Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de invatamant: Happy Children Academy

Numele si prenumele cadrului didactic: Mihai Anina Mariana


Anul scolar: 2020-2021
Planificare realizata conform OMEN 3418/19.03.2013
L1, 1 ora/sapt Avizat director,

Nr. /

PLANIFICARE CALENDARISTICA PENTRU DISCIPLINA

LIMBA ENGLEZA Aprobat responsabil comisie,

CLASA I

SEMESTRUL 1: 14 saptamani SEMESTRUL II: 19 saptamani

Nr. UNITATEA DE COMPETENTE VIZATE CONŢINUTURI NR. SAPT OBSERVAŢII


Crt. INVATARE ORE
01. 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o - Greetings 2 S1
STARTER UNIT intrebare/ instructiune scurta si simpla rostita S2
clar si foarte rar, adresata cu atentie de catre - Numbers from 1 to 10
interlocutor.
- Colours
1.3 Manifestarea curiozitatii fata de sesizarea
semnificatiei globale a unor filme si a unor - What’s your name?
cantece pentru copii in limba engleza.
- How old are you?
2.1 Reproducerea unor cantece/poezii scurte
si simple

2.2 Formularea unor mesaje scurte de


prezentare personala, cu sprijin din partea
interlocutorului.

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in


care reproduce sau creeaza rime/ mesaje
scurte.
3.1 Manifestarea curiozitatii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple si scurte din
universul imediat.
02. Unit 1: 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o - Classroom objects 4 S3
AT SCHOOL intrebare/ instructiune scurta si simpla rostita S4
clar si foarte rar, adresata cu atentie de catre - What’s this? S5
interlocutor.
- Commands (open, close, sit,
1.2 Recunoasterea localizarii elementare pass me …..)
(stanga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte
din universul imediat, in mesaje articulate clar - Story: Watch aut, Flash!
si rar.
- The letter sound ‚a’
1.3 Manifestarea curiozitatii fata de sesizarea
semnificatiei globale a unor filme si a unor - Make a poster: Colours at
cantece pentru copii in limba engleza. school

2.1 Reproducerea unor cantece/poezii scurte - Song: What’s this?


si simple

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in


care reproduce sau creeaza rime/ mesaje
scurte.

2.4 Exprimarea unei cerei simple pentru a


obtine un obiect din universul imediat

03. REVISION & 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o UNIT 1: 2 S6


EVALUATION intrebare/ instructiune scurta si simpla rostita
clar si foarte rar, adresata cu atentie de catre - Classroom objects
interlocutor.
- What’s this?
1.2 Recunoasterea localizarii elementare
(stanga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte - Commands (open, close, sit,
din universul imediat, in mesaje articulate clar pass me …..)
si rar.
- The letter sound ‚a’
2.2 Formularea unor mesaje scurte de
prezentare personala, cu sprijin din partea
interlocutorului.

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in


care reproduce sau creeaza rime/ mesaje
scurte.

3.1 Manifestarea curiozitatii pentru decodarea


unor mesaje scrise simple si scurte din
universul imediat.

04. Unit 2: 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o - Toys 4 S7 Vacanta:


LET’S PLAY! intrebare/ instructiune scurta si simpla rostita S8 26 octombrie-3
clar si foarte rar, adresata cu atentie de catre - What’s his/ her name? S9 noiembrie 2019
interlocutor.
- How old is he/ she?
1.2 Recunoasterea localizarii elementare
(stanga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte - Story: The go-kart race
din universul imediat, in mesaje articulate clar
si rar. - The letter sound ‚e’

1.3 Manifestarea curiozitatii fata de sesizarea - Drawing: My favourite toy


semnificatiei globale a unor filme si a unor
cantece pentru copii in limba engleza. - Song: Hey, Emma! What’s
your favourite toy?
2.1 Reproducerea unor cantece/poezii scurte
si simple

2.2 Formularea unor mesaje scurte de


prezentare personala, cu sprijin din partea
interlocutorului.

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in


care reproduce sau creeaza rime/ mesaje
scurte.

