Sunteți pe pagina 1din 68

1.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

Legendă:MEM – Matematică şi explorarea mediului ●CLR – Comunicare în limba română●DP – Dezvoltare personală● AVAP – Arte vizuale şi abilităţi practice ● MM
– Muzică și mișcare● P-Î = predare-învățare●R = recapitulare●LDCD = la dispoziția cadrului didactic

UNITATEA DE DISCIPLINA COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. ORE SĂPTĂMÂNA OBS.


ÎNVĂȚARE SPECIFICE ALOCATE
MEM 2.1. Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte R – 7
4h/săpt. 3.1., 3.2. matematice LDCD –1
5.1., 5.2. Orientare spaţială şi localizări în spaţiu TOTAL – 8
6.1., 6.2. Repere/direcţii în spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în
faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical,
oblic
Sortarea şi clasificarea obiectelor/simbolurilor/conceptelor
simple după criterii variate
Aprecierea globală, compararea numărului de elemente a două
mulţimi prin procedee variate, inclusiv punere în corespondenţă.
Numărare. Modele repetitive. Măsurarea lungimii folosind unităţi
nonstandard
CLR 1.1.,1.2., 1.4. Comunicare orală R–8
5h/săpt. 2.1., 2.2. Acte de vorbire – a saluta persoane cunoscute, a se prezenta, a LDCD – 2
2.3.,2.4. identifica un obiect, o persoană, a formula o rugăminte; TOTAL – 10
3.4. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate;
I – II
Enunţul. Dialogul – formularea de întrebări şi răspunsuri despre
1.PRIMII PAȘI
membrii familiei, despre jocuri și jucării, prieteni, animale, reguli
de igienă. Povestirea după imagini
DP 1.1. Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos R–2
2h/săpt. 1.2. Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de LDCD – 2
ceilalţi TOTAL – 4
Cine sunt eu?

AVAP 1.1., 1.2., 1.3., Desen, colaj TOTAL – 4


2 h/săpt. 2.1., 2.3. Desen liber, decorații simple
Punct, linie.
Rupere, tăiere, decupare după contur şi lipire a hârtiei

MM 2.1. Cântare vocală în grup şi individual TOTAL – 4


2 h/săpt. 3.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia,
sincronizarea
2.DESPRE MINE MEM 1.1., 1.2. Corpul omenesc.Părţi componente şi rolul lor P-Î – 16 III – VII
1.3., 1.4. Simţurile R–2
1.5., 1.6. Igiena corpului LDCD – 2
3.1., 3.2. Hrana ca sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi TOTAL – 20
4.1., 4.2. dezvoltare; igiena alimentaţiei
5.1.,5.2. Numere naturale de la 1 la 5: recunoaştere, scriere,
comparare, ordonare
Adunarea şi scădereaîn concentrul 0 – 5, prin numărare
Probleme simple de adunare sau scădere cu 0 – 5 unități cu
suport intuitiv

CLR 1.1.,1.2. Comunicare orală P-Î – 20


1.3.,1.4. Dialogul.Formularea de întrebări şi răspunsuri R–2
2.1.,2.2. Forme ale discursului oral.Povestirea după imagini LDCD – 3
2.3.,2.4. Citire/Lectură TOTAL – 25
3.2.,3.4. Propoziţia/Enunţul (fără teoretizări)
4.1. Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
Scriere/Redactare
Elemente grafice care intră în componenţa literelor de mână:
linii, puncte, bastonaşe, zale, bucle, semiovale, ovale, noduleţe
Elemente de construcție a comunicării
Cuvântul. Despărţirea cuvintelor în silabe. Cuvinte alcătuite din
una, două sau trei silabe,
Fonetică. Sunete specifice limbii române
DP 1.1. Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos P-Î – 8
1.2. Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de R–1
ceilalţi Trăsături fizice.Schema corporală: alcătuirea şi LDCD – 1
denumirea părţilor corpului TOTAL– 10
Igiena personală. Obiecte şi activităţi zilnice de igienă personală
Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii
pentru viaţă la şcolarul mic
Rutine şi sarcini de lucru. Reguli elementare ale noilor rutine
specifice activităţii clasei pregătitoare
AVAP 1.1.,1.2. Pictură, colaj, confecţii şi jucării TOTAL – 10
1.3. Compoziţii şi obiecte decorative
2.3., 2.4. Punct, linie, pată, formă, volum
2.5., 2.6. Decupare după contur, ștampilare, amprentare, pensulație
Tăiere, decupare, lipire a hârtiei
Foto-film
Realizare de fotografii
Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi
înregistrare
MM 1.1., 1.2., Cântare instrumentală Total – 10
1.3.2.1., 2.2., Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe bancă etc.)
2.3. Jucării muzicale improvizate (mini-maracase, tobe, lemne)

3.LUMEA DIN MEM 1.1., 1.2. Plante. Părţi componente P-Î – 8 VIII – X
JURUL MEU 1.3. Condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, căldură) R–2
3.1., 3.2. Numere naturalede la 1 la 10: recunoaştere, scriere, LDCD – 2
comparare, ordonare
TOTAL – 12

CLR 1.1.,1.2. Comunicare orală P-Î – 13


1.3.,1.4. Dialogul. Formularea de întrebări şi răspunsuri R–1
2.1.,2.2. Forme ale discursului oral.Povestirea după imagini LDCD – 1
2.3.,2.4. Citire/Lectură TOTAL – 15
3.1.,3.2., Literele mici şi mari de tipar (a, A, m, M, I, I, u, U, n, N, e,E)
3.4. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte
4.1. Propoziţia/Enunţul (fără teoretizări)
Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
Scriere/Redactare
Desenarea literelor de tipar (a, A, m, M, I, I, u, U, n, N, e,E)
Elemente de construcție a comunicării
Cuvântul. Despărţirea cuvintelor în silabe. Cuvinte alcătuite din
una, două sau trei silabe,
Fonetică. Sunete specifice limbii române

DP 2.1. Dezvoltare emoţională şi socială P-Î – 4


2.2. Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine, emoții de bază R–1
(bucurie, tristeţe, frică) în activităţi/contexte familiare LDCD – 1
TOTAL – 6

AVAP 1.1., 1.2. Desen, pictură, colaj, confecţii şi jucării TOTAL – 6


1.3. Decoraţii simple, compoziţii şi obiecte decorative
2.1., 2.2. Punct, linie, linie modulată, pată, formă
2.3.,2.4. Ștampilare, amprentare, pensulaţie
2.5. Rupere, decupare după contur și lipire a hârtiei
Foto-film
Realizare de fotografii
Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi
înregistrare
MM 1.1.,1.2. Cântare instrumentală TOTAL – 6
1.3.,1.4. Cântare cu acompaniament
2.1., 2.2. Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic
2.3.
Acompaniament de jucării muzicale realizate de copii

4.PRIETENI MEM 1.1., 1.2. Animale. Părţi componente P-Î – 12


NECUVÂNTĂTORI 1.3., 1.4. Hrana ca sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi R–2
1.5., 1.6. dezvoltare LDCD – 2
3.1., 3.2. Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10, prin numărare TOTAL – 16 XI-XIV
5.2. Probleme simple de adunare sau scădere cu 0 – 5 unități cu
suport intuitiv

CLR 1.1.,1.2. Comunicare orală P-Î – 14


1.3.,1.4. Dialogul.Formularea de întrebări şi răspunsuri R–2
2.1.,2.2. Forme ale discursului oral.Povestirea după imagini; LDCD – 4
2.3.,2.4. Citire/Lectură TOTAL – 20
3.1.,3.2. Literele mici şi mari de tipar (l, L, o, O, r, R, c, C)
3.4. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte
4.1. Propoziţia/Enunţul (fără teoretizări)
Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
Scriere/Redactare
Desenarea literelor de tipar (l, L, o, O, r, R, c, C)
Elemente de construcție a comunicării
Cuvântul. Despărţirea cuvintelor în silabe. Cuvinte alcătuite din
una, două sau trei silabe
DP 2.1. Dezvoltare emoţională şi socială P-Î – 6
2.2. Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine, emoții de bază R–1
(bucuria,furia) în activităţi/contexte familiare LDCD – 1
TOTAL – 8
AVAP 1.1.,1.2. Pictură, colaj TOTAL– 8
1.3. Compoziţii şi obiecte decorative
2.2., 2.3. Pată, formă, volum
2.4., 2.5. Rupere, mototolire, decupare după contur şi lipire a hârtiei
Amprentare, ştampilare, pensulaţie
MM 1.1.,1.2. Cântare instrumentală Total – 8
1.3.,1.4. Cântare cu acompaniament
2.1.,2.2. Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic
2.3.
Acompaniament de jucării muzicale realizate de copii
5.POVESTEA APEI MEM 1.1., 1.2. Pământul. Prezenţa apei în natură sub diverse forme (precipitaţii, P-Î – 12 XV – XVIII
1.3., 1.4. râuri, lacuri, mare) R–2
1.5., 1.6. Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet LDCD – 2
2.2. Timp. Ziua, săptămâna: denumire, ordonare TOTAL– 16
3.1., 3.2. Figuri plane/2D. Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: denumire;
5.2. conturare
6.1.,6.2. Corpuri/3D. Cub, cuboid, sferă: denumire
Lungime. Unităţi nonstandard
Colectarea şi gruparea datelor

CLR 1.1.,1.2. Comunicare orala P-Î – 14


1.3.,1.4. Dialogul.Formularea de întrebări şi răspunsuri R–2
2.1.,2.2. Forme ale discursului oral.Povestirea după imagini LDCD – 4
2.3.,2.4. Citire/Lectură
3.1.,3.2. Literele mici şi mari de tipar (p, P, ă, s, S, t, T) TOTAL – 20
3.3.,3.4. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte
4.1. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate
Propoziţia/Enunţul (fără teoretizări)
Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor pe baza unui suport intuitiv
Scriere/Redactare
Desenarea literelor de tipar (p, P, ă, s, S, t, T)
Elemente de construcție a comunicării
Cuvântul. Despărţirea cuvintelor în silabe. Cuvinte alcătuite din
una, două sau trei silabe
Vocabular. Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus

DP 2.2. Dezvoltare emoţională şi socială P-Î – 6


Comunicare şcolară eficientă. Reguli de comunicare în R–1
activitatea şcolară.Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice LDCD – 1
TOTAL – 8
AVAP 1.1., 1.2. Pictură, colaj, modelaj, confecţii şi jucării TOTAL – 8
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, jucării
2.1., 2.2. Pată, formă, volum
2.3.,2.4. Pensulație, modelare
2.5. Decupare după contur, lipire a hârtiei
Presare şi modelare liberă a plastilinei

MM 1.1., 1.2. Elemente de limbaj muzical TOTAL – 8


1.3., 1.4. Timbrul
2.1., 2.2. Sunete din mediul înconjurător
2.3. Sunete vocale (vorbite sau cântate)
Sunete muzicale instrumentale
6.ENIGMELE MEM 1.1., 1.2. Universul. Pământul, Soarele şi Luna: recunoaştere în modele P-Î – 8
UNIVERSULUI 1.3. simple R–2
2.2. Numere naturale de la 0 la 20: recunoaştere, scriere, LDCD – 2
XIX – XXI
comparare, ordonare TOTAL – 12

CLR 1.1.,1.2. Comunicare orala P-Î – 10


1.3.,1.4. Dialogul.Formularea de întrebări şi răspunsuri R–2
2.1.,2.2. Forme ale discursului oral.Povestirea după imagini; LDCD – 3
2.3.,2.4. Citire/Lectură TOTAL – 15
3.1.,3.2. Literele mici şi mari de tipar (v, V, d, D, ș, Ș, b, B, î, Î)
3.3.,3.4. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte
4.1., 4.2. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate
4.3. Propoziţia/ Enunţul (fără teoretizări)
Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor pe baza unui suport intuitiv
Scriere/Redactare
Desenarea literelor de tipar (v, V, d, D, ș, Ș, b, B, î, Î)
Scrierea funcţională folosind desene, simboluri. Biletul
Elemente de construcție a comunicării
Cuvântul. Despărţirea cuvintelor în silabe
Vocabular. Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus
DP 3.1. Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii P-Î – 4
pentru viaţă la şcolarul mic R–1
Rutine şi sarcini de lucru. Reguli elementare ale noilor rutine LDCD – 1
specifice activităţii clasei pregătitoare TOTAL – 6

AVAP 1.1., 1.2. Pictură, colaj, confecţii şi jucării TOTAL – 6


1.3. Compoziţii, obiecte decorative, jucării, bijuterii
2.1., 2.2. Linie, formă, pată, volum
2.3., 2.4. Pensulaţie, stropire
2.5., 2.6 Decupare,tăiere, lipire a hârtiei
Colaj
Şnuruire
Foto-film
Realizare de fotografii
Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi
înregistrare

MM 1.1.,1.2., 1.3. Elemente de limbaj muzical TOTAL – 6


2.1., 2.2., 2.3. Ritmul
Sunete lungi/scurte

7.CUM SE MIȘCĂ? MEM 1.1, 1.2. Forţe şi mişcare. Efecte observabile ale forţelor: împingere, P-Î – 12
1.3., 1.4. tragere . Mişcarea corpurilor şi schimbarea formei: deformare, R–2
1.5., 1.6. rupere LDCD – 2
3.2., 3.2. Adunarea şi scădereaîn concentrul 0 – 20, fără și cu trecere TOTAL – 16
5.2. peste ordin, prin numărare
Probleme simple de adunare sau scădere cu 0 – 5 unități cu
fără şi cu trecere peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv
CLR 1.1.,1.2. Comunicare orală P-Î – 14
1.3.,1.4. Dialogul.Formularea de întrebări şi răspunsuri R–2
2.1.,2.2. Forme ale discursului oral.Povestirea după imagini LDCD – 4
2.3.,2.4. Citire/Lectură TOTAL – 20 XXII – XXV
3.1.,3.2. Literele mici şi mari de tipar (j, J,h,H,g,G,ț, Ț, z, Z, f, F)
3.3.,3.4. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte
4.1. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate
Propoziţia/Enunţul (fără teoretizări)
Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor pe baza unui suport intuitiv
Scriere/Redactare
Desenarea literelor de tipar (j, J,h,H,g,G,ț, Ț, z, Z, f, F)
Elemente de construcție a comunicării
Cuvântul. Despărţirea cuvintelor în silabe
Vocabular.Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus
DP 3.2. Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii P-Î – 6
pentru viaţă la şcolarul mic R–1
Abilităţi şi atitudini de învăţare. Tehnici simple care LDCD – 1
sprijinăînvăţarea.Reguli de organizare a învăţării TOTAL–8

AVAP 1.1.,1.2. Modelaj, confecţii şi jucării, pictură TOTAL – 8


1.3. Obiecte decorative, jucării, compoziţii
2.1., 2.2. Decupare după contur, tăiere, ȋndoire şi lipire a hârtiei,
2.3., 2.4. tehnicaorigami
2.5, 2.6. Pată, formă, volum
Pensulație
Presare și modelare a plastilinei
MM 1.1.,1.2. Elemente de limbaj muzical TOTAL –8
1.3.,2.1. Melodia
2.2., 2.3. Genuri muzicale: folclorul copiilor
MEM 1.1., 1.2. Forme şi transfer de energie. Electricitate: aparate care P-Î – 8
1.3.,3.1. utilizează electricitatea şi reguli de siguranţă în mânuirea R–2
3.2.,6.1. aparatelor electrice LDCD – 2
6.2. Numere naturale de la 0 la 31:recunoaştere, scriere, TOTAL – 12
comparare, ordonare
Timp. Luna, anotimpurile: denumire, ordonare

CLR 1.1.,1.2. Comunicare orală P-Î – 10


1.3.,1.4. Dialogul.Formularea de întrebări şi răspunsuri R–2
2.1.,2.2. Forme ale discursului oral.Povestirea după imagini; LDCD – 3
2.3.,2.4. Citire/Lectură TOTAL – 15
3.1.,3.2. Literele mici şi mari de tipar (x, X, k, K, q, Q, y, Y, w, W)
3.4.,4.1. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte
4.2., 4.3. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate
Propoziţia/Enunţul (fără teoretizări)
Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor pe baza unui suport intuitiv
Scriere/Redactare
8.MAGIA Desenarea literelor de tipar (x , X, k , K , q, Q , y, Y, w, W) XXVI –
ELECTRICITĂȚII Scrierea funcţională folosind desene, simboluri. Felicitarea XXVIII
Elemente de construcție a comunicării
Cuvântul. Despărţirea cuvintelor în silabe
Vocabular. Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus

DP 2.3. Dezvoltare emoţională şi socială P-Î – 4


Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare. Fiinţe şi obiecte R–1
preferate.Caracteristicile acestora LDCD – 1
TOTAL – 6
AVAP 1.1., 1.2., 1.3. Colaj, modelaj, confecţii şi jucării, pictură TOTAL – 6
2.1., 2.2. Obiecte decorative, jucării
2.3.,2.4. Pată, formă, volum
2.5., 2.6. Decupare după contur, tăiere, lipire a hârtiei
Presare şi modelare liberă a plastilinei
MM 1.1.,1.2. Elemente de limbaj muzical TOTAL – 6
1.3.,2.1. Interpretarea
2.2., 2.3. Nuanţe – tare/încet/mediu
Cântec vesel/trist
9. SUNETE MEM 1.1., 1.2. Unde şi vibraţii: producerea sunetelor P-Î – 12 XXIX –
1.3., 1.4. Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 20, fără și cu trecere R – 2
1.5., 1.6. peste ordin, prin numărare LDCD – 2
3.1., 3.2. Probleme simple de adunare sau scădere cu 0 – 5 unități cu TOTAL – 16
5.2., 6.3. fără şi cu trecere peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv
Bani. Leul (bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei). Schimburi
echivalente valoric în concentrul 0 – 31
CLR 1.1., 1.2. Comunicare orală P-Î – 14
1.3., 1.4. Dialogul. Formularea de întrebări şi răspunsuri R–2
2.1., 2.2. Forme ale discursului oral. Povestirea după imagini LDCD – 4
2.3., 2.4. Citire/Lectură TOTAL – 20
3.1., 3.2. Literele mici şi mari de tipar
3.4.,4.1. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte XXXII
4.2., 4.3. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate
Propoziţia/Enunţul (fără teoretizări)
Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
Ordonarea propoziţiilor pe baza unui suport intuitiv
Scriere/Redactare
Desenarea literelor de tipar
FERMECATE Scrierea funcţională folosind desene, simboluri. Felicitarea
Elemente de construcție a comunicării
Cuvântul. Despărţirea cuvintelor în silabe
Vocabular. Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus

DP 3.3. Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii P-Î – 6


pentru viaţă la şcolarul mic R–1
Explorarea meseriilor. Hobby-uri şi activităţi preferate LDCD – 1
TOTAL – 8
AVAP 1.1., 1.2. Confecţii şi jucării, colaj, pictură TOTAL – 8
1.3.,2.1. Jucării, figurine, obiecte decorative
2.2., 2.3. Pată, formă, volum
2.4., 2.5. Decupare şi lipire a hârtiei, tehnica tangram
2.6. Stropire, pensulaţie

MM 1.1.,1.2. Mişcare pe muzică TOTAL – 8


1.3.,2.1. Mişcări libere pe muzică
2.2., 2.3. Mişcări sugerate de textul cântecului
10. RECAPITULARE MEM 1.1., 1.2. Numerele naturale 0 – 31: recunoaştere, formare, citire, scriere R – 6 XXXIII –
FINALĂ 1.3., 1.4. (cu cifre), comparare, ordonare: LDCD – 2 XXXIV
1.5., 1.6. Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 31 fără şi cu trecere TOTAL – 8
2.1., 2.2. peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv
3.1., 3.2. Problemesimple de adunare sau scădere cu 1 – 5 unităţi în
4.1., 4.2. concentrul 0 – 31, cu suport intuitiv
5.1., 5.2. Figuri plane/2D.Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc:
6.1., 6.2. denumire,conturare
6.3. Corpuri/3D.Cub, cuboid, sferă: denumire
Timp.Ziua, săptămâna, luna: denumire, ordonare
Anotimpurile:denumire, ordonare
Bani. Leul (bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei)
Corpul omenesc
Plante şi animale
Prezenţa apei în natură sub diverse forme
Universul. Pământul, Soarele şi Luna: recunoaştere în modele
simple
Electricitate: aparate care utilizează electricitatea şi reguli de
siguranţă în mânuirea aparatelor electrice
Unde şi vibraţii: producerea sunetelor
CLR 1.1., 1.2. Dialogul.Formularea de întrebări şi răspunsuri R–8
1.3., 1.4. Povestirea după imagini LDCD – 2
2.1., 2.2. Literele mici şi mari de tipar TOTAL– 10
2.3., 2.4. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte
3.1., 3.2. Vocabular. Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus
3.3., 3.4. Despărţirea cuvintelor în silabe
4.1., 4.2.
4.3.

