Sunteți pe pagina 1din 6

Planificare Evaluare inițială

Săptămâna 14 – 18.09.2020

”Grădinița noastră, altfel”


Domenii de dezvoltare/Comportamente vizate

 Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale:


- Imită mișcări
- Efectuează îmbrăcarea/dezbrăcarea, încălțarea/descălțarea
- Aplică deprinderi de igienă personală
- Recunoaște reguli de siguranță personală și colectivă;
- Aplică reguli de siguranță personală și colectivă.
 Dezvoltarea socio-emoțională
- Respectă reguli adecvate în situații sociale
- Se alătură unui grup de copii
- Își spune corect numele, prenumele, vârsta și localitatea unde locuiește.
 Capacități și atitudini de învățare
- Exprimă verbal pașii pe care îi face pentru anumite activități
- Se concentrează la o activitate 20 de minute, fără supervizare
- Exprimă prin desen și dans emoții și gânduri
 Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
-Povestește evenimente trăite recent;
-Relatează întâmplări din experiența personală;
-Participă la momentele de lectură;
 Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
-Numără elementelor unei mulțimi
-Identifică și denumește figuri geometrice învățate
-Descriere și ilustrează anumite stări ale vremii (utilizează semne convenționale pentru...)
-Cunoaște și folosește corect zilele săptămânii lunile anului în succesiune

Data Activități
ADP ALA ADE
LUNI Bun venit la grădiniță! Joc de rol: De-a grădinița DLC: Spune-i păpușii
14.09.2020 (09.00-11.00) (familiarizare cu spațiul cum te cheamă! –
educațional) discuții libere

MARȚI ADP: Primirea copiilor ALA:Ocupație ludică


15.09.2020 Î.D. Ce e nou în grădiniță? ALA1:Joc de rol: Mă joc cu jucăria DȘ1 – Grădinița mea –
(așezarea meselor și scaunelor în contextul preferată observare
pandemiei) Construcții: Temă la alegerea DPM: Cu colegii mei la
R: Sunt politicos, deci mă port frumos! copiilor plimbare – plimbare
(deprinderea de a fi politicos) Știință: Căsuța mea de la grădiniță prin curtea grădiniței
T: Sus, jos (ex de mișcare); Mergem pe căsuțe (marcaj pentru distanțare)
colorate (exerciții de mers, diferite variante) ALA2:”Prinde, nu prinde! Desene
M.P: Povestea mea pe asfalt
M.M.: Mergem pe cercuri colorate
Opțional: Matematică prin joc:
MIERCURI ADP: Primirea copiilor ALA: Ocupație ludică DOS 1 – Învățăm și
16.09.2020 Î.D. Jocul și jucăriile din grădinița mea (reguli în ALA1: Bibliotecă: Jucăria mea exersăm (gesturile-
contextul pandemiei) preferată este... barieră în contextul
R: Sunt politicos, deci mă port frumos! Joc de masă: La alegerea copiilor pandemiei) – discuții
(deprinderea de a fi politicos): Mă joc în căsuța Joc de rol: De-a grădinița libere
mea (deprinderea de a păstra distanța, atât cât Construcții: Jucăria mea preferată DEC2: Știu să desenez
este posibil) ALA2: Șotronul, Racheta (jocuri (temă la alegerea
T: Ascultă ce îți spun (joc de atenție); Câte unul, pe asfalt) copiilor)
câte doi (joc de mișcare)
M.P: Sanda la grădiniță de Maria Tamaș
M.M.: Caruselul – joc distractiv
Opțional: Sănătoși și voioși
JOI ADP: Primirea copiilor ALA: Ocupație ludică DLC: Supărarea
17.09.2020 Î.D. Mă feresc de virusuri (reguli de igienă ALA1: Artă: Virusuri și bacterii Danielei – lectura
personală în contextul pandemiei) Știință: Ce știu despre virusuri? educatoarei
R: Sunt politicos, deci mă port frumos! Bibliotecă: O întâmplare din DOS1 – Știu să mă spăl
(deprinderea de a fi politicos), Sunt curat, sunt familie (povestire liberă) pe mâini, 20 de
sănătos (deprinderea de a se spăla pe mâini, cu ALA2: Șoarecele și pisica (joc de secunde!
apă și săpun, 20 de secunde) mișcare), Ferește-te de virus!)joc
T: Pas sărit și pas săltat, Iaca, mergem la spălat distractiv)
(exerciții de mers), Dacă vesel se trăiește (joc cu
text și cânt)
M.P: Bet și igiena
(https://www.youtube.com/watch?
v=bG5sqgeOEIQ)
M.M.: Vine, vine! – joc de mișcare
VINERI ADP: Primirea copiilor ALA: Ocupație ludică DEC1 – Cum ne spălăm
18.09.2020 Î.D. Împreună, altfel! ALA1: Artă: Masca de protecție pe mâini (audiție)
R: Sunt politicos, deci mă port frumos! (confecție), Virusurile și bacteriile DOS2: Mâini curate, cu
(deprinderea de a fi politicos), Împreună, altfel (desen) apă și săpun spălate
(deprinderea de a se juca respectând regulile de Joc de rol: De-a grădinița altfel (decupare și lipire)
igienă) Nisip și apă: Temă la alegerea
T: Huța-huța (exerciții de imitare), Fuga la copiilor (nisip kinetic)
jucărie (joc de mișcare) ALA2: Ocolește jucăria (joc de
M.P: Supărarea Danielei mișacre), Cine te-a strigat? (joc de
M.M. Fuga la jucărie! – joc de mișcare atenție)

