 189 de lei. Ica are cu 299 mai mulți lei.
Câți lei au împreună?
27. Liana citeşte o carte în trei săptămâni. Ica citeşte aceeaşi carte în 19 zile.
Cine citeşte cartea mai rapid? Cu câte zile o termină mai repede de citit?
28. La o fermă erau 241 de vaci, oi cu 141 mai puține, iar cai câte oi şi vaci la un loc.
Câte animale sunt la acea ferma ?
29. La o florărie s-au adus 441 de fire de flori. În prima zi s-au vândut 100 de fire; în a doua zi cu
20 de fire mai multe decât în prima zi, iar în a treia zi restul.
Câte flori s-au vândut în a treia zi?
30. În stația de autobuz erau 15 persoane. La un moment dat au mai venit 19, iar 8 dintre ele au
urcat într-un autobuz.
Câte persoane sunt acum în stație?
31. Compune o problema după următorul exercițiu: 100 – 23 – 45 = ?
32. În parc sunt 19 copii. Din aceştia 13 sunt băieți, iar 16 copii poartă pantaloni.
Câte fete nu poartă pantaloni?

33. Adi, Ema şi Lena au împreună 423 de lei. Adi şi Ema au 184 lei, iar Ema şi Lena au împreună
367 lei.
Câți lei are fiecare copil?
34. Compune o problemă după schema de mai jos:

+ + = 410

= ?
+ = 342
= ?
+ = 181
= ?

17
II.2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000
fără trecere peste ordin

1. Scrie cu cifre numerele formate la socotitorile cu bile:

M S Z U M S Z U M S Z U M S Z U

· Află suma numerelor impare.


· Află diferența numerelor pare.

2. Descompune numerele următoare după modelul dat:


MODEL: 2 453 = 2 000 + 400 + 50 + 3

7 534 = 3 048 = 7 940 =


3 283 = 2 405 = 6 003 =
2 576 = 5 706 = 8 030 =
4 025 = 3 450 = 5 300 =
3. Calculează:
a) 8 000 + 200 + 30 + 6= d) 3 000 + 6 000 =
300 + 7 000 + 40 + 2= 4 000 + 6 000 =
60 + 4 + 3 000 + 100 = 8 000 + 1 000 =

b) 4 000 + 200 + 3 = e) 9 000 – 5 000 =


9 000 + 300 + 50 = 8 000 – 7 000 =
600 + 5 000 + 4 = 6 000 – 3 000 =

c) 2 000 + 456 = f) 2 000 + 2 000 + 3 000 + 1 000 =


302 + 5 000 = 7 000 – 6 000 – 1 000 + 5 000 =
24 + 6 000 = 4 000 + 4 000 – 7 000 + 8 000 =
7 000 + 30 =

4. Verifică dacă egalitățile sunt adevărate:

a) 3 457 + 1 242 = 2 361 + 2 338  A F b) 7 352 – 3 141 = 2 100 + 2 111  A F


4 502 + 2 240 = 3 200 + 3 542 A F 3 203 + 4 354 = 8 798 – 1 241  A F
1 037 + 2 401 = 4 325 + 1 113  A F 6 956 – 2 423 = 1 021 + 3 562  A F
5 004 + 2 320 = 3 020 + 4 304 A F 5 236 + 3 421 = 9 999 – 1 442  A F

18
5. Efectuează operațiile şi compară rezultatele obținute:

a) 1 234 + 3 142 + 2 301 4 121 + 1 203 + 1 353


5 340 + 2 126 + 1 432 3 302 + 3 284 + 1 213

b) 4 796 – 1 231 – 2 346 3 948 – 1 324 – 1 432


6 998 – 1 230 – 2 145 7 869 – 2 134 – 3 021
c) 2 357 + 3 642 - 4 867 6 427 – 5 316 – 2 686
5 497 – 1 256 + 4 734 6 468 + 3 531 – 1 024

6. Taie rezultatele incorecte ale fiecărei operații, apoi:

a) încercuieşte suma: b) încercuieşte diferența:


4 256 + 2 323 = 6 579; 6 759; 6 957; 3 254 – 1 032 = 1 111; 3 333; 2 222;
3 402 + 3 254 = 6 650; 6 656; 5 657; 6 734 – 5 421 = 3 311; 1 313; 3 131;
1 374 + 6 425 = 7 797; 9 797; 7 799; 7 957 – 7 356 = 601; 1 600; 610.
c) subliniază cu o linie continuă descăzutul şi cu o linie şerpuită scăzătorul:
7 234 + 2 642 = 9 786; 9 876; 8 967
7 234 – 2 123 = 5 111; 5 212; 5 121
3 742 + 2 157 = 9 589; 8 959; 5 899
7. Completează căsuțele:
a) cu semnele „+” sau „=” pentru a obține egalități:
2 245 3 423 5 668 3 246 1 015 2 231
7 643 5 621 2 022 4 708 3 071 7 779
b) cu semnele „+” sau „–”, astfel încât relațiile să fie adevărate:
7 537 4 206 1 245 = 4 576 6 938 4 706 2 345 = 4 577
2 174 6 405 7 328 = 1 251 5 555 3 333 6 666 = 2 222
8. Calculează rapid, grupând convenabil termenii:
a) 372 + 51 + 4 000 + 49 + 428
b) 33 + 6 + 6 000 + 445 + 67 + 555 + 4
c) 42 + 9 + 3 000 + 58 + 91 + 638 + 362 + 5
9. Rezolvă, apoi verifică, efectuând proba în trei moduri:
4 212 + 784 = 3 462 + 436 = 7 341 – 201 =
9 634 + 21 = 6 497 – 454 = 7 685 – 244 =
10. Completează locurile libere, pentru a reface operațiile:

45 + 4 5+ 473 + 5 25 + 345 – 3 6– 56 – 9 42 –
3 35 2 4 2 3 49 43 62 4 3 72 1
58 6 9779 7 48 955 2 24 2354 4350 541

19
11. Completează tabelele:

a) a b a+b a–b
1 425 314
2 567 2 321
3 645 3 241
7 639 320

b) Termen 3 427 2 315 6 031 3 832


Termen 2 241 3 124 2 314 4 634
Sumă 6 457 7 153 8 945 5 938

c) Descăzut 7 354 4 773 4 352 7 653


Scăzător 5 241 2 642 3 254 6 283
Diferență 1 741 2 341 3 404 3 251

12. Află termenul necunoscut:


a + 2 475 = 3 687 c – 4 735 = 2 142
a + 534 = 1 946 6 573 – d = 4 272
231 + b = 1 432 5 343 – d = 212
4 325 + b = 4 657 4 375 + 201 + e = 5 789
c − 3 452 = 425 f – 3 254 = 2 457 – 1 025

