Sunteți pe pagina 1din 12

EVALUARE

FINALĂ

GRUPA MARE A
AN ŞCOLAR 2016 – 2017
GRĂDINIŢA CU PPNR. 16 SIBIU
EDUCATOARE: PALCU ALINA IOANA
NIVEL II 5-7ANI
Grupa mare A
An şcolar 2016-2017

Scopul evaluării:Valorificarea potențialului psihic și fizic al fiecărui copil în vederea stabilirii


nivelului de pregătire, a volumului de cunoștințe, priceperi și deprinderi
Efectivul de copii:28
Perioada de evaluare:2 saptamani

ACTIVITĂŢI TEMA MATERIAL ITEMI Comportament


PE DOMENII ACTIVITĂŢILOR DIDACTIC OBIECTIVE
EXPERIENŢIA MIJLOACE DE URMĂRITE
LE REALIZARE
Domeniul ,, Povești Siluetele -să 1. Recunoaște Se acorda
Limbă şi amestecate!” personajelor recunoască personajul din următorul
comunicar -joc didactic din povesti, personajul din imagine. 1p tip de
e imagine; 2. Spune din ce comportam
imagini din
Educarea -să spună din povestea face ent în
limbajului „Anotimpuril povesti, ce poveste parte personajul. funcție de
e” face parte 1p puncajul
Imagini cu
-povestea personajul; 3. Găsește un alt obținut.
educatoarei anotimpuri -să găsească final povestirii.
un alt final 1p 8-10 p: A
Imagini din
Anotimpul povestirii; 4. Alcătuiește 5-7 D
preferat poeziile -să propoziții pe 0-5 NS
-concurs de învățate (De povestească în baza imaginilor
recitare pe-o bună câteva prezentate.2p
poezii- dimineată, propoziţii 5. Recită o
Toamna, simple poezie la
,,Propoziții, Iarna, secvenţele alegere. 1p
cuvinte, prezentate; 6.Desparte in
Vestirorii
silabe, -să se silabe cuvintele
primăverii, exprime date si stabilește
sunete” De Paște corect în numărul
-joc didactic propoziții din cuvintelor. 2p
-fișa de punct de 7. Colorează
exerciţiu lucru vedere imaginile care
Cuvinte. gramatical; încep cu sunetul
Sunete. -să A. 2p
Silabe. recunoască, să
denumească,
să descrie pe
baza
imaginilor,
aspecte
caracteristice
fiecărui
anotimp;
-să recite clar,
corect ,
expresiv cu
tonul și
mimica
,adecvate
poeziile
învățate în
cursul anului;
-să formuleze
propoziții cu
2, 3 cuvinte;
-să stabilescă
numărul
cuvintelor din
propoziție;
-să despartă
cuvintele date
în silabe;
-să identifice
sunetul inițial
dintr-un
cuvânt;
Domeniul Numără și -să numere 8-10 p: A
Ştiinţă socotește!” corect de la 1 1. Numără 5-7 D
Activitatea -exercițiu cu la 10 și de la elementele 0-5 NS
matematică material 10 la 1; fiecărei
individual -să grupe și
recunoască unește cu
,,Încărcăm cifrele; cifra
trenul -să raporteze corespunzăt
anotimpurilo Jetoane corect oare.1p
r?,, Cifre numărul la 2. Completeaz
-joc logic magnetice cantitate; ă grupele ,
Planșe cu -să formeze atfel încât
Răspunde probleme grupe cu numărul de
repede și bine ilustrate elemente elemnte din
Joc didactic Fișe de lucru identice să fiecare
coloreze grupă să
Viitori școlari grupa cu cele corespundă
Joc didactic mai multe cu cifra din
obiecte etichetă. 1p
-să deseneze 3. Colorează a
tot atâtea linii 3 a, a 4-a, a
verticale cât 7-a și a 8-a
le arată cifra floare. 1p
din imagine; 4. Pune
-să paharele din
recunoască, sa raft pe cele
denumească, 2 mese. 1p
să descrie 5. Desenează
figurile pe tort tot
geometrice atâtea
prezentate, să lumânări
le coloreze cu câți ani ai
culorile implinit. 1p
indicate: roșu 6. Compune
pătratele, problema,
albastru rezolvă
cercurile,galb operația și
en încercuiește
triunghiurile. rezultatul
-să rezolve corect. 1p
adunări și 7. Colorează
scăderi cu 1-2 cu roșu
unități în cercurile,
limitele 1 – pătratele cu
10; verde și
-să deseneze triunghiurile
obiectele ca cu albastru.
rezultat al 1p
operațiilor 8. Colorează
efectuate și doar figurile
cifra geometrice
corespunzătoa din care poți
re desena o
-să casă. 1p
recunoască 9. Desenează
semnele =, -, figurile
+; geometrice
-să precizeze în șir
vecinii respectând
cifrelor date; ordinea în
care se
succed. 1p