DP 1.1., 1.2. Trăsături fizice.Schema corporală: alcătuirea şi denumirea R-2


2.1., 2.2. părţilor corpului LDCD – 2
2.3.,3.1. Emoţii de bază denumite prin cuvinte (bucurie, tristeţe, frică, TOTAL – 4
3.2., 3.3. furie) în activităţi/contexte familiare
Reguli de comunicare în activitatea şcolară
Fiinţe şi obiecte preferate
Hobby-uri şi activităţi preferate
AVAP 1.1., 1.2. Colaj, confecţii şi jucării TOTAL – 4
1.3. Compoziţii, obiecte decorative
2.1., 2.2. Formă, volum
2.3., 2.4. Decupare şi lipire a hârtiei
2.5., 2.6.
MM 1.1.,1.2. Cântare vocalăîn grup şi individual TOTAL – 4
1.3.,2.1. Cântare cu acompaniament
2.2., 2.3. Elemente de limbaj muzical
3.1.,3.2.
3.3.,3.4.
2. PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 1: PRIMII PAŞI ● PERIOADA: săptămâna I – săptămâna II

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
MEM ► NR. DE ORE ALOCATE: RECAPITULARE – 7 ore; LDCD – 1 oră; TOTAL – 8 ore
2.1. Jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alte obiecte Elemente pregătitoare – caietul MEM, – observare
3.1. precizate pentru înţelegerea unor pag. 4-1 sistematică
3.2. Identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu în raport concepte matematice – aprecieri
5.1. cu alte obiecte precizate – Orientare spaţială şi – planșe, fișe, globale și
5.2. Jocuri de identificare a obiectelor din realitatea imediată sau din localizări în spaţiu jetoane, jucării, individuale
6.1. imagini, în funcţie de poziţia pe care o au elevii faţă de un reper – Repere/direcţii în spaţiu: creioane, carioci, – desenul
6.2. Prezentarea propriei persoane în funcţie de poziţia din clasă şi prin în, pe, deasupra, dedesubt, cretă tematic
raportarea la ceilalţi colegi lângă, în faţa, în spatele,
Scrierea de elemente grafice: liniuţe verticale sus, jos, stânga, dreapta, – conversația,
Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene orizontal, vertical, oblic explicația,
sau numere demonstrația,
Descoperirea „intrusului” în cadrul unui model repetitiv Lecții-suport: exercițiul, jocul
Exerciţii de găsire a elementelor unei mulţimi, fiind date elementele Să ne prezentăm didactic, învățarea
celeilalte mulţimi şi regula de identificare a categoriei căreia îi aparţine O zi din viața mea prin descoperire,
un anumit element Acasă observarea directă
Realizarea unor desene având ca tematică locuinţa, camera proprie Jocuri și jucării
Exersarea grupării obiectelor/corpurilor după un anumit criteriu (formă, – AF, AI, AG
culoare, mărime, grosime, gust, utilitate, naturale/prelucrate etc.), a
grupării materialelor după caracteristici observate: transparenţă, – 4 ore
duritate, flexibilitate, utilizare etc.
Sortarea pe diverse categorii: legume/fructe; cu gust dulce/acru etc.
2.1. Exerciţii-joc de comparare a unor lungimi; Elemente pregătitoare – caietul MEM, – observare
3.1. Ordonarea unor obiecte după lungime, comparări succesive şi pentru înţelegerea unor pag. 12-19 sistematică
3.2. exprimarea rezultatelor („mai lung”, „mai înalt”, „cel mai lung” etc.) concepte matematice
5.1. Colorarea selectivă a elementelor unui desen, pe baza unui criteriu – Sortarea şi clasificarea – planșe, fișe, – aprecieri
5.2. precizat (ex.: „cel mai scurt/cel mai lung”) obiectelor/ simbolurilor/ jetoane globale și
6.1. Exersarea grupării obiectelor/corpurilor după un anumit criteriu (formă, conceptelor simple după individuale
6.2. culoare, mărime, grosime, gust, utilitate, naturale/prelucrate etc. criterii variate – conversația,
Exerciţii de realizare a corespondenţei ȋntre elementele unor mulţimi – Aprecierea globală, explicația,
date, de găsire a elementelor unei mulţimi, fiind date elementele compararea numărului de demonstrația,
celeilalte mulţimi şi regula de identificare a categoriei căreia îi aparţine elemente a două mulţimi exercițiul, jocul
un anumit element prin procedee variate, didactic, învățarea
Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe (ex.: ghiozdan-copil, inclusiv punere în prin descoperire
copil- carte etc.) corespondenţă
Numărare. Modele – AF, AI, AG
Compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte etc.) prin repetitive. Măsurarea
figurarea lor unele sub altele, încercuirea părţilor comune ale lungimii folosind unităţi – 3 ore
grupurilor, punerea în corespondenţă 1 la 1 a elementelor grupurilor nonstandard
Colorarea elementelor unei mulţimi după criterii date (ex.: „Colorează
mulţimea care are cele mai multe/cele mai puţine ...”; „Construieşte/ Lecții-suport
desenează o mulţime cu tot atâtea/ cu mai multe/cu mai puţine ...” etc.) Prietenii mei
Trasarea unor elemente grafice: linii verticale, orizontale, oblice şi La școală
combinaţii ale acestora În clasă
Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene Toamnă, bine ai venit!
sau numere
Descoperirea „intrusului” în cadrul unui model repetitiv

CLR ► NR. DE ORE ALOCATE: RECAPITULARE – 8 ORE; LDCD – 2 ORE; TOTAL – 10 ORE
1.1. Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ Comunicare orală – caietul CLR, – observare
1.2. text scurt audiat/imagine Acte de vorbire – a pag. 4-11 sistematică
1.4. Activităţi de selectare a detaliului corect dintr-un set de enunţuri/ saluta persoane – planșe, fișe, jetoane
2.1. cuvinte, utilizand semne (ridicarea unui deget/a creionului etc.) cunoscute, a se – aprecieri
2.2. Exerciţii de ȋndeplinire a unei instrucţiuni simple prezenta, a identifica un – conversația, explicația, globale și
2.3. Participarea la jocuri de grup, ca urmare a înţelegerii regulilor jocului obiect, o persoană, a demonstrația, exercițiul, individuale
2.4. Jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe formula o rugăminte; jocul didactic, învățarea
3.4. mână, marionete, măşti etc.: „Eu sunt … Tu cine eşti?”. Utilizarea cuvintelor noi prin descoperire
Activităţi de tipul „Ştirile zilei”, în care copiii ascultă în enunţuri adecvate
întâmplări/evenimente povestite de colegi Enunţul – AF, AI, AG
Exerciţii-joc de dicţie, cântece, numărători ritmate
Ghicitori Lecții-suport: – 4 ore
Exerciţii de formulare de mesaje despre sine (nume, vârstă, adresă), Să ne prezentăm!
despre familie, colegi, animalul preferat, culoarea preferată, mâncarea O zi din viața mea
preferată etc. Acasă
Iniţierea unor dialoguri şi oferirea unor răspunsuri la întrebări adresate Jocuri și jucării
de colegi, pe teme de interes pentru copii; iniţierea şi menţinerea unei
discuţii pe o temă de interes
Prezentarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie
Exersarea unor formule de salut, de adresare, prezentare şi solicitare,
adecvate contextului şi a unor reguli de comunicare eficientă, civilizată:
vorbire pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii
Jocuri de utilizare şi interpretare a tonului folosit în vederea exprimării
unor emoţii variate
1.1. Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ Dialogul. Formularea – caietul CLR, – observare
1.2. text scurt audiat/imagine de întrebări şi pag. 4-11 sistematică
1.4. Participarea la jocuri de grup, ca urmare a înţelegerii regulilor jocului răspunsuri despre  planșe, fișe, jetoane
2.1. sau ca urmare a propunerii şi explicării unui joc preferat membrii familiei, despre – aprecieri
2.2. Jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător: „Prietenul meu este ... Cum se jocuri și jucării, prieteni, – conversația, explicația, globale și
2.3. numeşte prietenul tău?” animale, reguli de demonstrația, exercițiul, individuale
2.4., Activităţi de tipul „Persoana zilei”, în care copiii ascultă întâmplări/ igienă jocul didactic, învățarea
3.4 evenimente/ descrieri, despre prieteni, povestite de colegi Povestirea după prin descoperire
Exerciţii-joc de dicţie, cântece, numărători ritmate imagini
Ghicitori Utilizarea cuvintelor noi – AF, AI, AG
Exerciţii de formulare de mesaje despre sine (nume, vârstă, adresă), în enunţuri adecvate
despre familie, colegi, animalul preferat, culoarea preferată, mâncarea Enunţul – 4 ore
preferată etc.
Iniţierea unor dialoguri şi oferirea unor răspunsuri la întrebări adresate Lecții-suport:
de colegi, pe teme de interes pentru copii; iniţierea şi menţinerea unei Prietenii mei
discuţii pe o temă de interes La școală
Prezentarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie În clasă
Exersarea unor formule de salut, de adresare, prezentare şi solicitare, Reguli de igienă acasă
adecvate contextului şi a unor reguli de comunicare eficientă, civilizată: și la școală
vorbire pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii
Jocuri de utilizare şi interpretare a tonului folosit în vederea exprimării
unor emoţii variate
DP ► NR. DE ORE ALOCATE: RECAPITULARE – 2 ORE; LDC – 2 ORE; TOTAL – 4 ORE
1.1. Jocuri de identificare şi denumire a trăsăturilor fizice (culoarea ochilor, Autocunoaştere şi – caietul DP, pag. 4-5 – observare
1.2. lungimea părului, înălţimea, greutatea) atitudine pozitivă faţă sistematică
Desenarea conturului corpului în mărime naturală, colorarea conturului de sine şi faţă de – planșe, fișe, jetoane,
astfel încât să semene cât mai bine cu sine (culoarea părului, culoarea ceilalţi fotografii, jucării – aprecieri
ochilor etc.), decuparea şi afişarea produselor Cine sunt eu? globale și
Vizualizarea în oglindă a elementelor corporale şi denumirea acestora – conversația, explicația, individuale
Realizarea de desene de tip autoportret, colaje despre propria Lecție-suport: exercițiul, jocul didactic,
persoană dramatizarea, jocul de
Să ne prezentăm!
Prezentarea fotografiei proprii, la vârste diferite rol
Discuţii în perechi sau în grupuri mici pe baza desenelor şi poveştilor
create de fiecare persoană despre părţile corpului şi rolul acestora – AF, AI, AG
Jocuri pentru recunoaşterea copiilor, pe baza enumerării trăsăturilor
fizice relevante – 1 oră
Jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul: „Mă prezint!”, „Pot să te
prezint eu?” în care fiecare copil se prezintă, apoi îşi prezintă
colegul/colega, jucăria preferată, animalul preferat, activităţi preferate
Jocuri de exersare a comunicării orale, prin interpretarea unor dialoguri
cu ajutorul mascotelor
Jocuri ȋn grup: „Mingea călătoare”
1.1. Jocuri de identificare a obiectelor de igienă personală şi explicarea Autocunoaştere şi – caietul DP pag. 6-7 – observare
1.2. modului de folosire a acestora atitudine pozitivă faţă sistematică
Ghicitori, poezii, cântece despre obiecte de igienă personal de sine şi faţă de – planșe, fișe , jetoane ,
Vizionarea unor filme scurte despre programul zilnic al unui copil ceilalţi fotografii, jucării – aprecieri
Activităţi practice de exersare a acţiunilor de îmbrăcare/ dezbrăcare globale și
sau legarea şireturilor, spălarea mâinilor înainte de servirea mesei Lecție-suport: – conversația, explicația, individuale
Discuţii la începutul anului şcolar despre noile rutine (orar zilnic, orar O zi din viaţa mea. exercițiul, jocul didactic,
săptămânal, pauze, vacanţe etc.) Rutine zilnice dramatizarea, jocul de
Discuţii despre statutul de preşcolar/şcolar rol
Discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor anterioare ale
copiilor (în cadrul „Întâlnirii de dimineaţă”sau în cadrul altor lecţii) AF, AI, AG
Interpretarea unor melodii preferate
Teatru de marionete: „Sunt în clasa pregătitoare” – 1 oră
AVAP ► NR. DE ORE ALOCATE: TOTAL – 4 ORE
1.1. Iniţierea unor dialoguri ce presupun formularea de răspunsuri la Desen liber, decorații – caietul AVAP, – observare
1.2. întrebări simple şi/sau formularea de răspunsuri ce presupun alegere simple pag.: 4-5, 49 sistematică
1.3. duală/ multiplă: „În desen este culoarea ta preferată sau a colegului Punct, linie.
2.1. tău?” Rupere şi lipire a hârtiei – planşe, fotografii, – aprecieri
2.3. Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente jucării globale și
personale, cu ajutorul desenului, picturii, modelajului, colajului etc. Subiect: individuale
Punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor, modelajului, colajului Să ne prezentăm! – conversația, explicația,
cu mesaje orale indicate demonstraţia, exercițiul, – activitate
Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, jocul didactic, jocul de practică
materiale, obiecte artistice. Exemplu: Joc – „Cine observă ceva… rol
(roşu, rotund, neted, frumos etc.)”
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind culori – AF, AI, AG
la alegere şi tehnici improvizate
Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în – 2 ore
aplicaţii/compoziţii liber alese
Utilizarea unor tehnici simple de rupere, decupare și lipire a hârtiei
Jocuri-exerciţiu pentru utilizarea corectă a instrumentelor de lucru
Jocuri muzicale cu text şi cânt pentru exersarea muşchilor mici ai
mâinii

1.1. Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în Desen liber, decorații – caietul AVAP, – observare
1.2. aplicaţii/compoziţii liber alese simple pag.: 6-7, 49, 65 sistematică
1.3. Utilizarea unor tehnici simple de rupere, decupare și lipire a hârtiei Punct, linie
2.1. Iniţierea unor dialoguri ce presupun formularea de răspunsuri la Rupere, tăiere, – planşe, fotografii, – aprecieri
2.3. întrebări decupare după contur jucării globale și
Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente şi lipire a hârtiei individuale
personale, cu ajutorul desenului, picturii, modelajului, colajului etc. – conversația, explicația,
Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, Subiect: demonstraţia, exercițiul,
materiale, obiecte artistice Jocuri şi jucării” jocul didactic, jocul de
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind culori rol
la alegere şi tehnici improvizate
Jocuri-exerciţiu pentru utilizarea corectă a instrumentelor de lucru – AF, AI, AG
Jocuri muzicale cu text şi cânt pentru exersarea muşchilor mici ai
mâinii – 2 ore
Utilizarea punctului și a liniei cu rol decorativ

MM ► NR. DE ORE ALOCATE: TOTAL – 4 ORE


2.1. Repetarea cântecelor/jocurilor muzicale învățate în perioada Cântare vocală în grup – casetofon/CD player – observare
3.1. preşcolară; și individual sistematică
Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, pronunţând – conversația,
corect cuvintele în cânt Propuneri: demonstrația, exercițiul – aprecieri
Exersarea mişcării spontane pe cântec Noi acum suntem globale și
Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de școlari – Aurel Ivășcanu – AF, AI, AG individuale
idei al textului
Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor Voinicii – N. Ionescu – 4 ore

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 2: DESPRE MINE ● PERIOADA: săptămâna III – săptămâna VII

MEM ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 16 ORE; RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 2 ORE; TOTAL – 20 DE ORE
COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE
SPECIFICE
1.1. Identificarea şi denumirea corectă a părţilor componente ale corpului Corpul omenesc – caietul MEM, pag. – observare
1.2. omenesc, pentru evidenţierea rolului acestora Părţi componente 20-21, planșe, fișe , sistematică
1.3. Compararea propriilor fotografii cu cele ale colegului de bancă, în şi rolul lor filme , jetoane, mulaje,
1.4. scopul identificării caracteristicilor comune oamenilor Simţurile creioane, carioca, – aprecieri
1.5. Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe Igiena corpului computer, globale și
1.6. Identificarea organelor de simţ şi a modului ȋn care acestea ajută la Hrana ca sursă de videoproiector individuale
3.1. descoperirea mediului ȋnconjurător energie: importanţa
3.2. Identificarea consecinţelor unor acţiuni asupra propriului corp; hranei pentru – conversația, – desenul tematic
4.1. Jocuri de mişcare pentru evidenţierea părţilor corpului şi a modului de creştere şi explicația, exercițiul,
4.2. utilizare şi coordonare a acestora dezvoltare; igiena jocul didactic,
5.1. Analiza consecinţelor acţiunilor unor personaje din poveşti alimentaţiei învățarea prin
5.2. Organizarea unor jocuri de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă…?” descoperire,
Vizionarea unor filme/prezentări pentru identificarea efectelor observarea directă
pozitive/negative ale utilizării/neutilizării obiectelor de igienă personală
Realizarea unor desene având ca tematică igiena personală şi/sau – AF , AI, AG
colectivă
– 2 ore
1.1. Numărarea elementelor unei mulţimi, pentru evidenţierea faptului că Numere naturale – caietul MEM, pag. – observare
1.2. numărul de elemente ale acesteia este dat de ultimul număr din de la 1 la 5: 22-33, planșe, fișe , sistematică
1.3. succesiunea 1, 2, … x, unde x ≤ 5 recunoaştere, filme, jetoane,
1.4. Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 5, ca simboluri convenţionale ale scriere, comparare, jucării, obiecte de – aprecieri
1.5. numerelor mai mici decât 10 ordonare ȋmbrăcăminte, globale și
1.6. Recunoaşterea cifrelor 0,1,2,3,4,5 pe tastele unui calculator sau ale plastilină/fire de lână individuale
3.1. altor resurse digitale
3.2. Reprezentarea numerelor de la 1 la 5 cu ajutorul unor obiecte (jetoane, – conversația, – desenul tematic
4.1. creioane, mărgele etc.) sau semne (cerculeţe, linii etc.) explicația,
4.2. Citirea numerelor de la 0 la 5 demonstrația,
5.1. Scrierea numerelor de la 0 la 5 exercițiul, jocul
5.2. Modelarea cifrelor din plastilină, fire delână didactic, învățarea
Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un punct al prin descoperire,
seriei, din 1 în 1, cu/fără manipularea obiectelor observarea directă
Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi număra fiinţe şi
lucruri – AF, AI, AG
Gruparea unor jetoane reprezentând jucării, haine, obiecte de igienă
personală, părţi ale corpului (degete, ochi, urechi) după numărul unor  8 ore
elemente specifice
Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere
Joc – Zilele de naştere: „Găseşte colegul născut în ziua de ... a lunii
acesteia”
Compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte etc.) prin
figurarea lor unele sub altele, încercuirea părţilor comune ale grupurilor,
punerea în corespondenţă 1 la 1 a elementelor grupurilor;
Colorarea elementelor unei mulţimi după criterii date (ex.: „Colorează
mulţimea care are cele mai multe/cele mai puţine ...”; „Construieşte/
desenează o mulţime cu tot atâtea/ cu mai multe/ cu mai puţine ...” etc.)
Identificarea „vecinilor” unui număr
Selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Încercuiţi cu verde
numerele mai mari decât 2 şi mai mici decât 5”)
Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător
Completarea unor serii numerice
Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se
dau două numere
Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene
sau numere
Descoperirea „intrusului” în cadrul unui model repetitiv
Găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele celeilalte
mulţimi şi regula de corespondenţă dintre acestea;
Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe
Exerciţii de compunere şi descompunere cu suport intuitiv
1.1. Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, Adunarea şi – caietul MEM, – observare
1.2. fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor scăderea în pag. 34-37 sistematică
1.3. Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a concentrul 0-5, prin
1.4 obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” numărare – planșe, fișe , – aprecieri
1.5. Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în Probleme simple jetoane, creioane globale și
1.6. concentrul 0-5 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de de adunare sau individuale
3.1. obiecte/prin desene scădere cu 0-5 – conversația,
3.2. Crearea unor probleme simple după imagini date unităţi, cu suport explicația,
4.1. Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată, intuitiv demonstrația,
4.2. prin schimbarea numerelor/acţiunilor/întrebării dintr-o problemă exercițiul, jocul
5.1. rezolvată didactic, învățarea prin
5.2. Schimbarea componentelor unei probleme (date numerice, tematică, descoperire
acţiuni), fără ca tipul de problemă să se schimbe
Transformarea unei probleme de adunare în problemă de scădere şi – AF, AI, AG
invers
Transformarea unei probleme prin extinderea/reducerea numărului de – 6 ore
operaţii
Utilizarea simbolurilor matematice, pentru rezolvarea exerciţiilor de
adunare şi scădere
1.1. Observarea părţilor componente ale corpului, pentru identificarea Recapitulare – caietul MEM, – observare
1.2. structurii comune a corpului tuturor oamenilor pag. 38-39 sistematică
1.3. Identificarea organelor de simţ şi a modului ȋn care acestea ajută la
3.1. descoperirea mediului ȋnconjurător – planșe, fișe, jetoane – aprecieri
3.2. Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în globale și
5.1. concentrul 0-5 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de – conversația, individuale
5.2. obiecte/prin desene explicația, exercițiul,
Crearea şi rezolvarea unor probleme simple după imagini date jocul didactic

– AF, AI, AG
– 2 ore
CLR ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 20 DE ORE; RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 3 ORE; TOTAL – 25 DE ORE
1.1. Recunoașterea personajelor din povești consacrate Formularea de – caietul CLR, – observare
1.2. Audierea unui fragment din povestea „Pinocchio” întrebări şi pag. 20-23 sistematică
1.3. Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba în acest răspunsuri
1.4. fragment de poveste?” Povestirea după – planșe, fișe , – aprecieri
2.1. Numirea personajului/personajelor dintr-un fragment de poveste audiat imagini; jetoane, creioane, globale și
2.2 Aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care testează Formularea de carioci individuale
2.3. înţelegerea textului audiat propoziţii cu suport
2.4. Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ intuitiv – conversația,
3.1. text scurt audiat Elemente grafice: explicația,
3.2. Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat linii verticale şi linii demonstrația,
3.4. Oferirea de replici afirmative/negative la enunţuri scurte care vizează oblice exercițiul, jocul
4.1. diverse informaţii din text. Exemplu: numele greşit al personajului, locul didactic, învățarea
corect în care se petrece acţiunea Lecții-suport: prin descoperire
Recunoaşterea unor enunţuri care nu se potrivesc ca sens cu un mesaj Reîntâlnire cu
audiat anterior prieteni dragi – AF, AI, AG
Construirea unor enunţuri, după cerinţe (număr de cuvinte) Activitățile mele
Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea unor preferate – 6 ore
modele de comportament
Joc de tipul „Cutiuţa fermecată”
Conversaţii scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a unei imagini
Jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii
evenimentelor, modificarea finalului
Lectură după una sau mai multe ilustraţii/benzi desenate
„Citirea”/ povestirea creaţiilor proprii sau de grup (desene, şir de
imagini)
Exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor prin
colorare, haşurare în interiorul unui contur, înşirare de mărgele
Modelarea plastilinei, ruperea hârtiei după un contur etc.
Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp
Orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, jos, dreapta, stânga etc.
Exersarea poziţiei corecte la scris
Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
Reprezentarea grafică a propoziţiei
Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori variate (mari/ mici,
groase/ subţiri), pe foaie velină sau pe spaţii de 1-2 cm
1.1. Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ Formularea de – caietul CLR, – observare
1.2 text scurt audiat întrebări şi pag. 24-29 sistematică
1.3. Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat răspunsuri
1.4. Construirea unor enunţuri, după cerinţe (număr de cuvinte) Povestirea după – planșe, fișe , – aprecieri
2.1. Participarea la jocuri de grup, ca urmare a înţelegerii regulilor jocului imagini jetoane globale și
2.2. Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea unor individuale
2.3. modele de comportament Formularea de – conversația,
2.4. Identificarea a cel puţin două trăsături ale unor personaje de desene propoziţii cu suport explicația,
3.1. animate/ benzi desenate/ poveşti cunoscute intuitiv demonstrația,
3.2. Combinarea unor propoziţii simple prin folosirea unor cuvinte de Elemente grafice: exercițiul, jocul
3.4. legătură linii verticale şi linii didactic, învățarea
4.1. Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi desenate oblice, punctul, prin descoperire
„Citirea”/ povestirea creaţiilor proprii sau de grup (desene, şir de bastonașul
imagini) Cuvinte alcătuite – AF, AI, AG
Exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor prin din una, două sau
colorare, haşurare în interiorul unui contur, înşirare de mărgele trei silabe – 6 ore
Modelarea plastilinei, ruperea hârtiei după un contur etc.
Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp Lecții-suport:
Orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, jos, dreapta, stânga etc. Corpul meu
Exersarea poziţiei corecte la scris La magazin
Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris O altă poveste cu
Exerciţii de despărţire a cuvintelor ȋn silabe şi de reprezentare grafică a Pinocchio
cuvântului şi a silabelor
Scrierea elementelor grafice -– puncte, linii, bastonaşe, combinaţii ale
acestora – de dimensiuni şi culori variate (mari/ mici, groase/ subţiri), pe
foaie velină sau pe spaţii de 1-2 cm
Exemplificarea unor cuvinte cu un număr dat de silabe, a unor cuvinte
cu tot atâtea silabe ca şi un cuvânt dat
Exerciţii variate de grupare a imaginilor ȋn funcţie de numărul de silabe
ale cuvintelor ce le denumesc
Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial Cuvinte alcătuite – caietul CLR, – observare
a/e/i/o/u/s/r/l din una, două sau pag. 30-37 sistematică
Analiza și sinteza fonetică a cuvintelor ilustrate trei silabe
Stabilirea poziției sunetului dat în cuvânt Sunetele specifice – planșe, fișe , – aprecieri
Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din limbii române jetoane, fructe, globale și
manual:formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, Elemente grafice: legume, instrumente individuale
loc, obiecte linii, puncte, muzicale, jucării
Jocuri de corectare a pronunţiei bastonaşe, zale,
Identificarea cuvintelor care conțin sunetele specificate la începutul, în bucle, semiovale, – conversația,
interiorul și la finalul lor ovale, noduleţe explicația,
Exemplificarea altor cuvinte care conțin sunetul a la început, în interior demonstrația,
sau la sfârșitul cuvântului Lecții-suport: exercițiul, jocul
Identificarea sunetelor date şi a poziţiei acestora (iniţiale, finale, ȋn Culorile toamnei didactic, învățarea
interior) în denumirea unor obiecte ilustrate Sunetul a prin descoperire,
Inventarea unor ghicitori pentru cuvinte care încep cu a/e/i/o/u/s/r/l Sunetul e jocuri senzoriale
Jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu sunetul dat: fiecare Bunătăți de
copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi sau despărțite toamnă – AF, AI, AG
în silabe, se poate spune și poziția sunetului în cadrul cuvântului și chiar Sunetul I
silaba care îl conține – „Nu rupe lanţul lui a !” Sunetul o – 8 ore
Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp Sunetele toamnei
Orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, jos, dreapta, stânga etc. Sunetul u
Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris Sunetul s
Reprezentarea grafică a propoziţiei La joacă
Scrierea elementelor grafice -– zală, buclă, cârlig, noduleţ, oval, Sunetul l
semioval – de dimensiuni şi culori variate (mari/ mici, groase/ subţiri), pe Sunetul r
foaie velină sau pe spaţii de 1-2 cm
Jocuri senzoriale de tipul: „Cutiuţa cu surprize!”, „Ghiceşte ce ai
gustat/mirosit!” ; „Deschide urechea bine!”
Formulare de propoziții Recapitulare – caietul CLR, – observare
Reprezentarea grafică a propozițiilor/ cuvintelor Propoziția. pag.38-39 sistematică
Exerciţii de despărţire a cuvintelor ȋn silabe şi de identificare a poztiei Cuvântul. Silaba.
unui sunet ȋn cuvinte date Sunetele limbii – planșe, fișe , – aprecieri
Exerciţii de asociere a imaginilor ȋn funcţie de sunteul iniţial/final al române jetoane, instrumente globale și
denumirilor acestora Elemente grafice muzicale, jucării individuale
Selectarea unor jetoane conform cerinţelor
Jocuri senzoriale Lecție-suport: – conversația,
Exersarea comunicării orale, prin iniţierea unor dialoguri pe teme date Petrecere cu explicația,
prietenii demonstrația,
exercițiul, jocul
didactic, jocuri
senzoriale

