Sunteți pe pagina 1din 4

Arii curriculare: Arte/ Tehnologii

Disciplina: Arte vizuale și abilită ți practice


Curriculum nucleu
Nr. ore pe săptămână : 2 ore

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


– Arte vizuale și abilități practice –
Clasa pregătitoare

Semestrul I - 16 săptămâni si 2 ore

Nr. Unitatea de Competenţe Nr.


Conţinuturi Săptămâna Obs.
crt. învăţare specifice ore
1. Toamna 1.1; 1.2; 1.2; 1.3; Ora de arte vizuale şi abilită ţi practice-
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; exerciţii de folosire a pensulelor şi a
2.5 culorilor pigment 2 I

– Forme geometrice multicolore 2 II

– Început de toamnă -pom fructifer 2 III

– Mă rul din livadă 2 IV

– Toamna 2 V

- Fructe de toamnă 2 VI

- Legume de toamnă 2 VII


2. Lumea plantelor 1.1; 1.2; 1.2; 1.3; – Popas în lumea florilor 2 VIII

1
2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
2.5 – Frumuseţile naturii-Gră dina cu flori 2 IX

3. Lumea 1.1; 1.2; 1.2; 1.3; – Pisica 1 X


necuvâ ntă 2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
toarelor 2.5 – Ursulețul Martinel 1 X

– Pă ianjenul 1 XI

– Bufnița 1 XI
4. Iarna 1.1; 1.2; 1.2; - Poadoabe de Cră ciun 2 XII
1.3;
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; – Surprize de Cră ciun 2 XIII
2.5
- Omul de ză padă – suport pentru creioane 2 XIV

– Iarna în parc 2 XV

- Fulgi de nea 2 XVI

Semestrul al II-lea - 17 săptămâni

Nr. Unitatea de Competenţe Nr.


Conţinuturi Săptămâna Obs.
crt. învăţare specifice ore
1. Omul 1.1; 1.2; 1.2; 1.3; – La circ 2 I
2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
2.5 – Prietenii mei 2 II

2
– Masca 2 III

– Bă iatul cu coif 2 IV

2. Organizarea 1.1; 1.2; 1.2; 1.3; – Ciupercuțe 2 V


activită ţilor 2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
2.5 – Animale de companie-Tangram 2 VI

3. Primăvara 1.1; 1.2; 1.2; 1.3; – Crenguța de liliac 2 VII


2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
2.5 – Porumbelul 1 VIII

– Paharul-origami 2 IX

4. Apa 1.1; 1.2; 1.2; 1.3; – Lacul cu peștişori 2 X


2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
2.5 – Melcul 1 XI

5. Teatru 1.1; 1.2; 1.2; 1.3; Teatru de pă puşi: Scufiţa-Roşie 4 XII-XIII


2.1; 2.2; 2.3; 2.4; Colaj, pictură ,desen, confecţionare pă puşi,
2.5 scena

XIV Ș coala
Altfel
6. Jocuri şi jucă rii 1.1; 1.2; 1.2; 1.3; –Pă puşa din fire 2 XV
2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
2.5 – Elicopterul 2 XVI
7. Micul croitor Croirea 2 XVII

3
4