Sunteți pe pagina 1din 4

Controlul calității produselor și

Clasificarea indicatorilor de calitate.

În lumea de azi, oamenii sunt din ce în ce mai pretențioși în ceea ce privește bunurile
achiziționate. Producătorii acordă o atenție deosebită controlului calității produselor, lucru
important atunci când există o abundență de firme concurente pe orice piață.
Conceptele
Calitatea se referă la toate proprietățile unui produs, care împreună trebuie să
îndeplinească cerințele maxime ale consumatorilor în conformitate cu scopul său. Este
important să monitorizați continuu această afecțiune. Această nevoie se datorează
schimbărilor constante care au loc în domeniul științei, tehnologiei și culturii.
Indicatorii de calitate a produsului sunt caracteristici cantitative. Studiul lor este
relativ la condițiile de operare ale produsului.
Proprietățile consumatorilor bunurilor sunt criteriile care caracterizează beneficiile
produsului în procesul de utilizare a acestuia. Ele sunt o combinație de diverși indicatori de
produs care aduc satisfacția maximă a clientului. Proprietățile de consum ale bunurilor se
aplică produselor vândute la magazinele de vânzare cu amănuntul.
Selectarea unei serii de indicatori
Pentru ca evaluarea nivelului de calitate să fie obiectivă, nu este suficient să cercetăm
produsele după unul sau două criterii. Fiecare produs are multe caracteristici care împreună
determină calitatea acestuia.
Sarcina primordială este selectarea gamei de indicatori prin care se va face evaluarea.
Alegerea unei liste a numelor caracteristicilor cantitative ale produselor depinde de:
numirea ei; proprietăți; condiții de operare; cerințele clienților; obiective de management al
calității bunurilor; cerințe stabilite prin documentația de reglementare.
Alegerea indicatorilor de calitate a produselor este un punct cheie. Eventualele
deficiențe vor conduce la un rezultat nesigur, adică. nivelul său real nu va corespunde
rezultatelor studiului.
Clasificarea indicatorilor de calitate în funcție de numărul de criterii
În funcție de numărul de caracteristici studiate, acestea se împart în:
1. Unitate. Este determinată o proprietate a unui produs. Exemple: puterea motorului,
dimensiunea pantofului, capacitatea de transport a vehiculului, viteza vehiculului,
sensibilitatea mouse-ului computerului.
2. Complex. Caracterizați o proprietate complexă sau mai multe proprietăți simple în
agregat. Exemple: duritatea metalului, punctul de topire, pregătirea produsului. Pentru a
calcula efectul benefic al utilizării produsului în raport cu costul fabricației sale, este de
asemenea utilizat un indicator integral, care este, de asemenea, un indicator cuprinzător. Este
de mare importanță, deoarece poartă informații despre calitatea produselor și investițiile
financiare necesare pentru realizarea acestuia. Exemplu: kilometrajul unei mașini la costurile
de producție.
În funcție de caracteristicile caracterizate, există următoarea clasificare a
indicatorilor de calitate:
1. numire;
2. fiabilitate;
3. cost-eficiență;
4. ergonomie;
5. estetic;
6. tehnologie;
7. standardizare și unificare;
8. legea brevetelor;
9. de mediu;
10. de securitate;
11. transportabilitate.
Indicatori de destinație a produsului - acestea sunt proprietățile de bază ale produsului
care îndeplinesc cerințele funcționale ale domeniului de aplicare a acestuia. Acestea includ:
caracteristicile structurale, compoziția (structura), cerințele tehnice.Exemple: grosimea pielii
din care sunt confecționate pantofii; rezistența țesăturii; rezistența la umiditate; dimensiuni;
capacitate; performanța echipamentului.
Controlul calității indicatori de fiabilitate Produselor li se acordă o atenție specială.
Acestea includ:
 Fiabilitate - capacitatea de a menține capacitatea de lucru mult timp.
 Durabilitate - o proprietate care caracterizează întreținerea unei condiții bune
până la debutul întreținerii.
 Mentenabilitate - capacitatea produsului de a fi reparat.
 Conservare - menținerea unei condiții bune pentru o perioadă stabilită prin
