Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele :Epure Mihai

cl IX D

                                                   
                                                                   

                                                                    Test  Relieful Terestru 

I. Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă:

1. Bazaltul este o rocă de tip : magmatică.


2. Calcarul este o rocă de tip : sedimentară.
3. Lanţurile montane submarine formate prin consolidarea magmei, se numesc : dorsale.
4. Bazinele oceanice noi s-au format prin evoluţia : rifturilor.
5. Lanţurile de munţi tineri ai Pământului s-au format în orogeneza : alpină.
6. Eroziunea, transportul şi acumularea sunt procese geomorfologice desfăşurate de : aer, apă
și viețuitoare.
7. Alunecările de teren sunt favorizate de prezenţa unui substrat : argilo-marnos.
8. Lunca numită şi albia majoră a unui râu este o formă de relief dezvoltată prin procesul de :
erozine.
9. Ţărmul cu insule şi canale este specific  regiunii litorale a : Mării Adriatice.