Sunteți pe pagina 1din 6

https://youtu.

be/7qDPBkRjd_s
https://youtu.be/A0fDnm55xxY

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA ŞCOLARĂ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ,,VIITORUL''


PROFESOR: VISAN ROBERTO CRISTIAN
DISCIPLINA: Religie
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate
CLASA: a X-a A
Data: 11.05.2015
TIPUL LECŢIEI: Recapitulare şi evaluare
,,Religii Orientale''
Competențe derivate:
C1. să realizeze conexiuni între cunoştinţele asimilate
C2. să efectueze sarcinile trasate în conţinutul testului de evaluare
C3. să evalueze lucrările pe baza unui barem de corectare

DETALIERI DE CONŢINUT:
 Metode şi procedee - conversaţia, explicaţia, observaţia, studiu individual, analiza şi
sinteza; inductive, deductive;
 Resurse – umane-elevii
- de timp – 50 min.
- materiale - testul de evaluare electronic, baremul de corectare, dispozitive
electronice de evaluare
 Forme de organizare: individual şi frontal

BIBLIOGRAFIE:
o Sfânta Scriptură, edit. I.B.M. al B.O.R, Bucureşti, 1982
o Religie – manual pentru clasa a X-a, col. de autori, edit. Dacia, Bucureşti,
2005.
o SNEE -Ghid de evaluare religie, edit. Aramis, Bucureşti, 2001
o Zăgrean Ioan, Arhid. Prof. Dr.- Morala creştină, edit. Renaşterea, Cluj-Napoca
2002
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Etapele lecţiei Activitatea Activitatea elevilor Metode şi procedee Mijloace


profesorului
Moment -salută elevii -răspund la salut -elevii
organizatoric -rosteşte rugăciunea - rostesc rugăciunea Hristos a Înviat!
-notează absenţii -se pregătesc pentru lecţie -conversaţia -fisa de
-organizează clasa -răspund la cerinţe evaluare
pentru lecţie
Precizarea,
explicarea,
descrierea
obiectivelor

Verificarea citesc şi rezolvă conţinutul -conversaţia


cunoştinţelor -anunţă un test de testului -Testul
evaluare electronic electronic
-oferă explicaţii cu -explicaţia
privire la modul de
rezolvare
-stabileşte timpul de -studiu individual
lucru
-asistă desfăşurarea
testului -sintetizarea
-anunţă expirarea
timpului de lucru
Aprecierea -anunţă modul în care -primesc şi citesc baremele -analiza baremele
rezultatelor vor fi evaluate testele -corectează şi notează testele
-permite accesul la
baremele de corectare -observaţia
-monitorizează
activitatea
-notează în catalog
Concluzii -analiza activităţii -analiza activităţii -conversaţia
desfăşurate desfăşurate -analiza

-rosteşte rugăciunea -rostesc rugăciunea Hristos a Înviat!


RELIGII ORIENTALE

ID Questions Question Image


1 Introduceți: Numele, prenumele și clasa:
Se acordă 10 puncte din oficiu!
2 Precizați care dintre următoarele religii fac parte din religiile
orientale?
[] Creștinismul
[] Iudaismul
[] Budismul
[] Islamul
[] Confucianismul
[] Păgânismul
[] Hinduismul
3 Realizați corespondența corectă.
Choice Match
Hinduism divinizarea împăratului
Budismul sistemul de caste
Confucianismul karma și samsara
4 Ordonați cronologic în funcție de momentul întemeierii, religiile
orientale.
1 Hinduismul
2 Confucianismul
3 Budismul
5 Completați cuvintele corespunzătoare pentru afirmațiile
următoare.
Blank Choice
Concept esențial în budism. Brahma, Vishnu și Shiva.
Zeii principali în religia Totul este suferință.
hindusă.
Codul etic în confucianism. Respectul față de eticheta
socială.

6 Confucianismul este o religie.


() Adevărat
() Fals

7 Hinduismul are un întemeietor.


() Adevărat
() Fals

8 Numele adevărat al lui Buddha era Gautama Siddharta?


() Adevărat
() Fals

9 Identificați pe hartă țara unde hinduismul este predominant.


10 În religiile orientale nu întâlnim conceptul de:
[] adevăr
[] lume iluzorie
[] înviere
[] zei
[] purificare
11 Identificați pe hartă țara unde confucianismul este predominant.
12 Realizați o scurtă descriere a conceptelor de karma și samsara.:
Se acordă 10 puncte din oficiu!
13 Precizați pe scurt ce este yoga și care este scopul practicării ei de
către adepții religiei orientale.:
Se acordă 10 puncte din oficiu!

14 Realizați un scurt eseu în care să precizați: C:\Users\Sacerdot\


-elementele esențiale în religiile orientale Documents\My
-întemeietori Quiz\Temp\Test
-aria de răspândire insectie gradul
-numărul de adepți I\DBDD94FE.swf
-specificul religiilor orientale

Alege un titlu adecvat.:


Se acordă 10 puncte din oficiu!