05. REVISION & 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o UNIT 2: 2 S10
EVALUATION intrebare/ instructiune scurta si simpla rostita
clar si foarte rar, adresata cu atentie de catre - Toys
interlocutor.
- What’s his/ her name?
1.2 Recunoasterea localizarii elementare
(stanga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte - How old is he/ she?
din universul imediat, in mesaje articulate clar
si rar. - The letter sound ‚e’
2.2 Formularea unor mesaje scurte de
prezentare personala, cu sprijin din partea
interlocutorului.
2.3 Participarea la jocuri de comunicare in
care reproduce sau creeaza rime/ mesaje
scurte.

3.1 Manifestarea curiozitatii pentru decodarea


unor mesaje scrise simple si scurte din
universul imediat.

06. Unit 3: 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o - Animals 4 S11


PET SHOW intrebare/ instructiune scurta si simpla rostita S12
clar si foarte rar, adresata cu atentie de catre - What’s your favourite animal? S13
interlocutor.
- The letter sound ‚i’
1.2 Recunoasterea localizarii elementare
(stanga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte - Story: The spider
din universul imediat, in mesaje articulate clar
si rar. - Science:Camouflage

1.3 Manifestarea curiozitatii fata de sesizarea - Song: Look at the spiders


semnificatiei globale a unor filme si a unor
cantece pentru copii in limba engleza.

2.1 Reproducerea unor cantece/poezii scurte


si simple

2.2 Formularea unor mesaje scurte de


prezentare personala, cu sprijin din partea
interlocutorului.

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in


care reproduce sau creeaza rime/ mesaje
scurte.

3.1 Manifestarea curiozitatii pentru decodarea


unor mesaje scrise simple si scurte din
universul imediat.

07. REVISION & 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o - Animals 1 S14
EVALUATION intrebare/ instructiune scurta si simpla rostita
clar si foarte rar, adresata cu atentie de catre - What’s your favourite animal?
interlocutor.
- The letter sound ‚i’
1.2 Recunoasterea localizarii elementare
(stanga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte - Quiz time
din universul imediat, in mesaje articulate clar
si rar.

2.2 Formularea unor mesaje scurte de


prezentare personala, cu sprijin din partea
interlocutorului.

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in


care reproduce sau creeaza rime/ mesaje
scurte.

3.1 Manifestarea curiozitatii pentru decodarea


unor mesaje scrise simple si scurte din
universul imediat.
09 Unit 4 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o - Food 4 S15
intrebare/ instructiune scurta si simpla rostita S16
LUNCHTIME clar si foarte rar, adresata cu atentie de catre - Have you got any……? S17
interlocutor. S18
- Where is the…..?
1.2 Recunoasterea localizarii elementare
(stanga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte - Story: The pizza
din universul imediat, in mesaje articulate clar
si rar. - The letter sound o

1.3 Manifestarea curiozitatii fata de sesizarea - Science: Fruit and veg


semnificatiei globale a unor filme si a unor
cantece pentru copii in limba engleza. - Song: Tommy’s in the kitchen
2.1 Reproducerea unor cantece/poezii scurte
si simple

2.2 Formularea unor mesaje scurte de


prezentare personala, cu sprijin din partea
interlocutorului.

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in


care reproduce sau creeaza rime/ mesaje
scurte.
2.4 Exprimarea unei cereri simple pentru a
obţine un obiect din universul imediat
3.1 Manifestarea curiozitatii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple si scurte din
universul imediat.

4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul


clasei în care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise

11. Unit 5 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o - The home 4 S19
intrebare/ instructiune scurta si simpla rostita S20
THE OLD HOUSE clar si foarte rar, adresata cu atentie de catre - There is/are S21
interlocutor. S22
- Is there/ Are there….?
1.2 Recunoasterea localizarii elementare
(stanga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte - Story: At the house
din universul imediat, in mesaje articulate clar
si rar. - The letter sound h

1.3 Manifestarea curiozitatii fata de sesizarea - Geography: Habitats


semnificatiei globale a unor filme si a unor
cantece pentru copii in limba engleza. - Song: In my little house
2.1 Reproducerea unor cantece/poezii scurte
si simple

2.2 Formularea unor mesaje scurte de


prezentare personala, cu sprijin din partea
interlocutorului.

