Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAMA PENTRU OLIMPIADA DE GEOGRAFIE

1. ETAPA JUDEȚEANĂ/ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


3 MARTIE 2012

Clasa a VIII-a – Populația (inclusiv)


Clasa a IX-a – Cap. Atmosfera (integral)
Clasa a X-a – Cap. III. GEOGRAFIE ECONOMICĂ (inclusiv A. Resursele
extraatmosferice şi ale atmosferei, Resursele litosferei, Resursele hidrosferei,
Resursele biosferei)
Clasa a XI-a – Gestionarea resurselor, dezvoltarea economică şi dezvoltarea durabilă
(inclusiv)
Clasa a XII-a – Cap. II. România și Uniunea Europeană (inclusiv Statele Uniunii
Europene: privire generală şi sintetică; studii de caz: Franţa, Germania, Regatul Unit,
Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria; celelalte ţări ale U.E*; Diviziuni regionale şi
organizarea spaţiului geografic în U.E.*)

2. ETAPA NAȚIONALĂ
1 – 7 APRILIE 2012

Clasa a VIII-a – Așezări + Organizarea administrativ-teritorială (inclusiv)


Clasa a IX-a – Cap. Hidrosfera (integral)
Clasa a X-a – Cap. III. GEOGRAFIE ECONOMICĂ (inclusiv B. Agricultura integral)
Clasa a XI-a – Cap. IV. SISTEMUL ECONOMIC ŞI SISTEMUL GEOPOLITIC.
(inclusiv Ansambluri economice şi geopolitice mondiale actuale (Uniunea Europeană,
APEC etc.) – aspecte generale)
Clasa a XII-a – Cap. II. România și Uniunea Europeană (inclusiv România ca parte a
Uniunii Europene: Oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru U.E.;
România şi ţările U.E. – interdependenţe geografice, economice şi culturale;
Organizarea şi amenajarea spaţiului geografic în U.E. şi în România*; Problema
energiei în U.E. şi în România.)