Sunteți pe pagina 1din 84

Dezvoltarea competențelor transversale

pentru o carieră de succes (2015-2017)


(TRAIning Transversal - Supporting
Career Development and Research)
Project number: 015-1-RO01-KA202-015084

Instrumente inovatoare pentru


dezvoltarea
Competențelor transversale
pentru tinerii din învățământul
profesional și tehnic

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Dezvoltarea competențelor transversale
pentru o carieră de succes (2015-2017)
(TRAIning Transversal - Supporting
Career Development and Research)

Intro
TRAIning Transversal - Supporting Career Development and Research (2015-2017) (ID
de proiect: 015-1-RO01-KA202-015084) este un proiect Erasmus+ de parteneriat strategic
Acțiunea Cheie 2 orientat spre a oferi tinerilor o oportunitate inovativă și alternativă de a învăța
cum să-și dezvolte competențele transversale. Mai mult decât atât, în cadrul proiectului TRAIT
am studiat unele dintre competențele cheie ale cetățenilor europeni și am investigat modalități
prin care tinerii angajați și formatorii din întreprinderi și companii ar putea accesa materiale și
resurse care să îi ajute să își desfășoare activitățile profesionale într-un mod cât mai
competent.
Acest proiect a fost implementat de către:
Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, România (instituția
coordonatoare)
Bluebook s.r.l., Torino, Italia
Archivio della Memoria, Roma, Italia
Burdur Il Milli Egitim Mudurlugu, Burdur, Turcia
Frauenberatungsstelle Oberpullendorf, Austria
ProEduca z.s., Republica Cehă

Chose one noun


project pictogram
2
(if you like)
Competențe transversale

Definiția competenței tinde să se refere


la o noțiune complexă ce cuprinde mai
mult decât aspectele cognitive și include
atitudinile, capacitățile, precum și seturile
de abilități pe care le poate avea o
persoană. Mai mult decât atât, noțiunea
de competență poate include, de
asemenea, și pe cele de capacitate,
calitate, îndemânare sau pricepere.

Competențele cheie, așa cum au fost ele definite la nivel european, sunt acelea de care "au
nevoie toate persoanele pentru împlinirea și dezvoltarea personală, cetățenia activă,
incluziunea socială și ocuparea forței de muncă". Definiția europeană a competențelor în
EQF include și noțiunile de autonomie și responsabilitate.
Astfel, competența este definită ca o capacitatea dovedită de a folosi cunoștințele,
abilitățile și abilitățile personale, sociale și/sau metodologice, în situații de lucru sau de
studiu și în dezvoltarea profesională și personală. În documentul din 2004, Competențe-
cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții; Un cadru european de referință, competența
este descrisă ca o combinație de abilități, cunoștințe, aptitudini și atitudini esențiale pentru
împlinirea personală, cetățenia activă și incluziunea și capacitatea de angajare.
Contextele sunt similare; Principala diferență este că, pentru EQF, competența trebuie să
fie "dovedită", deoarece este un cadru legat de calificări.
Abilitatea, pe de altă parte, înseamnă capacitatea de a aplica cunoștințe și de a le folosi
pentru a îndeplini sarcini și a rezolva probleme. În contextul EQF, competențele sunt
descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau
practice (care implică dexteritate manuală și utilizarea metodelor, materialelor și
instrumentelor).
Cheia reflectă gama de competențe de care individul are nevoie pentru a funcționa eficient
în societate. Competențele cheie contribuie, prin urmare, la obiective individuale și sociale.
Proiectul TRAIT s-a înscris pentru a dezvolta cele 4 competențe transversale definite în
Competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (Consiliul Uniunii Europene,
2006):
Învățarea învățării;
Competențe civice și sociale;
Inițiativă și simț antreprenorial;
Conștientizare și exprimare culturală.
Investigațiile inițiale efectuate de partenerii implicați în acest proiect au sugerat adăugarea a
încă 2 competențe transversale care au ieșit ca fiind foarte importante pentru factorii de
educație (formatori, profesori) și angajatori: Comunicarea socială și interpersonală și
Valori etice și dezvoltare durabilă - bună guvernare).

3
Modulul 1
Comunicare socială și
interpersonală

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Modulul 1
Comunicare socială și
interpersonală

La baza conceperii acestui modul și a demersului nostru în acest sens, stă o


convingere puternică asupra faptului că aspectul activ al culturii noastre este
comunicarea.

Înțelegerea mecanismelor de comunicare, în ansamblul lor, reprezintă temelia acestui


modul, care a fost construit ca un spațiu pentru aprofundarea înțelegerii comunicării ca
instrument de a intra în contact cu ceilalți, explorând căile prin care se reflectă aceasta
în comportamentul nostru zilnic și felul în care ne influențează viața.

Conținuturile și documentele anexate - articole, clipuri video, exerciții, jocuri - urmăresc


să creeze o încurajare pozitivă pentru întâlniri participative și creative, despre care
credem că vor fi de folos tuturor persoanelor care doresc să-și dezvolte competențele
de comunicare pentru a trăi într-o societate incluzivă și deschisă.

Pornind de la definiția termenului de comunicare al UNESCO, în curs veți găsi o


aprofundare a termenilor cheie privind comunicarea interpersonală și socială:
multiculturalismul, interculturalitatea, identitatea culturală, globalizarea ... și o selecție
de documente conexe: filme și videoclipuri, cântece, lecturi sugerate.

Modulul este structurat în trei secțiuni strâns legate unul de altul: prima se axează pe
elementele de comunicare; a doua este centrată pe barierele care pot împiedica
comunicarea; a treia este dedicată strategiilor pozitive care fac comunicarea un
instrument puternic pentru a ne exprima ideile, personalitatea, universul nostru
personal.

O lume confuză?
5

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1

ELEMENTELE
comunicării

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Inspirațional

Secțiunea 2: Secțiunea 3:
Bariere în comunicare Pro-comunicare

Focus Explorează Surf Exerciții


practice
Ești aici!

Secțiunea 1: Elementele comunicării

Intro

Structura modulului 7

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Fiecare secțiune este compusă din patru părți:

Focus Explorează Surf Exerciții


practice

Poți efectua
marea majoritate
a exercițiilor
singur.
Pictogramele te
vor ghida.

Prima parte se
concentrează pe
explicarea conceptelor
cheie și a principalelor
repere teoretice.

A doua parte reprezintă


o aprofundare a Unele dintre
problemelor prezentate exrciții trebuie
sub forma unor A treia parte este o efectuate în grup.
exemple, studii de caz, colecție de resurse Pictogramele te
idei sau articole ce pot online (videouri, articole, vor ghida.
fi explorate și jocuri, exemple,
dezbătute. exerciții) ce pot fi
explorate folosind
internetul.
A patra parte este
o secțiune de
exerciții practice
prin care te poți
La sfârșitul modulului vei găsi o selecție de testa singur și în
citate celebre sau mai puțin cunoscute despre care poți reflecta
subiectul modulului. O provocare pentru a asupra a ceea ce
explora mai mult. ai învățat.

Notă: în acest document vei găsi multe pictograme. Ele sunt preluate de pe siteul The Noun Project: un website oferă o
colecție de simboluri create și publicate de graficieni din întreaga lume. Fondatorii acestui site se adresează în special
designerilor și arhitecților dar și persoanelor cu dizabilități care au nevoie de un limbaj vizual accentuat.
8

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1
Comunicarea: elemente
OBIECTIVE

• Înțelegerea sensului și originilor conceptelor cheie


• Înțelegerea mecanismului comunicării
• Înțelegerea legăturilor dintre cultură și comunicare
• Înțelegerea rolului interculturalității în societate
• Reflectarea asupra conceptului de cultură națională
• Reflectarea asupra conceptului de cultură europeană
• Înțelegerea felului în care cultura se reflectă în comportamentul nostru zilnic
• Înțelegerea dimensiunilor interculturalității

Pag. 10 Ce este comunicarea?


11 Cum comunicăm?
12 Explorează: comunicarea prin vestimentație
13 Surf

14 Comunicare și cultură: o afacere amoroasă?


15 Explorează: competențele interculturale
16 Cultura: un cuvânt confuz?
17 Explorează: portretul cultural
18 Cultură mixtă: o amenințare sau o oportunitate?
19 Identitate națională vs. Identitate europeană

20 Surf

21 Exerciții practice

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Cuvânt cheie:
comunicarea
Ce este
Comunicarea, adesea privită
comunicarea? doar ca un mesaj transmis de la
o persoană la alta, ar trebui mai
degrabă privită ca o construcție
comună (sau co-construcție) a
sensului (Galanes & Leeds-
Hurwitz, 2009).
Sursa: Unesco (pagina 12)

Să ne concentrăm asupra mecanismul comunicării


Există numeroase dezbateri asupra asigura că receptorul îl poate înțelege.
elementelor de comunicare și a modului în Comunicarea este stabilită numai atunci când
care acestea ar trebui să apară, dar un model atât că sursa cât și receptorul înțeleg aceleași
general se impune pentru a ne ajuta să informații.
înțelegem mai bine tangibilul și intangibilul din 4. Canalul
spatele artei comunicării.
Mesajul călătorește de la un punct la altul
Modelul pe care îl propunem este conceput de printr-un canal de comunicare. Vocea, radioul,
câțiva teoreticieni ai comunicării: Claude televiziunea, internetul, cărțile, revistele etc.
Shannon, Wilbur Lang Schramm și Robert sunt canale de comunicare.
Craig.
5. Decodificarea
În acest model sunt opt elementele de
comunicare: sursă, mesaj, codificare, canal, Decodificarea este procesul prin care mesajul
decodare, receptor, feedback și context. este decodificat, înțeles.
1. Sursă 6. Receptor
Sursa este persoana (sau obiectul) care Receptorul este persoana sau obiectul
încearcă să facă schimb de informații. destinatar la care expeditorul transmite
Singurele condiții necesare unei surse sunt o mesajul.
origine a informațiilor și o abilitate de a 7. Feedback
transmite aceste informații, printr-un canal, Răspunsul sau reacția receptorului la mesajul
unui receptor. expeditorului.
2. Mesajul 8. Context
Mesajul este informația transmisă prin cuvinte Contextul este mediul în care este transmis
(în vorbire sau scris) și / sau alte semne și mesajul.
simboluri.
3. Codificarea
Codificarea este procesul de asamblare a
mesajului (informații, idei și gânduri) într-un
design reprezentativ, cu scopul de a se 10

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Cuvânt cheie: comunicarea


Cum Comunicarea include atât comportamentul lingvistic cât și cel nonverbal,
care include totul, de la folosirea sunetelor, mișcărilor, spațiului și timpului
comunicăm? până la multe aspecte ale culturii materiale (alimente, îmbrăcăminte,
obiecte, design vizual, arhitectură). Sursa: Unesco (pagina 12)

Verbală : care se referă la sau este compusă din cuvinte: vorbite mai degrabă decât
scrise: referitoare la sau formate dintr-un verb Sursa: Merriam Webster Learner’s
Paraverbală : Efecte vocale opționale care însoțesc sau modifică fonemele unei
rostiri și care pot comunica semnificații (ton, frecvență, ritm)
Sursa: Merriam Webster

Nonverbală : fără să implice sau să folosească cuvinte : fără vorbire


Sursa: Merriam Webster Learner’s

Să ne concentrăm asupra comunicării paraverbale și nonverbale


Limbajul paraverbal și nonverbal sunt tocmai a fost spus, pentru a crea o stare de
subiecte complexe: vom prezenta în așteptare etc. Dacă sunt utilizate cu
continuare o trece în revistă a unor chestiuni abilitatea, aceastea pot completa și
fundamentale legate de acestea. În cadrul îmbunătăți foarte mult mesajele noastre.
limbajului paraverbal putem discuta despre:
Ca și în cazul limbajului paraverbal,
Ritmul vorbirii: viteza cu care vorbim celelalte aspecte ale comunicării nonverbale
adaugă un înțeles suplimentar cuvintelor se referă la ceva care însoțește vorbirea și
noastre. Un discurs rapid, de exemplu, poate adaugă înțeles interacțiunii.
indica un grad de excitare și interes, în timp
Unele dintre componente principale
ce vorbirea lentă poate indica plictiseală sau
sunt următoarele.
oboseală.
Expresiile faciale
Tonul vorbirii: Limba vorbită poate fi
văzută ca o formă de muzică în care Contact vizual
tonalitatea joacă un rol relevant. Pe lângă
Postura
viteză, tonul adaugă mesajului o mare
varietate de semnificații. Orientarea
Intensitatea vocii: unii oameni Proximitatea
vorbesc în mod natural mai tare sau mai
Îmbrăcăminte și artefacte
încet decât alții, dar variațiile volumului pot fi
folosite conștient pentru a îmbogăți mesajul
sau pot fi un simptom al atitudinilor
psihologice care nu sunt dezvăluite de
cuvinte.
Pauzele și tăcerea: chiar pauzele și
liniștea fac parte din paralela; Pauzele vă
oferă timp pentru a reflecta asupra a ceea ce
11

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Comunicarea prin îmbrăcăminte
Îmbrăcămintea este modul nostru de comunicare într-o societate dominată de
informații vizuale; Ne ajută să ne înțelegem pe noi înșine și pe alții.
Hainele spun despre munca noastră, despre stilul nostru de viață, despre ideile
noastre politice, despre originea noastră:
fiți conștienți de puterea hainelor și lăsați-le să vă ajute.