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in


care reproduce sau creeaza rime/ mesaje

3.1 Manifestarea curiozitatii pentru decodarea


unor mesaje scrise simple si scurte din
universul imediat.

4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul


clasei în care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise

12. REVISION & 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o - The home 1 S23
EVALUATION intrebare/ instructiune scurta si simpla rostita
clar si foarte rar, adresata cu atentie de catre - There is/are
interlocutor.
- Is there/ Are there….?
1.2 Recunoasterea localizarii elementare
(stanga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte - The letter sound h
din universul imediat, in mesaje articulate clar
si rar. - Geography: Habitats

2.2 Formularea unor mesaje scurte de


prezentare personala, cu sprijin din partea
interlocutorului.

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in


care reproduce sau creeaza rime/ mesaje
scurte.

3.1 Manifestarea curiozitatii pentru decodarea


unor mesaje scrise
13. Unit 6 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o - The body 4 S24
intrebare/ instructiune scurta si simpla rostita S25
THE ROBOT clar si foarte rar, adresata cu atentie de catre - Can you…..? S26
interlocutor. S37
- Yes, I can./ No, I can’t.
1.2 Recunoasterea localizarii elementare
(stanga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte - Story: The problem
din universul imediat, in mesaje articulate clar
si rar. - The letter sound g

1.3 Manifestarea curiozitatii fata de sesizarea - Science: The skeleton


semnificatiei globale a unor filme si a unor
cantece pentru copii in limba engleza. - Song: Can you guess who we
2.1 Reproducerea unor cantece/poezii scurte are?
si simple

2.2 Formularea unor mesaje scurte de


prezentare personala, cu sprijin din partea
interlocutorului.
2.3 Participarea la jocuri de comunicare in
care reproduce sau creeaza rime/ mesaje
scurte.

2.4 Exprimarea unei cereri simple pentru a


obţine un obiect din universul imediat
3.1 Manifestarea curiozitatii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple si scurte din
universul imediat.

4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul


clasei în care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise

14. Unit 7 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o - Holidays 4 S28


intrebare/ instructiune scurta si simpla rostita S29
AT THE BEACH clar si foarte rar, adresata cu atentie de catre - Where’s/ are the….? S30
interlocutor. S31
- Let’s ………
1.2 Recunoasterea localizarii elementare
(stanga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte - Story: The top of the hill
din universul imediat, in mesaje articulate clar
si rar. - The letter sounds ee and ea

1.3 Manifestarea curiozitatii fata de sesizarea - Geography: Holidays


semnificatiei globale a unor filme si a unor
cantece pentru copii in limba engleza. - Song: Let’s got o the beach!
2.1 Reproducerea unor cantece/poezii scurte
si simple

2.2 Formularea unor mesaje scurte de


prezentare personala, cu sprijin din partea
interlocutorului.

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in


care reproduce sau creeaza rime/ mesaje
scurte.

2.4 Exprimarea unei cereri simple pentru a


obţine un obiect din universul imediat
3.1 Manifestarea curiozitatii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple si scurte din
universul imediat.

4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul


clasei în care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise

15. FINAL REVISION 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o - Holidays 2 S32
& intrebare/ instructiune scurta si simpla rostita S33
EVALUATION clar si foarte rar, adresata cu atentie de catre - Where’s/ are the….?
interlocutor.
- Let’s ………
1.2 Recunoasterea localizarii elementare
(stanga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte - Story: The top of the hill
din universul imediat, in mesaje articulate clar
si rar. - The letter sounds ee and ea

2.2 Formularea unor mesaje scurte de - Geography: Holidays


prezentare personala, cu sprijin din partea
interlocutorului. - Song: Let’s got o the beach!

2.3 Participarea la jocuri de comunicare in


care reproduce sau creeaza rime/ mesaje
scurte.

3.1 Manifestarea curiozitatii pentru decodarea


unor mesaje scrise