Sunteți pe pagina 1din 261

Centralizator documente trimise catre HO

#REF! Livrat
Nr crt Nume document: (da/ nu) Observatii (daca este necesar)
1 Document de proprietate teren (contract vanzare-cumparare)
2 A Act dezmembrare teren (*daca este cazul)
3 c Act alipire teren (*daca este cazul)
4 t Document intabulare
e
5 Extras de carte funciara
6 t Plan de incadrare in zona
7 e Plan de amplasament
Ar
ec Autorizatie desfiintare constructii existente si proces verbal la
8 nt terminarea lucrarilor de demolare (sau proces verbal de aducere teren
e
la starea initiala)
9 p Certificat de urbanism
10 r Proiect DTAC - vizat spre neschimbare
11 o Autorizatia de construire
i
12 e Memoriu tehnic de arhitectura ____________Anuntul
vizat de proiectantuldede
incepere a lucrarilor
specialitate
13 c (arhitect) si vizat de verificatorul de proiect
14 t Randari fatade
15 Proiectul faza D.E
16 i Program de control al calitatii verbal
________________Procesul lucrarilor
de in faze determinante
admitere (sau Negatia vizat ISC
vizata
17 m ISC) a tuturor fazelor determinante avute
Procesele verbale intocmite pentru lucrarile de constructie si
18 o documentele suprafete
privind calitatea materialelor
Centralizator cu pretul estimat dedevanzare
constructie
(utilafolosite
si construita,
19 b
Documentatie atat pentru terase cat si pentru interiorul cladirii
i
20 l cu caracter Devizul general pt. realizarea investitiei
i cantitativ-
21
a financiar Graficul de executie
r

Legenda
Celulele cu gri se completeaza de Inginer si Evaluator.
Celululele cu roz din Planul de finantare se completeaza de Analist

1/
BILANT SUPRAFETE
S utila parti S utila balcoane -
Nivel Sc - mp S utila - mp
comune - mp mp
S 615.57 508.97 61.17 0.00
P 891.26 110.06 598.41 0.00
E1 1,099.44 57.21 631.56 164.77
E2 1,099.44 57.21 631.56 164.77
E3 1,099.44 57.21 631.56 164.77
E4 1,099.44 57.21 631.56 164.77
E5 1,099.44 57.21 631.56 164.77
E6 1,099.44 57.21 631.56 164.77
TOTAL 8,103.47 962.29 4,448.94 988.62
Nivel Sc Bloc C1 - mp Sc Bloc C2 - mp

S 448.85 166.72
P 445.64 445.62
E1 546.64 552.80
E2 546.64 552.80
E3 546.64 552.80
E4 546.64 552.80
E5 546.64 552.80
E6 546.64 552.80
TOTAL 4,174.33 3,929.14
APARTAMENTE

Tronson Nivel Nr. ap. Su - mp S balcoane - mp Su de calcul - mp

C1 E1 Apartament 11 33.76 9.12 37.408


C1 E1 Apartament 12 75.32 18.3 80.81
C1 E1 Apartament 13 49.1 14.18 53.354
C1 E1 Apartament 14 49.1 14.18 53.354
C1 E1 Apartament 15 52.7 14.88 57.164
C1 E1 Apartament 16 55.06 10.00 59.06
C1 E2 Apartament 17 33.76 9.12 37.408
C1 E2 Apartament 18 75.32 18.3 80.81
C1 E2 Apartament 19 49.1 14.18 53.354
C1 E2 Apartament 20 49.1 14.18 53.354
C1 E2 Apartament 21 52.7 14.88 57.164
C1 E2 Apartament 22 55.06 10 59.06
C1 E3 Apartament 23 33.76 9.12 37.408
C1 E3 Apartament 24 75.32 18.3 80.81
C1 E3 Apartament 25 49.1 14.18 53.354
C1 E3 Apartament 26 49.1 14.18 53.354
C1 E3 Apartament 27 52.7 14.88 57.164
C1 E3 Apartament 28 55.06 10 59.06
C1 E4 Apartament 29 33.76 9.12 37.408
C1 E4 Apartament 30 75.32 18.3 80.81
C1 E4 Apartament 31 49.1 14.18 53.354
C1 E4 Apartament 32 49.1 14.18 53.354
C1 E4 Apartament 33 52.7 14.88 57.164
C1 E4 Apartament 34 55.06 10.00 59.06
C1 E5 Apartament 35 33.76 9.12 37.408
C1 E5 Apartament 36 75.32 18.3 80.81
C1 E5 Apartament 37 49.1 14.18 53.354
C1 E5 Apartament 38 49.1 14.18 53.354
C1 E5 Apartament 39 52.7 14.88 57.164
C1 E5 Apartament 40 55.06 10.00 59.06
C1 E6 Apartament 41 33.76 9.12 37.408
C1 E6 Apartament 42 75.32 18.3 80.81
C1 E6 Apartament 43 49.1 14.18 53.354
C1 E6 Apartament 44 49.1 14.18 53.354
C1 E6 Apartament 45 52.7 14.88 57.164
C1 E6 Apartament 46 55.06 10.00 59.06
C2 P Apartament 1 42.14 0 42.14
C2 P Apartament 2 46.64 0 46.64
C2 P Apartament 3 58.13 0 58.13
C2 P Apartament 4 34.66 0 34.66
C2 P Apartament 5 69.9 0 69.9
C2 P Apartament 6 42.15 0 42.15
C2 E1 Apartament 11 34.29 12.1 37.92
C2 E1 Apartament 12 78.72 22.5 85.47
C2 E1 Apartament 13 49.44 7.13 52.292
C2 E1 Apartament 14 49.44 7.13 52.292
C2 E1 Apartament 15 78.72 22.5 85.47
C2 E1 Apartament 16 34.29 12.1 37.92
C2 E2 Apartament 17 34.29 12.1 37.92
C2 E2 Apartament 18 78.72 22.5 85.47
C2 E2 Apartament 19 49.44 7.13 52.292
C2 E2 Apartament 20 49.44 7.13 52.292
C2 E2 Apartament 21 78.72 22.5 85.47
C2 E2 Apartament 22 34.29 12.1 37.92
C2 E3 Apartament 23 34.29 12.1 37.92
C2 E3 Apartament 24 78.72 22.5 85.47
C2 E3 Apartament 25 49.44 7.13 52.292
C2 E3 Apartament 26 49.44 7.13 52.292
C2 E3 Apartament 27 78.72 22.5 85.47
C2 E3 Apartament 28 34.29 12.1 37.92
C2 E4 Apartament 29 34.29 12.1 37.92
C2 E4 Apartament 30 78.72 22.5 85.47
C2 E4 Apartament 31 49.44 7.13 52.292
C2 E4 Apartament 32 49.44 7.13 52.292
C2 E4 Apartament 33 78.72 22.5 85.47
C2 E4 Apartament 34 34.29 12.1 37.92

TOTAL 3483.46 817.8 3745.976

SPATII COMERCIALE
C1 P Spatiu comercial 84.79 0 84.79
C1 P Spatiu comercial 55.31 0 55.31
C1 P Spatiu comercial 164.98 0 164.98
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 305.08 0 305.08

TOTAL GENERAL 3788.54 817.8 4051.056

BOXE
Nivel Nr. Unit.mp Pret de vanzare eur
Pret/mp Pret total
Total 61.17 500 30585
TOTAL 61.17 30585

LOCURI DE PARCARE SUBTERANE

Nivel Nr. unit Pret de vanzare eur


Pret/buc Pret total
Subsol 1
Normale - -
Klauss - -
Subsol 2
Normale 21 € 5,000.00 105000
Klauss 0
TOTAL 21 105000

LOCURI DE PARCARE SUPRATERANE

Nivel Nr. unit Pret de vanzare eur


Pret/buc Pret total
Parter
Normale 90 € 3,000.00 € 270,000.00
Klauss - -
TOTAL 90 € 270,000.00

SINTEZA

Pret de vanzare Valoare la final


estimat de estimata de
Client - euro Banca - euro
fara TVA fara TVA
APARTAMENTE 3,309,287 € 0€
SPATII COMERCIALE 289,826 € 0€
BOXE 30585
LOCURI DE PARCARE SUBTERANE 105000 Nu se finanteaza
LOCURI DE PARCARE SUPRATERANE 270000
TOTAL 4,004,698 € 0€
APARTAMENTE

