Sunteți pe pagina 1din 52

Din 2015 indexată

EBSCO Academic Search Ultimate & Publicaţie sub egida Societăţii Naţionale de Medicina Familiei
One Belt, One Road Reference Source

REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ


Anul XVII • Nr. 133 (1/2020) • DOI: 10.26416/Med.133.1.2020

Nefrologie

pag. 31

EDITORIAL
Noi, Informaţia
și COVID-19
pag. 3

OPINIA SPECIALISTULUI
Sugestii igieno-dietetice
de susţinere imunitară
antivirală
pag. 10

CERCETARE ORIGINALĂ
Aspecte histopatologice
ale leziunilor netumorale
peritoneale
pag. 20
FOTO: SHUTTERSTOCK
Asociația Medicilor Independenți este COMUNITATEA MEDICILOR
ANTREPRENORI care pun pe primul loc pasiunea pentru
exercitarea profesiei și grija pentru pacient.
Asociația Medicilor Independenți este ȘANSA de a fi parte a unei
ELITE A MEDICILOR care împărtășesc aceleași principii și valori
profesionale și umane.
Asociația Medicilor Independenți este o ALTERNATIVĂ VIABILĂ
PENTRU PACIENȚII din România de a primi îngrijire coordonată și
pluridisciplinară, cu centralizarea întregului dosar al pacientului și prin
colaborarea unor echipe de medici specializați.

Valorile AMI:
• competență, profesionalism și probitate
• calitatea crescută a actului medical
• acces rapid și în beneficiul pacientului

Ești pacient? Programează-te pe www.mediciami.ro


Ești medic? Vrei să fii membru, intră pe www.mediciami.ro/membru

Comunitatea ta de încredere!
MEMBRI FONDATORI

Dr. Mihaela Leventer Dr. Mădălina Georgescu Dr. Ion Bogdan Codorean
Dr. Leventer Centre Otomed Artro Sport Clinic

Dr. Ovidiu Palea Dr. Silviu Predoi Dr. Wargha Enayati


Provita Wellborn Intermedicas
Revistă de educaţie medicală continuă

Noi, Informaţia și COVID-19


În plină pandemie COVID-19, am cu gradul de acoperire vaccinală. Cu
gă­s it de cuviință să scriu despre un cât gradul de acoperire vaccinală este Dr. Remus Șipoș
alt virus, poate la fel de periculos: mai mare, cu atât protecția este mai Redactor-șef adjunct
INFORMAȚIA. Răul pe care îl poate eficien­t ă, iar epidemiile sau pande-
face infecția COVID-19 poate fi preve- miile pot fi prevenite, implicit redu-
nit prin limitarea transmiterii acestui cându-se și costurile societății. Cum
virus, iar din punct de vedere epide- poate acționa acest NOI? Depinde de
miologic, informația pare să respecte fiecare dintre noi. Atunci când cine-
aceleași reguli, însă, spre deosebire va primește o informație, începe să o
de virus, ea suferă mutații mult mai proceseze epidemiologic în mod invo-
rapide. Aici vorbim despre informația luntar și se întreabă cum îl poate afecta
trunchiată și despre informația falsă pe el, cum îi poate afecta familia, pro-
sau denaturată. În condiții normale, fesia, viitorul, iar aici apare necesitatea
informația ar trebui să ofere siguranță, „imunizării”. Cum ne vom putea prote-
protecție, încredere, însă, din neferici- ja pe mine și pe ai mei? Răspunsul este
re, este și o metodă ușoară și eficientă simplu și are la bază două „substanțe
pentru manipulare. Noi, românii în active”, INFORMAȚIA corectă și prin-
special, suntem avizi de informații. cipiul NOI.
Avem rădăcinile într-o perioadă în Suntem într-o perioadă grea, care
ca­re accesul la informații era limitat, îndeamnă întreaga omenire la respon­
me­d ia fiind sub controlul total al con­ sabilitate și reflecție. În acest context
du­­ce­r ii de stat, iar acum asistăm la o este normal să îndemnăm lu­mea să ges-
in­va­zie informațională în care nu avem tioneze responsabil orice IN­FOR­M A­ȚIE
în­c re­de­re și vrem să o verificăm și din și fiecare dintre noi să își extindă cât
alte surse, sau încercăm „să citim ce mai mult conceptul NOI. Cred că astfel
e în spatele ei”. De aici poate apărea vom putea reduce nu doar efectele pan-
in­to­x i­c a­rea informațională, mai ales demiei COVID-19, dar ne vom proteja
atunci când apar informații divergente mai efi­c ient și pe viitor.
pe aceeași temă sau când identificăm
„ta­b e­re” în gestionarea și expunerea
aces­to­r a. Astfel, informația care cre-
deam că „dă putere” produce efectul
advers și scade încrederea în oameni și
structuri, făcându-ne vulnerabili.
Dacă împotriva virusurilor se caută
vaccinuri pentru a preveni sau limita
infecția, protecția față de informația
nocivă poate fi asigurată de concep-
tul NOI. Acest NOI poate fi asemănat
sumar Anul XVII • Nr. 133 (1) martie 2020

6 ACTUALITATEA MEDICALĂ REDACTOR-ŞEF


Planul european de luptă împotriva cancerului (#EBCP) Dr. Dina MERGEANI
REDACTORI-ȘEFI ADJUNCŢI
Reglementări privind acordarea concediului medical Șef lucrări dr. Remus ȘIPOȘ
Dr. Răzvan MIFTODE
și a indemnizaţiei pentru carantină SECRETAR GENERAL DE REDACŢIE
Conexiuni noi în serviciul electronic de sănătate Șef lucrări dr. Andreea VARGA
COMITET EDITORIAL
transfrontalier al Uniunii Europene Prof. univ. dr. Mircea Ioan POPA
Prof. univ. dr. Evelina MORARU
(Malta-Croaţia, Malta-Portugalia) Prof. univ. dr. Nicolae CALOMFIRESCU
Prof. univ. dr. Olga SIMIONESCU
CNAS a accesat fonduri europene în valoare Prof. univ. dr. Călin GIURCĂNEANU
Conf. univ. dr. Mădălina GEORGESCU
de 20 de milioane de euro pentru implementarea Șef lucrări dr. Irina STRÂMBU
Șef lucrări dr. Carmen Monica PREDA
unui sistem integrat de management Șef lucrări dr. Loredana PILOFF
Asist. univ. dr. Mihaela Daniela BALTĂ
Portugalia reduce numărul cazurilor de obezitate infantilă Asist. univ. dr. Bogdan STANA
Asist. univ. dr. Natalia PĂTRAȘCU
prin suprataxarea băuturilor îndulcite Asist. univ. dr. Ana GIURGIUCA
Asist. univ. dr. Bogdan NOVAC
Un model nou de asistenţă medicală primară a mamei Dr. Sandra ALEXIU
Dr. Gindrovel DUMITRA
și nou-născutului în Kazahstan Dr. Andreea Ioana POPESCU
Dr. Raluca GREBLESCU
Dr. Mihai MARA

10 OPINIA SPECIALISTULUI
Dr. Loredana MITRAN
Dr. Vasilica UNGUREANU
Dr. Liliana CATRINOIU
Dr. Marius MĂRGINEAN
Sugestii igieno-dietetice de susţinere imunitară Dr. Nicolae IORDACHE-IORDACHE
Dr. Raluca Dana ZOIŢANU
antivirală Dr. Geanina NOHIT
Dr. Daciana TOMA
Dr. Mihai-Sorin IACOB


Dr. Anca BĂLAN
CERCETARE ORIGINALĂ Dr. Carmen MOVILEANU
Dr. Monica RADU

14 
Dr. Dorica SĂNDUŢU
Abordarea pacientului fumător în cabinetul medicului Doctorand Roxana PLEAVĂ
TEHNOREDACTARE
de familie Ioana BACALU

20 
Aspecte histopatologice ale leziunilor netumorale
CORECTURĂ
Viorica DUMITRENCO
Florentin CRISTIAN
peritoneale PROCESARE FOTO
Radu LEONTE

26 SINTEZE TERAPEUTICE
Impactul microbiomului intestinal asupra sănătăţii
fizice și mintale

CEO
Simona MELNIC
DEPUTY CEO MULTICHANNEL & EVENTS MANAGER
Lavinia SIMION
EDITORIAL MANAGER
Oana NEACȘU
SALES MANAGER
Mircea TOMESCU
ADMINISTRATIVE MANAGER
Dana STUPARIU
SUBSCRIPTIONS MANAGER
Alina ROȘU
abonamente@medichub.ro

REDACŢIA ȘI ADMINISTRAŢIA:
MEDICHUB MEDIA SRL
Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22,
etaj 11, sector 5, cod poștal 050883, București
Tel.: (031) 425.40.40, Fax: (031) 425.40.41
E-mail: redactia@medichub.ro
www.medichub.ro

Copyright © 2020 MEDICHUB MEDIA, S.R.L.


Drepturile de autor pentru articolele și fotografiile
publicate aparţin exclusiv MEDICHUB MEDIA, S.R.L.
Reproducerea, totală sau parţială, și sub orice formă,
tipărită sau electronică, sau distribuţia materialelor
publicate se face numai cu acordul scris al Editurii.

ISSN 1584-3513
e-ISSN 2066-8244
ISSN-L 1584-3513
Responsabilitatea asupra conţinutului original al materialelor
aparţine în întregime autorilor. Persoanele intervievate
răspund de conţinutul declaraţiilor lor, iar utilizatorii
spaţiului publicitar, de informaţiile incluse în machete.
FOTO: SHUTTERSTOCK
48

Urolitiaza32
NEFROLOGIE

Osteodistrofia renală –
update37

Boala polichistică renală


autozomal-dominantă40

Factori de risc implicaţi


în apariţia nefropatiei induse
de materialele de contrast 46
actualitatea medicală

Flash
Reglementări privind
acordarea concediului medical
Planul european de luptă
împotriva cancerului (#EBCP) și a indemnizaţiei pentru carantină
În luna februarie a.c. a avut loc în Parlamentul
European evenimentul de lansare a consultării
publice asupra Planului european de luptă îm­
po­triva cancerului (#EBCP) – Accesul la îngrijiri
on­co­lo­gice în Europa, organizat de Comisia
Eu­­ropeană. Elaborarea Planului european
de can­cer reprezintă misiunea prioritară
a UE în domeniul sănătății a președintelui
Comisiei Europene, Ursula von den Leyen, din
mandatul 2019-2024. Planul european de luptă
împotriva cancerului ur­mărește îmbunătățirea
prevenției, a diag­nos­ti­cului, tratamentului
și supraviețuirii, pre­cum și modul în care se
poa­­te reduce su­fe­rin­ța produsă de această
ma­­la­die în Eu­ro­pa. Planul european de luptă
îm­po­tri­va can­ce­ru­lui va integra cinci domenii
de acțiune: apli­ca­rea principiului „Health in
all policies”, pre­ven­ția, asigurarea accesului
co­rect și egal la tratamente oncologice, su­pra­

FOTO: SHUTTERSTOCK
viețuirea can­ce­ru­lui și calitatea vieții post­trau­
mă și îngrijirile pa­lia­tive.
Începând cu luna aprilie 2020, odată cu in­tra­
rea în vigoare a noului contract-cadru, îm­preu­
nă cu comisiile de chirurgie și chirurgie on­co­lo­
gi­că a fost gândit și va fi funcțional un nou tip
de program curativ de chirurgie on­co­lo­gi­că.
Este vorba despre un program chirurgical care
nu exista până în prezent și care va fi gra­tuit În scopul prevenirii îmbolnăvirilor concediilor medicale acordate unui asi-
pentru pacienți. De asemenea, este pre­vă­zut şi recuperării capacităţii de muncă, asi- gurat pentru alte afecțiuni. De aseme-
ca programele de radioterapie și chi­mio­te­ra­ guraţii pot beneficia de concediu şi in- nea, dacă durata perioadei de carantină
pie, care sunt vitale, să fie finanțate la costuri demnizaţie pentru carantină, conform stabilită de organele de specialitate ale
rea­le. Ministerul Sănătății urmărește dispariția reglementărilor cuprinse în Ordonanța direcţiilor de sănătate publică depăşeşte
lis­te­lor de așteptare pentru imagistică per­for­ de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 90 de zile, nu este necesar avizul medi-
man­tă (computer-tomograf, RMN, PET-CT). privind concediile şi indemnizaţiile de cului expert al asigurărilor sociale.
Va fi continuată și urgentată implementarea asigurări sociale de sănătate, cu modifi- În cazul certificatelor de concediu
programelor pentru depistarea precoce (scree­ cările și completările ulterioare, precum me­d i­cal acordate pentru carantină nu
ning) a bolilor cu cea mai mare inci­den­ță în și în Normele de aplicare a prevederilor se aplică restricția prevăzută la art.
rân­dul populației (cancer de col ute­rin, cancer acesteia, aprobate prin Ordinul minis- 20 alin. (1) din Anexa 1 la Ordinul mi-
de sân, colorectal și hepatite), ce beneficiază trului sănătății și al președintelui CNAS nistrului sănătății și al președintelui
de o finanțare europeană im­por­tan­tă, de nr. 15/1.311/2018, cu modificările și CNAS nr. 15/1.311/2018, cu modifică-
peste 100 milioane de euro. completările ulterioare. rile și completările ulterioare, potrivit
Pentru îmbunătățirea calității asistenței me­di­ Astfel, concediul şi indemnizaţia căreia „medicii de familie au dreptul
cale pentru pacienții oncologici, Ministerul Să­ pentru carantină se acordă de către de a elibera certificate de concediu
nă­tă­ții are în lucru și un nou Masterplan pentru medicul curant asiguraţilor cărora li medical pentru incapacitate tempora-
pre­ve­ni­rea și controlul cancerului, în acord se interzice continuarea activităţii din ră de muncă cu durata de cel mult 10
cu ultimele direcții ale UE, dar și cu nevoile cauza unei suspiciuni asupra unei boli zile calendaristice, pentru un episod
rea­­le ale pacienților cu afecțiuni oncologice.
contagioase, pe durata stabilită prin cer- de boală, în una sau mai multe etape”,
Mas­ter­planul prevede dezvoltarea de acțiuni
și măsuri pe mai multe paliere: prevenție, diag­ tificatul eliberat de direcţia de sănătate întrucât carantina semnifică o suspi-
nos­­tic precoce, tratament, îngrijiri pa­lia­ti­ve și publică. În caz de carantină, certificate- ciune a unei persoane de a fi contami-
de hospice, reabilitare oncologică, psiho-on­co­ le de concediu medical se pot elibera la o nată cu o boală transmisibilă, și nu un
lo­gie și cercetare. dată ulterioară, dar numai pentru luna diagnostic confirmat medical al aces-
în curs sau luna anterioară. teia (episod de boală).
Sursa: Ministerul Sănătății, Durata concediilor medicale pentru Sursa: Casa Națională de Asigurări
www.ms.ro/comunicate
carantină nu se cumulează cu durata de Sănătate, www.cnas.ro

6 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


Conexiuni noi în serviciul electronic
de sănătate transfrontalier al Uniunii Europene
(Malta-Croaţia, Malta-Portugalia)
Serviciul electronic de sănătate transfrontalier este Atât ePrescripția, cât și Rezumatul pacientului pot fi
o infrastructură care asigură continuitatea îngrijirilor transferate între țările UE datorită noii infrastructuri de
medicale oferite cetățenilor europeni în timp ce aceștia servicii digitale eHealth (eHDSI). Până în 2021, ambe­le
călătoresc peste hotare în alte țări ale UE. Acest lucru servicii vor fi implementate treptat în 22 de țări ale UE:
ofe­ră țărilor din UE posibilitatea de a face schimb de date Austria, Belgia, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda,
me­di­cale într-un mod sigur, eficient și interoperabil. Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Litu-
Următoarele două servicii electronice de sănătate ania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia,
transfrontaliere sunt introduse în prezent progresiv în Slovenia, Spania și Suedia.
toate țările UE: În prezent, serviciul referitor la Rezumatul pacientu-
n ePrescripția (și eDispensarea) permite cetățenilor UE lui este disponibil în următoarele țări:
să își procure medicamentele într-o farmacie situată n Luxemburg: medicii pot accesa datele de sănătate
într-o altă țară a UE, datorită transferului online al ale cetățenilor care provin din Republica Cehă (iunie
rețetei electronice din țara de reședință în țara de 2019) și Malta (decembrie 2019).
călătorie. n Croația: medicii pot accesa datele de sănătate ale
n Rezumatul pacientului oferă informații despre aspecte cetățenilor care provin din Cehia (septembrie 2019)
importante legate de sănătate, cum ar fi alergii, trata- și Malta (24 februarie 2020).
ment urmat, antecedente personale patologice etc. Este n Malta: medicii pot accesa datele de sănătate ale
parte dintr-o colecție mai mare de date de sănătate, cetățenilor care provin din Portugalia (21 februarie
numită Health Record (Dosar Electronic de Sănătate). 2020).
Rezumatul digital al pacientului este menit să ofere n Portugalia: medicii pot accesa datele de sănătate ale
medicilor informații esențiale în propria limbă cu pri- cetățenilor care provin din Malta (ianuarie 2020).
vire la pacient, atunci când pacientul provine dintr-o În prezent, serviciul ePrescripție este disponibil în
altă țară a UE și poate exista o barieră lingvistică. Pe următoarele țări: Finlanda (ePrescripțiile cetățenilor
termen mai lung, nu numai informațiile medicale de finlandezi pot fi eliberate în farmacii din Estonia – ia-
bază din Rezumatul pacientului, dar și documentele nuarie 2019) și Croația (septembrie 2019).
complete de sănătate ar trebui să devină disponibile Sursa: Comisia Europeană – Sănătate Publică,
în toată Uniunea Europeană. https://ec.europa.eu/health/home_en

CNAS a accesat fonduri europene în valoare de


20 de milioane de euro pentru implementarea
unui sistem integrat de management
Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS) a in- Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.
format publicul, prin intermediul site-ului propriu, în luna Nevoia acestui proiect rezidă din faptul că la momentul
ianuarie a.c., asupra semnării contractului de finanțare în actual PIAS cuprinde sisteme create la momente diferite,
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă de echipe diferite, care nu pot fi utilizate pentru a obține
(POCA), care are ca obiectiv dezvoltarea și implementarea o analiză integrată. Prin sistemul care va fi creat, date-
unui sistem integrat de management ce va permite elabo- le extrase din PIAS vor fi integrate și organizate într-un
rarea de rapoarte, analize și studii menite să optimizeze și format unic de referință, ulterior fiind generate rapoarte
să consolideze capacitatea decizională a CNAS, prin prelu- personalizate în vederea efectuării analizelor, studiilor și
crarea datelor specifice colectate în Platforma Informatică a statisticilor necesare la nivel intern sau la solicitările Mi-
Asigurărilor de Sănătate (PIAS). În baza contractului, CNAS nisterului Sănătății ori ale altor instituții precum Institutul
va beneficia de finanțare nerambursabilă de la Autoritatea Național de Statistică și Institutul Național de Sănătate
de Management POCA pentru implementarea proiectului Publică. Aceste date vor contribui la o mai bună înțelegere
„Sistem Integrat de Management în Sistemul de Asigurări a nevoilor asiguraților, la reducerea riscurilor și la creșterea
Sociale de Sănătate”, în valoare de 101,98 milioane de lei, eficienței cheltuielilor publice în sistemul de sănătate.
din care 85,64 milioane de lei reprezintă finanțarea neram- Sursa: Casa Națională de Asigurări de Sănătate,
bursabilă acordată de Autoritatea de Management POCA. www.cnas.ro

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


7
actualitatea medicală

Portugalia reduce numărul cazurilor de obezitate


infantilă prin suprataxarea băuturilor îndulcite
ci și aspectele comportamentale ale stilurilor de viață
sănătoase, inclusiv dietele și activitatea fizică, precum
și detalii legate de mediul în care copilul își desfășoară
activitatea zilnică.
Dr. Ana Rito, principalul investigator al Portugaliei
pentru COSI, afirmă că „între 2008 și 2016 se poate ob-
FOTO: SHUTTERSTOCK

serva o scădere a numărului copiilor supraponderali în


Portugalia de la 37,9% la 30,7% și la copiii obezi de la
15,3% la 11,7%. Cu toate acestea, rămâne una dintre cele
mai mari rate din Europa”. COSI a evidențiat faptul că
numărul de copii care consumă în mod regulat băuturi
răcoritoare – influență semnificativă asupra creșterii
în greutate – a crescut în timp, pentru a ajunge la peste
80,1% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 8 ani în
Cu ocazia Zilei Mondiale a Obezității (4 martie), OMS 2016, aceste date furnizând dovezi științifice esențiale
Europa a readus în lumină obezitatea infantilă, o pro- pentru a sprijini implementarea taxei pentru băturile
blemă complexă de sănătate publică, prin crearea unor îndulcite. Legiferarea acestei taxe a avut loc în ianuarie
obiceiuri alimentare la o vârstă tânără și vulnerabilă, 2017, iar rezultatele sunt pe măsură. Multe companii
și a lăudat succesul Portugaliei în scăderea numărului au redus radical cantitatea de zahăr din produsele lor,
cazurilor de obezitate infantilă. iar vânzările de băuturi îndulcite au scăzut în general
Inițiativa OMS Europa pentru supravegherea în Portugalia. Viitoarele etape ale studiului COSI Por-
obezității infantile (COSI) a studiat greutatea copiilor tugalia vor urmări impactul deplin asupra modelelor de
de vârstă școlară la fiecare 2-3 ani în peste 40 de state consum ale copiilor, dar prăbușirea inițială a vânzărilor
membre ale Uniunii Europene începând din 2008, fur- de băuturi cu conținut ridicat de zahăr și reformularea
nizând analize și date valoroase guvernelor din țările semnificativă a produselor sunt impresionante.
respective. COSI nu evaluează doar prevalența obezității, Sursa: OMS – Regiunea Europa, www.euro.who.int

Un model nou de asistenţă medicală primară


a mamei și nou-născutului în Kazahstan
Kazahstanul este în plin proces de reformare a comunicare, astfel că ele pot consilia pe cont propriu
asistenței medicale primare, în sensul oferirii de servicii pacienții și familiile acestora, cunoscând backgroundul
de sănătate integrate și orientate social. Acesta este unul familiei.
dintre domeniile prioritare ale programului de dezvolta- Asistentele comunitare joacă un rol important în asi-
re a sănătății de stat „Densaulyk”, un sistem medical în gurarea unei stări de sănătate optime a tinerilor părinți
centrul căruia să fie pacientul și nevoile sale. și a nou-născuților, prin educarea și sprijinirea lor. Asis-
Un nou model de îngrijire a mamei și copilului, pre- tentele comunitare se ocupă de monitorizarea gravide-
natal și postnatal, este implementat în 17 centre de lor și a copiilor până la vârsta de 5 ani, explică noțiuni
excelență din domeniul asistenței medicale primare legate de alimentație și igienă și urmăresc calendarul de
din țară, care au fost lansate în 2018 și 2019. Echipele vaccinări. Asistentul social evaluează climatul familial,
multidisciplinare care lucrează în astfel de centre sunt indică măsuri de luat și aduce la cunoștința familiei care
alcătuite din medici de familie, pediatri, medici stoma- sunt măsurile și ajutoarele guvernamentale de care pot
tologi, asistente medicale, asistenți comunitari, asistenți beneficia.
sociali și personal administrativ. Acest tip de abordare, în care binele copilului primea-
Reclamă MED(133)0101 

Managerii centrelor au redistribuit și optimizat rolul ză, prin faptul că fiecare familie are dreptul și accesul la
personalului medical și au mărit numărul asistenților asistență medicală, la examene medicale periodice și la
sociali. Unii pediatri și terapeuți s-au recalificat profe- imunizări, a scăzut rata deceselor infantile în zonele în
sional și au devenit medici de familie. Asistentele me- care există acest tip de centre.
dicale au urmat cursuri de perfecționare și cursuri de Sursa: OMS – Regiunea Europa, www.euro.who.int