Înainte de a fi destul de
aproape să vă vorbesc pe
stradă, într-o întâlnire sau
într-o petrecere, îmi dați
informații clare privind
sexul și vârsta, prin ceea
ce purtați - și foarte
posibil, îmi informații
importante (reale sau
false!) în ceea ce privește
ocupația, originea,
personalitatea, gusturile
de opinie, dorințele
sexuale și starea de spirit
curentă. S-ar putea să nu
pot pune în cuvinte ceea
ce observ, dar cu
siguranță voi înregistra
informațiile în mod
inconștient; Și în același
timp și voi faceți același
lucru pentru mine. În
momentul în care ne
întâlnim și vorbim, am
vorbit deja unul cu altul
într-un limbaj mai vechi și
mai universal.

Din The language of


clothes by Alison Lurie,
1991

12

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Puteți găsi în această secțiune o colecție de resurse media care ne-au


plăcut și pe care vi le recomandăm.

Cea mai importantă limbă pe


care o vei învăța vreodată.
Ce este limbajul? Ce este o
Un video mut, inspirat din opera lui Bruno limbă? O discuție marca TED
Munari: Supplemento al dizionario italiano - în care puteți descoperi mai
Supliment la dicționarul italian. mult.

aceeași întrebare
Cum comunic eu?
răspunsuri diferite
Un material BBC Să învățăm
engleză un video despre
Artă corporală sau folosirea intonației pentru
expunere a unor vorbirea curentă sau pentru
grupări mafiote? În a pune întrebări.
Japonia, tatuajul
corporal complet se
Un interviu de
ridică de la origini
angajare: o listă
dubioase spre o nouă
a greșelilor
formă de artă.
nonverbale de
Urmărește acest
evitat.
video.

Un video marca National


Geographic despre un dans al
animalelor aimed to impress
the Ladies.
Un impresionant limbaj al corpului: Haka.
Haka este un tip antic de dans al războinicilor Māori, folosit pe câmpul de luptă și atunci când
grupurile războinicilor negociau pacea. Haka este o prezentare a mândriei, puterii și unității unui trib,
exprimată prin gesturi și cuvinte. Cuvintele unui haka descriu adesea poetic strămoșii și evenimentele
din istoria tribului.
Astăzi, haka sunt încă folosite în timpul ceremoniilor Māori - evenimente de familie, cum ar fi zile de
naștere și nunți, diferite sărbători, pentru a onora oaspeții și pentru a arăta importanța acelor ocazii.
Haka sunt, de asemenea, folosite pentru a provoca adversarii pe terenul de sport.

13

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Comunicare și
cultură: Cuvânt cheie: comunicarea
o afacere amoroasă? Comunicarea poate fi înțeleasă ca un
aspect activ al culturii.
Sursa: Unesco (pagina 12)

1. Diferențe lingvistice: diversitatea


lingvistică este cu siguranță o problemă
majoră în comunicarea interculturală.
Înțelegerea limbii celuilalt este primul
Să ne concentrăm asupra obstacol ce trebuie depășit pentru a se
comunicării interculturale realiza comunicarea.

Comunicarea interculturală sau cros- 2. Erori de interpretare a limbajului


culturală se referă la comunicarea dintre oameni nonverbal: modul în care ne exprimăm
care diferă în funcție de vârstă, naționalitate, nonverbal este strâns legat de cultura
etnie, sex, orientare sexuală, stiluri de lucru etc. noastră și este diferit de la o cultură la alta.
Comunicarea interculturală se poate referi și la Cu siguranță că aceste diferențe pot crea
acțiunile de comunicare care se fac pentru a conflicte.
negocia și a media diferențele culturale prin
mijloace de comunicare verbală și non-verbală. 3. Stereotipuri și prejudecăți: prejudecățile
Este modul în care oamenii care aparțin diferitelor și stereotipurile sunt unele dintre cele mai
dificile bariere ce pot împiedica dialogul
culturi comunică între ei.
intercultural: le putem depăși prin
Un individ se confruntă în mod constant cu cunoașterea și înțelegerea altor culturi.
conflictul dintre cultura sa originală și alte culturi
diferite de cea a lui/ei. Conflictele culturale apar 4. Tendința de a evalua prin asumarea
ca rezultat al crezului nostru că cultura noastră similarității: oamenii tind să atribuie un
este mai bună decât altele. sens comportamentului și comunicării altor
persoane prin analizarea lor din punctul de
Comunicarea interculturală creează un vedere al culturii proprii: a nu lua în
sentiment de încredere și permite cooperarea. considerare motivele adevărate pentru care
Este esențial să se evite neînțelegerile care pot oamenii se comportă sau vorbesc într-un
duce la conflicte între indivizi sau grupuri. mod diferit de al nostru este o eroare ce
Atunci când două persoane de culturi poate duce la non-comunicare.
diferite se întâlnesc, ele nu numai că au medii
5. Nivel înalt de anxietate: atunci când
culturale diferite, dar și sistemele lor de
suntem confruntați cu o perspectivă
conversație sunt diferite.
culturală diferită ne putem simți anxioși,
Sursele erorilor de comunicare în pentru că nu știm cum să ne comportăm sau
schimburile interculturale sunt numeroase. cum să acționăm. De asemenea, și în acest
Enumerăm doar câteva. caz, ne ajută cunoașterea altor culturi.
14

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Competențele interculturale
Copacul competențelor interculturale

În martie 2013, UNESCO a


stabilit un reper important în domeniul
competențelor interculturale prin
publicarea documentului Competențe
interculturale: cadrul conceptual și
operațional. Acest document servește
ca un cadru de referință care va
interculturaliștii și alți profesioniști care
lucrează în domenii conexe să
folosească o referință comună atunci
când se discută despre componentele și
dimensiunile Competenței Interculturale
și intersecțiile sale cu Diversitatea
Culturală, Drepturile Omului și Dialogul
Intercultural.
Dialog intercultural
Documentul reprezintă o piatră de
hotar pentru că reunește și sintetizează Drepturile omului
în mod conceptual o multitudine de
Diversitate culturală
termeni și concepte referitoare la
Competența interculturală și oferă
definiții tuturor acestora. La baza tuturor
celor două cuvinte:
Comunicare și cultură.
În modelul original, unele frunze
au fost lăsate libere, astfel încât
copacul, care este foarte viu, să poată fi
completat pe baza diversității de
contexte disponibile în întreaga lume.

Documentul include schema pe


care v-o propunem și noi: Cultură
Copacul competențelor
interculturale.
Aici puteți vedea modelul original
(pagina 23) pentru a descoperi
cuvintele care lipsesc și pentru a
încerca să le completați.

Comunicare

15

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Cuvânt cheie: cultură


: Credințele, obiceiurile, artele
Cultura: etc. unei anumite societăți,
un cuvânt confuz? grupuri, locuri sau timp
: O societate particulară care are
propriile convingeri, moduri de
viață, artă etc.
: Un mod de gândire,
comportament sau muncă care
există într-un loc sau într-o
organizație
Sursa: Merriam-Webster’s
Learner’s Dictionary

Să ne concentrăm asupra culturii

Este de la sine înțeles, cultura este un


cuvânt confuz. În 2014, Merriam-Webster
a promovat cultura ca fiind cuvântul Definiția culturii a fost mult timp o
anului 2014: cuvântul care a avut cel mai controversă, iar termenul, după cum am
mare număr de căutări pe site-ul lor Web. văzut, este utilizat în mai multe moduri:
Merriam-Webster oferă, în varianta este un termen abstract, complex și
completă a definirii culturii, șase definiții problematic (Barber & Badre, 1998),
iar pentru varianta simplă a definirii, trei fiind definit in diverse moduri.
definiții. Însă cultura este mai mult decât
suma definițiilor sale. În 1952, Alfred Kroeber și Clyde
Criticul Raymond Williams, în dicționarul Kluckhohn au compilat o listă cu 164
său Keywords, (paginile 87-93) explică definiții ale cuvântului în Culture: A
termenul cultură prin trei semnificații Critical Review of Concepts and
divergente (opuse): există cultura ca un Definitions.
proces de îmbogățire individuală, ca
atunci când spunem că cineva este Conform Unesco:
cultivat; Apoi cultura ca mod particular de Cultura este un complex care include
viață al unui grup, ca atunci când vorbim cunoștințe, credințe, arte, convingeri
despre cultura franceză, cultura morale, legi, obiceiuri și orice alte
companiei sau despre multiculturalism; Și capacități și obiceiuri dobândite de [un
cultura ca activitate, urmărită prin muzee, om] ca membru al societății.
concerte, cărți și filme. Aceste trei
aspecte ale culturii sunt, de fapt, destul
de diferite și, scrie Williams, ele
concurează unul cu celălalt.
Citiți mai multe aici: The New Yorker .
16

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Comparând și punând
împreună diferitele definiții ale Portret
culturii, Hodgetts and Luthans în cultural
2003, au identificat șase
caracteristici ale culturii.

• Cultura este învățată. Nu poate fi


redusă la dimensiunea umană
biologică.
• Cultura este împărtășită. Cultura În plus, majoritatea cercetătorilor
nu este specifică unui singur au fost de acord că în cultură există
individ, dar este împărtășită de elemente vizibile și invizibile: unii
grupuri de oameni. dintre cercetători ilustrează aceste
• Cultura este transmisă din elemente sub forma unui aisberg.
generație în generație. Alții nu sunt de acord cu această
• Cultura este simbolică. Același abordare…
comportament, de exemplu, poate
avea înțelesuri diferite în diferite Este cultura un
culturi.
• Cultura este integrată. Daca un aisberg?
aspect al culturii se schimbă, și
alte aspecte sunt afectate.
• Cultura este adaptivă. Cultura
este dinamică: schimbările pot fi
rapide sau foarte lente, dar
mișcarea este continuă.

Mergând dincolo de
opiniile personale, este
important să înțelegem că
modelul aisberg este doar
un punct de start. Odată ce
vom înțelege mai bine
conceptul de cultură, ne va
fi clar că acesta este doar
unul din multiplele metafore
posibile prin care putem
reprezenta acest fenomen
complex; astfel, putem
înțelege că nu există un
model ideal capabil să
cuprindă și să reprezinte
cultura în toate aspectele
sale.

17

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Cuvinte cheie: intercultural și multicultural


Intercultural: Care au loc între culturi sau provin
Cultură mixtă: o din culturi diferite
amenințare sau o Sursa: Oxford Dictionary
oportunitate? Multicultural: Referitoare la sau conținând mai
multe grupuri culturale sau etnice dintr-o societate.
Sursa: Oxford Dictionary

INTER : între; printre


: mutual; reciproc

MULTI :mulți : mai mulți de doi: de mai multe ori


Să ne concentrăm asupra globalizării culturii și
asupra dialogului intercultural
Cultura este o forță dinamică de schimbare, mai degrabă Dialogul intercultural este, în
decât un set rigid de parametri care trebuie respectați cu esență, schimbul de viziuni și opinii
strictețe. Așa cum observă Comisia Mondiala pentru între diferitele culturi.
Cultura si Dezvoltare (WCCD), cultura unei societăți nu Spre deosebire de
este nici statică, nici fixă, ci mai degrabă se află într-o multiculturalism, în care accentul
stare constantă de flux, influențând și fiind influențată de se pune pe conservarea culturilor
diverse forme expresive și viziuni ale lumii. Era actuală a individuale, dialogul intercultural
globalizării, cu accelerarea și intensificarea ei fără urmărește să stabilească legături
precedent în fluxurile globale de capital, muncă și și un teren comun între diferite
informație, are o influență de omogenizare asupra culturii culturi, comunități și oameni,
locale. Pe de o parte, acest fenomen promovează promovând înțelegerea și
integrarea societăților și oferă milioanelor de oameni noi interacțiunea. Pentru a aprofunda,
oportunități. Pe de altă parte, același fenomen poate duce citește mai mult...
și la o pierdere a unicității culturii locale, care la rândul ei
poate duce la pierderea identității, excludere și chiar
conflict. Acest lucru este valabil mai ales pentru societățile
și comunitățile tradiționale, care sunt expuse unei
"modernizări" rapide, bazate pe modele importate din
exterior și care nu sunt adaptate contextului lor.
Echilibrarea avantajelor integrării într-o lume globalizată
împotriva protejării unicității culturii locale necesită o
abordare atentă. Plasarea culturii în centrul politicilor de
dezvoltare nu înseamnă limitarea și fixarea acesteia într-
un mod conservator, ci, dimpotrivă, să investim în
potențialul resurselor locale pentru a încuraja creativitatea
și progresul durabil. Recunoașterea și respectul pentru
diversitatea culturilor creează, de asemenea, condițiile de
înțelegere, dialog și pace reciprocă. Citește mai mult… 18

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Identitate culturală națională vs identitate
europeană
Ce este identitatea
culturală?