Săptămâna 21 – 25.09.2020

”Uite, ce mai știu!”


Domenii de dezvoltare/Comportamente vizate

 Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale:


- Poziționează corespunzător corpul și membrele;
- Imită mișcări;
- Execută diferite tipuri de mișcări;
- Efectuează îmbrăcarea/dezbrăcarea, încălțarea/descălțarea;
- Identifică stimuli din mediu prin intermediul simțurilor;
- Aplică deprinderi de igienă personală;
- Recunoaște reguli de siguranță personală și colectivă;
- Aplică reguli de siguranță personală și colectivă.
 Dezvoltarea socio-emoțională
- Respectă reguli adecvate în situații sociale;
- Se alătură unui grup de copii;
- Cooperează cu ceilalți în joc și în rezolvarea unei sarcini;
- Își spune corect numele, prenumele, vârsta și localitatea unde locuiește;
- Împărtășește celorlalți trăirile, emoțiile sale și reacționează adaptativ la situații sociale concrete.
 Capacități și atitudini de învățare
- Formulează și adresează întrebări despre schimbările observate în sala de grupă, în imagini cu
fenomenele ale naturii, la colegii de grupă, în timpul jocurilor;
- Confecționează obiecte din diverse materiale;
- Exprimă verbal pașii pe care îi face pentru anumite activități;
- Se concentrează la o activitate 20 de minute, fără supervizare;
- Exprimă prin desen și dans a emoții și gânduri
- Alege și utilizează instrumente și materiale adaptate la o situație, la acțiuni tehnice specifice.
 Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
- Povestește unor evenimente trăite recent;
- Verbalizează acțiunilor întreprinse;
- Exprimă propriilor sentimente;
- Relatează întâmplări din experiența personală;
- Participă la momentele de lectură;
- Exersează diferite modalități de comunicare grafică.
 Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
- Sortează obiecte după culoare și formă alcătuind grupe;
- Cooperează cu ceilalți pentru rezolvarea unei probleme/găsirea unor soluții
- Numărarea elementelor unei mulțimi
- Identifică și denumește figuri geometrice învățate;
- Creează și construiește forme/modele noi;
- Descrie și ilustrează anumite stări ale vremii (utilizează semne convenționale pentru...)
- Cunoaște și folosește corect zilele săptămânii și lunile anului în succesiune

Data Activități
ADP ALA ADE
LUNI ADP: Primirea copiilor ALA: Ocupație ludică DȘ: Spune, ce-ai
21.09.2020 Î.D. Eu sunt...tu ești...Activ de grup: Cum se Artă: Emoticonul meu zâmbăreț – gustat/pipăit/mirosit/auz
simte păpușa astăzi? modelaj it?
R: Sunt politicos, deci mă port frumos! Bibliotecă – Recunoaște obiectele DEC1:Jocul emoțiilor -
(deprinderea de a fi politicos) din imagini (obiectele familiare audiție
T: Câte unul pe cărare, Ocolește jucăriile copilului)
M.P: Poveste la alegrea copiilor Construcții: Camionul cu jucării
M.M: Mingea la cutie – joc distractiv N.A. Emoții în nisip
ALA2: Mergi la fel ca mine, Jocuri
de copii – imitare și pantomimă
MARȚI ADP: Primirea copiilor ALA:Ocupație ludică
22.09.2020 Î.D. Suntem curați, suntem sănătoși! ALA1: Știință: De ce ne spălăm pe DOS1+DLC – Prietenii
R: Mă feresc de microbi (deprinderea de a-și mâini (experiment) Maricicăi – joc didactic
păstra mâinile și hainele curate) Joc de rol: De-a Maricica interdisciplinar
T: Cu săpun mă splăl – recitare poezie cu mișcări murdărica/curățica
M.P.: Maricica Arta: Batista Maricicăi
M.M.: Fac mișcare de mic/cresc mare și voinic! – ALA2: Strânge obiectele de igienă
exerciții de gimnastică ritmică – joc distractiv

