Sunteți pe pagina 1din 3

CELULA

Etimologia cuv. ”celulă” – lb. latină CELLA = camera mica.


Celula a fost descoperită de ROBERT HOOKE în anul 1665, care a studiat la microscop
secțiuni prin tulpini de plută.

Fig. 1 – Robert Hooke


Definiție: Celula este unitatea de bază, structurală și funcțională a tuturor
organismelor vii.
Forma celulelor – inițial toate celulele au formă sferică, apoi își modifică forma în funcție
de rolul lor.

Fig. 2 – Tipuri de celule animale

Dimensiunile celulelor: în jur de 10 microni.


Ex.: - celule foarte mici – bacteriile 1,5 microni, globulele roșii ale sângelui 7 microni etc.
-celule care se văd cu ochiul liber – celulele de portocală, ovulul, celulele musculare striate etc.
După numărul de celule se deosebesc organisme unicelulare și pluricelulare.

Fig. 3 – Bacterii (organisme unicelulare) Fig. 4 – Pisică (organism pluricelular)


Tipuri de celule:
• procariotă – nu are nucleu individualizat, ci o masă nucleară difuză numită NUCLEOID.
Este întâlnită la organismele din regnul Monera;
• eucariotă – prezintă nucleu individualizat. Este întâlnită la organismele din celelalte 4
regnuri.

Alcătuirea celulei:

Componenta Celula vegetală Celula animală


celulei

MEMBRANĂ -înveliș cu rol de protecție și în -înveliș cu rol de protecție și în


schimburile celulare schimburile celulare
PERETE -înveliș rigid, determină forma -
CELULAR
celulei vegetale
CITOPLASMĂ -substanță transparentă, incoloră, -substanță transparentă, incoloră,
-susține organitele citoplasmatice -susține organitele citoplasmatice
Mitocondrii -rol în producerea energiei celulare -rol în producerea energiei celulare
Ribozomi -rol în producerea proteinelor proprii -rol în producerea proteinelor
proprii
Cloroplaste -conțin un pigment numit clorofilă -
ce dă culoarea verde a plantelor
Vacuole -conțin suc vacuolar
NUCLEU -coordonează toate activitățile -coordonează toate activitățile
celulei celulei

Fig. 5 – Comparație între celula vegetală și animală