– AF, AI, AG

– 2 ore
DP ● NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ȊNVĂŢARE – 8 ORE; RECAPITULARE – 1 ORĂ; LDCD – 1 ORĂ; TOTAL – 10 ORE
1.1. Jocuri de identificare şi denumire a trăsăturilor fizice (culoarea ochilor, Autocunoaştere – caietul DP, pag. 8-15 – observare
1.2. lungimea părului, înălţimea, greutatea) şi atitudine sistematică
Desenarea conturului corpului în mărime naturală, colorarea conturului pozitivă faţă de – planșe, fișe, jetoane,
astfel încât să semene cât mai bine cu sine (culoarea părului, culoarea sine şi faţă de albume de fotografii, – aprecieri
ochilor etc.), compararea acestuia cu al colegilor ceilalţi cretă, creioane, globale și
Vizualizarea în oglindă a elementelor corporale şi denumirea acestora Trăsături fizice. carioca, oglindă, individuale
Realizarea de desene de tipul autoportret, colaje despre propria Schema obiecte de igienă
persoană corporală: personală, filme
Prezentarea fotografiei proprii, la vârste diferite alcătuirea şi – conversația,
Discuţii în perechi sau în grupuri mici pe baza desenelor şi poveştilor denumirea părţilor explicația, exercițiul,
create de fiecare persoană despre părţile corpului şi rolul acestora corpului; organe jocul didactic,
Jocuri pentru recunoaşterea copiilor, pe baza enumerării trăsăturilor de simţ dramatizarea, jocul de
fizice relevante Igiena personală rol
Jocuri de identificare a obiectelor de igienă personală şi explicarea Obiecte şi activităţi
modului de folosire a acestora zilnice de igienă – AF, AI, AG
Ghicitori, poezii, cântece despre obiecte de igienă personală şi despre personal
organele de simţ – 6 ore
Vizionarea unor filme scurte despre igiena personală Lecții-suport
Jocuri senzoriale pentru identificarea importanţei organelor de simţ Corpul meu
pentru om; exerciții de reprezentare grafică a unor obiecte, activităţi şi
Chipul meu
reguli simple de igienă personală
Iniţierea unor dialoguri pe tema importanţei igienei personale; Am puteri magice!
Crearea unor povești după imagini date Sunt voios și
sănătos!

1.1. Discuţii la începutul anului şcolar despre noile rutine (orar zilnic, orar Rutine şi sarcini – caietul DP, pag. 16- – observare
1.2. săptămânal, pauze, vacanţe etc.) de lucru 17 sistematică
Discuţii despre statutul de preşcolar/şcolar Reguli elementare
Discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor anterioare ale ale noilor rutine – planșe, fișe, jetoane, – aprecieri
copiilor (la începutul fiecărei zile/teme/săptămâni, în cadrul „Întâlnirii specifice activităţii ceas, orar globale și
de dimineaţă”, în cadrul altor lecţii sau al activităţilor extraşcolare) clasei pregătitoare individuale
Transformarea spaţiului clasei într-un mediu prietenos de învăţare: – conversația,
modalităţi de prezentare personală afişate pe mese/bănci, construirea Lecție-suport explicația, exercițiul,
în echipă a simbolului, expunerea produselor activităţilor la nivelul Am crescut și sunt jocul didactic,
elevilor, pentru a fi vizualizate școlar! dramatizarea, jocul de
Interpretarea unor melodii preferate pentru anunţarea pauzei: „Cum mi- rol
ar plăcea să sune clopoţelul în şcoala mea?”
Teatru de marionete: „Sunt în clasa pregătitoare” – AF, AI, AG
Exerciţii de selectare a imaginilor după criteriul „comportament adecvat
vs comportament inadecvat” – 2 ore
Vizionarea unor filme scurte Autocunoaştere – planșe, fișe, – aprecieri
Jocuri de tipul: „Ghicește personajul!” şi atitudine videoproiector, globale și
Realizrea de postere cu tema: „Vreau să fiu sănătos”/ „Corpul meu” pozitivă faţă de computer individuale
Jocuri de rol sine şi faţă de
ceilalţi – 1 oră
Recapitulare
AVAP ● NR. DE ORE ALOCATE: TOTAL – 4 ORE
1.1. Recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte întâlnite în mediul Compoziţii şi – caietul AVAP, – observare
1.2. familiar obiecte pag.: 8-13, 49, 55, 65, sistematică
1.3. Eexplorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, decorative 67, 69, 71, 73, 75
2.3. materiale, obiecte artistice. Exemplu – jocul: „Cine are pe bancă ceva… Punct, linie, pată, – aprecieri
2.4. (roşu, rotund, neted, frumos etc.)”; „Raftul cu obiecte ... albastre, aspre, formă, volum – planşe, fotografii, globale și
2.5. mici ”etc.) Decupare după jucării, aparat foto/ individuale
2.6 Enumerarea unor caracteristici observabile ale materialelor şi contur, ștampilare, telefon
instrumentelor întâlnite în mediul familiar. Exemplu – jocul: „Ce poţi amprentare,
spune despre...?” pensulație – conversația,
Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de Tăiere, decupare, explicația,
proprietăţi/utilizări etc. lipire a hârtiei demonstraţia, exercițiul,
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind culori Realizare de jocul didactic, jocul de
la alegere şi tehnici improvizate fotografii rol
Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în aplicații/ Utilizarea unor
compoziţii liber alese fotografii şi a unor – AF, AI, AG
Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru aparate de redare
Exersarea muşchilor mici ai mâinii prin operaţii de frământare, coasere, şi inregistrare – 4 ore
înşirare, împletire etc.
Exersarea modului de îngrijire/păstrare a instrumentelor şi materialelor Subiecte:
de lucru Corpul meu
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texturi diferite; formularea de Prietenii mei
întrebări simple şi răspunsuri despre cele observate Vivi și Ari
Exerciţii de utilizare a aparaturii electronice pentru realizarea unor Mascote
fotografii/ȋnregistrări Măști de carnaval
Pinocchio

MM ► NR: DE ORE ALOCATE: TOTAL – 10 ORE


1.1. Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor sunete emise de Cântare – casetofon / CD – observare
1.2. obiecte cunoscute, cu sonorităţi distincte instrumentală player sistematică
1.3. Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, emise tare sau încet Percuţia corporală
2.1. de obiecte cunoscute (bătăi din palme, cu – demonstrația, – aprecieri
2.2. Observarea/familiarizarea cu aspectul jucăriilor muzicale degetul pe bancă exercițiul, jocul globale și
2.3. Mânuirea liberă a jucăriilor muzicale, respectiv executarea percuţiei etc.) didactic individuale
corporale, detaşat de cântec, în colectiv şi individual
Audiţie: Leopold Mozart – „Simfonia jucăriilor” Jucării muzicale – 10 ore
Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează receptarea improvizate (mini-
Implicarea activă şi dirijată în receptarea cântecelor maracase, tobe,
Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, pronunţând lemne)
corect cuvintele
Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de Propuneri:
idei al textului Unu, doi –
Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, lemne etc.) Al.Pașcanu
Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi Soldaţii – G. Breazul,
cu degetul în bancă etc.) N. Saxu
Degeţelele –
D.D. Stancu
Dacă vesel se
trăiește
Deschide urechea
bine!

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 3: LUMEA DIN JURUL MEU ●PERIOADA: săptămâna VIII – săptămâna X

MEM ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 8 ORE; RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 2 ORE; TOTAL – 12 ORE
COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE
SPECIFICE
1.1. Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (plante, animale) Plante – caietul MEM, pag. 40- – observare
3.1. pentru identificarea structurii lor comune Părţi componente 41 sistematică
3.2. Observarea directă în mediul natural a unor plante Hrana ca sursă de
5.1. Găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele celeilalte energie: importanţa – planșe, fișe, filme, – aprecieri
5.2. mulţimi şi regula de corespondenţă dintre acestea hranei pentru creştere jetoane, ghivece cu plante globale și
Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe şi dezvoltare individuale
Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi număra – conversația, explicația,
plante demonstrația, exercițiul, – desenul
Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere jocul didactic, învățarea tematic
Realizarea unor desene având ca tematică lumea vie prin descoperire,
investigaţia/experimentul,
observarea directă

– AF, AI, AG

– 2 ore
1.1. Numărarea elementelor unei mulţimi, pentru evidenţierea faptului Numere naturale de la – caietul MEM, pag. 42- – observare
1.2. că numărul de elemente ale acesteia este dat de ultimul număr din 6 la 10: recunoaştere, 53 sistematică
1.3. succesiunea 1, 2,… x, unde x ≤ 10 scriere, comparare,
3.1. Recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri convenţionale ale ordonare; – planșe, fișe, filme, – aprecieri
3.2. numerelor mai mici decât 10 jetoane, jucării, obiecte de globale și
Recunoaşterea cifrelor 0,1... 9 pe tastele unui calculator sau ale ȋmbrăcăminte, plastilină, individuale
altor resurse digitale fire de lână, creioane,
Reprezentarea numerelor de la 1 la 10 cu ajutorul unor obiecte carioca – desenul
(jetoane, creioane, mărgele etc.) sau semne (cerculeţe, linii etc.) tematic
Citirea numerelor de la 0 la 10 – conversația, explicația,
Scrierea numerelor de la 0 la 10 demonstrația, exercițiul,
Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un jocul didactic, învățarea
punct al seriei, din 1 în 1, cu/fără manipularea obiectelor prin descoperire,
Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi număra observarea directă
plante
Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere – AF, AI, AG
Joc: „Câte frunze are crenguţa mea?”
Compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte etc.) prin – 6 ore
figurarea lor unele sub altele, încercuirea părţilor comune ale
grupurilor, punerea în corespondenţă 1 la 1 a elementelor
grupurilor
Colorarea elementelor unei mulţimi după criterii date (ex.:
„Colorează mulţimea care are cele mai multe/cele mai puţine ...”;
„Construieşte/ desenează o mulţime cu tot atâtea/ cu mai multe/ cu
mai puţine ...” etc.)
Identificarea „vecinilor” unui număr
Selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Încercuiţi cu
verde numerele mai mari decât 6 şi mai mici decât 10”)
Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător
Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în
care se dau două numere
Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte,
desene sau numere
Descoperirea „intrusului” în cadrul unui model repetitiv
Găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele celeilalte
mulţimi şi regula de corespondenţă dintre acestea
Exerciţii de compunere şi descompunere cu suport intuitiv

1.1. Observarea părţilor componente ale plantelor, pentru identificarea Recapitulare – caietul MEM, pag. 54- – observare
1.2. rolului acestora 55 sistematică
1.3. Exerciţii de recunoaştere a unor fructe şi legume şi de grupare a
3.1. acestora după caracteristici date – planșe, fișe, jetoane – aprecieri
3.2. Exerciţii variate de punere ȋn corespondenţă globale și
5.1. Completarea unor serii numerice – conversația, explicația, individuale
5.2. Identificarea vecinilor unor numere exercițiul, jocul didactic
Exerciţii de ordonare ȋn sens crescător şi descrescător a unor
numere – AF, AI, AG
Crearea şi rezolvarea unor probleme simple după imagini date
– 2 ore
CLR ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 13 ORE; RECAPITULARE – 1 ORĂ; LDCD – 1 ORĂ; TOTAL – 15 ORE
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din Dialogul. Formularea – caietul CLR, pag. 40- – observare
1.2. manual de întrebări şi 41 sistematică
1.3. Analiza și sinteza fonetică a cuvântului „ananas” răspunsuri
1.4. Recunoașterea literelor a şi A în reprezentarea grafică a cuvintelor Literele mici şi mari – planșe, fișe , jetoane – aprecieri
2.1. ilustrate de tipar (a, A) globale și
2.2. Folosirea codului de culori indicat, ȋn funcţie de poziţia sunetului ȋn Formularea de – conversația, explicația, individuale
2.3. cuvânt propoziţii cu suport demonstrația, exercițiul,
2.4 Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care conţine sunetul a intuitiv jocul didactic, învățarea
3.1. ȋn diverse poziţii (iniţială, ȋn interior) Desenarea literelor de prin descoperire
3.2. Exemplificarea altor cuvinte care conțin sunetul a la început, în tipar (a, A)
3.4. interior sau la sfârșitul cuvântului Cuvinte alcătuite din – AF, AI, AG
4.1. Observarea scrierii literelor A şi a: elemente grafice componente, una, două sau trei
așezarea pe liniatura specifică silabe – 2 ore
Trasarea literelor A şi a pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn spaţiul Fonetică .Sunete
dat specifice limbii române
Colorare ȋn spaţiul dat
Realizarea unor desene tematice Lecție-suport:
Exercițiu-joc: „Cu ce seamănă literele a și A?” Literele a și A
Realizarea literei A, ca personaj într-o secvență de poveste
inventată de fiecare copil sau sub forma unui colaj, utilizând
materiale diverse
Jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu sunetul a:
fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi
sau despărțite în silabe; se poate spune și poziția sunetului în
cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
Realizarea literelor a și A din plastilină/fire de lână
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din Formularea de întrebări – caietul CLR, pag. 42- – observare
1.2. manual şi răspunsuri 43 sistematică
1.3. Analiza și sinteza fonetică a cuvântului „mazăre” Literele mici şi mari
1.4. Recunoașterea literelor m şi M în reprezentarea grafică a de tipar (m, M) – planșe, fișe, jetoane – aprecieri
2.1. cuvintelor ilustrate Citirea cuvintelor pe globale și
2.2. Folosirea codului de culori indicat, ȋn funcţie de poziţia sunetului ȋn etichete asociate unor – conversația, explicația, individuale
2.3. cuvant imagini sau obiecte demonstrația, exercițiul,
2.4. Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care conţine sunetul Formularea de jocul didactic, învățarea
3.1. m ȋn diverse poziţii (iniţială, ȋn interior) propoziţii cu suport prin descoperire
3.2. Stabilirea poziției sunetului în cuvânt intuitiv
3.4. Exemplificarea altor cuvinte care conțin sunetul m la început, în Desenarea literelor de – AF, AI, AG
4.1. interior sau la sfârșitul cuvântului tipar (m, M)
Observarea scrierii literelor m şi M: elemente grafice componente, Cuvinte alcătuite din – 2 ore
așezarea pe liniatura specifică una, două sau trei
Trasarea literelor m şi M pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn spațiul silabe,
dat Fonetică
Jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu sunetul m: Sunete specifice limbii
fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi române
sau despărțite în silabe; se poate spune și poziția sunetului în
cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține Lecție-suport:
Asocierea literei mari de tipar cu litera mică Literele m și M
Modelarea literelor m și M din plastilină
1.1. Audierea unei poveşti ( „Scufiţa-Roşie”) şi manifestarea reacţiilor Formularea de întrebări – caietul CLR, pag. 44- – observare
1.2. corespunzătoare şi răspunsuri 45 sistematică
1.3. Numirea personajului/personajelor dintr-un fragment de poveste Povestirea după imagini
1.4. audiat Formularea de – planșe, fișe , jetoane, – aprecieri
2.1. Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui propoziţii cu suport poveste globale și
2.2. mesaj/text scurt audiat intuitiv individuale
2.3. Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat Cuvântul „mama” – conversația, explicația,
2.4. Recunoaşterea unor enunţuri care nu se potrivesc ca sens cu un Sunete specifice limbii demonstrația, exercițiul,
3.1. mesaj audiat anterior române jocul didactic, învățarea
3.2. Construirea unor enunţuri, după cerinţe (număr de cuvinte) prin descoperire
3.4. Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea unor Lecție-suport:
4.1. modele de comportament Mama – AF, AI, AG
Formarea și citirea silabei „ma” și a cuvântului „am”
Identificarea silabei „ma” în denumirea unor obiecte ilustrate și – 1 oră
citirea cuvintelor pe silabe, apoi întregi
Citirea cuvântului „ma-ma”; „mama”
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației din Formularea de întrebări – caietul CLR, pag. 46- – observare
1.2. manual şi răspunsuri 47 sistematică
1.3. Analiza și sinteza fonetică a cuvântului „iris” Literele mici şi mari
1.4. Stabilirea poziției sunetului în cuvânt de tipar (i, I) – planșe, fișe, jetoane – aprecieri
2.1. Folosirea codului de culori indicat, ȋn funcţie de poziţia sunetului i şi Citirea cuvintelor pe globale și
2.2. I ȋn cuvânt etichete asociate unor – conversația, explicația, individuale
2.3. Exemplificarea altor cuvinte care conțin sunetul i la început, în imagini sau obiecte demonstrația, exercițiul,
2.4. interior sau la sfârșitul cuvântului Formularea de jocul didactic, învățarea – activități
3.1. Asocierea etichetei cu imaginea plantei corespunzătoare propoziţii cu suport prin descoperire practice
3.2. Observarea scrierii literelor i şi I: elemente grafice componente, intuitiv
3.4. așezarea pe liniatura specifică Desenarea literelor de – AF, AI, AG
4.1. Trasarea literelor I şi i pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn spaţiul dat tipar (i, I)
Exercițiu-joc: „Cu ce seamănă literele I și i?” Cuvinte alcătuite din – 2 ore
Colorarea utilizând un cod de culori una, două sau trei
Trasarea literelor i și I pe diverse suporturi: nisip, cacao, făină, silabe,
geamuri aburite Sunete specifice limbii
române
Lecție-suport:
Literele i și I
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Formularea de întrebări – caietul CLR, pag. 48- – observare
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, şi răspunsuri 49 sistematică
1.3. viețuitoare, animale de la fermă Literele mici şi mari
1.4. Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial de tipar (n, N) – planșe, fișe, jetoane, – aprecieri
2.1 n Citirea cuvintelor pe plastilină, fire de lână, globale și
2.2. Stabilirea poziției sunetului n în cuvânt etichete asociate unor alfabetar, creioane, individuale
2.3. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul n la începutul, în imagini sau obiecte carioci
2.4. interiorul și la finalul lor Formularea de
3.1. Asocierea literelor n/N cu sunetul n propoziţii cu suport – conversația, explicația,
3.2. Recunoașterea literei n în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea intuitiv demonstrația, exercițiul,
3.4. poziției literei în cadrul cuvântului Desenarea literelor de jocul didactic, învățarea
4.1. Asocierea folosirii literei mari de tipar N la scrierea cu majusculă a tipar (n, N) prin descoperire
cuvintelor nume de persoană Cuvinte alcătuite din
Citirea cuvintelor scrise doar cu literele învățate una, două sau trei – AF, AI, AG
Citirea unor cuvinte: ani, Ani şi realizarea corespondenţei imagine- silabe
cuvânt – 2 ore
Observarea scrierii literelor n și N: elemente grafice componente, Lecție-suport:
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm) Literele n și N
Orientarea în spaţiul scrierii
Construirea literelor n și N din plastilină/fire de lână
Scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe nisip/făină /
cacao, pe geamuri aburite)
Jocuri de tipul labirint
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Formularea de întrebări – caietul CLR, pag. 50- – observare
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, loc, şi răspunsuri 51 sistematică
1.3. viețuitoare, animale de la fermă Literele mici şi mari
1.4. Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial de tipar (u, U) – planșe, fișe , jetoane – aprecieri
2.1. u Citirea cuvintelor pe globale și
2.2. Stabilirea poziției sunetului u în cuvânt etichete asociate unor – conversația, explicația, individuale
2.3. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul u la începutul, în imagini sau obiecte demonstrația, exercițiul,
2.4 interiorul și la finalul lor Formularea de jocul didactic, învățarea
3.1. Asocierea literelor u, U cu sunetul u propoziţii cu suport prin descoperire
3.2. Recunoașterea literei u în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea intuitiv
3.4. poziției literei în cadrul cuvântului Desenarea literelor de – AF, AI, AG
4.1. Asocierea folosirii literei mari de tipar U la scrierea cu majusculă a tipar (u, U)
cuvintelor nume de persoană Cuvinte alcătuite din – 2 ore
Citirea cuvintelor scrise doar cu literele învățate una, două sau trei
Observarea scrierii literelor u și U: elemente grafice componente, silabe,
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm) Sunete specifice limbii
Trasarea literelor u şi U pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn spaţiul române
dat
Construirea literelor u și U din plastilină/fire de lână
scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe nisip/făină / Lecție- suport:
cacao, pe geamuri aburite) Literele u și U
Realizarea literei U, ca personaj într-o secvență de poveste
inventată de fiecare copil sau sub forma unui colaj, utilizând
materiale diverse
Jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu sunetul u:
fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse întregi
sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului în
cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
Formarea unor silabe: „un”, „nu” şi citirea cuvintelor bisilabice: „u-
nu”,„u-na”, „Na-nu” etc.
Exerciții de realizare a corespondenţei literă mică de tipar- literă
mare de tipar
1.1. Audierea unei poveşti („Lebedele”) şi manifestarea reacţiilor Formularea de întrebări – caietul CLR, pag. 52- – observare
1.2. corespunzătoare şi răspunsuri 53 sistematică
1.3. Numirea personajului/personajelor dintr-un fragment de poveste Povestirea după imagini – planșe, fișe , jetoane,
1.4. audiat Literele mici şi mari poveste, imagini cu – aprecieri
2.1. Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui de tipar (e, E) secvenţe din poveste globale și
2.2. mesaj/text scurt audiat Citirea cuvintelor pe individuale
2.3. Reformularea unor mesaje/discuţii privind comportamentul unor etichete asociate unor – conversația, explicația,
2.4 personaje; evidenţierea unor modele de comportament imagini sau obiecte demonstrația, exercițiul,
3.1. Analiza și sinteza fonetică a cuvântului „lebede” Formularea de jocul didactic, învățarea
3.2. Folosirea codului de culori indicat, ȋn funcţie de poziţia sunetului ȋn propoziţii cu suport prin descoperire
3.4. cuvânt intuitiv
4.1. Stabilirea poziției sunetului e în diverse cuvinte Cuvinte alcătuite din – AF, AI, AG
Exemplificarea altor cuvinte care conțin sunetul e la început, în una, două sau trei
interior sau la sfârșitul cuvântului silabe – 2 ore
„Citirea” unor cuvinte ilustrate Sunete specifice limbii
Observarea scrierii literelor e şi E: elemente grafice componente, române
așezarea pe liniatura specifică
Trasarea literelor e şi E pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn spaţiul Lecție-suport:
dat Literele e și E
Realizarea literei E, sub forma unui colaj, utilizând materiale
diverse
Citirea unor propoziţii formate din 2/3/4 cuvinte şi realizarea
corespondenţei cu imaginea potrivită
Exerciții de realizare a corespondenţei literă mică de tipar-literă
mare de tipar
Formularea unor propoziții cu suport intuitiv Recapitulare – caietul CLR, – observare
Exerciţii de despărţire a cuvintelor ȋn silabe şi de identificare a Literele a, A , m, M, i, pag. 54-55 sistematică
poziției unui sunet ȋn cuvinte date I, u, U, n, N, e, E
Exerciţii de completare a cuvintelor cu litera care lipseşte – planșe, fișe, jetoane, – aprecieri
Exersarea comunicării orale, prin iniţierea unor dialoguri pe teme Lecție-suport: creioane, carioci globale și
date La pas cu frunzele individuale
Asocierea etichetei cu imaginea corespunzătoare toamnei – conversația, explicația,
Colorarea după codul de culori demonstrația, exercițiul,
jocul didactic