Indivizii au multiple identități iar


acestea se schimbă de-a lungul
timpului (Hecht, 1993), fiind
construite și reconstruite prin
comunicare și interacțiuni culturale.
În timp ce pe ceilalți oameni îi
clasificăm ușor prin a avea o Există o identitate europeană?
singură identitate, monolitică, când
ne referim la propria identitate Care sunt valorile europenilor? Există
tindem să gândim mai complex, valori comune? Care sunt valorile
raportându-ne la diferite contexte: atribuite Uniunii Europene? S-au
gen, clasă socială, vârstă, schimbat ele în timpul crizei?
apartenență etnică, istorie, Acestea sunt câteva dintre întrebările pe
naționalitate, ocupație. Fiecare care încearcă să le răspundă sondajul
dintre acestea devine relevantă în Eurobarometru din primăvara anului
diferite momente din viața noastră. 2012. Acest studiu a fost realizat în 34
Identitățile se schimbă de-a lungul de țări iar analiza valorilor europenilor se
timpului: copiii cresc și devin face din diferite perspective:
părinți; cetățenii unei țări se mută și • apropierea statelor membre de termeni
devin cetățenii altei țări; studenții de valori:
termină studiile și devin profesori. sunt valori împărtășite între
Recunoașterea multiplicității și Statele membre? Sunt împărtășite mai
fluidității identității complică felul în mult decât pe alte continente?
care înțelegem pluralismul cultural • Valorile care contează cel mai mult și
(aceasta însemnând faptul că care sunt cel mai bine încorporate de
oamenii nu pot fi categorizați ca Uniunea Europeană:
fiind membrii unui singur grup Care sunt valorile care contează cel mai
social). mult pentru Europeni? Care dintre ele
În același timp, aceste fapte reprezintă cel mai bine ideea lor despre
simplifică dialogul intercultural: din fericire? Ce valori atribuie UE?
moment ce toată lumea a avut • Valorile economice și sociale ale
experiența trecerii prin diferite europenilor.
identități contrastante, este mai Cum percep intervenția statului? Cum se
ușor să recunoaștem pe ceilalți ca raportează la libera concurență? Cum
fiind membrii unor grupuri diverse. este văzută contribuția imigranților la
Intercultural competences - societate? Ce are o mai mare prioritate,
Conceptual and Operational protecția mediului sau creșterea
Framework (paginile 10-11). economică?
Pentru a descoperi rezultatele, vizitați
Identitate: caracteristicile, trăsăturile, convingerile, acest link.
etc. care fac o anumită persoană sau grup să
difere de alte persoane sau alte grupuri.
Sursa: Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary 19

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Puteți găsi în această secțiune o colecție de resurse media care ne-au


plăcut și pe care vi le recomandăm.

Un desen animat pe tema dialogului intercultural: un prăjitor de


pâine mic și galben din Statele Unite se îndrăgostește de o
priză din UK. Din nefericire există diferențe culturale
problematice.
Câștigător în 2008 al premiului ATOM pentru animație.
Vizionare plăcută.

aceeași întrebare
Cultura mea este inter-?
răspunsuri diferite O aventură
multiculturală
cu micul pilot.
Urmărește
filmul.

Imagini Chris Rainier


Imagini ale culturilor indigene
pe care de dispariție.
Chris Rainier este considerat
unul dintre fotoreporterii
Statele membre UE:
valoroși ai documentarelor
O călătorie prin
fotografice de azi.
Europa prezentate
de câțiva arhitecți
europeni.

Multiculturalismul ca o amenințare și ca o oportunitate - Rebar Jaff


DezbatereTED.

TED este o organizație nonprofit dedicată dezbaterilor de idei, de obicei sub formă de discuții
scurte și puternice (18 minute sau mai puțin). TED a început în 1984 ca o conferință în care
tehnologia, divertismentul și designul au convertit și acoperă astăzi aproape toate subiectele -
de la știință la afaceri până la probleme globale - în mai mult de 100 de limbi.
20

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Exerciții practice

21

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Ce este comunicarea?
Iată elementele de bază ale comunicării, așa cum le-ai citit în primul Focus al
secțiunii.

1 Încearcă să potrivești elementele listate cu pictogramele.

2 Desenează pictogramele proprii sau găsește altele noi pe Noun project website.

1. Sursă

2. Mesaj

3. Codificare

4. Canal

5. Decodificare

6. Receptor

7. Feedback

8. Context

22

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Ce este comunicarea?
Descrie, în elementele sale esențiale, una dintre următoarele situații.

Definește contextul, rolurile, mesajul, feedbackul posibil; Selectează un

canal și încercați să redați scenele pe termen scurt.

• Un cuplu care se desparte

• O cerere a unor informații

• O discuție mamă-fiică

• Un interviu de angajare

Lista situațiilor de mai sus conține doar câteva exemple.

Poți să construiești propriile exemple.

23

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Ce este comunicarea?
În universul comunicării, codurile joacă un rol relevant.
Conform Merriam Webster Learner’s Dictionary un cod este...
: un set de legi și reguli
: un set de reguli și norme de comportament
: un set de litere, numere, simboluri etc. care sunt folosite pentru a transmite mesaje.

Mai jos găsiți exemple ale unor coduri.


Încearcă să îmbogățești această listă descoperind mai
multe coduri pe internet și încearcă să transmiți un mesaj
iubitei (iubitului) folosind codul Morse.

• Codul Morse
• Codul QR
• Codul binar

Următorul text este un mesaj pentru tine, scris cu ajutorul codului binar.
Pentru a-l decoda, caută un traducător binar gratuit pe Internet și
descoperă mai multe despre limbile calculatoarelor.

01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 00100000


01110111 01101111 01110010 01101100 01100100

01001001 01101101 01110000 01110010 01101111 01110110


01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 01110010
00100000 01100011 01101111 01101101 01101101 01110101
01101110 01101001 01100011 01100001 01110100 01101001
01101111 01101110 00100000 01110011 01101011 01101001
01101100 01101100 01110011 00100000 01100001 01101110
01100100 00100000 01110111 01101001 01101110 00100001
00100000

24

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Cum comunicăm?

Cinematograful a fost mut din


1894 până în 1929. Înainte de
această perioadă, filmele nu au
avut sunete înregistrate
sincronizate și niciun dialog
vorbit. Actorii de film mut au
accentuat limbajul corpului și
expresia facială, astfel încât
audiența să poată înțelege mai
bine ceea ce au portretizat pe
ecran.

Unele dintre cele mai importante


filme realizate vreodată sunt
mute. Artiști precum Luis
Buñuel, Salvador Dali, Charlie
Chaplin, Dziga Vertov, D.W.
Griffith, Alfred Hitchcock,
Serghei Eisenstein, Fritz Lang,
Murwau au transformat filmele
mute în adevărate opere de artă.

1. Caută pe internet unele dintre


aceste filme (aici poți găsi
câteva sugestii…).

2. Urmărește filmul preferat.

3. Încearcă să răspunzi la
următoarele întrebări:

• Care este rolul inter-titlurilor


într-un film mut?
• Cât de importante sunt
muzica și sunetul într-un film
mut?
• Care sunt tehnicile
actoricești într-un film mut?

25

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Cum comunicăm?

Următoarele componente sunt cele mai importante aspecte ale limbajului


nonverbal: încearcă să-ți dai seama cum ai putea să le folosești în timpul unui
interviu de angajare.

Expresia facială: expresia facială este unul dintre aspectele cele mai
evidente ale comunicării nonverbale. Prin fața noastră putem exprima o mare
varietate de emoții și stări: siguranță, jenă, curiozitate, plictiseală etc.
Contactul cu ochii: ca expresia facială, contactul cu ochii este un mijloc
puternic de comunicare. Poate fi folosit pentru o mare varietate de scopuri, de la
stabilirea solidarității până la amenințarea.
Postura: postura pe care o adoptăm în ședință sau în picioare spun multe
despre starea noastră de spirit sau starea emoțională: poate dezvălui dezinteresul
nostru sau o atitudine de închidere, seducție, jenă etc.
Orientare: dacă ne confruntăm cu cineva sau departe de ei, putem vorbi
despre volumul despre atitudinea noastră față de ei, cum îi prețuim, intențiile
noastre față de ei.
Proximitatea: precum și poziția și orientarea, proximitatea - distanța pe
care o luăm împotriva oamenilor cu care interacționăm - ne dezvăluie atitudinea
față de ei. Cât de îndeaproape sau de altfel stăm sau stăm în legătură cu cineva
poate fi foarte semnificativ.
Îmbrăcăminte: îmbrăcămintea este un indiciu nonverbal primar, care
creează prima impresie. Fiți conștienți de puterea sa!
Cum poți folosi limbajul nonverbal pentru a te prezenta în cel mai bun mod?
Încercați să vă imaginați un răspuns pentru fiecare dintre elementele listate.

26

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Cum comunicăm?

Mr. Bean trebuie să dea un examen.


Multe emoții, puține cuvinte…

1 Urmărește filmul

2 Încercați să faceți o listă a mesajelor nonverbale transmise


de Mr. Bean folosind cuvinte.

3 Încercați să exprimați următoarele emoții fără a folosi


cuvinte:
• frică
• bucurie
• tristețe
4 Încercați să exprimați două emoții contrastante folosind
limbajul verbal și nonverbal.

27

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Cum comunicăm?
Italian Hand Gestures RAP
by USA Consolate in Milano

Privește filmul și învață să vorbești cu mâinile ca un adevărat


italian.

Just arrived in Italy, I’m here in Milan


try to buy a coffee but couldn’t get it done
Tried to buy some water they gave me some good wine
Man I’ve got enough of this I gotta change my life.
Colleagues at the Consulate said You’ve gotta learn
We’ve got a good teacher you will speak by the end of term
Found her on the phone list set up a meeting now
Gotta speak Italian I just don’t know how
Teacher SOS I need your help
I wanna learn to talk with my hands
………………………………………………… Nu e nimic

Mi-e foame!

Nu-mi pasă

O mulțime Perfect!

Ți-e teamă?
E timpul să
mergem 28

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Comunicare și cultură: o afacere


amoroasă?
Conferința generală a UNESCO a adoptat în 2001
Declarația Universală a UNESCO privind diversitatea
culturală.

Declarația, prima de acest fel la nivelul comunității


internaționale, ridică diversitatea culturală la rangul de
moștenire culturală a umanității.

1. În declarație, diversitatea culturală este numită


moștenirea comună a umanității. Tu cum ai numi-o?

2. În declarație, moștenirea culturală este considerată


izvorul creativității. Ești de acord cu această afirmație?

3. În declarație, bunurile și serviciile culturale sunt numite


mărfuri. Ce crezi despre acest lucru?

29

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Comunicare și cultură: o afacere


amoroasă?
Competențele necesare dialogului intercultural nu sunt
dobândite automat. Citește mai mult aici:
Pagini albe despre dialogul intercultural. Să trăim împreună ca
egali, cu demnitate (Strasbourg, 7 May 2008).

În paginile albe, o secțiune este dedicată Riscului de non-


dialog.
Citește următorul paragraf din această secțiune:

Lipsa dialogului nu ia ține cont de lecțiile patrimoniului cultural


și politic al Europei. Istoria europeană a fost pașnică și
productivă ori de câte ori o a predominat determinarea pentru
a vorbi cu vecinul nostru și pentru a coopera dincolo de granițe
sau bariere. De prea multe ori s-a ajuns la catastrofe umane
ori de câte ori a existat o lipsă de deschidere față de celălalt.
Numai dialogul permite oamenilor să trăiască în unitate în
diversitate.

1 Care sunt, în opinia ta, catastrofele umane despre care se


vorbește în text?

Urmărește discursul final din fimul “Great dictator”.

2 Care sunt cuvintele cheie ale discursului?


Cui se adresează dictatorul?
Sunt cuvintele sale actuale?

30

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Section 1 - Communication: elements

Cultura: un cuvânt confuz?


1 Gândește-te la jocuri de cuvinte intraductibile, din limba ta, și
încearcă să le explici cuiva care are o altă limbă nativă decât a ta.

2 Doamna credincioasă se adresează preotului: "Rugați-vă pentru


pancreasul meu". Preotul a răspuns: "Noi nu suntem de obicei
atât de specifici în rugăciunile noastre" Ea răspunde: "Oh, dar
săptămâna trecută v-ați rugat pentru ficatul vărsat (loose
livers)!".

Puteți înțelege sensul conversației de mai sus? E amuzant? E


ușor de tradus în altă limbă?

3 Raining cats and dogs (Să plouă cu câini și pisici)


„Ca baba şi mitraliera” (Like an old lady with a machine-gun)
„Ca măgarul în ceață (Like the donkey in the mist)

Știți sensul expresiei Raining cats and dogs? Dacă nu, iată
soluția. Pe internet veți găsi multe încercări de explicare a
originii acestei expresii. Sunt expresii similare în limba voastră
nativă?

4 Este poezia intraductibilă?


Pentru a aprofunda acest subiect, citiți mai multe... Veți găsi un
document semnat de Ivan Junqueira, jurnalist brazilian, poet și
critic literar.
31

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Cultura: un cuvânt confuz?


Ce vă vine în minte atunci când vă gândiți la cuvântul cultură?
Această întrebare stă la baza unei cercetări derulate de TNS Opinion & Social, care a
intervievat 26.755 de cetățeni din cele 27 de State Membre, între 14 februarie și 18 martie
2007. Metodologia folosită a fost cea a Eurobarometrului.