Tip valoare unitara EUR/mp Su calcul


Nr. Pret de vanzare Pret de vanzare Pret de vanzare Pret de vanzare
Su totala - mp estimat de Client - Client - euro/ mp estimat de Banca - Banca - euro/ mp
camere
euro fara TVA util euro fara TVA util
42.88 1 32,072 € 950 0€
93.62 3 71,554 € 950 0€
63.28 2 46,645 € 950 0€
63.28 2 46,645 € 950 0€
67.58 2 50,065 € 950 0€
65.06 2 52,307 € 950 0€
42.88 1 32,072 € 950 0€
93.62 3 71,554 € 950 0€
63.28 2 46,645 € 950 0€
63.28 2 46,645 € 950 0€
67.58 2 50,065 € 950 0€
65.06 2 52,307 € 950 0€
42.88 1 32,072 € 950 0€
93.62 3 71,554 € 950 0€
63.28 2 46,645 € 950 0€
63.28 2 46,645 € 950 0€
67.58 2 50,065 € 950 0€
65.06 2 52,307 € 950 0€
42.88 1 32,072 € 950 0€
93.62 3 71,554 € 950 0€
63.28 2 46,645 € 950 0€
63.28 2 46,645 € 950 0€
67.58 2 50,065 € 950 0€
65.06 2 52,307 € 950 0€
42.88 1 32,072 € 950 0€
93.62 3 71,554 € 950 0€
63.28 2 46,645 € 950 0€
63.28 2 46,645 € 950 0€
67.58 2 50,065 € 950 0€
65.06 2 52,307 € 950 0€
42.88 1 32,072 € 950 0€
93.62 3 71,554 € 950 0€
63.28 2 46,645 € 950 0€
63.28 2 46,645 € 950 0€
67.58 2 50,065 € 950 0€
65.06 2 52,307 € 950 0€
42.14 1 40,033 € 950 0€
46.64 2 44,308 € 950 0€
58.13 2 55,224 € 950 0€
34.66 1 32,927 € 950 0€
69.9 3 66,405 € 950 0€
42.15 1 40,043 € 950 0€
46.39 1 32,576 € 950 0€
101.22 3 74,784 € 950 0€
56.57 2 46,968 € 950 0€
56.57 2 46,968 € 950 0€
101.22 3 74,784 € 950 0€
46.39 1 32,576 € 950 0€
46.39 1 32,576 € 950 0€
101.22 3 74,784 € 950 0€
56.57 2 46,968 € 950 0€
56.57 2 46,968 € 950 0€
101.22 3 74,784 € 950 0€
46.39 1 32,576 € 950 0€
46.39 1 32,576 € 950 0€
101.22 3 74,784 € 950 0€
56.57 2 46,968 € 950 0€
56.57 2 46,968 € 950 0€
101.22 3 74,784 € 950 0€
46.39 1 32,576 € 950 0€
46.39 1 32,576 € 950 0€
101.22 3 74,784 € 950 0€
56.57 2 46,968 € 950 0€
56.57 2 46,968 € 950 0€
101.22 3 74,784 € 950 0€
46.39 1 32,576 € 950 0€
4301.26 3,309,287 € 0€

SPATII COMERCIALE
84.79 1 80,551 € 950 0€
55.31 1 52,545 € 950 0€
164.98 1 156,731 € 950 0€
0 #DIV/0! 0€
0 #DIV/0! 0€
0 #DIV/0! 0€
0 #DIV/0! 0€
0 #DIV/0! 0€
0 #DIV/0! 0€
0 #DIV/0! 0€
0 #DIV/0! 0€
305.08 289,826 € 0€

4606.34 3,599,113 € 0€
483.96
Grafic de executie fizic si valoric

Diferenta de valoare intre graficele de executie


Val. totala grafic de executie primit de la client 3,150,630.77 EUR
Nu s-au selectat corect fazele

START ->

A.C. nr: / ; Conformatie structura: C1- S+P+6E C2-


S+P+4E 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Grand Total %

Object Category of works Decembrie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie

DEZVOLTATORUL

Soft Costs Proiectare 140,000.00 6% 25,000.00 30,000.00 35,000.00 20,000.00 30,000.00

Management de proiect 150,000.00 6% 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18

Avize si Autorizatii si taxe legale 50,000.00 2%

Prelungire autorizatie de constructie 0.00 0%


E
l Marketing si publicitate 150,000.00 6%
i
g Taxe notariale 0.00 0%
i
b Dirigentie de santier 13,500.00 1%
i
l Urmarire executie 0.00 0%
e
……......*se completeaza de catre client 0.00 0%

……......*se completeaza de catre client 0.00 0%

……......*se completeaza de catre client 0.00 0%

……......*se completeaza de catre client 0.00 0%

Soft Costs Total ∑= 503,500.00 21% 0.00 0.00 31,818.18 36,818.18 41,818.18 26,818.18 36,818.18 6,818.18 6,818.18

Organizare de santier 73,440.00 3%

Amenajare teren (demolare hale existente) 77,000.00 3% 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00

Instalare macara 0.00 0%

Serviciu Macara 0.00 0%

……......*se completeaza de catre client 0.00 0%

……......*se completeaza de catre client 0.00 0%

……......*se completeaza de catre client 0.00 0%

……......*se completeaza de catre client 0.00 0%

Organizare Santier ∑= 150,440.00 6% 0.00 0.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 0.00 0.00

Lucrari epuismente 0.00 0%


E
l
e Forare piloti+grinda de coronament 0.00 0%
a

m
ur

Structura de rezistenta - Beton armat (radier si


ct

e 135,619.82 6%
ru

elemente verticale)
st

n
f ra

t
In

……......*se completeaza de catre client 0.00 0%


e

s ……......*se completeaza de catre client 0.00 0%


t
r
u
c
t
u
r
a 10 / 21.11.2013
e Grafic de executie fizic si valoric
n
t
e

s
t
r Structura de rezistenta - Beton armat 395,809.76 17%
u
c Confectii metalice 0.00 0%

a
t

ur
ct
u ……......*se completeaza de catre client 0.00 0%

tru
r

as
pr
a

Su
……......*se completeaza de catre client 0.00 0%
l
e
……......*se completeaza de catre client 0.00 0%

Structura Total ∑= 531,429.58 22% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Zidarii si compartimentari 0.00 0%

Tencuieli 0.00 0%
a
ur

Finisare pardoseli (beton elicopterizat/ vopsea


ct

0.00 0%
ru

epoxidica, delimitare locuri parcare)


st
fra
In

Zugraveli si alte vopsitorii 0.00 0%

Montare sistem lift auto tip Klaus 0.00 0%

Zidarii si compartimentari 117,665.09 5%

Tencuieli pereti si tavane 72,682.74 3%

Sapa 26,295.08 1%

Finisaj interior 142,156.31 6%

Parchet 28,939.57 1%

Izolatii Termice fatada (montare polistiren,


dibluire, masa spaclu, amorsa, tencuiala 144,003.45 6%
decorativa)
a
ur
ct
tru

Tamplarie 104,830.94 4%
as
pr
Su

Invelitori 0.00 0%

Hidroizolatie terase 16,385.33 1%

Confectii metalice 0.00 0%

Montare balustrada/ parapet balcoane 0.00 0%

Lifturi 195,405.00 8%

……......*se completeaza de catre client 0.00 0%

……......*se completeaza de catre client 0.00 0%

Amenajari Peisagistica 100,000.00 4%


e
ar
rio
te
exi
ar

Sistem irigatii 0.00 0%


aj
en
Am

Arhitectura Total ∑= 948,363.51 40% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apa potabila 0.00 0%

Canalizare 0.00 0%
Utilitati
Retea electrica 0.00 0%

Gaz 0.00 0%

Utilitati Total ∑= 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 / 21.11.2013
Grafic de executie fizic si valoric

electrice 73,677.42 3%

sanitare 103,354.84 4%

Instalatii termice 42,580.65 2%

climatizare (AC) 0.00 0%

gaz 22,761.29 1%

Echipamente desfumare 0.00 0%

Instalatii Total ∑= 242,374.19 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Grand Total (in EUR) fara TVA 2,376,107.29 OK 0.00 0.00 47,218.18 52,218.18 57,218.18 42,218.18 52,218.18 6,818.18 6,818.18

Faza 0 Faza 0 Faza 1 Faza 2 Faza 2 Faza 2 Faza 3 Faza 3 Faza 3


Selecteaza FAZA
Dec 2017 Feb 2018 Mar 2018 Apr 2018 May 2018 Jun 2018 Jul 2018 Aug 2018 Sep 2018