– AF, AI, AG

– 1 oră
DP ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ȊNVĂŢARE – 4 ORE; RECAPITULARE – 1 ORĂ; LDCD – 1 ORĂ; TOTAL – 6 ORE
2.1. Vizionarea unor secvenţe din desene animate, filme pentru copii Trăire şi manifestare – caietul DP, pag. 18-23 – observare
2.2. Audierea unor poveşti („Ridichea uriaşă”, „Jack şi vrejul de fasole”), emoţională, starea de sistematică
pentru identificarea şi denumirea emoţiilor de bază ale personajelor bine, emoții de bază – planșe, fișe, jetoane,
(Exemplu: moşneagul, baba şi nepoata – bucuroşi, Jack – speriat (bucurie, tristeţe, frică) poveşti, CD, imagini cu – aprecieri globale
etc.) în activităţi/contexte secvenţe din poveşti și individuale
Completarea frazelor lacunare (Exemplu: Cum se simt copiii? familiare
„Băieţelul a terminat de colorat un desen frumos şi este … – conversația, explicația,
(bucuros).”, „Fetiţa a spart o cană şi este …(supărată)” Lecții-suport: exercițiul, jocul didactic,
Jocuri de tipul: „Roata emoţiilor”, pentru aprecierea emoţiilor în Povești fericite dramatizarea, jocul de
diferite situaţii (Exemplu: „Cum m-am simţit?”; situaţii: prima zi de Momente de tristețe rol
şcoală, întâlnirea cu noii colegi, ȋntâlnirea cu un animal etc.) Eroi neînfricați
Crearea unor poveşti după imagini, ȋn care să fie evidenţiate emoţii – AF, AI, AG
de bază
Evidenţierea unor situaţii ȋn care au fost depășite emoţii negative – 4 ore
Jocuri de rol
Exerciţii de asociere/reprezentare prin desen a unor emoţii
2.1. Realizarea unor postere/afișe/desene cu personaje fericite/triste/ Trăire şi manifestare – creioane, foi, carioca, – observare
2.2. fricoase/curajoase emoţională, starea de lipici, foarfecă sistematică
Interpretarea rolurilor personajelor realizate bine, emoții de bază
Joc de rol – dramatizarea, jocul – aprecieri globale
Recapitulare didactic, conversația și individuale

– AF, AI, AG

– 1 oră
AVAP ► NR. DE ORE ALOCATE: TOTAL – 6 ORE
Recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte întâlnite în mediul Decoraţii simple, – caietul AVAP, pag.: – observare
1.1. familiar compoziţii şi obiecte 14-17, 53, 77, 79, 81, 83 sistematică
1.2. Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, decorative
1.3. materiale, obiecte artistice Punct, linie, linie – planşe, fotografii, – aprecieri globale
2.3. Enumerarea unor caracteristici observabile ale materialelor şi modulată, pată, formă jucării, aparat foto/ și individuale
2.4. instrumentelor întâlnite în mediul familiar. Exemplu: jocul „Ce poţi Ștampilare,amprentare, telefon, acuarele,
2.5. spune despre ...?” pensulaţie pensula, foarfecă, lipici, – activitate
2.6. Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de Rupere, decupare după frunze uscate/ petale de practică
proprietăţi/utilizări etc. contur și lipiere a hârtiei flori, creion cu gumă
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind – portofoliul
culori la alegere şi tehnici improvizate Foto-film – conversația, explicația, elevului
Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în Realizare de fotografii demonstraţia, exercițiul,
aplicaţii/compoziţii liber alese Utilizarea unor fotografii jocul didactic, jocul de rol
Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru şi a unor aparate de
Exersarea muşchilor mici ai mâinii prin operaţii de frământare, redare şi inregistrare – AF, AI, AG
coasere, înşirare, împletire etc.
Exersarea modului de îngrijire/păstrare a instrumentelor şi Subiecte: – 6 ore
materialelor de lucru Printre frunze arămii
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texturi diferite Fructe vesele
Exerciţii de utilizare a aparaturii electronice pentru realizarea unor Medalion
fotografii/ȋnregistrări Tricolor

MM ►NR. DE ORE ALOCATE: TOTAL – 6 ORE


1.1. Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor sunete emise de Cântare instrumentală – casetofon, CD, laptop – observare
1.2. obiecte cunoscute, cu sonorităţi distincte Cântarea cu sistematică
1.3. Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, emise tare sau acompaniament –conversația,
1.4. încet de obiecte cunoscute Acompaniament demonstrația, exercițiul, – aprecieri globale
2.1. Observarea/familiarizarea cu aspectul jucăriilor muzicale instrumental realizat de jocul didactic și individuale
2.2. Mânuirea liberă a jucăriilor muzicale, respectiv executarea percuţiei cadrul didactic
2.3. corporale, detaşat de cântec, în colectiv şi individual Acompaniament de – 6 ore
Audiţie: Leopold Mozart – „Simfonia jucăriilor” jucării muzicale
Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează realizate de copii
receptarea
Implicarea activă şi dirijată în receptarea cântecelor Propuneri:
Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, pronunţând Toamna – N. Buicliu
corect cuvintele Bate vântul frunzele
Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului La pădure – din
de idei al textului folclorul copiilor
Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, lemne etc.) Floricică dragă –
Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, C-tin Zamfir
bătăi cu degetul în bancă etc.)
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 4: PRIETENI NECUVÂNTĂTORI ● PERIOADA: săptămâna XI –săptămâna XIV

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
MEM ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 14 ORE; RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 4 ORE; TOTAL – 20 DE ORE
1.1. Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (plante, Animale – caietul MEM, pag. 56-57 – observare
3.1. animale) pentru identificarea structurii lor comune Părţi componente – planșe, fișe, filme, jetoane, sistematică
3.2. Observarea directă în mediul natural a unor plante, insecte etc. Hrana ca sursă de animale de la zoo/din parc
5.1. Găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele celeilalte energie: importanţa – aprecieri globale
5.2. mulţimi şi regula de corespondenţă dintre acestea hranei pentru creştere şi – conversația, explicația, și individuale
Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe dezvoltare demonstrația, exercițiul, jocul
Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi număra didactic, învățarea prin – desenul tematic
animale descoperire, excursia (vizita
Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere în parc), observarea directă
Realizarea unor desene având ca tematică lumea vie
– AF, AI, AG

– 2 ore
1.2. Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, Adunarea şi scăderea în – caietul MEM, pag. 58-65 – observare
1.3. fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor concentrul 0 – 10, prin sistematică
1.4. Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a numărare – planșe, fișe , jetoane
1.5. obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” Probleme simple de – aprecieri globale
1.6. Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în adunare sau scădere cu – conversația, explicația, și individuale
concentrul 0-5 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de 0-5 unități cu suport demonstrația, exercițiul, jocul
obiecte/prin desene intuitiv didactic, învățarea prin
Crearea unor probleme simple după imagini date; descoperire
Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată, prin schimbarea numerelor/acţiunilor/întrebării dintr-o – AF, AI, AG
problemă rezolvată
Schimbarea componentelor unei probleme (date numerice, – 12 ore
tematică, acţiuni), fără ca tipul de problemă să se schimbe
Transformarea unei probleme de adunare în problemă de
scădere şi invers
Transformarea unei probleme prin extinderea/reducerea
numărului de operaţii
1.1. Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (plante, Recapitulare – caietul MEM, pag. 66-67 – observare
1.2. animale) pentru identificarea structurii lor comune sistematică
1.3. Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în – planșe, fișe , jetoane
3.1. concentrul 0-5 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare – aprecieri globale
3.2. de obiecte/prin desene – conversația, explicația, și individuale
5.1. Crearea unor probleme simple după imagini date exercițiul, jocul didactic
5.2.
– AF, AI, AG

– 2 ore
CLR ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 14 ORE; RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 4 ORE; TOTAL – 20 DE ORE
1.1. Audierea poveștii „Lupul și cei șapte iezi” Dialogul. Formularea de – caietul CLR, pag. 56-57 – aprecieri globale
1.2. Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în întrebări şi răspunsuri și individuale
1.3. acest fragment de poveste)?” Forme ale discursului – conversația, explicația,
1.4. Numirea personajelor dintr-un fragment de poveste audiat oral. Povestirea după exercițiul, jocul didactic,
2.1. Jocuri de rol imagini dramatizare, povestirea
2.2. Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea Literele mici şi mari de
2.3. unor modele de comportament , animale sălbatice tipar (l, L) – AF, AI, AG
2.4. recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite Formularea de propoziţii
3.1. suporturi cu suport intuitiv – 3 ore
3.2. Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul Citirea cuvintelor pe
3.4. inițial l etichete asociate unor
4.1. Analiza și sinteza fonetică a cuvântului „liliac” imagini
Stabilirea poziției sunetului în cuvânt Desenarea literelor de
Identificarea cuvintelor care conțin sunetul l la începutul, în tipar (l, L)
interiorul și la finalul lor Despărţirea cuvintelor
Exemplificarea altor cuvinte care conțin sunetul l la început, în în silabe
interior sau la sfârșitul cuvântului l
Asocierea literelor l/L cu sunetul Lecție-suport:
Recunoașterea literei l în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea Literele l și L
poziției literei în cadrul cuvântului
Asocierea folosirii literei mari de tipar L la scrierea cu majusculă
a cuvintelor nume de persoană
Citirea cuvintelor scrise doar cu literele învățate
Observarea scrierii literelor l și L: elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm)
Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul
corp
Orientarea în spaţiul scrierii
Construirea literelor l și L din plastilină
Scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe
nisip/făină/cacao, pe geamuri aburite)
Decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene sau prin
colare, folosind seminţe, hârtie, fire etc.
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Dialogul. Formularea de – caietul CLR, pag. 58-59 – aprecieri globale
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, întrebări şi răspunsuri și individuale
1.3. loc, viețuitoare, animale de la fermă Literele mici şi mari de – conversația, explicația,
1.4. Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul tipar (o, O) exercițiul, jocul didactic, – observarea
2.1. inițial o Formularea de propoziţii dramatizare, povestirea sistematică
2.2. Analiza și sinteza fonetică a cuvântului „omidă” cu suport intuitiv
2.3. Stabilirea poziției sunetului în cuvânt Citirea cuvintelor pe – AF, AI, AG
2.4. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul o la începutul, în etichete asociate unor
3.1. interiorul și la finalul lor imagini – 3 ore
3.2. Asocierea literelor o și O cu sunetul o Desenarea literelor de
3.4. Recunoașterea literei o în cuvinte scrise și ilustrate, cu tipar (o, O)
4.1. precizarea poziției literei în cadrul cuvântului Despărţirea cuvintelor
Asocierea folosirii literei mari de tipar O la scrierea cu majusculă în silabe
a cuvintelor nume de persoană
Citirea cuvintelor scrise doar cu literele învățate Lecție-suport:
Observarea scrierii literelor o și O: elemente grafice Literele o și O
componente, așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare
(1-2 cm)
Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul
corp
Orientarea în spaţiul scrierii
Construirea literelor o și O din plastilină/fire de lână
Scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe
nisip/făină/cacao, pe geamuri aburite)
Audierea poveștii „Rățușca cea urâtă” Dialogul. Formularea de – caietul CLR, pag. 60-61 – aprecieri globale
Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui întrebări şi răspunsuri și individuale
text scurt audiat Forme ale discursului – creioane, carioca,
Numirea personajelor dintr-un fragment de poveste audiat oral. Povestirea după plastilină, planșe, – observarea
Jocuri de rol imagini videoproiector, computer sistematică
Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea Literele mici şi mari de
unor modele de comportament, păsări domestice/sălbatice tipar (r, R) – conversația, explicația,
Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite Formularea de propoziţii exercițiul, jocul didactic,
suporturi cu suport intuitiv dramatizare, povestirea
Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul Citirea cuvintelor pe
inițial r etichete asociate unor – AF, AI, AG
Analiza și sinteza fonetică a cuvântului „rață” imagini
Stabilirea poziției sunetului în cuvânt Desenarea literelor de  3 ore
Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul r la început, în tipar (o, O)
interior sau la sfârșitul cuvântului Despărţirea cuvintelor
Asocierea literelor r și R cu sunetul r în silabe
Recunoașterea literei r în cuvinte scrise și ilustrate, cu
precizarea poziției literei în cadrul cuvântului Lecție-suport:
Asocierea folosirii literei mari de tipar R la scrierea cu majusculă Literele r și R
a cuvintelor nume de persoană
Observarea scrierii literelor r și R: elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm)
Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție
Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul
corp
Orientarea în spaţiul scrierii
Scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe
nisip/făină/cacao, pe geamuri aburite)
Construirea literelor r și R din plastilină/fire de lână
Scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe
nisip/făină/cacao, pe geamuri aburite)
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Dialogul. Formularea de – caietul CLR, pag. 62-63 – aprecieri globale
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, întrebări şi răspunsuri și individuale
1.3. loc, viețuitoare, animale de la fermă Literele mici de tipar (â) – conversația, explicația,
1.4. Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care conține Formularea de propoziţii exercițiul, jocul didactic, – observarea
2.1. sunetul â cu suport intuitiv dramatizare, povestirea sistematică
2.2. Analiza și sinteza fonetică a cuvântului „român” Citirea cuvintelor pe
2.3. Stabilirea poziției sunetului în cuvânt etichete asociate unor – AF, AI, AG
2.4. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul â imagini
3.1. Recunoașterea literei â în cuvinte scrise și ilustrate, cu Desenarea literelor de – 2 ore
3.2. precizarea poziției literei în cadrul cuvântului tipar (â)
3.4. Citirea cuvintelor scrise doar cu literele învățate Despărţirea cuvintelor
4.1. Observarea scrierii literei â: elemente grafice componente, în silabe
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm)
Despărțirea cuvintelor în silabe Lecție suport:
Asocierea silabelor care formează un cuvânt Litera â
Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul
corp
Orientarea în spaţiul scrierii
Colorarea unor imagini, după codul de culori

1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Dialogul. Formularea de – caietul CLR, pag. 64-65 – aprecieri globale
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, întrebări şi răspunsuri și individuale
1.3. loc, viețuitoare Literele mici şi mari de – conversația, explicația,
1.4. Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul tipar (c, C) exercițiul, jocul didactic, – observarea
2.1. inițial c Formularea de propoziţii dramatizare, povestirea sistematică
2.2. Analiza și sinteza fonetică a cuvântului „cățel” cu suport intuitiv
2.3. Stabilirea poziției sunetului în cuvânt Citirea cuvintelor pe – AF, AI, AG
2.4. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul c la începutul, în etichete asociate unor
3.1. interiorul și la finalul lor imagini – 3 ore
3.2. Asocierea literelor c/C cu sunetul c Desenarea literelor de
3.4. Recunoașterea literei c în cuvinte scrise și ilustrate, cu tipar (c, C)
4.1. precizarea poziției literei în cadrul cuvântului Despărţirea cuvintelor
Asocierea folosirii literei mari de tipar C la scrierea cu majusculă în silabe
a cuvintelor nume de persoană
Citirea cuvintelor scrise doar cu literele învățate Lecție suport:
Observarea scrierii literelor c și C: elemente grafice componente, Literele c și C
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm)
Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul
corp
Orientarea în spaţiul scrierii
Construirea literelor c și C din plastilină/fire de lână
Scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe nisip,
făină, cacao, pe geamuri aburite)
Colorarea unor imagini, după codul de culori
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Recapitulare – caietul CLR, pag. 66-67 – aprecieri globale
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, Dialogul. Formularea de și individuale
1.3. loc, viețuitoare întrebări şi răspunsuri – conversația, explicația,
1.4 Recunoașterea literelor l, L, o, O, r, R, c, C în cuvinte scrise și Literele mici şi mari de exercițiul, jocul didactic, – observarea
2.1. ilustrate tipar (l, L, o, O, r, R, c, dramatizare , povestirea sistematică
2.2. Citirea cuvintelor scrise doar cu literele învățate C)
2.3. Citirea unor propoziții – AF, AI, AG
2.4. Ordonarea cuvintelor pentru a forma un enunț Formularea de propoziţii
3.1. Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul cu suport intuitiv – 2 ore
3.2. corp Citirea cuvintelor pe
3.4. Orientarea în spaţiul scrierii etichete asociate unor
4.1. Construirea literelor l, L, o, O, r, R, c, C din plastilină/fire de lână imagini
Scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe Desenarea literelor de
nisip/făină/cacao, pe geamuri aburite) tipar (l, L, o, O, r, R, c, C)
Colorarea unor imagini, după codul de culori
Despărţirea cuvintelor
în silabe
Lecție suport:
Magia sărbătorilor de
iarnă
DP ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 4 ORE; RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 2 ORE; TOTAL – 8 ORE
2.1. Vizionarea unor secvenţe din desene animate, filme pentru copii, Trăire şi manifestare – caietul DP, pag. 24-29 – aprecieri globale
2.2. audierea unor poveşti consacrate („Ursul păcălit de vulpe”), emoţională, starea de și individuale
pentru identificarea şi denumirea emoţiilor de bază ale bine, emoții de bază – conversația, explicația,
personajelor (bucuria, furia) în exercițiul, jocul didactic, – observarea
Completarea frazelor lacunare (Exemplu: Cum se simt copiii? activităţi/ contexte dramatizarea, povestirea sistematică
„Băieţelul a terminat de colorat un desen frumos şi este … familiare
(bucuros)”, „Fetiţa a spart o cană şi este … (supărată)” etc. – AF, AI, AG
Jocuri de tipul „Roata emoţiilor”, pentru aprecierea emoţiilor în Lecții-suport:
diferite situaţii (Exemplu: Cum m-am simţit? Situaţii: prima zi de Mândru că sunt român! – 4 ore
şcoală, întâlnirea cu noii colegi, când este încurajat/certat de Îmi păstrez calmul!
părinţi, Sărbători fericite
Sărbătorirea zilei de naştere, a Zilei Naționale a României, a
Crăciunului etc.
Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de
exprimare a emoțiilor
Jocuri : „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor
Joc de tipul labirint
2.1. Audierea unor povești Trăire şi manifestare – creioane, foi, carioca, lipici, – observare
2.2. Realizarea unor postere/afișe/ desene cu personaje emoţională, starea de foarfecă sistematică
fericite/triste/fricoase/curajoase bine – dramatizarea, jocul – aprecieri globale
Interpretarea rolurilor personajelor realizate didactic, conversația și individuale
Realizarea serbării de Crăciun Recapitulare – AF, AI, AG
– 2 ore
AVAP ► NR. DE ORE ALOCATE: TOTAL – 8 ORE
1.1. Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, Compoziţii şi obiecte – caietul AVAP, pag.: 18-21, – aprecieri globale
1.2. materiale, obiecte artistice decorative 85, 87, 89, 93, 91 și individuale
1.3. Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase ale Pată, formă, volum
2.2. culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi ale Rupere, mototolire, – planșe, creioane colorate, – observarea
2.3. culturii universale, redate pe suport electronic sau în albume decupare după contur şi carioca, pensule, acuarele, sistematică
2.4. Vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, filme lipire a hârtiei foarfeca, lipici,
2.5. documentare Amprentare, ştampilare, videoproiector, computer
Exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, culoarea, pensulaţie
dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor obiecte, strânse – conversația, explicația,
într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat special în clasă exercițiul, jocul didactic,
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind Subiecte: demonstrația
culori la alegere şi tehnici improvizate Peisaj de iarnă
Realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi utilizarea unor Pinguinul – AF, AI, AG
tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, rupere, Felicitare
tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de Moș Crăciun – 8 ore
nevoile/opţiunile copiilor
Confecţionarea de jocuri şi jucării simple – utilizarea corectă a
instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul, pensula,
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texture diferite
Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite;decorarea sălii de
clasă cu obiectele realizate prin efort propriu
MM ► NR. DE ORE ALOCATE: TOTAL – 8 ORE
1.1. Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor sunete emise Cântare instrumentală – casetofon, CD – aprecieri globale
1.2. de obiecte cunoscute, cu sonorităţi distincte Cântarea cu și individuale
1.3. Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, emise tare acompaniament – onversația, demonstrația,
1.4. sau încet de obiecte cunoscute Acompaniament exercițiul, jocul didactic – observarea
2.1. Observarea/familiarizarea cu aspectul jucăriilor muzicale instrumental realizat de sistematică
2.2. mânuirea liberă a jucăriilor muzicale, respectiv executarea cadrul didactic – AF, AI, AG
2.3 percuţiei corporale, detaşat de cântec, în colectiv şi individual Acompaniament de jucării
Audiţie: Leopold Mozart – „Simfonia jucăriilor” muzicale realizate de – 8 ore
Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează copii
receptarea
Implicarea activă şi dirijată în receptarea cântecelor Propuneri:
Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, Umblă ursul
pronunţând corect cuvintele Ariciul
Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului Iepuraș, drăgălaș – după
de idei al textului Al. Voevidca
Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, lemne etc.) Iarna veselă –
Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, Gr.Teodosiu
bătăi cu degetul în bancă etc.)