Pagini realizate de dr. Mihai Mara

8 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


opinia specialistului

Sugestii igieno-dietetice
de susţinere imunitară
antivirală
Monica Tarcea1, Abstract Rezumat
Sebastian Remus
Șipoș2, In the actual epidemiological context, we emphasize the În contextul epidemiologic actual, subliniem faptul că aten­
fact that we need to pay more attention to a proper diet ția acordată dietei de susținere imunitară (prin proteine,
Roxana Hadmaș1, (through proteins, antioxidants, vitamins, probiotics and anti­oxidanți, vitamine, probiotice și o hidratare adecvată),
Ruxandra adequate hydration), along with adequate daily ac­tive and com­ple­tată de odihnă activă și pasivă adecvată vârstei,
Roșescu1, passive rest appropriate to age, good stress manage­ment, ma­nage­mentul stresului și, în mod special, igiena personală
Andrea Fănică3 and especially a strong and regulate per­so­nal hygiene, these sunt cele mai eficiente măsuri prevenționale recomandate
1. Departamentul
being the most efficient measures for boosting our immune pen­tru echilibrarea sistemului nostru imunitar și gestionarea
de Nutriție comunitară system in order to manage viral diseases and similar threats. vi­ro­zelor de orice tip.
și Igiena alimentelor, Keywords: virus, immune system, diet, prevention Cuvinte-cheie: virus, sistem imunitar, dietă, prevenție
Universitatea de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie
„George Emil Palade”
din Târgu-Mureș
2. Departamentul
de Anatomie,
Submission date:
26.02.2020 Behavioral tips to strengthen your immune system against viruses
Acceptance date: Suggested citation for this article: Tarcea M, Șipoș SR, Hadmaș R, Roșescu R, Fănică A. Behavioral tips to strengthen your immune system against viruses.
Universitatea de Medicină,
9.03.2020 Medic.ro. 2020;133(1):10-12.
Farmacie, Științe și Tehnologie
„George Emil Palade”
din Târgu-Mureș
3. Departamentul
de Nutriție și Dietetică,
Loma Linda University,
California, SUA
Autor pentru corespondență:
Generalități 1. Consumați zilnic alimente variate și proaspe-
Monica Tarcea În condițiile actuale epidemiologice, orice in­for­ te (cât mai puțin pasteurizate)
E-mail: monica.tarcea@umfst.ro mație legată de comportamentul nostru igieno-die­ n Legumele, fructele și vegetalele frunze (5-9 porții pe
tetic de echilibrare și favorizare a imunității este zi) din toate culorile curcubeului sunt încărcate cu
bine-venită. antioxidanți, care ne protejează de radicalii liberi
După cum știm, este prea devreme pentru a avea acumulați în corp. Acestea conțin și vitaminele implica-
certitudini privind acțiunile terapeutice eficiente an- te în activitatea imunitară: A, C și D. Este mai sănătos
tivirale pentru COVID-19, însă prevenția poate fi efi- să folosim aceste substanțe bioactive din alimente
cientă și rămâne cea mai bună intervenție atât pentru decât din suplimentele alimentare, prin consumul ca
coronaviroze, cât și pentru gripă, atât pentru tineri, atare, în salate, sub formă de suc proaspăt sau chiar
cât și pentru seniori sau alte grupe de risc. Măsurile ceaiuri (nu fierte, proces care inactivează vitaminele
prevenționale pentru coronavirusuri sunt similare ce- hidrosolubile). Pentru a asigura prin meniu o gamă cât
lor pentru virozele comune: igienă personală strictă, mai variată de bioelemente protective, recomandăm
evitarea aglomerărilor comunitare, hidratarea, umidifi- în sezonul rece consumul de portocale, grepfrut, kiwi,
carea și aerisirea ambientului, odihnă și managementul căpșuni, broccoli, morcovi, ardei, spanac, roșii sau
stresului. ve­ge­tale cu frunze verzi.
Ar fi minunat dacă ar exista un aliment-minune sau n Proteinele consumate în cantitate prea mică slăbesc siste-
o dietă eficientă care să ne protejeze de viroze, dar încă mul imunitar. Alimentele bogate proteic suplimentează
nu s-a descoperit. În schimb, prognosticul bun se poate aminoacizii necesari pentru sinteza proteinelor corporale,
baza pe un sistem imunitar echilibrat, care poate fi inclusiv anticorpii. Produsele din carne, gătite sănătos
susținut printr-o dietă adecvată, sănătoasă și variată, (ex.: la cuptor sau abur), sunt o sursă bună de proteine
completată de un management al comportamentului, superioare (de la carnea de pește la cea de vită sau pui),
somnului și activității fizice. iar alături de leguminoase (mazăre, linte) sau de semințe
(caju, dovleac, nuci) pot completa dieta cu proteine, seleniu
Măsuri prevenționale (ca antioxidant), fier (pentru oxigenare) și mai ales cu
Enumerăm în continuare câteva dintre cele mai im- zinc (care ajută la formarea celulelor T).
portante măsuri prevenționale pentru îmbunătățirea n Alimentele fermentate (iaurt, kefir, varză murată/
imunității organismului nostru: kimchi) pot crește acțiunea microbiomului asupra

10 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


FOTO: SHUTTERSTOCK
imunității, cu efect probiotic, și ajută la absorbția ciuperci mici rotunde (seleniu și vitamina B), pepenele
nutrienților. Dar, atenție, efectul se pierde dacă pro- roșu (glutation, antioxidant), germeni de grâu (zinc,
dusele alimentare sunt conservate/pasteurizate; nu vitamina B și antioxidanți), fructele de mare (stridiile
mai au același efect, deoarece temperatura ridicată conțin zinc), clasica supă de pui (proteine, carnozină),
distruge probioticul, sau unele pot conține prea multă broccoli (vitaminele A și C, plus glutation), spanac
sare sau zahăr (citiți atent eticheta). (fibre, fier, vitamina C, antioxidant), ghimbirul în ceai
Condimentele asezonate, precum usturoiul, ceapa, ghim-
n (antioxidant), rodii, sucul de aloe (vitaminele A, C, E
birul, oregano, scorțișoara, prezintă capacități nebă- și B12, plus magneziu și zinc), completate de clasicele
nuite antimicrobiene, antiinflamatorii și antioxidante. ceaiuri (alb, negru sau verde) pentru polifenolii și
Aroma asociată prin adăugarea acestora în mâncăruri, flavonoidele din compoziție.
băuturi sau salate este un beneficiu suplimentar pentru Atenție! Vitamina C nu este medicamentul universal
n
meniul zilei, crescând apetitul și digestia. pentru viroze, este sigură doar dacă este luată din
Suplimentele alimentare/multivitaminele se vor recomanda
n ali­mente (citrice și alte fructe, legume, vegetale); su­
doar dacă dieta este incompletă; dozele foarte mari nu pli­men­tele nu se vor da decât la nevoie, cu evitarea
vor stimula sistemul nostru imunitar mai mult. Copiii do­ze­lor prea mari (peste 2 g pe zi la adulți), ce pot
vegetarieni, vegani sau mofturoși, în schimb, au nevoie cau­z a litiază renală, greață, dureri de stomac sau
de suplimente alimentare pentru a-și dezvolta un sistem chiar diaree.
imun eficient, dar fără excese și cu orientarea lor în timp Evitați consumul de fast-food, alimentele procesate intens,
n
către o dietă adecvată vârstei și variată. excesul de sare, zahăr rafinat, grăsime saturată sau aditivi
Mai puteți alege din lista ce urmează și alte alimente
n adăugați și programați-vă mesele regulat și mai reduse
bune pentru imunitate: fructe de soc (antioxidant), cantitativ (față de una pe zi și prea generoasă).

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


11
opinia specialistului

2. Aportul hidric menținut trebuie luat în calcul și evoluția clinică și calitatea vieții. Folosiți in­ter­ven­ț ia
adaptat vârstei și efortului fizic: în medie, 30 ml/kgc/zi nutrițională cu planuri individualizate, con­cen­trate pe
(1400 ml/m2 suprafață corporală) la un adult moderat creșterea aportului nutrițional, scăderea in­f la­m ației
activ sunt acceptabile. Hidratarea se poate face prin apă, și a stresului hipermetabolic, hidratare și creș­te­rea
ceaiuri, supe, sucuri proaspete etc. activității fizice!
3. Fiți persoane active! Particular, seniorii au o fragilitate imunologi-
Mișcarea regulată, cel puțin moderată ca intensitate că, metabolică, circulatorie, osoasă etc. mai accen-
și de minimum 30 de minute pe zi, poate avea un efect tuată decât tinerii, ceea ce explică încărcătura poli-
bun asupra sistemului nostru imunitar, reduce stresul, patologică cu boli cronice, peste care se suprapun şi
ajută somnul, dar poate reduce și tensiunea arterială, afecţiuni acute.
poate regla greutatea și preveni o serie de boli cronice Studiile populaţionale efectuate arată că vârstnicii
inflamatorii (cancer, osteoporoză, BCV). Orice tip de au un risc crescut de malnutriţie, din cauza patologiei
mișcare este bine-venită (plimbare, înot, bicicletă, yoga). diverse, a izolării sociale, a condiţiilor financiare, ceea
4. Gestionați eficient stresul! ce îi face mai expuși bolilor acute virale sau bacteriene
Evitați situațiile stresante, distructive și care se repe- și complicațiilor comorbide.
tă, gestionați atent timpul, încercați să găsiți satisfacție Subliniați importanța aportului hidric, de mi-
și eficiență în ceea ce faceți, să aveți o atitudine pozitivă, nimum 30 ml/kgc/zi.
să evitați sursele care vă dau anxietate, să socializați Evaluarea nutriţională a pacientului vârstnic este o
frecvent, râdeți cât mai des, îngrijiți un animal de casă. etapă esenţială a procesului de monitorizare şi îngrijire
5. Asigurați-vă cele mai bune condiții de somn! nutriţională, urmărind identificarea pacienţilor care
Există o relație directă între somnul de calitate și un necesită un tratament dietetic atent şi monitorizarea
nivel imunitar bun; în plus, somnul ne ajută la refacerea rezultatelor obţinute.
după stres și în caz de suprasolicitare fizică sau nervoa- Planificarea dietei trebuie să plece de la următoarele
să. Fie că aveți nevoie de 7 sau 9 ore de somn ca adult considerente:
(sau 9-10 ore ca adolescent, 10 ore școlarii și 11-12 ore n Vârstnicul să aibă o dietă variată, alimente bune
preșcolarii), este important să fie un somn de noapte, calitativ, ușor de masticat și digerat, fără tratament
la ore regulate, după o zi activă, dar fără excese, fără culinar excesiv.
consum de cafeină seara, într-un ambient aerisit, liniștit n În general, vârstnicii consumă cantităţi insuficiente
și curat. de legume şi fructe proaspete.
6. Renunțați la fumat, la excesul de alcool, la n Studiile evidenţiază un aport insuficient de vitamine
bău­turi energizante și evitați zonele poluate! Toate D şi E, de Ca, precum şi un consum crescut de proteine
aces­tea au ca efect direct suprasolicitarea imunitară. şi grăsimi.
7. Păstrați igiena personală și a celor din jur n Suplimentele nu sunt necesare la vârstnicii sănătoşi,
(spălați-vă atent pe mâini cu săpun și apă caldă pota- totuşi vitaminele şi mineralele sunt adesea suplimen-
bilă, nu atingeți frecvent fața cu mâinile, tușiți în plica tate, ceea ce conduce la un risc de toxicitate, alături
cotului sau batistă, igienizați suprafețele și obiectele de polimedicația specifică vârstei.
din jur, aerisiți frecvent încăperile, evitați aglomerația n Sunt bine-venite suplimentele cu antioxidanţi (nece-
de interior sau fumatul pasiv)! sari din cauza deficienţelor alimentare, malnutriţiei,
Grupele cu risc (vârstnicii, gravidele, bolnavii cronici, aditivilor alimentari, polimedicaţiei).
pacienții oncologici) au nevoie de atenție suplimentară, n Trebuie consumate 4-5 mese pe zi, gustări cu conţinut
personalizată. nutritiv mare, apetisante, gustoase şi de consistenţă
Prevalența malnutriției la pacientul oncologic varia- corespunzătoare.
ză între 30% și 80%, în funcție de vârsta la diagnostic, În concluzie, atenția acordată dietei de susținere
tipul de cancer, problemele nutriționale preexistente imunitară, odihnei active și pasive adecvate vârstei,
și stadiul bolii, iar deficitul nutrițional are un impact managementului stresului și igienei personale este cea
cert negativ asupra prognosticului, ca­li­t ății vieții și mai eficientă măsură prevențională recomandată (atât
supraviețuirii pacientului. Îngrijirea nu­t ri­ț io­n a ­l ă și pentru sezonul rece, cât și în restul anului). n
de hidratare a persoanelor în vârstă tre­buie in­d i­v i­
dua­l izată, pentru a asigura un aport nu­t ri­ț ional adec­ Conflict of interests: The authors declare no conflict
vat, a menține sau a îmbunătăți starea nu­t ri­ț io­n a­lă, of interests.
Reclamă MED(133)0102

1. WebMed - Tips on eating for a healthy immune system, find at https://www. cold-and-flu/ss/slideshow-natural-cold-and-flu-remedies
Bibliografie

webmd.com/vaccines/video/eating-for-a-healthy-immune-system. 6. WebMed - Vitamin C for the common cold, find at https://www.webmd.


2. WebMed - Immune boosting food, find at https://www.webmd.com/cold- com/cold-and-flu/cold-guide/vitamin-c-for-common-cold#1.
and-flu/ss/slideshow-immune-foods. 7. Miron L et al., Nutriția și Cancerul, “Gr. T. Popa” UMF Iași, 2017.
3. Academy of Nutrition and Dietetics - How to keep your immune system 8. Ghosh TS, Das M, Jeffery IB, O’Toole PW. Adjusting for age improves
healthy, find at https://www.eatright.org/health/wellness/preventing- identification of gut microbiome alterations in multiple diseases. Elife.
illness/how-to-keep-your-immune-system-healthy. 2020,9:9-13.
4. Center for Diseases Control - Common cold: Protect yourself and others, 9. Arroyo Hornero R, Hamad I, Côrte-Real B, Kleinewietfeld M. The Impact
find at https://www.cdc.gov/features/rhinoviruses/ of Dietary Components on Regulatory T Cells and Disease. Frontiers in
5. WebMed – Natural cold and flu remedies, find at https://www.webmd.com/ Immunology. 2020; 21(11):253-260.

12 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


cercetare originală

Abordarea pacientului fumător


în cabinetul medicului
de familie
Remus Sebastian Abstract Rezumat
Șipoș1,
Edith-Simona Introduction. Because smoking is a widespread addiction Introducere. Deoarece fumatul reprezintă o adicție răs­pân­
among people around the world, and the role of family di­tă în rândul oamenilor din întreaga lume, iar rolul medicilor
Ianoși2, doctors in counseling smokers and their families can be de familie în consilierea fumătorilor și a familiilor acestora
Andreea-Anamaria very important, we conducted a study to asses the level poate fi unul foarte important, am realizat un studiu pentru
Buraciuc3, of knowledge of the “Stop Smoking” Programme and the a aprecia nivelul de cunoaștere a Programului „Stop Fumat”
Emese Orban3 sustainability of this programme by the family doctor. Aim. și sustenabilitatea acestui program prin medicul de familie.
1. Șef de Lucrări,
The purpose of this study is to increase the efficiency of Obiectiv. Scopul studiului îl reprezintă creșterea eficienței
Disciplina Anatomie, smoking cessation counseling and to evaluate the means consilierii pentru abandonarea fumatului și evaluarea mij­loa­
UMFST Târgu-Mureș of support given to smokers who want to give up smoking. celor de sprijin al fumătorilor care doresc să renunțe la acest
2. Șef de Lucrări, Materials and method. We conducted a study based on viciu. Materiale și metodă. Am realizat un studiu pe baza
Disciplina Pneumologie, a questionnaire distributed during the monthly meeting unui chestionar distribuit cu ocazia ședinței lunare a medicilor
UMFST Târgu-Mureș
of family doctors in Mureș county, on 19.11.2019, the me­ de familie din județul Mureș, din 19.11.2019, întâlnire la care
3. Student, eting being attended by 84 doctors. Results. The answers au participat 84 de medici. Rezultate. Răspunsurile primite
UMFST Târgu-Mureș
received in the questionnaire showed that the majority of în cadrul chestionarului au arătat că majoritatea medicilor de
Autor pentru corespondență: family doctors (80%) consider that there is not enough time familie (80%) consideră că nu este suficient timp în cadrul unei
Orban Emese
E-mail: orban.emese@yahoo.com during a regular consultation for the adequate counseling consultații uzuale pentru consilierea adecvată a fumătorilor.
of smokers. For this reason, even though the family doctor Din acest motiv, chiar dacă identifică în mare parte statusul
can identify that the patient is a smoker, most family doc­ de fumător al pacienților, majoritatea medicilor de familie nu
tors do not have a strategy for counseling the smokers. au o strategie privind consilierea acestor pacienți. Totodată,
At the same time, we found that the majority of doctors am constatat că majoritatea medicilor (67,86%) nu cunosc sau
(67.86%) do not know or do not have enough information nu au suficiente informații legate de derularea Programului
re­gar­ding the “Stop Smoking” Programme. Conclusions. „Stop Fumat”. Concluzii. Medicul de familie are un rol foarte
The family doctor plays an important role in advising important în consilierea pacienților fumători, fiind singurul
smokers, being the only specialist who follows the patient specialist care urmărește pacientul pe termen lung. Prin
on a long-term basis. By financing smoking cessation fi­nan­țarea programelor pentru abandonarea fumatului, se
programmes, counseling and pharmacological support can pot asigura consilierea și suportul farmacologic imediat, dar
be provided immediately, but these programmes should aceste programe ar trebui să asigure și urmărirea ulterioară a
also ensure the follow-up of the patient by the family doctor. pacienților prin medicul de familie.
Keywords: smoking, counseling, family doctor, anti- Cuvinte-cheie: fumat, consiliere, medic de familie, programe
smoking programmes antifumat

Submission date:
20.02.2020 Approaching the smoker patient in the family doctor’s office
Acceptance date: Suggested citation for this article: Șipoș RS, Ianoși ES, Buraciuc AA, Orban E. Approaching the smoker patient in the family doctor’s office.
6.03.2020 Medic.ro. 2020;133(1):14-17.

Introducere Chiar dacă este clar că întreruperea fumatului este


Fumatul de tutun reprezintă o activitate plăcută în cheia succesului în privința reducerii mortalității
rândul oamenilor. Mecanismul de acțiune al acestui cauzate de bolile dezvoltate în urma acestui viciu,
obicei „plăcut” poate fi explicat prin efectul nicotinei, totuși se dovedește a fi foarte greu și, de multe ori,
una dintre substanțele absorbite prin fumat, aceasta fără succes.
activând neuroreceptorii care eliberează dopamina. Dependența de nicotină este o afecțiune cronică re-
Un hormon și un neurotransmițător în același timp, cidivantă, motiv pentru care, ca și alte boli cronice, ne-
dopamina face parte din mecanismul recompensei al cesită asigurarea unui tratament eficient și adecvat(2).
organismului. Expunerea regulată la nicotină duce Avem multiple modalități care ne pot ajuta în atin-
rapid la adicție, care, pe termen lung, este dăunătoare gerea obiectivului dorit și în luarea acestei decizii im-
întregului organism(1). portante. Totuși, intervenția medicului de familie este

14 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


cea mai accesibilă. Unul dintre motive constă în fap- Obiectiv
tul că medicul de familie vine foarte des în contact cu Scopul acestui studiu este de a conștientiza im­por­tan­
pacientul, cunoaște cel mai bine pacientul și istoricul ța și eficiența pe care medicul de familie le poate avea în
medical al acestuia. Niciun alt specialist, cu excepția prevenirea fumatului activ sau pasiv și, totodată, creș­
farmacistului, nu are contact cu un număr atât de mare te­rea eficienței Programului „Stop Fumat”.
de persoane fumătoare pe care să le poată consilia(3,6).
Există studii(3) care arată faptul că medicul de familie Materiale și metodă
întâlnește multe bariere în consilierea pacientului cu Am realizat un studiu bazat pe completarea unui ches-
privire la abandonarea fumatului. Aceste bariere includ, tionar format din 10 întrebări de către medici de familie
în primul rând, lipsa timpului necesar unei consilieri în din județul Mureș. Chestionarele au fost împărțite la
cadrul unei consultații curente în cabinetul medicului de întâlnirea lunară a medicilor de familie din 19.11.2019,
familie, folosirea de strategii fără efect, lipsa motivației fiind completate de 84 de participanți, 46 din mediul
pacientului etc. Alte studii arată o rată scăzută de detec- urban și 38 din mediul rural.
tare a fumătorilor de către medici și o proporție scăzută
în rândul fumătorilor care primesc sfaturi de rutină în Rezultate
ceea ce privește renunțarea la fumat(3,4). Centralizarea răspunsurilor oferite de medicii de fa-
Fumatul este o problemă majoră de sănătate, motiv milie a permis obținerea unor informații ce ar putea de-
pentru care există numeroase studii ce prezintă efec- termina o schimbare a opticii privind rolul și importanța
tul acestuia asupra sănătății organismului; pe de altă medicului de familie atât în ceea ce privește consilierea
parte însă, efectele fumatului pasiv nu sunt complet fumătorilor, dar și în derularea și creșterea importanței
înțelese, chiar dacă și acesta crește, în egală măsură, Programului „Stop Fumat”.
riscul anumitor probleme majore de sănătate(5). Fu- La întrebarea „Considerați că se acordă timp suficient
matul pasiv înseamnă inspirarea fumului de tutun al pentru o consiliere eficientă de renunțare la fumat în
altor persoane. Fumul de tutun conține în jur de 7000 cadrul unei consultații curente?”, majoritatea medicilor,
de chimicale, alcătuite din particule și gaze, dintre care adică 80%, au răspuns negativ, dovedind faptul că lipsa
peste 70 sunt cunoscute ca fiind cancerigene. Astfel, timpului necesar unei consilieri eficiente reprezintă, în
fumătorii pasivi prezintă și ei un risc crescut pentru cabinetul medicului de familie, o barieră în atingerea
dezvoltarea unor boli cauzate de fumul de tutun, cum scopului dorit.
ar fi problemele cardiace, cancerul pulmonar, cancerul În cadrul chestionarului împărțit, medicii de familie
mamar etc. au fost întrebați dacă identifică statutul de fumător sau

Timpul acordat consilierii Figura 1. Timpul disponibil


consilierii pentru renunțare
la fumat în cadrul unei
consultații curente

9% 11%

80%

Suficient Insuficient Nu și-au exprimat o părere

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


15
cercetare originală

Idenficarea statutului Marcarea fișelor


de fumător pacienților

NU
DA
25% NU
38%
DA 62%
75%

Figura 2A. Identificarea de către medicul de familie a Figura 2B. Marcarea fișelor pacienților fumători de
statutului de fumător al pacientului către medicul de familie

nefumător la fiecare pacient care intră în cabinetul lor. Medicii de familie au fost întrebați în cadrul aceluiași
25% din medicii de familie nu se ocupă de această pro- chestionar și despre cunoașterea Programului „Stop Fu-
blemă în cadrul unei consultații obișnuite. Din nefericire mat”. Surprinzător însă, doar 27 de medici au răspuns
însă, doar 38% din medici marchează fișele pacienților afirmativ, acest număr reprezentând 32,14% din totalul
fumători pentru ca aceștia să fie abordați și consiliați la celor prezenți la întâlnire. Restul medicilor de familie,
o consultație ulterioară. adică 67,86%, nu cunosc (39,29%) sau nu au suficiente

Figura 3. Răspunsuri
39,29% privind cunoașterea
Programului „Stop Fumat”
de către medicii de familie
32,14%
28,57%

DA NU NU SUFICIENT

16 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


informații (28,57%) pentru a pune în practică cerințele
acestui program.
La întrebarea „Considerați că se desfășoară un nu- DA NU
măr suficient de campanii pentru informarea pacienților
cu privire la riscul fumatului?”, doar 15 medici, repre-
zentând 18%, au răspuns afirmativ. Restul, adică 82%
din medicii care au răspuns întrebărilor cuprinse în
chestionar, și-au arătat nemulțumirea în legătură cu
desfășurarea acestor campanii. 18%
Discuție
Există numeroase metode menite să influențeze fumă-
torii să abandoneze acest viciu și să își mențină noul stil
de viață. Măsurile luate până acum, cum ar fi creșterea
prețului produselor din tutun, interdicțiile privind pu-
blicitatea, zonele antifumat, respectiv campaniile de in- 82%
formare și educare, cresc motivația fumătorilor pentru a
încerca abandonarea acestui viciu. Aceste măsuri trebuie
să aibă menirea de a motiva foștii fumători să își mențină
noul statut dobândit printr-un efort personal susținut de
societatea civilă și personalul medical competent.
Fumatul este principala cauză de deces ce poate fi
prevenită sau înlăturată, de aceea este foarte importan- Figura 4. Răspunsuri la întrebarea privind numărul
tă implicarea societății civile și a personalului medical campaniilor antifumat
calificat în campanii antifumat.
Costurile ridicate ale unor programe pot reprezenta
o barieră pentru cei care sunt în căutarea sprijinului de lui pentru asigurarea suportului medical, psihologic și
specialitate. Studiile arată că finanțarea acestor in­ter­ terapeutic pentru pacienții care îl accesează.
venții a avut un efect favorabil asupra fumătorilor, aceștia
prezentând o abstinență de 3 luni sau chiar de o durată Concluzii
mai lungă(7). A fost demonstrată și eficiența altor metode, Medicul de familie este persoana care trebuie să facă
cum ar fi cea farmaceutică (terapia de înlocuire a nicotinei, parte dintr-un sistem de suport pentru pacienții fu-
bupropion), precum și terapia com­por­ta­mentală(7). mători care doresc să abandoneze acest viciu, deoarece
Terapia comportamentală se desfășoară prin consilie­ el este cel care urmărește pacientul și familia acestuia
re, discuție, încurajare și alte activități menite să ajute pe termen lung. Rolul familiei este foarte important în
încercările de a abandona fumatul. Terapiile compor- susținerea efortului pe care îl face un fumător atunci
tamentale individuale au loc de obicei cu ajutorul unui când dorește să își schimbe stilul de viață, iar familia
consultant calificat în acest domeniu. poate identifica, uneori mai ușor, nevoile pacientului și
Cercetători americani au demonstrat în 2008 că in­ter­ poate apela la medicul de familie pentru a asigura accesul
ven­ția mai multor profesioniști din specialități medicale la un serviciu medical calificat. Finanțarea programelor
diferite este mult mai eficientă decât abordarea pacien- sau a campaniilor pentru abandonarea fumatului pe ter-
tului printr-un singur domeniu al sistemului sanitar, men lung trebuie să aibă în vedere nu doar consilierea
de exemplu în cazul unui consultant calificat(8). Astfel, imediată și suportul farmacologic, dar și urmărirea și
putem concluziona că medicii de familie, având cel mai consilierea pe termen lung a pacientului care are sau a
frecvent contact cu pacienții, au un rol foarte important avut fumatul ca viciu, iar pentru acest aspect medicul
în acest proces, putând coordona pacientul în cadrul unei de familie are o importanță majoră. n
echipe interdisciplinare, în funcție de nevoile individuale
ale acestuia. Programul „Stop Fumat“ are nevoie de spri- Conflict of interests: The authors declare no conflict
jinul medicului de familie, în egală măsură cu finanțarea of interests.