Mod de calcul Faza 0 Conform deviz client

Organizare
FAZA Total (euro) fara TVA Soft Costs Structura Arhitectura Utilitati Instalatii Total General Data inceput Data finalizare
Santier
Faza 0 0.00 EUR Dec 2017 Feb 2018
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% OK

Faza 1 0.00 EUR Mar 2018 Mar 2018


6% 10% 0% 0% 0% 0% 2% OK
Faza 2 0.00 EUR 27% 41% 0% 0% 0% 0% 8% Apr 2018 Jun 2018 OK
Faza 3 0.00 EUR 37% 51% 0% 0% 0% 0% 11% Jul 2018 Sep 2018 OK
Faza 4 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13% Oct 2018 Feb 2019 OK
Faza 5 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13% OK
Faza 6 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13% OK
Faza 7 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13% OK
Faza 8 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13% OK
Faza 9 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13% OK
Faza 10 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13% OK
Faza 11 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13% OK
Faza 12 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13% OK
Faza 13 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13%
Faza 14 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13%
Faza 15 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13%
Faza 16 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13%
Faza 17 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13%
Faza 18 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13%
Faza 19 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13%
Faza 20 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13%
Total 0.00 EUR 47% 51% 0% 0% 0% 0% 13% OK OK

12 / 21.11.2013
Grafic de executie fizic si valoric

<- FINISH Procent


preconizat
Year / Month
de lucrari
cf
2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
graficului
de
executie

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Faza 0 Faza 1

DEZVOLTATORUL selecteaza anii si lunile conform fortei de munca si a productiei estimate.

0% 18%

6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 0% 5%

15,000.00 20,000.00 15,000.00 0% 0%

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0% 0%

#DIV/0! #DIV/0!

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0% 0%

6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 21,818.18 26,818.18 23,318.18 8,318.18 8,318.18 33,318.18 33,318.18 33,318.18 33,318.18 33,318.18 33,318.18 0% 6%

7,344.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 0% 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 7,344.00 0% 10%

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

45,206.61 45,206.61 45,206.61 0% 0%

13 / 21.11.2013
Grafic de executie fizic si valoric

79,161.95 79,161.95 79,161.95 79,161.95 79,161.95 0% 0%

#DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,206.61 124,368.56 124,368.56 79,161.95 79,161.95 79,161.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

58,832.55 58,832.55 0% 0%

24,227.58 24,227.58 24,227.58 0% 0%

8,765.03 8,765.03 8,765.03 0% 0%

28,431.26 28,431.26 28,431.26 28,431.26 28,431.26 0% 0%

14,469.78 14,469.78 0% 0%

144,003.45 0% 0%

52,415.47 52,415.47 0% 0%

16,385.33 0% 0%

#DIV/0! #DIV/0!

195,405.00 0% 0%

16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 0% 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,832.55 91,825.15 78,090.54 288,979.24 128,368.51 45,097.93 240,502.93 16,666.67 0% 0%

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

14 / 21.11.2013
Grafic de executie fizic si valoric

12,279.57 12,279.57 12,279.57 12,279.57 12,279.57 12,279.57 0% 0%

25,838.71 25,838.71 25,838.71 25,838.71 0% 0%

42,580.65 0% 0%

#DIV/0! #DIV/0!

11,380.65 11,380.65 0% 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,279.57 12,279.57 38,118.28 38,118.28 49,498.92 92,079.57 0% 0%

6,818.18 6,818.18 6,818.18 6,818.18 21,818.18 79,368.79 155,030.74 198,863.29 186,649.29 210,194.24 421,082.94 207,148.97 123,878.39 330,664.04 149,408.42 0% 2%

Faza 4 Faza 4 Faza 4 Faza 4 Faza 4

Oct 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mar 2019 Apr 2019 May 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aug 2019 Sep 2019 Oct 2019 Nov 2019 Dec 2019 Total:

Diferenta dintre valoarea preconizata si valoarea

15 / 21.11.2013
Grafic de executie fizic si valoric

Valoarea Procent Valoarea


lucrarilor estimat de lucrarilor
preconizate cf lucrari estimate
graficului de dupa dupa
executie inspectie inspectie Explicatii

Martie F1 - 29.03.2017

F0

25,000.00 -

6,818.18 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

#DIV/0! -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

31,818.18 0% -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

15,400.00 0% -

#DIV/0! -

#DIV/0! -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

16 / 21.11.2013
Grafic de executie fizic si valoric

0.00 - 54%

#DIV/0! - 65%

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 0% -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

#DIV/0! -

#DIV/0! -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

#DIV/0! -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 0% -

#DIV/0! -

#DIV/0! -

#DIV/0! -

#DIV/0! -

#DIV/0! #DIV/0! -

17 / 21.11.2013
Grafic de executie fizic si valoric

0.00 -

0.00 -

0.00 10% 4,258.06

#DIV/0! -

0.00 -

0.00 -

0.00 2% 4,258.06

47,218.18 0% 4,258.06

#DIV/0! Total: 4,258.06


(in EUR) fara TVA (in EUR) fara TVA
dintre valoarea preconizata si valoarea estimata la inspectie
(in EUR) fara , adica dezvoltatorul a executat lucrari dpdv valoric mai mare decat cele
#DIV/0! TVA preconizate in graficul de executie
#DIV/0! (in EUR) fara TVA

, adica dezvoltatorul a executat lucrari in avans fata de cele preconizate in


avans graficul de executie, lucrari in cuantum de:

, adica dezvoltatorul a ramas in urma cu lucrari fata de cele preconizate in


urma graficul de executie, lucrari intarziate in cuantum de:
Check:
#DIV/0! 4,258.06
#DIV/0! OK

18 / 21.11.2013
Amenajari teren -Demolare hale existente

Nr. Crt. Denumire articol UM

1 Proiectare demolare buc


2 Supraveghe video buc
3 Studiu geotehnic buc
4 Spargere dale de beton buc
5 Demolare hale buc
Total

Organizare santier

Nr. Crt. Denumire articol UM

1 Apa,curent+internet buc
2 Chirie container buc
3 Grup sanitar buc
4 Paza-firmă specializată buc
5 Eliminare deseuri-firmă specializata buc
Total
-Demolare hale existente

Cantitate Pret/UM Pret total

1 € 12,000.00 € 12,000.00
1 € 3,000.00 € 3,000.00
1 € 2,000.00 € 2,000.00
1 € 10,000.00 € 10,000.00
1 € 50,000.00 € 50,000.00

€ 77,000.00

nizare santier

Cantitate Pret/UM Pret total

1
5 € 180.00 € 15,300.00
4 € 55.00 € 3,740.00 180
1 € 2,200.00 € 37,400.00
1 € 1,000.00 € 17,000.00
€ 73,440.00
Adresa:
Obiectul: BLOC C1, S+P+6E
Categoria de lucrari:INFRASTRUCTURA

DEVIZ
cu cantitățile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
1 2 3
Nr. Crt. Capitolul de lucrari U.M.

1 Trasare sapatura generala buc


2 Sapatura generala mecanizată mc
3 Srijiniri mp
4 Perna balast mc
5 Otel beton pentru fundatii kg
6 Cofraje pentru fundatii mp
INFRASTRUCTURA

7 Beton clasa C30/37 pentru fundatie radier mc


8 Prestari servicii cu buldoexcavatorul ore
9 Prestari servicii cu miniexcavatorul ore
10 Inchiriere maiuri compactoare de mana zile
11 Beton clasa C30/37 pentru placă mc
12 Cofraj pentru placă mp
13 Armătură pentru placă kg

14 Aplicare strat amorsa bituminoasa PLASTIMUL MAPEI - 30kg buc

15 Membrana bitumnoasa 4kg/mp mp


16 Polistiren extrudat d=2cm mc
17 Membrana pentru protectie hidroizolatie - ISOSTUD mp
18 Manopera hidroizolare fundatii mp
Total Infrastructură (lei fără TVA) :
Total Infrastructură (euro fără TVA) :
Adresa:
Obiectul: BLOC C1, S+P+6E
Categoria de lucrari:INFRASTRUCTURA

gorii de lucrari

SECTIUNE FINANCIARA
4 5 4x5 1
Cantitate Pret/U.M. Valoare Totala Nr. Crt.
(fara TVA)
1.00 6,000.00 6,000.00 1
2,244.34 12.50 28,054.22 2
454.00 34.28 15,563.12 3
224.43 80.00 17,954.70 4
38,796.83 2.82 109,407.06 5
54.90 40.00 2,196.00 6

INFRASTRUCTURA
273.86 235.00 64,357.10 7
20.00 100.00 2,000.00 8
20.00 100.00 2,000.00 9
5.00 100.00 500.00 10
87.67 235.00 20,602.45 11
557.70 40.00 22,308.00 12
10,349.00 2.82 29,184.18 13

4.00 170.10 680.40 14

363.20 8.74 3,174.37 15


1.82 490.11 890.04 16
448.85 7.47 3,353.17 17
448.85 8.00 3,590.80 18
331,815.61
71,358.20
OC C1, S+P+6E
RASTRUCTURA

DEVIZ
cu cantitățile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA


2 3 4 5
Capitolul de lucrari U.M. Cantitate Pret/U.M.