Domeniul „Când se -să 8-10 p: A


Ştiinţă întâmplă?” -imagini cu recunoască, să 1.Denumește 5-7 D
Cunoaştere –Joc didactic anotimpurile denumească, anotimpurile. 2p 0-5 NS
a mediului și cu să descrie pe 2. Coloreaza
„La revedere femomene baza anotimpul
grădiniță” specifice imaginilor, primăvara. 1p
-convorbire cu acestora aspecte 3. Prezcizeaza
suport - imagini caracteristice care fructe se
despre fiecărui coc primavara-
cunoașterea anotimp ; vara. 1p
mediului -să rezolve 4 Incercuieste
înconjurător sarcinile de pe fructele de
fișă; toamna. 2p
-să 5. Coloreaza
recunoască, să legumele. 2p
denumească 1. Formeaza o
părțile multime cu 3
corpului legume. 1p
uman;
-să facă
asocieri logice
între diferite
obiecte, fiinţe;
-să precizeze Precizeaza
regulile de reguli de
Imagini cu comportare comortare
comportame civilizată în civilizata in
nte pozitive diferite diferite
si negative situaţii date; situatii.2p
-să sesizeze Analizează fapte
Fisa de lucru coportamentel ale personajelor
Ce e rau, ce e negative ale în raport cu
„Anotimpul
e bine? copiilor din normele
meu
imaginile morale,2
preferat” –
Domeniul prezentate, să Alege imaginile
convorbire cu
Om şi le dezaprobe; care reprezintă o
suport
Societate -să dea faptă bună,
ilustrativ
Educaţie exemple de motivând
„Amintiri din
pentru poveşti, alegerea făcută,
grădiniță”
societate poezii cu Denumește
convorbire cu
comportament faptele negative
suport
e prezentate în
ilustrativ
pozitive/negat ilustrații,
ive ale precum și
personajelor. consecințele
acestora,
Formulează
corect mesajul
transmis de
ilustrații,

Domeniul „Tabloul -să ilustreze 1. Denumește


Om şi anotimpurilo aspecte ale materialele de 8-10 p: A
Societate r” anotimpurilor; lucru, precizând 5-7 D
Activităţi -colaj -să lipească întrebuințarea 0-5 NS
practice (decupare diferite forme lor. 2 puncte
lipire) pe suprafeţe, 2.Lipeste 4
„Amintiri realizând copaci in
fermecate, în colaje; casetele
ordine -să ducă la corespunzatoare
așezate și bun sfârşit pentru realizarea
corect lucrarea tablourilor.2 p.
numărate începută; 3.Decupeaza si
-activitate -să participe lipeste elemente
gospodărească activ la specifice
rezolvarea fiecarui
unor sarcini anotimp,
gospodărești motololeste
hartia, .4p
-să reţină 1. Interpretează 8-10 p: A
textul şi cântecele, 5-7 D
melodia respectând 0-5 NS
Cântece cântecului; linia
(Acum e -să asculte şi melodică.2p
toamnă, da, să interpreteze 2. Execută
Acum e cântece scurte mișcări
iarnă , da, E respectând sugerate de
iarnă iar, înălţimea textul și
Toamna sunetelor; melodia
darnică, -să execute cântecului.2
„Cântece
Primăvara, mişcări p.
despre
Domeniul Înfloresc ritmice pe 3. Respiră
anotimpuri”
Estetic şi grădinile, melodie corect în
concurs
Creativ Fructele) sugerată de timpul
muzical
Educaţie text; interpretării
„La revedere
muzicală -să cântecului.
grădiniță”
recunoască 2p
joc ritmic
după un 4. Cântă încet,
fragment tare, lent,
melodic jocul rapid,
cu cântec; potrivit
-să meargă cerinței.2p.
mai repede, 5. Recunoaște
mai încet sau sunetele
mai rar după înalte/joase,
bătăile din scurte/lungi.
palme. 2p.