MIERCURI ADP: Primirea copiilor ALA: Ocupație ludică DȘ2: Săculețul fermecat
23.09.2020 Î.D. Azi la grădi mă simt... ALA1: Artă: Colierul cu diamante – joc logic
R: Chiar de-s mic, nu e nimic/ Pot s-ajut și eu un (lipire forma geometrice) DOS2: Șirag de
pic! (deprinderea de a ajuta adulții și colegii) J.M: Așază-mă la căsuța mea diamante pentru mama
T: Am o căsută mică! N.A Forme geometrice ascunse în (lipire figuri geometrice
M.P. Povestea formelor geometrice nisip din hârtie)
M.M. Ștafeta jucăriilor – joc de mișcare C: Forme geometrice
ALA2: Ieși intră în cerc/pătrat, etc,
Labirintul formelor geometrice (în
aer liber)

JOI ADP: Primirea copiilor ALA: Ocupație ludică DEC2: Pictăm diverse
24.09.2020 Î.D.: Mi îmi place culoarea... ALA1: Bibliotecă: Exerciții grafice personaje
R: Chiar de-s mic, nu e nimic/ Pot s-ajut și eu un – trasări libere pe hârtie DPM: Cursa printre
pic! (deprinderea de a ajuta adulții și colegii) Artă: Baloane colorate – decupare, copaci (exerciții de
T: Cântecul culorilor, Trenulețul (joc de mișcare) rupere, lipire mers, alergare, sărituri)
M.P. Povestea culorilor Construcții: Construcții cu cuburi Joc: (parcurs aplicativ
M.M. Baloanele colorate, în mănunchi adunate – Lego de aceeași culoare -mers, târâre, transport
joc de mișcare ALA2: Ce culori vedem în jurul greutăți, aruncare la
nostru? ( joc liniștitor țintă, alergare)
VINERI ADP: Primirea copiilor ALA: Ocupație ludică DOS1: Știm să
25.09.2020 Î.D.: La grădiniță mă simt....pentru că... ALA1: Joc de rol: De-a agenții colectăm deșeuri – joc
R: Chiar de-s mic, nu e nimic/ Pot s-ajut și eu un Patrulei de reciclare didactic
pic! (deprinderea de a ajuta colegii) Știință: De ce trebuie să colectrăm
T: Ne jucăm cu degetele și reciclăm
M.M. Atinge pet-ul! – joc de mișcare Bibliotecă: Album Patrula de
Reciclare
ALA2: Ecologizare în curtea
grădiniței

Săptămâna 26 – 02.10.2020

”Știu, pot, vreau!”


Domenii de dezvoltare/Comportamente vizate

 Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale:


- Poziționează corespunzător corpul și membrele;
- Imită mișcări;
- Execută diferite tipuri de mișcări;
- Aplică deprinderi de igienă personală;
- Aplică reguli de siguranță personală și colectivă.
 Dezvoltarea socio-emoțională
- Respectă reguli adecvate în situații sociale;
- Cooperează cu ceilalți în joc și în rezolvarea unei sarcini;
- Împărtășește celorlalți trăirile, emoțiile sale și reacționează adaptativ la situații sociale concrete.
 Capacități și atitudini de învățare
- Formulează și adresează întrebări despre schimbările observate în sala de grupă, în imagini cu
fenomenele ale naturii, la colegii de grupă, în timpul jocurilor;
- Confecționează obiecte din diverse materiale;
- Caută informații care o/îl interesează în diverse surse;
- Exprimă verbal pașii pe care îi face pentru anumite activități;
- Verbalizează acțiuni, activități realizate sau care urmează a fi realizate, întâmplări trăite sau imaginare;
- Se concentrează la o activitate 20 de minute, fără supervizare;
- Exprimă prin desen și dans emoții și gânduri
- Alege și utilizează instrumente și materiale adaptate la o situație, la acțiuni tehnice specifice.
 Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
- Povestește evenimente trăite recent;
- Repovestește povești cunoscute;
- Verbalizează acțiunilor întreprinse;
- Exprimă propriilor sentimente;
- Relatează întâmplări din experiența personală;
- Participă la momentele de lectură;
- Exersează diferite modalități de comunicare grafică;
- Recunoaște litere mari/mici de tipar;
- Recunoaște cuvinte cunoscute de pe etichete familiare din sala de grupă;
 Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
- Sortează obiecte după culoare și formă alcătuind grupe;
- Cooperează cu ceilalți pentru rezolvarea unei probleme/găsirea unor soluții
- Numără elementelor unei mulțimi;
- Raportează corectă numărul/cifra la cantitate și invers;
- Identifică și denumește figuri geometrice învățate;
- Creează și formează forme/modele noi;
- Cunoaște condițiilor de bază ale supraviețuirii omului ca ființă vie;
- Cunoaște condițiilor specifice ale vieții umane și semnificația lor;
- Conștientizează schimbările care se produc de la sine;
- Descrie și ilustrează anumitor stări ale vremii (utilizează semne convenționale pentru...)
- Cunoaște și folosește corect zilele săptămânii lunile anului în succesiune