13. Scrie toate numerele ce pot înlocui literele „a” şi „b” pentru ca relațiile de mai jos să fie
adevărate:
a) 4 290 + a < 4 295 b) b + 1 000 < 1 004 c) 1 350 < 1 356 – c
14. Află suma a 3 numere pare consecutive, ultimul fiind 1 224.
15. Află diferența dintre cel mai mare număr par scris cu patru cifre şi cel mai mic număr impar
scris cu patru cifre care are pe locul sutelor cifra 2, iar pe cel al zecilor cifra 7.
16. Măreşte cu 3 254 numerele: a) 4 324; b) 2 321; c) 345; d) 3 405.
17. Micşorează cu 3 241 numerele: 4 567; 3 967; 9 446; 7 281.
18. Micşorează suma numerelor 3 215 şi 1 473 cu răsturnatul numărului 1 362.
19. Măreşte diferența numerelor 4 673 şi 2 363 cu oglinditul numărului 5 231.
20. Adună la diferența numerelor 3 457 şi 1 234 diferența numerelor 4 827 şi 2 703.
21. Din suma numerelor 5 473 şi 506, scade diferența numerelor 9 743 şi 6 210.

20
22. Află:
a) numărul cu 2 345 mai mare decât diferența numerelor 5 694 şi 4 264;
b) numărul cu 2 345 mai mic decât suma numerelor 1 432 şi 4 537;
c) cu cât este mai mare 8 467 decât suma numerelor 2 021 şi 4 346;
d) cu cât este mai mic numărul 3 465 decât diferența numerelor 6 486 şi 2 011;
e) cu cât este mai mică suma numerelor 1 421 şi 2 103 decât diferența numerelor 5 876 şi 1 231.

23. a) Mă gândesc la un număr, îl măresc cu 2 345 şi obțin diferența numerelor 6 745 şi 2 100.
La ce număr m-am gândit?
b) Din ce număr trebuie să-l iau pe 3 425 pentru a obține 4 573?
c) Mă gândesc la un număr, îl micşorez cu 4 256 şi obțin suma numerelor 1 012 şi 2 320.
La ce număr m-am gândit?
d) Ce număr trebuie să scad din 5 496 pentru a obține cel mai mic număr par scris cu patru
cifre care are pe locul zecilor cifra 7, iar pe cel al sutelor cifra 1?

24. Un termen al adunării este 4 235, iar celălalt este cu 2 214 mai mic. Află suma lor.

25. Într-o scădere, scăzătorul este egal cu 3 474, iar diferența este cu 1 352 mai mică.
Cât este descăzutul?

26. Suma a trei numere este 7 777. Primul termen este 2 243, iar al doilea este cu 1 121 mai mic.
Cât este al treilea termen?

27. Scăzătorul este 2 456, descăzutul este cu 3 423 mai mare.


Care este diferența? Poți spune fără a calcula?

28. Observă tabelul, apoi completează enunțurile cu informații corecte.

Persoane participante la spectacol


Copii Adulți
Fetițe Băieți Femei Bărbați
2 010 2 324 2 132 1 202

a) La spectacol au participat …….. copii şi …….. adulți.


b) Numărul femeilor este mai …….. cu …….. decât numărul fetelor.
c) Numărul bărbaților este mai …….. cu …….. decât numărul băieților.
d) Numărul copiilor este mai …….. cu …….. decât numărul adulților.
e) La spectacol au praticipat un număr de …….. persoane.

21
29. Priveşte figura de mai jos. Rezolvă sarcinile propuse:

1 121
2 342 ...................
3 010
2 132
1 025
401 3 213
9 345 2 123

a) Enumeră figurile geometrice de mai sus.


b) Notează în interiorul pătratulul cel mai mic număr scris cu patru cifre consecutive.
c) Cu cât este mai mare suma numerelor aflate în interiorul cercului decât suma numerelor
aflate în interiorul dreptunghiului, dar în exteriorul cercului?
d) Află diferența numerelor aflate în exteriorul tuturor figurilor geometrice.

30. Care enunțuri corespund operației de mai jos? Bifează-le.


4 524 – 3 210 = 1 314
Diferența numerelor 3 210 și 4 524 este 1 314.
Suma numerelor 4 524 şi 3 210 = 1 314.
Descăzutul este egal cu 4 524.
Scăzătorul este egal cu 4 524.
4 524 este mai mare decât 3 210 cu 1 314.
3 210 este mai mic decât 4 524 cu 1 314.
1 314 îmi arată cu cât este mai mic scăzătorul decât descăzutul.
1 314 îmi arată cu cât este mai mic descăzutul decât scăzătorul.

31. a) Într-o şcoală sunt 1 203 băieți, iar fetițe cu 132 mai multe. Câți copii sunt în acea şcoală?
b) La şcoala noastră numărul băieților este mai mic decât al fetelor cu 212. Ştiind că fetițe sunt
1 432, află numărul copiilor din şcoala noastră.
c) La şcoala lui Andrei învață 1 323 de fete, iar băieți cu 312 mai puțini. La şcoala Irinei învață 1 012
băieți, iar fete cu 210 mai multe. Cu cât este mai mare numărul copiilor din şcoala lui Andrei
decât numărul copiilor din școala Irinei?

22
32. a) O bucată de pânză măsoară 1 235 cm, iar o bucată de mătase măsoară cu 214 cm mai mult.
Câți cm măsoară bucata de mătase?
b) De la cabană până la pârtie, Ina parcurge 1 745 de m, iar de la cabană până la patinoar,
aceasta are de parcurs cu 623 m mai puțin. Câți m are de parcurs Ina de la cabană la
patinoar?
c) Un calculator costă 2 435 lei, un monitor 1 203 lei, iar tastatura 340 lei.
Câți lei va achita mama în total pentru cele trei produse?
d) Un telefon şi o husă costă împreună 2 734 lei. Ştiind că husa costă 23 lei, află câți lei costă
telefonul.
e) Cetățenii unei localități doresc să prepare o plăcintă uriaşă. După ce au folosit 1 345 kg de
făină, au constatat că le-au mai rămas 203 kg făină. Câte kg de făină pregătiseră ei pentru
această întrecere?
f) La o fermă sunt 1 758 oi şi capre. Dintre acestea 1 234 nu sunt capre.
Câte capre sunt la fermă?
g) Din cei 1 347 de spectatori, o parte pleacă la sfârşitul spectacolului, iar 125 rămân să
primească autografe de la actorii preferați. Câți spectatori au plecat la finalul spectacolului?
h) Un camion transportă 2 453 kg portocale, adică cu 1 232 kg mai puține decât lămâi. Câte
kg de lămâi transportă camionul?
I) Pe o navă de croazieră s-au îmbarcat 2 456 pasageri americani, ei fiind cu 1 234 mai mulți
decât pasageri englezi. Câți pasageri englezi s-au îmbarcat pe acea navă?