Trasare sapatura generala buc 1.00 6,000.00


Sapatura generala mecanizată mc 2,221.69 12.50
Srijiniri mp 454.00 34.28
Perna balast mc 222.17 80.00
Otel beton pentru fundatii kg 37,400.00 2.82
Cofraje pentru fundatii mp 54.00 40.00
Beton clasa C30/37 pentru fundatie radier mc 264.00 235.00
Prestari servicii cu buldoexcavatorul ore 20.00 100.00
Prestari servicii cu miniexcavatorul ore 20.00 100.00
Inchiriere maiuri compactoare de mana zile 5.00 100.00
Beton clasa C30/37 pentru placă mc 60.90 235.00
Cofraj pentru placă mp 417.12 40.00
Armătură pentru placă kg 5,268.00 2.82

Aplicare strat amorsa bituminoasa PLASTIMUL MAPEI - 30kg buc 4.00 170.10

Membrana bitumnoasa 4kg/mp mp 363.20 8.74


Polistiren extrudat d=2cm mc 1.82 490.11
Membrana pentru protectie hidroizolatie - ISOSTUD mp 448.85 7.47
Manopera hidroizolare fundatii mp 448.85 8.00
Total Infrastructură (lei fără TVA) : 298,816.5
Total Infrastructură (euro fără TVA) : 64,261.6
ECTIUNE FINANCIARA
4x5
Valoare Totala
(fara TVA)
6,000.00
27,771.09
15,563.12
17,773.50
105,468.00
2,160.00
62,040.00
2,000.00
2,000.00
500.00
14,311.50
16,684.80
14,855.76

680.40

3,174.37
890.04
3,353.17
3,590.80
298,816.56
64,261.62
Obiectiv: CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL
Adresa:
Obiectul: BLOC C1, S+P+6E
Categoria de lucrari: SUPRASTRUCTURA

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
1 2 3 4
Nr. Crt. Capitolul de lucrari U.M. Cantitate

1 Otel beton stalpi BST 500 kg 6,240.00


2 Otel beton grinzi kg 973.00
3 Cuie (3mm x 60mm) kg 10.00
4 Cuie (8mm x 100mm) kg 5.00
5 Cuie pentru beton buc 1,000.00
6 Cofraj din placa tego 2.5m x 0.6m x 0.02m mp 246.42
7 Beton Clasa C 30/37 pentru stalpi mc 33.46
8 Beton Clasa C 30/37 pentrugrinzi mc 6.03
9 Cuie (3mm x 60mm) kg 60.00
10 Cuie (8mm x 100mm) kg 20.00
11 Sarma d=3 mm kg 50.00
SUBSOL

12 Sarma d=1.18 mm kg 200.00


13 Cofraje din placa galbena refolosibile mp 423.90
14 Popi metalici buc 1,000.00
15 Furci metalice buc 400.00
16 Trepiezi metalici buc 400.00

17 Adeziv poliuretanic CT 84 pentru etansarea rosturilor buc 10.00


dintre placi
18 Distantieri din beton pentru grinzi buc 1,000.00
19 Distantieri din plastic pentru placa buc 2,500.00
20 Otel beton pentru planseu kg 13,777.00

21 Manopera confectionare armatura otel beton la planseu buc 1.00


peste demisol, turnare beton pentru planseu si decofrare
22 Beton Clasa C 30/37 pentru planseul peste subsol mc 88.18
1 Otel beton stalpi BST 500 kg 6,240.00
2 Otel beton grinzi kg 5,147.00
3 Cuie (3mm x 60mm) kg 10.00
4 Cuie (8mm x 100mm) kg 5.00
5 Cuie pentru beton buc 1,000.00
6 Cofraj din placa tego 2.5m x 0.6m x 0.02m mp 362.32
7 Beton Clasa C 30/37 pentru stalpi mc 29.91
8 Beton Clasa C 30/37 pentru grinzi mc 26.22
9 Cuie (3mm x 60mm) kg 60.00
10 Cuie (8mm x 100mm) kg 20.00
11 Sarma d=3 mm kg 50.00
PARTER

12 Sarma d=1.18 mm kg 200.00


13 Cofraje din placa galbena refolosibile mp 526.61
14 Popi metalici buc 1,000.00
15 Furci metalice buc 400.00
16 Trepiezi metalici buc 400.00

17 Adeziv poliuretanic CT 84 pentru etansarea rosturilor buc 10.00


dintre placi
18 Distantieri din beton pentru grinzi buc 1,000.00
19 Distantieri din plastic pentru placa buc 2,500.00
20 Otel beton pentru planseu kg 7,256.00

21 Manopera confectionare armatura otel beton la planseu buc 1.00


peste demisol, turnare beton pentru planseu si decofrare
22 Beton Clasa C 30/37 pentru planseul peste subsol mc 77.16
1 Otel beton stalpi BST 500 kg 6,390.00
2 Otel beton grinzi kg 4,989.00
3 Cuie (3mm x 60mm) kg 10.00
4 Cuie (8mm x 100mm) kg 5.00
5 Cuie pentru beton buc 1,000.00
6 Cofraj din placa tego 2.5m x 0.6m x 0.02m mp 364.75
7 Beton Clasa C 30/37 pentru stalpi mc 33.46
8 Beton Clasa C 30/37 pentrugrinzi mc 6.03
9 Cuie (3mm x 60mm) kg 60.00
10 Cuie (8mm x 100mm) kg 20.00
11 Sarma d=3 mm kg 50.00
12 Sarma d=1.18 mm kg 200.00
ETAJ 1

13 Cofraje din placa galbena refolosibile mp 492.50


14 Popi metalici buc 1,000.00
15 Furci metalice buc 400.00
16 Trepiezi metalici buc 400.00

17 Adeziv poliuretanic CT 84 pentru etansarea rosturilor buc 10.00


dintre placi
18 Distantieri din beton pentru grinzi buc 1,000.00
19 Distantieri din plastic pentru placa buc 2,500.00
20 Otel beton pentru planseu kg 6,907.00
21 Manopera confectionare armatura otel beton la planseu buc 1.00
peste demisol, turnare beton pentru planseu si decofrare
22 Beton Clasa C 30/37 pentru planseul peste subsol mc 71.50
1 Otel beton stalpi BST 500 kg 6,390.00
2 Otel beton grinzi kg 5,162.00
3 Cuie (3mm x 60mm) kg 10.00
4 Cuie (8mm x 100mm) kg 5.00
5 Cuie pentru beton buc 1,000.00
6 Cofraj din placa tego 2.5m x 0.6m x 0.02m mp 365.05
7 Beton Clasa C 30/37 pentru stalpi mc 30.81
8 Beton Clasa C 30/37 pentrugrinzi mc 24.61
9 Cuie (3mm x 60mm) kg 60.00
10 Cuie (8mm x 100mm) kg 20.00
11 Sarma d=3 mm kg 50.00
12 Sarma d=1.18 mm kg 200.00
ETAJ 2

13 Cofraje din placa galbena refolosibile mp 492.50


14 Popi metalici buc 1,000.00
15 Furci metalice buc 400.00
16 Trepiezi metalici buc 400.00

17 Adeziv poliuretanic CT 84 pentru etansarea rosturilor buc 10.00


dintre placi
18 Distantieri din beton pentru grinzi buc 1,000.00
19 Distantieri din plastic pentru placa buc 2,500.00
20 Otel beton pentru planseu kg 6,774.00