1. Artă (teatru și arte vizuale – arhitectură, pictură, galerii de artă, etc.)


2. Tradiții, obiceiuri, comunități sociale și culturale
3. Literatură, poezie, teatru, autori
4. Educație și familie (bună creștere)
5. Știință și cunoaștere (cercetare)
6. Stil de viață și maniere
7. Civilizații (vestie, asiatice, africane, arabe, etc.)
8. Istorie
9. Muzee
10. Timp liber, sport, călătorii, distracție
11. Valori și credințe (inclusiv filozofie și religie)
12. Nu mă interesează
13. Prea elitist, snob, plictisitor (aspecte negative)
14. Altceva

Răspundeți la întrebare apoi comparați răspunsul vostru cu rezultatele Eurobarometrului (pag 5).

Se potrivește cu numărul...

Se potrivește cu numărul...

Se potrivește cu numărul...

Se potrivește cu numărul...
Se potrivește cu numărul...

32

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Cultura mixtă: o amenințare sau o oportunitate?

Cine sunt eu?

• Cum te vezi pe tine însuți? Cum te văd ceilalți?


• Cine ești? Care este identitatea ta externă și internă?
• Încearcă să desenezi o hartă despre tine.
• Roagă un prieten bun să facă același lucru, gândindu-se la tine și
comparați rezultatele.
• Felul în care ești văzut de către prietenii tăi depinde de felul în care
comunici? Dacă da, cum anume?

33

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Cultura mixtă: o amenințare sau o oportunitate?


În ce măsură tu personal te simți ca fiind…

• european
• un cetățean al lumii
• un cetățean al țării tale
• un locuitor al regiunii tale

Răspunde și apoi compară răspunsul tău cu rezultatele Eurobarometer 71


Future of Europe (pagina 34).
Scala răspunsurilor: În mare măsură; Cumva; Nu chiar; Deloc

Poți folosi aceste întrebări pentru a crea un chestionar online, folosind


instrumente media precum Google form sau SurveyMonkey.
Un chestionar online te va ajuta să strângi datele foarte ușor: este un instrument
puternic de comunicare dar necesită o mare atenție.

Câteva sfaturi pentru alcătuirea unui bun chestionar:

Folosește formatarea. Grupează întrebările similare pentru a


menține chestionarul logic structurat. Folosește pauze, titluri,
instrucțiuni care să îi ajute pe oameni să înțeleagă ce întrebi și
de ce.

Fii concis și clar. Păstrează întrebările cât mai scurte și mai


clare, pentru a menține respondenții interesați și motivați să
completeze chestionarul.

Păstrează discreția și anonimatul. Formularea unor întrebări


prea personale sau sensibile poate să sperie oamenii. Pune
asemenea întrebări numai dacă este absolut necesar.

34

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 1 – Elementele comunicării

Cultura mixtă:
o amenințare sau o oportunitate?
Proverbele din partea stângă sunt din întreaga lume. Ele
provin din culturi diferite dar sunt foarte similare cu multe
proverbe din țări Europene (listate în partea dreaptă).
Găsește perechile proverbelor și încearcă să înțelegi de
ce par atât de asemănătoare.

Face o cramă de vin dintr-o


singură stafidă. (Liban) Prea mulți cocoși strică supa.

Cel care nu este în fața ochilor, Vorbești de drac și dracul la


nu este în inimă. (Tanzania) ușă.

Doi căpitani scufundă corabia. Nu judeca o carte după


(Japan) copertă.

Nu voi plânge de nenorocire și Nu este de niciun folos să


nu-mi voi răni ochii. (Tanzania) plângi laptele vărsat.

O vrabie în mână este mai bună În afara ochilor, în afara


decât un cocoș de pe gard. gândului.
(Rusia)
O pasăre în mână e mai
Când ceva este subțire, exact de bună decât două în tufiș.
acolo se va rupe. (Rusia)
Un lanț e lung până la prima
Nu oricine are glugă este za slabă.
călugăr. (Rusia)
Face un munte dintr-un
Chiar și un tigru va apărea dacă mușuroi de cârtiță.
vorbești despre el. (Coreea)

Deși oamenii din culturi


diferite pot avea diferite feluri de a
vorbi și de a se comporta, multe
dintre nevoile și interesele noastre
de bază sunt similare. Astfel, culturi
diferite pot avea aceleași credințe și
valori.
Ești de acord?

35

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2

BARIERE
ale comunicării

36

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Inspirațional

Secțiunea 2: Secțiunea 3:
Bariere în comunicare Pro-comunicare
Ești aici!

Focus Explorează Surf Exerciții


practice

Secțiunea 1: Elementele comunicării

Intro

Structura modulului 37

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2
Bariere ale comunicării
OBIECTIVE

• Înțelegerea sensului și originilor cuvintelor cheie


• Reflectarea asupra barierelor comunicării
• Reflectare asupra stereotipurilor și prejudecăților ca bariere în
comunicare
• Înțelegerea legăturii dintre stereotipuri/prejudecăți și intoleranță
și discriminare
• Aprofundarea factorilor discriminării

Pag. 40 Care sunt barierele comunicării?

41 Explorează: cea mai cunoscută barieră din lume


42 Stereotipuri și prejudecăți: o istorie veche?

43 Explorează: nimeni nu se naște cu prejudecăți

44 De la stereotipuri/prejudecăți la discriminare?

45 Explorează: discriminare = non-comunicare

46 Surf

47 Exerciții practice

38

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comunicării

Cuvânt cheie: barieră


: Ceva (cum ar fi un gard sau un obstacol
natural) care împiedică sau blochează
mișcarea dintr-un loc în altul: o lege, o regulă, o
Care sunt barierele problemă etc., ceea ce face ceva dificil sau
în comunicare? imposibil: ceva care îngreunează înțelegerea
reciprocă a oamenilor. Sursa: Merriam-
Webster’s Learner’s Dictionary

Să ne concentrăm asupra
barierelor și soluțiilor
Barierele în calea comunicării variază de la
simplele zgomote care bruiază sunetele,
la cele mai complexe variabile psihologice.
Există bariere fizice de mediu; Bariere semantice; Barierele culturale; Barierele
psihologice și/sau atitudinale, precum și barierele cauzate de percepția diferită a realității.
Iată câteva exemple și câteva strategii posibile pentru a le depăși.

Barieră: utilizarea unui limbaj imprecis sau a unor mesaje mixte


Înainte de transmiterea mesajului, vorbitorul trebuie să se gândească cu atenție la
mesajul pe care vrea să-l transmită și să aleagă cu atenție cuvintele. În timpul
conversației, vorbitorul ar trebui să acorde atenție cuvintelor pe care le folosește și
feedback-ului ascultătorului. În plus, dacă există mai multe mesaje pe care trebuie să le
transmitem, trebuie să evităm confuzia și neînțelegerea: notițele scrise pot fi utile în acest
sens.

Barieră: afișarea unui limbaj al corpului necorespunzător


Limbajul corpului poate oferi un feedback valoros și ne poate ajuta să interpretăm modul
în care ceilalți răspund mesajului sau stilului de comunicare folosit. Știind cum să citești și
să interpretezi acest feedback este de mare ajutor. Primul pas este să acorzi atenție și să
asculți, chiar și cu ochii.

Barieră: atitudine defensivă/agresivă sau prejudecăți


Ascultătorul nu trebuie să presupună că știe deja ceea ce dorește emițătorul să comunice
și nici să intre într-o atitudine defensivă, închisă sau agresivă fără să cunoască ceea ce
dorește să comunice celălalt. Doar deschiderea și absența judecăților preconcepute ne va
permite să înțelegem pe deplin ceea ce se spune.

Barieră: un mediu neadecvat


Într-un proces de comunicare, alegerea contextului este extrem de relevantă. Un mediu
nadecvat poate împiedica transmiterea mesajelor și a întregului proces de comunicare.
Este important să alegem mediul potrivit în raport cu mesajul pe care dorim să-l
transmitem și cu persoana sau grupul de persoane cu care vrem să comunicăm. 39

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Cea mai cunoscută barieră din lume:
zidul Berlinului
Die Mauer (Zidul) este probabil una dintre cele mai
renumite bariere din lume și separa orașul Berlin în 2
părți: Berlinul de Est și Berlinul de Vest. Prima parte a
acestui zid a fost construită peste noapte, la 12 august
1961, după ce liderul Partidului Comunist Est-German,
Walter Ulbricht, a ordonat o baricadă pentru a opri exodul
persoanelor germane din est.
Aproximativ 2,5 milioane de persoane s-au refugiat
în Berlinul de Vest din 1949, iar guvernul a vrut să
oprească exodul din Republica Democrată Germană
(RDG).
Berlinezii s-au trezit la 13 august separați de
prieteni, de familie, de muncă și în următoarele
săptămâni și luni, bariera a fost întărită cu ziduri de beton
și turnuri de pază.
Zidul, în forma sa finală, era alcătuit dintr-o
secțiune de beton lungă de peste 100 de km, cu
înălțimea de 3,6 metri, cu încă 41 de kilometri de garduri
de sârmă ghimpată și mai mult de 300 de turnuri de pază
cu echipaj.

Zidul a separat familiile și prietenii de cei dragi,


cauzând oamenilor de pe ambele părți multă suferință și Die Mauer
disperare.

În total, aproximativ 5.000 de persoane au scăpat


din Germania de Est prin traversarea zidului - inclusiv
peste 1300 de paznici.

Poveștile despre evadările îndrăznețe au devenit


un punct de atracție în mass-media occidentală: sunt
aceia care au fugit folosind cablurile electrice, care au
înotat prin canalizare sau care au zburat cu balonul: Hans
Strelczyk și Gunter Wetzel au construit un balon cu aer
cald pentru a se zbura peste zid în 1979.

Data de 9 noiembrie 1989 este considerată data la care zidul "a căzut", dar structura
nu a dispărut complet în acea noapte. Zidul a fost treptat zdrobit în bucăți în următoarele
săptămâni, mulți dintre oameni l-au rupt cu ciocane și daltă, păstrând bucăți ca amintire
pentru ei înșiși. Guvernul a distrus în cele din urmă zidul în 1990, deși o parte din el rămâne
în Berlin și în muzeele din întreaga lume.

Discuțiile dintre Germania de Est și Germania de Vest au început în acel an iar la


miezul nopții, la 3 octombrie 1990 – la mai puțin de un an după căderea Zidului Berlinului –
cele două republici germane au fost reunite în mod oficial.

40

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comuncării

Cuvânt cheie: stereotip


: credința nedreaptă că toți oamenii sau lucrurile
cu o anumită caracteristică sunt la fel.Sursa:
Stereotipuri și Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary
prejudecăți: o
Cuvânt cheie: prejudecată
istorie veche? : o trăire de dispreț și desconsiderare pentru o
persoană sau un grup din cauza rasei, sexului,
religiei etc.
: o trăire de apreciere sau dispreț față de cineva
sau ceva mai ales atunci când nu este rezonabil
sau logic. Sursa: Merriam-Webster’s Learner’s
Să ne concentrăm asupra
Dictionary
stereotipurilor și prejudecăților
Un stereotip este o credință sau opinie generalizată despre un anumit grup
de persoane: antreprenorii sunt ambițioși, funcționarii publici sunt lipsiți de umor,
femeile au părul lung și poartă fuste. Funcția principală a stereotipurilor este
aceea de a simplifica realitatea. Stereotipurile se bazează, de obicei, fie pe un
anumit tip de experiență personală, fie pe impresii pe care le-am dobândit în
timpul socializării timpurii cu adulții care ne înconjoară acasă, la școală sau în
mass-media, care apoi au devenit generalizate.

O prejudecată este o judecată, de obicei negativă, pe care o facem despre


o altă persoană sau alte persoane, fără să le cunoaștem cu adevărat. La fel ca
stereotipurile, prejudecățile sunt învățate ca parte a procesului nostru de
socializare.

O diferență între stereotip și prejudecată este că atunci când există


suficiente informații despre o persoană sau o situație particulară, putem lăsa
deoparte stereotipurile noastre. Prejudecata funcționează mai degrabă ca un
ecran prin care percepem orice realitate dată: astfel, numai informația nu este
suficientă pentru a scăpa de o prejudecată, deoarece acestea modifică percepția
noastră asupra realității. Prejudecările sunt, prin urmare, foarte greu de depășit;
Dacă sunt contrazise de fapte, mai degrabă negăm faptele decât să punem la
îndoială prejudecățile.

Citește mai mult...

Citește mai mult....

41

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Nimeni nu se naște cu prejudecăți
Nimeni nu se naște cu ură

După cum am
văzut,
prejudecata este
o atitudine, opinie
sau un sentiment
negativ, ostil, față
de o persoană
A E A
CONȘTIENTIZARE EDUCATIE ACȚIUNE

sau un grup.
Aceasta este
formată fără
cunoaștere,
gândire sau
rațiune și este
bazată pe
stereotipuri
negative:
prejudecata este
rezultatul "pre-
judecății" și
adesea duce la
discriminare;
Prejudecățile sunt
învățate și pot fi Lungul drum către libertate(Long Walk to Freedom)
până la urmă Nelson Mandela (1995)
înțelese.
Prin
conștientizare, Nimeni nu se naște urând o altă persoană din cauza
educație și culorii pielii, a trecutului său sau a religiei sale. Oamenii
acțiune, le putem trebuie să învețe să urască și, dacă pot învăța să
depăși. urască, pot fi învățați să iubească, pentru că dragostea
vine mai natural în inima omenească decât contrariul ei.

