Sunteți pe pagina 1din 8

Formularul F3

Obiectivul: 0512 45000000 Pietruire.dr.agr.Baleni


Obiectul: 0001 45000000 Pietruire.dr.agr. Balani

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 512001 Pietruire.dr.agr. Baleni

Categoria de lucrari: 1000


Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+
Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)
Denumire c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
======================================================================================================================
001 1 M.C. 2609.000
PIETRUIRE DRUM

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
001 TSC18B1 100 MC. 10.820
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.
IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2

>>> componenta 002


001 TRI1AA01C1 TONA 1946.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

>>> componenta 003


001 TRA01A03 TONA 1946.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 3 KM.

>>> componenta 004


001 DH02B1 100 MP. 49.000
SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA
LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV
REPROFILARE

>>> componenta 005


001 DA06B1 M.C. 2000.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
512001 pag 2
======================================================================================================================
>>> componenta 006
001 DA06A1 M.C. 306.500
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 007


001 DA06A2 M.C. 52.800
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
CU ASTERNERE MANUA

>>> componenta 008


001 DA06B2 M.C. 250.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC NISIP

>>> componenta 009


001 TRA01A15 TONA 5473.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 010


001 TRA05A03 TONA 200.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 3

>>> componenta 011


001 DA12B1 M.C. 1845.200
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

>>> componenta 012


001 TRA01A15 TONA 3935.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

>>> componenta 013


001 TRA05A03 TONA 276.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 3

002 2 BUC. 3.000


PODETE TUBULARE DN800MM L=14.5M
512001 pag 3
======================================================================================================================
- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
002 TSA02F1 M.C. 25.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

>>> componenta 002


002 TRI1AA01C1 TONA 45.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

>>> componenta 003


002 TRA01A03 TONA 45.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 3 KM.

>>> componenta 004


002 PB02A1 M.C. 5.000
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

>>> componenta 005


002 2100945 M.C. 5.040
BETON DE CIMENT B 150 (C8/10) STAS 3622

>>> componenta 006


002 TRA06A15 TONA 12.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

>>> componenta 007


002 TRB04A1 TONA 12.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 1 LOPATARE

>>> componenta 008


002 DA06A1 M.C. 13.400
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 009


002 TRA01A15 TONA 30.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.
512001 pag 4
======================================================================================================================
>>> componenta 010
002 3270021 BUC. 15.000
TUB BETON 800X1000

>>> componenta 011


002 PI06A1 BUC. 15.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

>>> componenta 012


002 TRA01A16 TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 16 KM.

>>> componenta 013


002 PB06A1 M.C. 5.140
Turnare beton simplu B100 in elev.
culei, aripi, zid, timpan manual

>>> componenta 014


002 2100957 M.C. 5.181
BETON DE CIMENT B 200 (C12/15) STAS 3622

>>> componenta 015


002 TRA06A16 TONA 12.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =16KM

>>> componenta 016


002 PC02A1 MP. 50.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

>>> componenta 017


002 PF04A1 MP. 48.000
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

003 3 BUC. 1.000


PODET TUBULAR DN 500MM L=4.6M
512001 pag 5
======================================================================================================================
- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
003 TSA02F1 M.C. 6.760
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

>>> componenta 002


003 TRI1AA01C1 TONA 13.180
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

>>> componenta 003


003 TRA01A03 TONA 13.180
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 3 KM.

>>> componenta 004


003 PB02A1 M.C. 1.350
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

>>> componenta 005


003 2100945 M.C. 1.361
BETON DE CIMENT B 150 (C8/10) STAS 3622

>>> componenta 006


003 TRA06A15 TONA 3.250
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

>>> componenta 007


003 TRB04A1 TONA 3.250
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 1 LOPATARE

>>> componenta 008


003 DA06A1 M.C. 3.630
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 009


003 TRA01A15 TONA 7.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.
512001 pag 6
======================================================================================================================
>>> componenta 010
003 2200005 BUC. 2.000
TUB DN 500 L=2.3m

>>> componenta 011


003 PI06A1 BUC. 2.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

>>> componenta 012


003 TRA01A17 TONA 1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 17 KM.

>>> componenta 013


003 PB06A1 M.C. 1.390
Turnare beton simplu B100 in elev.
culei, aripi, zid, timpan manual

>>> componenta 014


003 2100957 M.C. 1.401
BETON DE CIMENT B 200 (C12/15) STAS 3622

>>> componenta 015


003 TRA06A16 TONA 3.340
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =16KM

>>> componenta 016


003 PC02A1 MP. 13.500
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

>>> componenta 017


003 PF04A1 MP. 12.980
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
512001 pag 7
======================================================================================================================
Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-Fond de risc
-Sanatate
-Contributie angajator concedii medicale
-Fond garantare

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)