21 Manopera confectionare armatura otel beton la planseu buc 1.00


peste demisol, turnare beton pentru planseu si decofrare
22 Beton Clasa C 30/37 pentru planseul peste subsol mc 71.50
1 Otel beton stalpi BST 500 kg 6,390.00
2 Otel beton grinzi kg 4,627.00
3 Cuie (3mm x 60mm) kg 10.00
4 Cuie (8mm x 100mm) kg 5.00
5 Cuie pentru beton buc 1,000.00
6 Cofraj din placa tego 2.5m x 0.6m x 0.02m mp 364.75
7 Beton Clasa C 30/37 pentru stalpi mc 30.91
8 Beton Clasa C 30/37 pentrugrinzi mc 24.61
9 Cuie (3mm x 60mm) kg 60.00
10 Cuie (8mm x 100mm) kg 20.00
11 Sarma d=3 mm kg 50.00
12 Sarma d=1.18 mm kg 200.00
ETAJ 3

13 Cofraje din placa galbena refolosibile mp 492.50


14 Popi metalici buc 1,000.00
ETAJ 3
15 Furci metalice buc 400.00
16 Trepiezi metalici buc 400.00

17 Adeziv poliuretanic CT 84 pentru etansarea rosturilor buc 10.00


dintre placi
18 Distantieri din beton pentru grinzi buc 1,000.00
19 Distantieri din plastic pentru placa buc 2,500.00
20 Otel beton pentru planseu kg 6,774.00

21 Manopera confectionare armatura otel beton la planseu buc 1.00


peste demisol, turnare beton pentru planseu si decofrare
22 Beton Clasa C 30/37 pentru planseul peste subsol mc 71.50
1 Otel beton stalpi BST 500 kg 6,390.00
2 Otel beton grinzi kg 4,259.00
3 Cuie (3mm x 60mm) kg 10.00
4 Cuie (8mm x 100mm) kg 5.00
5 Cuie pentru beton buc 1,000.00
6 Cofraj din placa tego 2.5m x 0.6m x 0.02m mp 364.75
7 Beton Clasa C 30/37 pentru stalpi mc 30.81
8 Beton Clasa C 30/37 pentrugrinzi mc 24.61
9 Cuie (3mm x 60mm) kg 60.00
10 Cuie (8mm x 100mm) kg 20.00
11 Sarma d=3 mm kg 50.00
12 Sarma d=1.18 mm kg 200.00
ETAJ 4

13 Cofraje din placa galbena refolosibile mp 492.50


14 Popi metalici buc 1,000.00
15 Furci metalice buc 400.00
16 Trepiezi metalici buc 400.00

17 Adeziv poliuretanic CT 84 pentru etansarea rosturilor buc 10.00


dintre placi
18 Distantieri din beton pentru grinzi buc 1,000.00
19 Distantieri din plastic pentru placa buc 2,500.00
20 Otel beton pentru planseu kg 6,774.00

21 Manopera confectionare armatura otel beton la planseu buc 1.00


peste demisol, turnare beton pentru planseu si decofrare
22 Beton Clasa C 30/37 pentru planseul peste subsol mc 71.50
1 Otel beton stalpi BST 500 kg 6,390.00
2 Otel beton grinzi kg 3,828.00
3 Cuie (3mm x 60mm) kg 10.00
4 Cuie (8mm x 100mm) kg 5.00
5 Cuie pentru beton buc 1,000.00
6 Cofraj din placa tego 2.5m x 0.6m x 0.02m mp 364.75
7 Beton Clasa C 30/37 pentru stalpi mc 30.81
8 Beton Clasa C 30/37 pentrugrinzi mc 24.61
9 Cuie (3mm x 60mm) kg 60.00
10 Cuie (8mm x 100mm) kg 20.00
11 Sarma d=3 mm kg 50.00
ETAJ 5

12 Sarma d=1.18 mm kg 200.00


13 Cofraje din placa galbena refolosibile mp 492.50
14 Popi metalici buc 1,000.00
15 Furci metalice buc 400.00
16 Trepiezi metalici buc 400.00

17 Adeziv poliuretanic CT 84 pentru etansarea rosturilor buc 10.00


dintre placi
18 Distantieri din beton pentru grinzi buc 1,000.00
19 Distantieri din plastic pentru placa buc 2,500.00
20 Otel beton pentru planseu kg 6,774.00

21 Manopera confectionare armatura otel beton la planseu buc 1.00


peste demisol, turnare beton pentru planseu si decofrare
22 Beton Clasa C 30/37 pentru planseul peste subsol mc 71.50
1 Otel beton stalpi BST 500 kg 6,390.00
2 Otel beton grinzi kg 3,770.00
3 Cuie (3mm x 60mm) kg 10.00
4 Cuie (8mm x 100mm) kg 5.00
5 Cuie pentru beton buc 1,000.00
6 Cofraj din placa tego 2.5m x 0.6m x 0.02m mp 374.98
7 Beton Clasa C 30/37 pentru stalpi mc 30.81
8 Beton Clasa C 30/37 pentrugrinzi mc 24.61
9 Cuie (3mm x 60mm) kg 60.00
10 Cuie (8mm x 100mm) kg 20.00
11 Sarma d=3 mm kg 50.00
12 Sarma d=1.18 mm kg 200.00
ETAJ 6

13 Cofraje din placa galbena refolosibile mp 560.00


14 Popi metalici buc 1,000.00
15 Furci metalice buc 400.00
16 Trepiezi metalici buc 400.00

17 Adeziv poliuretanic CT 84 pentru etansarea rosturilor buc 10.00


dintre placi
18 Distantieri din beton pentru grinzi buc 1,000.00
19 Distantieri din plastic pentru placa buc 2,500.00
20 Otel beton pentru planseu kg 7,006.00

21 Manopera confectionare armatura otel beton la planseu buc 1.00


peste demisol, turnare beton pentru planseu si decofrare
22 Beton Clasa C 30/37 pentru planseul peste subsol mc 78.30
TOTAL (lei fara TVA):
TOTAL (euro fara TVA):
Obiectiv:
Adresa:
Obiectul:
Categoria de lucrari:

DE
rari cu cantitatile de lucra

SECTIUNE FINANCIARA SECTIUNE TEHNIC


5 4x5 1
Valoare Totala
Pret/U.M. Nr. Crt.
(fara TVA)
3.00 18,720.00 1
3.00 2,919.00 2
4.00 40.00 3
4.00 20.00 4
0.60 600.00 5
40.00 9,856.80 6
280.00 9,368.80 7
280.00 1,688.40 8
4.00 240.00 9
4.00 80.00 10
5.00 250.00 11
SUBSOL

5.00 1,000.00 12
40.00 16,956.00 13
3.00 3,000.00 14
9.00 3,600.00 15
4.60 1,840.00 16

24.00 240.00 17

0.30 300.00 18
0.20 500.00 19
3.00 41,331.00 20

250.00 250.00 21

280.00 24,690.40 22
3.00 18,720.00 1
3.00 15,441.00 2
4.00 40.00 3
4.00 20.00 4
0.60 600.00 5
40.00 14,492.80 6
280.00 8,374.80 7
280.00 7,341.60 8
4.00 240.00 9
4.00 80.00 10
5.00 250.00 11

PARTER
5.00 1,000.00 12
40.00 21,064.40 13
3.00 3,000.00 14
9.00 3,600.00 15
4.60 1,840.00 16

24.00 240.00 17

0.30 300.00 18
0.20 500.00 19
3.00 21,768.00 20

250.00 250.00 21

280.00 21,604.80 22
3.00 19,170.00 1
3.00 14,967.00 2
4.00 40.00 3
4.00 20.00 4
0.60 600.00 5
40.00 14,590.00 6
280.00 9,368.80 7
280.00 1,688.40 8
4.00 240.00 9
4.00 80.00 10
5.00 250.00 11
5.00 1,000.00 12
ETAJ 1

40.00 19,700.00 13
3.00 3,000.00 14
9.00 3,600.00 15
4.60 1,840.00 16

24.00 240.00 17

0.30 300.00 18
0.20 500.00 19
3.00 20,721.00 20
250.00 250.00 21

280.00 20,020.00 22
3.00 19,170.00 1
3.00 15,486.00 2
4.00 40.00 3
4.00 20.00 4
0.60 600.00 5
40.00 14,602.00 6
280.00 8,626.80 7
280.00 6,890.80 8
4.00 240.00 9
4.00 80.00 10
5.00 250.00 11
5.00 1,000.00 12