Long Walk to Freedom (1995) este o lucrare autobiografică scrisă de


Nelson Mandela, liderul mișcării anti-apartheid din Africa de Sud și primul
președinte al Africii de Sud după căderea regimului apartheid. Cartea urmărește
viața lui Mandela din copilăria în Transkei până în perioada imediat următoare
eliberării sale. O mare parte din material a fost scris de Mandela în timpul celor
27 de ani de închisoare pe insula Robben și în alte închisori din Africa de Sud.

42

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comuncării

Cuvânt cheie: discriminare


: Tratarea incorectă a unei persoane sau a unui grup de
De la stereotipuri și persoane în mod diferit față de alte persoane sau grupuri de
persoane
prejudecăți la : Abilitatea de a recunoaște diferența dintre lucrurile de bună
discriminare? calitate și cele care nu sunt
: Capacitatea de a înțelege că un lucru este diferit de alt lucru
Sursa: Merriam-Webster’s Learner’s

Să ne concentrăm asupra
intoleranței și discriminării

Discriminarea și intoleranța sunt concepte


strâns legate unul de celălalt.

Intoleranța este o lipsă de respect față de alte practici


sau credințe diferite de ale noastre. De asemenea,
implică respingerea unor persoane care sunt percepute
ca fiind diferite, de exemplu membrii unei societăți sau ai
unui grup etnic diferit de al nostru, sau oameni care au orientări sexuale
sau politice diferite. Intoleranța se poate manifesta într-o gamă largă de acțiuni,
de la evitare până la discursuri discriminatoare, răniri fizice sau chiar crimă.

Discriminarea apare atunci când oamenii sunt tratați mai puțin favorabil decât ceilalți care
află într-o situație comparabilă, numai pentru că aparțin sau sunt percepuți ca aparținând unui
anumit grup sau categorie de persoane. Oamenii pot fi discriminați din cauza vârstei, handicapului,
etnicității, originii, credinței politice, rasei, religiei, sexului sau orientării sexuale, limbii, culturii și
multe alte motive. Discriminarea, care este adesea rezultatul prejudecăților, îi face pe oameni
neputincioși, îi împiedică să devină cetățeni activi, îi împiedică să-și dezvolte abilitățile și, în multe
situații, să aibă acces la muncă, la servicii de sănătate sau educație.

Discriminarea are consecințe directe asupra persoanelor și a grupurilor discriminate, dar are
și consecințe indirecte și profunde asupra societății în ansamblul său. O societate în care
discriminarea este permisă sau tolerată este o societate în care oamenii sunt privați de exercitarea
liberă a întregului lor potențial pentru ei înșiși și pentru societate.

Principiile egalității și non-discriminării, după care se ghidează și Europa, sunt cele


enumerate în DUDO (Declarația Universală a Drepturilor Omunului).
Consiliul Europei, format din statele membre ale Uniunii Europene este, de asemenea,
orientat spre non-discriminare, conform Articolului 14 din Convenția Europeană a Drepturilor
Omului.

Descoperă mai mult aici: Compass: Manualul pentru educarea drepturilor omului pentru
tineri.

43

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Discriminare = non-comunicare
Dacă cultura este partea activă a comunicării, discriminarea,
dimpotrivă, reprezintă non-comunicarea. A comunica înseamnă
a stabili o relație, a împărtăși experiența și cunoștințele
personale, a descoperi pe ceilalți și lumea în ansamblu.
Discriminarea neagă acest lucru și astfel împiedică, în principiu,
orice tip de comunicare.
Când știi acest lucru, stai departe de discriminare!
Aici puteți găsi o scurtă descriere a unora dintre principalii factori
ai discriminării. Descoperă mai mult aici: Compass: Manualul
pentru educarea drepturilor omului pentru tineri.

Rasism și xenofobie Intoleranța bazată pe religie


Xenofobia este o "frică Libertatea religioasă și toleranța
morbidă de străini sau de religioasă sunt valori de bază
țări străine". Este o frică prezente în fiecare țară europeană,
irațională, deoarece nu se totuși actele de discriminare bazate
bazează neapărat pe pe religie nu au dispărut încă.
experiențe directe și Intoleranța religioasă este adesea
concrete de amenințare din legată de rasism și xenofobie - în
partea străinilor. Xenofobia special de antisemitism și
este o prejudecată legată de islamofobie - și, prin urmare, tinde
ideea falsă că oamenii din să implice o discriminare multiplă.
alte țări, grupuri sau culturi Deși în ​trecut Europa a fost
reprezintă o amenințare. caracterizată de conflicte religioase
Xenofobia este strâns și discriminare a creștinilor
legată de rasism: cu cât protestanți sau catolici, a bisericilor
ceilalți sunt percepuți ca ortodoxe sau a altor grupuri
fiind diferiți, cu atât temerile disidente, astăzi diferențele politice
sunt mai puternice. dintre cultele creștine au devenit
Xenofobia este una dintre mult mai puțin importante. Multe
cele mai comune forme de comunități religioase continuă să
discriminare. prospere în același timp în Europa.
Această diversitate religioasă în
creștere este adesea ignorată,
precum și acele milioane de
europeni care nu sunt religioși.

Identitatea de gen și orientarea sexuală


Discriminarea legată de gen include discriminarea femeilor și cea a persoanelor transsexuale
sau a căror identitate de gen este inconsistentă sau nu este asociată cultural cu sexul atribuit.
Discriminarea bazată pe orientarea sexuală afectează persoanele homosexuale și bisexuale.
Homofobia este deseori definită ca fiind "o frică irațională și o aversiune față de
homosexualitate și de lesbiene, homosexuali, bisexuali și transsexuali (LGBT), bazate pe prejudecăți,
similare cu rasismul, xenofobia, antisemitismul și sexismul". În prezent, discriminarea împotriva
persoanelor LGBT apare în continuare în toate societățile din Europa, în ciuda faptului că multe state
au adoptat o legislație împotriva discriminării.
În multe părți ale lumii, persoanele LGBT sunt supuse diferitelor forme de violență, de la atacuri
verbale până la ucidere.

44

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comuncării

Puteți găsi în această secțiune o colecție de resurse media care ne-au


plăcut și pe care vi le recomandăm.
Cum arată un inginer?
Încearcă să găsești cel puțin
patru adjective pentru a descrie
Reacțiile de discriminare față de un
un inginer apoi urmărește
cuplu gay în Madrid, España: un mix
filmul.
de comunicare verbală și non-
verbală

Un eșec de comunicare? Un film


de la Griffith University Un film educațional: să explicăm
Queensland College of art rasismul și discriminarea ce
folosește un mix de cuvinte și
aceeași întrebare pictograme.

Cum să depășesc barierele?


răspunsuri diferite
Vorbești prea repede…
Un film scurt și amuzant din seria
Sesame Street. M-am luptat să pot spune aceste cuvinte:
un video marca TED care vorbește
despre discriminare și ne ajută să
reflectăm asupra comunicării ca o
încercare. Uneori grea.

Un proiect de cercetare care s-a transformat


într-un experiment social despre ideea de
frumusețe. Este frumusețea un cuvânt confuz?
De aici putem înțelege cum același cuvânt
poate avea înțelesuri diferite.

Fii puternic și strălucitor


O reclamă despre stereotipul de gen.
Acest scurt film analizează un aspect legat de statutul de angajare a femeilor. Desigur,
obiectivul companiei este de a vinde și nu neapărat de a combate discriminarea la locul
de muncă, dar cu siguranță este o publicitate care atrage atenția asupra stereotipurilor
de gen și poate inspira comentarii interesante.
45

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comuncării

Exerciții practice

46

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comuncării

Care sunt barierele în comunicare?


Încercați să găsiți exemple pentru fiecare dintre
barierele enumerate.

Bariere fizice și de mediu

Bariere semantice (de limbă)

Bariere culturale

Bariere psihologice și/sau atitudinale

Bariere cauzate de o percepție diferită a


realității

47

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comuncării

Care sunt barierele în comunicare?


Cenzura este, conform definiției lui Merriam-Webster, sistemul
sau practica de cenzurare a cărților, filmelor, scrisorilor etc.
Cenzura este o barieră imensă de comunicare care închide
libertatea de exprimare, comunicarea publică sau alte
informații care pot fi considerate inacceptabile, dăunătoare,
sensibile, incorecte din punct de vedere politic sau incomode.

1 Citește mai mult....

2 Enumeră exemple de cenzură folosite în trecut sau în istoria


recentă.

3 Găsiți legătura dintre acești autori și cenzură:


Socrate
Galileo
Milton
Orwell
Salman Rushie

48

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comuncării

Care sunt barierele în comunicare?


Cum să depășești barierele în timpul unui interviu de angajare

Cheia succesului este pregătirea cu atenție a interviului,


încercând să-ți imaginezi întrebările care vor fi puse.

Următoarele întrebări sunt cele folosite de Jenny Blake, co-


fondator al programului de dezvoltare a carierei și mentorat
al Google. Încercați să răspundeți.

1. Povestește despre un moment în care ați rezolvat o


problemă deosebit de interesantă.
Această întrebare investighează abilitatea de a rezolva
problemele și de a dezvolta gândirea critică: competențe care
sunt din ce în ce mai importante în lumea afacerilor de azi.

2. Ce dorești cel mai mult să înveți?


Prin această întrebare intervievatorul primește informații
despre ceea ce persoana dorește să lucreze și a
competențelor pe care el sau ea vrea să le dezvolte.

3. Ce aptitudini par să nu aibă nicio legătură cu cariera


ta, dar te bucuri că le ai?
Această întrebare este o modalitate bună de a afla despre ce
suntem cu adevărat pasionați.

4. Ce fel de impresie ești cel mai încântat să obții?


Această întrebare estimează dacă vom putea avea un impact
pozitiv în cadrul organizației și în afara acesteia.

5. Povestește un moment în care lucrurile nu au mers


așa cum ai planificat și ce ai făcut în situația respectivă.
Greșelile sunt inevitabile, astfel încât angajarea persoanelor
care nu fac față acestora este critică. Trebuie să demonstrăm
că putem face față greșelilor.

Răspunsul pare evident dar nu este chiar așa…


Pregătește un răspuns și pentru această întrebare:
Ce ai făcut ca să te pregătești pentru acest interviu?

49

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comuncării

Care sunt barierele în comunicare?


Scopul acestui joc este de a conștientiza ideea că
soluția bună poate fi găsită adesea dacă gândim
creativ, “în afara cutiei”, depășind barierele.

Leagă toate punctele prin 4 linii drepte neîntrerupte.


Nu ridica vârful creionului de pe foaia de hârtie. Liniile
se pot intersecta dacă e nevoie.
Puteți găsi aici soluția...

50

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comuncării

Care sunt barierele în comunicare?

Thierry Noir Thierry Noir este artistul de stradă care a


pictat zidul Berlinului în semn de protest și este unul dintre
precursorii artei stradale moderne, deși rămâne încă relativ
necunoscut.
Timp de cinci ani a zugrăvit ilegal zidul Berlinului în
fiecare zi, cu imagini de animale și chipuri umane.

Cu puțini bani și fără un loc de muncă stabil, el a sustras


vopsele de pe șantiere pentru a picta peretele într-un act de
protest, pentru a-l transforma, a-l ridiculiza și a ajuta la
distrugerea acestuia.

Scopul lui a fost să picteze Zidul Berlinului pentru a-l face


să se remarce ca o ciudățenie a orașului, nu pentru a-l face un
element de artă publică.

El spune:
Am vrut să acopăr peretele cu culori, să-l înfășor cu
picturi, să-l fac luminos, să-l arăt ca o mutație în oraș, o mutație
în artă și natură. Nu am putut să fac zidul frumos, pentru că, de
fapt, acest lucru ar fi fost absolut imposibil.

Stilul său de pictură s-a dezvoltat în Berlinul de Vest pe


baza amenințării continue de a fi prins de gardienii de patrulare.
Pentru a picta rapid și pentru a evita arestarea, Noir și-a
simplificat figurile într-o linie continuă pictată cu una sau două
culori strălucitoare, ceea ce el numește Manifestul cu formă
rapidă (Fast Form Manifest).
Chiar și astăzi, liniile îndrăznețe ale lui Noir poartă un
puternic mesaj de rezistență prin artă, făcându-l unul dintre
precursorii actualei scene politice a artei stradale.

Sunt protestul prin artă stradală, vandalismul, arta, o


formă independentă de comunicare?

Ce crezi despre asta?

Pentru a afla mai multe, vizitează The guardian web page dedicated to
the artist.
51

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comuncării

Stereotipuri și prejudecăți: o istorie veche?

Chinezii sunt slabi Nimeni nu dansează mai bine decât


negrii

Femeile nu sunt șoferi buni Scoțienii sunt zgârciți

Enumeră alte stereotipuri pe care le cunoști și găsește


pictograme ilustrative pe The noun project website.

