Sunteți pe pagina 1din 5

Jocul ielelor

de Camil Petrescu

TEMA ȘI VIZIUNEA DESPRE LUME

Poet, prozator, publicist și dramaturg, inovator al tehnicii dramatice și al formulei


romanești, Camil Petrescu marchează sincronizarea literaturii naționale cu modalități
estetice universale. Concepută ca ”dramă a imperativului violent și categoric al dreptății
sociale”, prima variantă a ”Jocului ielelor” dateazî din 1916, fiind scrisă sub impulsul
indignării în fața contrastelor pe care le oferea societatea epocii: pe de o parte,
atrocitățile Primului Război Mondial, pe de altă parte, nepăsarea societății, a clasei
conducătoare (la vârsta de 22 de ani, tânărul scriitor asistă la o ”bătaie cu flori” la
șosea, unde echipaje elegante ale doamnelor din protipendadă se joacă frivol de-a
războiul. Piesa este refăcută în anul 1918 și revizuită în forma finală în 1946, când este
publicată în volumul de ”Teatru”.

Piesa este conceptă ca ”dramă a absolutului”, îndepărtându-se polemic de


formulele tradiționale. Acțiunea ”dramei absolutului” se definește pritr-o ”cauzalitate
dramatică absolută, adică imanența conștiinței”: adevăratul conflict nu constă în lupta
omului cu datele exterioare (destinul sau fatalitatea), nici în conflictul dintre personaje, ci
se structurează ca acte de cunoaștere, relevații succesive condiționate de nevoia
absolutului.

Viziunea artistică se definește prin autenticitate, spirit polemic, anticalofil, prin


afirmarea unei personalități puternice, cu o structură lăuntrică irepetabilă. În centrul
piesei se află un spirit absolutizant, intransigent, incapabil să reconcilieze datele lumii
numenale (numen = Lucru în sine cunoscut numai prin rațiune, în opoziție cu fenomenul
cunoscut senzorial ) (”utopia”) cu circumstanțele concrete ale unei realități ostile
(”realia”).

La nivel tematic, piesa este în primul rînd o dramă socială, prezentând câteva
mostre de viață cotidiană, cu aspectele ei precare: existența mizeră a tipografilor, a unei
familii de artiști, aureolată tragic de o sinucidere colectivă, nepăsarea cinică a
burgheziei, suferința surdă a unui deținut socialist, ale cărui idealuri sunt lamentabil
aneantizate (Care a fost distrus în întregime, care a fost redus la nimic.) în închisoare.
”Jocului ielelor” este și o dramă moral-gnoseologică în sistemul axiologic (valoric) a lui
Gelu Ruscanu, răul provine din indiferență și din persistența erorilor. Odată ce ajunge la
cunoașterea carențelor sociale, protagonistul tinde să le elimine și să instaureze binele
absolut. Astfel, Gelu Ruscanu, directorul ”Dreptății sociale”, urmărește să publice în
ziarul său o scrisoare compromițătoare pentru Șerban Saru Sinești, Ministrul
Justiției:”noi urmărim legea pură și ideea de dreptate însăși”. Natura analitică a
protagonistului începe să se arate odată ce este pus față-n ffață cu trecutul său și al
tatălui, un supraeu (Freud), la care se raportează permanent pentru a-și valida sistemul
de valori.

Titlul dramei are rezonață în mitologia populară românească și devine o metaforă


pentru iureșul fascinant al ideilor. Individul temerar care contemplă jocul ielelor (ființe
zănatice, făpturi supranaturale, ipostaze ale parcelor (parcă - Fiecare dintre cele trei
zeițe ale destinului oamenilor, reprezentate, în mitologia romană, cu chipul unor femei
bătrâne, dintre care una torcea, alta depăna, iar a treia tăia firul vieții oamenilor ) zeițe
care țes destinul) se lasă antrenat în tumultul ideilor. Personaj ”raisonnear” (personaj
care reflectează asupra acțiunii unei opere literare, a unei piese de teatru, a unui film
sau asupra celorlalte personaje), Penciulescu evocă mitul ielelor-ideilor care invadează
conștiința: ”cine a văzut ideile devine neom, ce vrei?”.

Tehnica dramatică antrenează evenimentele ăntr-o derulare coerentă, într-o


gradare care accentuează tensiunea interioară a personajului. Acțiunea în sine este
dublată de lungi dezbateri despre dragoste și trădare, despre datorie și onoare, despre
ideal și compromis. Acumularea treptată de evenimente și idei se înscrie într-un traseu
al cunoașterii, pe care-l parcurge Gelu Ruscanu.

Conflictul dramatic se dezvoltă pe mai multe planuri: conflictul social-politic


(relația dintre Gelu Ruscanu și Șerban Saru-Sinești), conflictu ideologic (între credința
în absolut a lui Ruscanu și reprezentările relative ale socialistului Praida) și conflictul
eroului cu sine însuși (Ruscanu nu acceptă compromisul în ciuda imortalității cu care se
confruntă).

Limbajul este adesea solemn, intelectual, nervos, cu metafore avântate, în tonuri


de meditație gravă. În duelul verbal al ”sufletelor tari”, enunțurile au adesea caracter
gomic.

Depășind contradicțiile unei iubiri eșuate, Gelu Ruscanu își făurește un alt crez,
militând pentru apărarea ideii de dreptate absolută. O scrisoare de dragoste a Mariei
Sinești, adresată lui Gelu este și documentul prin care se dezvăluie o crimă: Șerban
Saru-Sinești pare să o fi ucis pe bătrâna Manitti, pentru a-i distruge testamentul și a o
moșteni. Piesa se deschide cu hotărârea lui Ruscanu de a publica scrisoarea în ziarul
său, dacă Saru-Sinești nu renunță la portofoliul de ministru al justiței. Decizia cristalizată
se va dovedi însă un lung proces de amânări, pentru că Irena Ruscanu, mătușa care l-a
crescut pe Gelu, îi cere eroului să renunțe la campania împotriva ministrului, în numele
unui ideal sacru: amintirea tatălui său. Protagonistul trăiește acum o primă revelație, o
răsturnare a imaginii paterne: cu ani în urmă, Sinești l-a acoperit moral și financiar pe
Grigore Ruscanu, când acesta delapidase o sumă importantă de bani, pierduți la jocuri
de cărți.

Echilibrul fragil în care se află protagonistul se strică odată cu confruntarea


direactă cu Saru-Sinești, un versat politician burghez, lipsit de scrupule. Avocat cu
reputație, ministrul își dezarmează adversarul invocând amintirea unui om, pe care l-au
iubit amândoi. Cel mai tulburat este Gelu care trăiește o a doua revelație: află că tatăl
său nu a murit într-un accident de vânătoare, ci s-a sinucis după ce s-a ruinat din cauza
unei actrițe oarecare, Nora Ionescu. Saru-Sinești înțelege că eroul a moștenit firea
fanatică, însetată de absolut a tatălui său, Grigore Ruscanu. Cu o fină intuiție a
psihologiei umane, Sinești oferă, în schimbul tăcerii, eliberarea din închisoare a unuia
dintre luptătorii muncitorimii, Petre Boruga, cu care Ruscanu e solidar.

Așadar, ”Jocului ielelor” este o dramă a contradicțiilor, în care o conștiință


absolutizantă, intră în conflict cu o realitate meschină. Protagonistul aplică procustian
sistemul adevărurilor eterne la circumstanțele relative ale lumii fenomenale, de aceea
își periclitează existența și alege să repete destinul tatălui său, mergând pe calea
sinuciderii.

S-ar putea să vă placă și