1. Baxter N. Smoking Cessation: Quick Summary Tobacco smoking and the


Reclamă MED(133)2003 

Overview of Systematic Reviews Based on Observational Epidemiological


Bibliografie

role of primary care in preventing and treating addiction. 2014; https:// Evidence. PLoS One. October 6, 2015.
www.pcrs-uk.org/sites/pcrs-uk.org/files/OS_SmokingCessation.pdf. 6. Stead LF, Bergson G, Lancaster T. Physician advice for smoking cessation.
2. WHO European Strategy for Smoking Cessation Policy. Revision 2004. Cochrane Database of Systematic Reviews. 23 April 2008; Issue 4.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/68111/E80056.pdf. 7. Van den Brand FA, Nagelhout GE, Reda AA, Winkens B, Evers SMAA, Kotz
3. Zwar NA, Richmond RL. Role of the general practitioner in smoking D, van Schayck OC. Healthcare financing systems for increasing the use of
cessation. Drug and Alcohol Review. January 2006; 25, 21-26. tobacco dependence treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews.
4. Cummings KM, Giovino G, Sciandra R, Koenigsberg, Emont SL. Physician 2017; Issue 9.
Advice to Quit Smoking: Who Gets It and Who Doesn’t. American Journal of 8. Roberts NJ, Kerr SM, Sheree SMS. Behavioral Interventions Associated
Preventive Medicine. March-April 1987; 3:69-75. with Smoking Cessation in the Treatment of Tobacco Use. Health Services
5. Cao S, Yang C, Gan Y, Lu Z. The Health Effects of Passive Smoking: An Insights. 2013; 6, 79-85.

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


17
cercetare originală

Aspecte histopatologice
ale leziunilor netumorale
peritoneale
A.I. Patrichi1, Abstract Rezumat
I. Jung2,
M.A. Beleaua1,2, Background. Lesions of the peritoneum are a broad group Introducere. Patologiile peritoneale sunt alcătuite dintr-un
and consist mostly in non-tumoral injuries, usually grouped spectru variat de disfuncții fiziologice și sunt reprezentate,
Simona Gurzu1-3 in circulatory and inflammatory disorders. The aim of ma­­jo­­ritar, din afecțiuni nontumorale, grupate cel mai adesea
1. Departamentul de Patologie, this paper is to evaluate the clinicopathologic fea­tures of în leziuni circulatorii sau inflamatorii. Scopul acestei lucrări
Spitalul Clinic Județean
de Urgență, Târgu-Mureş patients with non-tumoral lesions of the pe­ri­to­neum from con­stă în identificarea frecvenței anumitor leziuni peritoneale
the Emergency Clinical County Hospital of Târgu-Mureș. cu caracter nontumoral, precum și a aspectelor particulare,
2. Departamentul de Patologie,
Universitatea de Medicină, Results. A total of 534 cases were diagnosed in 2015: 43 ur­mă­rind evaluarea clinicopatologică a caracteristicilor cli­ni­ce
Farmacie, Științe și Tehnologie were circulatory lesions, with 39 cases of he­mo­pe­ri­to­ și histopatologice ale cazurilor diagnosticate în cadrul Spita­lului
„George Emil Palade”,
Târgu-Mureş neum and 4 cases of non-tumoral ascitis, and 491 were Cli­nic Județean de Urgență din Târgu-Mureș pe par­cur­sul anului
clas­sified as acute peritonitis. In hemoperitoneum, males 2015. Rezultate. Dintre cele 534 de cazuri diag­nosticate cu
3. Centrul Avansat de Cercetări
Medicale și Farmaceutice were predominantly involved by splenic rupture in the 5th le­ziuni peritoneale în 2015, 43 au fost grupate ca leziuni cir­cu­
(CCAMF), Târgu-Mureş decade, and females by gynaecologic lesions during their 4th la­to­rii, 39 fiind diagnosticate ca hemoperitoneu și 4 ca ascită
Autor pentru corespondență: decade. The main cause of inflammation of the peritoneum non­tu­morală. Celelalte 491 de cazuri au fost diag­nos­ticate
Marius-Alexandru Beleaua is represented by appendicitis in children and young ca peritonite acute. În rândul sexului masculin, ma­jo­ri­ta­tea
E-mail: mariusbeleaua@yahoo.com
adults, and by cholecistitis in adult and elderly population. ca­zu­ri­lor diagnosticate cu hemoperitoneu au fost din cauza
Conclusions. Non-tumoral injuries of the peritoneum have unei rup­turi splenice, iar cele cu origine la nivelul organelor
different causes in male and female population and they ge­ni­tale au fost exclusiv întâlnite în rândul sexului feminin, fiind
are also associated with higher risk according to age. vor­ba de patologii ovariene sau legate de sarcină. La copiii și
Keywords: peritonitis, circulatory lesions, inflammatory ti­­ne­­rii sub 20 de ani, peritonitele sunt cel mai adesea cauzate
lesions, splenic rupture, appendicitis de apendicite, pe când la adulți sau vârstnici cel mai adesea
sunt cauzate de colecistite. Concluzii. Leziunile nontumorale
ale peritoneului prezintă factori etiopatogenici va­riați în rândul
po­pu­lației, care diferă în funcție de sex și vârstă.
Cuvinte-cheie: peritonită, leziuni circulatorii, leziuni
inflamatorii, ruptură splenică, apendicită

Submission date:
23.02.2020 Non-tumoral lesions of the peritoneum: histopathological aspects
Acceptance date: Suggested citation for this article: Patrichi AI, Jung I, Beleaua MA, Gurzu S. Non-tumoral lesions of the peritoneum: histopathological aspects.
8.03.2020 Medic.ro. 2020;133(1):20-23.

Introducere infecțioase, acestea fiind grupate, la rândul lor, în


Leziunile netumorale peritoneale prezintă o hete- funcție de mecanismul de acțiune, în peritonite pri-
rogenitate variată și includ tulburări circulatorii și mare, secundare sau terțiare. Peritonitele primare (5%
inflamatorii. Leziunile circulatorii sunt reprezenta- din cazuri) sunt deseori declanșate de un singur agent
te cel mai adesea de acumularea lichidului de ascită patogen inoculat pe cale hematogenă dintr-un focar
sau a conținutului hemoragic, iar mai rar, în acumu- la distanță (frecvent după intervenții stomatologice).
larea unui lichid chilos. Hemoperitoneul reprezintă Cele mai multe cazuri fac însă parte din grupul perito-
acumularea de sânge în cavitatea peritoneală și este nitelor secundare (peste 90% din cazuri) și produc un
determinat în majoritatea cazurilor de traumatisme răspuns inflamator prin diferite mecanisme, precum:
abdominale, însă și avortul tubar asociat unei rupturi traumatisme abdominale, necroza organelor tractu-
a trompei uterine în cazul unei sarcini extrauterine lui gastrointestinal, perforarea viscerelor sau a unor
poate reprezenta o cauză relativ frecventă(1-3). abcese sau translocație bacteriană. În mai puțin de
Inflamațiile peritoneului sunt diverse și pot fi ca- 10% din cazuri, când vindecarea peritonitei secundare
uzate de agenți infecțioși sau pot prezenta o etiologie nu se produce, în ciuda administrării antibioterapi-
neinfecțioasă. Cele mai frecvente sunt peritonitele ei și a intervenției chirurgicale timpurii, peritonita

20 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


terțiară poate apărea, de obicei, la imunodeprimați Rezultate
sau în cadrul unor infecții severe (4). Scopul acestei Din cei 534 de pacienți, 227 (42,5%) sunt femei și
lucrări constă în identificarea frecvenței anumitor 307 (57,5%) sunt bărbați. Intervalul de vârstă variază
leziuni peritoneale cu caracter nontumoral, precum între câteva luni (0 ani) și 94 de ani, cu o medie de 42
și a aspectelor lor particulare. de ani. Ca leziuni circulatorii au fost diagnosticate 39
de cazuri (26 bărbați, 13 femei) de hemoperitoneu și
Materiale și metodă 4 cazuri (1 bărbat, 3 femei) de ascită nontumorală. În
Acest studiu cuprinde 534 de cazuri cu leziuni cazul hemoperitoneului, incidența maximă de vârstă
peritoneale de origine circulatorie și inflamatorie, în rândul sexului feminin a fost în decada a patra, iar
diagnosticate în decursul anului 2015 în cadrul Ser- în rândul sexului masculin, în decada a cincea (figu-
viciului de anatomie patologică al Spitalului Clinic ra 1). Ruptura splenică reprezintă principalul factor
Județean de Urgență Târgu-Mureș. S-a efectuat o ana- etiopatogenic al hemoperitoneului (n=29), urmată de
liză de tip retrospectiv, urmărind frecvența leziunilor leziuni ale organelor genitale (n=6), infarct entero-
peritoneale nontumorale, precum și predominanța mezenteric (n=2) și ruptură hepatică (n=2). Majorita-
în funcție de sex și vârstă și corelațiile dintre aceste tea cazurilor de ruptură splenică au fost diagnosticate
aspecte. Datele clinice și histopatologice au fost pre- în rândul bărbaților, iar cele cu origine la nivelul or-
lucrate din registrele histopatologice. Pentru analiza ganelor genitale au fost întâlnite exclusiv în rândul
statistică s-au folosit programul Graph Pad Prism 8, sexului feminin, fiind vorba de patologii ovariene sau
trial version, și funcțiile Microsoft Excel, statistica legate de sarcină.
fiind una majoritar descriptivă. Prelucrarea retro­ Inflamațiile diagnosticate în 2015 (n=491) au fost
spectivă a datelor se bazează pe acordul Comisiei de încadrate în rândul leziunilor acute, având ca prin-
etică din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, cipală cauză apendicita (n=270), urmată de colecis-
Științe și Tehnologie „G.E. Palade” din Târgu-Mureș, tită (n=127), salpingită (n=9), perforație intestinală
obținut în prealabil. (n=24), leziuni postchirurgicale (n=19), pseudotumori

6
 Bărbați

 Femei
4

0
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90

Figura 1. Distribuția leziunilor circulatorii în funcție de vârstă și sex

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


21
cercetare originală

100%

90%

80%

70%  Pseudotumoral

 Alte cauze
60%

 Perforație
50%
 Postchirurgical
40%
 Salpingită
30%
 Colecistită
20%
 Apendicită
10%

0%
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Figura 2. Distribuția factorilor etiopatologici ai peritonitei raportată la vârsta pacienților

Pseudotumoral

Alte cauze

Perforație

Postchirurgical

Colecistită

Apendicită

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Bărbați  Femei

Figura 3. Frecvența peritonitelor în funcție de sex și factori etiopatogenici

22 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


(n=9) și alte cauze (n=33) (figura 2). Ca distribuție splenice sau hepatice(8). Hemoperitoneul este cauzat,
pe sexe, în cazul peritonitelor induse de apendicită, în cele mai multe situații, într-o pondere relativ egală,
s-a observat o predominanță pentru sexul masculin de rupturile splenice sau hepatice(1,2), spre deosebire
(n=172) față de cel feminin (n=98). În cazul colecis- de studiul nostru în care ruptura splenică, urmată de
titelor, distribuția pe sexe prezintă o pondere rela- leziunile ginecologice, a predominat. Anual, în SUA,
tiv echilibrată (bărbați n=67; femei n=60), precum aproximativ 1,5 milioane de adulți suferă contuzii,
și în peritonitele de alte cauze (bărbați n=17; femei dintre care în jur de 40.000 prezintă leziuni spleni-
n=19). Leziunile postchirurgicale au fost mai frec- ce(8). Din punctul de vedere al extensiei peritonitele
vent diagnosticate la bărbați (n=13), pe când, în cazul pot fi împărțite ca fiind localizate sau generalizate,
perforațiilor intestinale (n=13) și al pseudotumorilor precum și primare, secundare sau terțiare, în funcție
(n=6), sexul feminin a fost predominant interesat (fi- de mecanismul de acțiune. Peritonita secundară este
gura 3). S-a observat faptul că vârsta, în special stra- diagnosticată în mai mult de 90% din cazuri, cel mai
tificarea pe decade, reprezintă un parametru impor- adesea fiind cauzată de perforația unui segment al
tant în vederea clasificării factorilor etiopatogenici tubului digestiv (4).
implicați în apariția leziunilor inflamatorii. Astfel, În studiul nostru, majoritatea diagnosticelor de
majoritatea cazurilor diagnosticate în primele decade peritonită au fost în urma apendicitei, în special în
de viaţă sunt datorate apendicitelor, iar odată cu îna- primele decade de viață, precum și a colecistitei, cu
intarea în vârstă, celelalte leziuni tind să capete o mai afectare predominantă a populației adulte și vârstni-
mare anvergură în etiopatogenia peritonitelor acute. ce. Aproximativ 2% din toate urgențele abdominale
Dintre acestea, principalul factor etiologic al perito- la copii includ peritonite primare(9).
nitelor este reprezentat de patologia vezicii biliare, în Un tip specific de peritonită bacteriană este repre-
rândul populației adulte și al vârstnicilor. zentat de cea cauzată de Mycobacterium tuberculosis,
mai rar întâlnită în țările industrializate, însă pre-
Discuție zentând o evoluție insidioasă, fără semne clinice și
Peritoneul este cea mai mare și mai complexă mem- de laborator specifice(10).
brană seroasă din organism, cu o arie totală de 1,8 Peritonitele neinfecțioase sau aseptice prezintă un
metri pătrați. Este format dintr-o foiță parietală, care tablou clinic estompat față de cele bacteriene, însă,
tapetează peretele abdominal și fața ventrală a retro- indiferent de aceste aspecte, aceleași principii tera-
peritoneului, și o foiță viscerală, care căptușește orga- peutice și de diagnostic sunt necesare. Acestea pot fi
nele intraabdominale, între care se regăsește cavitatea cauzate de pătrunderea în cavitatea peritoneală a unor
peritoneală. În interiorul acestei cavități se regăsește substanțe lichidiene sau a altor substanțe cu caracter
o cantitate aproximativă de 100 ml de lichid seros care iritant, respectiv pot fi produse prin inflamația trans-
lubrifiază cele două suprafețe, în esență fiind un ultra- murală a organelor abdominale (e.g., boala Crohn)(11).
filtrat plasmatic. Datorită acestor aspecte, peritoneul
asigură un spațiu fără fricțiune pentru mișcarea orga- Concluzii
nelor abdominale și protecția acestora(5,6). În rândul copiilor și al tinerilor sub 20 de ani, peri-
Ascita reprezintă o acumulare de lichid în cavitatea tonitele sunt cel mai adesea cauzate de apendicite, pe
peritoneală și este cauzată de diferiți factori, precum când în rândul adulților sau vârstnicilor cel mai adesea
presiunea hidrostatică crescută, retenția de sodiu, sunt cauzate de colecistite. Leziunile peritoneale indu-
scăderea presiunii coloid-osmotice sanguine sau ex- se prin mecanisme fiziopatologice de origine circula-
travazarea limfei. torie sunt mai frecvente în decada a patra de viață și
Principalele afecțiuni care produc acumularea li- cel mai adesea sunt cauzate de o ruptură splenică în
chidului intraperitoneal sunt insuficiența cardiacă rândul sexului masculin sau de patologii ginecologice
congestivă, ciroza și metastazele tumorale(7). în rândul sexului feminin. n
Acumularea sângelui în cavitatea abdominală este
rar întâlnită și în cele mai multe cazuri are loc din ca- Conflict of interests: The authors declare no con-
uza unor leziuni din sfera ginecologică, a unor leziuni flict of interests.

1. Shanmuganathan K, Mirivis SE, Sherbourne CD, Chiu WC, Rodriguez A. 6. Hills BA. Graphite-like lubrication of the mesothelium by oligolamellar
Bibliografie

Hemoperitoneum as the Sole Indicator of Abdominal Visceral Injuries: A pleural surfactant. J Appl Physiol. 1992; 73,1034-39.
Potential Limitation of Screening Abdominal US for Trauma. Radiology. 7. Baratti D, Kusamura S, Guaglio M, Deraco M. Peritoneal metastases:
Reclamă MED(133)0604 

1999; 212,423-430. challenges for the surgeon. Minerva Chir. 2015; 70,195-215.
2. Federle MP, Jeffrey RB Jr. Hemoperitoneum Studied by Computed 8. Benjamin B Freeman, Critchlow JF, Cohen S, Edlow JA. Spontaneous
Tomography. Radiology. 1983; 148, 187-192.
intraperitoneal hemorrhage as the initial presentation of a gastrointestinal
3. Rubin R, Strayer DS, Rubin E. Rubin’s Pathology: Clinicopathologic
stromal tumor: a case report. Int J Emer Med. 2010; 3, 53-56.
Foundation of Medicine 6 th Edition. Lippincott Editure. 2012; 269-71,
9. Cole WH. Pneumococcus peritonitis. Surgery. 1937;1,386-394.
672-75.
4. Simmen HP, Heinzelmann M, Largiader F. Peritonitis: Classification and 10. Kılıç Ö, Somer A, Hançerli Törün S, Keser Emiroğlu M, Salman N, Salman
causes. Dig. Surg. 1996; 13,381-383. T, Çelik A, Yekeler E, Uzun M. Assessment of 35 children with abdominal
5. Michailova KN, Usunoff KG. Serosal membranes (pleura, pericardium, tuberculosis. Turk J Gastroenterol. 2015; 26, 128-132.
peritoneum). Normal structure, developement and experimental 11. Skipworth RJE, Fearon KCH. Acute abdomen: peritonitis, Elsevier Ltd.
pathology. Adv Anat Embryol Cell Biol. 2006; 183,1-144. Surgery. 2008; 26(3), 98-101.

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


23
Cum să nu tratăm
sau să ne tratăm
afecţiunile prostatei
Dr. Victor Cauni În 25 de ani de profesie, în care am învățat și am încercat să alin
Medic primar urolog,
Doctor în Științe Medicale,
Cercetător științific gradul I, suferința pacienților cu afecțiuni ale prostatei, am citit multe articole
Şeful Secţiei de Urologie
a Spitalului Colentina,
Bucureşti și materiale științifice despre cum se tratează aceste boli. În ultima
vreme, ca urmare a invaziei pe piață a suplimentelor alimentare,
a „medicamentelor naturale”, cu reclamă prezentă în toate mediile
de informare (televiziune, internet, presa scrisă), cred că este timpul
să discutăm și despre cum nu se tratează afecțiunile prostatei.

Încă din titlu sugerez că ar trebui să nu ne tratăm singuri Multe reclame pot convinge bolnavul să utilizeze su-
afecțiunile; trebuie să mergem la medic și să respectăm plimente alimentare pentru anumite simptome, dar acest
indicațiile acestuia. Nu trebuie să ne tratăm după internet, lucru poate conduce, de multe ori, la întârzieri în diagnos-
televizor, ziare sau experiențele unor vecini sau prieteni. ticare, uneori cu implicații foarte grave.
În titlu am spus afecțiunile prostatei și nu adenomul În acești ani, când tratarea bolilor ar trebui să fie bazată
de prostată, care reprezintă cea mai comună patologie la pe dovezi, orice afecțiune trebuie diagnosticată și tratată
bărbatul încă sau trecut de vârsta matură, din mai multe de către medic.
puncte de vedere. Medicul trebuie întrebat de eficienţa oricărui medica-
În primul rând, noi nu trebuie să tratăm afecțiunile ment sau supliment alimentar. Medicul are alte „filtre”, date
prostatei general, ci boala pacientului. Majoritatea bolilor de pregătirea lui continuă în domeniu, pentru a selecta și a
prostatei au aceleași simptome: urinări frecvente, diminu- se orienta în mulţimea de informații sau reclame medicale.
area jetului urinar, senzații de golire incompletă a vezicii Pacienții trebuie să evite automedicația, indiferent de cât
urinare sau micțiunile dureroase. Simptomele urinare iri- de convingătoare, colorată sau frumoasă este reclama pro-
tative și cele obstructive apar în afecțiunile inflamatorii dusului la televizor sau pe internet.
ale prostatei (prostatită acută sau cronică), în adenomul de În general, în reclamele în care sunt promovate supli-
prostată (hipertrofie benignă a prostatei), dar și în formele mente alimentare, nu se prezintă multe amănunte, studii
avansate de cancer de prostată. clinice sau aspecte științifice; doar câteva elemente cu mare
De ce spun în formele avansate de cancer de prostată? impact în convingerea bolnavului. Se spune de multe ori
Pentru că adenocarcinomul de prostată apare inițial în că pentru procurarea lor nu este nevoie de rețetă, aproape
partea periferică a glandei (în 70-75% din cazuri) și nu întotdeauna se bate monedă pe faptul că sunt naturale:
afectează partea centrală a prostatei, ce este străbătută de deci, implicit, nu pot face rău!
uretră – deci simptomele pot lipsi. În fazele avansate ale Oare așa să fie? Dacă sunt naturale, eventual din plante,
acestei boli, prin invadarea zonelor centrale ale prostatei, nu pot face rău? Să nu uităm că multe otrăvuri sunt extrase
cancerul poate implica sau comprima uretra, devenind din plante, deci sunt naturale!
simptomatic! Dacă suplimentul respectiv este „natural”, nu este obli-
În lumina acestor lucruri, noi nu trebuie să tratăm sau să gatoriu bun sau eficient în boala respectivă – în cazul nos-
ne tratăm simptomele – trebuie să identificăm și să tratăm tru, o afecțiune a prostatei.
corect boala! Să nu uităm aici și de importanţa mare a efectului
Dacă auzim sau citim că urinarea cu dificultate dispare placebo! Un supliment alimentar administrat sau reco-
folosind un oarecare supliment alimentar, utilizându-l fără mandat convingător și repetat poate ameliora simptomele
recomandare medicală putem face o mare greșeală! prostatei, dar în cazul unei afecțiuni grave poate conduce

24 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


la întârzierea diagnosticării corecte și la pierderea mo-
mentului terapeutic.
Am avut șansa să vizitez câteva mari fabrici de medica-
mente, unde am văzut ce înseamnă producția unui medica-
ment. Câtă rigoare, știință și pricepere implică dezvoltarea
unui nou produs!
Am participat la studii clinice științifice de analiză a
efectelor unor medicamente. Am văzut ce înseamnă cerce-
tarea în dovedirea eficienţei unei substanțe, câtă muncă,
timp, cheltuială și energie implică acest lucru!
Am învățat în meseria de medic și de cercetător să fiu
ataşat de metodă, şi nu de rezultat. Am învățat să fiu scep-
tic. În cercetare, dacă metoda este bună, dar rezultatul nu
este cel așteptat, nu schimbăm metoda! Dacă metoda e co-
rectă, acceptăm rezultatul, chiar dacă acesta nu ne convine!
În spatele fiecărui medicament există multă știință,
cercetare și, nu în ultimul rând, bani! Studiile costă. Nu
este ușor să dovedești că un medicament este superior
unui placebo; și în esență asta contează, dar pentru asta
trebuie multă muncă și cheltuială. Nu este suficient să
spui că este natural, că este din plante, ca să fie și activ
sau eficient!

