Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE LECŢIE

Disciplina: Contabilitate
Clasa : a XII - a EC
Unitatea de învăţare : Inventarierea petrimoniului
Subiectul / titlul lecţiei : Inventarierea petrimoniului
Competenţe specifice vizate : Elevii să cunoască modul de înregistrare în
contabilitate a diferenţelor la inventar
Tipul lecţiei : Recapitulare şi verificare
Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, problematizarea, evaluare
Materialul didactic : fişe de evaluare
Durata : 1 oră
Data :17. 10. 2007
Locul de desfăşurare : sala 34 ( cabinetul de contabilitate )
Bibliografia : 1) Violeta Isai – Contabilitate cls. XII, Ed. ALL2000
2) Camelia Pasca- Contabilitate-teorie si teste pentru bacalaureat
Desfăşurarea lecţiei :
a) Moment organizatoric : prezenţa şi aspecte de disciplină şcolară , pregătirea
materialului didactic
b) Desfăşurarea propriu – zisă a lecţiei :
Prof. reactualizează vechile cunoştinţe apelând la volumul noţional însuşit la
lecţiile anterioare, adică în cadrul unităţii de învăţare “ inventarierea petrimoniului ” ,
pune întrebări prin conversaţie frontală, astfel:
P: Prezentaţi ce reprezintă inventarierea
E: reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa faptică şi
starea elementelor patrimoniale de activ şi pasiv, sub formă cantitativ – valorică sau
numai valoriva, la o anumită dată.
P: Arătaţi care sunt funcţiile inventarierii ?
E: 1. De control al concordanţei dintre evidenţa scriptică şi situaţia reală
2. de stabilire a situaţiei nete a patrimoniului şi a rezultatului economico –
financiar
3. de calcul şi evidenţă a stocurilor , consumurilor şi vânzărilor
P: Prezentaţi etapele inventarierii?
E: 1. Pregătirea inventarierii
2. inventarierea propriu – zisă
3. stabilirea rezultatelor inventarierii si inregistrarea in contabilitate a
diferentelor constatate.
P: Arătaţi ce diferenţe pot să apară la inventariere?
E: 1. Diferenţe cantitative: plusuri cantitative şi minusuri cantitative
2. Diferenţe valorice : plusuri valorice şi minusuri valorice
În continuare vom observa cunoaşterea de către elevi a înregistrării în
contabilitate a diferenţelor de inventar. Acest lucru se va observa prin aplicarea
asupra elevilor a testului din ANEXA 1.
Se distribuie individual, fiecărui elev, enunţul textului pe copii xerox, în scopul
utilizării eficiente a timpului în lecţie. Conţinutul testului este acelaşi pentru toată
clasa. Această foaie xeroxată va fi apoi ataşată în caietul elevului cu rezolvarea
stabilită împreună cu profesorul.
Urmează activitatea individuală independentă a elevilor . Profesorul
supraveghează activitatea elevilor.
Rezolvarea testului :
c) Regularizati urmatoarele diferente stabilite la inventariere :
Denumire Cantitatea Dif. Pret Dif. Formula ctb. priv.
bunuri Canti unitar valorice Inreg. dif.
t Valorice
Scrip Faptic
t. a
Materii prime 400 380 - 20 3 - 60 601 = 301 6
Mater. 970 980 + 10 1,50 + 15 302 = 602 15
consumab.
Produse finite 570 600 + 30 2 +60 345 = 711 60
Semifabricate 860 810 - 50 1,40 - 70 711 = 341 70
Produse rezid. 500 520 + 20 0,80 + 16 346 = 711 16
Mf. la cost de 4.50 4.460 - 40 1 - 40 607 = 371 40
ach. 0
Obiecte de 8 10 +2 15 + 30 303 = 603 30
inven.
d) Calculaţi plusurile sau minusurile de valoare ale elementelor de mai
jos, stabilite la inventarierea de la sfârşitul anului :
Denumire Valoarea Valoarea Diferenţe Înregistrarea
bunuri contabilă actuală Provizionului
Materiale consumabile 90 86 - 4 6814 = 392 4
Mf. la cost de achiziţie 210 250 + 40 ------
Obiecte de inventar 64 55 - 9 6814 = 3922 9
Produse finite 97 100 +3 ------
Ambalaje 38 35 - 3 6814 = 398 3
Titluri de participare 1000 900 -100 6863 = 296 100
Titluri de plasament 80 70 - 10 6863 = 593 10
Clienţi incerţi 90 40 - 50 6814 = 491 50