Data Activități
ADP ALA ADE
LUNI ADP: Primirea copiilor ALA: Ocupație ludică DȘ2: Ce știi despre
28.09.2020 Î.D. Ce știi despre mine? ALA1: Bibliotecă: Vrei să fii mine? -joc logic
R: Sunt prietenul tău! (deprinderea de a-și oferi prietenul meu? de Eric Carle DPM: Trenul prietenilor
ajutorul colegilor și adulților Artă: Prietenul meu de la grădiniță – parcurs aplicativ
T: Suntem mici, suntem mari (desen)
M.P: Poveste la alegere Joc de rol: Prăjituri pentru prieteni
M.M: Ne călim organismul – exerciții de ALA2: Petrecerea prietenului meu
gimnastică ritmică
MARȚI ADP: Primirea copiilor ALA: Ocupație ludică DLC: Din ce poveste
29.09.2020 Î.D. Povestea preferată ALA1:Construcții: Castelul face parte? – joc
R: Păstrez cărțile curate (deprinderea de a îngriji poveștilor didactic
cărțile) Joc de masă: Puzzle cu povești DEC2: Scenă din
T: Câte unul pe cărare Joc de rol: De-a povestea preferată povestea preferată -
M.P:Poveste la alegere ALA2: Maricica - dramatizare desen
M.M.: Cursa piticilor – joc de mișcare
MIERCURI ADP: Primirea copiilor ALA: Ocupație ludică DLC: O poveste creată
30.09.2020 Î.D. Mi-ar plăcea să creez... ALA1: Bibliotecă: În țara rimelor de mine (poveste creată
R: Sunt mic, dar voinic (deprinderea de a păstra C: Ce poți construi cu... după șir de ilustrații)
curățenia) Joc de masă: Creația mea din DOS2: Ce pot face
T: Uța, uța, să atingem batistuța – joc de mișcare piuneze din...(diverse tehnici,
M.P: Poveste la alegere Știință: Ce s-ar fi întâmplat dacă...? materiale și
M.M.: Jocul meu preferat Artă: Creația mea plastică (tehnici instrumente)
diverse, materiale diverse)
ALA2: Statuile
JOI ADP: Primirea copiilor ALA: Ocupație ludică DȘ1: Spune, ce anotimp
01.10.2020 Î.D. Anotimpul meu preferat este.... ALA1: Bibliotecă: Scriem în făină este? (joc didactic
R: Sunt mic, dar voinic! (deprinderea de a păstra denumirile anotimpurilor DEC1: Cântecele
curățenia) Artă: Anotimpul meu preferat anotimpurilor - audiție
T: Fă ca mine! (Joc-exercițiu de imitare) (colaj)
M.P: Poveste la alegere Știință: De ce există anotimpurile?
M.M.: Ghicește cine a dispărut? – joc de atenție ALA2: Baba-Oarba, Leapșa
VINERI ADP: Primirea copiilor ALA: Ocupație ludică DȘ2 Cine știe răspunde
02.10.2020 Î.D. Animalul meu preferat este... ALA1: Știință: Fișă individuală – joc didactic
R: Sunt mic, dar voinic! (deprinderea de a păstra Joc de masă: Domino cu animale (corespondența număr-
curățenia) Construcții: Adăposturi, grădina cantitate)
T: Ghici, cine te-a strigat – joc senzorial ZOO DOS1 – Cum am grijă
M.P: Poveste la alegere ALA2: Recunoaște greșeala – joc de animale?
M.M. Trenulețul cu animale – joc de mișcare distractiv (convorbire)