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 5: POVESTEA APEI ● PERIOADA: săptămâna XV – săptămâna XVII

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
MEM ►NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 12 ORE; RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 2 ORE; TOTAL – 16 ORE
Prezenţa apei în natură – caietul MEM, pag. 68-69 – observare
1.1. Audierea poveștii „Povestea unei picături de ploaie” sub diverse forme sistematică
1.2. Reconstituirea drumului picăturii de ploaie (precipitaţii, râuri, lacuri, – planșe, fișe, jetoane, film
1.3. Identificarea apei în natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, mări) – aprecieri globale
1.4. lacuri, mări etc. ) Fenomene ale naturii: – conversația, explicația, și individuale
1.5. Recunoașterea fenomenelor naturii ploaie, ninsoare, vânt, demonstrația, exercițiul, jocul
1.6. Producerea de sunete specifice ploii – picături de apă care cad, fulger, tunet didactic, învățarea prin
2.2. tunetul descoperire
3.1. Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe
3.2. Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru recunoaşterea – AF, AI, AG
5.2. fenomenelor naturii în situaţii reale sau în imagini (ploaie,
6.1. ninsoare, vânt etc.) – 2 ore
6.2. Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite
atitudini şi comportamente observate în mediul înconjurător
Identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediul
înconjurător;
Vizionarea unor filme scurte pentru observarea formelor apei în
natură
1.1. Aşezarea unor imagini în ordinea derulării evenimentelor dintr-o Timp. Ziua, săptămâna: – caietul MEM, pag. 70-71 – observare
1.2. zi denumire, ordonare sistematică
1.3. Jocuri de evidenţiere a duratelor, de tipul „A cui activitate a durat – planșe, fișe, jetoane
1.4. mai mult?” – aprecieri globale
1.5. Ordonarea cronologică a zilelor săptămânii – conversația, explicația, și individuale
1.6. Plasarea unui eveniment în timp, utilizând repere cronologice demonstrația, exercițiul, jocul
2.2. (ieri, azi, mâine) didactic, învățarea prin
3.1. Realizarea unui orar săptămânal, cu ajutorul desenelor şi al descoperire
3.2. simbolurilor
5.2 Completarea unui calendar pe o săptămână cu starea vremii, – AF, AI, AG
6.1. prin desenarea unor simboluri – nori, soare, vânt etc.
6.2. – 2 ore

Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice: pătrat, Figuri plane/2D. Pătrat, – caietul MEM, pag. 72-75 – observare
1.1. dreptunghi, cerc, triunghi, cub, sferă, în mediul înconjurător şi în dreptunghi, triunghi, cerc: sistematică
1.2. materiale tipărite denumire; conturare – planșe, fișe, jetoane
1.3. Descrierea unor figuri şi corpuri geometrice din mediul apropiat Corpuri/3D. Cub, cuboid, – aprecieri globale
1.4. Reproducerea, prin desen, a formelor geometrice plane (pătrat, sferă: denumire – conversația, explicația, și individuale
1.5. triunghi, dreptunghi, cerc) cu ajutorul unor şabloane sau cu demonstrația, exercițiul, jocul
1.6. mâna liberă, pe foaie cu pătrăţele didactic, învățarea prin
2.2. Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, descoperire
3.1. desene sau numere
3.2 Folosirea formelor geometrice (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi,) – AF, AI, AG
5.2. în realizarea unor desene (casă, robot, vapor etc.) pe foaie
6.1. velină sau cu pătrăţele – 4 ore
6.2. Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în
concentrul 0-31
Construirea unor obiecte uzuale folosind suportul desfăşurat al
unui cub (ex.: suport de creioane, cutia pentru cadouri)
Jocuri de construcţii folosind piese din lemn sau plastic
Jocuri Tangram
Jocuri de realizare a figurilor/corpurilor geometrice din
plastilină/zăpadă
Jocuri de tipul: ”Ghicește ce este!”
Jocuri de tipul Bingo
Realizarea unor colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate
(case, castele, pomi, gărduleţe, roboţi etc.)
Compunerea unui spaţiu plastic folosind ca forme doar pătrate
sau doar cercuri etc. (ex.: un copac stilizat, doar din cercuri –
mari, mici, medii)
Decuparea pe contur a formelor geometrice plane de diferite
dimensiuni, realizate pe diverse suporturi (hârtie glasată, carton)
Crearea și rezolvarea unor probleme simple după imagini date
1.1. Lungime. Unităţi – caietul MEM, pag. 76 – observare
1.2. Alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale (palma, creionul nonstandard sistematică
1.3. etc.) pentru măsurarea lungimii; – planșe, fișe, jetoane,
1.4. Precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul unor unităţi de creioane colorate, plastilină, – aprecieri globale
1.5. măsură neconvenţionale hârtie glasată, foarfecă și individuale
1.6. Exerciţii-joc de comparare a unor lungimi
2.2. Ordonarea unor obiecte după lungime, comparări succesive şi – conversația, explicația,
3.1. exprimarea rezultatelor („mai lung”, „mai înalt”, „cel mai lung” demonstrația, exercițiul, jocul
3.2. etc.) didactic, învățarea prin
5.2. Colorarea selectivă a elementelor unui desen, pe baza unui descoperire
6.1. criteriu precizat (ex.: „cel mai scurt/lung”)
6.2. Completarea unui desen prin realizarea unui element – AF, AI, AG
asemănător cu unul dat, dar mai lung/mai scurt; mai înalt/mai
scund – 2 ore
Estimarea unor lungimi pe baza unor unităţi neconvenţionale date
1.1. Colectarea şi gruparea – caietul MEM, pag. 77 – observare
1.2. Numărarea elementelor unei mulţimi datelor sistematică
1.3. Precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul unor unităţi de – planșe, fișe, jetoane
1.4. măsură neconvenţionale; – aprecieri globale
1.5. Completarea datelor colectate într-un tabel – conversația, explicația, și individuale
1.6. Reprezentarea datelor colectate într-un tabel demonstrația, exercițiul, jocul
2.2. Înregistrarea datelor clasei într-un tabel de genul : câte fete, câți didactic, învățarea prin
3.1. băieți/câți copii cu ochi negri/câți copii cu părul blond/anotimpul descoperire,
3.2 preferat/sportul /animalul preferat
5.2 – AF, AI, AG
6.1. – 2 ore
6.2.
1.1. Identificarea apei în natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, Recapitulare – caietul MEM, pag. 78 – observare
1.2. lacuri, mări etc. ) planșe, fișe, jetoane sistematică
1.3. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice: pătrat,
1.4. dreptunghi, cerc, triunghi, cub, sferă, în mediul înconjurător şi în – conversația, explicația, – aprecieri globale
1.5. materiale tipărite demonstrația, exercițiul, jocul și individuale
1.6. Ordonarea cronologică a zilelor săptămânii didactic, învățarea prin
2.2. Precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul unor unităţi de descoperire
3.1. măsură neconvenţionale
3.2. Completarea datelor colectate într-un tabel – AF, AI, AG
5.2.
6.1. – 2 ore
6.2.
CLR ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 14 ORE; RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 4 ORE; TOTAL – 20 DE ORE
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Dialogul. Formularea de – caietul CLR, pag. 64-65 – aprecieri globale
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, întrebări şi răspunsuri și individuale
1.3. loc, viețuitoare Literele mici şi mari de – creioane, plastilină, fire de
1.4. Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul tipar (p, P) lână, videoproiector, ziare, – observarea
2.1. inițial p Formularea de propoziţii reviste, imagini, planșe, fire sistematică
2.2. Stabilirea poziției sunetului p în cuvânt cu suport intuitiv chenilla, alfabetar
2.3. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul p la începutul, în Citirea cuvintelor pe
2.4. interiorul și la finalul lor etichete asociate unor – conversația, explicația,
3.1. Asocierea literelor p/P cu sunetul p imagini exercițiul, jocul didactic,
3.2. Recunoașterea literei p în cuvinte scrise și ilustrate, cu Formularea de propoziţii dramatizarea, povestirea
3.3. precizarea poziției literei în cadrul cuvântului cu suport intuitiv
3.4. Asocierea folosirii literei mari de tipar P la scrierea cu majusculă Desenarea literelor de – AF, AI, AG
4.1. a cuvintelor nume de persoană tipar (p, P)
Citirea cuvintelor scrise doar cu literele învățate – 3 ore
Asocierea silabelor pentru a forma un cuvânt Despărţirea cuvintelor în
Observarea scrierii literelor p și P: elemente grafice componente, silabe
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm) Lecție-suport:
Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul Literele p și P
corp
Orientarea în spaţiul scrierii
Construirea literelor p și P din plastilină/fire de lână/boabe de
porumb
1.1. Audierea poveștii „Povestea unei picături de ploaie” Dialogul. Formularea de – caietul CLR, pag. 70-71, – aprecieri globale
1.2. Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui întrebări şi răspunsuri 72-73 și individuale
1.3. text scurt audiat Forme ale discursului
1.4. Numirea personajelor dintr-un fragment de poveste audiat oral – creioane, plastilină, fire de – observarea
2.1. Jocuri de rol Povestirea după imagini lână, videoproiector , ziare, sistematică
2.2. Realizarea unui poster cu tema „Povestea apei” Literele mici şi mari de reviste, imagini, planșe, fire
2.3. Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe tipar (ă, Ă) chenilla, alfabetar
2.4. diferite suporturi Formularea de propoziţii
3.1. Stabilirea poziției sunetului ă în cuvânt cu suport intuitiv – conversația, explicația,
3.2. Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul ă în interior sau Citirea cuvintelor pe exercițiul, jocul didactic,
3.3. la sfârșitul cuvântului etichete asociate unor dramatizare, povestirea
3.4. Asocierea literelor ă/Ă cu sunetul ă imagini
4.1. Recunoașterea literei ă în cuvinte scrise și ilustrate, cu Desenarea literelor de – AF, AI, AG
precizarea poziției literei în cadrul cuvântului tipar (ă, Ă)
Observarea scrierii literelor ă și Ă: elemente grafice componente, Despărţirea cuvintelor în – 5 ore
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm) silabe
Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție
Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul Lecții-suport:
corp Literele ă și Ă
Orientarea în spaţiul scrierii Fulgișori năzdrăvani
Scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe
nisip/făină/cacao, pe geamuri aburite)
Construirea literelor ă și Ă din plastilină/fire de lână

1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Dialogul. Formularea de – caietul CLR, pag. 74-75 – aprecieri globale
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, întrebări şi răspunsuri și individuale
1.3. loc Literele mici şi mari de – creioane, plastilină, fire de
1.4. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul s la începutul, în tipar (s, S) lână, videoproiector, ziare, – observarea
2.1. interiorul și la finalul lor Formularea de propoziţii reviste, imagini, planșe, fire sistematică
2.2. Asocierea literelor s/S cu sunetul s cu suport intuitiv chenilla, alfabetar
2.3. Recunoașterea literei s în cuvinte scrise și ilustrate, cu Citirea cuvintelor pe
2.4. precizarea poziției literei în cadrul cuvântului etichete asociate unor – conversația, explicația,
3.1. Asocierea folosirii literei mari de tipar S la scrierea cu majusculă imagini exercițiul, jocul didactic,
3.2. a cuvintelor nume de persoană Formularea de propoziţii dramatizarea, povestirea
3.3. Citirea cuvintelor scrise doar cu literele învățate cu suport intuitiv
3.4. Asocierea silabelor pentru a forma un cuvânt Desenarea literelor de – AF, AI, AG
4.1. Observarea scrierii literelor s și S: elemente grafice componente, tipar (s, S)
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm) Despărţirea cuvintelor în – 3 ore
Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul silabe
corp Lecție-suport:
Orientarea în spaţiul scrierii Literele s și S
Construirea literelor s și S din plastilină / fire de lână
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Dialogul. Formularea de – caietul CLR, pag. 76-77 – aprecieri globale
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, întrebări şi răspunsuri – creioane, plastilină, fire de și individuale
1.3. loc Literele mici şi mari de lână, videoproiector , ziare,
1.4. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul t la începutul, în tipar (t, T) reviste, imagini, planșe, fire – observarea
2.1. interiorul și la finalul lor Formularea de propoziţii chenilla, alfabetar sistematică
2.2. Asocierea literelor t/T cu sunetul t cu suport intuitiv
2.3. Recunoașterea literei t în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea Citirea cuvintelor pe – conversația, explicația,
2.4. poziției literei în cadrul cuvântului etichete asociate unor exercițiul, jocul didactic,
3.1. Asocierea folosirii literei mari de tipar T la scrierea cu majusculă imagini dramatizarea, povestirea
3.2. a cuvintelor nume de persoană Formularea de propoziţii
3.3. Citirea cuvintelor scrise doar cu literele învățate cu suport intuitiv – AF, AI, AG
3.4. Asocierea silabelor pentru a forma un cuvânt Desenarea literelor de
4.1. Citirea unor propoziții tipar (t, T) – 3 ore
Observarea scrierii literelor t și T: elemente grafice componente, Despărţirea cuvintelor în
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm) silabe
Orientarea în spaţiul scrierii Lecție-suport:
Construirea literelor t și T din plastilină/fire de lână Literele t și T
Exercițiu-joc: „Cu ce seamănă literele mari de tipar?”
Desenarea literei ca personaj într-o secvență de poveste
inventată de fiecare copil
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Recapitulare – caietul CLR, pag. 78-79 – aprecieri globale
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, personaje, Dialogul. Formularea de și individuale
1.3. loc întrebări şi răspunsuri – creioane, plastilină , fire de
1.4. Recunoașterea literelor p, P, ă, s, S, t, T în cuvinte scrise și Literele mici şi mari de lână, videoproiector, ziare, – observarea
2.1. illustrate tipar (p, P, ă, s, S, t, T ) reviste, imagini, planșe, fire sistematică
2.2. Identificarea perechilor de litere (mici si mari de tipar) Formularea de propoziţii chenilla, alfabetar
2.3. Ordonarea silabelor pentru a obține cuvinte cu suport intuitiv
2.4. Ordonarea cuvintelor pentru a obține propoziții Citirea cuvintelor pe – conversația, explicația,
3.1. Citirea cuvintelor scrise doar cu literele învățate etichete asociate unor exercițiul, jocul didactic,
3.2. Citirea unor propoziții imagini dramatizare, povestirea
3.3. Ordonarea cuvintelor pentru a forma un enunț Formularea de propoziţii
3.4. Orientarea în spaţiul scrierii cu suport intuitiv – AF, AI, AG
4.1. Construirea literelor p, P, ă, s, S, t, T din plastilină / fire de lână Desenarea literelor de
Scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe tipar (p, P, ă, s, S, t, T ) – 2 ore
nisip/făină/cacao, pe geamuri aburite) Despărţirea cuvintelor în
Colorarea unor imagini, după codul de culori silabe
Jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu o literă dată Lecție-suport:
(p, P, ă, s, S, t, T): fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele Cu bujori în obrăjori
pot fi spuse întregi sau despărțite în silabe
Jocuri de rol
DP ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 6 ORE; RECAPITULARE – 1 ORĂ; LDCD – 1 ORĂ; TOTAL – 8 ORE
2.2. Exerciţii de identificare a regulilor de comunicare în imagini: Comunicare şcolară – caietul DP, pag 30-37 – aprecieri globale
anunţarea răspunsului; aşteptarea rândului; completarea eficientă. Reguli de și individuale
răspunsurilor colegilor după ce aceştia au încheiat; exprimarea comunicare în activitatea – creioane, fișe, planșe,
opiniei personale şcolară. Comunicarea cu videoproiector, computer, – observarea
Vizionarea unor secvenţe din desene animate, filme pentru copii, colegii şi cadrele didactice jetoane sistematică
audierea unor povești consacrate („Prințesa și bobul de
mazăre”), pentru identificarea regulilor de comunicare Lecții-suport: – conversația, explicația,
Exprimarea prin desen a regulilor de comunicare la şcoală şi Știu să mă comport! exercițiul, jocul didactic,
afişarea acestora pentru a fi vizualizate de elevi (exemplu: Cuvinte fermecate dramatizarea, povestirea
„vorbim pe rând”, „ascultăm activ”, „respectăm programul şcolar”, Invitație la spectacol
„ajutăm colegii când ne solicită sprijinul”, „adresăm întrebări” Sunt copil politicos! – AF, AI, AG
etc.)
Jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”; „Continuă povestea” – 6 ore
Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi pozitive/negative
de interacţiune verbală sau fizică: se ajută unii cu ceilalţi, se
exprimă politicos („te rog”, ”mulţumesc”), se întrerup, se lovesc,
se împing etc.
Jocuri de selecţie şi plasare de jetoane: Da (comunicare
eficientă)/Nu (comunicare ineficientă)
Jocuri de tipul labirint
Colorarea după codul de culori
2.2. Jocuri de rol Recapitulare – jocul didactic, dramatizarea – aprecieri globale
Reguli de comunicare în și individuale
activitatea școlară. – AP, AG
Comunicarea cu colegii şi – 1 oră – observarea
cadrele didactice sistematică

AVAP ► NR. DE ORE ALOCATE: TOTAL – 8 ORE


1.1. Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, Pictură, colaj, modelaj, – caiet ul AVAP, pag.: 22- – observare
1.2. materiale, obiecte artistice confecţii şi jucării 33, 59, 95, 97 sistematică
1.3. Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase ale Compoziţii, obiecte
2.1. culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi ale decorative, jucării – pensule, acuarele, borcan, – aprecieri globale
2.2. culturii universale, redate pe suport electronic sau în albume Pată,formă, volum plastilină, vată, bandă și individuale
2.3. Vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, filme Pensulație, modelare adezivă, șosetă, orez,
2.4. documentare Decupare după contur, panglică
2.5. Exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, culoarea, lipire a hârtiei
2.6. dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor obiecte, strânse Presare şi modelare – conversația, explicația,
într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat special în clasă liberă a plastilinei demonstrația, exercițiul,
realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind învățarea prin descoperire,
culori la alegere şi tehnici improvizate Subiecte:
Realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi utilizarea unor Borcanul cu surprize – AF, AI, AG
tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, rupere, Noruleț
tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de Fulgul de zăpadă – 8 ore
nevoile/opţiunile copiilor Omul-de-zăpadă
Confecţionarea de jocuri şi jucării simple – utilizarea corectă a
instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul, pensula,
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texture diferite
Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite;decorarea sălii
de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu
MM ► NR: DE ORE ALOCATE: TOTAL – 8 ORE
1.1. jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor sunete emise de Elemente de limbaj – casetofon, CD – aprecieri globale
1.2. obiecte cunoscute, cu sonorităţi distincte muzical – conversația, demonstrația, și individuale
1.3. Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, emise tare Timbrul exercițiul, jocul didactic
1.4. sau încet de obiecte cunoscute Sunete din mediul – observarea
2.1. Observarea/familiarizarea cu aspectul jucăriilor muzicale înconjurător – AF, AI, AG sistematică
2.2. Mânuirea liberă a jucăriilor muzicale, respectiv executarea Sunete vocale (vorbite 
2.3. percuţiei corporale, detaşat de cântec, în colectiv şi individual sau cântate) – 8 ore
Audiţie: A. Vivaldi: „Anotimpurile” Sunete muzicale
Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care uşurează instrumentale
receptarea
Implicarea activă şi dirijată în receptarea cântecelor Propuneri:
Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, Ploaia – C. Mereş
pronunţând corect cuvintele Ninge, ninge
jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului Pe baltă
de idei al textului Pârâiaș, pârâiaș –
Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, lemne etc.) D. Cuclin
Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme,
bătăi cu degetul în bancă etc.)

