Sunteți pe pagina 1din 3

Introducere în educația integrată Aplicația __

Psihopedagogie specială, licență, an III Data:


2014 – 2015

POLITICI EDUCAȚIONALE REFERITOARE LA INTEGRAREA EDUCAȚIONALĂ

Sarcina: alegeți 4-5 articole/aliniate din documentele de politică educațională prezentate și analizați-le conform tabelului de mai jos.
(nota 1: un articol poate avea mai multe aliniate, prin urmare va puteți alege un singur aliniat din acel articol)

*toate articolele/ alineatele sunt publicate în


Ordinul pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru elevii, copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale
speciale integraţi în învăţământul de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr.785/ 4.XI.2011

Numărul articolului și Ideea centrală a Resurse necesare Responsabili cu Acord /


documentul în care a articolului pentru aplicarea implementarea dezacord
fost publicat* acestuia argumentare
Articolul 6 Integrarea eficientă a Servicii de asistenţă CJRAE/CMBRAE Acord- se asigură integrarea
persoanelor cu CES psihopedagogică pentru persoanelor cu CES atât în
persoanele integrate şi sistemul de învăţământ, dar şi în şi
servicii de consultanţă de către societate
pentru cadrele didactice
din şcoala incluzivă,
familie şi ceilalţi elevi
Articolul 8, alineatul 1 Condiţiile necesare Studii universitare de Ministerul Educaţiei, Dezacord- deşi se asigură atât
ocupării postului de licenţă, cu alegere din 3 Cercetării, Tineretului şi pregătirea psihologică, precum şi
prof de sprijin şi specializări Sportului cea didactică şi practică, pentru a
itinerant Master didactic cu durata Universităţi şi facultăţi de grăbi integrarea pe post în
de 2 ani profil beneficiul persoanelor cu CES,
Stagiu de practică timp de Unităţi de învăţământ poate ar fi mai potrivită eliminarea
1 an şcolar Cadre didactice universitare, masterului de 2 ani şi realizată o
mentori continuare de studii de 1 an, prin
care să se asigure pregătirea
pedagogică.

De asemenea, este necesară


pregătirea în disciplinele
psihologice şi pentru cei care au
specializarea în pedagogie.
Articolul 25 Asigurarea egalităţii Recomandări formulate în Ministerul Educaţiei Acord- se atrage atenţia asupra
de şanse la evaluări, certificatul de orientare Naţionale,Cercetării, Tineretului accesibilizării/adaptării condiţiilor de
examene, concursuri şcolară şi profesională şi Sportului examinare. Accesibilizarea/adaptarea
naţionale şi locale Legea nr.1/2011 CJRAE/CMBRAE este în legătură direct cu egalitatea
de şanse- egalitatea de şanse se
realizează doar prin
adaptare/accesibilizare
Articolul 3, punctul d Definiţia cerinţelor Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Dezacord- în rândul persoanelor cu
educaţionale special Tineretului CES trebuie incluse şi persoanele
(CES) Unităţile de învăţământ de masă supradotate.
Cadre didactice de sprijin şi
itinerante
Legea 1/2011
CJRAE/CMBRAE