Sunteți pe pagina 1din 25
RADIESTEZIE + Sintze de Curs- (sept = nov. = 2008) RADIESTEZIA = « canta crumal cae informatie em ab ori. ‘ava declares ORANGE, care guverncza chi, epee de excrete ee gente, Cortera gus ttc ese Tid Tn onpiem clemer carci 3. CP™ CAMPUL de PROTECTIE ne apts merzem, ct Isnt, stool isis, st sintim obaoll, Cand exe ‘Eine ibm de bie se conto de chaks MANIPUBAL suse In dept plot sob, pavers aie pe creas feat exe acta de cnlourea GALBEN, Conta wu clement cratic foa 4. GIT CAMPUL INFORMATIONAL TELURIC Ie Indvaca pe cele vale si ete Toute mic le om spe deoeire de vie ae rol de avert, gvernesas imo seal ltrs el expres i I ssmate}) pla, ‘hate ANAMATA find stat ce cures VERDE Coils sili cement crnceiaae ner 5. CE-CAMPUL de EMISIE™ erat de dakra VISHUDMA sits Tecpel under rida prac, gverneara fa, ccf pareasuprcn a lamar et activa de calouea ALBASTRU. Contos ina, mie: clement 6. GR CAMPUL de RECEPTIE — ewcrat de takes AINA cin dept sands pttre stint de area INDIGO. Cordoresa hipaa tse simile ene sil arin sal eleptich Campari deems recep rt vecponable de communis tara ronsertl Smt cand news ne pve, ne wet 7. SAHASRARA sats In verewleoouna fice lest deca cu Ul (CoiseslTafrmaton. Coononeaz eck ial post fie sii ind stata caren ALB-VIOLET. PDF Creator - PDF4Free v2.0 hitp:/iwww.pdf4free.com It ce chalale 1s 7 st snglare, ret sat dub ase op ft i pe spl anc, bein rin pla” lev cnegia dined rej, De fap exo infra de hare: fea ecu Ii ate propia sa chakra, dar cele de mi ss consieate major ing le ‘andl rosea clor 1 hake mare pe cre a6 bie ste har in corti ncaa amen neni). mn im. _alunl cad tebule lereducem, Corp incrergtc ae orgie energie Indep opel fie ace ele se pefst ape pe tae cle Sane tsps Tas, sos PARAMETRI COMPORTAMENTALI ‘Semasnereperaportorul pci pornind dela 100%, S.CAU ~ Conactre la Armonis Univeral yest arch decile nei ali ca vet al tise de pce aie Tn perf acd cu AU- Armen Univeraaa ~ Ia wt cscs ce acitasemniica la momennl respects x mala, cca, jie, ced Spiruaincenprima pin tbe becere amon In gener tt tae in) ‘Asem GAU pen cape de pate ne nose GAU lr pe de spurte ve frmam un GAU. Se siete o cover fas de 100s care reresns mel compertamertl al generic) nae. AICI si AGUM ipen optnizre. Prac Ins, CAU nit ft ao eu cil deine de astute note cu Univer Dex: ener fae rau, dar ee convince as ee bine; crezaned ae u 08 Min, el vatege als sare de normale At: strc cand consent em able de a nals roe cove VALOAREA IDEALA ese CAU Ine 95-100 ‘Valores CAU Int¢ 80-95 nto ors sper, CAV mal mie de60 perma ee eoupeni nce ems Fate dn gan, sat Tan anne Uncort CAU cota di pst fd 0 tre de moment pate mai Ie ‘ete lip) canon, ne tem juan Tse, Pract mu ete sa gum ca ers ine recor case paren Time 2. — Vitter ita potenihl de vit ca nformatie specifics vet. Visits iervine daa cco ahi VALOAREAIDEALA este V Inbe 0-100 Valores V Intra 90-6 inc wate I ss Valores V Intra # 80 nino seciave pa. ‘aloares V tntre60-80 pst ini o sure de cma ‘Vows: V mal me de 50 Es I aa de coma, CIE Corp Infomergtic) Incpe st te desrinds de OF (Corp Fic) De regula dace percuna mente decree eta vortices ca npn cee bl cul ae le ua in or Stim cate ao, posite prin masuare dels aa ln cma, inde de vie ete are. Dar ha auc card nfrmaia sification fae ‘Sana fin conve poate es in om se oa eve la Waa yma ten cas coparie sear, alae shia 8 pot ina sae infor, de aceea onal est dn ear seve compere ula dct Tate tema mute Ty soir i dest ‘pte sete spf te norte), 3. Programare; acuta pute fide vat (pokes de tp germinate, impact cms, medi