Sunteți pe pagina 1din 1

FENOMENE FIZICE ŞI CHIMICE

Definiţie: Fenomenele sunt transformările pe care le suferă substanţele.


fizice (transformări ce nu modifică compoziţia substanţei)

Fenomene

chimice (transformări care modifică compoziţia substanţei)

A) Completaţi spaţiile punctate cu tipul fenomenului prezentat:

topirea gheţii arderea hârtiei ruperea hârtiei indoirea sârmei

...................................... ................................. ............................... .........................................

ruginirea fierului evaporarea apei alterarea alimentelor fermentarea mustului

................................... ................................ .................................... .......................................

B) Denumiţi fenomenele observate mai jos şi precizaţi tipul lor:

..............................................................................
..............................................................................
.