Domeniul 1.DESEN -să aplice 1. Denumește 8-10 p: A


Estetic şi „Anotimpul culoarea pe o instrumentele 5-7 D
Creativ preferat?” -creioane suprafaţă de lucru.2p 0-5 NS
Activitate –pictură colorate, foi liberă; 2. Trasează linii,
2.PICTURĂ puncte, pentru
artistico- albe, -să obţină
„Vaza cu a reda
plastică acuarele, efecte plastice elemente
flori” pensule prin specifice
îmbinarea anotimpului
culorilor; preferat. 3p.
-să redea 3. Folosește
forme de culorile
dimensiuni şi diferite
culori diferite nuanțe de
prin aplicarea albastru
unor tehnici pentru
acoperi cu
ale
culoare vaza
modelajului; de flori.2p
-să 4. Traseaza linii,
recunoască și puncte,
să denmească foloseste
materialele tehnica
folosite. amprentarii
pentru a
realiza
petalele
florilor.. 2p
5. Analizează
critic și
autocritic
lucrările. 1p
-să execute 1. Execută 8-10 p: A
corect exerciții de 5-7 D
deprinderile mers, 0-5 NS
motrice de alergare și
bază învăţate: săritură,
mers, păstrând
-cd cu alergare, poziția
muzică săritură, corectă a
pentru copii aruncare; corpului,
-să 2. Respectă
dovedească poziția
însuşirea unor corectă a
calităţi corpului
„Spotivii la
motrice: pentru
Domeniul concurs”
viteză, comenzile
Psiho- –parcurs
îndemânare, „Drepți!”,
Motric aplicativ
rezistenţă; „Pe loc
Educaţie „Să cântăm
-să execute repaus”, „La
fizică să dansăm”
corect, în dreapta”,
-euritmie
ritmul cerut „La stânga”,
exerciţiile 3. Răspunde
fizice; prompt la
-să execute comenzile
corect și rapid date,
diferite 4. Aleargă spre
mișcări la direcția
comandă, indicată,
raportându-se 5. Respectă
la un reper regulile
dat. stabilite în
cadrul
jocului,
Evaluarea finală de la sfârşitul grupei mari a urmărit gradul de progres al fiecărui
copil în parte şi al grupei în ansamblu de la evaluarea iniţială si până acum. Pe lângă funcţiile
de măsurare, de diagnosticare si de prognozare, s-a pus accent pe funcţia de reglare a
demersului didactic care urmăreşte în primul rând dezvoltarea aptitudinii de şcolaritate.

