Sunteți pe pagina 1din 7

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE

ORIENTATIVE
LICEU
2020-2021

În realizarea planificărilor s-a ţinut cont de sugestiile din ghidul REPERE


METODOLOGICE PENTRU RELIGIE ( consolidarea achiziţiilor din anul şcolar
2019-2020 şi organizarea activităţii educaţionale în anul şcolar 2020-2021.)

Profesor: Ion Ionela Anisoara


Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic Motru
Clasa a IX a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
- Semestrul I :17,
- Semestrul II :17, 16 cursuri
Profesor: Ion Ionela Anisoara

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2020 –2021
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii
crt.
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
*Lecție introductivă- 1 S1 14-18.09
recapitulare
*Testare inițială 1 S2 21-25.09

Sfȃnta Scriptură 1;2;4.2;5.1 Recuperare/Consolidare 1 S3 28.09-02.10 În acest


-izvor de Imnul dragostei creştine interval de
înţelepciune şi timp se vor
iubire recupera/
Organizarea 3.2 Recuperare/Consolidare 1 S4 6-9.10 consolida,
Bisericii Semnificaţia întemeierii prin comasare,
Ortodoxe mitropoliilor romȃneşti lecţiile care nu
Romȃne Întemeierea Patriarhiei s-au realizat
3.2 Recuperare/Consolidare 1 S5 12-16.10 în perioada
Organizarea actuală a 11.03-7.06. 2020
Bisericii Ortodoxe Romȃne
3.2 Lecţie de recapitulare, 1 S6 19-23.10
Consolidare, evaluare
1.1;2.1;3.1 * Respectul față de cele 1 S7 26-30.10
sfinte
Învățătura de 1.1;2.1;3.1 * Adorarea lui Dumnezeu 1 S8 2-6.11
credință. 1.1;2.1;3.1 *Preacinstirea Maicii 1 S9 9-13.11
(Noțiuni de Domnului
dogmatică) 1.1;2.1;3.1 *Cinstirea sfinților 1 S10 16-20.11
*Evaluare 1 S11 23-27.11
2 Trăirea 1.2;2.2;3.2;4.1 *Datoriile față de Dumnezeu 1 S12 2-4.12
învățăturii
creştine 1.2;2.2;3.2;4.1 *Datoriile față de sine 1 S13 7-11.12
(Noțiuni de 1.1;3.2;4.3 *Pregătirea credinciosului 1 S14 14-22.12
morală creştină) pentru participarea la sfintele
slujbe ( Naşterea Domnului)
VACAN4:26 PMŢA DE IARNĂ
23 decembrie 2020-10 ianuarie 2021
1.2;2.2;3.2;4.1 * Datoriile față de aproapele 1 S15 11-15.01
*Recapitulare, consolidare 1 S16-S17 18-22.01
Evaluare semestrială 25-29.01
Vacanţă intersemestrială
1-7februarie 2021
SEMESTRUL al II lea

3. 2.1;3.1;4.1 *Chemarea omului spre 1 S1 8-12.02


Spiritualitate şi asemănarea cu Dumnezeu
viață crestină. 1.1;3.3;4.1 *Eu şi duhovnicul meu 1 S2 15-19.02
(Noțiuni de ;4.3
spiritualitate şi
misiune) 3.3;4.2 * Bucurie şi responsabilitate 1 S3 22-26.02
În relațiile dintre tineri
1.1;2.2;3.3; * Monahismul- formă a 1 S4 1-5.03
4.3 spiritualitații creştine