FOTO: SHUTTERSTOCK
Există și în adenomul de prostată un medicament care
are la bază o substanță naturală: serenoa repens, un produs
cu multă cercetare în spate și cu studii științifice care-i
dovedesc eficienţa. Studiile au fost realizate în multe ţări,
inclusiv în România, în cele mai reprezentative centre
universitare, sub numele de studiu „Flux”. Acest studiu
multicentric a analizat mulți parametri obiectivi, dar și
subiectivi (calitatea vieții), și a arătat că medicamentul
este eficient.
Am fost surprins să găsesc acest studiu citat în prospec- Am citit recent o reclamă „pentru o prostată sănătoasă”:
tul unui supliment alimentar. A fost citat cu scopul de a un supliment alimentar cu extract de palmier pitic, extract
face apel la autoritatea științifică și de a spulbera îndoiala de turmeric, magneziu și zinc.
pacienților asupra acelui supliment alimentar! În recomandări se precizează că suplimentul nu trebuie
Dar asta nu înseamnă că orice supliment care are în utilizat de persoanele diagnosticate cu inflamații ale ri-
compoziție serenoa repens e bun pentru prostată. Sau orice nichilor sau cu hipertiroidism, dar aici cred că trebuie să
supliment despre care se precizează în prospect că are în intervină și responsabilitatea farmaciștilor în a sensibiliza
componenţă zinc, vitamina E, „pigeum african”, extract cumpărătorii sau pacienții care solicită aceste suplimente
de turmeric sau orice alt element „natural” sau din plante doar după reclame frumos colorate că ar fi bine să aibă și
ar fi eficient în a trata această glandă! Nu este suficientă recomandarea unui medic în utilizarea produsului. Nu toţi
apelarea la autoritatea și supremația naturii. Uneori, aces- pacienții citesc prospectul sau își pot da seama ce implicații
te suplimente pot face rău! Iar pacientul nu leagă starea poate avea utilizarea suplimentului în interacțiunea cu alte
de rău de aceste suplimente care, conform reclamei, sunt boli de care suferă concomitent sau cu alte medicamente
naturale și nu pot face rău. Și, în aceste condiţii, pacientul pe care le iau.
poate renunța la alte medicamente vitale pentru starea lui Tot în recomandările acestui supliment pentru „sănăta-
de sănătate (antihipertensive, antidiabetice etc.). tea prostatei” se contraindică administrarea lui la femeile
Nu este suficient să se spună în prospectul suplimentului însărcinate sau care alăptează! Precizările din prospect se
că îmbunătățește funcția sexuală ca acest lucru să fie și real! vor științifice, vor să crească încrederea apelând la autori-
Reclama poate vinde uneori mult, dar de cele mai mul- tatea științei, dar cred că era mai bine să spună ce implicare
te ori suplimentele nu tratează sau pot agrava boala, în are extractul de turmeric asupra coagulării sângelui prin
primul rând prin întârzierea diagnosticului. interacțiunea cu medicamentele anticoagulante decât să
Doar medicul poate diagnostica corect boala și indica interzică un supliment pentru prostata femeilor gravide!
tratamentul corespunzător. El poate alege medicamente Medicamentele au în spate multă știință, în timp ce su-
sau produse cu efect dovedit științific. plimentele, de multe ori, doar marketing.
Să evităm suplimentele, chiar dacă elementul de „natu- Cum tratăm prostata? La medic, cu medicamente și re-
ral” din reclamă poate fi atractiv! Nu este suficient să seme- comandări medicale.
ne unele elemente din suplimente cu cele din medicamente Cum să nu tratăm afecțiunile prostatei? Cu suplimente
pentru a avea același efect. alimentare din reclame, fără recomandarea medicului! n

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


25
sinteze terapeutice

Impactul microbiomului
intestinal asupra sănătăţii fizice
și mintale
Mihaela Țăpescu, Abstract Rezumat
Monica Tarcea
1. Departamentul
Recent scientific research is laying the groundwork for a new Cercetările științifice recente pun bazele unei noi abordări
de Nutriție comunitară approach in treating various pathologies, showcasing the în tratarea diverselor patologii, scoțând la lumină relația de
și Igiena alimentelor, interdependence in terms of intestinal, physical and mental in­ter­de­pen­den­ță între sănătatea intestinelor și sănătatea
Universitatea de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie health. Also referred as the second brain, the intestinal fi­zi­că și mintală. Numit cel de-al doilea creier, microbiomul
„George Emil Palade” microbiome is a unique imprint for each individual, and its in­tes­tinal are o amprentă unică pentru fiecare individ în parte,
din Târgu-Mureș
content of microorganisms, in terms of type and amount, iar conținutul acestuia ca număr și tip de microorganisme
establishes the overall health of the body. The new clinical dictează starea de sănătate a organismului. Noile descoperiri
findings highlight the significant role that the intestinal clinice pun în evidență rolul pe care microbiomul intestinal
microbiome has in regaining homeostasis and correlate îl joacă în redobândirea homeostaziei și corelează tiparele
food patterns with the prevalence of certain path­o­logies. ali­men­tare cu prevalența anumitor patologii. Proiectul
MyNewGut FP7 EU is an European project which performed eu­ro­pean FP7 UE MyNewGut a abordat multidisciplinar
a multidisciplinary approach to the micro­biome issue by pro­­ble­­ma microbiomului prin analiza interacțiunii factorilor
analyzing the interactions of food and environ­men­tal ali­­men­­tari și de mediu cu căile de reglare ale microbiotei, care
fac­tors in altering the microbiota, leading to the develop­ con­­duc la dezvoltarea afecțiunilor metabolice și de com­
ment of metabolic and behavioural disorders. The project por­­­ta­ment. Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a cinci ani
was developed and spanned over a period of five years, (2013-2018) și a scos în evidență, în urma studiilor trans­la­țio­
between 2013 and 2018, and managed to highlight, na­le interconectate, rolul microbiotei intestinale în să­nă­ta­tea
fol­lo­wing interconnected translational research, the role metabolică, impactul negativ al dietelor bogate în gră­simi
of the intestinal microbiome in metabolic health, the asupra microbiomului intestinal și a creierului și rolul esen­țial
ne­ga­tive impact of high fat diets on the nervous system al consumului crescut de fibre alimentare în scăderea simp­to­
and the intestinal microbiome, and the essential role of me­lor depresiei, în reglarea greutății corporale și în reducerea
in­creased dietary fiber intake in decreasing the symptoms dez­vol­tă­rii bolilor metabolice cronice.
of depression, in adjusting body weight, and in reducing Cuvinte-cheie: microbiom intestinal, microorganisme,
the development of chronic metabolic diseases. nutrienți, homeostazie, afecțiuni metabolice, dietă
Keywords: intestinal microbiome, microorganisms,
nutrients, homeostasis, metabolic disorders, diet

Submission date:
18.02.2020 Impact of the gut microbiome on physical and mental health
Acceptance date: Suggested citation for this article: Țăpescu M, Tarcea M. Impact of the gut microbiome on physical and mental health. Medic.ro. 2020;133(1):26-30.
3.03.2020

Microbiomul intestinal la omul sănătos – Intestinul uman este gazda unei comunități de mi-
„Superorganismul” croorganisme al căror număr este de zece ori mai mare
Marea descoperire din anul 2000, care a oferit posi- decât al celulelor corpului uman și al căror genom are
bilitatea descifrării ADN-ului uman, a deschis drumul de o sută de ori mai multe gene decât conține genomul
identificării întregului patrimoniu genetic, oferind po- uman(2). Cunoscută și sub denumirea de floră intestina-
sibilitatea cunoașterii în detaliu a microorganismelor lă, microbiota este concentrată în cea mai mare parte
prezente în sistemul digestiv. Cercetătorii propun ca în colon și interacționează cu gazda pentru a modula
termen pentru întregul format din organismul uman o serie de funcții corporale în strânsă relație cu expu-
și microbiotă denumirea de „Superorganism”(1), având nerea la mediu (stres, dietă, medicamente). Cele două
în vedere capacitatea microbiomului demonstrată de a caracteristici fundamentale, interrelaționate, pe care
influența în bine organismul în starea de eubioză sau în se bazează, sunt în ordine: prima este specifică pentru
rău în starea de disbioză. Influența microbiomului merge indivizi și rezistentă la tratamentele exterioare (hrană
dincolo de aparatul gastrointestinal, studiile evidențiind nesănătoasă, antibiotice), oferind individului stabilitate
rolul pe care îl are în sistemul respirator, circulator și în temporală și reducând predispoziția la boală, iar cea de-a
sistemul imunitar și metabolic. doua este relativ flexibilă la schimbările fiziologice și de

26 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


schimbare de mediu (dezvoltarea imunității, disponibi- subtilis Escherichia coli), a vitaminei B12 (Lactobacillus re-
litatea nutrienților în timpul sarcinii). uteri CRL1098), a folaților (Bifidobacterium bifidum, Bifido-
Cele două se bazează pe echilibrul dinamic în caterium longum subsp. Infantis), a vitaminei K (Escherichia
menținerea stării de homeostazie și explică mecanismul coli) și a vitaminei B6 și PP (Streptococcus thermophilus
complex care mediază progresia de la sănătate la boală(3). ST5, Lactobacillus helveticus R0052, Bifidobacterium longum
Microbiota omului sănătos este compusă din numeroase R0175), cu rol indispensabil pentru homeostazie(10).
microorganisme, dintre care cele mai numeroase sunt Funcțiile microbiotei intestinale sunt:
bacteriile, care reprezintă mai mult de 99% din microbiota n Funcții metabolice
umană(4). Densitatea acestora variază în diferitele zone n Funcții structurale
ale organismului uman, cea mai mare concentrație pe n Funcții protective.
mi­li­litru se află în colon, cu o cantitate de 1014 bacterii, Funcțiile metabolice se referă la capacitatea microbio-
ceea ce constituie 98% din bacteriile din tot organismul tei de a produce metaboliți rezultați în urma fermentației
uman(5). Aceste bacterii formează bacteriomul, care este bacteriene. Principalele bacterii răspunzătoare de această
cons­tituit dintr-un număr de specii ce variază între 500 activitate sunt Bacteroide, Bifidobacterium, Roseburia, Ente-
și 1000, fiecare dintre ele identificate de un genom unic. rocateriacare și Fecalibacterium(11).
Studiile științifice din ultimii ani s-au concentrat pe Capacitatea metabolică a microbiomului intestinal se
analiza ecosistemului microbiotei, astfel încât să poată evidențiază prin următoarele mecanisme de reglare: pH-ul
identifica speciile microbiene ce se regăsesc în microbiomul intestinal, gradientele oxigenului, conversia componentelor
persoanelor sănătoase, în așa fel încât lipsa acestor microor- dietetice în produse utilizabile, îndepărtarea substanțelor
ganisme să ilustreze disbioza, respectiv prezența unor pato- toxice și producerea fecalelor. De-a lungul colonului, pH-ul
logii. Totuși, o definiție complexă a microbiotei sănătoase variază de la unul acid în colonul proximal la unul neutru
are în vedere atât compoziția, funcția, dinamica, dar și eco- în colonul distal.
logia sistemică(6). Un studiu transversal despre compoziția În ceea ce privește rezistența bacteriilor la pH-ul acid,
microbiotei intestinale a arătat că, în cazul vânătorilor- studiile arată că specia Firmicutes este mai rezistentă decât
culegători, microbiomul era format cu preponderență din specia Bacteroides. Într-un model in vitro s-a observat o mo-
speciile Prevotella, Proteobacteria, Spirochaetes, Clostridiales dificare în activitatea dinamicii și a compoziției microbiotei
și Ruminobacter, în timp ce la populațiile urbane predomină intestinale la un pH între 5,5 și 6,5(12).
speciile Bacteroides, Bifidobacterium și Firmicutes. Oxigenul este un alt factor care influențează distribuția
Compoziția microbiomul intestinal include spațială a microbiomului, majoritatea bateriilor fiind ana-
ur­­mă­­toarele: erobe, limitate în creștere. Prin transformarea componen-
n Bacterii (bacteriom, eubacterii) telor dietetice în componente finale absorbabile de către
n Arhee (arheom, arhebacterii) microbiotă, are loc și modificarea pH-ului.
n Virusuri și bacteriofagi (euvirom – virom – fagom) Ultima fază a procesului digestiv presupune formarea
n Drojdii, ciuperci și mucegaiuri (micobiom) masei de materii fecale, ce diminuează timpul tranzitului
n Protozoare (protozom) intestinal și înglobează o parte din substanțele toxice care
n Helminți (helminthoma). influențează sănătatea organismului uman(13). La acest ni-
Un impact major în compoziția microbiotei intestinale vel, rolul microbiotei intestinale este de a digera anumite
îl au modificările de ritm circadian, mai specific disponi- polizaharide, iar al amidonului, de a transforma po­li­za­
bilitatea nutrienților, nivelul peptidelor antimicrobiene și ha­­ri­dele în monozaharide, activând acizii grași cu ca­tenă
anticorpii gazdei(7). Studiile clinice au reliefat diferențe în scurtă (SCFA), care se leagă de receptorii proteici, in­ducând
compoziție și funcționalitate ale microbiotei în diferite mo- peptidul YY.
mente ale zilei(8). O microbiotă sănătoasă interacționează cu Funcțiile structurale ale microbiotei au fost puse în
bariera intestinală prin intermediul bacteriilor, astfel încât evidență prin prezența următoarelor bacterii: Bacteroi-
să îi asigure funcționalitatea corespunzătoare. des thetaiotaomicron are rol în menținerea desmozomilor
Bacteriile intestinale, în special lactobacilii și bifido- vilozităților epiteliale de la nivelul intestinului(14); Lactoba-
bacteriile, produc butirat, ce rezultă în urma fermentării cillus rhamnosus GG au rolul în a preveni apoptoza celulelor
carbohidraților, cu rol în blocarea dezvoltării bacteriilor epiteliale prin producerea proteinelor solubile(15); Akker-
periculoase(9). Astfel, în starea de eubioză, microbiota mansia muciniphilia are rol în diminuarea endotoxemiei,
împiedică și distruge înmulțirea bacteriilor patogene, în prin creșterea nivelurilor de lipide bioactive(16).
mod diferit față de tratamentul farmaceutic, care distru- Activitatea protectivă a microbiomului intestinal se
ge atât patogenul, cât și bariera protectivă intestinală. referă în special la lupta cu patogenii, prin producția de
La nivelul tractului gastrointestinal se găsesc nume- substanțe capabile să inactiveze invadatorii, prin modifi-
roase celule cu rol în protejarea organismului (limfocite, cările de pH intestinal și prin menținerea integrității mu-
macrofage, celule dendritice etc.), care sunt stimulate coasei intestinale(17). Principala linie de apărare a barierei
de microbiotă în starea de eubioză, pentru a proteja de intestinale o reprezintă țesutul limfatic (MALT).
agresiuni externe nu doar aparatul digestiv, ci și aparatul Un aspect important pentru manifestarea tuturor func­
respirator și cutanat. ții­lor microbiotei intestinale îl reprezintă starea de eubioză,
O altă funcție importantă a bacteriilor intestinale este mai precis echilibrul constant între compoziția și numărul
cea nutritivă, permițând sinteza vitaminei B2 (Bacillus microorganismelor care compun microbiomul individului.

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


27
sinteze terapeutice

FOTO: SHUTTERSTOCK

Interacțiunea dintre microbiomul Noile teorii ce au la bază analiza ecosistemului repre-


intestinal și creier (axa intestin-creier) zentat de microbiom reliefează interdependența dintre
Prin studiile clinice efectuate de cercetătorii implicați sănătatea intestinelor, starea de eubioză și sănătatea sis-
în Proiectul European MyNewGut s-a descoperit prezența temului nervos. În ultima conferință, care a încheiat cei
unor tulpini și specii de bacterii care par promițătoare cinci ani de cercetare asupra impactului microbiomului,
în lupta împotriva obezității, a tulburărilor de metabo- condusă de grupurile de cercetare MyNewGut, au fost
lism și a schimbării dispoziției. Rezultatele preclinice au prezentate mai multe studii logitudinale prin care s-a
evidențiat eficacitatea tulpinii bacteriene Bacteroides uni- evidențiat relația clară dintre consumul de alimente ne-
formis CECT 7771 împotriva disfuncțiilor sistemului imu- sănătoase și sănătatea mintală.
nitar și a disfuncțiilor metabolice în obezitate. Rezultatul Unul dintre aceste studii, desfășurat pe parcursul a 6,2
testelor a fost scăderea nivelurilor serice ale trigliceridelor, ani, pe 8.964 de participanți spanioli, a concluzionat că
a intoleranței la glucoză și a greutății corporale(18). mâncarea de tip fast-food sau din patiserie crește riscul
O altă descoperire semnificativă a grupului de lucru de depresie(21). Evidențele s-au bazat pe modificări cauzate
multidisciplinar a fost identificarea unui tip de bacterie prin inducerea de alterări experimentale asupra microbi-
Bifidobacterium longum care a avut impact pozitiv asupra otei intestinale și prin efectul pre- și probioticelor asupra
eliberării de cortizol, a calității somnului și a stresului per- funcției creierului și a disfuncțiilor neuropsihiatrice.
ceput. Ipoteza grupului de lucru vizează posibilitatea trans- Un alt studiu experimental din cadrul Departamen-
formării acestor tipuri de bacterii în viitoare probiotice de tului de psihologie al Universității Oxford, desfășurat de
nouă generație care să fie folosite în tratarea patalogiilor Johson și Foster în anul 2018, a vizat legăturile dintre
metabolice de tipul obezității sau a problemelor legate de intestin, flora bacteriană și creier(22). Acest experiment s-a
stres și a schimbărilor de stare, cum este cazul depresiei(19). bazat pe ipoteza posibilității manipulării comportamen-
Reclamă MED(133)0105

Teoriile clasice au demonstrat că stilul de viață tale a organismului-gazdă de către microorganismele ce


influențează creierul prin intermediul axei hipotalamus- alcătuiesc microbiomul intestinal. În acest caz, compor-
hipofiză-suprarenale. Experiența clinică a demonstrat tamentul uman ar fi rezultanta manipulării microbiotei,
că dereglările produse la acest nivel de stresul cronic sau astfel încât orice modificare la nivel de microorganisme
de vulnerabilitățile genetice pot provoca tulburări ale produce efecte în sistemul neuroenteric prin intermediul
sănătății mintale, demonstrate de creșterea citokinelor comunicării dintre sistemele enterice și cele nervoase(22).
inflamatorii în ser. Mai specific, flora intestinală are capacitatea de a modula

28 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


sinteze terapeutice

motilitatea intestinală prin intermediul metaboliților Prin intermediul neurotransmițătorilor și al sistemului


rezultați în urma fermentației bacteriene, care ulterior imunitar, microbiota ajunge să influențeze comportamen-
influențează producția de serotonină prin intermediul tul organismului-gazdă, și orice schimbare survenită la
nervului vag și al neuronilor aferenți(24). nivelul tipurilor sau al numărului de microorganisme
Alte studii completează această ipoteză și evidențiază intestinale, prin contaminare patogenică sau consum
rolul microbiotei intestinale în metabolismul precursoru- îndelungat de antibiotice, este asociată cu schimbări la
lui serotoninei, triptofanul, care trece bariera hematoen- nivelul comportamentului și al funcțiilor cerebrale(29-31).
cefalică și intensifică secreția de serotonină în sistemul
nervos central(25). Concluzii
Pe lângă modificarea comportamentului individual Microbiomul a devenit în ultimii ani, prin studiile
prin intermediul axei microbiotă-intestin-creier, micro- observaționale și experimentale pe care evoluția științifică
biomul poate acționa direct asupra sistemului imunitar, le-a făcut posibile, punctul de cotitură în rezolvarea nume-
reducând răspunsurile inflamatoare din organism. Acest roaselor patologii medicale, precum anxietate, depresie,
lucru a fost pus în evidență în anul 2017 de un grup de Alzheimer, obezitate și probleme metabolice.
cercetători(26) care au desfășurat un experiment pe șoareci Conform recomandărilor făcute de experți, dieta pare
de laborator, cărora le-au făcut transfer de fecale de la a fi cea mai rezonabilă intervenție de prevenire a unor
animale cu sindrom de colon iritabil. Rezultatul a fost un patologii cronice, prin menținerea unui echilibru între
comportament anxios atunci când a avut loc un răspuns populația microbiană intestinală, mai exact menținerea
imunitar. Ca soluție pentru stările anxioase și depresive, stării de eubioză.
cercetătorii au concluzionat că speciile bacteriene lacto- Recomandările oferite de experții din cadrul con­
bacilii și bifidobacteriile au un efect benefic, reducând sor­țiului MyNewGut au în vedere nu doar cerințele
simptomele(27). Studiile de laborator experimentale au nutriționale ale organismul uman, considerat orga-
demonstrat cum lactobacilii au favorizat interacțiunile nism-gazdă, cât și pe cele ale microbiomului intestinal.
sociale într-un grup de șoareci supuși unor condiții stre- Pentru menținerea homeostaziei experții au evidențiat
sante. Acest lucru a fost posibil prin intervenția bacteriilor importanța reducerii aportului în cantitate crescută de
asupra producției de oxitocină(28). grăsimi și proteine și îmbogățirea dietei cu fibrele dieteti-
Toate aceste studii aduc la lumină și elucidează ceea ce, principalul „combustibil” al microbiotei intestinale. n
ce până nu demult era o problematică aflată sub semnul
întrebării, respectiv modul în care microbiomul reușește Conflict of interests: The authors declare no conflict
să influențeze întreaga funcționare a organismului uman. of interests.

1. Kramer P, Bressan P. Humans as superorganisms. How microbes, viruses, imprinted 18. Simon GE, Obesity increases the incidence of psychiatric disorders. Arch Gen
Bibliografie

genes, and other selfish entities shape our behaviour. Perspect Psychol Sci. 2015; 10, Psychiatry. 2006; 63, 824-830.
464-81. 19. Johnson KV, Foster KR. Why does the microbiome affect behaviour? Nature Reviews
2. Lozupone CA, Stombaugh JI, Gordon JI, Jansson JK, Knight R. Diversity, stability and Microbiology. 2018; 1, 8-9.
resilience of the human gut microbiota. Nature. 2012; 489, 220–230. 20. Olzer P. Diet, Microbiota and Emotional Behaviour, Otto Loewi Research Centre
3. Rampelli S, Microbiota and lifestyle interactions through the lifespan. Trends in Food Medical University of Graz. 2018.
Science & Technology. 2016; 57, 265–272. 21. Rao M, Gershon F. The bowel and beyond: the enteric nervous system in
4. Bäckhed F, Ley RE, Sonnenburg JL, Peterson DA, Gordon JI. Host-bacterial neurological disorders. Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology. 2016;
mutualism in the human intestine. Science. 2005; 307, 1915-20. 13(9):517.
5. Konturek PC, Brzozowski T, Konturek SJ. Gut clock: implication of circadian rhythms 22. Forsythe P, Kunze WA. Voices from within: gut microbes and the CNS. Cellular and
in the gastrointestinaltract. J Physiol Pharmacol. 2011; 62,139-50. molecular life sciences. 2013; 70(1), 55-69.
6. Eckburg PB, Bik EM, Bernstein CN, et al. Diversity of the human intestinal microbial 23. O’Mahony SM, Clarke G, Borre YE, Dinan TG, Cryan JF. Serotonin, tryptophan
flora. Science. 2005; 308, 1635-8. metabolism and the brain-gut-microbiome axis. Behavioural brain research. 2015;
7. Bandín C, Scheer FA, Luque AJ, et al. Meal timing affects glucose tolerance, 277, 32-48.
substrate oxidation and circadian-related variables: a randomized, crossover trial. 24. De Palma G, Lynch MD, Lu J, Dang VT. Deng Y, Jury J, Pinto-Sanchez MI.
Int J Obes (Lond). 2015; 39, 828-33. Transplantation of fecal microbiota from patients with irritable bowel syndrome
8. Hill MJ. Intestinal flora and endogenous vitamin synthesis. Eur J Cancer Prev. 1997; 6 alters gut function and behavior in recipient mice. Science Translational Medicine.
(Suppl 1), S43-S45. 2017; 9(379), 22-24.
9. Verbeke KA, Boobis AR, Chiodini A, et al. Towards microbial fermentation meta­bo­ 25. Pinto-Sanchez MI, Hall GB, Ghajar K, Nardelli A, Bolino C, Lau JT, Traynor J. Probiotic
lites as markers for health benefits of prebiotics. Nutr Res Rev. 2015; 28, 42-66. Bifidobacterium longum NCC3001 reduces depression scores and alters brain
10. Macfarlane GT, Gibson GR, Cummings JH. Comparison of fermentation reactions in activity: a pilot study in patients with irritable bowel syndrome. Gastroenterology.
different regions of the human colon. J Appl Bacteriol. 1992; 72, 57-64. 2017; 153(2), 448-459.
11. Rowland IR. Toxicological implications of the normal microflora. In: Tannock GW 26. Bharwani A, Mian MF, Surette MG, Bienenstock J, Forsythe P. Oral treatment with
(ed). Medical importance of the normal microflora. Dordrecht: Kluwer Academic Lactobacillus rhamnosus attenuates behavioural deficits and immune changes in
Publishers. 1999. chronic social stress. BMC Medicine. 2017; 15(1),7.
12. Lutgendorff F, Akkermans LM, Söderholm JD. The role of microbiota and probiotics 27. Johnson KV, Foster KR, Why does the microbiome affect behaviour? Nature Reviews
in stress-induced gastro-intestinal damage. Curr Mol Med. 2008; 8, 282-98. Microbiology. 2018; 1, 3-8.
13. Yan F, Cao H, Cover TL, et al. Colon-specific delivery of a probiotic-derived soluble 28. Hess Al, Larsen Lh, Udesen Pb, Sanz Y, Larsen Tm, Dalgaard LT. Levels of circulating
protein ameliorates intestinal inflammation in mice through an EGFR-dependent miR-122 are associated with weight loss and metabolic syndrome, Obesity (Silver
mechanism. J Clin Invest. 2011; 121, 2242-53. Spring). 2020; 28, 493-501.
14. Cani PD, Possemiers S, Van de Wiele T, et al. Changes in gut microbiota control 29. Gómez Del Pulgar EM, Benítez-Páez A, Sanz Y. Safety assessment of Bacteroides
inflammation in obese mice through a mechanism involving GLP-2-driven uniformis CECT 7771, a symbiont of the gut microbiota in infants. Nutrients. 2020;
improvement of gut permeability. Gut. 2009; 58, 1091-103. 12, 343-350.
15. Cario E, Gerken G, Podolsky DK. Toll-like receptor 2 controls mucosal inflammation 30. Hess AL, Benítez-Páez A, Blædel T, Larsen LH, Iglesias JR, Madera C, Sanz Y, Larsen
by regulating epithelial barrier function. Gastroenterology. 2007; 132, 1359-13. TM. The effect of inulin and resistant maltodextrin on weight loss during energy
16. Benítez-Páez A, Gómez del Pulgar EM, Sanz Y. The glycolytic versatility of restriction: a randomised, placebo-controlled, double-blinded intervention. Eur J
bacteroides uniformis CECT 7771 and its genome response to oligo and Nutr . 2019; 59, 143-155.
polysaccharides. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. 2017; 7, 1-15. 31. Delzenne NM, Olivares M, Neyrinck AM, Beaumont M, Kjølbæk L, Larsen TM,
17. Gauffin Cano P, Bacteroides uniformis CECT 7771 ameliorates metabolic and Benítez-Páez A, Romaní-Pérez M, Garcia-Campayo V, Bosscher D, Sanz Y, van der
immunological dysfunction in mice with high-fat-diet induced obesity. PLoS One. Kamp JW. Nutritional interest of dietary fiber and prebiotics in obesity: Lessons from
2012; 7, 48-56. the MyNewGut consortium. Clinical Nutrition. 2019; 38, 215-232.