33. a) Într-o fabrică s-au confecționat într-o lună 1 323 bluze, fuste cu 302 mai puține, iar rochii
cât fuste şi bluze la un loc. Câte articole de îmbrăcăminte s-au confecționat la acea fabrică
într-o lună?
b) La o tipografie s-au tipărit 7 894 de cărți. Dintre acestea 1 203 sunt dicționare, cu 102 mai
puține sunt enciclopedii, iar restul sunt cărți de lectură.
Câte cărți de lectură s-au tipărit?
c) La un concert au participat 5 649 persoane: femei, bărbați, copii. Ştiind că femei au fost 2 134,
iar bărbați 2 213, află numărul copiilor care au participat la concert.
d) La o librările s-au vândut într-un an 6 998 de radiere, pixuri şi creioane. Ştiind că radiere şi
pixuri s-au vândut 3 546, iar pixuri s-au vândut cu 2 250 mai puține decât creioane, află câte
articole de fiecare fel s-au vândut la acea librărie într-un an.
e) Pe un versant muntos s-au plantat într-o primăvară 4 597 puieți de brad, stejar şi fag. Puieți de
brad şi stejar s-au plantat 2 556, iar puieți de stejar şi fag 3 254. Află ce număr de puieți din
fiecare sortiment s-au plantat pe acel versant.

23
II.3. Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000
cu trecere peste ordin

1. Calculează: a) 1 235 + 9 325 + 1 129 + 4 425 +


27 127 1 137 1 129

b) 3 375 + 4 436 + 3 166 + 2 384 +


197 1 199 1 195 1 266

c) 4 438 + 7 136 + 4 396 + 1 136 +


999 1 978 2 968 1 999

d) 1 235 + 3 434 + 1 343 + 3 709 +


3 422 1 241 4 244 4 000
1 229 68 7 59

e) 1 129 + 1 234 + 41 + 1 267 +


2 561 3 258 1 269 2 205
3 276 2 755 4 035 66

2. Încercuieşte rezultatul corect:


3 998 + 1 234 = 5 100; 5 232; 5 230 1 989 + 67 = 2 056; 2 000; 2 006
139 + 3 235 = 3 370; 3 374; 3 734
3. Aranjează rezultatele următoarelor exerciții, în ordine crescătoare, fără să efectuezi calculele:
3 457 + 29 1 234 + 29 4 017 + 29 2 221 + 29
4. Completează tabelul:
M M + 2 202 M + 2 199 M + 5 047 M + 1 390 M + 1 167
1 235
2 425

5. Folosește rotunjirea numerelor la mii, pentru a estima rezultatele adunărilor şi scăderilor,


apoi verifică prin calcul:
MODEL
1 995 + 3 320 = ?
Rotunjire:
2 000 + 3 000 = 5 000
Verificare: 2 670 + 1 665 = ?
1 995 + 2 310 + 2 917 = ?
3 320 3 367 + 1 679 = ?
5 315 1 237 + 2 341 = ?

24
6. Calculează şi apoi compară rezultatele:
Model:
1 254 + 3 286 > 2 256 + 1 056 6 098 + 456 235 + 6 033
4 540 > 3 312 3 489 + 2 678 3 367 + 1 999
768 + 3 349 1 000 + 3 450
7. Află numărul cu 195 mai mare decât: 4 067; 1 459; 3 066; 2 245; 1 167; 4 467; 3 421.
8. Grupează convenabil termenii, pentru a calcula cât mai rapid:
603 + 25 + 475 + 107 =
1 303 + 1 304 + 1 307 + 1 306 =
21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 1 009 + 1 008 + 1 007 + 1 006 + 1 005 =
9. Calculează, aplicând proprietățile adunării:
MODEL: 1 235 + 68 + 2 255 = (1 235 + 68) + 2 255
= 1 303 + 2 255 a) 125 + 1 235 + 434 =
= 3 558 b) 235 + 1 345 + 2 350 =
sau c) 6 099 + 75 + 1 020 =
1 235 + 68 + 2 255 = 1 235 + (68 + 2 255)
d) 4 012 + 320 + 1 999 =
= 1 235 + 2 323
= 3 558 e) 2 358 + 1 234 + 4 398 =

10. Completează tabelul:


Cifrele 3; 2; 1; 4 6; 1; 2; 3 5; 4; 3; 2 3; 7; 2; 1 4; 5; 2; 3 6; 1; 3; 2
Cel mai mare număr
Cel mai mic număr
Suma lor

11. Află suma următoarelor perechi de numere, şi încercuieşte-le pe cele impare


(sumele impare):
a) 1 234 şi 2 399 b) 3 267 şi 1 258 c) 3 956 şi 3 356 d) 5 555 şi 1 267

12. Adaugă 123 la suma numerelor 2 209 şi 1 585.


13. Află suma numerelor cuprinse între 1 256 şi 1 260.
14. Unul dintre termenii unei adunări este 1 256, iar celălalt este cu 1 009 mai mare. Află suma lor.
15. Care dintre următoarele enunțuri corespund operației de mai jos? Bifează căsuța
corespunzătoare enunțului corect!
1 234 + 3 456 = 4 690
Diferența numerelor 1 234 şi 3 456 este 4 960.
1 234 este mai mic decât 4 690 cu 3 456.
Suma numerelor 1 234 şi 3 456 este 4 690.
Termenii sunt 1 234 şi 4 690, iar suma este 3 456.

