Sunteți pe pagina 1din 3

Prof.înv.

primar: Dobre Maria Data__________

Elev:

Spiridușul cel bun al cărții

după Ada Teodorescu

1. Răspunde la întrebări:

a) Care este titlul textului?

_______________________________________________________________

b)Cum se numește autorul textului „Spiridușul cel bun al cărții” ?

_______________________________________________________________

c) Care sunt spiridușii menționați în textul dat?

________________________________________________________________

d) Cine le amintește copiilor poveștile citite de părinții sau bunicii lor?

________________________________________________________________

2. Găsește cuvinte cu înțeles:

*asemănător pentru: *opus pentru:

învățăminte__________________ bun___________________

zulufi_______________________ întrebare_______________

3. Formulează enunțuri în care cuvântul „vis” să aibă înțelesuri diferite.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4.Notează cu A (adevărat) sau F(fals), stabilind valoarea de adevăr al afirmațiilor:

Grija cea mare a Spiridușului cel bun al cărții era să urmărească copiii și să-i sperie.

Spiridușul din vis locuia într-o carte de povești.

Scriitorii îi iubesc pe copii și vor ca ei să învețe din cărți numai lucruri bune.

Spiridușul cel rău le schimbă personajele, le face mai mari și mai haine.
5. Completează spațiile libere:

„Grija mea cea _______________, de la care un ________________ nu are voie să se


abată, este ca nu cumva _______________ să se adune în așa fel încât să dea
_____________________________.

6. Redactează un dialog, pornind de la imaginea dată. Scrie-l pe caiet!

7. Încercuiește forma corectă a cuvintelor sa/s-a și sau/ s-au.

Spiridușul cel bun s-a/sa mutat din cartea sa/s-a.

Personajele s-au/sau amestecat.

Băiețelul o întrerupe pe mama sa/s-a pentru că vrea biscuiți, vrea ceai.

Spiridușul cel bun sau/s-au Spiridușul din vis schimba personajele?

Harap-Alb sa/s-a împrietenit cu Spânul.

Găina s-a/sa întors la baba sa/s-a.

8.Completează spațiile libere pentru a obține enunțuri:

 Spiridușul s-a___________________________________________________ .
 __________________________________________________sa e interesantă.
 Copiii s-au______________________________________________________.
 Mama s-a _______________________de citit mai cu sârg din carte.
 Băiețelul s-a ___________________________________________________.

9. Transformă propozițiile, ca în model:


(Azi) Spiridușul se îngrijorează. ---------- (Ieri) Spiridușul s-a îngrijorat.
Se deschide o carte de povești. ------ ______________________________________
Se aude un spiriduș. ----- _______________________________________________
Se citesc povești frumoase seara la culcare. ----_______________________________
Personajele se amestecă, se fac mai mari și mai haine decât le-au inventat scriitorii.
--_____________________________________________________________
Harap-Alb se împrietenește cu Spânul.
__________________________________________________________________