1 Enumeră stereotipuri cu care te-ai confruntat în viața ta


personală.

2 Caută reclame care:


a. Stimulează prejudecățile
b. Luptă împotriva prejudecăților

Un exemplu: o companie de jucării ce vrea să arate că


fetele merită mai multe oferte decât păpuși și prințese
52

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comuncării

Stereotipuri și prejudecăți: o istorie veche?

(…) Prejudecățile și stereotipurile sunt în general


considerate a fi produsul proceselor adaptive care simplifică o
lume altfel complexă, astfel încât oamenii să poată dedica mai
multe resurse cognitive altor sarcini. Cu toate acestea, în ciuda
oricărei funcții de adaptare cognitivă, utilizarea acestor comenzi
rapide mentale atunci când se iau decizii cu privire la alte
persoane poate avea consecințe negative grave.
Orice persecutare oribilă a anumitor grupuri de persoane
din istoria recentă, precum cea a evreilor, a afro-americanilor, a
femeilor și a homosexualilor, a fost un impuls major pentru studiul
prejudecăților și stereotipurilor. Astfel, abordările experimentale
originale s-au referit aproape în întregime la atitudini negative
conștiente și la acțiuni explicit discriminatorii.
Cu toate acestea, pe măsură ce acceptabilitatea socială a
prejudecăților și a stereotipurilor sa schimbat, manifestările
prejudecăților și stereotipurilor s-au schimbat și ele. Ca răspuns la
aceste schimbări și având în vedere faptul că persoanele care
resping prejudecățile și stereotipurile pot încă să manifeste în
mod involuntar reprezentări stereotipice, studiul prejudecăților și
stereotipurilor a trecut recent la studierea convingerilor, atitudinilor
și comportamentelor care ar putea fi considerate pozitive și nu
prejudecăți evidente. Este important faptul că, chiar și atunci când
prejudecățile și stereotipurile sunt aparent pozitive (de exemplu,
femeile tradiționale sunt minunate și adorabile), ele funcționează
după același mecanism: păstrează dominanța grupurilor
puternice, nu numai că limitează oportunitățile grupurilor
stereotipizate, ci produc o paletă largă de răspunsuri negative
atunci când membrii grupului le resping.
From Oxford Bibliographies Theresa Vescio, Kevin Weaver

1 Citește articolul.

2 Enumeră câteva stereotipuri și prejudecăți pozitive cu care te-ai


întâlnit.

3 Discută. 53

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comuncării

Stereotipuri și prejudecăți: o istorie veche?

O hartă a stereotipurilor
Atlasul prejudecăților: O colecție completă a hărților stereotipurilor –
un proiect Yanko Tsvetkov.

Următorul pasaj este un extras din biografia sa.

Numele meu este Yanko Tsvetkov. Din câte știu, sunt un umanoid
care trăiește pe o planetă numită Pământ. Sunt, de asemenea,
cunoscut ca alphadesigner, un pseudonim care îi face de obicei pe
oameni să creadă că ceea ce fac eu este cu adevărat important. De
aceea l-am ales.
Încerc să duc o viață simplă. Aceasta este singura abilitate pe care o
consider valoroasă. Sunt un amator în orice altceva. Acest lucru nu
mă împiedică să fiu obsedat de detalii (...).Singurele activități în care
nu mă simt sufocată de obsesie sunt fotografia și scrisul. Din motive
misterioase, mă liniștesc.

1 Pentru a descoperi mai multe, vizitează acest website și desenează


propria ta hartă a prejudecăților

2 Compară harta ta cu a altor colegi.

54

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comuncării

De la stereotipuri și prejudecăți la discriminare?

Secțiunea A:
_________ Cel mai bun prieten(ă) se întâlnește cu un refugiat.
_________ Îți dai seama că ești singurul din rasa ta din bar.
_________ Medicul tău curent a făcut școala de medicină în Maroc.
Citiți următoarele Total: _________
afirmații și evaluați
nivelul vostru de Secțiunea B:
confort pentru _________ Te întâlnești cu cineva despre care nu poți să-ți dai seama
fiecare situație dacă e femeie sau bărbat.
folosind scala de _________ Vezi un băiețel care se joacă cu o păpușă.
mai jos. Nu există _________ Vezi un om de afaceri care se epilează.
răspunsuri corecte Total: _________
sau greșite. Pur și
simplu fiți sinceri. Secțiunea C:
Cu toate acestea, _________ Vezi doi bărbați ținându-se de mână.
modul în care _________ Vezi două femei care se țin de mână.
răspundeți la _________ Noii tăi vecini sunt un cuplu gay care au un copil.
întrebări poate fi Total: _________
diferit în funcție de
apartenența la Secțiunea D:
grupul social, _______ Întâlnești un persoană cu deficiențe mintale care vorbește tare.
etnie, sex, vârstă. _______ Prietenul tău se întâlnește cu cineva care are sindrom Down.
În unele cazuri, _______ Un prieten vede o persoană supraponderală și face glume pe
este posibil să nu seama ei.
vă considerați că Total: _________
una din situațiile
prezentate nu este Secțiunea E:
aplicabilă în cazul _______ Este o diferență de 30 de ani între tine și colegul de serviciu.
vostru. Dacă este _______ Bunica te roagă să o ajuți cu tableta ei.
cazul, marcați N / _______ Vecinul tău de 80 de ani nici nu-și amintește cum te numești.
A în spațiul Total: _________
furnizat. După ce
ați terminat toate Scala folosită este de la 1 la 5 în care 1 indică situația care nu generează
secțiunile, nici un disconfort iar 5 indică situația care generează mult disconfort.
comparați
răspunsurile cu
cele ale prietenilor
și începeți Puteți folosi aceste întrebări pentru a crea un chestionar online și/sau
dezbaterile. pentru a crea un nou chestionar, pe baza experienței dvs. în familie, la
școală, la locul de muncă. 55

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 2 – Bariere ale comuncării

De la stereotipuri și prejudecăți la discriminare?


Următoarele sugestii sunt selecții ale unor idei ce pot fi folosite în
combaterea prejudecăților. Găsiți ideea care vă place cel mai
mult. Faceți o listă, un plan și fiți creativi!

Creează un slogan anti-


1 prejudecată folosind atât cuvinte
cât și elemente grafice.

2 Urmărește aceste sugestii pentru a crea un scurt desen animat

Creează un calendar cu toate sărbătorile și datele


3 importante pentru marcarea drepturilor omului.

Martie

21

21 martie este o zi specială, nu doar pentru că este echinocțiul de


primăvară.
Știi de ce? Vizitează acest site pentru a descoperi mai mult. 56
Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT
Secțunea 3

Communicarea
EFICIENTĂ

57

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Inspirațional

Ești aici!

Secțiunea 2: Secțiunea 3:
Bariere în comunicare Pro-comunicare
Comunicarea
eficientă

Focus Explorează Surf Exerciții


practice

Secțiunea 1: Elementele comunicării

Intro

Structura modulului 58

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Section 3
Communicarea eficientă
OBIECTIVE

• Înțelegerea sensului și originilor cuvintelor cheie


• Reflectarea asupra comunicării eficiente
• Reflectarea asupra încrederii, empatiei și tehnicilor de ascultare
• Reflectarea asupra strategiilor de auto-evaluare
• Reflectarea asupra compromisului și eficienței sale

Pag. 61 Ce este comunicarea eficientă?


62 Explorează: media socială
63 Surf
65 Ce sunt încrederea, empatia și ascultarea?
66 Explorează: un mini-ghid pentru ascultarea empatică
67 Surf
68 Ce este asertivitatea?
69 Explorează: cum să câștigi fiind asertiv
70 Surf
71 Ce este compromisul?
72 Explorează: o strategie victorie-victorie
73 Surf

74 Exerciții practice 85 Inspirațional


59

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Cuvânt cheie:
Comunicarea eficientă
Ce este
Comunicarea eficientă are loc numai
comunicarea atunci când ascultătorul înțelege clar
eficientă? mesajul pe care vorbitorul a
intenționat să îl trimită.Sursa:
Institute for Clinical Research
Education, University of Pittsburgh
Un proces de schimb al informațiilor
în două direcții, care implică
trimiterea de către o parte a unui
mesaj ușor de înțeles de către
partea care primește. Sursa:
Să ne concentrăm asupra comunicării eficiente Business dictionary

Vom folosi metafora unui hamburger pentru a ilustra cele trei


părți ale unui discurs.

În primul rând, partea de sus a burgerului este introducerea. Să


obțineți atenția publicului este primul punct: oferiți un citat sau
un fapt surprinzător, puneți o întrebare, povestiți o experiență
personală. Toate acestea sunt puncte de pornire bune ... și,
bineînțeles, asigurați-vă că audiența știe despre ce este vorba
în discursul vostru.
Apoi este carnea – conținutul discursului. Acesta este momentul
în care intri în aspectele importante ale subiectului. Fără carne,
nu ai un hamburger. Fără conținut, nu aveți un discurs. Atingeți
3-5 puncte principale pe care doriți să le discutați în cadrul
subiectului.
Adăugați partea de jos a hamburgerului pentru a finaliza
discursul. Așa cum un hamburger ar fi incomplet fără partea de
jos a chiflei, un discurs nu ar trebui să fie lăsat neterminat, fără
o încheiere, un final. Utilizați încheierea pentru a revizui
punctele principale, pentru a spune publicului ce acțiune doriți
să facă și ce îndemn aveți pentru el.
O introducere, trei puncte principale în conținut și o încheiere
sunt elementele de bază ale unui discurs. Fii creativ și adaugă
un plus de savoarea burgerului, cu salată și roșii. De exemplu,
utilizați cuvinte descriptive, utilizați o temă vizuală pe tot
parcursul discursului și modificați-vă vorbirea folosind expresii
pentru a accentua punctele de interes și/sau pentru a crea 60
emoție. Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT
Dezvoltarea continuă a utilizării resurselor de media socială poate fi privită ca o "sabie cu două
tăișuri" deoarece oferă atât riscuri și potențiale recompense.

Noi instrumente
de comunicare: 1. Conversații
2. Contribuții
media socială
5 Cs
Subliniază modelul oferit de media socială.
3. Colaborare
4. Contacte
5. Comunitate

Media socială permite mai multor persoane șansa de a participa la dialog și schimbul de opinii.
Oamenii își diversifică și își multiplică legăturile personale cu ceilalți. Prin media socială,
oamenii își redefinesc și își împărtășesc informațiile utile într-un mod mai concis, precis,
semnificativ și eficient.

CYBERBULLYNG
ÎN UE
DIFERITE TIPURI și EXEMPLE

URMĂRIREA DEGRADAREA ȘI UMILIREA


Conduita de a urmări obsesiv Împrăștierea unor zvonuri
o victimă degradante

ÎNCĂLCAREA
FURTUL IDENTITĂȚII CONFIDENȚIALITĂȚII
Cu scopul de a aduce Folosirea unor materiale
prejudicii victimei private și împrăștierea lor
online
ATACUL VERBAL HĂRȚUIREA
Insultarea victimei prin Trimiterea repetată a unor
folosirea unui limbaj mesaje jignitoare și umilitoare
violent

Citește mai mult

61

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Puteți găsi în această secțiune o colecție de resurse media care ne-au


plăcut și pe care vi le recomandăm.

O scenă din filmul "Duminica, pierzi


sau câștigi". Ce înseamnă într-adevăr Uri Hasson: Acesta este
o comunicare eficientă? Al Pacino ne creierul tău atunci când
învață. comunici
Urmărește filmul!

aceeași întrebare
Cum comunic eu?
răspunsuri diferite
“Nu trebuie să vorbim cu
străinii.” Malavika Varadan,
pune în discuție normele
sociale prin
7 moduri de a conversa cu
O reclamă animată a cursului oricine
de Comunicare în masă și
jurnalism a Universității din
Calicut.
Urmărește reclama

În viață, întrebarea corectă este esențială.


Doar comunicând corect putem obține rezultate
excelente.
Urmăriți filmul

62

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Puteți găsi în această secțiune o colecție de resurse media care ne-au


plăcut și pe care vi le recomandăm.

Acest videoclip a fost produs în iunie 2014 de


către School of International Development,
University of East Anglia. Textul și povestea au Acționezi corect când
fost studiate de David Girling, care predă la MA utilizați rețele sociale?
Media și Dezvoltare Internațională. Accesați și obțineți sfaturi
Enjoy it! valoroase de siguranță de
către compania Toshiba

aceeași întrebare
Cum socializez?
răspunsuri diferite

Puteți accesa pagina de Facebook


a programului Erasmus+
Erasmus + facebook page

O lecție despre noile


instrumente de comunicare
propusă de către Campus
Compact, o coaliție
americană de aproape 1100
de colegii și universități. Sherry Turkle studiază modul în care noile
Enjoy it! dispozitive electronice și personajele online
redefinesc conexiunea umană și comunicarea - și
ne cere să ne gândim profund la noile tipuri de
interacțiuni pe care le dorim.
Conectați și totuși singuri?