fami si de sare (opie sands, sun wat (vice ina are un program Toss n gee, ABN sen ig enn emer rae ein carn te a at sn (ese vastrea? Ee ei cand se rape ap AS ubui consieas pen c alata tin ct tl st Is inate erat ‘oa to ase prin ms, laa eit In fr. asp I aon ner do fh ‘vise tama are Tn presenta rail: sa mate di ee 5s lense. Can — pe wisn weit repre rmcar ural din acest ator sau cpl de mero, reapare ENGRAMA iar wun tai cad se eatvaza Ty iegriata ct La espresso sale simul, se entveas een aura, suferina provouaa de act comers In rene Te Sop eae (Se Cand serupe ap: fix Inacel mone ru marr sai de pact pot peodice © Engram de ire sem onsen pia sas (Ste mada ere ne inference Dar ele dar Tol dre Timpacal cosmic dn momenta restr decribs 0 Marie tate In imp Feo periosde arume su pe wets Wis, ao une ft desc rerd in estes sa peretics. Ince vi exe sie extrem de porta: il sail ca Gani Pceprca iis trt racic feogerele person: pan air sentiment esti PDF Creator - PDF4Free v2.0 hitp:/iwww.pdf4free.com Dereina: Nimle nest batt Ineo nie macar informati genetic Ince spose peers. Dee: om isnt dat risa gens fei Seo cau ss 0 act In fear cpa! Se ne programam gendurile ail, acne! Tot ~ pe poatet isa oo alt programe: ce «org de aces ustuie anor scompatitiistes biologie, dar sce pogramai retain nine. De cx. den exis comple Noga, lant we cvs jean ts organ tnaplanta. Dee ene ‘wpanal ae fee noe maven peogramar de via, Inocure pin warp, de moare Resco Ned un rogram iin, ‘mot mal chiar ~ cae rsa are we program rie prope spate iar dca arf Tn sine = iene Cand cia tse transplaectn un pan cope dn pct de vere lose. dar incom din pr de vedere fst, oul organ oe hh predecesvul cn tnte sera, and este nonatliloge i har ca rogram de vat, pte pecs s opis acepal Tn cscs ce privet orgiele, a eee exe snglar sl sin fatale ce ner pre! In prea Vit inna ‘eal et), pes or cee ce ee daha rota props ric, pani) 4. Energize Dinclo de Vilute, wetuie maar si Erergiarca,obaut prin espiratie open: primi pin inspite Ener ‘Ongena expan deseuie, Respir dead ete ce Th pv ciel In 4 be, Cand stm To poate biped espa cneta ee naga enties om ean Sin mera rari st exp mi. I cae stl resistor exe evident. Pentre dips ese ip ne tiga [respec oui rim pepe? 42 4 2—exptie— ume. 2 nati, 4 ash Danie ctv miu ape uaa I acest eos "Tt pet nerve, ave neve sre ~de egua SOARELE- pean tot ez ce est vi ‘Cea ma temic srt de pe pam xe os dela Moran Sir i Pats KABA. care reper 0 sa nepal contra de energie 5. BBE Recep boenergetia se dotundese pin musta sou paste 6 de moment RBE repesnts un acu pie spinal ‘vergetic ainda fata de formal infoenergtic in pais floatia st= 10S, cps animalel= 10). VALOAREA IDEALA pontu RBE exe 80-100 6. Capectae de concotrare fr de sve sonectt pe ose sides Tir se gpa; epee St amplifi prin ‘ttn espns pin arrears cei. prin aod pine ener. Concentra de ment pte singe valor! Te S070, 7. GV ~ Capactiata do venta ~ pure ln mi rearsle voltve team moment de ines: do A «te as de fant prespune Inplemevires gan ca fumatal ete conan scar exsta perry persona cafe enone se eliereze de acest Atal = — MTree peo plat pe caren ei cn de om” Gel etn cute nine, schimbure svt 8. B~ Banefeioe- gate Tonstcna san de mmest si epesn capaci de a espn pin gid, Site sft te een ce se Teanga nue VALOAREAIDEALA penty B edo 80-1 Valores V Inte 7-0 post inca presi ii. aloes V inte 80-70 poate nica presi Rac, aloes V mal mie de 80 exe pif use. 9. CEm Copsciata de Eeranare conta malta! — eve de carts moment Entatile rosie sant FC Forme-Camp) mses ‘ont information de ine