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 6: ENIGMELE UNIVERSULUI ● PERIOADA: săptămâna XIX – săptămâna XXI

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
MEM ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 8 ORE; RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 2 ORE; TOTAL – 12 ORE
1.1. Recunoaşterea Soarelui, a Lunii şi a Pământului, folosind imagini Universul. Pământul, – caietul MEM, pag.80-81 – observare
1.2. sau modele Soarele şi Luna: – planșe, fișe, jetoane, film sistematică
1.3. Jocuri de tipul: „Când se întâmplă?” recunoaştere în modele – conversația, explicația,
2.2. Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere simple demonstrația, exercițiul, jocul – aprecieri globale
Completarea unor serii numerice didactic, învățarea prin și individuale
Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în descoperire
care se dau două numere – AF, AI, AG
Modelarea din plastilină a Soarelui, a Lunii și a Pământului – 2 ore
1.1. Numărarea elementelor unei mulţimi Numere naturale de la 0 – caietul MEM, pag. 82-91 – observare
1.2. Reprezentarea numerelor de la 1 la 20 cu ajutorul unor obiecte la 20: recunoaştere, sistematică
1.3. (jetoane, creioane, mărgele etc.) sau al unor semne (cerculeţe, scriere, comparare, – planșe, fișe, jetoane
2.2. linii etc.) ordonare – aprecieri globale
Citirea numerelor de la 0 la 20 – conversația, explicația, și individuale
Scrierea numerelor de la 0 la 20 demonstrația, exercițiul, jocul
Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un didactic, învățarea prin
punct al seriei, din 1 în 1, cu/fără manipularea obiectelor descoperire
Adăugarea/extragerea unor elemente dintr-o mulțime pentru a
obține numărul indicat – AF, AI, AG
Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere
Compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte etc.) – 8 ore
prin figurarea lor unele sub altele, încercuirea părţilor comune ale
grupurilor, punerea în corespondenţă 1 la 1 a elementelor
grupurilor
Identificarea „vecinilor” unui număr
Selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Încercuiţi cu
verde numerele mai mari decât 14 şi mai mici decât 20”)
Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător
Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în
care se dau două numere
Exerciţii de compunere şi descompunere cu suport intuitiv
1.1. Recunoaşterea Soarelui, a Lunii şi a Pământului, folosind imagini Recapitulare – caietul MEM, pag. 92-93 – observare
1.2. sau modele Pământul, Soarele şi – planșe, fișe, jetoane, sistematică
1.3. Scrierea numerelor de la 0 la 20 Luna: recunoaştere în – conversația, explicația,
2.2. Identificarea „vecinilor” unui număr modele simple demonstrația, exercițiul, jocul – aprecieri globale
Compararea numerelor de la 0 la 20 Numere naturale de la 0 didactic, învățarea prin și individuale
Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător la 20: recunoaştere, descoperire
Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în scriere, comparare, – AF, AI, AG
care se dau două numere ordonare – 2 ore

CLR ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE -ÎNVĂȚARE – 10 ORE; RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 3 ORE; TOTAL – 15 ORE
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Dialogul Formularea de – caietul CLR, pag. 80-81 – observare
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre personaje, loc, întrebări şi răspunsuri sistematică
1.3. obiecte, Soare, Lună, stele – planșe, fișe, jetoane,
1.4. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul v la începutul, în Literele mici şi mari de creioane, carioca, – aprecieri globale
2.1. interiorul și la finalul lor tipar (v, V) plastilină/fire de lână și individuale
2.2. Asocierea literelor v/V cu sunetul v Citirea cuvintelor pe
2.3 Recunoașterea literei v în cuvinte scrise și ilustrate, cu etichete asociate unor – conversația, explicația,
2.4. precizarea poziției literei în cadrul cuvântului imagini sau obiecte demonstrația, exercițiul, jocul
3.1. Asocierea folosirii literei mari de tipar V la scrierea cu majusculă Utilizarea cuvintelor noi în didactic, învățarea prin
3.2. a cuvintelor nume de persoană enunţuri adecvate descoperire
3.3. Citirea cuvintelor scrise cu literele învățate Desenarea literelor de
3.4. Asocierea silabelor pentru a forma un cuvânt tipar (v, V) – AF, AI, AG
4.1. Citirea unor propoziții și identificarea propozițiilor
4.2. corespunzătoare unei imagini date Lecție-suport: – 2 ore
4.3. Observarea scrierii literelor v și V: elemente grafice componente, Literele v și V
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm)
Trasarea literelor v şi V pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn spaţiul
dat
Completarea literei v sau V în cuvinte, în funcție de imaginea
suport
Construirea literelor v și V din plastilină/fire de lână
Exercițiu-joc: „Cu ce seamănă literele mari de tipar?”
Desenarea literei ca personaj într-o secvență de poveste
inventată de fiecare copil
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Dialogul Formularea de – caietul CLR, pag. 82-83 – observare
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre personaje, loc, întrebări şi răspunsuri sistematică
1.3. obiecte, Soare, Lună, stele Literele mici şi mari de – planșe, fișe, jetoane,
1.4. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul d la începutul, în tipar (d, D) creioane, carioca, – aprecieri globale
2.1. interiorul și la finalul lor Citirea cuvintelor pe plastilină/fire de lână și individuale
2.2. Asocierea literelor d/D cu sunetul d etichete asociate unor
2.3. Recunoașterea literei d în cuvinte scrise și ilustrate, cu imagini sau obiecte – conversația, explicația,
2.4. precizarea poziției literei în cadrul cuvântului Utilizarea cuvintelor noi în demonstrația, exercițiul, jocul
3.1. Citirea cuvintelor scrise cu literele învățate enunţuri adecvate didactic, învățarea prin
3.2. Asocierea silabelor pentru a forma un cuvânt Formularea de propoziţii descoperire
3.3. Trasarea literelor d şi D pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn spaţiul cu suport intuitiv
3.4, dat Desenarea literelor de – AF, AI, AG
4.1. Completarea unor cuvinte cu litera care lipsește tipar (d, D)
4.2. Selectarea cuvântului care completează o propoziție Lecție-suport: – 2 ore
4.3 Construirea literelor d și D din plastilină/fire de lână Literele d și D
Exercițiu-joc: „Cu ce seamănă literele mari de tipar?”
Desenarea literei ca personaj într-o secvență de poveste
inventată de fiecare copil
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Dialogul. Formularea de – caietul CLR, pag. 84-87 – observare
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre personaje, loc, întrebări şi răspunsuri sistematică
1.3. planete Literele mici şi mari de – planșe, fișe, jetoane,
1.4, Identificarea planetei Pământ tipar (ș, Ș) creioane, carioca, – aprecieri globale
2.1. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul ș la începutul, în Citirea cuvintelor pe plastilină/fire de lână și individuale
2.2. interiorul și la finalul lor etichete asociate unor
2.3. Asocierea literelor ș/Ș cu sunetul ș imagini sau obiecte – conversația, explicația,
2.4. Recunoașterea literei ș în cuvinte scrise și ilustrate, cu Utilizarea cuvintelor noi în demonstrația, exercițiul, jocul
3.1. precizarea poziției literei în cadrul cuvântului enunţuri adecvate didactic, învățarea prin
3.2. Citirea cuvintelor scrise cu literele învățate Formularea de propoziţii descoperire
3.3. Asocierea silabelor pentru a forma un cuvânt cu suport intuitiv
3.4. Completarea unor cuvinte cu litera care lipsește Desenarea literelor de – AF, AI, AG
4.1. Trasarea literelor ș şi Ș pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn spaţiul tipar (ș, Ș )
4.2. dat Lecție-suport: – 2 ore
4.3. Ordonarea cuvintelor pentru a forma o propoziție Literele ș și Ș
Identificarea formei alintate a unor cuvinte date
Joc de tipul labirint
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Dialogul Formularea de – caietul CLR, pag. 88-89 – observare
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre personaje, loc, întrebări şi răspunsuri sistematică
1.3. planete Literele mici şi mari de – planșe, fișe, jetoane,
1.4. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul b la începutul, în tipar (b, B ) creioane, carioca, – aprecieri globale
2.1. interiorul și la finalul lor Citirea cuvintelor pe plastilină/fire de lână și individuale
2.2. Asocierea literelor b/B cu sunetul b etichete asociate unor
2.3. Recunoașterea literei b în cuvinte scrise și ilustrate, cu imagini sau obiecte – conversația, explicația,
2.4. precizarea poziției literei în cadrul cuvântului Formularea de propoziţii demonstrația, exercițiul, jocul
3.1. Citirea cuvintelor scrise cu literele învățate cu suport intuitive didactic, învățarea prin
3.2. Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt Desenarea literelor de descoperire
3.3. Trasarea literelor b şi B pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn spaţiul tipar (b, B)
3.4. dat Scrierea funcţională – AF, AI, AG
4.1. Ordonarea cuvintelor pentru a forma o propoziție folosind desene,
4.2. Asocierea etichetei cu imaginea potrivită sensului cuvintelor simboluri .Biletul – 2 ore
4.3 „bob” și „bancă” Lecție suport:
Confecţionarea unor bileţele cu litere de tipar rupte sau decupate Literele b și B
din reviste, ziare etc
„Scrierea” unor bileţele folosind diferite semne, linii curbe, linii
frânte şi „citirea” mesajului
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Dialogul. Formularea de – caietul CLR, pag. 90 -91 – observare
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre personaje, loc etc întrebări şi răspunsuri – planșe, fișe, jetoane, sistematică
1.3. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul î la începutul și la Literele mici şi mari de creioane, carioca,
1.4. finalul lor tipar (î, Î ) plastilină/fire de lână – aprecieri globale
2.1. Asocierea literelor î/Î cu sunetul î Citirea cuvintelor pe și individuale
2.2. Recunoașterea literei î în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea etichete asociate unor – conversația, explicația,
2.3. poziției literei în cadrul cuvântului imagini sau obiecte demonstrația, exercițiul, jocul
2.4, Citirea cuvintelor scrise cu literele învățate Desenarea literelor de didactic, învățarea prin
3.1. Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt tipar î, Î ) descoperire
3.2. Identificarea cuvintelor cu sens opus Vocabular. Cuvinte cu
3.3. Trasarea literelor î şi Î pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn spaţiul sens asemănător – AF, AI, AG
3.4. dat .Cuvinte cu sens opus
4.1. Citirea unor propoziții și asocierea cu imaginea potrivită – 2 ore
4.2. Lecție-suport:
4.3. Literele î și Î

1.1.,1.2. Completarea cuvintelor cu litera care lipsește Recapitulare – caietul CLR, pag. 92-93 – observare
1.3., 1.4. Confecționarea unui bilet Literele mici şi mari de – planșe, fișe , jetoane, sistematică
2.1., 2.2. Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt tipar (v, V, d, D, ș, Ș, b, creioane, carioca,
2.3., 2.4. Despărțirea cuvintelor în silabe B, î, Î ) plastilină/fire de lână – aprecieri globale
3.1., 3.2. – conversația, explicația, și individuale
3.3., 3.4. Lecție-suport: exercițiul, jocul didactic
4.1., 4.2. Sărbătorile primăverii – AF, AI, AG
4.3. – 2 ore

DP ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 4 ORE; RECAPITULARE – 1 ORĂ; LDCD – 1ORĂ; TOTAL – 6 ORE
3.1. Discuţii despre statutul de preşcolar/şcolar Aspecte specifice ale – caietul DP, pag. 2-93 – observare
Discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor anterioare organizării învăţării şi sistematică
ale copiilor (la începutul fiecărei zile/teme/săptămâni, în cadrul pregătirii pentru viaţă la – planșe, fișe, jetoane,
„Întâlnirii de dimineaţă”, în cadrul altor lecţii sau al activităţilor şcolarul mic creioane, carioca, mascote – aprecieri globale
extraşcolare) Rutine şi sarcini de și individuale
Modalităţi de prezentare personală afişate pe mese/bănci lucru. Reguli elementare – conversația, explicația,
Interpretarea unor melodii preferate pentru anunţarea pauzei: ale noilor rutine specifice exercițiul, jocul didactic
„Cum mi-ar plăcea să sune clopoţelul în şcoala mea?” activităţii clasei
Exerciţii de identificare a regulilor de comunicare în imagini: pregătitoare – AF, AI, AG
anunţarea răspunsului; aşteptarea rândului; completarea
răspunsurilor colegilor după ce aceştia au încheiat; exprimarea Lecții-suport; – 4 ore
opiniei personale Programul meu zilnic
Enumerarea sarcinilor de lucru ale diferitelor personaje din Orarul meu
poveşti, povestiri, ale persoanelor din viaţa reală (mamă, tată, Surprize
învăţătoare, bunici)
Jocuri de rol/de mimă, referitoare la sarcinile de realizat într-o zi,
acasă sau la şcoală
Teatru de marionete: „Sunt în clasa pregătitoare”
Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalităţi pozitive/negative
de interacţiune verbală sau fizică: se ajută unii cu ceilalţi, se
exprimă politicos („te rog”, „mulţumesc”), se întrerup
3.1. Joc: „Mima” – fiecare elev mimează câte o activitatea, iar ceilalți Recapitulare – planșe, fișe, jetoane, – observare
elevi ghicesc creioane, carioca, mascote sistematică
Joc de rol –„ La doctor”, „La magazin”, „La ora de matematică” – conversația, explicația,
etc. exercițiul, jocul didactic – aprecieri globale
– AF, AI, AG și individuale
– 1 oră
AVAP ► NR. DE ORE ALOCATE: TOTAL – 6 ORE
1.1. Identificarea materialelor (pensule, pastile și tuburi de culori, Modelaj, confecţii şi – caietul AVAP, pag.: 26-29, – observare
1.2. paletă, plastilină etc.) și a modului de utilizare a acestora jucării, pictură 55, 99, 101, 103, 105, 107 sistematică
1.3. Exerciții de identificare a diferitelor forme din natura pe imagini Obiecte decorative, – planșe, fișe, jetoane,
2.1. (reproduceri de arta) ca: forme de obiecte, forme geometrice, jucării, compoziţii creioane, carioci, foarfecă, – aprecieri globale
2.2. forme plastice Pată, formă, volum, lipici, acuarele, pensulă, și individuale
2.3. Exerciții de organizare a spațiului plastic cu ajutorul formelor Pensulație, stropire obiecte decorative, nasturi,
2.4. spontane și elaborate Decupare după contur, rolă de carton, farfurie de
2.5. Realizarea petelor de culoare prin tehnicile: fuzionare, presare, tăiere, lipire a hârtiei carton
2.6 suprapunere, decolorare, stropire etc. Șnuruire
Realizarea de compoziții nonfigurative și figurative, folosind pata – conversația, explicația,
de culoare Subiecte: demonstrația, exercițiul, jocul
Activități practice de realizare a unor compoziții combinate Universul didactic, învățarea prin
Conversații despre posibile utilizări ale produselor realizate Racheta descoperire
individual sau în grup Steluța-mărțișor
Exerciții de decupare după contur, lipire, rupere Soarele – AF, AI, AG
Activități practice de realizare a unor compoziții și jucării simple
– 6 ore
MM ►NR. DE ORE ALOCATE – TOTAL – 6 ORE
1.1. Exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată Elemente de limbaj – casetofon, CD, – aprecieri globale
1.2. (poziție, preluarea tonului, respectarea semnalului de început, muzical – conversația, demonstrația, și individuale
1.3. emisie naturală, dicție,sincronizare) Ritmul exercițiul, jocul didactic
2.1. Exersarea prin joc a mișcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul Sunete lungi/scurte – AF, AI, AG – observarea
2.2. și de mersul melodiei sistematică
2.3. Audierea unor lucrări de factură diferită Propuneri: – 6 ore
Asocierea cu mișcări diferențiate a nuanțelor contrastante și a Numărătoare (Hai să
timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental zicem una! )
Marcarea, prin bătăi din palme, prin mișcări corporale, cu ajutorul De ziua mamei –
jucăriilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului Gh. Dăncuș
Interpretarea cântecului cu audiție interioară, prin joc Sosirea rândunicii –
Detașarea structurii ritmice a primului vers sau a altui vers G. Ucenescu
reprezentativ și marcarea acesteia
Identificarea cântecelor audiate după structura ritmică a versului
ales
Identificarea cântecelor după melodia receptată auditiv a primului
vers.
Acompanierea cu propriul corp (bătăi din palme, pe genunchi, pe
masă, pe piept, cu talpa pe podea)
Acompanierea cu jucării muzicale (tobă, lemne, clopoțel,
maracas, trianglu, tamburină, gong)
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 7: CUM SE MIȘCĂ? ● PERIOADA: săptămâna XXII – săptămâna XXV
COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE
SPECIFICE
MEM ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE 2 ORE; RECAPITULARE 2 ORE; LDCD 2 ORE; TOTAL 16 ORE
1.1. Jocuri de mişcare pentru evidenţierea forţelor şi a efectelor Forţe şi mişcare. Efecte caietul MEM, pag. 94-95 observare
1.2. acestora: împingere, tragere ,deformarea/ruperea/spargerea observabile ale forţelor: planșe, fișe, jetoane, film sistematică
1.3. Organizarea unor jocuri de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă…?” împingere, tragere
1.4. Clasificarera unor jucării în funcție de modul de acționare: Mişcarea corpurilor şi conversația, explicația, aprecieri globale
1.5. tragere/împingere schimbarea formei: demonstrația, exercițiul, jocul și individuale
1.6. Identificarea unor corpuri care își modifică forma: balonul, deformare, rupere didactic, învățarea prin
3.2. buretele, plastilina etc. descoperire activitate practică
3.2. Ruperea hârtiei, a frunzelor, a cartonului pentru a modifica forma
5.2. Exemplificarea corpurilor care se sparg AF, AI, AG
Identificarea modului de mișcare/deplasare a diferitelor
obiecte/viețuitoare 2 ore
Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător
Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în
care se dau două numere
1.1. Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în Adunarea şi scăderea în caietul MEM, pag. 96-105 observare
1.2. concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare concentrul 0-20, fără și cu sistematică
1.4. de obiecte/prin desene trecere peste ordin, prin planșe, fișe, jetoane, film
1.5. Aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 31 numărare aprecieri globale
1.6. Aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei Probleme simple de conversația, explicația, și individuale
3.2. Numărare cu pas dat (ex.: din 2 în 2, din 3 în 3), cu suport intuitiv adunare sau scădere cu demonstrația, exercițiul, jocul
3.2. Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având 0-5 unități cu și fără didactic, învățarea prin
5.2. drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 10; mai mic trecere peste ordin, prin descoperire,
decât 31 numărare/cu suport
Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, intuitiv AF, AI, AG
fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor
Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru 10 ore
a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”
Colorarea unei planșe după un cod de culori dat
Crearea unor probleme simple după imagini date
Formularea şi rezolvarea unor probleme
Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual
sau figurate prin semne simple: puncte, cerculeţe, linii etc.
Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date
1.1. Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în Recapitulare caietul MEM, pag. 106-107 observare
1.2. concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare sistematică
1.3. de obiecte/prin desene planșe, fișe, jetoane
1.4. Identificarea modului de mișcare/deplasare a diferitelor aprecieri globale
1.5. obiecte/viețuitoare conversația, explicația, și individuale
1.6. demonstrația, exercițiul, jocul
3.2. didactic, învățarea prin
3.2. descoperire,
5.2. AF, AI, AG
2 ore
CLR ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE 14 ORE; RECAPITULARE 2 ORE; LDCD 4 ORE; TOTAL 20 DE ORE
1.1. Formularea unor răspunsuri la întrebări despre ilustrația Formularea de întrebări şi caietul CLR, pag. 94-95 observare
1.2. observată răspunsuri sistematică
1.3. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul j la începutul, în Literele mici şi mari de planșe, fișe, jetoane
1.4. interiorul și la finalul lor tipar (j, J ) aprecieri globale
2.1. Asocierea literelor j/J cu sunetul j Citirea cuvintelor pe – conversația, explicația, și individuale
2.2. Recunoașterea literei j în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea etichete asociate unor demonstrația, exercițiul, jocul
2.3. poziției literei în cadrul cuvântului imagini sau obiecte didactic, învățarea prin
2.4. Citirea cuvintelor scrise cu literele învățate și asocierea cu Formularea de propoziţii descoperire
3.1. imaginile potrivite cu suport intuitiv pe baza
3.2. Ordonarea literelor pentru a forma un cuvânt unui suport intuitiv AF, AI, AG
3.3. Identificarea cuvintelor cu sens opus Desenarea literelor de
3.4. Trasarea literelor j şi J pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn spaţiul tipar (j, J) 2 ore
4.1. dat
Asocierea literei mari de tipar cu litera mică Lecție-suport:
Realizarea literei j din plastilină/jucării/jeleuri etc. Literele j și J
Trasarea literei j pe diverse suporturi: nisip, făină etc.
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Formularea de întrebări şi caietul CLR, pag. 96-97 observare
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre personaje, loc etc. răspunsuri sistematică
1.3. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul h la începutul, în Literele mici şi mari de planșe, fișe, jetoane
1.4. interiorul și la finalul lor tipar (h, H) aprecieri globale
2.1. Asocierea literelor h/H cu sunetul h Citirea cuvintelor pe conversația, explicația, și individuale
2.2. Recunoașterea literei h în cuvinte scrise și ilustrate, cu etichete asociate unor demonstrația, exercițiul, jocul
2.3. precizarea poziției literei în cadrul cuvântului imagini sau obiecte didactic, învățarea prin
2.4. Citirea cuvintelor scrise cu literele învățate și alegerea celui Formularea de propoziţii descoperire
3.1. potrivit cu suport intuitiv
3.2. Ordonarea literelor pentru a forma un cuvânt Desenarea literelor de AF, AI, AG
3.3. Identificarea cuvintelor cu sens opus tipar (h, H)
3.4. Trasarea literelor h şi H pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn Despărţirea cuvintelor 2 ore
4.1. spaţiul dat în silabe
Asocierea literei mari de tipar cu litera mică Lecție-suport:
Realizarea literei h din plastilină/jucării/jeleuri etc Literele h și H
Trasarea literei h pe diverse suporturi: nisip, făină etc.
1.1. Audierea poveștilor „Povestea forței” și „Hänsel și Gretel” Formularea de întrebări şi caietul CLR, pag. 98-101 observare
1.2. Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui răspunsuri sistematică
1.3. text scurt audiat Literele mici şi mari de planșe, fișe, jetoane,
1.4. Numirea personajelor dintr-un fragment de poveste audiat tipar (g, G) creioane, alfabetar, plastilină, aprecieri globale
2.1. Jocuri de rol Citirea cuvintelor pe jucării și individuale
2.2. Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea etichete asociate unor
2.3. unor modele de comportament imagini sau obiecte conversația, explicația,
2.4. Numerotarea imaginilor în ordinea desfășurării evenimentelor Formularea de propoziţii demonstrația, exercițiul, jocul
3.1. Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite cu suport intuitiv didactic, învățarea prin
3.2. suporturi Desenarea literelor de descoperire
3.3. Identificarea cuvintelor care conțin sunetul g la începutul, în tipar (g, G)
3.4. interiorul și la finalul lor Despărţirea cuvintelor AF, AI, AG
4.1. Asocierea literelor g/G cu sunetul g în silabe
Recunoașterea literei g în cuvinte scrise și ilustrate, cu 4 ore
precizarea poziției literei în cadrul cuvântului Lecții-suport:
Citirea cuvintelor scrise cu literele învățate și alegerea celui Literele g și G
potrivit Căsuța fermecată
Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt
Trasarea literelor g şi G pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn
spaţiul dat
Citirea unor propoziții și asocierea lor cu imaginea potrivită
Realizarea literei g din plastilină fire de lână/ jucării etc
Trasarea literelor g și G pe diverse suporturi: nisip, făină etc.
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Formularea de întrebări şi caietul CLR, pag. 102-103 observare
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre personaje, loc etc. răspunsuri sistematică
1.3. Stabilirea poziției sunetului ț în cuvânt Literele mici şi mari de planșe, fișe, jetoane,
1.4. Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul ț la început, în tipar (ț, Ț) alfabetar, plastilină, jucării, aprecieri globale
2.1. interior sau la sfârșitul cuvântului Utilizarea cuvintelor noi în creioane și individuale
2.2. Asocierea literelor ț/Ț cu sunetul ț enunţuri adecvate
2.3. Recunoașterea literei ț în cuvinte scrise și ilustrate, cu Formularea de propoziţii conversația, explicația,
2.4. precizarea poziției literei în cadrul cuvântului cu suport intuitive demonstrația, exercițiul, jocul
3.1. Asocierea folosirii literei mari de tipar Ț la scrierea cu majusculă Desenarea literelor de didactic, învățarea prin
3.2. a cuvintelor nume de persoană tipar (ț, Ț) descoperire
3.3. Observarea scrierii literelor ț și Ț: elemente grafice componente, Despărţirea cuvintelor
3.4. așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm) în silabe AF, AI, AG
4.1. Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul
corp Lecție-suport: 2 ore
Orientarea în spaţiul scrierii Literele ț și Ț
Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție
Identificarea cuvântului potrivit care completează o propoziție
Scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe
nisip/făină/cacao, pe geamuri aburite)
Construirea literelor ț și Ț din plastilină/fire de lână