30 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


Nefrologie

Urolitiaza
Osteodistrofia renală – update
Boala polichistică renală
autozomal-dominantă
Factori de risc implicaţi
în apariţia nefropatiei induse
de materialele de contrast

FOTO: SHUTTERSTOCK
supliment

Urolitiaza
Mihaela Daniela Abstract Rezumat
Baltă
Șef Lucrări
Urolithiasis is a common condition in the daily practice of Urolitiaza este o afecțiune întâlnită frecvent în practica zilnică
Medicină de Familie, a family doctor. Diagnosing patients presenting stones in a medicului de familie. Diagnosticarea pacienţilor care prezintă
UMF „Carol Davila” București, the urinary tract, identifying the type, location, size and calculi la nivelul aparatului urinar, identificarea tipului, lo­
Doctor în Științe Medicale
Medic primar effects on kidneys are very important moments in their ca­­­li­­zării, dimensiunii, răsunetului asupra aparatului urinar
Medicină de Familie evolution. A metabolic work-up is often necessary for re­­­pre­­zin­­tă momente importante în evoluția acestora. Sunt
secondary prevention. We must search for the favoring ne­­­ce­­­sa­­re adesea o evaluare metabolică și căutarea cauzelor
causes of the reno-ureteral stones, clinical conditions and fa­­vo­­ri­­­zan­­te ale formării calculilor reno-ureterali, a condițiilor
associated comorbidities in order to be able to pre­vent the cli­­ni­­­ce şi co­mor­bi­di­tăților asociate pentru a putea efectua pre­
formation of other stones. Excretion of small stones below ve­­­ni­­­rea formării altor calculi. Eliminarea calculilor mai mici de 5
5 mm can be done spontaneously or under treatment, mm se poate face spontan sau sub tratament, calculii mai mari
larger stones requiring the intervention of the specialist. ne­ce­si­tând intervenția specialistului urolog. Recomandarea
Changes in lifestyle and monitoring patients after removal unui stil de viață corect și modificarea pH-ului urinar, alături de
of calculations help to reduce relapses. su­pra­ve­ghe­rea pa­cien­ți­lor după îndepărtarea calculilor ajută la
Keywords: reno-ureteral lithiasis, urinary pH, renal colic re­du­ce­rea sem­ni­fi­ca­tivă a recidivelor.
Cuvinte-cheie: litiază reno-ureterală, pH urinar, colică renală

Submission date:
17.02.2020 Urolithiasis
Acceptance date: Suggested citation for this article: Baltă MD. Urolithiasis. Medic.ro. 2020;133(1):32-36.
3.03.2020

Urolitiaza este o afecțiune frecvent întâlnită în cabi- clasificare are o importanță deosebită în practică, deoarece
netele medicilor de familie, diagnosticată la pacienți cu în anumite condiții efectuarea unei radiografii renovezica-
ocazia unei colici reno-ureterale, depistată întâmplător le simple în cazul calculilor radiotransparenți devine inu-
la investigații paraclinice (examene de urină, ecografii tilă și, nu în ultimul rând, compoziția minerală a calculilor
abdomino-pelviene) sau diagnosticată cu ocazia unor afectează în mare măsură decizia terapeutică (tabelul 1).
complicații pe care calculii le pot produce la nivelul apa- d) în funcție de pH-ul urinii la care se formează
ratului urogenital. Prevalența în populația generală a calculii distingem:
fost estimată în diverse studii între 4% şi 20%(1), chiar n calculi care se formează preponderent în mediu acid
37% în unele zone geografice(2) cu prevalență mai cres- (pH <5,5) – acid uric, oxalat de calciu;
cută la sexul masculin (raportul dintre sexul masculin n calculi a căror formare este favorizată de mediul alca-
și cel feminin a scăzut în ultimii 25 ani de la 3:1 la 2:1 lin (pH <6,8) – struvit (fosfat-amoniaco-magnezian),
în prezent)(3). Un element important îl reprezintă riscul apatită, urat de amoniu, brushită (fosfat de calciu).
mare de recidivă pe care îl prezintă pacienții care au fost Sunt importante de menționat pH-ul urinei și tipul de
diagnosticați cu litiază reno-ureterală, estimat între 30% calcul pentru a le putea administra pacienților substanțe
şi 50% în următorii 5 ani și, nu în ultimul rând, faptul că care să modifice pH-ul urinei astfel încât să favorizeze
urolitiaza este adeseori expresia unor dereglări metabo- dizolvarea calculilor și să împiedice formarea altora noi.
lice sau sistemice. Diagnosticarea urolitiazei și aplicarea e) în funcție de modul de formare, distingem 4 clase
unor măsuri de profilaxie sau terapeutice pot influența principale de calculi (tabelul 2).
evoluția și prognosticul afecțiunii. În procesul de formare a calculilor intervin o multitu-
Este important să se identifice tipul de calcul pe care dine de factori anatomici favorizanți, factori de mediu
pacientul îl prezintă, întrucât atitudinea terapeutică de- sau factori generali. Printre factorii anatomici care pot
NEFROLOGIE

pinde de caracteristicile acestuia. Calculii reno-ureterali favoriza formarea calculilor la nivelul aparatului urinar
se pot clasifica după mai multe criterii: se pot enumera(2):
a) după mărime: calculi mai mici de 5 mm, calculi n Rinichiul polichistic
medii, între 5 mm şi 10 mm sau între 10 mm şi 20 mm, n Obstrucția joncțiunii ureteropelvice
și calculi mari, de peste 20 mm; n Diverticulul caliceal, chist caliceal
b) după localizare, calculii pot fi situați în: calicele n Strictura ureterală
superior, mijlociu sau inferior, în pelvisul renal, la nive- n Refluxul vezico-uretero-renal
lul ureterului superior, mijlociu sau distal și la nivelul n Rinichiul în potcoavă
vezicii urinare; n Ureterocelul
c) după aspectul radiografic (care variază în funcție n Rinichiul unic congenital/chirurgical (care prezintă în
de compoziția minerală) sau/și CT îmbunătățită; această mod particular probleme pentru prevenirea recidivei).

32 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


Tabelul 1 Clasificarea calculilor renoureterali(2)
Calculi radioopaci Calculi cu radioopacitate slabă Calculi radiotransparenți

n Acid uric
n Oxalat de calciu dihidrat/monohidrat n Fosfat amoniaco-magnezian (struvit)
n Urat de amoniu
n Fosfat de calciu n Apatită
n 2,8 dihidroxiadenină
n Cistină
n Calculi induși de medicamente

Tabelul 2 Clasificarea calculilor după modul de formare


Calculi apăruți în contextul Calculi induși
Calculi noninfecțioși Cauze genetice
unor infecții de medicamente

Oxalat de calciu Fosfat amoniaco-magnezieni Cistinurie Allopurinol


Fosfat de calciu (apatita) (struvit) Xantinurie Amoxicilină
Acid uric Urat de amoniu 2,8 dihidroxiadeninurie Chinolone/Cefalosporine
Carbonat apatita Hiperoxalurie primară Trimethoprim
Acidoza tubulară renală Trisilicat de Mg
Fibroză chistică Hidroxid de Mg
Sindrom Lesch-Nyhan Vitamina D
Vitamina C
Calciu
Furosemid
Laxative

Dintre factorii de mediu care pot contribui la for- Diagnosticul urolitiazei


marea calculilor menționăm temperatura ambiantă ri- Anamneza cuprinde:
dicată, profesii care presupun lucrul la o temperatură n Istoricul medical se referă la antecedentele personale
ridicată, transpirația excesivă și expunerea cronică la și heredocolaterale, istoricul familial sau personal de
plumb și cadmiu(2). Rasa caucaziană prezintă incidență urolitiază, existența unor anomalii anatomice, boli
mai ridicată a litiazei comparativ cu afro-americanii metabolice sau endocrinologice (gută, hiperoxalu-
și asiaticii(2), chiar și la copii(3). De asemenea, exis- rie, hiperparatiroidism), afecțiuni gastrointestinale
tă o multitudine de situații și afecțiuni asociate cu (anastomoze, rezecții, malabsorbție, boli intestinale
creșterea riscului de litiază renală: inflamatorii, chirurgie bariatrică).
n Hiperparatiroidism, hipertiroidism, sindrom Cu­ n Obiceiuri alimentare greșite, consum în exces al unor
shing alimente favorizante (purine în litiaza urică, aport
n Niveluri crescute de vitamina D, suplimente de crescut de oxalați în dietă), consum redus de lichide,
calciu, alimentația bogată în oxalați consum de apă cu conținut calcic crescut.
n Sindromul lapte-alcaline (utilizarea excesivă a an- n Condiții de viață și muncă (lucrul la temperaturi foarte
tiacidelor) ridicate, transpirație excesivă, pierderi lichidiene în
n Neoplazii, chimioterapia exces).
n Imobilizări prelungite, sedentarismul n Consum de medicamente care favorizează formarea
n Infecții de tract urinar recidivante (calculi de struvit) de calculi (tabelul 2).
n Sindromul metabolic, obezitatea, diabetul zaharat n Infecții urinare persistente, recidivante, în antecedente
și HTA au fost legate în ultimii ani tot mai frecvent (germeni secretanți de urează).
cu riscul crescut de a dezvolta litiază urinară n Imobilizări prelungite.
n Boli gastrointestinale (anastomoza jejuno-ileală, Simptomatologia este inconstantă, frecvent pacienții
rezecție intestinală, boala Crohn sau alte boli in- sunt asimptomatici, mai ales în cazul calculilor caliceali.
flamatorii intestinale, malabsorbție, hiperoxalurie Pot apărea simptome la mobilizarea calculilor după efort,
enterică) trepidații, sărituri, consum excesiv de lichide sau diuretice.
n Chirurgia bariatrică n Durere la nivel lombar și pe flancuri (colicativă sau
n Sarcoidoza resimțită ca jenă), ce iradiază spre hipogastru, fosa
n Leziune a măduvei spinării, vezică neurogenă. iliacă, labii mari, testicule. În colica renală nu există

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


33
supliment

FOTO: SHUTTERSTOCK

o poziție antalgică, durerea nu cedează la repaus, 30% dintre cazuri poate să nu evidențieze calculii (în
dar poate fi accentuată de consumul de lichide (prin special calculi cu diametrul sub 5 mm). Este de elecție
creșterea presiunii în amonte de obstacol). Durerea la femeia însărcinată pentru diagnosticarea urolitiazei.
poate iradia rar spre baza coapsei sau spre fesă, când Radiografia reno-vezicală simplă (RRVS) ajută la di-
n
calculul este situat la nivelul ureterului inferior. agnosticarea calculilor radioopaci, dar nu decelează
Simptome și semne urinare (disurie, polakiurie,
n calculii în circa 40% din cazuri. Nu se pot identifica
senzație de micțiune incompletă, hematurie, piurie). calculi mai mici de 4 mm sau calculi a căror imagine
Tenesme vezicale, disurie (litiază de vezică urinară).
n se suprapune peste structuri osoase; de asemenea,
Grețuri, vărsături, meteorism abdominal, ileus dinamic
n imaginile se pot preta la diagnosticul diferențial cu
Febră, paloare, transpirație, agitație, tahicardie, slă-
n fleboliții. Nu este necesară dacă se efectuează CT
biciune generală, dacă se asociază infecția urinară; îmbunătățită fără contrast, care permite obținerea
infecția de tract urinar este o manifestare frecvent unor rezultate superioare.
întâlnită la copiii preșcolari cu urolitiază(3). CT fără contrast în spirală este superioară urografiei
n
NEFROLOGIE

Durere la percuția lombelor (Giordano), la palparea


n intravenoase în cazul pacienților cu lombalgie acută
bimanuală în decubit dorsal (Guyon) și la nivelul ✔  Se pot detecta calculi de acid uric și xantină
punctelor ureterale. (radiotransparenți).
În evoluție pot apărea complicații: insuficiență renală
n ✔  Se pot determina structura, mărimea, densitatea
acută obstructivă, boală cronică de rinichi, HTA. calculului, localizarea, distanța până la piele, ana-
Examene paraclinice tomia structurilor înconjurătoare.
Ecografia abdomino-pelviană este o metodă sigură,
n ✔  Nu se obțin însă indicații despre funcția renală sau
reproductibilă, ieftină, neinvazivă, cu sensibilitate și despre anatomia sistemului de colectare.
specificitate ridicate (95%); poate evidenția prezența ✔  Sensibilitatea este mai mică (86%) pentru calculi
calculilor (inclusiv radiotransparenți), răsunetul asupra mici (sub 3 mm), dar se apropie de 100% pentru
căilor urinare (ureterohidronefroza), dar în aproximativ calculi de peste 3 mm.

34 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


n CT cu energie dublă ajută la diferențierea calculilor Tratament
de acid uric de calculii calcici. 1. Colica renală
n UIV ajută la obținerea informațiilor referitoare la n Limitarea aportului de lichide.
funcția renală, anatomia sistemului colector, se- n Controlul durerii
diul obstrucției, consecințele obstrucției (pre- și ✔  Aplicare locală de căldură
postmicțional). Este contraindicată în cazul alergiei ✔  AINS (metamizol, paracetamol). Metamizolul s-a
la substanțele de contrast, în caz de tireotoxicoză, dovedit eficace în doză unică de 1000 mg (maxi-
afecțiuni renale sau hepatice avansate și la gravide. mum 5000 mg/zi)(2), se utilizează pentru perioade
n Pielografia retrogradă este mai puțin utilizată în scurte(4); se evită administrarea metamizolului în
prezent. ultimul trimestru la gravidă.
n RMN-ul se utilizează când celelalte investigații nu ✔  Alte antiinflamatoare se pot utiliza cu precauție
sunt suficient de concludente. (cresc riscul cardiovascular de evenimente coro-
n Investigații de laborator nariene și cerebrale). Antiinflamatoarele se vor
✔  Examen de urină (emisă spontan): hematii, leucocite, utiliza pe durata cea mai scurtă. De asemenea, pot
nitrați, pH-ul urinei, densitate, examenul microscopic afecta funcția renală, mai ales la pacienții aflați în
✔  Examenul urinei pe 24 de ore – pentru determinări tratament cu IECA/sartani.
metabolice ✔  AINS supozitoare (3-10 zile) sunt utile în cazul
✔  Dozare urinară de creatinină, calciu, oxalați, citrat, calculilor ureterali care s-ar putea elimina spontan.
acid uric, magneziu, cistină (în funcție de suspiciu- ✔  Opioidele (pentazocină, hidromorfină, tramadol)
nea clinică) constituie medicație de linia a doua, fiind asociate
✔  Urocultură cu antibiogramă cu o rată crescută de vărsături și reacții adverse.
✔  Examene de sânge: HLG, creatinină, eRFG, acid ✔  Efectul antispasticelor rămâne controversat, în-
uric, PTH, vitamina D, ionograma (sodiu, potasiu, trucât nu s-a demonstrat că ar ameliora durerea;
clor, fosfat, calciu ionic), PRC, probe de coagulare există păreri conform cărora antispasticele ar putea
(în cazul pregătirii unei intervenții programate). împiedica migrarea și eliminarea calculilor.
Determinarea compoziției calculului ar trebui n Antibioterapia se indică în prezența infecției bacte-
efectuată cu ocazia primului episod de eliminare a riene.
unui calcul, repetarea analizei fiind necesară în cazul În situația în care analgezia nu poate fi realizată cu
recurenței calculilor, în ciuda măsurilor de prevenție mijloace medicamentoase, este indicat tratamentul in-
farmacologice instituite. În prezent se folosește ca tervenţional (drenajul, plasarea unui stent, nefrosto-
metodă de analiză a calculilor eliminați spectrosco- mie percutanată sau îndepărtarea calculului endoscopic
pia infraroșie sau difracţia cu raze X, întrucât meto- sau chirurgical). În cazul sepsisului se indică tempori-
dele clasice de analiză biochimică sunt considerate zarea extracției calculului până la rezolvarea infecției
depășite. bacteriene.
Litiaza renală poate determina în timp complicații 2. Favorizarea eliminării calculilor – se recoman-
mecanice (hidronefroză, rinichi sclerotic, anurie), dă un consum crescut de lichide, se pot folosi ca adju-
infecțioase (pielonefrită, pionefroză, flegmon perinefre- vante alfa-bolcante (terazosin, tamsulosin), inhibitori
tic, septicemie), insuficiență renală acută, deteriorarea de fosfodiesterază 5 (sildenafil, vardanafil, talafil) sau
progresivă a funcției renale, metaplazii uroteliale. corticoterapia. Calculii cu dimensiuni sub 4-6 mm pot
Prognosticul urolitiazei depinde de vârsta bolna- fi eliminați în aproximativ 40 de zile, 95% spontan sau
vului (apariția litiazei la copii presupune o evoluție sub tratament(3).
îndelungată, complicații, recidive), de tipul calculilor Există situații în care se indică extragerea calculului:
(se consideră că litiaza fosfo-amoniaco-magnezia- n Creșterea în dimensiuni a calculilor în timp scurt
nă are prognostic mai prost, fiind legată de infecții n Pacienți cu risc de recidivă
urinare trenante și recidivante, greu de tratat), de n Obstrucție din cauza calculilor, uretero-hidronefroză
comorbiditățile pacientului, stadiul și localizarea n Infecții recidivante, pielonefrită cu deteriorarea pro-
litiazei, răsunetul asupra aparatului urinar, asocie- gresivă a funcției renale
rea infecțiilor urinare și de nerespectarea măsurilor n Calcul simptomatic, dureros sau hematurie
legate de stilul de viață (dietă, consum de lichide, n Calculi mai mari de 15 mm
evitarea căldurii excesive și a pierderilor de lichide). n Calculi mai mici de 15 mm, care nu pot fi ținuți sub
Studiile au arătat că aproximativ 80% din calculi se observație (situația socială, profesia pacientului, călă-
pot elimina spontan sau cu tratatment, doar 20% torii în zone izolate, acces limitat la servicii medicale)
dintre pacienți necesitând internare și proceduri n Preferința pacientului (cu excepția situațiilor de
intervenționale (4). Evaluarea urologică se va adresa urgență, se va ține seama de opțiunea pacientului)
fiecărui caz și va stabili conduita terapeutică conser- n Comorbidități.
vatoare sau intervenția de eliminare/extragere a cal- 3. Metode de extragere/eliminare a calculilor
culului. Se evaluează funcția renală, starea ambilor n Litotripsia extracorporeală cu unde de șoc (ESWL)
rinichi, perturbările metabolice sau endocrinologice, are indicații de utilizare în funcție de: mărimea,
dar și gradul de cooperare și complianța pacientului. compoziția, localizare calculilor (ureter, bazinet, ca-

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


35
supliment

lice), obiceiurile și statusul pacientului (la obezi, rata Klebsiella, Stafilcoccus spp., Providencia, Morganella,
de succes este mai mică), performanța tehnică și Ureaplasma) și menținerea unui pH urinar de peste
experiența medicului. Este contraindicată la gravide 7, utilizând L-metionina și clorura de aluminiu (sub
și nu se indică în prezența unei infecții renale, a unei controlul pH-ului urinar).
hematurii importante, a obstrucției urinare sau a n În cazul calculilor de cistină (cauza fiind genetică,
deteriorării importante a funcției renale. printr-un defect tubular de reabsorbție, de cele mai
n Ureteroscopia retrogradă sau anterogradă permite multe ori) sunt necesare un aport de lichide mai mare
extracția calculilor mai mari, a calculilor renali ce (3,5 l/zi), alcalinizarea urinei cu citrat sau bicarbonat
nu pot fi sfărâmați prin litotripsie, în general calculii și tratament medicamentos cu D-penicilamină sau
mai mari de 2 cm. Uneori este necesară lăsarea unui tiopronin.
stent la nivelul ureterului după extragerea calculului c) Modificarea pH-ului urinar (încadrare în pH neu-
(pentru drenarea urinei și a resturilor de calcul), care tru) se poate realiza prin dietă sau medicamentos:
va fi ulterior îndepărtat. n Alcalinizarea urinei se poate face cu citrat de potasiu,
n Nefrolitotomia percutanată cu endoscop flexibil sau citrat de sodiu, citrat de magneziu sau bicarbonat de
rigid, cu laser sau ultrasunete este indicată în cazul sodiu (4 g/zi) și este utilă în calculii de oxalat de sodiu,
calculilor mari (peste 20 mm) sau în cazul eșecului acid uric sau cistină. Citricele și în special lămâile și
litotripsiei. ceaiul de măceșe favorizează alcalinizarea urinei,
n Chirurgia laparoscopică sau deschisă este rezervată recomandându-se consumul sucului de lămâie în
cazurilor soldate cu eșec al celorlalte metode. special în litiaza urică.
4. Măsuri de prevenție a formării calculilor: n Acidifierea urinei se poate face cu L-metionină (600-
Un aspect important îl reprezintă riscul mare de re- 1500 mg/zi) și este utilă în cazul calculilor fosfo-amo-
cidivă a urolitiazei, estimat la 14% în primul an, 35% niaco-magnezieni sau al calculilor de urat de amoniu.
după primii 5 ani, ajungând la peste 50% la 10 ani(4). De d) Tratarea infecțiilor urinare, evitarea manevrelor
aceea, este foarte important să se urmărească prevenirea endoscopice și a sondajelor urinare inutile
formării altor calculi prin măsuri igieno-dietetice sau e) Terapii ajutătoare în diferite tipuri de litiază:
medicamentoase. n În calciurie se administrează diuretice tiazidice care
a) Consum de lichide 2,5-3 l/zi – apă, apă cu lămâie, scad eliminarea calciului în urină și cresc reabsorbția
cu menținerea unei diureze de 2-2,5 l/zi. lui în TCD.
b) Dietă echilibrată, adecvată tipului de calculi n Pentru litiaza oxalică, albastrul de metilen poate inhiba
identificați. creșterea calculilor de oxalat de calciu.
n Pentru alcalinizarea urinei se indică o dietă bogată în n În litiaza urică se administrează allopurinol, dacă se
legume, fructe și fibre. asociază cu hiperuricemie.
n Limitarea proteinelor animale (carne, pește) la 0,8-1 În concluzie, urolitiaza este o situație cu care ne con-
g/kg/zi este benefică în cazul litiazei cu oxalat de fruntăm adesea în cabinetele medicilor de familie, fiind
calciu sau acid uric. implicate frecvent cauze sistemice, nu doar locale. Me-
n Consumul alimentar de calciu nu trebuie restricționat dicul de familie are un rol important în diagnosticarea
în niciun caz (1000-1200 mg/zi), existând o relație și monitorizarea acestor pacienți. Favorizarea eliminării
invers proporțională între aportul alimentar de cal- calculilor mici și reducerea recurențelor implică măsuri
ciu și formarea calculilor. Nu se indică suplimente de terapeutice igieno-dietetice și medicamentoase și referi-
calciu, cu excepția hiperoxaluriei enterice. rea pacienților cu calculi care nu se pot elimina spontan
n În litiaza oxalică se indică limitarea consumului ali- sau prin terapie sau a pacienților susceptibili de a dez-
mentelor bogate în oxalaţi: cacao, ciocolată, spanac, volta complicații. n
sfeclă, paste făinoase, smochine, roşii, măcriş, frunze
de ceai, precum și evitarea consumului în exces de Conflict of interests: The author declares no con-
vitamina C (peste 1000 mg), precursor de oxalat și de flict of interests.
suplimente de calciu. Alcalinizarea urinei se obține
utilizând citrat de sodiu/potasiu (9-12 g/zi) sau bi-
carbonat de sodiu (1,5 g x 3/zi). Bibliografie
NEFROLOGIE

n Calculii de fosfat de calciu necesită acidifierea urinei


1. Guidelines on urolitiasis. European Association of Urology, 2018.
cu L-metionină (200-500 mg x 3/zi) și evitarea con- 2. Surgical management of stones. American Urological Association; Endourology
sumului de carne, pește, nuci și fasole. Society, 2016.
3. CUA guideline on the evaluation and medical management of the kidney stone
n Prevenirea formării calculilor de acid uric se face prin patient. Canadian Urological Association, 2016.
4. ACR Appropriateness Criteria: acute onset flank pain - suspicion of stone disease
evitarea consumului de carne roșie, cochilii, glucide (urolithiasis). American College of Radiology, 2015.
rafinate, alimente procesate, conserve, sardine, he- 5. Medical management of kidney stones. American Urological Association, 2014.
6. Urolithiasis. European Association of Urology, 2018.
ring, șprot și prin alcalinizarea urinei (pH 6,5-7,2) 7. Surgical management of stones. American Urological Association; Endourology
cu bicarbonat sau citrat. Society, 2016.
8. CUA guideline on the evaluation and medical management of the kidney stone
n Pentru prevenirea formării calculilor fosfo-amoniaco- patient. Canadian Urological Association, 2016.
magnezieni este necesară tratarea infecțiilor urinare 9. Prevention of recurrent nephrolithiasis: dietary and pharmacologic options.
American College of Physicians, 2015.
cu germeni ureazo-secretori (Proteus, Enterobacter,