ETAJ 2
40.00 19,700.00 13
3.00 3,000.00 14
9.00 3,600.00 15
4.60 1,840.00 16

24.00 240.00 17

0.30 300.00 18
0.20 500.00 19
3.00 20,322.00 20

250.00 250.00 21

280.00 20,020.00 22
3.00 19,170.00 1
3.00 13,881.00 2
4.00 40.00 3
4.00 20.00 4
0.60 600.00 5
40.00 14,590.00 6
280.00 8,654.80 7
280.00 6,890.80 8
4.00 240.00 9
4.00 80.00 10
5.00 250.00 11
5.00 1,000.00 12
ETAJ 3

40.00 19,700.00 13
3.00 3,000.00 14
ETAJ 3
9.00 3,600.00 15
4.60 1,840.00 16

24.00 240.00 17

0.30 300.00 18
0.20 500.00 19
3.00 20,322.00 20

250.00 250.00 21

280.00 20,020.00 22
3.00 19,170.00 1
3.00 12,777.00 2
4.00 40.00 3
4.00 20.00 4
0.60 600.00 5
40.00 14,590.00 6
280.00 8,626.80 7
280.00 6,890.80 8
4.00 240.00 9
4.00 80.00 10
5.00 250.00 11
5.00 1,000.00 12
ETAJ 4

40.00 19,700.00 13
3.00 3,000.00 14
9.00 3,600.00 15
4.60 1,840.00 16

24.00 240.00 17

0.30 300.00 18
0.20 500.00 19
3.00 20,322.00 20

250.00 250.00 21

280.00 20,020.00 22
3.00 19,170.00
3.00 11,484.00
4.00 40.00
4.00 20.00
0.60 600.00
40.00 14,590.00
280.00 8,626.80
280.00 6,890.80
4.00 240.00
4.00 80.00
5.00 250.00
5.00 1,000.00
40.00 19,700.00
3.00 3,000.00
9.00 3,600.00
4.60 1,840.00

24.00 240.00

0.30 300.00
0.20 500.00
3.00 20,322.00

250.00 250.00

280.00 20,020.00
3.00 19,170.00
3.00 11,310.00
4.00 40.00
4.00 20.00
0.60 600.00
40.00 14,999.20
280.00 8,626.80
280.00 6,890.80
4.00 240.00
4.00 80.00
5.00 250.00
5.00 1,000.00
40.00 22,400.00
3.00 3,000.00
9.00 3,600.00
4.60 1,840.00

24.00 240.00

0.30 300.00
0.20 500.00
3.00 21,018.00

250.00 250.00

280.00 21,924.00
1,087,528.20
233,877.03
CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL

BLOC C2, S+P+4E


SUPRASTRUCTURA

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA


2 3 4 5
Capitolul de lucrari U.M. Cantitate Pret/U.M.

Otel beton stalpi BST 500 kg 4,176.00 3.00


Otel beton grinzi kg 4,275.00 3.00
Cuie (3mm x 60mm) kg 10.00 4.00
Cuie (8mm x 100mm) kg 5.00 4.00
Cuie pentru beton buc 1,000.00 0.60
Cofraj din placa tego 2.5m x 0.6m x 0.02m mp 333.14 40.00
Beton Clasa C 30/37 pentru stalpi mc 23.96 280.00
Beton Clasa C 30/37 pentrugrinzi mc 23.40 280.00
Cuie (3mm x 60mm) kg 60.00 4.00
Cuie (8mm x 100mm) kg 20.00 4.00
Sarma d=3 mm kg 50.00 5.00
Sarma d=1.18 mm kg 200.00 5.00
Cofraje din placa galbena refolosibile mp 417.12 40.00
Popi metalici buc 1,000.00 3.00
Furci metalice buc 400.00 9.00
Trepiezi metalici buc 400.00 4.60
Adeziv poliuretanic CT 84 pentru etansarea rosturilor buc 10.00 24.00
dintre placi
Distantieri din beton pentru grinzi buc 1,000.00 0.30
Distantieri din plastic pentru placa buc 2,500.00 0.20
Otel beton pentru planseu kg 5,268.00 3.00

Manopera confectionare armatura otel beton la planseu buc 1.00 250.00


peste demisol, turnare beton pentru planseu si decofrare
Beton Clasa C 30/37 pentru planseul peste subsol mc 60.90 280.00
Otel beton stalpi BST 500 kg 4,176.00 3.00
Otel beton grinzi kg 5,395.00 3.00
Cuie (3mm x 60mm) kg 10.00 4.00
Cuie (8mm x 100mm) kg 5.00 4.00
Cuie pentru beton buc 1,000.00 0.60
Cofraj din placa tego 2.5m x 0.6m x 0.02m mp 340.65 40.00
Beton Clasa C 30/37 pentru stalpi mc 21.42 280.00
Beton Clasa C 30/37 pentru grinzi mc 27.24 280.00
Cuie (3mm x 60mm) kg 60.00 4.00
Cuie (8mm x 100mm) kg 20.00 4.00
Sarma d=3 mm kg 50.00 5.00
Sarma d=1.18 mm kg 200.00 5.00
Cofraje din placa galbena refolosibile mp 561.00 40.00
Popi metalici buc 1,000.00 3.00
Furci metalice buc 400.00 9.00
Trepiezi metalici buc 400.00 4.60
Adeziv poliuretanic CT 84 pentru etansarea rosturilor buc 10.00 24.00
dintre placi
Distantieri din beton pentru grinzi buc 1,000.00 0.30
Distantieri din plastic pentru placa buc 2,500.00 0.20
Otel beton pentru planseu kg 7,439.00 3.00

Manopera confectionare armatura otel beton la planseu buc 1.00 250.00


peste demisol, turnare beton pentru planseu si decofrare
Beton Clasa C 30/37 pentru planseul peste subsol mc 78.51 280.00
Otel beton stalpi BST 500 kg 4,416.00 3.00
Otel beton grinzi kg 4,740.00 3.00
Cuie (3mm x 60mm) kg 10.00 4.00
Cuie (8mm x 100mm) kg 5.00 4.00
Cuie pentru beton buc 1,000.00 0.60
Cofraj din placa tego 2.5m x 0.6m x 0.02m mp 353.66 40.00
Beton Clasa C 30/37 pentru stalpi mc 23.91 280.00
Beton Clasa C 30/37 pentrugrinzi mc 25.30 280.00
Cuie (3mm x 60mm) kg 60.00 4.00
Cuie (8mm x 100mm) kg 20.00 4.00
Sarma d=3 mm kg 50.00 5.00
Sarma d=1.18 mm kg 200.00 5.00
Cofraje din placa galbena refolosibile mp 486.80 40.00
Popi metalici buc 1,000.00 3.00
Furci metalice buc 400.00 9.00
Trepiezi metalici buc 400.00 4.60
Adeziv poliuretanic CT 84 pentru etansarea rosturilor buc 10.00 24.00
dintre placi
Distantieri din beton pentru grinzi buc 1,000.00 0.30
Distantieri din plastic pentru placa buc 2,500.00 0.20
Otel beton pentru planseu kg 6,704.00 3.00
Manopera confectionare armatura otel beton la planseu buc 1.00 250.00
peste demisol, turnare beton pentru planseu si decofrare
Beton Clasa C 30/37 pentru planseul peste subsol mc 70.80 280.00
Otel beton stalpi BST 500 kg 4,416.00 3.00
Otel beton grinzi kg 4,398.00 3.00
Cuie (3mm x 60mm) kg 10.00 4.00
Cuie (8mm x 100mm) kg 5.00 4.00
Cuie pentru beton buc 1,000.00 0.60
Cofraj din placa tego 2.5m x 0.6m x 0.02m mp 353.66 40.00
Beton Clasa C 30/37 pentru stalpi mc 23.91 280.00
Beton Clasa C 30/37 pentrugrinzi mc 25.30 280.00
Cuie (3mm x 60mm) kg 60.00 4.00
Cuie (8mm x 100mm) kg 20.00 4.00
Sarma d=3 mm kg 50.00 5.00
Sarma d=1.18 mm kg 200.00 5.00
Cofraje din placa galbena refolosibile mp 486.80 40.00
Popi metalici buc 1,000.00 3.00
Furci metalice buc 400.00 9.00
Trepiezi metalici buc 400.00 4.60
Adeziv poliuretanic CT 84 pentru etansarea rosturilor buc 10.00 24.00
dintre placi
Distantieri din beton pentru grinzi buc 1,000.00 0.30
Distantieri din plastic pentru placa buc 2,500.00 0.20
Otel beton pentru planseu kg 6,704.00 3.00

