Sunteți pe pagina 1din 1

Metodologia cercetării în jurnalism

Atestarea nr. 1, 05.10.2020

Student, gr.____________________________________________________________

1. Utilizând informațiile privind tipurile de cercetări în științele sociale, relatați despre teza
Dvs. de licență și interpretați constatările făcute.
2. Determinați ipotezele de cercetare pentru următoarele studii:
- Divertismentul în mass-media din Republica Moldova: cadrul de constituire și de
dezvoltare,
- Divertismentul în mass-media din Republica Moldova: stare actuală și perspective,
- Divertismentul în mass-media din Republica Moldova: funcții și conținuturi.
3. Realizați operaționalizarea conceptelor pentru teza dvs. de licență și determinați cel
puțin 2 subiecte de cercetare. Argumentați alegerea fiecărui subiect în parte.