Sunteți pe pagina 1din 2

Diftongii UA

ÂI roua, steaua, ziua, a doua, a noua etc.


câine, mâine, pâine UĂ
EA, IA rouă, ziuă, două, nouă, plouă etc.
acea, aceasta, cea, ceai, ceartă, ceas, Vocale în hiat
deal, geam, leac, meargă, ţeapă, ţeapăn, A–E
ţeavă, blochează, cheag, cheamă,
aer, aerian, aerisi, aerodrom, aeroport etc.
tinichea, gheată, gheaţă, îngheaţă,
veghează, întinerească, întâlnească, E–A
sfârşească, agreează, angajează, boreal, cereale, ideal, crea, creare, creaţie,
furişează, greşeală, oblojeală, agrea, impermeabil
mureşean, orăşean, clujean, roşeaţă, E–E
aleea, marea, tăcerea, urechea, vechea,
badea, nenea, lunea, marţea, miercurea, alee, licee, idee, agreez, creez
vinerea, acelea, acestea, aceea, tăceam, I–E
tăceau, puneai, fugeau, asemenea, familie, istorie, vie
aiurea, seamă, seară, ţeapă, zeamă, al
treilea, al patrulea, al cincilea, a cincia I–A
etc. familia, istoria, rochia, via
biată, piatră, piardă, amiază, I–I
miazănoapte, dezmiardă, fiare, viaţă, fiinţă, ştiinţă, conştiinţă, fiindcă, fiică
chiar, ghiaur, grăiam, trebuia, tăia,
O–E
băiat, croiască, alcătuiască, întemeiază,
cheltuială, îndoială, aceia, aceştia, poem, poet, poezie
atâţia O–O
IE zootehnie, alcool, cooperaţie, coopta,
ied, ieftin, iepure, ieşire, baie, cheie, epizootie, zoologie
cuie, claie, femeie, ploaie, Ploieşti, U–E
proiect, statuie, voie, atribuie, trebuie,
duel, duet, menuet, perpetuez
treier, miei, miercuri, fier, pier, piept,
pierde, biet, pietre, pierde, amiezi,
miez, dezmierd, fier, vieţi, croiesc, Triftongii
alcătuiesc, întemeiez, cheltuieli, EOA
îndoieli leoarcă
IO, EO EAU, IAU
chioşc, ciorchine, ghiol, ghiotură şleau, beau, vreau, adormeau, vorbeau
leorpăi, pleosc iau, miau, suiau, tăiau
OA IAI
coate (cot), moară, poartă, doar, foarte, îndoiai, suiai, tăiai
poate, moale etc.
EAI
vedeai, priveai, veneai