1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Formularea de întrebări şi caietul CLR, pag. 104-105 observare
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre personaje, loc etc. răspunsuri sistematică
1.3. Stabilirea poziției sunetului z în cuvânt Literele mici şi mari de planșe, fișe, jetoane
1.4. Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul z la început, în tipar (z, Z) aprecieri globale
2.1. interior sau la sfârșitul cuvântului Citirea cuvintelor pe conversația, explicația, și individuale
2.2. Asocierea literelor z/Z cu sunetul z etichete asociate unor demonstrația, exercițiul, jocul
2.3. Recunoașterea literei z în cuvinte scrise și ilustrate, cu imagini sau obiecte didactic, învățarea prin
2.4. precizarea poziției literei în cadrul cuvântului Formularea de propoziţii descoperire
3.1. Observarea scrierii literelor z și Z: elemente grafice componente, cu suport intuitive
3.2. așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm) Desenarea literelor de AF, AI, AG
3.3. Trasarea literelor z şi Z pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn spaţiul tipar (z, Z)
3.4. dat Despărţirea cuvintelor 2 ore
4.1. Citirea propozițiilor și asocierea lor cu imaginea potrivită în silabe
Scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe
nisip/făină/cacao, pe geamuri aburite) Lecție-suport:
Construirea literelor z și Z din plastilină/fire de lână/jucării Literele z și Z

1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Formularea de întrebări şi – caietul CLR, pag. 106-107  observare
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre personaje, loc etc. răspunsuri sistematică
1.3. Stabilirea poziției sunetului f în cuvânt Literele mici şi mari de – planșe, fișe, jetoane,  aprecieri
1.4. Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul f la început, în tipar (f, F) creioane, plastilină/fire de globale și
2.1. interior sau la sfârșitul cuvântului Citirea cuvintelor pe lână individuale
2.2. Asocierea literelor f/F cu sunetul f etichete asociate unor
2.3. Observarea scrierii literelor f și F: elemente grafice componente, imagini sau obiecte – conversația, explicația,
2.4. așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm) Formularea de propoziţii demonstrația, exercițiul, jocul
3.1. Trasarea literelor f şi F pe contur punctat, cu ȋncadrare ȋn spaţiul cu suport intuitiv didactic, învățarea prin
3.2. dat Desenarea literelor de descoperire
3.3. Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt tipar (f, F)
3.4. Scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe Despărţirea cuvintelor – AF, AI, AG
4.1. nisip/făină/cacao, pe geamuri aburite) în silabe
Construirea literelor fși F din plastilină/fire de lână – 2 ore
Lecție-suport:
Literele f și F

1.1. Colorarea unei imagini, folosind codul culorilor Recapitulare – caietul CLR, pag. 108-109 – observare
1.2. Ordonarea literelor pentru a obține un cuvânt Literele mici şi mari de sistematică
1.3. Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt tipar (j, J, h, H, g, G, ț, Ț, – planșe, fișe, jetoane
1.4. Completarea literei care lipsește dintr-un cuvânt z, Z, f, F) – aprecieri
2.1. Asocierea cuvântului cu imaginea potrivită – conversația, explicația, globale și
2.2. Citirea unor propoziții și selectarea celor adevărate Lecție-suport: demonstrația, exercițiul, jocul individuale
2.3. În poiana fermecată didactic, învățarea prin
2.4. descoperire
3.1.
3.2. – AF, AI, AG
3.3.
3.4. – 2 ore
4.1.

DP ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 6 ORE; RECAPITULARE – 1 ORĂ; LDCD – 1 ORĂ; TOTAL – 8 ORE
3.2. Exerciţii de identificare în imagini a organizării învăţării: Aspecte specifice ale – caietul DP, pag. 44-49 – observare
întreruperea jocului, pregătirea materialelor, concentrarea asupra organizării învăţării şi sistematică
rezolvării sarcinilor, eliminarea surselor de perturbare a atenţiei, pregătirii pentru viaţă la – planșe, fișe, jetoane,
momente de relaxare etc. şcolarul mic creioane, carioci – aprecieri
Organizarea orarului prin lipirea imaginilor cu activităţile zilnice şi Abilităţi şi atitudini de globale și
săptămânale învăţare. – conversația, explicația, individuale
Personalizarea orarului: desen, colaj, pictură, elemente grafice Tehnici simple care demonstrația, exercițiul, jocul
artistice sprijină învăţarea didactic, învățarea prin
Jocuri de rol: „Cum, ce, cu cine învăţăm la şcoală?” Reguli de organizare a descoperire
Desenarea momentelor specifice unei zile obişnuite de şcoală învăţării
Distribuirea şi asumarea unor sarcini în clasă (aranjarea jucăriilor, – AF, AI, AG
udatul florilor, distribuirea fişelor de lucru, afişarea produselor Lecții-suport:
învăţării, ștergerea tablei, ordonarea consumabilelor, inserarea Sunt elev fericit! – 6 ore
produselor activităţii în portofolii etc.) Învăț și mă joc!
Identificarea obiectelor care sprijină activitatea de învățare și a Lucrăm în echipă!
celor care perturbă/distrag concentrarea și atenția
Identificarea atitudinii corespunzătoare lucrului în echipă

3.2. Vizite în şcoală (biroul directorului, cancelaria profesorilor, Recapitulare – conversația, explicația, – observare
cabinetul de consiliere, toaletă, alte clase, bibliotecă, sală de demonstrația, exercițiul, jocul sistematică
sport, cabinet medical, cabinet stomatologic etc.) didactic, învățarea prin
Sărbătorirea primelor 100 de zile de şcoală prin desene, lucruri descoperire – aprecieri
interesante învăţate sau momente în care s-au simţit bine, lucrări – AF, AI, AG globale și
inedited realizate împreună cu părinţii – 1 oră individuale

AVAP► NR. DE ORE ALOCATE:TOTAL – 8 ORE


1.1. Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, Modelaj, confecţii şi – caiet AVAP, pag 30.-33, – observare
1.2 materiale, obiecte artistice jucării, pictură 57, 59, 109 sistematică
1.3. Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase ale Obiecte decorative,
2.1. culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi ale jucării, compoziţii – pensule, acuarele, nuci , – aprecieri
2.2. culturii universale, redate pe suport electronic sau în albume Decupare după plastilină, farfurie de carton, globale și
2.3. Vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, filme contur,tăiere, ȋndoire şi balon individuale
2.4. documentare lipire a hârtiei, tehnica
2.5. Exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, culoarea, origami – conversația, explicația,
2.6. dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor obiecte, strânse Pată, formă, volum demonstrația, exercițiul,
într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat special în clasă Pensulație învățarea prin descoperire
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind Presare și modelare a
culori la alegere şi tehnici improvizate plastilinei – AF, AI, AG
Realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi utilizarea unor
tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, rupere, Subiecte: – 8 ore
tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de Morișca
nevoile/opţiunile copiilor Bărcuțe
Confecţionarea de jocuri şi jucării simple – utilizarea corectă a Baloane hazlii
instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul, pensula Iepurașul
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texture diferite
Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite
Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu
MM ► NR. DE ORE ALOCATE – TOTAL – 8 ORE
1.1. Exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată Elemente de limbaj – casetofon, CD – aprecieri
1.2. (poziție, preluarea tonului, respectarea semnalului de început, muzical globale și
1.3. emisie naturală, dicție, sincronizare) Melodia – conversația, demonstrația, individuale
2.1. Exersarea prin joc a mișcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul Genuri muzicale: folclorul exercițiul, jocul didactic
2.2. și de mersul melodiei copiilor – observarea
2.3. Audierea unor lucrări de factură diferită – AF, AI, AG sistematică
Asocierea cu mișcări diferențiate a nuanțelor contrastante și a Propuneri:
timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental Huţa, huţa – 8 ore
Marcarea, prin bătăi din palme, prin mișcări corporale, cu ajutorul Cu ciocan şi cleştişor –
jucăriilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului Harry Brauner
Interpretarea cântecului cu audiție interioară, prin joc Trenuleţul – D.Voiculescu
Detașarea structurii ritmice a primului vers sau a altui vers
reprezentativ și marcarea acesteia
Identificarea cântecelor audiate după structura ritmică a versului
ales
Identificarea cântecelor după melodia receptată auditiv a primului
vers
Acompanierea cu propriul corp (bătăi din palme, pe genunchi, pe
masă, pe piept, cu talpa pe podea)
Acompanierea cu jucării muzicale (tobă, lemne, clopoțel,
maracas, trianglu, tamburină, gong)

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 8: MAGIA ELECTRICITĂȚII ● PERIOADA: săptămâna XXVI – săptămâna XXVIII

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
MEM ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 8 ORE; RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 2 ORE; TOTAL – 12 ORE
1.1. Enumerarea unor aparate electrocasnice, electronice care Forme şi transfer de – caietul MEM, pag.108-109 – observare
1.2. funcţionează cu ajutorul electricităţii energie. Electricitate: – planșe, fișe, jetoane, film sistematică
1.3. Identificarea activităţilor zilnice în care intervine electricitatea aparate care utilizează – conversația, explicația,
3.1. Identificarea unor surse de electricitate (baterii, acumulatori) care electricitatea şi reguli de demonstrația, exercițiul, jocul – aprecieri globale
3.2. asigură funcţionarea unor obiecte siguranţă în mânuirea didactic, învățarea prin și individuale
6.1. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date aparatelor electrice descoperire
6.2. – AF, AI, AG
– 2 ore
1.1. Numărarea elementelor unei mulţimi Numere naturale de la 0 – caietul MEM, pag.110-113 – observare
1.2. Reprezentarea numerelor de la 1 la 31 cu ajutorul unor obiecte la 31: recunoaştere, sistematică
1.3. (jetoane, creioane, mărgele etc.) sau semne (cerculeţe, linii etc.) scriere, comparare – planșe, fișe , jetoane, film
3.1. Citirea numerelor de la 0 la 31 – aprecieri globale
3.2. Scrierea numerelor de la 0 la 31 – conversația, explicația, și individuale
6.1. Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un demonstrația, exercițiul, jocul
6.2. punct al seriei, din 1 în 1, cu/fără manipularea obiectelor didactic, învățarea prin
Adăugarea/extragerea unor elemente dintr-o mulțime pentru a descoperire
obține numărul indicat
Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere – AF, AI, AG
Compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte etc.)
prin figurarea lor unele sub altele, încercuirea părţilor comune ale – 4 ore
grupurilor, punerea în corespondenţă 1 la 1 a elementelor
grupurilor
Identificarea „vecinilor” unui număr
Selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Încercuiţi cu
verde numerele mai mari decât 24 şi mai mici decât 31”)
Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător
Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în
care se dau două numere
Exerciţii de compunere şi descompunere cu suport intuitiv
1.1. Marcarea unei săptămâni pe calendar Timp. Luna, anotimpurile: – caietul MEM, pag.114-115 – observare
1.2. Ordonarea cronologică a anotimpurilor/zilelor săptămânii denumire, ordonare sistematică
1.3. Realizarea unui orar săptămânal, cu ajutorul desenelor şi al – planșe, fișe, jetoane, film
3.1. simbolurilor – aprecieri globale
3.2. Aşezarea unor imagini în ordinea derulării evenimentelor dintr-o – conversația, explicația, și individuale
6.1. zi demonstrația, exercițiul, jocul
6.2. Plasarea unui eveniment în timp, utilizând repere cronologice didactic, învățarea prin
(ieri, azi, mâine) descoperire
Aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în
ordinea succesiunii lor în săptămână – AF, AI, AG
Precizarea lunilor specifice unui anotimp
Jocuri de evidenţiere a duratelor, de tipul „Cine ajunge mai – 2 ore
repede la...?”; „A cui activitate a durat mai mult?”
Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?”, pentru recunoaşterea
fenomenelor naturii în situaţii reale sau în imagini (ploaie,
ninsoare, vânt etc.)
Diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în funcţie de
caracteristicile specifice observate
Completarea unui calendar pe o săptămână/lună cu starea
vremii, prin lipirea/desenarea unor simboluri: nori, soare, vânt
etc.
Observarea unor modificări apărute în viaţa omului, animalelor,
plantelor, în funcţie de anotimp
Completarea datelor lipsă dintr-o filă de calendar
1.1. Identificarea activităţilor zilnice în care intervine electricitatea Recapitulare – caietul MEM, pag.116-117 – observare
1.2. Citirea numerelor de la 0 la 31 sistematică
1.3. Scrierea numerelor de la 0 la 31 – planșe, fișe, jetoane, film
3.1. Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un – aprecieri globale
3.2. punct al seriei, din 1 în 1, cu/fără manipularea obiectelor – conversația, explicația, și individuale
6.1. Adăugarea/extragerea unor elemente dintr-o mulțime pentru a demonstrația, exercițiul, jocul
6.2. obține numărul indicat didactic, învățarea prin
Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru recunoaşterea descoperire
fenomenelor naturii în situaţii reale sau în imagini (ploaie, – AF, AI, AG
ninsoare, vânt etc.)
–2 ore
CLR ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 10 ORE; RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 3 ORE; TOTAL –15 ORE
1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: Formularea de întrebări şi – caietul CLR, pag. 110-119 – observare
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri despre personaje, loc etc răspunsuri sistematică
1.3. Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetele x/k/q/y/w la Literele mici şi mari de – planșe, fișe , jetoane,
1.4. început, în interior sau la sfârșitul cuvântului tipar (x, X, k, K, q, Q, y, creioane, plastilină/fire de – aprecieri globale
2.1. Recunoașterea literelor x, X, k , K, q, Q, y, Y, w, W în cuvinte Y, w, W) lână, alfabetar și individuale
2.2. scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul Citirea cuvintelor pe
2.3. cuvântului etichete asociate unor –c onversația, explicația,
2.4. Observarea scrierii literelor x, X, k, K, q, Q, y, Y, w, W: elemente imagini sau obiecte demonstrația, exercițiul, jocul
3.1. grafice componente, așezarea pe liniatura specifică clasei Formularea de propoziţii didactic, învățarea prin
3.2. pregătitoare (1-2 cm) cu suport intuitiv descoperire
3.4. Trasarea literelor x, X, k, K, q, Q, y, Y, w, W pe contur punctat, Ordonarea propoziţiilor
4.1. cu ȋncadrare ȋn spaţiul dat pe baza unui suport – AF, AI, AG
4.2. Citirea cuvintelor și asocierea loc cu imaginea potrivită intuitiv
4.3. Citirea propozițiilor și asocierea lor cu imaginea potrivită Desenarea literelor de – 10 ore
Ordonarea cuvintelor pentru a forma un enunț tipar (x, X, k, K, q, Q, y,
Confecţionarea unor felicitări şi bileţele cu litere de tipar rupte Y, w, W)
sau decupate din reviste, ziare etc. Scrierea funcţională
Scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe nisip/făină folosind desene,
/cacao, pe geamuri aburite) simboluri. Felicitarea
Construirea literelor x, X, k, K, q, Q, y, Y, w, W din plastilină/fire Despărţirea cuvintelor
de lână/jucării în silabe
Scrierea pe diferite suporturi (pe etamină, pe tablă, pe Lecții suport:
nisip/făină/cacao, pe geamuri aburite) Literele x și X
Decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene sau prin Literele k și K
colare, folosind seminţe, hârtie, fire etc. Literele q și Q
Realizarea unor desene cu litere personificate Literele y și Y
Literele w și W
1.1. Citirea cuvintelor și asocierea loc cu imaginea potrivită Recapitulare – caietul CLR, pag.120-121 – observare
1.2. Citirea propozițiilor și asocierea lor cu imaginea potrivită Literele mici şi mari de sistematică
2.1. Ordonarea cuvintelor pentru a forma un enunț tipar (x, X, k, K, q, Q, y, – planșe, fișe, jetoane,
2.2. Y, w, W) creioane, plastilină/fire de – aprecieri globale
3.1. lână, alfabetar și individuale
3.2. Lecție suport:
3.4. Luminițe cu scântei – conversația, explicația,
demonstrația, exercițiul, jocul
didactic, învățarea prin
descoperire

– AF, AI, AG

– 2 ore
DP ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 4 ORE; RECAPITULARE – 1 ORĂ; LDCD – 1 ORĂ; TOTAL – 6 ORE
2.3. Audierea poveștii „Prințul fermecat” Dezvoltare emoţională – caietul DP, pag. 50-55 – observare
Numerotarea imaginilor în ordinea succesiunii evenimentelor în şi socială sistematică
textul audiat Interacţiuni simple cu – planșe, fișe, jetoane,
Prezentarea jucăriei preferate fiinţe şi obiecte creioane – aprecieri globale
Exersarea comunicării orale, pornind de la observarea imaginilor familiare și individuale
Prezentarea prin desen a membrilor familiei Fiinţe şi obiecte preferate. – conversația, explicația,
Prezentarea orală a membrilor familiei: trăsături fizice, Caracteristicile acestora demonstrația, exercițiul, jocul – portofoliul
preocupări, preferințe etc. didactic, învățarea prin
Jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul: „Pot să te prezint Lecții-suport: descoperire
eu?”, în care fiecare copil îşi prezintă colegul/colega, jucăria Jucăria mea
preferată, animalul preferat, activităţi preferate Familia mea – AF , AI, AG
Realizarea unui jurnal în imagini: „Eu şi prietenul/prietenii mei”, Prietenii mei
în care copilul desenează prietenul/prietenii, activităţile preferate – 4 ore
desfăşurate împreună, obiectele/fiinţele de care se simte ataşat
Prezentarea animalului preferat: trăsături, preferințe etc.
Organizarea unor evenimente: „Ziua clasei noastre”, „Expoziţie
de lucrări plastice dedicate prietenilor”
Activităţi şi jocuri de tipul: „Prietenul secret”
2.3. Jocuri de rol Recapitulare – conversația, explicația, – observare
Realizarea unor desene/ postere cu tema „Personajul preferat” demonstrația, exercițiul, jocul sistematică
Dramatizări didactic, învățarea prin
descoperire – aprecieri globale
– AF , AI, AG și individuale
– 1 oră – portofoliul
AVAP►NR: DE ORE ALOCATE: Total – 6 ORE
1.1. Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, Colaj, modelaj, confecţii – caiet AVAP, pag.: 34-37, – observare
1.2. materiale, obiecte artistice şi jucării, pictură 61, 111, 113, 115 sistematică
1.3. Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase ale Obiecte decorative,
2.1. culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi ale jucării – pensule, acuarele, – aprecieri globale
2.2. culturii universale, redate pe suport electronic sau în albume Pată, formă, volum foarfecă, plastilină, lipici, și individuale
2.3. Vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, filme Decupare după contur, cutie de carton
2.4. documentare tăiere, lipire a hârtiei
2.5. Exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, culoarea, Presare şi modelare – conversația, explicația,
2.6. dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor obiecte, strânse liberă a plastilinei demonstrația, exercițiul,
într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat special în clasă învățarea prin descoperire
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind Subiecte:
culori la alegere şi tehnici improvizate Casa mea – AF, AI, AG
Realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi Lampionul
Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, Calculatorul – 6 ore
lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie Telefonul inteligent
de nevoile/opţiunile copiilor
Confecţionarea de jocuri şi jucării simple – utilizarea corectă a
instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul, pensula
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texture diferite
Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite
Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu
MM ► NR. DE ORE ALOCATE: TOTAL – 6 ORE
1.1. Exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată Elemente de limbaj – casetofon, CD – aprecieri globale
1.2. (poziție, preluarea tonului, respectarea semnalului de început, muzical și individuale
1.3. emisie naturală, dicție, sincronizare) Interpretarea – conversația, demonstrația,
2.1. Exersarea prin joc a mișcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul Nuanţe – tare/încet/mediu exercițiul, jocul didactic – observarea
2.2. și de mersul melodiei Cântec vesel/trist sistematică
2.3. Audierea unor lucrări de factură diferită – AF, AI, AG
Asocierea cu mișcări diferențiate a nuanțelor contrastante și a Propuneri:
timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental Moara – C.Mereş – 6 ore
Marcarea, prin bătăi din palme, prin mișcări corporale, cu ajutorul Avionul – D.Voiculescu
jucăriilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului Trenul – C.Mereş
Interpretarea cântecului cu audiție interioară, prin joc
Detașarea structurii ritmice a primului vers sau a altui vers
reprezentativ și marcarea acesteia
Identificarea cântecelor audiate după structura ritmică a versului
ales
Identificarea cântecelor după melodia receptată auditiv a primului
vers
Acompanierea cu propriul corp (bătăi din palme, pe genunchi, pe
masă, pe piept, cu talpa pe podea)
Acompanierea cu jucării muzicale (tobă, lemne, clopoțel,
maracas, trianglu, tamburină, gong)

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 9: SUNETE FERMECATE ● PERIOADA: săptămâna XXIX –săptămâna XXXII

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
MEM ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 12 ORE; RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 2 ORE; TOTAL – 16 ORE

