Sunteți pe pagina 1din 1

Problema 11

Date inițiale: Entitatea ”Magie” SRL în luna decembrie a primit sub formă de aport la capitalul social dreptul
de utilizare al unei clădiri (depozit) pe un termen de 6 ani, valoarea dreptului de utilizare fiind stabilită de
60000 lei. Amortizarea se calculează prin metoda liniară.

Se cere: Calculați amortizarea imobilizării necorporale conform metodei liniară.

Problema 12

Date inițiale: Entitatea ”Prim-auto” SRL procură un brevet pentru producerea pieselor de schimb pentru
automobile al cărui cost de intrare constituie 70 000 lei, volumul pieselor planificat pentru a fi produse
constituie 100 000 unități: I an – 22 000 un., anul II – 21 000 un., anul III – 18 500 un., anul IV – 19 500 un.,
anul V – 19 000un.

Se cere: Calculați amortizarea brevetului în raport cu numărul unităților de produse fabricate.

Problema 13

Date inițiale: Entitatea ”Cristal” SRL deține dreptul de utilizare a unei camere frigorifice pe un termen de 5
ani, costul de intrare constituie 60 000 lei. Coeficientul de majorare al normei amortizării este 1,5.

Se cere: Calculați amortizarea imobilizării necorporale conform metodei de diminuare a soldului.