Sunteți pe pagina 1din 2

Mecanică clasa a IX-a

FIŞA DE LUCRU
Viteza medie. Mişcarea rectilinie şi uniformă

1. Concepeţi o scurtă prezentare, teoretică, a temei. Conţinutul acesteia trebuie să cuprindă:


definiţia mărimii fizice, simbol, formula de definiţie, etalon (în S.I.), condiţiile modului
de mişcare, legea mişcării, graficul mişcării rectilinii şi uniforme.

2. Efectuaţi următoarele transformări:


a) 36 km/h = ? m/s b) 54 km/h = ? m/s c) 72 km/h = ?
m/s
d) 25 m/s = ? km/h e) 12 m/s = ? km/h f) 24 m/s = ?
km/h
g) 15 mm/s = ? m/s h) 30 km/s = ? m/s i) 360 mm/s
= ?m/

3. Determinați viteza medie a unui mobil (în m/s) dacă într-un interval de timp de 0,3 h
străbate o distanță
de 90 m.

4. Ce distanță străbate un mobil ce se deplasează uniform cu viteza de 60km/h timp de 45


min?

5. În cât timp un mobil străbate distanța de 150 km dacă viteza lui este de 72 km/h?
Exprimați timpul în ore minute și secunde.

6. Un mobil se găsește la momentul t1 = 8h10min15s pe o șosea, în dreptul bornei


kilometrice 24 și se deplasează uniform astfel încât la momentul t 2 = 10h5min10s ajunge
în dreptul bornei kilometrice 140. Determinați viteza medie (în m/s și în km/h)

7. Un mobil pleacă într-o mișcare uniformă la ora 15h10min20s cu viteza de 60 km/h din
dreptul bornei 21km. Unde se va găsi mobilul după un interval de timp de 45 min?
Mecanică clasa a IX-a

8. Două mobile pleacă simultan din două orașe diferite, situate la o distanță de 80 km. Cele
două mobile au vitezele de 48 km/h și respectiv 90 km/h. Determinați după ce interval de
timp și unde se vor întâlni?

9. Dintr-un oraș A pleacă un mobil cu viteza de 54 km/h la ora 9h45min50s. După 20 min,
din același oraș, pleacă un al doilea mobil, în urma primului, cu viteza de 25 m/s. Aflați
la ce distanță de orașul A și la ce oră cel de al doilea mobil îl ajunge pe primul.

10. Două mobile pleacă simultan din două localități A și B situate la o distanță de 50 km una
de alta. Mobilul ce pleacă din A are viteza de 36km/h iar cel ce pleacă din B are viteza de
54km/h. Cele două mobile se deplasează pe direcții reciproc perpendiculare. Aflați după
ce interval de timp se întâlnesc și ce distanțe străbat fiecare dintre ele.