3.1. Identificarea simţurilor şi utilizarea acestora în explorarea Unde şi vibraţii: – caietul MEM, pag 119-120 – observare
3.2. mediului înconjurător producerea sunetelor – planșe, fișe, jetoane, sistematică
4.2. Utilizarea jucăriilor muzicale pentru producerea sunetelor jucarii, instrumente muzicale,
(identificarea relaţiei vibraţie – sunet) film – aprecieri globale
Explorarea unor softuri educaţionale adecvate vârstei – conversația, explicația, și individuale
Identificarea consecinţelor unor acţiuni asupra propriului corp demonstrația, exercițiul, jocul
Analiza consecinţelor acţiunilor unor personaje din poveşti didactic, învățarea prin – activitate
Organizarea unor jocuri de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă…?” descoperire practică
– AF, AI, AG
– 2 ore
1.1. Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în Adunarea şi scăderea în – caietul MEM, pag. 120- – observare
1.2. concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare concentrul 0–31, fără și 127 sistematică
1.3. de obiecte/prin desene; cu trecere peste ordin, – planșe, fișe, jetoane, film
1.4. Aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 31 prin numărare – conversația, explicația, – aprecieri globale
1.5. Aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei demonstrația, exercițiul, jocul și individuale
1.6. Numărare cu pas dat (ex.: din 2 în 2, din 3 în 3), cu suport intuitiv didactic, învățarea prin
3.2. Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având Probleme simple de descoperire
3.2. drept cardinal un număr de elemente mai mic decât 10; mai mic adunare sau scădere cu
5.2. decât 31 0-5 unități cu – AF, AI, AG
Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fără şi cu trecere peste – 8 ore
fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor ordin, prin numărare/cu
Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru suport intuitiv
a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”
Colorarea unei planșe după un cod de culori dat
Crearea unor probleme simple după imagini date
Formularea şi rezolvarea unor probleme
Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual
sau figurate prin semne simple: puncte, cerculeţe, linii etc.
Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date
5.2. Recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei Bani. Leul (bancnotele de – caietul MEM, pag.127-129 – observare
6.3. Confecţionarea „banilor” necesari pentru o activitate-joc 1 leu, 5 lei, 10 lei) – planșe, fișe , jetoane, film sistematică
Jocuri de utilizare a banilor (ex.: „La magazin”, „În parcul de Schimburi echivalente – conversația, explicația,
distracţii” etc.) valoric în concentrul 0-31 demonstrația, exercițiul, jocul – aprecieri globale
Jocuri de gestionare a unui mic buget – pentru excursie, vizită la didactic, învățarea prin și individuale
muzeu, plimbare în parc, vizionarea unui film etc. descoperire
Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date – AF, AI, AG – activitate
– 2 ore practică
1.1. Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în Recapitulare – caietul MEM, pag.130-131 – observare
1.2. concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare – planșe, fișe, jetoane, sistematică
1.3. de obiecte/prin desene bancnote şi monede
1.4. Aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 31 – aprecieri globale
1.5. Jocuri de gestionare a unui mic buget – pentru excursie, vizită la – conversația, explicația, și individuale
1.6. muzeu, plimbare în parc, vizionarea unui film etc. demonstrația, exercițiul, jocul
3.2. Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date didactic, învățarea prin – activitate
3.2. Jocuri de colorare după codul culorilor descoperire practică
5.2. – AF, AI, AG
6.3. – 2 ore
CLR ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 14 ORE; RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 4 ORE; TOTAL – 20 DE ORE
1.1. Audierea textelor: „Muzicanții din Bremen”, „Unde-i ploaia?”, Dialogul. Formularea de – caietul CLR, pag. 122-131 – observare
1.2. „Rumpelstiltskin” întrebări şi răspunsuri – planșe, fișe, jetoane, sistematică
1.3. Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui Forme ale discursului creioane, plastilină, alfabetar
1.4. text scurt audiat oral. Povestirea după – conversația, explicația, – aprecieri globale
2.1. Numirea personajelor dintr-un fragment de poveste audiat imagini demonstrația, exercițiul, jocul și individuale
2.2. Jocuri de rol didactic, învățarea prin
2.3. Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea Literele mici şi mari de descoperire
2.4, unor modele de comportament tipar
3.1. Numerotarea imaginilor în ordinea desfășurării evenimentelor Citirea cuvintelor pe – AF, AI, AG
3.2. Memorarea unui scurt text în versuri etichete asociate unor
3.4. Recitarea versurilor memorate, cu intonația potrivită imagini sau obiecte – 14 ore
4.1. Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite Utilizarea cuvintelor noi în
4.2. suporturi enunţuri adecvate
4.3. Citirea cuvintelor scrise cu literele învățate și alegerea celui Propoziţia/Enunţul (fără
potrivit teoretizări)
Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt Formularea de propoziţii
Jocuri de tipul: rebus, puzzle cu suport intuitiv
Exerciții de rezolvare a unor itemi cu alegere duală Ordonarea propoziţiilor
pe baza unui suport
intuitiv
Desenarea literelor de
tipar
Scrierea funcţională
folosind desene,
simboluri. Felicitarea
Cuvântul. Despărţirea
cuvintelor în silabe .
Vocabular. Cuvinte cu
sens asemănător.
Cuvinte cu sens opus
Lecții-suport:
O lume minunată
Unde-i ploaia?
În grădină
Pe aripi de poveste
1.1. Ordonarea literelor pentru a forma un cuvânt Recapitulare – caietul CLR, pag. – observare
1.2. Identificarea sunetului inițial/final al unui cuvânt și asocierea cu 132-133 sistematică
1.3. litera corespunzătoare Lecție-suport:
1.4. Citirea cuvintelor și asocierea lor cu imaginea potrivită Seara în pădure – planșe, fișe, jetoane, – aprecieri globale
2.1. Citirea propozițiilor și asocierea lor cu imaginea potrivită creioane, plastilină/fire de și individuale
2.2. Ordonarea cuvintelor pentru a forma un enunț lână, alfabetar
2.3. Exerciții de tipul rebus – conversația, explicația,
2.4. demonstrația, exercițiul, jocul
3.1. didactic, învățarea prin
3.2. descoperire
3.4.
4.1. – AF, AI, AG
4.2.
4.3. – 2 ore

DP ► NR. DE ORE ALOCATE: PREDARE-ÎNVĂȚARE – 6 ORE; RECAPITULARE – 1 ORĂ; LDCD – 1 ORĂ; TOTAL – 8 ORE
3.3. Audierea poveștii „Hainele cele noi ale împăratului” Aspecte specifice ale – caietul DP, pag. 50-59 – observare
Numerotarea imaginilor în ordinea succesiunii evenimentelor în organizării învăţării şi sistematică
textul audiat pregătirii pentru viaţă la – planșe, fișe, jetoane,
Exersarea comunicării orale, pornind de la observarea imaginilor şcolarul mic creioane, fotografii, – aprecieri globale
Prezentarea în faţa grupului a unor obiecte personale care Explorarea meseriilor. excursia/vizita tematică și individuale
exprimă cel mai bine ceea ce îi place fiecăruia să facă, pentru Hobby-uri şi activităţi
valorizarea preferate – conversația, explicația, – portofoliul
abilităţilor fiecărui copil, indiferent de domeniu demonstrația, exercițiul, jocul
Ghicitori, colaje despre hobby-uri şi activităţi preferate: „Ce îmi Lecții-suport: didactic, învățarea prin – activitate
place să fac?”; „Micul colecţionar”, prezentarea colecţiilor pe care Hobby-uri și activități descoperire practică
fiecare le are acasă sau a obiectului/jucăriei/activităţii preferate preferate
Realizarea unor albume, agende speciale, Meseria mea preferată – AF, AI, AG – proiectul
portofolii care cuprind date personale despre activităţi preferate,
aptitudini, realizări etc. – 6 ore
Jocuri/activităţi/ concursuri de identificare a unor
abilităţi, a predispoziţiilor native/talentelor copiilor
în diverse domenii: muzică, dans, sport, desen,
matematică, relaţionare cu ceilalţi etc. (cântat
vocal sau la un instrument, desenat, decupat,
sărit coarda, bun la fotbal, povestit, a fi curajos, a
fi politicos, a răspunde la întrebări, calcul
matematic simplu etc.)
Prezentarea meseriei/activității preferate
Prezentarea prin desen a ocupațiilor membrilor familiei
Prezentarea orală a pasiunilor/hobby-urilor
Prezentarea unei colecții personale
Realizarea unui jurnal în imagini: „Eu şi prietenul/prietenii mei”, în
care copilul desenează prietenul/prietenii, activităţile preferate
desfăşurate împreună, obiectele/ fiinţele de care se simte ataşat
Activităţi şi jocuri de tipul: „Pasiunea secretă”
Realizarea unor expoziţii cu temă, care să
cuprindă produsele/ lucrările tuturor elevilor
clasei
Crearea unor spaţii în clasă cu recuzită specifică
(construcţii, pictură, lectură, ştiinţe, muzică etc.),
unde copiii pot opta să lucreze, în funcţie de interese pe diferite
teme

3.3. Jocuri de rol Recapitulare – conversația, explicația, – observare


Vizionoare de filme demonstrația, exercițiul, jocul sistematică
Realizarea unor desene/postere cu tema: „Meseria didactic, învățarea prin – aprecieri globale
preferată/pasiunea mea”/; „Ce voi deveni?” descoperire și individuale
Participarea la întâlniri cu diverși invitați – AF, AI, AG – portofoliul
Dramatizări – 1 oră
AVAP► NR: DE ORE ALOCATE: TOTAL – 8 ORE
1.1. Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, Confecţii şi jucării, – caietul AVAP, pag.: 38-41, – observare
1.2. materiale, obiecte artistice colaj, pictură 99, 117, 119, 121 sistematică
1.3. Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase ale Jucării, figurine, obiecte
2.1. culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi ale decorative – pensule, acuarele, – aprecieri globale
2.2. culturii universale, redate pe suport electronic sau în albume Pată, formă, volum foarfecă, plastilină, lipici, și individuale
2.3. Vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, filme Decupare şi lipire a cutie de carton, paie de
2.4. documentare hârtiei, tehnica tangram plastic, scotch, farfurie de
2.5. Exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, culoarea, Stropire, pensulaţie carton, mărgele, fire
2.6. dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor obiecte, strânse
într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat special în clasă Subiecte: – conversația, explicația,
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind Muzicantul demonstrația, exercițiul,
culori la alegere şi tehnici improvizate Naiul și trompeta învățarea prin descoperire
Realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi Pălăria de carnaval
Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, Mac-mac! – AF, AI, AG
lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie
de nevoile/opţiunile copiilor – 8 ore
Confecţionarea de jocuri şi jucării simple – utilizarea corectă a
instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul, pensula
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texture diferite
Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite; decorarea sălii
de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu
Jocuri de rol: „ De-a orchestra”; „ La spectacol”
Utilizarea tehnicii tangram

MM ► NR. DE ORE ALOCATE: TOTAL – 8 ORE


1.1. Exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată Mişcare pe muzică – casetofon, CD – aprecieri globale
1.2. (poziție, preluarea tonului, respectarea semnalului de început, Mişcări libere pe muzică și individuale
1.3. emisie naturală, dicție,sincronizare) Mişcări sugerate de textul –c onversația, demonstrația,
2.1. Exersarea prin joc a mișcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul cântecului exercițiul, jocul didactic – observarea
2.2. și de mersul melodiei sistematică
2.3. Audierea unor lucrări de factură diferită Propuneri: – AF, AI, AG
Asocierea cu mișcări diferențiate a nuanțelor contrastante și a Moş Cioc-Boc – Liviu
timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental Comes – 8 ore
Marcarea, prin bătăi din palme, prin mișcări corporale, cu ajutorul Soldaţii – G. Breazul,
jucăriilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului N.Saxu
Interpretarea cântecului cu audiție interioară, prin joc Muzicanții
Detașarea structurii ritmice a primului vers sau a altui vers Jocuri muzicale: La
reprezentativ și marcarea acesteia moară
Identificarea cântecelor audiate după structura ritmică a versului Trompeta
ales
Identificarea cântecelor după melodia receptată auditiv a primului
vers
Acompanierea cu propriul corp (bătăi din palme, pe genunchi, pe
masă, pe piept, cu talpa pe podea)
Acompanierea cu jucării muzicale (tobă, lemne, clopoțel,
maracas, trianglu, tamburină, gong)

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 10: RECAPITULARE FINALĂ● PERIOADA: săptămâna XXXIII – săptămâna XXXIV

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
MEM ► NR. DE ORE ALOCATE: RECAPITULARE – 6 ORE; LDCD – 2; TOTAL – 8 ORE

1.1. Observarea părţilor componente ale plantelor, ale corpului Numerele naturale 0-31: – caietul MEM, pag. 132- – observare
1.2. animalelor și al omului, pentru identificarea structurii comune a recunoaştere, formare, 141 sistematică
1.3. alcătuirii ființelor citire, scriere (cu cifre),
1.4. Identificarea modului de mișcare/deplasare al diferitelor comparare, ordonare: – planșe, fișe, jetoane, – aprecieri globale
1.5. obiecte/viețuitoare Adunarea şi scăderea în jucarii, instrumente muzicale, și individuale
1.6. Identificarea organelor de simţ şi a modului ȋn care acestea ajută concentrul 0 – 31 fără şi film, puzzle, loto cu
2.1. la descoperirea mediului ȋnconjurător cu trecere peste ordin, animale/plante, domino – activitate
2.2. Identificarea apei în natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, prin numărare/cu suport practică
3.1. lacuri, mare etc. ) intuitiv – conversația, explicația,
3.2. Recunoaşterea Soarelui, a Lunii şi a Pământului folosind imagini Probleme simple de demonstrația, exercițiul, jocul
4.1. sau modele adunare sau scădere cu didactic, învățarea prin
4.2. Ordonarea cronologică a zilelor săptămânii 1-5 unităţi în concentrul descoperire
5.1. Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru recunoaşterea 0-31, cu suport intuitiv
5.2. fenomenelor naturii în situaţii reale sau în imagini (ploaie, Figuri plane/2D. Pătrat, – AF, AI, AG
6.1. ninsoare, vânt etc.); dreptunghi, triunghi, cerc:
6.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice: pătrat, denumire; conturare – 6 ore
6.3. dreptunghi, cerc, triunghi, cub, sferă, în mediul înconjurător şi în Corpuri/3D. Cub, cuboid,
materiale tipărite sferă: denumire
Precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul unor unităţi de Timp. Ziua, săptămâna,
măsură neconvenţionale luna: denumire, ordonare
Completarea datelor colectate într-un tabel Anotimpurile: denumire,
Identificarea activităţilor zilnice în care intervine electricitatea ordonare
Citirea numerelor de la 0 la 31 Bani. Leul (bancnotele de
Scrierea numerelor de la 0 la 31 1 leu, 5 lei, 10 lei)
Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un Corpul omenesc
punct al seriei, din 1 în 1, cu/fără manipularea obiectelor Plante şi animale
Adăugarea/extragerea unor elemente dintr-o mulțime pentru a Prezenţa apei în natură
obține numărul indicat sub diverse forme
Identificarea „vecinilor” unui număr Pământul, Soarele şi
Compararea numerelor de la 0 la 20 Luna: recunoaştere în
Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi modele simple
fără/cu trecere peste ordin, în concentrul 0-31 şi verificarea Electricitate: aparate
operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin desene care utilizează
Crearea şi rezolvarea unor probleme simple după imagini date; electricitatea şi reguli de
Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în siguranţă în mânuirea
concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare aparatelor electrice
de obiecte/prin desene Unde şi vibraţii:
Recunoaşterea Soarelui, a Lunii şi a Pământului folosind imagini producerea sunetelor
sau modele
Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător
Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în
care se dau două numere
Jocuri de gestionare a unui mic buget – pentru excursie, vizită la
muzeu, plimbare în parc, vizionarea unui film etc.
Exerciții de identificare și de plasare de obiecte în poziții spațiale
date
Trasarea cifrelor 0-9, pe spații date
Trasarea unor combinații de linii, urmărind conturul punctat
Exerciții de realizare a unor serii, respectând regula


CLR ► NR. DE ORE ALOCATE: RECAPITULARE – 8 ORE; LDCD – 2 ORE; TOTAL – 10 ORE
1.1. Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite Literele mici şi mari de – caietul CLR, pag.134-135 – observare
1.2. suporturi tipar sistematică
1.3. Indicarea sunetelor percepute prin diferite semne: bătăi din Recunoașterea literelor – planșe, fișe, jetoane, – aprecieri globale
1.4. palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane puse pe alfabetului creioane, alfabetar și individuale
2.1. bancă, săritură etc. Exemplu: „Pune pe masă atâtea jetoane câte Citirea cuvintelor pe
2.2. cuvinte ai auzit” etichete asociate unor –conversația, explicația,
2.3. Discriminarea sunetelor din natură şi a sunetelor din cuvinte imagini sau obiecte demonstrația, exercițiul, jocul
2.4. Realizarea corespondenței sunet-literă Utilizarea cuvintelor noi în didactic, învățarea prin
3.1. Jocuri de tipul „Fazan”, „Lanțul cuvintelor care încep cu enunţuri adecvate descoperire
3.2. sunetul ...”, „Litera buclucașă”, „Un animal, o literă”
3.4. Lecție-suport: – AF, AI, AG
4.1. Alfabetul animalelor
4.2. – 2 ore
4.3.

1.1. Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației:


Dialogul. Formularea de – caietul CLR, pag.136-141 – observare
1.2. formulare de întrebări și răspunsuri întrebări şi răspunsuri sistematică
1.3. Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunete date, la început,
Forme ale discursului – planșe, fișe, jetoane, – aprecieri globale
1.4. în interior sau la sfârșitul cuvântului oral creioane, alfabetar și individuale
2.1. Recunoașterea literelor în cuvinte scrise, cu precizarea poziției
Povestirea după imagini
2.2. literei în cadrul cuvântului Literele mici şi mari de – conversația, explicația,
2.3. Ordonarea literelor, pentru a forma silabe tipar demonstrația, exercițiul, jocul
2.4. Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt Citirea cuvintelor pe didactic, învățarea prin
3.1. Citirea cuvintelor și asocierea lor cu imaginea potrivităetichete asociate unor descoperire
3.2. Ordonarea cuvintelor pentru a forma un enunț imagini sau obiecte
3.4. Citirea propozițiilor și asocierea lor cu imaginea potrivită
Utilizarea cuvintelor noi în – AF, AI, AG
4.1. Confecţionarea unor felicitări şi bileţele cu litere de tipar rupte
enunţuri adecvate
4.2. sau decupate din reviste, ziare etc. Propoziţia/ Enunţul (fără – 6 ore
4.3. Exerciții de rezolvare a unor itemi cu alegere duală teoretizări)
Citirea cuvintelor scrise cu literele învățate și alegerea celui
Formularea de propoziţii
potrivit cu suport intuitiv
Jocuri de tipul: rebus, puzzle Ordonarea propoziţiilor
Crearea unor povești individual/în grup, pornind de la imagini
pe baza unui suport
date intuitiv
Crearea unor povești cu început/sfârșit dat, după imagini-suport
Desenarea literelor de
Colorare după codul literelor tipar
Trasarea elementelor grafice ce intră în componența literelor
Scrierea funcţională
folosind desene,
simboluri. Felicitarea
Cuvântul. Despărţirea
cuvintelor în silabe
Vocabular. Cuvinte cu
sens asemănător.
Cuvinte cu sens opus
Lecții-suport:
Povești îndrăgite
La mare
La munte
DP ► NR. DE ORE ALOCATE: RECAPITULARE – 2 ORE; LDCD – 2 ORE; TOTAL – 4 ORE
1.1. Sărbătorirea primului an de şcoală prin Trăsături fizice. Schema – caietul DP, pag. 60-63 – observare
1.2. desene, lucruri interesante învăţate sau corporală: alcătuirea şi sistematică
2.1. momente în care s-au simţit bine, lucrări inedite realizate denumirea părţilor – planșe, fișe, jetoane,
2.2. împreună cu părinţii corpului creioane, fotografii, – aprecieri globale
2.3. Jocuri de tipul: „Roata emoțiilor”, „Barometrul emoțiilor” Emoţii de bază denumite excursia/ vizita tematică și individuale
3.1. Jocuri/activităţi/ concursuri de identificare a unor prin cuvinte (bucurie,
3.2. abilităţi, a predispoziţiilor native/talentelor copiilor tristeţe, frică, – conversația, explicația, – portofoliul
3.3. în diverse domenii: muzică, dans, sport, desen, furie) în activităţi/contexte demonstrația, exercițiul, jocul
matematică, relaţionare cu ceilalţi etc. (cântat familiare didactic – activitate
vocal sau la un instrument, desenat, decupat, Reguli de comunicare în practica
sărit coarda, bun la fotbal, povestit, a fi curajos, a activitatea şcolară – AF, AI, AG
fi politicos, a răspunde la întrebări, calcul Fiinţe şi obiecte preferate – proiectul
matematic simplu etc.) Hobby-uri şi activităţi – 2 ore
Jocuri de selecţie şi plasare de jetoane: Da preferate
(comunicare eficientă)/Nu (comunicare
ineficientă) Lecții-suport:
Realizarea unui jurnal/a unei embleme în imagini „Eu”, „Ce mă O lume minunată
reprezintă” Orășelul copiilor
Activităţi şi jocuri de grup: „Statuile”, „Elefanții”, „Șotron”, „Baba-
oarba” etc.
Realizarea unor expoziţii cu temă, care să
cuprindă produsele/ lucrările tuturor elevilor
clasei
Crearea unor spaţii în clasă cu recuzită specifică
(construcţii, pictură, lectură, ştiinţe, muzică etc.),
unde copiii pot opta să lucreze, în funcţie de interese pe diferite
teme

AVAP ► NR. DE ORE ALOCATE: TOTAL – 4 ORE


1.1. Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, Colaj, confecţii şi jucării – caietul AVAP, pag.: 42-43, – observare
1.2. materiale, obiecte artistice Compoziţii, obiecte 63, 123,125, 127, 129 sistematică
1.3. Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase ale decorative
2.1. culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi ale Formă, volum – pensule, acuarele, – aprecieri globale
2.2. culturii universale, redate pe suport electronic sau în albume Decupare şi lipire a foarfecă, plastilină, lipici, și individuale
2.3. Vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, filme hârtiei cutie de carton, paie de
2.4. documentare plastic, scotch, farfurie de
2.5. Exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, culoarea, Subiecte: carton, margele, fire
2.6. dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor obiecte, strânse Orășelul copiilor – conversația, explicația,
într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat special în clasă Buchețelul de flori demonstrația, exercițiul,
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind învățarea prin descoperire
culori la alegere şi tehnici improvizate
Realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi – AF, AI, AG
Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire,
lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie – 4 ore
de nevoile/opţiunile copiilor
Confecţionarea de jocuri şi jucării simple – utilizarea corectă a
instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul, pensula
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texturi diferite
Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite;decorarea sălii
de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu
Jocuri de tipul puzzle

MM ►NR. DE ORE ALOCATE: TOTAL – 4 ORE


1.1. Exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată Cântarea vocală în grup – casetofon, CD – aprecieri globale
1.2. (poziție, preluarea tonului, respectarea semnalului de început, şi individual și individuale
1.3. emisie naturală, dicție, sincronizare) Cântarea cu – conversația, demonstrația,
2.1. Exersarea prin joc a mișcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul acompaniament exercițiul, jocul didactic – observarea
2.2. și de mersul melodiei Elemente de limbaj sistematică
2.3. Audierea unor lucrări de factură diferită muzical – AF, AI, AG
Asocierea cu mișcări diferențiate a nuanțelor contrastante și a
timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental Propuneri: – 4 ore
Marcarea, prin bătăi din palme, prin mișcări corporale, cu ajutorul Cântece din folclorul
jucăriilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului copiilor
Interpretarea cântecului cu audiție interioară, prin joc Numărători
Detașarea structurii ritmice a primului vers sau a altui vers Huţa, huţa
reprezentativ și marcarea acesteia Melc, melc
Identificarea cântecelor audiate după structura ritmică a versului Jocuri de mișcare cu
ales text și cânt: Câte unul
Identificarea cântecelor după melodia receptată auditiv a primului pe cărare
vers
Acompanierea cu propriul corp (bătăi din palme, pe genunchi, pe
masă, pe piept, cu talpa pe podea)
Acompanierea cu jucării muzicale (tobă, lemne, clopoțel,
maracas, trianglu, tamburină, gong)