tate, preted maleate, os Fm (Ferme Gand mele) (Comandam: FGm 9 nu sib nico sans In fte ore naaste! Ny exis anu te Indore!” -Adgam so eae ners ALT! PARAME TAL 1, $= Stre9- cores OSE (Caml de Supenvegheres Coma, YALOAREA IDEALA pentru tretule e190 2 SE Stoves Fico Inte 80-100 nc bora “nt 680 inc afte fica ‘3 60 i erate Frio serious (ar dein) SA Staree Aeotia tre 80-10 ini lene Ing Sle evs & $E- Swres Emotions = rire 80-00 is pendent persone ah = eb adsnea ps de cnt = ib Ose ioscan pelogal PDF Creator - PDF4Free v2.0 hitp:/iwww.pdf4free.com Toc ne otc ea pron) tl SE ar im tel eineptay, Mle 9 ee ‘Slesprime, Se gang asa fos are ale ile de rcs cua leva de Sa eacoram meses ne 2. $$ Stren de Sree ecblenle dn yn der ne afta, cts vem caput da acept cs em depinde der ‘srunim pin czas sues Gandim: “Ce dopinds de mine In med eat cc ma ice depine do mine - accep ara car st ‘lt numa interesoza. De fel! meu, sun para, dar nu ma vl Imola de sess" Daca ma occertm nn vor hse ce eds, Sass! Wabul eevanat 100% VALOAREA IDEALA pontu SS ex nu cad su 00% 5. AP Afectlun pica — pena afseacasa rastratoar prim de 0: pana la 60% ete o tare de normalise, Pee 60% -pescane erin tite state degree ance sim crn (sh 0) ‘O ware pie posta lure supra mecanismelr aosice Deore o au maja pute fs pedeen msi ¢mineralloe se impane megane! atu am pnt de edre, cu i sunem feta pi. Sa am mai 4. ANP — Atectime NeuroPibice - poste proves din momcual vaste swe vie din np vit de pana acum ae regu — ‘raat. Toc ce depsete acpi oe stare deseo cori. 0 temperature pte 40 pad ~ putea fun majors ie Sect chs demitnarea fect eri), cen ce pate cone la cera Ty plac aul ale fet pin netanamtece forests inform rit nev: ght te 5. BM_- Blea) Mental ~ scum de i pana 1a 60% exe norms pee GOR devine an Hoss amaor (irsemoie Tn apy se sci) fra mca Tnlge ex ess 1 Hut reiponsabl dessa cv Unc ae orgs genetic. alle ieee pn ede To ce Insert comporanet socal an eaconar in ect pte dela BM 6, SAS Stren de Aculiare a unul Sint - dacs dopemte BOF incics cpus exracnaile, Pana 1 90% ce comin pn sk 7. OOF «BE Cepacites de Concentare Fundamental Beneficisies Fundomenaa-snele wees dopasnana 80%. Csr sven Solo et et Inve le, ares ini few opetor de se neagra (CF tal mare 80 dar BF ral rea sacral al rea Ne tendinu desi (OOF eu 0 lar” BF mara, de parssonarespaciva ruse poste ceria} 5. E— Energie Orgonica cul vie are neve de Fete Ogos Ica aces: api ete 100% acs st cae avem, ‘ule pete) en pet ee eet tet hi rape ea at 1 Te a 0 = (Cand stem 300» 400 Su $00 pen face cnrizar inlay penta TRT guncmn o ans pe nina, aa pe abdomenal eas pet vera 172 2000 3000 pen fc interven ifoeerstie. ‘Si aa astray rset ee sascha seas dapat, Dee cad cobra eb 00 la 0, nica wn cunt 4: 20% neptvite Cand angen sch cau Orce melee web oct Invaders late se mesa Io UB units Hovis oa de tense a ibe, Pe aceasta al, etre 2000-60000 este ora ptogen pou rgaisme La 6800 UB ~ zeae oe 700-8000 UB ~ mani de vale, 8000-10000 UB inca exces tive ea iia per terme nar $90.00 UB “toc sre Pee 18000 UB- vsti sosmice rae [triste ressionese ifr Is Insarcare os energie, Sis ot aps re resin chi cari, sree — ‘Cum verifcan card ce exe Renee a efi? Inramin bina sossam steer Este mle? (Once act de ck ent Ince tence i poate cunt, ‘Cum dstocam malefiacs, CDN? CDN cic Ilatat da spa nos existe pin svt. Ne cance, considera tunel Tn spain oscar Biecanoseu 1 apne Te alee depart pe ear Te aropem tepat,sv ie e or 10 ‘est fl simliza en fmai rn miscre roi, Fast misares de ive ure pana ites press palmer

S-ar putea să vă placă și