Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL ,,CAROL I”, ORAȘUL PLOPENI

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
EDUCAȚIE CIVICĂ – clasa a III-a A

Aria curriculară: Om și societate


Disciplina de învățământ:Educațiecivică
Nr. de ore: 1 oră/săptămână
Manual suport: Educație civică, clasa a III-a (autori: Tudora Pițilă, CleopatraMihăilescu -Grupul Editorial ART)

Semestrul I Total: 14 ore/semestru; 33 ore anual

NR. UNITĂȚI DE COMPETENȚE GENERALE ȘI NR.


SĂPT. CONȚINUTURI OBS.
CRT ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE
1. I. Lucruri, 1. Aplicarea unor norme de conduită Lecția 1
plante, în viața cotidiană • Ce sunt lucrurile?
animale, 1.1. Lecția 2
persoane 2. Manifestarea unor deprinderi de • Ce sunt animalele și plantele?
comportament moral-civic în Lecția 3
cotextede viață din mediul cunoscut • Ce înseamnă să fim persoane?
Lecția 4
I, II, III, 2.1., 2.2
• Nevoia de lucruri
IV, V, VI, 3. Cooperarea cu ceilalți pentru 7 ore
Lecția 5
VII rezolvarea unor sarcini simple de • Nevoia de plante și animale
lucru, manifestând Lecția 6
3.1., 3.3. • Nevoia de ceilalți
Recapitulare
Evaluare
Lectură
Proiect Expoziția
LICEUL ,,CAROL I”, ORAȘUL PLOPENI

2. II. Relații, 1. Aplicarea unor norme de conduită Lecția 1


atitudini, în viața cotidiană • Lucruri care ne exprimă
comportamente 1.1., 1.2. Lecția 2
2. Manifestarea unor deprinderi de • Relații și atitudini față de lucruri (I)
comportament moral-civic în Lecția 3
cotextede viață din mediul cunoscut • Relații și atitudini față de lucruri (II)
Lecția 4
VIII, 2.1., 2.2.
• Prieteni necuvântători
XIX, XX, 3. Cooperarea cu ceilalți pentru Lecția 5 7 ore
XI, XII, rezolvarea unor sarcini simple de • Atitudini față de plante și animale (I)
XIII, XIV lucru, manifestând Lecția 6
3.1., 3.3. • Atitudini față de plante și animale (II)
Recapitulare
Evaluare
Lectură
Proiect – Materiale reciclabile
LICEUL ,,CAROL I”, ORAȘUL PLOPENI

SEMESTRUL AL II-LEA Total: 19 ore/semestru; 33 ore anual


ȘCOALA ALTFEL 30 martie- 03 aprilie 2020
NR. UNITĂȚI DE COMPETENȚE GENERALE ȘI NR.
SĂPT. CONȚINUTURI OBS.
CRT ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE
1. III Relații, 1. Aplicarea unor norme de conduită Lecția 1
atitudini, în viața cotidiană Încrederea și lipsa deîncredere
comportamente 1.1., 1.2., 1.3. Lecția 2
față de oameni 2. Manifestarea unor deprinderi de Respectul și lipsa derespect
comportament moral-civic în Lecția 3
cotextede viață din mediul cunoscut Curajul și lipsa decuraj
I, II, III,
Lecția 4
IV, V, VI, 2.3.
Bunătate și răutate 10 ore
VII, VIII, 3. Cooperarea cu ceilalți pentru Lecția 5
IX, X rezolvarea unor sarcini simple de Despre adevăr și minciună
lucru, manifestând Lecția 6
3.1., 3.2., 3.3. Modestia și lipsa de modestie
Recapitulare
Evaluare
Lectură
2. IV Oameni 1. Aplicarea unor norme de conduită Lecția 1
împreună în viața cotidiană Acasă
1.1., 1.2. Lecția 2
2. Manifestarea unor deprinderi de La școală
XI, XII,
comportament moral-civic în Lecția 3
XIII, XIV,
cotextede viață din mediul cunoscut Prieteni
XV, XVI, 9 ore
Lecția 4
XVII, 2.1., 2.2.
Drepturi și îndatoriri
XVIII; XIX 3. Cooperarea cu ceilalți pentru Recapitulare
rezolvarea unor sarcini simple de Evaluare
lucru, manifestând Recapitulare finală
3.1., 3.3. Evaluare finală
LICEUL ,,CAROL I”, ORAȘUL PLOPENI
LICEUL ,,CAROL I”, ORAȘUL PLOPENI

S-ar putea să vă placă și