Manopera confectionare armatura otel beton la planseu buc 1.00 250.00


peste demisol, turnare beton pentru planseu si decofrare
Beton Clasa C 30/37 pentru planseul peste subsol mc 70.80 280.00
Otel beton stalpi BST 500 kg 4,416.00 3.00
Otel beton grinzi kg 3,915.00 3.00
Cuie (3mm x 60mm) kg 10.00 4.00
Cuie (8mm x 100mm) kg 5.00 4.00
Cuie pentru beton buc 1,000.00 0.60
Cofraj din placa tego 2.5m x 0.6m x 0.02m mp 353.66 40.00
Beton Clasa C 30/37 pentru stalpi mc 23.91 280.00
Beton Clasa C 30/37 pentrugrinzi mc 25.30 280.00
Cuie (3mm x 60mm) kg 60.00 4.00
Cuie (8mm x 100mm) kg 20.00 4.00
Sarma d=3 mm kg 50.00 5.00
Sarma d=1.18 mm kg 200.00 5.00
Cofraje din placa galbena refolosibile mp 486.80 40.00
Popi metalici buc 1,000.00 3.00
Furci metalice buc 400.00 9.00
Trepiezi metalici buc 400.00 4.60
Adeziv poliuretanic CT 84 pentru etansarea rosturilor buc 10.00 24.00
dintre placi
Distantieri din beton pentru grinzi buc 1,000.00 0.30
Distantieri din plastic pentru placa buc 2,500.00 0.20
Otel beton pentru planseu kg 6,704.00 3.00

Manopera confectionare armatura otel beton la planseu buc 1.00 250.00


peste demisol, turnare beton pentru planseu si decofrare
Beton Clasa C 30/37 pentru planseul peste subsol mc 70.80 280.00
Otel beton stalpi BST 500 kg 4,176.00 3.00
Otel beton grinzi kg 3,968.00 3.00
Cuie (3mm x 60mm) kg 10.00 4.00
Cuie (8mm x 100mm) kg 5.00 4.00
Cuie pentru beton buc 1,000.00 0.60
Cofraj din placa tego 2.5m x 0.6m x 0.02m mp 340.65 40.00
Beton Clasa C 30/37 pentru stalpi mc 21.42 280.00
Beton Clasa C 30/37 pentrugrinzi mc 27.24 280.00
Cuie (3mm x 60mm) kg 60.00 4.00
Cuie (8mm x 100mm) kg 20.00 4.00
Sarma d=3 mm kg 50.00 5.00
Sarma d=1.18 mm kg 200.00 5.00
Cofraje din placa galbena refolosibile mp 530.20 40.00
Popi metalici buc 1,000.00 3.00
Furci metalice buc 400.00 9.00
Trepiezi metalici buc 400.00 4.60
Adeziv poliuretanic CT 84 pentru etansarea rosturilor buc 10.00 24.00
dintre placi
Distantieri din beton pentru grinzi buc 1,000.00 0.30
Distantieri din plastic pentru placa buc 2,500.00 0.20
Otel beton pentru planseu kg 7,510.00 3.00

Manopera confectionare armatura otel beton la planseu buc 1.00 250.00


peste demisol, turnare beton pentru planseu si decofrare
Beton Clasa C 30/37 pentru planseul peste subsol mc 74.00 280.00
TOTAL (lei fara TVA): 752,987.20
TOTAL (euro fara TVA): 161,932.73
SECTIUNE FINANCIARA
4x5
Valoare Totala
(fara TVA)
12,528.00
12,825.00
40.00
20.00
600.00
13,325.60
6,708.80
6,552.00
240.00
80.00
250.00
1,000.00
16,684.80
3,000.00
3,600.00
1,840.00

240.00

300.00
500.00
15,804.00

250.00

17,052.00
12,528.00
16,185.00
40.00
20.00
600.00
13,626.00
5,997.60
7,627.20
240.00
80.00
250.00
1,000.00
22,440.00
3,000.00
3,600.00
1,840.00

240.00

300.00
500.00
22,317.00

250.00

21,982.80
13,248.00
14,220.00
40.00
20.00
600.00
14,146.40
6,694.80
7,084.00
240.00
80.00
250.00
1,000.00
19,472.00
3,000.00
3,600.00
1,840.00

240.00

300.00
500.00
20,112.00
250.00

19,824.00
13,248.00
13,194.00
40.00
20.00
600.00
14,146.40
6,694.80
7,084.00
240.00
80.00
250.00
1,000.00
19,472.00
3,000.00
3,600.00
1,840.00

240.00

300.00
500.00
20,112.00

250.00

19,824.00
13,248.00
11,745.00
40.00
20.00
600.00
14,146.40
6,694.80
7,084.00
240.00
80.00
250.00
1,000.00
19,472.00
3,000.00
3,600.00
1,840.00

240.00

300.00
500.00
20,112.00

250.00

19,824.00
12,528.00
11,904.00
40.00
20.00
600.00
13,626.00
5,997.60
7,627.20
240.00
80.00
250.00
1,000.00
21,208.00
3,000.00
3,600.00
1,840.00

240.00

300.00
500.00
22,530.00

250.00

20,720.00
752,987.20
161,932.73
Obiectiv: CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL
Adresa:
Obiectul: BLOC C1 S+P+6E
Categoria de lucrari: ZIDARIE

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
1
Nr. Crt.
1
2
3
4

6
SUBSOL

7
8
9
10

11

12
13

14

1
2
3
4

6
7
PARTER

8
9
10

11
P
12
13
14

15

1
2
3
4

6
7
8
ETAJ 1

9
10

11

12
13
14
15
16

17

1
2
3
4

6
7
8
ETAJ 2

9
10

11

12
13
14
15
16
ARIE
17
ZIDARIE 1
2
3
4

6
7
8
ETAJ 3

9
10

11

12
13
14
15
16

17

1
2
3
4

6
7
8
ETAJ 4

9
10

11

12
13
14
15
16

17

1
2
3
4

6
7
ETAJ 5 8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

1
2
3
4

6
7
8
ETAJ 6

9
10
11
12
13
14
15
16

17

TOTAL ZIDARIE (lei fara TVA):


TOTAL ZIDARIE (euro fara TVA):
ANSAMBLU REZIDENTIAL

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIAR


2 3 4 5
Capitolul de lucrari U.M. Cantitate Pret/U.M.
BCA Ytong 600x250x200 mc 19.00 277.07
BCA Ytong de 15 cm 600x150x200 mc 3.32 268.43
Adeziv BCA Ytong sac 25 kg sac 23.00 24.34
Plasa sudata pentru armarea rosturilor orizontale buc 4.00 79.02
Otel beton fasonat pentru confectionarea carcaselor pentru
kg 150.00 4.00
stalpisori,centuri si diafragme
Scandura pentru cofraje mc 1.00 700.00
Rigle lemn cu sectiune patratica 8x8 cm pentru cofrare mc 1.00 700.00
Sarma d=1.8; 3mm kg 40.00 6.28
Cuie 3x60 mm kg 10.00 4.50
Cuie 8x100 mm kg 10.00 4.50

Beton Clasa C30/37 pentru stalpisor,centuri si diafragme mc 1.00 250.00


Buiandrugi prefabricati de 1.25 m buc 12.00 20.99
Buiandrugi prefabricati de 1.5 m buc 40.00 25.20
Manopera zidarie,cofrare,turnare,decofrare stalpisori,centuri si
diafragme mc 23.00 120.00

BCA Ytong 600x250x200 mc 75.00 277.07


BCA Ytong de 15 cm 600x150x200 mc 3.70 268.43
Adeziv BCA Ytong sac 25 kg sac 79.00 24.34
Plasa sudata pentru armarea rosturilor orizontale buc 4.00 79.02
Otel beton fasonat pentru confectionarea carcaselor pentru
kg 100.00 4.00
stalpisori,centuri si diafragme
Scandura pentru cofraje mc 0.50 700.00
Rigle lemn cu sectiune patratica 8x8 cm pentru cofrare mc 0.50 700.00
Sarma d=1.8; 3mm kg 40.00 6.28
Cuie 3x60 mm kg 5.00 4.50
Cuie 8x100 mm kg 5.00 4.50

Beton Clasa C30/37 pentru stalpisor,centuri si diafragme mc 1.00 250.00


Buiandrugi prefabricati de 1.5 m buc 9.00 20.99
Buiandrugi prefabricati de 2.25 m buc 6.00 25.20
Buiandrugi prefabricati de 2.5 m buc 10.00 120.00
Manopera zidarie,cofrare,turnare,decofrare stalpisori,centuri si
diafragme mc 79.00 120.00