36 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


Osteodistrofia renală – update
Abstract Rezumat Claudia Floriana
Suciu1,
Renal osteodystrophy develops as a result of phospho- Osteodistrofia renală se dezvoltă ca o consecință a dez­echi­li­ Andreea Varga2, 4,
calcium metabolism imbalance in patients with ad­vanced brării metabolismului fosfo-calcic la pacienții cu boală renală
chronic kidney disease. The aspects of renal osteo­dys­tro­ cronică avansată. Aspecte ale patomecanismului osteodistrofiei Ioan Țilea3,4
phy pathomechanism are still incompletely elucidated; renale sunt în continuare incomplet elucidate, însă descoperirile 1. Asistent Universitar,
Disciplina Medicină
how­ever, recent findings regarding the importance recente legate de importanța și acțiunea factorului de creștere de Familie,
and action of fibroblast growth factor 23 have led to al fibroblastului 23 au determinat modificări în recomandările Departamentul ME2,
Facultatea de Medicină
changes in recommendations for monitoring disease pentru monitorizarea activității bolii. În ciuda prezenței ghi­ în Limba Engleză,
acti­vi­ty. Despite the availability of international mo­ni­ du­rilor internaționale pentru monitorizare și a descoperirilor Universitatea de Medicină,
to­ring guidelines and the recent findings on the patho­ re­cente care vizează mecanismul fiziopatologic al acestei afec­ Farmacie, Ştiinţe
şi Tehnologie
me­cha­nism of this condition, the therapeutic options țiuni, conduita terapeutică rămâne încă limitată, iar prog­nos­ti­ „George Emil Palade”
re­main limited and the prognosis is discouraging. cul este descurajator. din Târgu-Mureş
Keywords: osteodystrophy, chronic kidney disease, Cuvinte-cheie: osteodistrofie renală, boală renală cronică, 2. Șef de Lucrări,
phospho-calcium metabolism metabolism fosfo-calcic Disciplina Medicină
de Familie,
Departamentul ME2,
Facultatea de Medicină
Submission date:
19.02.2020 Renal osteodystrophy – update în Limba Engleză,
Universitatea de Medicină,
Acceptance date: Suggested citation for this article: Suciu CF, Andreea Varga A, Țilea I. Renal osteodystrophy – update. Medic.ro. 2020;133(1):37-39. Farmacie, Științe
5.03.2020 și Tehnologie
„George Emil Palade”
din Târgu-Mureș
3. Conferenţiar,
Disciplina Medicină
Introducere al anomaliilor asociate metabolismul vitaminei D și de Familie,
Facultatea de Medicină,
Factorii principali responsabili de dezvoltarea os- secreției de parathormon. Departamentul M4,
Universitatea de Medicină,
teodistrofiei renale sunt reprezentați de disfuncția Parathormonul seric are un rol în excreția fosfatu- Farmacie, Ştiinţe
renală din boala renală cronică (BRC) avansată, care lui de la nivelul tubilor proximali renali, însă această şi Tehnologie
„George Emil Palade”
în ultimă instanță, prin dereglarea mai multor etape excreție nu este în totalitate controlată de acest hormon, din Târgu-Mureş
ale metabolismului fosfo-calcic, determină reducerea o contribuție importantă având-o și factorul de creștere 4. Clinica Medicală II –
excreției fosfatului seric și a hidroxilării calcidolului al fibroblastului 23, precum și calcitriolul(2). Cardiologie,
Spitalul Clinic Județean
(25-hidroxivitamina D3) la calcitriol (1,25-dixidro- Factorul de creștere al fibroblastului 23 (FGF23) este de Urgență Târgu-Mureș
xivitamina D3)(1). un peptid seric sintetizat în principal la nivelul osteoci- Autor pentru corespondență:
Manifestările clinice ale osteodistrofiei renale pot telor. Pentru a-și desfășura activitatea, necesită prezența Andreea Varga
lipsi, însă la anumiți pacienți pot cauza durere osoasă, unei proteine transmembranare, denumită Klotho, cu E-mail: andreea.varga@umfst.ro

artralgii, slăbiciune musculară, iar în formele mai ajutorul căreia se leagă de receptorii pentru FGF (FGFR)
avansate de BRC pot determina fracturi și deformări de la nivelul organelor-țintă, precum rinichii și glandele
osoase. Manifestările extrascheletale afectează sis- paratiroide(3).
temul cardiovascular, determinând avansarea ate- În condițiile scăderii funcției renale din BRC, FGF23
rosclerozei calcifiante(1). Țesutul subcutanat poate fi, este responsabil de reducerea fosfatului seric printr-o
de asemenea, afectat, calcificările subcutanate fiind gamă largă de mecanisme. Așadar, această funcție este
întâlnite la acești pacienți. îndeplinită prin: 1. promovarea fosfaturiei, reducând
reabsorbția fosfatului de la nivelul tubilor renali proxi-
Patomecanism mali din cauza inhibării cotransportorilor sodiu-fosfat(4);
Boala renală cronică este caracterizată prin sclero- 2. inhibarea activității cotransportorilor sodiu-fosfat de
ză glomerulară și tubulară, cu o reducere consecutivă la nivel intestinal(5); 3. reducerea nivelului de vitamină D
a filtrării glomerulare. Aceste modificări se asociază activă prin scăderea activității 1α-hidroxilazei renale și,
cu urmări importante pentru homeostazia calciului în consecință, reducerea conversiei calcidiolului în cal-
și fosfatului: filtrare glomerulară redusă a fosfatu- citriol(6); 4. creșterea activității enzimei 24-hidroxilază
lui și reducerea receptorilor hormonali tubulari res- renală, responsabilă de degradarea moleculei 1,25-dixi-
ponsabili de clereance-ul fosfatului; reducerea masei droxivitamina D3(7). Reducerea formei active a vitaminei
renale scade sinteza 1α-hidroxilazei renale, enzimă D (calcitriol) declanșează o serie de evenimente, printre
responsabilă de producția calcitriolului, având drept care se numără reducerea absorbției intestinale a calciu-
consecință imposibilitatea creșterii nivelului de vita- lui și a reabsorbției calciului de la nivel renal, soldate cu
mină D activă. hipocalcemie ușoară și hiperparatiroidism secundar(8).
Tulburările metabolismului fosfo-calcic din BRC nu În stadiile mai puțin avansate ale BRC, nivelul fosfa-
sunt doar rezultatul unei excreții urinare reduse, ci și tului seric este menținut și printr-o creștere a excreției

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


37
supliment

fracționate a fosfatului, însă, odată cu reducerea ra- este una dintre metodele standard pentru studierea
tei filtrării glomerulare sub 20 ml/min, s-au observat activității diferitelor tipuri de celule, în condiții nor-
depășirea mecanismelor de adaptare și creșterea nive- male, precum și patologice. Așadar, această metodă
lului fosfatului seric(9). Nivelul seric de FGF23 începe oferă într-o oarecare măsură posibilitatea evaluării
să crească odată cu scăderea RFG sub 70 ml/min(10), în activității osteoblastului și osteoclastului(17), stabilind
timp ce parathormonul seric și fosfatul seric rămân încă gradul de extindere a țesutului osos nemineralizat și a
la valori normale(11). turnoverului osos. Cu ajutorul acestei metode au fost
Valorile serice ale calcitriolului încep să scadă la un descrise patru tipuri de osteodistrofie renală: osteopa-
RFG sub 59 ml/min, cauzele fiind verosimil secundare tie fibroasă, osteopatie cu formă mixtă, osteomalacia
influenței FGF23, dar și creșterii progresive a fosfaților și boala adinamică osoasă(18).
serici. Totuși, hiperfosfatemia din cadrul BRC este Forma mixtă de osteodistrofie renală este cea mai
observată abia la valori ale RFG sub aproximativ 30 frecventă, majoritatea pacienților cu BRC prezentând
ml/min(12), acest aspect fiind probabil o consecință a deficit de un anumit grad al mineralizării osoase. Os-
efortului FGF23 de a menține homeostazia fosfatului teomalacia este caracterizată de un nivel crescut de os
seric prin mecanismele menționate. Așadar, în stadi- nemineralizat drept consecință a supraîncărcării cu alu-
ile incipiente ale BRC, FGF23 poate să reducă nivelul miniu și de depunerea la nivel osos a aluminiului. Este
fosfatului seric, sacrificând nivelul seric al 1,25-dixi- rar întâlnită în momentul de față, deoarece chelatorii
droxivitaminei D3 și declanșând ulterior un hiperpa- de fosfat pe bază de aluminiu, principalii responsabili
ratiroridism secundar(4). Hipocalcemia dezvoltată din pentru această formă, sunt extrem de rar utilizați în
cauza reducerii calcitriolului, precum și hiperfosfate- context terapeutic. Osteopatia fibroasă este caracteri-
mia secundară BRC contribuie la creșterea excesivă a zată de un turnover osos crescut, iar boala adinamică
secreției de parathormon în acest context(13). osoasă, de un turnover osos scăzut în lipsa unui defect de
În condiții fiziologice, glandele paratiroide prezintă mineralizare(18). Boala adinamică osoasă apare în urma
receptori sensibili la nivelul calciului seric, stimulând tratamentului îndelungat cu vitamină D în doze mari
producția și secreția de parathormon în prezența hipo- și la utilizarea chelatorilor de fosfat care conțin calciu,
calcemiei. Hiperfosfatemia și concentrațiile reduse de cu supresia secundară excesivă a parathormonului la
calcitriol declanșează, de asemenea, secreția crescută de pacienții cu BRC avansată(19). Niveluri scăzute de pa-
parathormon, în timp ce hipercalcemia și concentrațiile rathormon, hipercalcemia și calcificări extrascheletale
crescute de calcitriol și FGF23 scad sinteza parathormo- pot fi identificate în această situație, deoarece este re-
nului. În condițiile BRC, se observă o reducere a expresiei dusă capacitatea osoasă de a fixa calciul.
și a sensibilității receptorilor pentru calcitriol şi calciu Desigur, metoda histomorfometriei osoase are o
seric de la nivelul glandelor paratiroide. De asemenea, accesibilitate limitată, fiind și extrem de incomodă
se observă hiperplazia paratiroidiană atât sub influența pentru pacient. Ținând cont de acest aspect și recu-
directă a hiperfosfatemiei, cât și prin lipsa unui feed- noscând ne­voia utilizării unor markeri fiabili și acce-
back negativ al hipercalcemiei, din cauza desensibilizării sibili pentru turnoverul osos, ghidurile „Boala renală:
receptorilor paratiroidieni(12). îmbunătățirea rezultatelor globale“ (KDIGO) au re-
Așadar, în cadrul osteodistrofiei renale se observă un comandat utilizarea ca markeri ai turnoverului osos
hiperparatiroidism mai important decât în alte condiții a parathormonului seric în combinație cu fosfataza
cu nivel comparativ al hipocalcemiei serice, din pricina alcalină totală sau specifică osoasă(20). Eficiența de-
multitudinii factorilor determinați. terminării valorilor serice ale calcitriolului și a FGF23
Importanța axei FGF23-Klotho este recent recunos- în evaluarea turnoverului osos nu a putut fi stabilită
cută, studiile clinice evidențiind o reducere a nivelului din cauza numărului limitat de probe serice oferite
seric de Klotho și o creștere a nivelului seric de FGF23 de studiile clinice(13).
încă din fazele incipiente ale bolii renale cronice(13). La Așadar, parathormonul este recunoscut drept un
pacienții dializați, la care s-au identificat valori crescute marker esențial pentru monitorizarea activității os-
ale FGF23, în contextul valorilor crescute ale parathor- teodistrofiei renale, în condiţiile în care se efectuează
monului și fosfatului seric, s-a concluzionat că lipsa determinări repetate. În rândul pacienților cu BRC
eficienței FGF23 în a reduce hiperfosfatemia a fost o dializați, care au suferit o paratiroidectomie, se ob-
NEFROLOGIE

consecință a deficitului de Klotho înregistrat(14). servă o reducere a fracturilor cu aproximativ 32%(21),


Excreția fracționată a calciului la pacienții cu BRC aspect care vine în susținerea importanței parathor-
rămâne constantă, în condițiile în care RFG nu scade monului pentru evaluarea activității bolii. În anumite
sub 25 ml/min(15). Hiperparatiroidismul secundar con- situaţii, valorile serice ale parathormonului la pacien-
tribuie la acest aspect, în unele situaţii determinând şi ţii cu osteodistrofie renală sunt neconcludente. Ghi-
o hipocalciurie(16). durile revizuite (KDIGO, 2017) pentru diagnosticul,
evaluarea, prevenția și tratamentul afecțiunilor mine-
Diagnostic pozitiv ral-osoase din boala renală cronică recomandă pentru
Clasificarea osteodistrofiei renale s-a bazat pe mo- această categorie de pacienți luarea în considerare a
dificările observate cu ocazia histomorfometriei osoa- evaluării histomorfometriei osoase(22). De asemenea,
se cu dublă fixare de tetraciclină. Histomorfometria biopsia osoasă în scopul efectuării histomorfometriei

38 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


este recomandată a fi luată în considerare și înaintea pacienții cu BRC predializă, nefiind identificat niciun
inițierii terapiei antiresorbtive la pacienții cu BRC în beneficiu clinic în stadiile G3a-G5(25). Pentru pacienții
stadiile G3a-G5D, cu mineralizare osoasă scăzută și/ cu BRC stadiul G5 care necesită reducerea nivelului
sau fracturi de fragilitate și cu modificări serice su­ de parathormon seric se poate apela la calcimimetice,
ge­sti­ve pentru osteodistrofie renală(22). calcitriol, analogi de vitamină D sau la paratiroidec-
Fosfataza alcalină totală serică este de mult timp re- tomie, în condițiile lipsei de răspuns la tratamentul
cunoscută drept un marker al formării și mineralizării medicamentos(24). Cinacalcet este un calcimimetic care
osteoidelor. Deși fosfataza alcalină osoasă are o speci- controlează eliberarea parathormonului prin creșterea
ficitate mai mare pentru formarea osoasă, există totuși sensibilității receptorului pentru calciu față de ionii
o corelație bună între fosfataza alcalină totală serică și de calciu extracelulari(26), având drept efect advers hi-
fosfataza alcalină specifică osoasă(23). pocalcemia și necesitând monitorizarea periodică a
Determinarea mineralizării osoase cu ajutorul calciului seric.
absorbțiometriei duale cu raze X, în scopul stabilirii Prevenirea hiperfosfatemiei include restricția dieteti-
oportunității intervenției terapeutice, este considerată că a fosfatului, utilizarea agenților chelatori ai fosfatului
rezonabilă la pacienții cu afectarea metabolismului fos­ și dializa pentru pacienții cu BRC în stadiul G5(13).
fo-calcic secundară BRC(22). Eficiența tratamentului cu bisfosfonați pentru pa­cien­
ții cu BRC avansată și osteodistrofie renală cu turn­over
Tratament osos crescut este în continuare în cercetare, majori­tatea
Scopul principal al terapiei din osteodistrofia renală studiilor cu loturi mari de subiecți excluzând pacienții
este reprezentat de prevenția consecințelor hiperpara- cu BRC avansată.
tiroidismului secundar. Până în momentul de față nu a Deși în momentul de față datele din literatura de
fost identificat un nivel optim al parathormonului seric specialitate prezintă un beneficiu în privința minerali-
pentru pacienții cu BRC în stadiile G3a-G5. Așadar, se zării osoase în urma utilizării anumitor bisfosfonați(27),
recomandă tratarea hiperparatiroidismului secundar nu există deocamdată recomandări clare în această
în urma determinărilor în dinamică ale valorilor serice privință. În condiţiile în care se ia în considere aceas-
ale acestui hormon, întrucât o singură valoare crescută tă conduită terapeutică la pacienţii cu BRC în stadiile
poate reprezenta un răspuns compensator la hiperfos- G31-G5D, este încurajată efectuarea unei biopsii osoase
fatemie și la creșterea rezistenței osoase la acțiunea înaintea administrării terapiei antiresorbtive(22). n
parathormonului(22,24). Utilizarea calcitriolului și a altor
analogi de vitamina D, în scopul stopării dezvoltării Conflict of interests: The authors declare no con-
hiperparatiroidismului secundar, este descurajată la flict of interests.

1. Dominguez JR, Shlipak MG, Whooley MA, Ix JH. Fractional excretion of 14. Hu MC, Kuro-o M, Moe OW. Renal and extrarenal actions of klotho. Semin
Bibliografie

phosphorus modifies the association between fibroblast growth factor-23 Nephrol. 2013;33:118-129.
and outcomes. J Am Soc Nephrol. 2013;24:647-654. 15. Hayslett JP. Functional adaptation to reduction in renal mass. Physiol Rev.
2. Prie D, Friedlander G. Reciprocal control of 1,25-dihydroxyvitamin D and 1979;59:137-164.
FGF23 formation involving the FGF23/Klotho system. Clin J Am Soc Nephrol. 16. Better OS, Kleeman CR, Maxwell MH, Gonick H, Chapman L. The effect of
2010;5:1717-1722. induced hypercalcemia on renal handling of divalent ions in patients with
3. Kuro-o M. Overview of the FGF23-klotho axis. Pediatr Nephrol. 2010;25:583– renal disease. Isr J Med Sci. 1969;5:33-42.
590. 17. van‘t Hof RJ, Rose L, Bassonga E, Daroszewska A. Open source software
4. Shimada T, Urakawa I, Yamazaki Y, Hasegawa H, Hino R, Yoneya T, Takeuchi for semi-automated histomorphometry of bone resorption and formation
Y, Fujita T, Fukumoto S, Yamashita T. FGF-23 transgenic mice demonstrate parameters. Bone. 2017;99:69-79.
hypophosphatemic rickets with reduced expression of sodium phosphate 18. Salam SN, Eastell R, Khwaja A. Fragility fractures and osteoporosis in CKD:
cotransporter type IIa. Biochem Biophys Res Commun. 2004;314:409-414. pathophysiology and diagnostic methods. Am J Kidney Dis. 2014;63: 1049-
5. Miyamoto K, Ito M, Kuwahata M, Kato S, Segawa H. Inhibition of intestinal 1059.
sodium-dependent inorganic phosphate transport by fibroblast growth 19. Nitta K, Yajima A, Tsuchiya K. Management of Osteoporosis in Chronic
factor 23. Ther Apher Dial. 2005;9:331–335. Kidney Disease. Intern Med. 2017;56:3271-3276.
6. Zoppellaro G, Faggin E, Puato M, Pauletto P, Rattazzi M. Fibroblast growth 20. Souberbielle JC, Roth H, Fouque DP. Parathyroid hormone measurement in
factor 23 and the bone-vascular axis: Lessons learned from animal studies.
CKD. Kidney Int. 2010;77:93-100.
Am J Kidney Dis. 2012;59:135-144.
21. Rudser KD, de Boer I, Dooley A, Young B, Kestenbaum B. Fracture risk after
7. Jones G, Prosser DE, Kaufmann M. 25-Hydroxyvitamin D-24-hydroxylase
parathyroidectomy among chronic hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol.
(CYP24A1): its important role in the degradation of vitamin D. Arch Biochem
2007;18:2401-2407.
Biophys. 2012;523:9-18.
22. KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis,
8. Danese MD, Kim J, Doan QV, Dylan M, Griffiths R, Chertow GM. PTH and the
risks for hip, vertebral, and pelvic fractures among patients on dialysis. Am J Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral
Kidney Dis. 2006;47:149-156. and Bone Disorder (CKD-MBD). Kidney Int Suppl. 2017;7:1-59.
9. Slatopolsky E, Robson AM, Elkan I, Bricker NS. Control of phosphate 23. Seibel MJ. Biochemical markers of bone turnover: part I: biochemistry and
excretion in uremic man. J Clin Invest. 1968;47:1865-1874. variability. Clin Biochem Rev. 2005;26:97-122.
10. Prie D, Friedlander G. Reciprocal control of 1,25-dihydroxyvitamin D and 24. Ketteler M, Block GA, Evenepoel P, Fukagawa M, Herzog CA, McCann L, Moe
FGF23 formation involving the FGF23/Klotho system. Clin J Am Soc Nephrol. SM, Shroff R, Tonelli MA, Toussaint ND, Vervloet MG, Leonard MB. Executive
2010;5:1717-1722. summary of the 2017 KDIGO Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone
11. Isakova T, Wahl P, Vargas GS, Gutiérrez OM, Scialla J, Xie H, Appleby D, Disorder (CKD-MBD) guideline update: what’s changed and why it matters.
Nessel L, Bellovich K, Chen J, Hamm L, Gadegbeku C, Horwitz E, Townsend Kidney Int. 2017;92:26-36.
RR, Anderson CA, Lash JP, Hsu CY, Leonard MB, Wolf M. Fibroblast growth 25. Wang AY, Fang F, Chan J, Wen YY, Qing S, Hiu-Shuen Chan I, Lo G, Lai KN, Lo
factor 23 is elevated before parathyroid hormone and phosphate in chronic WK, Wai-Kei Lam C, Yu CM. Effect of paricalcitol on left ventricular mass and
kidney disease. Kidney Int. 2011;79: 1370-1378. function in CKD - the OPERA trial. J Am Soc Nephrol. 2014;25:175-186.
12. Lewis R. Mineral and bone disorders in chronic kidney disease: new insights 26. Tomasello S. Secondary hyperparathyroidism and chronic kidney disease.
into mechanism and management. Ann Clin Biochem. 2012;49:432-440. Diabetes Spectr. 2008;21:19-25.
13. Waziri B, Duarte R, Naicker S. Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone 27. Ishida H, Komaba H, Hamano N, Yamato H, Sawada K, Wada T, Nakamura M,
Disorder (CKD-MBD): Current Perspectives. Int J Nephrol Renovasc Dis. Fukagawa M. Skeletal and mineral metabolic effects of risedronate in a rat
2019;12:263-276. model of high-turnover renal osteodystrophy. J Bone Miner Metab. 2020.

