Sunteți pe pagina 1din 1

 

                             
PROGRAM  TRAINING    
 
 
 
   
DATA:  02.03.2019  
LOCAȚIE:  CINEFEEL,  BRĂILA  
INTERVAL  ORAR:  10.00  –  17.00  
 
 
09.45  –  10.00  –  Sosirea  participanților  
 
10.00  –  11.00  –  Prezentarea  programului  și  a  obiectivelor  CinEd  
-­‐  Prezentarea  materialelor  pedagogice  și  a  modului  de  lucru  
-­‐  Prezentarea  platformei  și  resurselor  online  
 
11.00  –  11.30  –  Prezentarea  filmului  care  va  fi  proiectat  
-­‐  Activități  care  se  pot  realiza  înainte  de  vizionarea  unui  film  
 
11.30  -­‐  13.00  –  Vizionarea  unui  film  din  catalogul  programului  CinEd  
 
13.00  –  13.30  –  Pauză  de  masă  
 
13.30  –  15.30  –  Analiza  cinematografică  a  filmului  vizionat  
    -­‐  Stabilirea  structurii  filmului  
    -­‐  Stiluri  și  procedee  cinematografice  
    -­‐  Analiza  unui  cadru,  a  unei  secvențe  și  a  unei  fotograme  din  film.  Definirea  conceptelor  
de  cadru,  secvență  și  fotogramă  
    -­‐  Tipuri  de  activități  și  exerciții  care  pot  fi  realizate  după  vizionarea  unui  film  
 
15.30  –  16.30  –  Corespondențe  între  filmul  vizionat  și  celelalte  opere  din  catalogul  CinEd  
    -­‐  Stabilirea  unui  dialog  între  cinema/filmul  vizionat  și  alte  arte  sau  domenii  
    -­‐  Paralelism  între  imagini  
 
16.30  –  17.00  –  Sesiune  de  întrebări.  Remarci  finale