25
16. Să se afle numărul abcd, ştiind că abcd + bcd + cd + d = 1 898.
17. Câți lei a avut tata, dacă a cumpărat un cuptor cu microunde care a costat
205 de lei şi un aspirator care a costat 429 lei?
18. Câte bețişoare au cei doi copii, dacă unul are 1 234 bețişoare, iar celălalt cu 1 780 mai multe?
19. Câte mărgele au împreună Gina şi Lica, dacă Gina are 1 098 mărgele, iar Lica dublul
mărgelelor Ginei?
20. Câti lei are acum Marius, dacă şi-a economisit 1 256 lei, iar mama i-a mai dat 98 lei şi bunica
încă 1 269 lei?
21. Într-o livadă s-au plantat 1 235 cireşi, vişini cu 135 mai mulți, iar caiși cât cireşi şi vişini la un
loc. Câți pomi s-au plantat în livadă?
22. Acum trei ani prețul unei mobile de sufragerie era de 3 145 lei. Între timp mobila s-a scumpit
de două ori; o dată cu 199 lei, iar anul acesta cu 189 lei. Câți lei costă în prezent mobila?
23. La o florărie s-au adus 1 808 fire de flori: trandafiri, crini şi garoafe. Dintre acestea 666 nu
sunt garoafe. Câte garoafe s-au adus?
24. Mama, tata şi fratele meu câştigă într-o lună 5 888 de lei. Cât câştigă fiecare, dacă mama şi
tata câştigă împreună 4 388 de lei, iar tatăl şi fratele câştigă împreună 4 000 de lei?

II.4. Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordin


1. Calculează: a) 1 388 – 7 631 – 4 438 – 1 531 – 5 370 – 4 361 –
1 239 1 127 1 319 1 129 1 125 1 222

b) 8 305 – 4 215 – 8 329 – 7 638 – 2 137 – 4 444 –


1 163 2 133 8 199 6 345 1 060 1 284

c) 7 314 – 5 374 – 6 219 – 9 259 – 4 521 – 8 137 –


6 614 1 822 3 304 3 628 3 611 7 222

d) 1 825 – 4 205 – 4 128 – 8 213 – 6 302 – 7 712 –


338 3 197 3 057 1 193 1 193 6 633

e) 6 000 – 4 400 – 1 010 – 7 000 – 2 000 – 4 030 –


1 385 389 999 8 365 169 2 975

2. Încercuiește rezultatul corect.


8 000 – 2 134 = 5 866; 6 866; 5 766
4 012 – 3 675 = 348; 337; 237
6 001 – 2 566 = 3 535; 3 335; 3 435
26
3. Calculează și efectuează proba:

a) 1 235 – 346 = c) 2 378 + 1 365 =

b) 335 + 6 548 = d) 5 344 – 1 089 =

4. Calculează, urmărind direcția săgeților:

+ 1 239 + 1 338 – 69 + 3 398


123 – 1 239 – 1 338 + 69 – 3 398

5. Află numărul cu 1 334 mai mic decât: 2 560; 4 320; 4 111; 7 000; 6 010; 3 020; 2 420.
6. Cu cât este mai mare 7 812 decât oglinditul lui?
7. Cu cât este mai mic 1 356 decât răsturnatul său?
8. Descoperă regula și completează căsuțele cu rezultatele corespunzătoare:

1 238 1 131
1 201 37 1 300 400 69 1 200

9. Scrie toate numerele de forma 987a , unde „a” este un număr impar < decât 4.
Află diferența acestor numere.
10. Află diferența dintre cel mai mare număr par scris cu patru cifre diferite și cel mai mic număr
impar scris cu patru cifre identice.
11. Calculează cât este scăzătorul, dacă descăzutul este cel mai mare număr scris cu patru cifre
identice, iar restul este dublul lui 1 111.
12. Adaugă la suma numerelor 123 și 1 230 diferența numerelor 4 012 și 3 370.
13. Se dau următoarele numere: 1 234; 2 221; 4 000; 3 217.
a) Calculează diferența numerelor pare.
b) Suma numerelor impare.
14. Dacă a = 2 013 − 1 245, b = 987 + 134, c = 1 020 − 347, atunci ordinea crescătoare a lor este:
a) c, a, b b) a, c, b c) a, b, c d) b, a, c

27
15. La concursul Cănguraşul matematic, elevii județelor Cluj, Sălaj şi Alba au obținut calificative
de FB, aşa cum prezintă figura de mai jos.
a) Câți elevi au obținut calificative de FB?
b) Care este județul fruntaş?
c) Cu câte calificative de FB are mai multe județul de pe primul loc, decât cel de pe ultimul
loc? Dar cel de pe locul al doilea decât cel de pe locul al III-lea?

Cluj (2 000)
Mureș (1 563)
Alba (1 430)

16. La primul depozit se aduc 1 745 uşi metalice, geamuri termopan cu 345 mai multe, iar saci de
ciment cu 367 mai puțini decât uşi. La cel de-al dolea depozit se aduc 1 000 uşi metalice,
geamuri termopan dublul uşilor metalice, iar saci cu ciment cel mai mare număr natural scris
cu trei cifre identice.
Notează datele în tabel pentru a afla marfa de fiecare fel adusă în cele două depozite.

Marfa
Uși metalice Geamuri termopan Saci ciment
Depozit
Primul depozit
Al doilea depozit
Total

17. Din cei 1 234 de elevi ai unei școli, 678 sunt băieți, iar restul sunt fete.
Pune întrebarea și rezolvă problema.
18. Scrie și rezolvă problema, schimbând datele cu 3 000 și 1 500.
19. Compune o problemă după următorul exercițiu: 3 450 – 127 – 69 =
20. Dacă ar mai primi 231 de lei, Mircea ar avea 1 678 lei, adică cu 12 lei mai mulți decât Andrei.
Câți lei are fiecare copil?

28
II.5. Aflarea numărului necunoscut
1. Scăzătorul se află:
a. adunând descăzutul cu restul; c. scăzând descăzutul din diferență;
b. scăzând diferența din descăzut; d. adunând diferența cu descăzutul.
2. Alege şi încercuieşte enunțul adevărat:
a. un termen se află scăzând din sumă celălalt termen;
b. un termen se află adunând suma cu celălalt termen;
c. descăzutul se află scăzând diferența din scăzător;
d. diferența se află adunând descăzutul cu scăzătorul.
3. Află numărul necunoscut şi completează casetele.
1 386 + = 2 000
3 682 – = 4 504
2 000 – 1 386 = 614
7 000 + = 8 210 + 1 134 = 3 000

4. Află numărul necunoscut după model.


Model:
3 000 – a = 175 6 000 – b = 3 345 4 010 – c = 3 375
a = 3 000 – 175 b= c=
a = 2 825 b= c=
V: 3 000 – 2 825 = 175 V: ______________________ V: _____________________

d – 2 375 = 4 826 e – 1 386 = 4 888


d= e=
d= e=
V: _____________________ V: ______________________

5. Completează tabelele.
a 1 386 5 367 6 300 a 3 114 4 130
b 238 1 999 2 257 b 2 400 2 270
a+b 8 257 c 1 100 1 384 268
a–c 3 350 a+b+c 8 000 3 400
a–b