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


39
supliment

Boala polichistică renală


autozomal-dominantă
Annamária Abstract Rezumat
Szánthó
Medic specialist nefrologie,
Autosomal dominant polycystic disease represents the Boala polichistică autozomal-dominantă reprezintă patologia
UMFST „George Emil Palade“ most commonly encountered nephrologic pathology nefrologică cel mai frecvent întâlnită dintre bolile genetice
din Târgu-Mureş, among genetic kidney disease. It is characterized by the renale. Se caracterizează prin apariția și creșterea necontrolată
Compartimentul
de Nefrologie, emergence and uncontrolled growth of renal cysts due a chisturilor renale din cauza unei mutații survenite în una din­
Spitalul Clinic Județean to a mutation occurring in one of the PKD1 and PKD2 tre genele PKD1 și PKD2. Deseori, această patologie ne­fro­logică
de Urgență din Târgu-Mureş
genes. Often this nephrological pathology is ac­com­ este însoțită de manifestări extrarenale, astfel încât ma­nage­
panied by extrarenal manifestations, therefore these men­tul pacienților necesită o abordare complexă din partea
patients’ ma­nage­ment requires a complex approach ne­fro­logului, cardiologului și a medicului de familie.
from ne­phro­logist, cardiologist and general physician. Cuvinte-cheie: boală polichistică renală, chisturi renale,
Keywords: polycystic kidney disease, renal cyst, treatment tratament

Submission date:
23.02.2020 Autosomal dominant polycystic kidney disease
Acceptance date: Suggested citation for this article: Szánthó A. Autosomal dominant polycystic kidney disease. Medic.ro. 2020;133(1):40-44.
12.03.2020

Boala polichistică renală autozomal-dominantă n proliferare celulară necontrolată la nivelul epiteliului


(ADPKD) este cea mai frecventă boală genetică dintre tubular şi apoptoza celulară;
afecțiunile nefrologice. La nivel global afectează între 4 și n modificarea polarităţii celulare;
7 milioane de pacienți, fiind întâlnită în 7-15% dintre ca- n transport transmembranar anormal de Ca2+ și lichide,
zurile pacienților ce necesită hemodializă. Prevalența bolii cu acumulare de lichid intracelular.
în Europa este de 2,7:10.000, conform unei metaanalize Degenerescența chistică apare în aproximativ 5% din-
recent publicate, afectând ambele sexe în egală măsură(1). tre nefroni, însă, odată cu creșterea chisturilor, acestea
1. Etiopatogenie comprimă țesutul interstițial, rezultând ischemia și fi-
ADPKD este o afecțiune caracterizată în primul rând broza la nivelul interstițiului renal, iar în final, scăderea
de apariția și creșterea necontrolată a unor chisturi la funcției renale(4).
nivel renal, bilateral, la care se asociază într-o rată va- 2. Tabloul clinic
riabilă diferite manifestări extrarenale. Deși ADPKD este o boală multisistemică, deseori este
Apariția acestor chisturi are la bază mutații suferite asimptomatică (mai ales în stadiile incipiente) și se de-
la nivel genetic: pistează accidental în urma unor investigații imagisti-
n la nivelul genei PKD1, localizată pe brațul scurt al ce (ecografie abdominală, CT abdominal), efectuate de
cromozomului 16, care codifică proteina policistina rutină sau cu ocazia explorărilor efectuate pentru alte
1 (80-85% dintre cazuri); afecțiuni.
n la nivelul genei PKD2, localizată pe brațul lung al 2.1 Manifestări renale
cromozomului 4, care codifică proteina policistina 2 Caracteristica de bază a acestei afecțiuni este prezența
(10-15% dintre cazuri); chisturilor renale bilaterale.
n la nivelul altor gene (GANAB, PMM2), importanța Apariția chisturilor este diferită, în funcție de gena
NEFROLOGIE

acestora fiind în curs de cercetare(2-3). implicată. Astfel, la cei cu mutația PKD1, chisturile
Proteina policistina 1 și policistina 2 formează comple- apar mai devreme (până la vârsta de 30 de ani), compa-
xul de policistine situat la nivelul cililor epiteliului tubular rativ cu cei cu mutația PKD2 (până la vârsta de 50-60
distal al nefronului (în principiu, la nivelul tubului colec- de ani).
tor), având rol în joncțiunea intercelulară și în joncțiunea Creșterea chisturilor se face progresiv, în cazuri ex-
celulară – matrice extracelulară, respectiv în transportul treme, rinichii ajungând la dimensiuni impresionante
transmembranar al electroliților (Ca2+). (4.000 g față de greutatea normală de 120-140 g).
Mutația care interesează una dintre cele două gene Prezența chisturilor, în special a celor voluminoase,
(PKD1 sau PKD2) produce disfuncția acestui complex poate genera multiple complicații:
de policistine, având ca efect apariția chisturilor prin n durere lombară, în flancuri – de obicei cu intensitate
următoarele mecanisme: mică, asociată sau nu cu masă abdominală palpabilă

40 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


n hematurie macroscopică n chisturi pancreatice, splenice (10%)
✔  40-50% dintre pacienți prezintă cel puțin un episod; n chisturi tiroidiene (10-15%)
✔  o durată de 2-7 zile, care, de obicei, cedează spontan; n chisturi la nivelul veziculelor seminale și al prostatei
n ruptură de chist (10%)
✔  durere abdominală intensă, asociată cu hematurie n chisturi arahnoidiene (5-8%).
macroscopică; Spectrul bolilor cardiovasculare la pacienții cu
n suprainfecția chisturilor ADPKD este unul divers. Aceștia pot prezenta diferite
✔  semne de infecție urinară înaltă (febră, durere valvulopatii (prolaps de valvă mitrală, insuficiență mi-
lombară, stare generală alterată); trală), hipertrofie ventriculară stângă sau anevrisme
✔  este dificil de diagnosticat (deseori urocultura este vasculare (de aortă, coronare, iliace). Totuși, afecțiunea
negativă), fiind necesare efectuarea de hemocultură cea mai importantă din această categorie este hiper-
și/sau investigații imagistice pentru a confirma tensiunea arterială (HTA). HTA este prezentă la 75-
diagnosticul; 80% dintre pacienți în momentul depistării ADPKD, iar
n litiaza renală la restul apare odată cu instalarea bolii renale cronice.
✔  este frecventă la pacienții cu ADPKD (poate interesa Mecanismul patogenic al HTA la pacienții cu ADPKD este
până la 25-30% dintre pacienți); multifactorial. Un rol important îl are ischemia locală
✔  prin prezența acesteia, crește numărul episoadelor produsă de chisturile voluminoase, care duc la activarea
de hematurie și de durere colicativă; sistemului renină-angiotensină-aldosteron, însă cerce-
✔  diagnosticul necesită, deseori, explorare CT sau tările experimentale recente au identificat policistine
RMN deoarece este dificil de diferențiat ecografic și la nivelul peretelui arterial, remodelarea vasculară
de chisturile cu pereți calcificați; în urma defectului genetic fiind un alt factor major în
n scăderea funcției renale dezvoltarea HTA(5-6).
✔  alterarea funcției renale apare în decada a 4-a sau a Manifestările cerebrovasculare, în special ane-
5-a de viață (în principiu, la cei cu mutația PKD1); vrismele cerebrale, sunt prezente în 20-30% dintre ca-
✔  degradarea renală este mai rapidă decât în alte zuri și reprezintă cele mai de temut boli asociate, deoare-
etiologii, fiind în corelație cu creșterea volumului ce ruptura acestora se asociază cu o mortalitate de peste
renal; 50%. Anevrismele cerebrale sunt de 5 ori mai frecvente
✔  progresia este spre boală renală cronică, în stadiul la pacienții cu ADPKD decât la populația generală și pre-
final fiind necesar tratament substitutiv renal (cel zintă agregare familială.
mai frecvent hemodializă)(5). Odată cu apariția posibilității folosirii metodelor
2.2. Manifestările extrarenale pot fi clasificate imagistice pe scară largă, se recomandă un screening
în două mari categorii: chisturi prezente la nivelul altor riguros al anevrismelor cerebrale ale pacienților cu risc(7).
organe decât rinichii, respectiv modificări cardiovascu- Criteriile de screening sunt redate în tabelul 1.
lare (CV) și cerebrovasculare. 3. Diagnostic
În afară de rinichi, chisturile pot apărea și în alte Deși ADPKD este o boală al cărei substrat genetic a
organe: fost elucidat, diagnosticul molecular nu este de rutină
n chisturile hepatice din cauza costurilor ridicate și a heterogenității geneti-
✔  sunt prezente în 75-80% din cazuri, iar de obicei ce. Se recomandă efectuarea testărilor genetice în cazul
nu cauzează disfuncție hepatică; pacienților donatori de rinichi asimptomatici, dar cu
✔  apar mai târziu decât chisturile renale (la vârsta de istoric familial de boală polichistică renală.
peste 60 de ani); Stabilirea diagnosticului de ADPKD la un pacient cu
✔  sunt mai frecvent întâlnite la femeile multipare, o simptomatologie renală sugestivă și/sau manifestări
ridicând suspiciunea de implicare hormonală în extrarenale cu istoric familial pozitiv are la bază mo-
dezvoltarea acestora; dificările decelate prin ecografie renală. Criteriile de
✔  similar chisturilor renale, se pot suprainfecta; în diagnostic ultrasonografic al ADPKD, ajustate în funcție
asemenea cazuri, tratamentul antibiotic nu este de vârstă, au suferit anumite modificări pe parcursul
suficient, necesitând drenaj chirurgical; anilor și sunt prezentate în tabelul 2(8).

Tabelul 1 Criteriile de screening pentru anevrisme cerebrale la pacienții cu ADPKD


Antecedente heredocolaterale de ruptură de anevrism cerebral sau moarte subită

Modificări neurologice recent instalate (cefalee, fotofobie, letargie, AIT, vărsături)

Anterior intervențiilor chirurgicale majore sau introducerii tratamentului anticoagulant

Ocupație cu risc înalt: de exemplu, pilot de avion

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


41
supliment

Tabelul 2 Criteriile de diagnostic ecografic al ADPKD


Criterii de diagnostic (Ravine)
Vârsta
15-29 ani >2 chisturi unilateral sau bilateral
30-39 ani >2 chisturi în fiecare rinichi
40-59 ani >2 chisturi în fiecare rinichi
>60 ani >4 chisturi în fiecare rinichi
Criterii de diagnostic revizuite
Vârsta
15-29 ani >3 chisturi unilateral sau bilateral
30-39 ani >3 chisturi unilateral sau bilateral
40-59 ani >2 chisturi în fiecare rinichi
>60 ani > 4 chisturi în fiecare rinichi

4. Evoluție Folosirea acestui sistem de clasificare este foarte


ADPKD este o boală cu evoluție progresivă spre boala ușoară, fiind disponibile mai multe calculatoare online
renală cronică în stadiu final. Odată cu creșterea chis- pentru stratificarea bolii. De exemplu, un pacient de 40
turilor, apare și o degradare a funcției renale, scăderea de ani, cu înălțimea de 1,70 m și cu un volum renal de
eGFR-ului corelându-se cu creșterea volumului renal. 1000 ml, se încadrează în subcategoria 1C conform unei
Deși au fost identificați mai mulți factori prognostici simulări efectuate cu calculatorul online disponibil pe
negativi (sexul masculin, diagnostic la vârsta sub 35 de site-ul www.adpkdsim.org (figura 1).
ani, genotipul PKD1, prezența HTA la debut, chisturi B. Scorul PROPKD reprezintă un alt sistem de strati-
suprainfectate, episoade de hematurie macroscopică), ficare a pacienților în funcție de grupuri de risc. Această
care contribuie la o creștere rapidă a volumului renal și clasificare nu necesită investigații imagistice, însă se
implicit la dezvoltarea și agravarea bolii renale cronice, bazează pe determinări genetice. Factorii incluși în de-
doar în ultimii 5 ani s-au dezvoltat diferite scoruri care terminarea scorului PROPKD sunt redați în tabelul 4(11).
stratifică pacienții în diferite grupuri de risc(9). C. Lungimea renală >16,5 cm, măsurată ultrasono-
A. Clasificarea Mayo se bazează pe determina- grafic la pacienții sub 45 de ani, s-a dovedit a fi un factor
rea volumului renal prin metode imagistice de mare predictiv pentru o evoluție rapid progresivă. Deși este cea
performanță (de preferat, RMN). În funcție de vârsta pa- mai ușoară metodă de aplicat în practica medicală, are
cientului, respectiv volumul renal ajustat la înălțime, se acuratețea cea mai mică, fiind dependentă de evaluator,
descriu 5 subcategorii (1A-1E), prezentate în tabelul 3(10). de experiența acestuia(12).

Tabelul 3 Cele 5 subcategorii de pacienți conform clasificării Mayo


Creșterea anuală a volumului Scăderea anuală a eGFR-ului Incidența bolii renale cronice
renal (ml/min/1,73m2) în stadiu final la 10 ani
NEFROLOGIE

1A <1,5% -0,1 2,4%

1B 1,5-3% -1,2 11%

1C – rapid progresiv >3-4,5% -2,5 37,8%

1D – rapid progresiv >4,5-6% -3,4 47,1%

1E – rapid progresiv >6% -4,6 66,9%

42 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


Figura 1. Clasificare
Mayo – simulare de caz

5. Tratament minând o îmbunătățire a calității vieții. Tratamentul


Managementul pacientului cu ADPKD necesită o medicamentos (antialgic, AINS) este controversat,
abordare complexă. fiind necesară administrarea unei medicații potențial
Tratamentul conservator cuprinde recomandări nefrotoxice pe termen lung la un pacient cu funcție
igieno-dietetice, astfel: renală fragilă. Tratamentul chirurgical/urologic, fie
n regim hiposodat, hipocaloric, cu obținerea/menținerea prin intervenții minim-invazive (abordarea percutană
unui indice de masă corporală de 25; ecoghidată a chisturilor cu evacuare și sclerozare,
n aport proteic de 0,8-1g/kgc/zi; decorticarea laparoscopică a chisturilor), fie prin
n evitarea traumatismelor zonei lombare, în special în nefrectomie uni- sau bilaterală, reprezintă o opțiune
cazurile cu chisturi mari. terapeutică în cazul chisturilor voluminoase;
Tratamentul complicațiilor este diferit, în funcție terapia antihipertensivă este un alt element important,
n
de manifestările clinice: 75-80% dintre pacienți necesitând administrarea de
n hematuria macroscopicănu necesită, de obicei, trata- antihipertensive. Având în vedere implicarea sistemului
ment specific, este autolimitată și cedează în 2-5 zile, renină-angiotensină-aldosteron în dezvoltarea HTA la
rareori producând anemie; pacienții cu ADPKD, se recomandă administrarea de IEC
n suprainfecția chisturilor necesită tratament antibiotic sau sartani în prima linie, însă combinația celor două
prompt, de preferat un antibiotic lipofil (fluorochino- clase nu aduce beneficii suplimentare. Deși dovezile nu
lone, trimetoprim); sunt ferme, se recomandă evitarea utilizării de blocan-
n tratamentul durerii rămâne un element-cheie în mana- te de calciu și/sau diuretice. Au fost demarate puține
gementul acestor pacienți, ameliorarea acesteia deter- studii randomizate privind valorile-țintă ale tensiunii

Tabelul 4 Scorul PROPKD


Factor Punctaj Interpretare
Sex masculin 1
0-3 puncte: risc redus
HTA la <35 ani 2
Hematurie macroscopică,
2
suprainfecție sub 35 de ani 4-6 puncte: risc mediu
Modificări genetice
Mutația PKD2 0
7-9 puncte: risc crescut pentru progresie rapidă
Mutația non-trunchieră PKD1 2 (vârsta medie pentru boală renală cronică
în stadiul final – 49 de ani)
Mutația trunchieră PKD1 4

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


43
supliment

Tabelul 5 Efectele adverse și contraindicațiile tratamentului cu Jinarc®


Efecte adverse Contraindicații
Hepatotoxicitate
Afectare hepatică severă
n necesită monitorizarea transaminazelor
Poliurie, polidipsie
Hipernatremie
n necesită aport lichidian (în cazuri extreme, până la 5 l/zi)
Senzație de sete Patologii urologice obstructive, anurie

Xerostomie Pacienți care nu pot consuma lichide

Sarcină, lăuzie

arteriale la acești pacienți, Totuși, pe baza rezultatelor tolvaptan), au inclus numeroşi pacienți (1.445 de pacienți
existente, societățile de specialitate din SUA recomandă – studiul TEMPO 3:4; 1.370 de pacienți – studiul REPRISE)
controlul HTA în funcție de diferiți factori: cu risc de progresie rapidă, conform criteriilor Mayo, fiind
✔  Control intensiv al TA≤110/75 mmHg la pacienții monitorizați timp de trei, respectiv un an. Rezultatele au
• cu vârsta de 18-50 de ani fost net în favoarea brațului intervențional: pacienții care
• eGFR >60 ml/min/1,73 m2 au beneficiat de administrare de tolvaptan au prezentat o
• cu anevrism cerebral, afectare cardiovasculară rată de creștere a volumului renal statistic semnificativ mai
• clasa de risc Mayo 1C-E (rapid progresiv) mică decât brațul placebo(17-18). Astfel, în 2015, atât FDA,
✔  Control standard al TA≤ 130/85 mmHg(13-14). cât și EMEA a aprobat utilizarea tolvaptanului (Jinarc®)
Tratamentul patogenic al ADPKD cuprinde la pacienții cu ADPKD, cu vârsta sub 50 de ani, cu boală
medicația care vizează încetinirea creșterii volumului rapid progresivă, cu eGFR ≥30 ml/min/1,73m2, cu titrarea
renal prin inhibarea diferitelor căi de semnalizare intra- dozelor conform următoarei scheme:
celulare. În ultimii 10 ani au fost publicate numeroase n Săptămâna 1: 45 mg à jeun + 15 mg seara
cercetări cu diferite substanțe active: inhibitorii mTOR n Săptămâna 2: 60 mg à jeun + 30 mg seara
(rapamicină, everolimus), analogi de somatostatină cu n Dacă tolerează à la longue: 90 mg à jeun + 30 mg seara.
rezultate parțial favorabile(15-16). Efectele adverse și contraindicațiile sunt redate în
Un impact semnificativ privind tratamentul patogenic tabelul 5. n
îl prezintă utilizarea antagonistului receptorului de tip 2
al vasopresinei (tolvaptan). Două mari studii randomiza- Conflict of interests: The author declares no con-
te, controlate, dublu-orb, cu două brațe (placebo versus flict of interests.

1. Solazzo A, Testa F, Giovanella S, Busutti M, Furci L, Carrera P, Ferrari M, Ligabue G, 11. Cornec-Le Gall E, Frouget T, Vigneau C, Potier J, Jousset P, Guillodo MP, Siohan P,
Bibliografie

Mori G, Leonelli M, Cappelli G, Magistroni R. The prevalence of autosomal dominant Terki N, Sawadogo T, Legrand D, Menoyo-Calonge V, Benarbia S, Besnier D, Longuet
polycystic kidney disease (ADPKD): A meta-analysis of European literature and H, Férec C, Le Meur Y. The PROPKD score: a new algorithm to predict renal survival
prevalence evaluation in the Italian province of Modena suggest that ADPKD is a in autosomal dominant polycystic kidney disease. J Am Soc Nephrol. 2016;27(3):942-
rare and underdiagnosed condition. PloS One. 2018; 13(1), e0190430. 951.
2. Porath B, Gainullin VG, Cornec-Le Gall E, Dillinger EK, Heyer CM, Hopp K. Mutations 12. Bhutani H, Smith V, Rahbari-Oskoui F, Mittal A, Grantham JJ, Torres VE, Mrug M, Bae
in GANAB, Encoding the Glucosidase IIalpha Subunit, Cause Autosomal-Dominant KT, Wu Z, Ge Y, Landslittel D, Gibbs P, O’Neill WC, Chapman AB; CRISP Investigators
Polycystic Kidney and Liver Disease. Am J Hum Genet. 2016;98(6):1193-207. A comparison of ultrasound and magnetic resonance imaging shows that kidney
3. Cabezas OR, Flanagan SE, Stanescu H, Garcia-Martinez E, Caswell R, Lango-Allen length predicts chronic kidney disease in autosomal dominant polycystic kidney
H. Polycystic Kidney Disease with Hyperinsulinemic Hypoglycemia Caused by a disease. Kidney Int. 2015;88:146-151.
Promoter Mutation in Phosphomannomutase 2. J Am Soc Nephrol. 2017; doi:10.1681/ 13. Chebib FT, Torres VE. Recent Advances in the Management of Autosomal Dominant
ASN.2016121312. Polycystic Kidney Disease. CJASN. Nov. 2018; 13 (11) 1765-1776.
4. Halvorson CR, Bremmer MS, Jacobs SC. Polycystic kidney disease: inheritance, 14. Helal I. Treatment and Management of Autosomal Dominant Polycystic Kidney
pathophysiology, prognosis, and treatment. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2010;3:69-83.
Disease. In: Li X, editor. Polycystic Kidney Disease [Internet]. Brisbane (AU): Codon
5. Mititiuc I, Dominte A, Gorduza V, Segal L. Bolile genetice renale. In Adrian Covic
NEFROLOGIE

Publications; 2015 Nov. Chapter 3. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


ed. Nefrologie. principii teoretice și practice, Casa editoriala Demiurg, Iași, 2011,
books/NBK373382/doi: 10.15586/codon.pkd.2015.ch3.
453-466.
15. Walz G, Budde K, Mannaa M, Nürnberger J, Wanner C, Sommerer C. Everolimus in
6. Luciano RL, Dahl NK. Extra-renal manifestations of autosomal dominant polycystic
kidney disease (ADPKD): considerations for routine screening and management. Patients with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. N Engl J Med. 2010;
Nephrol Dial Transplant. 2014;29(2):247-54. 363:830-840.
7. Flahault A, Joly D. Screening for Intracranial Aneurysms in Patients with Autosomal 16. Griffiths J, Mills MT, Ong AC. Long-acting somatostatin analogue treatments in
Dominant Polycystic Kidney Disease. CJASN. August 2019; 14 (8) 1242-1244. autosomal dominant polycystic kidney disease and polycystic liver disease: a
8. Gradzik M, Niemczyk M, Gołębiowski M, Pączek L. Diagnostic Imaging of Autosomal systematic review and meta-analysis, BMJ Open. 2020 Jan 9;10(1):e032620.
Dominant Polycystic Kidney Disease. Pol J Radiol. 2016 Sep 17;81:441-453. 17. Torres VE, Higashihara E, Devuyst O, Chapman AB, Gansevoort RT, Grantham JJ,
9. Grantham JJ, Torres VE, Chapman AB, Torres VE. Volume progression in polycystic Perrone RD, Ouyang J, Blais JD, Czerwiec FS; TEMPO 3:4 Trial Investigators.Effect of
kidney disease. N Engl J Med. 2006; 18;354(20):2122-2130. Tolvaptan in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease by CKD Stage: Results
10. Irazabal MV, Rangel LJ, Bergstralh EJ, Osborn SL, Harmon AJ, Sundsbak JL, Bae KT, from the TEMPO 3:4 Trial. Clin J Am Soc Nephrol. 2016 May 6;11(5):803-11.
Chapman AB, Grantham JJ, Mrug M, Hogan MC, El-Zoghby ZM, Harris PC, Erickson 18. Torres VE, Chapman AB, Devuyst O, Gansevoort RT, Perrone RD, Koch G, Ouyang
BJ, King BF, Torres VE; CRISP Investigators. Imaging classification of autosomal J, McQuade RD, Blais JD, Czerwiec FS, Sergeyeva O; REPRISE Trial Investigators.
dominant polycystic kidney disease: a simple model for selecting patients for Tolvaptan in Later-Stage Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. N Engl J
clinical trials. J Am Soc Nephrol. 2015;26:160-172. Med. 2017 Nov 16;377(20):1930-1942.

44 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


ABONARE
2020
Publicație creditată cu

10 EMC
pentru medici și

5 EMC
pentru asistenți medicali

Denumire produs Detalii produs Suma Plată online securizată*


Medic.ro Digital 6 numere format digital 89 lei
Medic.ro Tipărit 6 numere format tipărit 119 lei
Combo 1 Digital 2 reviste format digital 149 lei
Combo 1 Tipărit 2 reviste format tipărit 199 lei
Combo 2 Digital Medic.ro + Ziarul Viața Medicală 189 lei
Combo 2 Tipărit Medic.ro + Ziarul Viața Medicală 299 lei
Prețuri reduse pentru membrii SNMF
Medic.ro Digital (-20%) 6 numere format digital 71 lei
Medic.ro Tipărit (-20%) 6 numere format tipărit 95 lei
Pentru restul revistelor MedicHub, respectiv Pediatru.ro, ORL.ro, Ginecologia.ro, Oncolog-
Hematolog.ro, Farmacist.ro, Psihiatru.ro și Alergologia, membrii SNMF beneficiază de o reducere
de 10%, prețul abonamentului Tipărit fiind de 107 lei, iar al celui Digital, de 80 de lei.
Membrii SNMF au acces gratuit la conferințele Medic.ro.