documente de reglementare și alte documente. Această perioadă include și
depozitarea și transportul.
Pe baza acestor proprietăți, există următoarele condiții de produs:
- serviceable - respectarea deplină a cerințelor reglementărilor și a altor
documentații;
- eficient - îndeplinirea neîntreruptă a funcțiilor de bază;
- inoperator - stare în care cel puțin o funcție principală nu este îndeplinită;
- marginal - exploatarea ulterioară a produsului este exclusă din cauza
nesiguranței sale.
Indicatori rentabilitate - excelența produsului în raport cu nivelul costurilor materiale,
forței de muncă și energie. Exemple: cost, rentabilitate.
Criterii ergonomice - caracteristici care asigură utilizarea eficientă a produsului de
către om. Cu alte cuvinte, aceasta este corespondența dimensiunilor și designului produsului
cu caracteristicile fiziologice, psihologice etc. ale consumatorului. Exemple: viteza de reacție,
abilități tactile umane, zonă de atingere.
Indicatori de estetica include următoarele proprietăți:
- semn - transferul uneia sau altei informații semnificative social;
- originalitate - capacitatea de a ieși în evidență printre analogi;
- respectarea gusturilor actuale ale societății (moda);
- expresivitatea artistică.
Ca parte a acestor indicatori, sunt luate în considerare și cerințele structurale și
funcționale: calitatea construcției (croitorie etc.) și materialele utilizate, caracteristicile
producției.
La indicatori de manufacturabilitate include proprietăți care caracterizează distribuția
optimă a costurilor forței de muncă și materiale în producția și operarea produsului.
Exemple: intensitate specifică a muncii, utilizarea materiilor prime.
Indicatori de standardizare și unificare sugerează prezența în produs a elementelor
standard, originale și unificate.
Criterii legale de brevet important în calcularea competitivității. Acestea includ:
îmbunătățirea soluțiilor tehnice, protecția legală a drepturilor de autor.
Performanță de mediu caracterizați gradul de impact negativ asupra mediului.
Concentrația substanțelor dăunătoare care intră în atmosferă nu trebuie să depășească
valorile admise.
Indicatori de siguranță - proprietăți care garantează absența nocivei sănătății umane în
timpul transportului, depozitării și funcționării produsului.
Transportabilitate - caracteristicile mărfurilor, în sensul că acestea pot fi mutate fără a fi
necesară utilizarea lor prevăzută.
Conform acestei clasificări, indicatorii de calitate sunt:
 de bază. Sunt luate întotdeauna ca bază.
 Relativi. Ele reprezintă raportul unuia sau altui indicator de calitate față de bază.
 Decisivi. Criteriul prin care se ia decizia finală în evaluare.
Prin modul de exprimare, indicatorii de calitate sunt clasificați în:
1. Dimensionale. Acestea includ caracteristicile exprimate în unități consacrate.
Exemple: capacitate - în kilograme, punct de topire - în grade.
2. Adimensional. Sunt considerați indicatori relativi.
Prin metoda determinării există mai multe metode prin care se identifică nivelul real
al calității produselor:
1. Măsurare - utilizarea diverselor instrumente și instrumente de măsurare.
2. Metodele de înregistrare sunt metode îndelungate și consumatoare de timp,
bazate pe observarea și numărarea anumitor evenimente.
3. Decontare - determinarea indicatorilor de calitate folosind formule
matematice.
4. Organoleptic - metodă de obținere a informațiilor în care sunt utilizate
simțurile.
5. Expert - rezultatul se bazează pe opiniile unor profesioniști cu experiență.
6. Sociologic - analiza informațiilor primite de la consumatori.

În prezent, nivelul de calitate al oricărui produs este acordat o atenție specială. În


condițiile pieței moderne, consumatorii dictează cerințe sporite pentru caracteristicile
bunurilor bazate pe îmbunătățirea științei, tehnologiei și culturii. Există mai multe clasificări
ale indicatorilor de calitate a produselor, conform cărora este determinat de specialiști de
renume.

S-ar putea să vă placă și