63

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Cuvânt cheie: încredere


Un sentiment sau credința că poți face ceva bun sau
Ce sunt reuși în a face ceva
Sentimentul sau credința că cineva sau ceva este bun
încrederea, sau are capacitatea de a reuși în a face ceva.
empatia și Sursa: Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary
ascultarea?
Cuvânt cheie: empatie
Sentimentul că înțelegem și împărtășim experiențele și
emoțiile unei alte persoane: abilitatea de a împărtăși
sentimentele altcuiva.
Sursa: Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary

Cuvânt cheie: ascultare


Să acorzi atenție cineva sau la ceva pentru a auzi ce se
spune, cântă, joacă etc.
Sursa: Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary

Să ne concentrăm asupra ascultării


Oamenii se concentrează mai mult asupra a ceea ce ar trebui să spună, dar o comunicare eficientă
este mai puțin despre vorbire și mai mult despre ascultare. Să asculți cu adevărat înseamnă nu
doar înțelegerea cuvintelor sau a informațiilor comunicate, ci și înțelegerea emoțiilor pe care
vorbitorul încearcă să le comunice.

Există o mare diferență între ascultarea angajată și pur și simplu audierea. Când într-adevăr
ascultați - când sunteți angajat în a asculta ceea ce se spune - veți auzi intonațiile subtile în vocea
celui care vorbește și veți decodifica informații despre cum simte acea persoană și emoțiile pe care
încearcă să le comunice. Când sunteți un ascultător angajat, nu numai că veți înțelege mai bine
cealaltă persoană, ci veți face ca acea persoană să se simtă ascultată și înțeleasă, ceea ce poate
ajuta la construirea unei legături mai puternice și mai profunde între dvs.

Ascultarea empatică (numită și ascultare activă sau ascultare reflectivă) este o modalitate de a
asculta o persoană și de a-i răspunde în așa fel încât să îmbunătățim înțelegerea și încrederea
reciprocă. Este o abilitate esențială pentru ambele părți implicate în acea comunicare, deoarece
permite ascultătorului să primească și să interpreteze corect mesajul vorbitorului și apoi să ofere un
răspuns adecvat. Răspunsul este o parte integrantă a procesului de ascultare și poate fi esențial
pentru succesul negocierii sau al medierii.

Comunicând în acest mod, veți experimenta, de asemenea, un proces care reduce stresul și sprijină
bunăstarea fizică și emoțională. Dacă persoana cu care vorbiți este calmă, de exemplu, ascultarea
într-un mod angajat vă va ajuta să vă liniștiți. În mod similar, dacă persoana este agitată, puteți să îl
ajutați să se liniștească, ascultând într-un mod atent și făcând persoana să se simtă înțeleasă.

Dacă scopul dvs. este de a înțelege pe deplin cealaltă persoană, ascultarea activă și angajată va
apărea de multe ori în mod natural. Dacă vi se pare, totuși, dificil de ajuns la o ascultare activă,
încercați sfaturile prezentate în pagina următoare. 64

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Mini ghid pentru
ascultarea empatică
Nu te lăsa distras.
Fii atent.
Fii interesat.
Creează o atmosferă pozitivă prin comportamentul nonverbal.
Permite vorbitorului să vorbească liber și asumă-ți o manieră non-
judicativă și non-critică.
Nu puneți multe întrebări. Acestea pot da impresia că "grăbiți"
vorbitorul.
Acționați ca o oglindă - reflectați înapoi ceea ce credeți că spune
vorbitorul, să aveți un fel de confirmare implicită.
Nu reduceți sentimentele vorbitorului utilizând fraze cum ar fi "Nu este
așa de rău" sau "Vă veți simți mai bine mâine".
Arătați că ascultați oferindu-vă recunoaștere nonverbală, de exemplu
capul capului, expresiile feței.
Încercați să păstrați contactul vizual cu vorbitorul.
Invitați vorbitorul să spună mai multe, de exemplu, "Spuneți-mi mai
multe despre asta", "Aș vrea să aud despre asta".

Urmați regulile de bază ale "bunei ascultări":


Nu întrerupeți.
Nu schimbați subiectul sau nu vă mutați într-o direcție nouă.
Nu interogați.
Nu dați lecții.

Urmărește acest scurt film cu Celeste!

Celeste Headlee a lucrat timp de zeci de ani


ca gazdă radio și cunoaște ingredientele unei
conversații minunate: onestitate, claritate,
claritate și ascultare activă.

Ea propune 10 reguli utile pentru a avea


conversații mai bune. "Ieși afară, vorbește cu
oamenii, ascultă oamenii", spune ea. "Și, cel
mai important, fii pregătit să fii uimit".

65

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Puteți găsi în această secțiune o colecție de resurse media care ne-au


plăcut și pe care vi le recomandăm.

Mark Ruffalo și Murray of Sesamo


Street vorbesc despre “Empatie” și Ascultarea empatică
“Încredere” explicată de
Universitatea din

aceeași întrebare Colorado

Este ascultarea mea empatică?


răspunsuri diferite
Empatia este dificilă, chiar
și de scris!
Enjoy it

Dacă nu ați urmărit


O scenă din Teoria Big bang
videoclipul lui Celeste
despre conversația empatică
înainte: faceți-o acum!
și obiceiurile rele de
Celeste Headlee a
ascultare.
lucrat timp de zeci de
Urmărește filmul!
ani ca gazdă radio și
cunoaște ingredientele
Film animat despre unei conversații
Un alt film despre niște Snickers, un șoarece minunate: onestitate,
ascultători nepricepuți. singur într-un magazin de claritate, claritate și o
Urmărește filmul! animale de companie, cantitate sănătoasă de
care dorește să fie ascultare. Ea împarte
cumpărat de cineva. Dar 10 reguli utile pentru a
are o mare problemă: avea conversații mai
urechile sale uriașe. Va bune. "Ieși afară,
reuși Snickers să vorbește cu oamenii,
găsească pe cineva care ascultă oamenii", spune
A very short video showing să-l asculte și să-l pese ea. "Și, cel mai
empathic behavior by Sesame de el? important, fii pregătit să
street Descoperă aici! fii uimit".
Watch the video
Video aici
66

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Cuvânt cheie: asertivitate


Conform dicționarului Merriam, asertivul este ...
1: dispus sau caracterizat prin declarații și comportament
Ce este îndrăzneț sau încrezător
2: având un aromă sau o aromă puternică sau distinctivă
asertivitatea? (de exemplu, vinuri asertive).
Sursa: Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary

Get up stand up,


stand up for your rights!
Ridică-te, ridică-te în picioare,
Apără-ți drepturile!

Focus on assertiveness strategies

Comportamentul asertiv este o competență învățată


Ca orice altă abilitate, asertivitatea necesită timp pentru a fi învățată. Iată câteva sugestii:
• Decideți că doriți să fiți mai degrabă asertiv decât agresiv sau pasiv. Angajamentul de a vă
schimba este un pas important în procesul de învățare.
• Gândiți-vă la un conflict recent în care nevoile, dorințele sau sentimentele dvs. nu au fost
respectate. Imaginați-vă cum ați putea fi tratat într-un mod mai asertiv.
• Practicați vorbind într-un mod asertiv, singur sau cu un prieten. Acordați atenție limbajului corpului
și indicațiilor verbale, precum și cuvintelor pe care le folosiți.
• Respectați dorințele, nevoile și sentimentele altora și acceptați că punctele lor de vedere pot fi
diferite de ale voastre.
• Încercați să rezolvați o situație conflictuală căutând soluții care să răspundă ambelor părți
implicate în conflict. Încercați să vedeți cealaltă persoană cu care sunteți în conflict ca pe o
persoană cu care lucrați, mai degrabă decât un oponent.
• Spuneți celeilalte persoane cu sinceritate cum vă simțiți, fără să faceți acuzații sau încercând să o
faceți să se simtă vinovată.
• Utilizați limbajul asertiv, cum ar fi „Eu simt ..." și „Eu cred că ...", care presupun asumarea
responsabilității și explică exact cum vă simțiți, mai degrabă decât un limbaj agresiv precum
"Întotdeauna tu ..." și "Tu ...", prin care îl învinuiți pe celălalt și puteți escalada conflictul.
• Sugerați celeilalte persoane că vă gândiți la modalități de a rezolva împreună problema.
• Dacă încercarea de asertivitate nu merge bine, învățați din experiență și planificați cum veți face
lucrurile diferit data viitoare.
Mai multe informații
67

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Cum să câștigi fiind asertiv

Ai dreptul să…
Ai dreptul de a fi tratat cu respect și demnitate.
Ai dreptul să-ți exprimi propriile sentimente și opinii.
Ai dreptul de a fi ascultat și luat în serios.
Ai dreptul să-ți judeci propriul comportament, propriile gânduri și emoții
și să-ți asumi responsabilitatea pentru inițierea lor
și consecințele lor asupra ta.
Ai dreptul de a face greșeli și de a fi responsabil pentru ele.
Ai dreptul să spui: "Nu știu".
Ai dreptul să spui: "Nu înțeleg".
Ai dreptul să ceri informații.
Ai dreptul să te răzgândești.
Ai dreptul să obții ceea ce plătești.
Ai dreptul să-ți alegi meseria.
Ai dreptul să practici propria religie.
Ai dreptul să ceri ceea ce dorești (realizând că
altă persoană are dreptul să spună "nu").
Ai dreptul să dobândești cunoștințe.
Ai dreptul să spui "Nu" fără să te simți vinovat.
Ai dreptul să faci orice, atâta timp cât nu
încalci drepturile altora.

Și lista poate continua!

În istorie…

Abraham Lincoln - a refuzat Rosa Parks - a refuzat să se supună


categoric și asertiv să permită ordinului șoferului autobuzului de a
Sudului să se desprindă de renunța la locul său declanșând
Uniune, chiar dacă acest lucru a conflicte și discuții pentru drepturile
dus la război civil. Pe de altă negrilor din Statele Unite. Martin
parte, atunci a început Luther King și Conferința liderilor
emanciparea sclavilor afro- creștini din Sud au trebuit să
americani. acționeze la nivel național.

Margaret Chase Smith - a refuzat să


Martin Luther King, Jr. –
asculte politicienii care nu credeau că
asertivitatea sa non-violentă a
ar putea câștiga, și a devenit ulterior
inspirat milioane de oameni din
prima femeie aleasă în Senatul
toată lumea.
S.U.A.

68

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Puteți găsi în această secțiune o colecție de resurse media care ne-au


plăcut și pe care vi le recomandăm.

Caroline Goyder, expert în discursul public.


Pregătită ca actor și apoi ca antrenor vocal la Central School of Speech and Drama, unde a lucrat
timp de zece ani. Acum ajută oamenii să găsească încredere și calm.
Urmăriți filmul!

aceeași întrebare
Eu sunt asertiv(ă)? Testează-ți asertivitatea
cu Universitatea Kent

răspunsuri diferite

Relaxeaz-te și ascultă
cântecul lui Bob Marley
“Get up, stand up”.

"Forks with Hands Spiky" este o


serie animată de comedie,
realizată la studiourile TakToon
Enterprise din Seoul, Coreea de
Sud. Subiectul acestui episod
este cum să fii mai asertiv.
Urmărește desenul animat!
Comunicarea clară,
directă este cheia
pentru a obține ceea ce
doriți. Dar cum să faci
asta? Autorul, Vikki
Carrel, împărtășește
cinci fraze care te ajută
să devii mai asertiv.
Comunicarea onestă necesită Urmărește!
curaj.Urmărește!

69

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Cuvânt cheie: compromis


"Un mod de a ajunge la un acord în care fiecare
persoană sau grup renunță la ceva ce era dorit pentru a
Ce este încheia un conflict sau o dispută"

compromisul? "Ceva care combină calitățile a două lucruri diferite".


Sursa: Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary

Cuvântul compromis provine din limba


latină.
Este format din prefixul com- (împreună) și
verbul promittere (a promite).

Focus on advantages of compromise

Există mai multe moduri în care puteți rezolva conflictele.


Compromisul este una dintre aceste soluții și implică să iei ceva și să cedezi altceva – persoanele
implicate obțin ceva din ceea ce doreau, dar niciunul nu primește 100% din ceea ce voia.
Compromisul are o serie de avantaje și este important să vă gândiți la aceste avantaje ori de câte ori
aveți un conflict.

Satisfacția. Un avantaj al compromisului este că toți cei implicați sunt parțial satisfăcuți. Nimeni nu
primește exact ceea ce dorește, dar toată lumea primește o parte din ceea ce dorea inițial. Încurajându-i
pe toți să ofere un pic, toți cei implicați pot să ia puțin, ceea ce face ca soluția să fie parțial pozitivă pentru
toată lumea și rezolvă rapid conflictul.

Viteza. Compromisul poate fi atins rapid. Acest lucru este important pentru situațiile în care conflictul îi
împiedică pe oameni să îndeplinească termenele limită sau să finalizeze o sarcină importantă. Prin
atingerea unui compromis rapid, problema este tratată rapid și toată lumea poate continua să meargă
înainte. Acest lucru face ca proiectele majore să nu fie împiedicate de conflicte minore.

Beneficiile viitoare. Când ajungi la un compromis cu cineva, acest lucru arată că ești dispus să dai ceva,
să cedezi puțin. Acest lucru poate fi extrem de avantajos pentru a merge mai departe - compromisul
poate asigura în viitor, relații mai liniștite cu acea persoană, deoarece acțiunile dvs. au arătat că puteți
negocia ori de câte ori există un conflict.

