Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si prenume……………………………………

Clasa………………
Data……………

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

4p I. Definiți noțiunile:
Chimie-

Substanță -

2p II. Ce studiază chimia?

2p III. Care este corelația dintre chimie și alte științe?

6p IV. Enumeră 6 vase utilizate în laboratorul chimic.

6p V. Explică, în ce mod contribuie chimia la sporirea calității vieții?