6. Află numărul necunoscut.


a) 2 288 – a = 375 + 999 b) 1 385 + 2 333 = b + 1 300

c) c – 1 135 = 3 197 + 2 299 d) 4 936 – 835 – d = 1 999

e) 1 126 + x + 329 = 8 000 f) 3 356 + y – 128 = 4 250


7 671 4 378
29
7. Află:
a. termenul al doilea, dacă suma este rezultatul exercițiului: 2 246 + 2 385 – 124, iar primul
termen este 999.
b. scăzătorul, dacă diferența este rezultatul exercițiului 1 360 + 898 – 375, iar descăzutul este
6 000.
c. descăzutul, dacă scăzătorul este rezultatul exercițiului 1 375 + 299 – 800, iar diferența este
3 389.
8. M-am gândit la un număr, am adăugat 2 370 și am obținut 4 000.
La ce număr m-am gândit?
9. Aleg un număr. Adaug la el 1 120, apoi 3 375 și obțin 7 000. Află ce număr am ales.
10. În autocar erau 59 de călători. La Oradea coboară câțiva și urcă 11. Acum sunt 27. Află câți
călători au coborât.
11. Dacă ar mai avea 56 de timbre, Dragoș ar avea 1 102 timbre, adică cu 25 mai multe decât
Mihai. Află câte timbre are fiecare copil.
12. Ina a primit de la Lia 999 de mărgele, apoi de la Elena 375 mărgele. Acum are 3 000. Află câte
mărgele a avut la început.

30
III. ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE
ÎN CONCENTRUL 0 – 10 000
III.1. Înmulțirea numerelor naturale de la 0 la 100
(Să ne amintim din clasa a II-a!)

1. a) Mihai a pregătit pentru fiecare dintre cele 5 colege de echipă de la baschet câte 3 trandafiri.
Câți trandafiri a adus Mihai în total colegelor?

x =
b) Sorin a dat fiecăreia dintre cele două surori ale sale câte 4 portocale.
Câte portocale a dat în total Sorin surorilor?

x =
2. Realizează desene ajutătoare, apoi scrie și efectuează înmulțirile corespunzătoare fiecărei
probleme:
a) Într-o cutie sunt 8 mingi. Câte mingi sunt în 5 cutii?
b) Pe fiecare pagină completată a jurnalului său, Maria a desenat câte 6 steluțe. Câte steluțe a
desenat Maria în total, dacă până acum a completat 7 pagini din jurnal?
c) Pe o bancă de pe aleea unui parc s-au aşezat 10 frunze. Câte frunze au căzut în total pe 10
asemenea bănci?

3. Transformă adunările repetate după modelul de mai jos, apoi scrie înmulțirile cu acelaşi
produs corespunzătoare:
3 + 3 + 3 + 3 = 6 + 6 → 3 x 4 = 6 x 2 = 12 6 + 6 + 6 + 6 = …………………………….………
5 + 5 + 5 + 5 = …………………………….……… 9 + 9 + 9 +9 = …………………………….………
7 + 7 + 7 + 7 = …………………………….……… 8 + 8 + 8 + 8 = …………………………….………
4. Scrie înmulțirea şi produsul corespunzător, dacă se repetă de 6 ori ca termen al adunării
numărul: a) 8; b) 6; c) 10.
ex. 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 6 = 54
5. Mama a cumpărat pentru cei 4 copii ai săi câte 3 banane. Câte banane a cumpărat mama?
6. La un concurs, copiii sunt împărțiți în 6 echipe a câte 5 elevi. Câți elevi participă la acel
concurs?
7. În fiecare zi a săptămânii, Mircea mănâncă câte 2 mere. Câte mere mănâncă Mircea în 5 zile?
Dar într-o săptămână?
31
III.2. Înmulțirea a două numere de o cifră
1. Află numerele de 2 ori mai mari decât : 2, 5, 9, 6, 8.
2. Triplează numerele: 7, 3, 10, 4.

3. Găseşte dublul încincitului numerelor: 2; 3; 4; 5.


4. Scrie pe rând numerele 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8 ca sume, iar apoi ca produse.
5. În clasa a III-a, numărul fetelor este cel mai mic număr par de două cifre, mai mare decât 10,
iar numărul băieților este dublul numărului fetelor. Care este numărul băieților?
6. Într-o gospodărie, numărul găinilor este cel mai mare număr impar de o cifră, numărul
rațelor este 2 ori mai mare, iar curcile sunt cu două mai multe decât rațele. Câte păsări de
curte sunt în total?
7. Mă gândesc la un număr, îl înmulțesc cu 2, iar la produsul obținut adaug 289 şi obțin 305.
La ce număr m-am gândit?
8. Din jumătatea lui 100, scad îndoitul lui 9. Ce rezultat am obținut?
9. Dintre cele 90 de banane din cămară, 72 s-au consumat, 4 dintre ele încă sunt verzi, iar
dublul numărului bananelor lăsate la copt le-au luat Maria şi Sorin. Câte banane au rămas în
cămară, în afara celor care trebuie lăsate să se coacă?
10. Mama a pus pe iarnă 9 borcane de dulceață, un număr întreit de borcane cu murături față
de cele cu dulceață şi un număr dublu de borcane cu zacuscă față de cele cu dulceață.
a) Câte borcane cu murături a pus mama?
b) Câte borcane cu zacuscă a pus?
c) Câte borcane a pus mama în total pentru iarnă?
(Rezolvă cu plan de rezolvare! Pentru ultima întrebare, rezolvă printr-un singur exercițiu)

11. 15; 21; 30; 12; 18; 27 reprezintă triplul căror numere? Exemplu: 15 = 3 x 5
12. 9 pagini cât a citit până acum Mara reprezintă o treime din numărul total de pagini ale cărții.
Câte pagini are cartea?
13. Compune probleme după desenele de mai jos, apoi rezolvă-le:
a) b)

14. Completează unul dintre factori dacă produsul este:


81 = x9 72 = 9 x 36 = 4 x 28 = 4 x 56 = 7 x
48 = 6 x 42 = x6 32 = x 4 90 = x9 45 = 9 x

32
15. Ioana are de 7 ori mai multe păpuşi decât Mihaela, care are 9. Pune întrebarea, astfel încât să
se rezolve printr-o singură operație, apoi rezolvă. Pune întrebarea astfel încât să se rezolve
prin două operații, apoi rezolvă.
16. Marin are 8 maşinute teleghidate, ceea ce reprezintă o optime din numărul de maşinute
teleghidate ale lui Dinu. Câte maşinute teleghidate are Dinu?