Beneficiile mutuale (comune). Compromisul evidențiază ceva care este adesea uitat în relațiile personale
și de afaceri: natura lor reciproc avantajoasă. Prin compromis, arătați exact ce câștigați și pierdeți dintr-o
tranzacție, precum și ce ar trebui să câștige și să piardă cealaltă persoană.

70

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


O strategie victorie-victorie
Uniunea Europeană: un compromis după conflict

Cel de-al doilea război mondial a fost punctul


culminant al uneia dintre cele mai grave forme de reducere a
politicii la o identitate unică. Este remarcabil că, la numai 7
ani de la sfârșitul războiului, doi dintre protagoniștii săi au
fost pregătiți să ajungă la un acord cu obiectivul clar de a
înlocui rivalitățile vechi pentru binele comun.

Preambulul Tratatului de instituire a Comunității


Europene a Cărbunelui și Oțelului, încheiat la Paris în 1951,
a consfințit crearea comunității:

Rivalitățile au fost înlocuite cu îmbinarea intereselor


lor esențiale: să creeze, prin înființarea unei comunități
economice, baza unei comunități mai largi și mai profunde în
rândul popoarelor dezbinate multă vreme de conflicte
sângeroase; să pună bazele instituțiilor care vor îndruma un
destin comun.

Divergențe vechi au fost lăsate deoparte pentru a se


lucra spre binele comun.

Povestea Uniunii Europene este o poveste a


oamenilor divizați care se reunesc pentru a crea o economie
reînnoită, instituții politice comune și o identitate comună: un
exemplu de compromis.

71

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Puteți găsi în această secțiune o colecție de resurse media care ne-au


plăcut și pe care vi le recomandăm.

Mary merge la universitate și își caută o cameră în Arta negocierii


care să stea. Maria Ploumaki, un consultant în
strategie de la KPMG Elveția, descrie
cele mai importante abilități care stau
în spatele unei negocieri de succes

aceeași întrebare
Cum ajung la un compromis?
răspunsuri diferite

Teoria Big bang:


compromisul este cheia.
De la conflict la
conviețuire? Puncte cheie
dintr-o cercetare Podul este o poveste
multidisciplinară asupra despre 4 animale care
relației dintre oameni, încearcă să traverseze
carnivorele mari și un pod dar trebuie să
instituțiile publice. Uniunea depășească niște
Europeană 2013. obstacole pe parcurs.
Este compromisul
posibil?
Analiza unei negocieri Adam Sandler
Filmul a fost pregătit ca o temă pentru o
clasă de Management la Universitatea din
Cairo, ca parte a unui program MBA.

72

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Exerciții practice

73

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Ce îmi voi aminti?

Acest joc poate fi o activitate excelentă pentru definirea unor reguli


importante de ascultare. Spuneți participanților că le veți citi o listă de cuvinte
pentru a le testa memoria. Participanții vor trebui să asculte cu atenție și nu pot
scrie niciunul dintre cuvintele pe care le veți spune. Mai târziu veți testa și veți
vedea câte cuvinte încă își mai amintesc.

Citiți încet fiecare din următoarele cuvinte cu pauze scurte între fiecare
cuvânt.
Vis / somn / noapte / saltea / sforăit / foaie / nod / obosit / noapte / anghinare
/ insomnie / pătură / noapte / alarmă / nap / sforăit / pernă.

Rețineți că unul dintre cuvintele "noapte" se repetă de trei ori.

După ce ați terminat de citit lista, încercați să le distrageți atenția vorbind


despre altceva timp de aproximativ un minut. Apoi rugați fiecare participant să
scoată o bucată de hârtie și să scrie cât mai multe cuvinte pe care și le pot aminti.

Dezbaterea care poate urma, se bazează pe explorarea celor patru principii


de bază ale memoriei, după cum urmează:

1. Primul și ultimul - cereți participanților să ridice mâinile dacă își amintesc


de primul și ultimul cuvânt "vis și pernă". Explicați-i că oamenii își amintesc cu
ușurință primele și ultimele lucruri pe care le aud într-o serie.

2. Surpriza - întrebați pe cei care își amintesc cuvântul "anghinare" să ridice


mâinile. Realizați faptul că majoritatea oamenilor tind să-și amintească lucruri
diferite, noi sau neașteptate. Oamenii îți vor aminti o prezentare pentru mult mai
mult dacă este nouă și netradițională.

3. Repetarea - Cereți celor care-și amintesc cuvântul "noapte" să-și ridice


mâinile. Cei mai mulți participanți trebuie să-și fi amintit acest cuvânt deoarece el s-
a repetat ​de trei ori. Explicați-le că oamenii își amintesc mai mult dacă o informație
se repetă. Latinii obișnuiau să spună "repetita iuvant": repetarea ajută.

4. Falsa memorie - Cereți participanților să ridice mâinile dacă își amintesc


cuvântul "pat". Cu siguranță câțiva vor ridica mâna. Dezvăluiți faptul că acest
cuvânt nu era pe listă, dar unii dintre participanți l-au scris. Explicați faptul că
creierul nostru completează automat lacunele în ceea ce vede, aude sau citește și
uneori presupune că lucrurile care nu au avut loc niciodată s-au întâmplat. O parte
a participanților au scris cuvântul "pat", deoarece se potrivește pur și simplu și
aparține logic grupului de cuvinte prezentat, chiar dacă nu a fost citit din acea listă.

Concluzie: În majoritatea comunicărilor noastre, trebuie să păstrăm un cadru


deschis și creativ pentru a înțelege cu adevărat mesajele pe care le primim.
74

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Ce înseamnă?

În majoritatea comunicărilor noastre, trebuie să păstrăm un cadru deschis și creativ


pentru a înțelege cu adevărat mesajele pe care le primim. Pentru a evidenția faptul
că unele demersuri de comunicare pot fi dificile și chiar pot avea înțelesuri ascunse,
vă puteți amuza încercând să rezolvați aceste puzzle-uri de imagine.

șansă, șansă,
65 de grade
șansă, șansă,
48 de grade

24 de grade
șansă
15 de grade

9 de grade

3 de grade

0 de grade

Stele Stele Stele Stele Stele Stele Stele Stele Stele Stele
Stele Dans Stele Stele Stele Stele Stele Stele Stele Stele
Stele Stele Stele Stele Stele Stele Stele Stele Stele Stele

Exersează mai mult cu aceste 50 de activități. Alege activitățile preferate!

75

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Evaluează-ți asertivitatea

Evaluați-vă asertivitatea în diferite situații Completați fiecare rubrică folosind o scală de


la 0 la 5. O evaluare de "0" înseamnă că nu sunteți prea asertivi.
Un rating de 5 înseamnă că puteți fi asertivi fără prea mare efort.
Completați sincer și apoi reflectați asupra răspunsurilor dvs.!

Sunt capabil să… Prieteni dePrieteni de gen Autorități Străini Colegi de Iubitul
același diferit serviciu sau (iubita),
gen de clasă soțul (soția)
Să spun NU

Să fac
complimente

Să-mi exprim
opinia
Să cer ajutor
Să-mi exprim furia
Să-mi exprim
afecțiunea
Să-mi afirm
drepturile și
nevoile
Să critic
Să fiu criticat (ă)
Să încep și să
continui o
conversație

76

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Situații diferite

Citiți următoarele situații. Gândiți-vă cum ați putea răspunde. Când vă gândiți
la răspunsurile asertive, este important să luați în considerare atât ceea ce spuneți
cât și ceea ce faceți. Ar trebui să răspundeți imediat sau să așteptați, poate până
când veți putea vorbi privat? Aveți toate faptele sau va trebui să aflați mai multe
înainte de a vă decide ce doriți să se întâmple?

A Șeful tău vine la tine la ora 16 și întreabă dacă vei rămâne


târziu în acea noapte pentru a termina o lucrare importantă
pentru serviciu. Ai planuri să ieși cu prietenii în acea seară.

B Ai cumpărat un cuptor cu microunde într-un magazin, dar când ai


ajuns acasă, nu funcționează. Încerci să îl returnezi la magazin,
dar asistentul de vânzări nu dorește să îți acorde o returnare a
banilor.

Încearcă mai multe exerciții pentru dezvoltarea asertivității!

77

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Încearcă să răspunzi!

1. Ce înseamnă să faci un compromis?


2. De ce este important să ajungi la un compromis?
3. Ce s-ar întâmpla dacă oamenii nu ar ajunge niciodată la un compromis?
4. Când ai făcut ultima dată un compromis și de ce?

Încearcă să dai răspunsuri personale la întrebările de mai sus.

78

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Flexibil sau inflexibil?

Explorați un conflict vechi între voi și un prieten, un conflict în care sunteți


blocați de mai multă vreme. Desenați două cercuri, intersectate. Partea din interior
este zona voastră inflexibilă, iar cea din exterior este zona voastră flexibilă. Gândiți-
vă la partea din interior care conține ideile, nevoile și valorile pe care nu le puteți
negocia și pentru care nu puteți ajunge la compromis iar partea din exterior ce
conține ideile, nevoile și valorile cu care te simțiți mai flexibil și sunt negociabile.
Alcătuiți două liste.

Discutați cu prietenul vostru după următoarele întrebări:


Mă poți ajute să înțeleg care sunt nevoile și valorile tale “inflexibile” și de ce sunt
atât de importante pentru tine?
Ce sentimente ai despre acestea?
Ce sentimente și obiective avem în comun? Cum ar putea fi împlinite aceste
scopuri?
Ajută-mă să înțeleg zonele tale flexibile. Hai să vedem care sunt comune.
Cum pot sa te ajut să-ți îndeplinești nevoile cele mai importante?
Ce compromis temporar putem agrea pentru a rezolva această problemă?

79

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Să găsim o soluție

Compromisul se referă la o decizie pe jumătate. Într-un compromis, nimeni nu va


obține tot ce dorește, dar toată lumea va primi ceva.

Lucrați cu un coleg pentru a vă gândi la compromisuri în următoarele situații și


imaginați-vă altele noi!.

1. Ești, împreună cu prietenul, în centrul


orașului Torino. Tu vrei să vizitezi Muzeul
cinema-ului iar prietenul tău vrea să
viziteze Muzeul egiptean.

2. Tu și prietenul/prietena vreți să mergeți


la film. Tu vrei să vezi o comedie iar
prietenul/prietena, un film de acțiune.

80

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Com-promis

Cuvântul compromis vine din latina veche. Acesta leagă prefixul com- (împreună) și
verbul promittere (promisiune).

Încercați să găsiți sinonime, antonime și cuvinte legate de acestea.

81

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Este compromisul un pod, o legătură?

Încercați să reprezentați grafic cuvântul și conceptul din spatele acestuia și discutați-l


împreună.

82

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Secțiunea 3 – Comunicarea eficientă

Istoria ne învață

Istoria ne învață despre compromis că este o strategie antică. Lista pe care o


sugerăm conține doar câteva exemple. Descoperiți mai mult, navigând pe Internet.

Congresul de la Viena

Compromisul Luxemburg

Marele compromis – compromisul Conneticut

83

Modulul 1 – Comunicare socială și interpersonală – proiect TRAIT


Inspirațional

O selecție a unor citate celebre și mai puțin celebre legate de principalele concepte
ale acestui modul. O invitație la reflecție și la a explora mai mult.
Cea mai mare problemă a comunicării este iluzia că a fost realizată
George Bernard Shaw

Nici o cultură nu poate trăi dacă încearcă să fie exclusivă.


Mahatma Gandhi

Cultura definește modul în care ne uităm la noi și la ceilalți.


Barend van Heusden

Uniți stăm în picioare, divizați ne prăbușim.


Aesop (620-560 B.C.)

Orice prost poate să știe. Ideea este să înțelegem.


Albert Einstein

Cred că dacă dați și acceptați stereotipurile societății, atunci începeți să vă gândiți: "Nu pot dansa până
noaptea târziu, pentru că am 70 de ani".
Yoko Ono

Nu puteți întotdeauna să găsiți soluția optimă, dar, de obicei, puteți găsi o soluție mai bună.
Barak Obama

Prejudecarea este un lanț, te poate ține prins. Dacă aveți prejudecăți nu vă puteți mișca, vă păstrați
prejudecățile de ani de zile. Niciodată nu ajungeți nicăieri cu asta.
Bob Marley

Învață mai întâi semnificația a ceea ce spui și apoi vorbește.


Epictetus

Înțelepții vorbesc pentru că au ceva de spus; Proștii pentru că au de spus ceva.


Plato

Trebuie să învățăm empatia pe măsură ce facem alfabetizarea.


Bill Drayton

Ascultă cu curiozitate. Vorbește cu onestitate. Acționează cu integritate. Cea mai mare problemă cu
comunicarea este că nu ascultăm să înțelegem. Ascultăm răspunsul. Când ascultăm cu curiozitate, nu
ascultăm cu intenția de a răspunde. Ascultăm ce se află în spatele cuvintelor.
Roy T. Bennett

Avem două urechi și o gură, așa că ar trebui să ascultăm mai mult decât spunem.
Zeno din Citium

84