e) Înregistraţi în contabilitate următoarele diferenţe constatate la


inventariere :
f) lipsa unui calculator cu valoare contabilă de 1500 lei, fiind
amortizat în proporţie de 80%.
% = 214 1500
g) 1200
6583 300
h) un plus de inventar care constă dintr- un ciocan pneumatic
evaluat la valoarea de 1000 lei
2131 = 131 1000
i) lipsa unui cal de tracţiune cu valoare contabilă de 2500 lei,
complet amortizată.
2813 = 2134 2500
j) Regularizaţi următoarele lipsuri de materii prime produse din
următoarele cauze :
Cauzele Materii prime lipsă Valoare Formula
producerii actuală Contabilă
lipsurilor
Cantitat Pr. Valoare
e unitar
Neglijenţa gest., 100 4 400 500 601 = 301 400
căruia i se impută 4282 = % 595
7588 500
4427 95
Sustragere care 50 4 200 250 601 = 301 200
se impută ulterior 461 = % 297,50
k) 250
vinovatului din 4427 47,50
afară
Cauze 40 4 160 20 601 = 301 160
necunoscute, 635 = 4427 3,04
Neimputabile
Distrugere 60 4 240 300 671 = 301 240
cauzată de
inundaţii
Punctajul acordat : 1p din oficiu S 1 – 2p
S2 – 2p
S3 – 1,5p
S4 – 3,5p
Răspunsul corect se stabileşte cu clasa şi este dictat de profesor. Punctajul
acordat a fost stabilit prin cifre care totalizează 10, în funcţie de gradul de
complexitate şi dificultate a exerciţiului. Punctajul realizat este stabilit de elevi ,
verificat apoi şi confirmat de profesor.
Profesorul împreună cu elevii stabileşte rezultatele la test şi corectează testul,
semnalizează greşelile tipice, netipice şi frecvenţa lor, face aprecieri asupra modului
în care s-a lucrat, recomandări asupra îmbunătăţirii tehnicii de lucru.
Profesorul realizează următoarea situaţie :
Note obţinute Sub 5 Între 5 - 7 Între 7 - 9 De 10
Număr elevi
Nu se dă temă pentru acasă.
l) Consideraţiuni metodice :
Competenţele specifice vizate ale acestei lecţii sunt cunoaşterea modului de
înregistrare în contabilitate a diferenţelor ce apar la inventariere şi dezbaterea
volumului noţional însuşit anterior, reluat într-o altă ordine, după alte criterii decât
cele realizate la asimilare.
Principiul activizării elevilor s-a realizat prin operaţionalizare, adâncind noţiunile
împreună cu elevii prin conversaţia frontală. Totodată procesul a fost optimizat prin
realizarea conexiunii inverse.
Pe tot parcursul lecţiei s-a respectat principiul sistematizării şi continuităţii
procesului instructiv – educativ.
TEST DE VERIFICARE :
1. Regularizati urmatoarele diferente stabilite la inventariere :
Denumire Cantitatea Dif. Pret Dif. Formula ctb. priv.
bunuri Canti unitar valorice Inreg. dif.
t Valorice
Scrip Faptic
t. a
Materii prime 400 380 - 20 3
Mater. 970 980 + 10 1,50
consumab.
Produse finite 570 600 + 30 2
Semifabricate 860 810 - 50 1,40
Produse rezid. 500 520 + 20 0,80
Mf. la cost de 4.50 4.460 - 40 1
ach. 0
Obiecte de 8 10 +2 15
inven.
2. Calculaţi plusurile sau minusurile de valoare ale elementelor de
mai jos, stabilite la inventarierea de la sfârşitul anului :
Denumire Valoarea Valoarea Diferenţe Înregistrarea
bunuri contabilă Actuală Provizionului
Materiale consumabile 90 86
Mf. la cost de achiziţie 210 250
Obiecte de inventar 64 55
Produse finite 97 100
Ambalaje 38 35
Titluri de participare 1000 900
Titluri de plasament 80 70
Clienţi incerţi 90 40
3. Înregistraţi în contabilitate următoarele diferenţe constatate la
inventariere :
a)lipsa unui calculator cu valoare contabilă de 1500 lei, fiind
amortizat în proporţie de 80%.
b) un plus de inventar care constă dintr- un ciocan pneumatic
evaluat la valoarea de 1000 lei
c)lipsa unui cal de tracţiune cu valoare contabilă de 2500 lei,
complet amortizată.
4. Regularizaţi următoarele lipsuri de materii prime produse din
următoarele cauze :
Cauzele Materii prime lipsă Valoare Formula
producerii actuală Contabilă
lipsurilor
Cantitat Pr. Valoare
e unitar
Neglijenţa gest., 100 4 500
căruia i se impută

Sustragere care 50 4 250


se impută ulterior
vinovatului din
afară

Cauze 40 4 20
necunoscute,
Neimputabile
Distrugere 60 4 300
cauzată de
inundaţii
Punctajul acordat : 1p din oficiu S 1 – 2p
S2 – 2p
S3 – 1,5p
S4 – 3,5p