III.3. Înmulțirea când unul dintre factori este o sumă


1. Urmărește cu atenție modelul, apoi calculează în ambele moduri:
Model: 2 x (5 + 3) = 2 x 8 sau 2 x (5 + 3) = (2 x 5) + (2 x 3)
= 16 = 10 + 6
= 16
9 x (3 + 8) = 7 x (6 + 9) = 6 x (5 + 7) = (7 + 8) x 5 =
2. Astăzi la antrenamentul de baschet, Matei marchează la coș 9 mingi, iar Andrei un număr
înșesit de mingi.
Câte mingi înscrie la coș Andrei?
Câte mingi înscriu cei doi copii împreună? (Rezolvă printr-un singur exercițiu!)

3. Efectuează înmulțirea unui factor cu o sumă:


Model: 7 x (5 + 3) = 7 x 8 sau 7 x (5 + 3) = (7 x 5) + (7 x 3)
= 56 = 35 + 21
= 56
8 x (3 + 7) = (2 + 8) x 5 = 8 x ( 7 + 5) =
2 x (4 + 6) = 7 x ( 1 + 9) = 2 x ( 9 + 4) =
(4 + 5) x 6 = 8 x ( 7 + 3) = 6 x (10 + 3) =
9 x (5 + 5) = 6 x (10 + 0) = 9 x ( 8 + 5) =
4. Calculează în două moduri:
a) 7 x 9 = 6 x 9 + 9 b) 7 x 9 = (7 x 4) + (7 x 5)
= 54 + 9 → = 28 + 35 →
8x9= 7 x 10 = 4x 6= 7x 7=
4x7= 10 x 6 = 8x 5= 9 x 10 =
7x9= 6x 6= 9x 9= 8x 8=
9x9= 5x 8= 10 x 10 = 1x 7=

5. Dacă a x b = 45, iar c x a = 35, calculează respectând ordinea efectuării operațiilor:


a) a x (b + c) + 60 = b) a x (b – c) x 3 =
Dacă a x b = 36, iar c x a = 12, calculează:
c) a x (b + c) + 72 = d) a x (b – c) – 6 =
6. La un restaurant sunt 9 mese a câte 8 locuri și 7 mese a câte 10 locuri.
Câte persoane pot lua masa la acel restaurant?
33
III.4. Înmulțirea când unul dintre factori este o diferență
1. Înmulțește următorii factori cu diferențele date, efectuând în două moduri:
Model: a) 9 x ( 9 – 7) = 9 x 2 = 18 b) (9 x 9) – ( 9 x 7) = 81 – 63 = 18
9 x ( 8 – 3) = 8 x (10 – 5) =
10 x ( 7 – 4) = 5 x (20 – 10) =
7 x ( 9 – 3) = 4 x (20 – 10) =
6 x (10 – 6) = 9 x (10 – 8) =
2. Află:
• Dublul diferențelor: 10 – 3; 7 – 4; 50 – 10;
• Întreitele diferențelor : 9 – 7; 6 – 4; 8 – 5; 7 – 3;
• Împătritele diferențelor: 8 – 5; 40 – 10; 9 – 6; 10 – 7; 20 – 10;
• Numerele de 5 ori mai mari decât diferențele: 9 – 5; 8 – 7; 10 – 3;
• Înșesitele numerelor: 10; 8; 4; 9; 3; 6; 7; 5;
• Dublul triplului numerelor: 8 , 7, 9, 10;
• Numerele 6; 8; 3; 4; 7; 5; 9; 10 mărite de 5 ori, apoi găsește dublul produselor aflate;
• Inșesitul mărit cu 2 al numerelor: 10; 3; 2; 5; 9; 6; 7; 8;
• Produsele numerelor: 3 și 6; 4 și 9; 7 și 6; 8 și 5; 10 și 4; 7 și 5; 7 și 4; 6 și 8;
• Produsele micșorate cu 3 ale numerelor: 6 și 7; 3 și 9; 5 și 8; 8 și 4; 9 și 6; 5 și 7; 9 și 5; 4 și 2;
9 și 4; 6 și 3.
3. Ce număr înmulțit cu 5 și adunat cu 55 dă ca rezultat cel mai mic număr de trei cifre?
4. Află-l pe a din egalitățile:
2 x a = 82 – 66 + 2 x 1; 3 x a = 91 – 79 + 5 x 3
4 x a = 64 – 48 + 8 x 2; 5 x a = 75 – 45 + 5 x 4

III.5. Înmulțirea numerelor naturale cu 10 şi 100


1. Rezolvând corect fiecare coloană de exerciții, ajuți animăluțele să ajungă la mâncarea
preferată:

8 x 10 = 5 x 100 = 10 x 9 = 2 x 100 = 100 x 7 ― 546 =


10 x 3 = 100 x 9 = 2 x 10 = 100 x 6 = 4 x 100 ― 299 =
0 x 10 = 0 x 100 = 1 x 10 = 7 x 100 = 7 x 10 ― 58 =
3 x 10 = 100 x 4 = 10 x 10 = 100 x 8 = 3 x 100 ― 176 =

34
2. Completează tabelul cu atenție:
Află numerele mai mari decât: 5 9 4 7 8 6
cu 10
de 10 ori
cu 100
de 100 de ori

3. Descompune numerele după model: 534; 819; 112; 899; 794; 765; 689; 975; 392; 604.
Model: 857 = (8 x 100) + (5 x 10) + 7
4. Ce numere se descompun astfel:
= 9 x 100 + 2 x 10 + 7 x 1 = 5 x 100 + 7 x 10 + 7 x 1
= 8 x 100 + 6 x 10 + 4 x 1 = 7 x 100 + 9 x 10 + 4 x 1
= 9 x 100 + 8 x 10 + 5 x 1 = 6 x 100 + 6 x 10 + 3 x 1
= 2 x 100 + 2 x 10 + 2 x 1 = 3 x 100 + 9 x 10 + 7 x 1

5. Scrie numerele următoare ca produs de 2 factori, unul fiind 10 sau 100, ca în model:
850; 900; 330, 500, 720; 600; 540; 650.