     Acest lucru a determinat elaborarea si punerea în practica a unor modalităţi si


forme cât mai eficiente de realizare a evaluării, prin care sa se surprindă cât mai fidel si sa
oglindească clar performantele preşcolarului în raport cu obiectivele stabilite.
NR NUME PRENUME D.L.C. D.Ş. D.S. D.O.S. DOS D.E.C. D. D.P.M     
. Ed. Act. Cun. Ed.pt. Act. Ed.mu E. Ed. fizică
CR limbaj Mat. Med. soc. practică z C.
T. Act  A
vâ .art nd
.-
în pl.
A A D A A A
1 AVRAM CĂLIN A D
2 D A A A A A
BĂDILĂ DARIA A D
3 A A A A A A
BELIA MATEO A A
4 A D A A A A
BENA MARIUS A A
5 A D A A A A
BENA MIHAELA A A
6 A A D D A A
BENCHEA IOAN A A
7 A A A D A A
BOSNEA SOFIA A A
8 A A A A A A
BUDA THEODOR A A
9 CHIOREAN A A A A A A
RITA A D
10 D A D A A A
DAVID MIRUNA A A
11 D A A D A A
DRAGA SARAH A A
12 DRAGOMAN A D A A
ALBERT A A A A
13 A A D A A A
GÂNDILĂ ARRIS A A
14 GOIA A A A A A A
RAISA A A
15 IANCU D D D A D D
IANIS A D
16 D A A A A A
IVAN ALEXANDRA A A
17 A A A A A A
MADINA IONUŢ A A
18 D A A A A A
NECULA ALESIA A A
19 A A A A A A
OLARIU ABIGAIL A A
20 A A A A A A
PĂUNA
ANAMARIA A A
21 A A A A A A
ROTAR ARIANA A A
22 A A A A A A
SPATACEAN
RADU A A
23 A A A A A A
ȘOAITĂ ALESIA A A
24 A D D A A A
TOROCZKAY
MARCU D A
25 A A A A A A
VAIDA IOAN A A
26 A A A D D A
RUSU
ALEXANDRU A D
27 NS NS NS D NS D
OLARIU SOPHI D NS
28 A D A A A A
DĂNEASĂ FILIP A A
vedere faptul ca pe parcursul acestui an şcolar s-a lucrat tot mai mult abordând conţinuturile
din perspectiva activităţilor integrate, am considerat necesar ca si evaluarea sa se facă
abordând conţinutul din aceleaşi perspective. Pentru a nu abuza de fisele de lucru, am selectat
si aplicat probe de evaluare care sa permită preşcolarului sa se manifeste liber, creativ si astfel
s-au constatat mai uşor cunoştinţele dobândite si capacitatea de aplicare a acestora în practica.

     Evaluarea prin activităţile integrate, datorita posibilităţii pe care preşcolarul o are


de a se folosi de cât mai multe materiale, el are prilejul sa aplice cunoştinţele din mai multe
domenii, exersându-si capacităţile de transfer.

CENTRALIZATOR EVALUARE SUMATIVĂ

COMPOR ED. CUN ACT. ACT.A ED. ED. ACT. ED. TOT

TAMENT LIMB MED. MATE RT-PL MUZ SOC PRT FIZ


A 23 22 21 25 21 24 20 27 183
D 5 5 6 1 7 3 7 1 36
NS 0 1 1 1 0 1 1 0 5

Interpretarea datelor:
EDUCAREA LIMBAJULUI ACTIVITĂ-I MATEMATICE
NS
4%
D
D
18% 21%

A A
82% 75%

ACTIVITĂŢI ARTISTICO PLASTICE EDUCAŢIE MUZICALĂ


D NS
4% 4%
D
25%

A
A 75%
93%

EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE ACTIVITĂŢI PRACTICE


NS NS
D 4% 4%
11%
D
25%

A
A 71%
86%

EDUCAŢIE
D FIZICĂ
4%

A
96%
REZULTATE FINALE ALE EVALUĂRII PE DOMENII DE EXPERIENŢIALE
NS
2%
D
16%

A
82%

PROGRESUL PREŞCOLARILOR PE PARCURSUL GRUPEI MARI


A D NS

81 13 183
130 5

36

EVALUARE INIŢIALĂ
EVALUARE FINALĂ

Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce


priveşte nivelul de cunoştinţe , priceperi , deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul
anului şcolar, şi deci o evoluţie în ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi
socio-afectivă a copiilor , astfel încât toţi preşcolarii grupei pot urma cu succes ciclul
primar.