Ordin de plată sau transfer bancar pe coordonatele: MEDICHUB MEDIA SRL, Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, etaj 11,
sector 5,050883, București, OP 69 – CP 197, CUI 16136719, J40/2001/2004. Cont IBAN RO73RNCB0617140595120003,deschis la BCR.
*Plată online prin platforma medichub.ro
supliment

Factori de risc implicaţi


în apariţia nefropatiei induse
de materialele de contrast
Andreea Varga1,3, Abstract Rezumat
Dorina Nastasia
Petra2,3, Invasive cardiovascular procedures represent a group of Explorările invazive cardiovasculare reprezintă un grup de
diagnostic and therapeutic medical manoeuvres which pro­ce­duri care au evoluat de la primul cateterism venos
Dragoș-Gabriel evolved from the first venous catheterism (Forssman, 1929) (Forssman, 1929) până la ultrasonografia intravasculară (IVUS)
Iancu3, to the intravascular ultrasonography (IVUS) and optical și tomografia optică de coerență intracoronariană (OCT). Teh­
Ioan Țilea3,4 coherence tomography (OCT). Angiographic techniques ni­ci­le angiografice cu materiale de contrast radioabsorbante îşi
1. Șef de Lucrări, with radiocontrast pharmaceuticals have kept their place men­ţin locul şi evoluează în timp. În explorarea angiografică
Disciplina Medicină on top and have evolved in time. The use of non-ionic iodine sau computer-tomografică, substanţele de contrast iodate
de Familie,
Departamentul ME2, contrast agents is indisputable, being used at the same non­io­ni­ce sunt de elecție, fiind utilizate totodată şi în tim­pul
Facultatea de Medicină time during vascular or computed-tomograhy diagnosis, procedurilor terapeutice endovasculare (angioplastii co­ro­
în Limba Engleză, as well as in endovascular therapeutic procedures (PCI, na­rie­ne, arteriale periferice, carotidiene, implante de pro­­te­ze
Universitatea de Medicină,
Farmacie, Științe PTA and carotid stenting, TAVI etc.). Contrast associated valvulare și vasculare etc.). Nefropatia indusă de ma­te­ria­
și Tehnologie nephropathy (con­trast-induced nephropathy) represents le­le de contrast (NIC) reprezintă o entitate patologică de
„George Emil Palade”
din Târgu-Mureș a distinctive en­ti­ty, evolving from restitutio ad integrum sine stătătoare, care poate evolua benign spre restitutio ad
or different sce­na­rios depending on patient renal function in­te­grum sau diferit, în funcţie de statusul funcțional renal al
2. Asistent universitar,
Disciplina Medicină status, all radiocontrast agents being nephrotoxic in dif­ pacientului, nefrotoxicitatea putând fi de diferite grade, in­di­fe­
de Familie, ferent de­grees. Generally, contrast-induced nephropathy rent de materialele de contrast utilizate. Nefropatia indusă de
Departamentul M4,
Facultatea de Medicină, can be assumed when there is a rise in the serum creatinine ma­te­ria­le­le de contrast este asociată cu mortalitate crescută pe
Universitatea de Medicină, with 0.5 mg/dl (44 µmol/L) or a 25% increase from baseline, ter­men scurt și lung, fiind a treia cauză de insuficiență renală
Farmacie, Științe in the following 24-72 hours after the administration of acu­tă la pacienții spitalizați. Nefropatia indusă de materialele
și Tehnologie
„George Emil Palade” con­trast materials. In renal disease patients, the risk of de contrast este definită ca o creştere (de obicei temporară)
din Târgu-Mureș kid­ney injury after contrast administration is increased, a concentraţiei creatininei serice cu 0,5 mg/dl (44 µmol/L)
3. Clinica Medicală II – pre­sen­ting the risk of acute kidney injury or developing sau o creștere cu 25% a valorii creatininei față de valoarea de
Cardiologie, chro­nic kidney disease. From a pathogenic point of view, referință, în primele 24-72 de ore după administrarea ma­te­
Spitalul Clinic Județean
de Urgență Târgu-Mureș there are possible mechanisms of contrast-induced ria­lu­lui de contrast. În cazul pacienților cu boli renale cro­ni­ce,
4. Conferenţiar,
ne­phro­pathy which can trigger acute renal failure. riscul afectării funcției renale secundar administrării sub­
Disciplina Medicină Keywords: radiocontrast agents, renal function, contrast- stan­ţei de contrast (intraarterial sau intravenos) este foarte
de Familie, induced nephropathy. ri­di­cat, provocând insuficienţă renală acută temporară sau
Facultatea de Medicină,
Departamentul M4, cro­ni­că. Discutând patogenetic, există posibile mecanisme ale
Universitatea de Medicină, nefrotoxicităţii materialelor de contrast care pot declanşa in­su­
Farmacie, Ştiinţe
şi Tehnologie fi­cien­ţa renală acută.
„George Emil Palade” Cuvinte-cheie: materiale de contrast, funcţie renală,
din Târgu-Mureş nefropatie indusă de materiale de contrast
Autor pentru corespondență:
Dragoș-Gabriel Iancu
E-mail: i.dragosg@gmail.com Submission date:
27.02.2020 Risk factors related to the occurrence of contrast-induced nephropathy
Acceptance date: Suggested citation for this article: Varga A, Petra DN, Iancu DG, Țilea I. Risk factors related to the occurrence of contrast-induced nephropathy.
15.03.2020 Medic.ro. 2020;133(1):46-50.
NEFROLOGIE

Cardiologia şi radiologia intervenţională reprezintă implicaţiile acestuia nefiind recunoscute imediat. Sub-
domenii în permanentă evoluţie, atât datorită tehnicizării stanţele de contrast iodate s-au utilizat pentru prima dată
continue, cât şi pregătirii şi creativităţii medicilor care îşi sub formă de soluţii liposolubile (Lipiodol), în 1921, de
desfăşoară activitatea în aceste domenii. Obţinerea de către Sicard, pentru efectuarea de mielografii și ventricu-
imagini diagnostice, respectiv efectuarea procedurilor lografii (Sicard şi Jacobaeus). Numeroasele complicaţii au
intervenţionale, a fost posibilă odată cu apariţia şi dez- restrâns foarte mult sfera de utilizare a acestor substanţe
voltarea materialelor de contrast. Dacă în 1896 s-a folosit de contrast iodate liposolubile.
pentru prima dată sulfatul de bariu pentru investigarea Actualmente, în explorarea angiografică bazată pe
peristaltismului intestinal, iodul a fost demonstrat ca un raze X a patologiei cardiovasculare sunt utilizate aproape
absorbant de raze X în acelaşi an (Haschek şi Lindenthal), în exclusivitate materiale de contrast (MC) hidrosolubile.

46 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


Evoluţia farmacologiei a permis trecerea de la combina- endotelin-dependentă, reducerea ratei de filtrare glo-
ţiile ionice de iod către combinaţiile nonionice iodate, merulară, activarea intrarenală a sistemului renină-an-
cum ar fi iopamidol (Iopamiro®), iopromid (Ultravist®), giotensină etc.);
iohexol (Omnipaque®) sau iodixanol (Visipaque®). Studii 3. modificări ale perfuziei medulare (șunturi
clinice comparative au demonstrat efectele secundare corticomedulare);
mult mai reduse ale agenților de contrast nonionici com- 4. efecte toxice tubulare directe:
parativ cu cei ionici. a. formarea de vacuole intracitoplasmatice
Administrarea de substanţă de contrast prezintă par- b. modificarea sau reducerea reabsorbţiei de Na+ în
ticularităţi legate de evaluarea inițială a pacientului, de tubul proximal
principiile de administrare a materialelor de contrast, de c. acumularea intracelulară de Ca++
reacţiile la administrarea intravasculară, precum şi un d. generarea de specii reactive de oxigen (ROS).
capitol într-o permanentă evoluţie, care este reprezentat Studii analitice legate de patogeneza NIC sunt pre-
de nefropatia secundară administrării de substanţă de zentate în tabelul 1.
contrast. Succint, factorii de risc cel mai frecvenți implicați în
Nefropatia indusă de materialele de contrast (NIC) apariția NIC sunt următorii(7,8,9,10,11):
reprezintă o entitate patologică iatrogenă aparte, de o n Boala renală cronică (BRC) preexistentă (cel puțin
importanţă deosebită. Este definită ca o creştere (de stadiul 3a, clasificare KDIGO)
obicei temporară) a concentraţiei creatininei serice cu n Diabetul zaharat
0,5 mg/dl (44 µmol/l) sau o creștere cu 25% a valorii n Vârsta
creatininei față de valoarea de referință, în primele 24- n Hipovolemia
72 de ore după administrarea materialului de contrast n Administrare intraarterială, volumul crescut de ma-
pentru procedura imagistică sau terapeutică, putând terial de contrast și utilizarea de material de contrast
apărea indiferent de calea de administrare (intraarteri- cu osmolaritate ridicată
ală sau intravenoasă); scăderea volumului urinar sub 0,5 n Anemia
mL/kgc/h peste 6 ore după administrarea MC este, de n Sepsisul
asemenea, considerată în definiția NIC(1). În majoritatea n Medicație preexistentă
cazurilor, valorile creatininei serice revin la normal după ✔  Diuretice
aproximativ 10-14 zile(2). ✔  Inhibitori ai enzimei de conversie ai angiotensinei
Patogeneza NIC este complexă, nefiind complet defi- ✔  Antibiotice: aminoglicozide (gentamicină, tobrami-
nită. Factorii importanţi implicaţi în mecanismele de- cină, amikacină), glicopeptide (vancomicină)
clanşării nefropatiei sunt reprezentaţi de: ✔  Metformin
1. modificări la nivelul microcirculaţiei glomerulare ✔  Inhibitori de calciuneurină (tacrolimus, ciclospo-
(variaţia pH-ului, modificări electrice, de osmolalitate rina A)
serică, inclusiv chemotoxicitatea materialelor de con- ✔  Antifungice: amfotericina B
trast, aglutinarea eritrocitară, efectul negativ asupra ✔  Chimioterapice: cisplatin.
coeficientului glomerular de ultrafiltrare etc.); Incidenţa insuficienţei renale acute apărute după admi-
2. alterări duale, bifazice ale hemodinamicii renale nistrarea substanţei de contrast este dificil de evaluat, fiind
(reducerea vasodilataţiei, asociată cu vasoconstricţie raportată între 1% și 5% la pacienții spitalizați, respectiv la

Tabelul 1 Principalele studii legate de patogeneza nefropatiei induse de materialele de contrast


Autori Anul publicării Design studiu Concluzii

n Stresul oxidativ cauzează direct alterarea membranei celulare


Sendeski MM(3) 2011 Review
n Osmolaritatea crescută a MC exacerbează alterarea celulară

n Concentrația de MC crește în tubii renali


n Concentrația de MC determină reducerea fluxului urinar
Seeliger E et al. (4)
2012 Review
n Reducerea fluxului urinar crește perioada de expunere la MC
n Hidratarea corespunzătoare asigură fluxul renal și previne NIC
n Factorii de risc includ diabetul zaharat, insuficiența cardiacă congestivă,
Solomon R et al.(5) 2010 Review hipotensiunea acută, STEMI și hipovolemia
n Asocierea în NIC cu prognostic defavorabil pe termen scurt și lung
n Studi clinice insuficiente care să evalueze strategiile de prevenție a NIC
Au TH et al.(6) 2014 Review n Cele mai multe date susțin hidratarea preprocedurală adecvată cu ser
fiziologic

Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


47
supliment

FOTO: SHUTTERSTOCK

cei din ambulatoriu cu eGFR >45 ml/min/1,73 m2, ajungând Pacienţii diabetici reprezintă o categorie aparte în ceea
până la 25% la pacienții cu risc preexistent crescut(12,13,14). ce priveşte apariţia NIC. Indiferent de valoarea inițială a
Incidenţa nefropatiei induse de materialele de contrast este ratei de filtrare glomerulare, prezența diabetului zaharat
dependentă de o serie de variabile care cuprind şi statusul dublează riscul de apariție a NIC(21). Prezența hipercoles-
clinic al pacientului. terolemiei la acești pacienți este cel mai important factor
La pacienţii cu funcţie renală normală, NIC are o in- predictor al apariției nefropatiei induse de contrast(22). Un
cidenţă variabilă, foarte redusă după unele proceduri risc crescut de apariție a NIC îl prezintă în special pacienții
(aproximativ 0,6% după urografia intravenoasă), aceasta diabetici cu boală renală cronică avansată (creatinină seri-
crescând chiar până la 5,8% după angiografiile abdomi- că >3,5 mg/dl)(7). O categorie aparte o reprezintă pacienţii
nale, sau nesemnificativă, în urma examinărilor compu- diabetici insulino-independenţi cu necesar de metformin.
ter-tomografice la pacienții cu eGFR >30 ml/min/1,73 La pacienții diabetici cu GFR >60 ml/min./1,73 m2 care
m2 la care s-au administrat doze relativ reduse de mate- urmează a fi investigați coronarografic, continuarea trata-
rial de contrast iodat nonionic(15,16). Rata de filtrare de mentului cu metformin nu crește riscul acidozei metaboli-
60 ml/min/1,73 m2 reprezintă valoarea de referință în ce(23). De asemenea, la pacienții cu disfuncție renală ușoară
identificarea pacienților care prezintă un risc crescut de sau moderată, menținerea tratamentului cu metformin
apariție a NIC(17). sau alte hipoglicemiante orale și explorarea computer-
Insuficiența renală acută dezvoltată după administra- tomografică cu materiale de contrast nu au indus acidoză
rea de materiale de contrast este asociată cu creșterea metabolică, prezența acesteia fiind asociată cu alți factori
NEFROLOGIE

efectelor adverse apărute tardiv (deces, accident vas- de risc (malignități, hipoalbuminemie, microalbuminurie,
cular cerebral, infarct miocardic, sângerări), în special hiperuricemie) preprocedurali(24,25).
în prima lună după administrare, dar și la un an de la Unul dintre cei mai importanți factori de risc în
expunere(18,19). apariția NIC este reprezentat de vârstă, în special cea de
Reclamă MED(133)0106

Studii recente evidenţiază faptul că există o proporție peste 65 de ani(26). Morcos și colab. evidențiază faptul că
de până la 10% din pacienţi cu boală renală preexistentă modificările fiziologiei renale produse de înaintarea în
care vor necesita hemodializă cronică după administra- vârstă (care determină scăderea inerentă a funcției renale)
rea de material de contrast în efectuarea coronarogra- și comorbiditățile existente la vârstnici pot explica de ce
fiei(20). Este important de reţinut faptul că, la pacienţii vârsta este un factor de risc important în apariția NIC(27).
dializaţi peritoneal sau hemodializaţi, NIC nu poate fi Hipovolemia și hiponatremia, secundare pierderilor
luată în considerare. gastrointestinale, renale sau cutanate, asociate cu un

48 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)
49
supliment

aport insuficient de clorură de sodiu, reprezintă, de ase- substanţe de contrast pot fi evaluate prin determinarea
menea, un factor de risc în apariția nefropatiei induse neutrofil-gelatinazei-asociate lipocalinei (NGAL), mole-
de materialele de contrast(28). culei-1 de injurie renală (KIM-1), interleukinei-18 (IL-
Volumul de material de contrast administrat este con- 18), proteinei-1 chemoatractante monocitare și protei-
siderat un factor de risc al apariției NIC, riscul crescând nei chitinase-3-like (YKL-40) în condiții bazale și după
și la administrarea repetată de MC într-un interval de expunerea la materiale de contrast.
72 de ore(29). Administrarea intravenoasă de material În concluzie, nefropatia indusă de substanțele de
de contrast prezintă riscuri mai reduse comparativ cu contrast reprezintă o problemă importantă în practica
administrarea intraarterială(30). O metaanaliză publi- medicilor de familie, clinicienilor și radiologilor. NIC este
cată de Dong și colaboratorii a comparat diferite MC asociată cu evenimente clinice adverse majore și cu rate
și calea de administrare în ceea ce privește siguranța crescute de deces pe diferite termene.
renală, indicând faptul că administrarea intraarterială Strategiile preventive vizează evaluarea extensivă
de iodixanol este asociată cu un risc mai scăzut de NIC a pacienților înainte de efectuarea unei proceduri dia-
comparativ cu administrarea intravenoasă(31). gnostice sau terapeutice cu materiale de contrast pe bază
Condiția preexistentă de anemie reprezintă un factor de iod. Reducerea volumului de material de contrast și
de risc al apariției NIC, contribuind la ischemia renală. hidratarea corectă sunt cele mai importante strategii
Corecția anemiei înainte de angioplastia percutanată preventive, la ora actuală neexistând un consens în ceea
poate reduce incidența injuriei renale acute, așa cum ce privește tratamentele profilactice. n
sugerează Nikolsky și colab.(32)
Studii actuale ridică ipoteza că modificările la ni- Conflict of interests: The authors declare no con-
vel tubular și injuria renală asociate administrării de flict of interests.

1. Isaka Y, Hayashi H, Aonuma K, Horio M, Terada Y, Doi K, Fujigaki Y, Yasuda H, Sato 18. Valle JA, McCoy LA, Maddox TM, Rumsfeld JS, Ho PM, Casserly IP, Nallamothu BK,
Bibliografie

T, Fujikura T, Kuwatsuru R, Toei H, Murakami R, Saito Y, Hirayama A, Murohara Roe MT, Tsai TT, Messenger JC. Longitudinal Risk of Adverse Events in Patients
T, Sato A, Ishii H, Takayama T, Watanabe M, Awai K, Oda S, Murakami T, Yagyu Y, With Acute Kidney Injury After Percutaneous Coronary Intervention: Insights From
Joki N, Komatsu Y, Miyauchi T, Ito Y, Miyazawa R, Kanno Y, Ogawa T, Hayashi H, the National Cardiovascular Data Registry. Circ Cardiovasc Interv. 2017;10(4). pii:
Koshi E, Kosugi T, Yasuda Y; Japanese Society of Nephrology, Japan Radiological e004439. DOI: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.116.004439.
Society, and Japanese Circulation Society Joint Working Group. Guideline on 19. Chen SQ, Liu Y, Smyth B, Li HL, Sun GL, Chen ZJ, Zhou YL. Clinical Implications of
the use of iodinated contrast media in patients with kidney disease 2018. Circ J. Contrast-Induced Nephropathy in Patients Without Baseline Renal Dysfunction
2019;83(12):2572-2607. DOI: 10.1253/circj.CJ-19-0783. Undergoing Coronary Angiography. Heart Lung Circ. 2019;28(6):866-873. DOI:
2. Andreucci M, Solomon R, Tasanarong A. Side effects of radiographic contrast 10.1016/j.hlc.2018.04.291.
media: pathogenesis, risk factors, and prevention. BioMed Research International. 20. Scanlon PJ, Faxon DP, Audet AM, Carabello B, Dehmer GJ, Eagle KA, Legako RD,
2014;2014 DOI: 10.1155/2014/741018.741018. Leon DF, Murray JA, Nissen SE, Pepine CJ, Watson RM, Ritchie JL, Gibbons RJ,
3. Sendeski MM. Pathophysiology of renal tissue damage by iodinated contrast Cheitlin MD, Gardner TJ, Garson A, Jr, Russell RO, Jr., Ryan TJ, Smith SC, Jr. ACC/
media. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2011;38(5):292-299. DOI: 10.1111/j.1440- AHA guidelines for coronary angiography. A report of the American College
1681.2011.05503.x. of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines
4. Seeliger E, Sendeski M, Rihal CS, Persson PB. Contrast-induced kidney injury: (Committee on Coronary Angiography). Developed in collaboration with the
mechanisms, risk factors, and prevention. Eur Heart J. 2012;33(16):2007-2015. DOI: Society for Cardiac Angiography and Interventions. Circulation. 1999;33(6):1756-
10.1093/eurheartj/ehr494. 1824.
5. Solomon R, Dauerman HL. Contrast-induced acute kidney injury. Circulation. 21. Thomson K, Varma DK. Safe use of radiographic contrast media. Australian
2010;122(23):2451-2455. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.953851. Prescriber. 2010;33(1):19-22.
6. Au TH, Bruckner A, Mohiuddin SM, Hilleman DE. The prevention of contrast- 22. Pakfetrat M, Nikoo MH, Malekmakan L, Tabande M, Roozbeh J, Ganbar Ali RJ,
induced nephropathy. Ann Pharmacother. 2014;48(10):1332-1342. DOI: Khajehdehi P. Comparison of risk factors for contrast-induced acute kidney injury
10.1177/1060028014541996. between patients with and without diabetes. Hemodial Int. 2010;14(4):387-92. DOI:
7. Hossain MA, Costanzo E, Cosentino J, Patel C, Qaisar H, Singh V, Khan T, Cheng 10.1111/j.1542-4758.2010.00469.x.
JS, Asif A, Vachharajani TJ. Contrast-induced nephropathy: Pathophysiology, risk 23. Namazi MH, Alipour Parsa S, Roohigilani K, Safi M, Vakili H, Khaheshi I, Abdi F, Zare
factors, and prevention. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2018;29(1):1-9. DOI: 10.4103/1319- A, Esmaeeli S. Is it necessary to discontinue metformin in diabetic patients with
2442.225199. GFR > 60 ml/min per 1.73 m2 undergoing coronary angiography: A controversy still
8. Pistolesi V, Regolisti G, Morabito S, Gandolfini I, Corrado S, Piotti G, Fiaccadori exists? Acta Biomed. 2018;89(2):227-232. DOI: 10.23750/abm.v89i2.5446.
E. Contrast medium induced acute kidney injury: a narrative review. J Nephrol. 24. Jung J, Cho YY, Jung JH, Kim KY, Kim HS, Baek JH, Hahm JR, Cho HS, Kim SK. Are
2018;31(6):797-812. DOI: 10.1007/s40620-018-0498-y. patients with mild to moderate renal impairment on metformin or other oral anti-
9. Katzberg RW, Newhouse JH. Intravenous contrast medium-induced hyperglycaemic agents at increased risk of contrast-induced nephropathy and
nephrotoxicity: is the medical risk really as great as we have come to believe? metabolic acidosis after radiocontrast exposure? Clin Radiol. 2019;74(8):651.e1-651.
Radiology. 2010; 256(1):21–28. DOI: 10.1148/radiol.10092000. e6. DOI: 10.1016/j.crad.2019.05.011.
10. Lautin EM, Freeman NJ, Schoenfeld AH, Bakal CW, Haramati N, Friedman AC, 25. Ünal HU, Başaran Y, Akoğlu H. Contrast-induced acute kidney injury/ contrast-
Lautin JL, Braha S, Kadish EG, et al. Radiocontrast-associated renal dysfunction: a induced nephropathy may be related to additional risk factors. Anatol J Cardiol.
comparison of lower-osmolality and conventional high-osmolality contrast media. 2018;19(2):155. DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2017.66915.
AJR Am J Roentgenol. 1991;157(1):59-65. 26. O’Sullivan ED, Hughes J, Ferenbach DA. Renal aging: causes and consequences.
11. Sendur MA, Aksoy S, Yaman S, Arik Z, Tugba Kos F, Akinci MB, Civelek B, Yildirim J Am Soc Nephrol. 2017;28:407-420. doi: 10.1681/ASN.2015121308.
Ozdemir N, Uncu D, Zengin N. Administration of contrast media just before 27. Morcos R, Kucharik M, Bansal P, Al Taii H, Manam R, Casale J, Khalili H, Maini B.
NEFROLOGIE

cisplatin-based chemotherapy increases cisplatin-induced nephrotoxicity. J BUON. Contrast-Induced Acute Kidney Injury: Review and Practical Update. Clin Med
2013;18(1):274-280. Insights Cardiol. 2019;13:1179546819878680. DOI: 10.1177/1179546819878680.
12. Curtis LM, Agarwal A. HOpe for contrast-induced acute kidney injury. Kidney 28. Andreucci M, Federico S, Andreucci VE. Edema and acute renal failure. Semin
International. 2007;72(8):907–909. DOI: 10.1038/sj.ki.5002530. Nephrol. 2001;21(3):251-256. DOI: 10.1053/snep.2001.21652.
13. Weisbord SD, Palevsky PM. Prevention of contrast-induced nephropathy with 29. McCullough P. Outcomes of contrast-induced nephropathy: experience in patients
Reclamă MED(133)0107  

volume expansion. Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3(1):273-280. DOI: 10.2215/ undergoing cardiovascular intervention. Catheter Cardiovasc Interv. 2006;67(3):335-
CJN.02580607. 343. DOI: 10.1002/ccd.20658.
14. Bailey SR. Past and present attempts to prevent radiocontrast nephropathy. Rev 30. Andreucci M, Faga T, Pisani A, Sabbatini M, Michael A. Acute kidney injury by
Cardiovasc Med. 2001;2 Suppl 1:S14-18. radiographic contrast media: pathogenesis and prevention. Biomed Res Int.
15. Berkseth RO, Kjellstrand CM. Radiologic contrast-induced nephropathy. Med Clin 2014;2014:362725. DOI: 10.1155/2014/362725.
North Am. 1984;68(2):351-370. 31. Dong M, Jiao Z, Liu T, Guo F, Li G. Effect of administration route on the renal safety
16. Heras Benito M, Garrido Blázquez M, Gómez Sanz Y, Bernardez Mardomingo M, of contrast agents: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Nephrol.
Ruiz Cacho J, Rodríguez Recio FJ, Fernández-Reyes Luis MJ. Factors affecting the 2012;25(3):290-301. DOI: 10.5301/jn.5000067.
incidence of contrast-induced nephropathy in patients undergoing computed 32. Nikolsky E, Mehran R, Lasic Z, Mintz GS, Lansky AJ, Na Y, Pocock S, Negoita M,
tomography. Radiologia. 2018;60(4):326-331. DOI: 10.1016/j.rx.2018.03.003. Moussa I, Stone GW, Moses JW, Leon MB, Dangas G. Low hematocrit predicts
17. Mehran R, Nikolsky E. Contrast-induced nephropathy: definition, epidemiology, contrast-induced nephropathy after percutaneous coronary interventions. Kidney
and patients at risk. Kidney Int Suppl. 2006;(100):S11-5. DOI: 10.1038/sj.ki.5000368. Int. 2005; 67(2):706-713. DOI: 10.1111/j.1523-1755.2005.67131.x.

50 Anul XVII • Nr. 133 (1/2020)


#DinRecunostinta

UN SIMPLU MESAJ DE RECUNOȘTINȚĂ SPUS DIN SUFLET


POATE FACE ACEASTĂ PERIOADĂ MAI UȘOR DE TRECUT.

S-ar putea să vă placă și