Evaluare 1 S5 8-12.03

4. Religiile lumii 1.3;2.2;5.3 *Religiile în antichitate: în 1 S6 15-19.03


Mesopotamia şi Egipt 22-26.03
1.3;2.2;5.3 *Religiile în antichitate: în 1 S7 29.03-01.04
Grecia şi Roma
Recapitulare, consolidare, 1 S8
evaluare
VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ ( Paştele catolic )
2-11 aprilie 2021
S9
ŞCOALA ALTFEL 12-16 aprilie 2021
Urcuş spre Înviere 1 S10-S11 19-23.04
26-29.04
VACANŢA DE PAŞTE
30 aprilie-9 mai 2021
5. 5.1; *Viața religioasă oglindită 1 S12
în creații populare, în datini 10-14.05
Ortodoxie şi şi în obiceiuri.
cultură națională 3.3;5.2 * Contribuția Bisericii S13 17-21.05
Ortodoxe la apariția şi
dezvoltarea învățământului
românesc.
(Veniamin Costachi, Andrei
Şaguna)
6 Creştinismul şi 4.1;4.2 *Muzica în viața tinerilor 1 S14 24-28.05
provocările lumii
contemporane 4.1;4.2 *Pericolul drogurilor 1 S15 31.05-4.06
4.1;4.2 *Tineretul şi mass media 1 S16 7-11.06
Tinerii şi viața intimă
*Recapitulare şi evaluare 1 S17 14-18.06
anuală

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE


1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.
1.2 Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui.
1.3 Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor lumii antice
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE
COMUNICARE
2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă
2.2 Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR
ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.
3.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie şi din istoria Bisericii
3.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale.
3.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa liturgică a Bisericii
4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
4.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă
4..2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor , în lumina învăţăturii creştine.
4..3 Practicarea introspecţiei/meditaţiei crestine, în scopul dezvoltării capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi
active la viaţa liturgică a Bisericii

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE


ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Explicarea argumentată a influentei crestinismului asupra culturii noastre naţionale
5.2 Prezentarea argumentată a contribuţiei majore a Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului romănesc
5.3 Corelarea informaţiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura şi viaţa socială a lumii antice însuşite la
alte discipline

DIRECTOR RESPONSABIL COMISIE METODICǍ


Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic Motru
Clasa a X a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I : 17,
- semestrul II: 17, 16 cursuri
Profesor: Ion Ionela Anisoara

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2020– 2021
Nr Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Observaţii
crt.
învaţare specifice
SEMESTRUL I
• Lecţie introductivă 1 S1 14-18.09

Ortodoxie şi 5,1; Recapitulare/Consolidare 1 S2 21-25.09


cultură naţională Viaţa religioasă oglindită în
creaţii populare, în datini şi
în obiceiuri În acest
3.3; 5.2; Recapitulare/Consolidare 1 S3 28.09-02.10 interval de
Contribuţia Bisericii Ortodoxe timp se vor
la apariţia şi dezvoltarea recupera/
învăţămȃntului romȃnesc consolida,
(Veniamin Costachi, Andrei prin comasare,
Şaguna) lecţiile care nu
Creştinismul şi 4.1; 4.2; Recapitulare/Consolidare 1 S4 6-9.10 s-au realizat
Provocările lumii Muzica în viaţa tinerilor în perioada
contemporane Pericolul drogurilor aprilie-iunie
2020
4.1;4.2; Recapitulare/Consolidare 1 S5 12-16.10
Tineretul şi mass media
Tinerii şi viaţa intimă
Recapitulare, consolidare 1 S6 19-23.10
Evaluare ( unitatea 1+2)
Învătătura de 1.1;2.1;3.1;4.3
• Cinstirea sfintelor moaşte 1 S7 26-31.10
Credinţă 1.1;2.1;3.1;4.3
• Cinstirea sfintelor icoane 1 S8 2-6.11
(Noţiuni de 1.1;2.1;3.1;4.3
• Cinstirea sfintei cruci 1 S9 9-13.11
dogmatică) • Evaluare 1 S10 16-20.11
2 Trăirea 3.2;4.1;4.2 • Legea morală a Vechiului 1 S11 23-27.11
învăţăturii Testament( Decalogul)
creştine 3.2;4.1;4.2 • Legea morală a Noului 1 S12 2-4.12
(Noţiuni de Testament( Predica de pe
morală creştină) munte)
3.2;4.1;4.2 • Virtute şi păcat 1 S13 7-11.12
*Naşterea Domnului 1 S14
14-22.12
VACANŢA DE IARNǍ
23 decembrie 2020- 10 ianuarie 2021