Model: 950 = 95 X 10 800 = 8 X 100


6. Un stilou costă 12 lei, iar o minge 20 lei. Câţi lei s-au plătit pentru 10 stilouri şi 10 mingi? Dar
pentru 100 de stilouri şi 100 de mingi?
7. Pe un spaţiu ornamental sunt 7 rânduri a câte 10 trandafiri, 10 rânduri a câte 9 lalele, 100 de
rânduri a câte 8 panseluţe şi 6 rânduri a câte 100 de gherbera. Câte flori din fiecare fel se
găsesc pe acel spaţiu ornamental? Care este numărul total de flori existent pe acel spaţiu?

III.6. Înmulţirea în concentrul 0 – 10 000


1. Efectuează, după exemplul dat:
7 x 30 = 7 x (3 x 10) = (7 x 3) x 10
= 21 x 10
= 210
4 x 20 = 15 x 4 = 77 x 2 = 7 x 50 = 25 x 3 =
50 x 3 = 7 X 19 = 88 x 2 = 60 x 4 = 34 x 5 =
90 x 2 = 6 x 34 = 3 x 55 = 70 x 3 = 81 x 4 =

2. Observă modelul şi efectuează:


7 x 37 = 7 x (30 + 7) 85 x 9 = 75 x 6 = 6 x 79 = 5 x 84 =
= 7 x 30 + 7 x 7 5 x 74 = 38 x 6 = 7 x 54 = 4 x 36 =
= 210 + 49
8 x 49 = 9 x 96 = 48 x 8 = 7 x 88 =
= 259

35
3. Află numerele de 8 ori mai mari decât produsele numerelor: 9 şi 6; 7 şi 8; 9 şi 4; 7 şi 5; 6 şi 7;
5 şi 8.
4. Care este produsul atunci când un factor este 9, iar celălalt este împătritul său?
5. Care este triplul celui mai mare număr de două cifre? Dar al celui mai mare număr de două
cifre distincte?
6. Care este înşesitul celui mai mare număr par, mai mic decât 100?
7. Doimea (jumătatea) unui număr este 65. Care este numărul?
8. Mircea a mâncat 19 praline dintr-o cutie de ciocolată, adică un sfert. Câte praline erau la
început în cutie?
9. Vârsta Elenei reprezintă o pătrime din vârsta bunicii. Câţi ani are bunica, dacă Elena are 16
ani?
10. Dacă în fiecare staţie de autobuze urcă triplul numărului de călători faţă de staţia precedentă,
fără să coboare vreun pasager, află câţi călători erau în autobuz după a patra staţie, ştiind că
la prima staţie au urcat 5 călători.
11. Cosmin a cules 75 de frăguţe, iar Mihai a cules de 9 ori mai multe. Câte frăguţe au cules cei
doi copii în total?
12. Calculează:
4 x 157 = 8 x 993 = 122 x 9 = 675 x 7 =
345 x 874 x 766 x 554 x 880 x 656 x 453 x
9 6 7 8 5 9 6

13. Află produsele, urmând modelul:


7 x 346 = 7 x (300 + 40 + 6) = 7 x 300 + 7 x 40 + 7 x 6
= 2 100 + 280 + 42
= 2 422
4 x 985 = 7 x 578 = 9 x 349 = 6 x 894 = 8 x 584 =
14. Rotunjește la sute factorul mai mare şi încercuieşte rezultatul cel mai apropiat:
1000 800 600

1 200 1 600 236 x 5 1 000 800 388 x 2 700

155
15. O treime din numărul de spectatori ai unui concert ,
adică 155, sunt copii. Care este numărul total
al spectatorilor de la acel concert?
16. Într-o rezervație sunt 7 rânduri a câte 239 de carpeni, 9 rânduri a câte 186 de mesteceni și 8
rânduri a câte 317 arțari. Câți arbori sunt în total în rezervație?
36
17. Pentru o tabără la mare oferta este de 1 000 de locuri. S-au înscris 178 de preşcolari şi un
număr triplu de şcolari de clasele I-V. Câte locuri mai sunt disponibile? (Rezolvă cu plan de
rezolvare!)
18. La un supermarket, din 9 cutii a câte 255 bucăţi de banane, s-au vândut până acum 1 680 de
bucăţi. Câte bucăţi mai rămân spre vânzare? (Scrie judecăţile problemei sub formă de
propoziţii interogative.)
19. Irina parcurge zilnic, în drumul ei spre scoală, 215 m de acasă până la părculeţ şi o distanţă
triplă de la părculeţ până la şcoală. Câţi metri parcurge ea de acasă până la şcoală? (Scrie
judecăţile problemei sub formă de enunţuri.)

ȘCOALA

20. Compune probleme după exerciţiile:


a) (1 000 – 300) : 100 = ? b) 500 : 10 : 10 = ?
21. Cu 1 000 de lei se pot cumpăra zece enciclopedii sau un număr înzecit de dicţionare. Cu cât e
mai scumpă o enciclopedie decât un dicţionar?
22. Suma a două numere este 945. Ştiind că unul este de 4 ori mai mare decât celălalt, să se afle
numerele.
23. Suma a două numere este 8 849, iar diferenţa lor este 3 835. Află numerele. Realizează
desenul!
24. Află triplul triplului numerelor: 132; 231; 301, 278, 157.
25. Din înşeptitul fiecăruia dintre numerele 222, 323, 287; 266, scade cel mai mare număr de trei
cifre consecutive pare.
26. Marcel a consumat 79 dintre patroanele pentru stilou, ceea ce reprezintă a noua parte din
numărul total al patroanelor pe care le are el. Câte patroane a avut în total Marcel?
27. Află dublul numerelor de 8 ori mai mari decât: 56; 98; 36, 92, 45, 72, 68, 49, 29, 81, 59, 38,
77, 88, 99.
28. Află necunoscutele (atenție la ordinea efectuării operațiilor!):
194 x 3 + 200 – o = 493
40 : 8 + 124 x 5 + m = 719
(104 x 4 + 83 x 5 ) – s x 3 = 8 x 100 + 36 : 9
(321 x 2 – 115 x 4 ) + 42 : v = 180 + 2 x 4
(138 x 5 – 21 : 7 – 300 x 2) – 9 x 9 – n x 2 = 2
692 + 248 - [ 800 – ( 123 x 2 + 88 x 3 ) ] – b x 8 = 300 x 2 + 2

37
29. Într-o livadă sunt 441 meri şi peri. Ştiind că numărul perilor este de 6 ori mai mare decât cel
al merilor, să se afle câţi meri şi câţi peri sunt în livadă.

