Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare sumativ la fizică clasa VIII.

Modulul:Fenomene electrice.

I. Răspundeţi succint la itemii 1-3 conform cerinţelor.


1. Continuă propoziţiile astfel încît ele să fie adevărate: 3p
a) Pentru a obţine curent electric într-un conductor, trebuie creat şi menţinut în el
un___________________.
b) La conectarea în_________________a doi consumatori intensitatea curentului este aceeşi prin
fiecare dintre ei.
c) Puterea curentului electric în circuit poate fi măsurată direct cu ajutorul
___________________________.
2.Stabileşte corespondenţa dintre următoarele mărimi fizice şi unităţile lor de măsură: 3p
Tensiunea electrică %
Rezistivitatea V
Lucrul curentului electric kWh
Ω·m
3. Determină valoarea de adevăr a următoarellor afirmaţii, marcînd A, dacă afirmaţia este
adevărată, sau F, dacă aceasta este falsă: 3p
a) Tensiunea electrică este o mărime fizică vectorială. A F
b) Rezistenţa electrică este direct proporţională cu tensiunea aplicată la capetele ei. A F
c) La conexiunea în paralel a conductoarelor intensitatea curentului este egală cu suma
intensităţilor curenţilor ce le străbat. AF

II. În itemii 4 -7 scrie rezolvarea problemelor.

4. Determinaţi cantitatea de sarcină şi numărul de electroni ce trece prin secţiunea transversală a 3p


conductorului în 2 sec, dacă intensitatea curentului stabilit este de 160mA. ( e=1,6·10-19 C)

5. Puterea unui motor electric este de 100 W. Determinaţi tensiunea la bornele motorului, dacă 2p
rezistenţa este 484 Ω.

6. Cîte spire din sîrmă de nicrom cu diametrul secţiunii de 1 mm trebuie utilizate pentru confecţionarea
unei bobine de raza 3 cm cu rezistenţa electrică de 52,8 Ω? 4p
-6
(rezistivitatea nicromului este de 1,1·10 Ω·m)

7. La bornele unei surse de curent avînd tensiunea electromotoare de 4,5 V şi rezistenţa interioară de
0,2 Ω este conectat un consumator cu rezistenţa de 8,8 Ω. Să se calculeze intensitatea curentului
din circuit şi cantitatea de căldură degajată în consumator în 2 minute. 4p

III. Scrie rezolvarea completă a situaţiilor de probleme propuse.


8. Un încălzitor electric este parcurs de un curent de 2,5 A şi în timp de 40 min încălzeăte 2 l de apă de la
200C pînă la 100 0C. Determină randamentul instalaţiei, dacă tensiunea de la bornele circuitului este
egală cu 120 V. (capă=4,19 kJ/(kg·0C)) 5p

9. Toate rezistoarele din figura alăturată sînt identice egale cu R. Calculează rezistenţa echivalentă a
circuitului, dacă rezistenţa firelor de legătură se negligează.
4p
Subcompetenţele:

-Recunoaşterea definiţiilor mărimilor fizice.


-Recunoaşterea legilor curentului electric.
-Aplicarea noţiunilor la rezolvarea problemelor.

Obiectivele:
1. Să completeze propoziţiile propoziţiile aşa încît ele să fie adevărate.
2. Să determine valoarea de adevăr a propoziţiilor.
3. Să asocieze mărimile cu unităţile de măsură a lor.
4. Să rezolve situaţiile-probleme.

Matricea de specificaţii
Domenii Nr.de Cunoaştere şi Aplicare Rezolvare de Total
ore înţelegere problemă %
Conţinuturi
Curentul electic 2 3,33 /0,29 4,45/0,4 3,33 /0,29 11,11
continuu. (0,5) (0,5)

Intensitatea curentului 2 3,33/0,29 4,45/0,4 3,33/0,29 11,11


(0,5) (0,5)
Tensiunea electică 2 3,33/0,29 4,44/0,4 3,33/0,29 11,11
(0,5) (0,5)
Retistenţa elctrică 2 3,340,29 4,44/0,4 3,340,29 11,11
(0,5) (0,5)
Legea lui Ohm pe o 4 6,67/0,6 8,88/0,79 6,67/0,6 22,22
prţiune de circuit. (1) (1) (1)
Legarea
cinductoarelor.

Legea lui Ohm pentru 3 5,00/0,45 6,67/0,6 5,00/0,45 16,67


circuit întreg. (0,5)

Lucrul şi puterea 3 5,00/0,45 6,67/0,6 5,00/0,45 16,67


curentului electric. (1)
Legea lui Joule. (0,5)

Total 18 ore 30 % (2) 40% (4) 30% (3) 100 %


Barem de evaluare a testelor.
Nr. Soluţii Punctajul Punct maxim
itemi
1 a) cîmp electric Pentru fiecare răspuns corect cîte 1p 3p
b) serie
c) watmetru
2 V, Ω·m, kWh Pentru fiecare răspuns corect cîte 1p 3p
3 a)F, b)F, c) A Pentru fiecare răspuns corect cîte 1p 3p
4 q= 0,32 C I=q/t 1p 3p
N=2·1018 q=I·t 0,5p
N=q/e 1p
18
N=2·10 0,5

5 U=220V 1. P=U2/R 1p 2p
2. U= P  R 0,5p
3. U=220V 0,5p
6 N=209 spire 1. R=(ρ·l)/s 1p 4p
2. l= (R·s)/ρ 0,5p
3. s=π·d2/4 0,5p
4. L=2·π·r 0,5p
5. N=l/L 0,5p
6. N=209 1p
7 I=0,45 A 1. I= ε/(R+r) 1p 4p
Q=213,84 J 2. Q=I2R·t 1p
3. I=0,45 A 1p
4. Q=213,84 J 1p
8 η =93% 1.η = Lu/Lc 0,5p 5p
2. Lu =Q=m·c·∆0t 1p
3. Lc=I·U·t 1p
4. m=ρ·v 0,5p
5. η = ρ·v c·∆0t/UI 1p
6. η = 93%

9 6/11R 5p

Schema de notare
Procentul 0-1% 2-15% 16- 26- 36- 51- 66- 76- 86- 96-
din 25% 35% 50% 65% 75% 85% 95% 100%
punctajul
maxim
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punctaj 0-2 3-4 5-7 8-10 11-16 17-20 21- 23 24-27 28-30 31-32

S-ar putea să vă placă și