2.1;3.2;4.1; • Conştiinţa morală – glasul 1 S15-S16 11-15.01


4.2;5.2 lui Dumnezeu în om 18-22.01

•Recapitulare şi evaluare 1 S17 25-29.01


semestrială
SEMESTRUL al II lea
3. Spiritualitate şi 3.1;3.2;4.1;4.2
•Iubire şi dreptate 1 S1 8-12.02
viaţă creştină. 3.1;3.2;4.1;4.2
•Rugăciune şi reconciliere 1 S2 15-19.02
(Noţiuni de
spiritualitate şi
misiune)
4. Exprimarea 1.2;4.3 • Locaşurile de cult ale 1 S3 22-26.02
învăţăturii de creştinilor – apariţia şi
credinţă dezvoltare în contextual
(Noţiuni de culturii universale.
liturgică) 2.2; • Stiluri arhitecturale 3 S4-S5-S6 1-5.03
reprezentative ( în lume şi 8-12.03
în țară) 15-19.03
1.4;2.2;5.3 •Religiile orientale 2 S7-S8 22-26.03
(hinduismul, budismul) 29.03-1.04
5. Religiile lumii VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ ( Paştele catolic )
2-11 aprilie 2021
S9
ŞCOALA ALTFEL 12-16 aprilie 2021
Urcuş spre Înviere 2 S10-S11 19-23.04
Învierea Domnului 26-29.04
VACANŢA DE PAŞTE
30 aprilie-9 mai 2021
1.4;2.2;5.3 •Religiile orientale 1 S12 10-14.05
(confucianismul)
•Recapitulare, evaluare, 1 S13 17-21.05
consolidare
6. Ortodoxie şi 1.3;3.1;5.1 Contribuţia mitropoliţilor 1 S14 24-28.05
cultură români la dezvoltarea culturii
naţională naţionale (Mitropolitul
Varlaam, Dosoftei, Antim
Ivireanu)
7. Creştinismul şi 1.4;3.3;4.2; • Superstiţia şi Magia 1 S15 31.05-4.06
provocările 5.2
lumii
1.4;3.3;4.2; • Astrologia, Numerologia 1 S16 7-11.06
contemporane
5.2

Recapitulare si evaluare 1 S17 14-18.06


anuală
Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE


1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.
1.2 Identificarea şi prezentarea elementelor definitorii ale artei crestin ortodoxe în contextual integrării acesteia în
arta laică românească şi în arta creştină universală
1.3 Explicarea argumentată a contribuţiei mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii nationale şi europene.
1.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii, concepţii şi practice religioase existente în
lumea contemporană.
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE
COMUNICARE
2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici unui minim de vocabulary creştin în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă
2.2 Elaborarea unor texte ( referate, eseuri, articole) folosind termini specifici religiei
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR
ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.
3.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin, în exemplele personalităţilor biblice şi în cele din istoria
bisericească românească
3.2Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social complex, complicat şi paradoxal a lumii
contemporane
3.3 Explicarea consecinţelor pe care le poate avea asupra oamenilor credinţa în superstiţie, magie, astrologie, numerologie
4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
4.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă
4.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vietii personale şi asupra
comunităţii
4.3 Aplicarea învăţăturii despre respectful faţă de cele sgfinte în diferite contexte ale vietii personale sau ale comunităţii

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE


ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Analizarea contribuţiei mitropolitilor români la dezvoltarea culturii naţionale , în contextual istoric respective
5..2 Explicarea efectelor pe care le pot avea concepţiile străine spiritualităţii cresţine, asupra formării unei personalităti moral-
crestine armonioase
5.3 Valorificarea eficientă a cunoştiţelor de istorie a religiilor pentru abordarea unei atitudini responsabile , de acceptare a
semenilor care împărtăşesc alte religii şi convingeri morale

Director Responsabil comisie


metodică