30. Compune câte o problemă pentru fiecare dintre exercițiile următoare:


a) 9 x 18 + 9 x 32 =
b) 9 x 27 + 6 x 27 =
Rezolvă apoi problemele, folosind plan de rezolvare cu judecăți.
31. Urmărește cu atenție egalitățile următoare. Notează cu A (adevărat) sau F (fals), fără a
calcula:
a) (7 + 9) x 5 = 5 x (7 + 9)
b) 8 x (5 + 7 + 8) = 8 x 20
c) 6 x 9 + 6 x 3 + 6 x 8 = 6 x (9 + 3)
d) 5 x 122 + 5 x 20 + 5 x 10 = 5 x (122 + 30)
32. Efectuează după model:
Model: 407 x 8 = (400 + 7) x 8
= 400 x 8 + 7 x 8
= 3200 + 56
= 3256
709 x 4 = 5 x 308 = 505 x 3 = 9 x 404 = 6 x 102 =
33. Află numerele de 17 ori mai mari decât 38, 93, 76, 101, 67, 53, 85, 102, apoi micșorează
fiecare dintre produsele obținute cu 17.
34. Află factorul necunoscut:
a x 9 = 108 6 x b = 114 7 x c = 105 d x 8 = 416
35. Observă cu atenție modelul, apoi completează cu numere potrivite pentru ca egalitățile să fie
adevărate:
Model: 704 = 7 x 100 + 4 = 70 x ... x = 10 + 4
809 = 8 x … + 9 = ... x 10 + 9 560 = 5 x …+ 60 = 50 x 10 + ...
734 = 7 x … + 34 = 73 x … + 4 475 = 4 x …+ 7 x … + 5 = 47 x … + 5

36. Efectuează, completând tabelul următor:


a 9 6 12 5 8 10
b 10 12 13 18 14 15
c 8 3 5 7 9 6
axb
axbxc
a+bxc

38
37. Pentru vizionarea unui film, un cinematograf a vândut 472 de bilete cu preț întreg și un
număr dublu de bilete cu reducere pentru elevi și studenți.
Câte bilete s-au vândut în total?

38. Un depozit a distribuit la trei supermarketuri fructe și legume astfel: către primul magazin 45
de lădițe a câte 9 kg de mere, spre al doilea a trimis 37 de lădițe a câte 8 kg de castraveți, iar
spre al treilea 27 de lădițe cu pere.
Câte kg de fructe sau legume a primit fiecare dintre cele trei supermarketuri?
Câte kg de fructe și legume a distribuit în total depozitul?

39. Un conducător auto parcurge în prima zi 158 de kilometri, a doua zi parcurge dublul distanței
față de prima zi, iar a treia zi parcurge triplul distanței față de distanța parcursă în prima zi.
Câți kilometri parcurge în cele trei zile în total conducătorul auto?

40. Tudor are 840 de lei. El cumpără 2 mingi, 3 tricouri și 2 perechi de adidași. Câți bani i-au
rămas, dacă o minge costă 15 lei, un tricou are preț dublu față de minge, iar pentru o
pereche de adidași Tudor a plătit de trei ori mai mult decât a plătit pe trei tricouri în total?

41. Într-o seră sunt 8 rânduri a câte 178 de trandafiri și 7 rânduri a câte 109 lalele.
Care sunt mai multe: lalele sau trandafiri, și cu cât?
Formulează altă întrebare pentru problemă, astfel încât ultima operație să fie o adunare.

42. Rotunjește la zeci factorii de mai jos, apoi calculează rapid produsele lor, pentru a descoperi
rezultatele greșite.
23 x 15 = 345 78 x 45 = 10 344 54 x 23 = 5 242 13 x 17 = 221
25 x 11 = 275 35 x 94 = 8 230 62 x 99 = 10 008 48 x 37 = 1 776
Verifică apoi, prin efectuarea produselor factorilor dați, corectitudinea concluziilor, după
primele calcule, și cea a produselor afișate mai sus.
43. Calculează, așezând numerele unul sub altul:
78 x 56 = 78 x 89 = 47 x 56 = 92 x 37 =
19 x 15 = 17 x 89 = 84 x 21 = 75 x 14 =
44. Află produsele, dacă unul dintre factori este reprezentat pe rând de numerele de trei cifre
identice, iar celălalt factor este 37.
45. Calculează:
a) Numerele cu 67 mai mari decât: 10 003; 1 654; 8 893; 589; 9 877; 6 984;
b) Numerele de 67 de ori mai mari decât: 124; 97; 112; 89; 104; 90.
46. Efectuează și completează tabelul:
a b c axb axb+c axb–c a x (b – c)
83 19 7
21 24 19
123 12 8
108 14 6
205 4 2

39
47. Află suma dintre produsul și diferența numerelor 134 și 67.
48. Notează cu F egalitățile care sunt false, fără să calculezi cu produse parțiale.
Care este explicația?
Model: 37 x 46 = 1702 (efectuând cu produse parțiale)
+3 +4
Sau rotunjind la zeci factorii: 40 x 50 = 2 000 – (3 x 50 + 4 x 40) + 3 x 4
= 2 000 – (150 + 160) + 12
= 2 000 – 310 + 12
= 1 690 + 12
= 1 702

46 x 57 = 2 622 91 x 14 = 9 274 67 x 15 x 7 = 15 x 7 x 67
68 x 89 = 6 052 87 x 54 = 15 695 74 x 27 x 3 x 123 = 27 x 47 x 3 x 123

49. La o cofetărie s-au adus 56 de tăvi a câte 48 de prăjituri cu budincă și 35 de tăvi a câte 55 de
careuri cu fructe.
Câte prăjituri au rămas după o săptămână și patru zile, dacă zilnic s-au vândut câte 109?
Scrie rezolvarea problemei printr-un exercițiu.
50. Compune câte o problemă după exercițiile următoare:
2 053 – (54 x 19 + 16 x 17) =
(258 x 13 – 177 x 8) – 599 =
51. Calculează, descompunând al doilea factor în zeci și unități:
Model: 272 x 14 = 272 x (10 + 4)
= 272 x 10 + 272 x 4
= 2 720 + 1 088
= 3 808

a) 156 x 12 = 236 x 18 = 19 x 253 = 47 x 129 =


b) 360 x 23 = 602 x 16 = 28 x 257 = 81 x 49 =

40

S-ar putea să vă placă și