BCA Ytong 600x250x200 mc 65.00 277.07


BCA Ytong de 15 cm 600x150x200 mc 31.00 268.43
Adeziv BCA Ytong sac 25 kg sac 96.00 24.34
Plasa sudata pentru armarea rosturilor orizontale buc 4.00 79.02
Otel beton fasonat pentru confectionarea carcaselor pentru
kg 100.00 4.00
stalpisori,centuri si diafragme
Scandura pentru cofraje mc 0.50 700.00
Rigle lemn cu sectiune patratica 8x8 cm pentru cofrare mc 0.50 700.00
Sarma d=1.8; 3mm kg 40.00 6.28
Cuie 3x60 mm kg 5.00 4.50
Cuie 8x100 mm kg 5.00 4.50

Beton Clasa C30/37 pentru stalpisor,centuri si diafragme mc 1.00 250.00


Buiandrugi prefabricati de 1.5 m buc 52.00 25.20
Buiandrugi prefabricati de 2.25 m buc 2.00 37.80
Buiandrugi prefabricati de 2.5 m buc 10.00 41.99
Buiandrugi prefabricati de 2.75 m buc 12.00 46.20
Buiandrugi prefabricati de 3 m buc 4.00 50.39
Manopera zidarie,cofrare,turnare,decofrare stalpisori,centuri si
diafragme mc 96.00 120.00

BCA Ytong 600x250x200 mc 65.00 277.07


BCA Ytong de 15 cm 600x150x200 mc 31.00 268.43
Adeziv BCA Ytong sac 25 kg sac 96.00 24.34
Plasa sudata pentru armarea rosturilor orizontale buc 4.00 79.02
Otel beton fasonat pentru confectionarea carcaselor pentru
kg 100.00 4.00
stalpisori,centuri si diafragme
Scandura pentru cofraje mc 0.50 700.00
Rigle lemn cu sectiune patratica 8x8 cm pentru cofrare mc 0.50 700.00
Sarma d=1.8; 3mm kg 40.00 6.28
Cuie 3x60 mm kg 5.00 4.50
Cuie 8x100 mm kg 5.00 4.50

Beton Clasa C30/37 pentru stalpisor,centuri si diafragme mc 1.00 250.00


Buiandrugi prefabricati de 1.5 m buc 52.00 25.20
Buiandrugi prefabricati de 2.25 m buc 2.00 37.80
Buiandrugi prefabricati de 2.5 m buc 10.00 41.99
Buiandrugi prefabricati de 2.75 m buc 12.00 46.20
Buiandrugi prefabricati de 3 m buc 4.00 50.39
Manopera zidarie,cofrare,turnare,decofrare stalpisori,centuri si
diafragme mc 96.00 120.00

BCA Ytong 600x250x200 mc 65.00 277.07


BCA Ytong de 15 cm 600x150x200 mc 31.00 268.43
Adeziv BCA Ytong sac 25 kg sac 96.00 24.34
Plasa sudata pentru armarea rosturilor orizontale buc 4.00 79.02
Otel beton fasonat pentru confectionarea carcaselor pentru
kg 100.00 4.00
stalpisori,centuri si diafragme
Scandura pentru cofraje mc 0.50 700.00
Rigle lemn cu sectiune patratica 8x8 cm pentru cofrare mc 0.50 700.00
Sarma d=1.8; 3mm kg 40.00 6.28
Cuie 3x60 mm kg 5.00 4.50
Cuie 8x100 mm kg 5.00 4.50

Beton Clasa C30/37 pentru stalpisor,centuri si diafragme mc 1.00 250.00


Buiandrugi prefabricati de 1.5 m buc 52.00 25.20
Buiandrugi prefabricati de 2.25 m buc 2.00 37.80
Buiandrugi prefabricati de 2.5 m buc 10.00 41.99
Buiandrugi prefabricati de 2.75 m buc 12.00 46.20
Buiandrugi prefabricati de 3 m buc 4.00 50.39
Manopera zidarie,cofrare,turnare,decofrare stalpisori,centuri si
diafragme mc 96.00 120.00

BCA Ytong 600x250x200 mc 65.00 277.07


BCA Ytong de 15 cm 600x150x200 mc 31.00 268.43
Adeziv BCA Ytong sac 25 kg sac 96.00 24.34
Plasa sudata pentru armarea rosturilor orizontale buc 4.00 79.02
Otel beton fasonat pentru confectionarea carcaselor pentru
kg 100.00 4.00
stalpisori,centuri si diafragme
Scandura pentru cofraje mc 0.50 700.00
Rigle lemn cu sectiune patratica 8x8 cm pentru cofrare mc 0.50 700.00
Sarma d=1.8; 3mm kg 40.00 6.28
Cuie 3x60 mm kg 5.00 4.50
Cuie 8x100 mm kg 5.00 4.50

Beton Clasa C30/37 pentru stalpisor,centuri si diafragme mc 1.00 250.00


Buiandrugi prefabricati de 1.5 m buc 52.00 25.20
Buiandrugi prefabricati de 2.25 m buc 2.00 37.80
Buiandrugi prefabricati de 2.5 m buc 10.00 41.99
Buiandrugi prefabricati de 2.75 m buc 12.00 46.20
Buiandrugi prefabricati de 3 m buc 4.00 50.39
Manopera zidarie,cofrare,turnare,decofrare stalpisori,centuri si
diafragme mc 96.00 120.00

BCA Ytong 600x250x200 mc 65.00 277.07


BCA Ytong de 15 cm 600x150x200 mc 31.00 268.43
Adeziv BCA Ytong sac 25 kg sac 96.00 24.34
Plasa sudata pentru armarea rosturilor orizontale buc 4.00 79.02
Otel beton fasonat pentru confectionarea carcaselor pentru
kg 100.00 4.00
stalpisori,centuri si diafragme
Scandura pentru cofraje mc 0.50 700.00
Rigle lemn cu sectiune patratica 8x8 cm pentru cofrare mc 0.50 700.00
Sarma d=1.8; 3mm kg 40.00 6.28
Cuie 3x60 mm kg 5.00 4.50
Cuie 8x100 mm kg 5.00 4.50
Beton Clasa C30/37 pentru stalpisor,centuri si diafragme mc 1.00 250.00
Buiandrugi prefabricati de 1.5 m buc 52.00 25.20
Buiandrugi prefabricati de 2.25 m buc 2.00 37.80
Buiandrugi prefabricati de 2.5 m buc 10.00 41.99
Buiandrugi prefabricati de 2.75 m buc 12.00 46.20
Buiandrugi prefabricati de 3 m buc 4.00 50.39
Manopera zidarie,cofrare,turnare,decofrare stalpisori,centuri si
diafragme mc 96.00 120.00

BCA Ytong 600x250x200 mc 65.00 277.07


BCA Ytong de 15 cm 600x150x200 mc 31.00 268.43
Adeziv BCA Ytong sac 25 kg sac 96.00 24.34
Plasa sudata pentru armarea rosturilor orizontale buc 4.00 79.02
Otel beton fasonat pentru confectionarea carcaselor pentru
kg 100.00 4.00
stalpisori,centuri si diafragme
Scandura pentru cofraje mc 0.50 700.00
Rigle lemn cu sectiune patratica 8x8 cm pentru cofrare mc 0.50 700.00
Sarma d=1.8; 3mm kg 40.00 6.28
Cuie 3x60 mm kg 5.00 4.50
Cuie 8x100 mm kg 5.00 4.50
Beton Clasa C30/37 pentru stalpisor,centuri si diafragme mc 1.00 250.00
Buiandrugi prefabricati de 1.5 m buc 52.00 25.20
Buiandrugi prefabricati de 2.25 m buc 2.00 37.80
Buiandrugi prefabricati de 2.5 m buc 10.00 41.99
Buiandrugi prefabricati de 2.75 m buc 12.00 46.20
Buiandrugi prefabricati de 3 m buc 4.00 50.39
Manopera zidarie,cofrare,turnare,decofrare stalpisori,centuri si
diafragme mc 96.00 120.00

TOTAL ZIDARIE (lei fara TVA): 318,


TOTAL ZIDARIE (euro fara TVA): 68,5
Obiectiv: CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIA
Adresa:
Obiectul: BLOC C2 S+P+4E
Categoria de lucrari: ZIDARIE

D
cu cantitatile de lucr

SECTIUNE FINANCIARA
4x5 1
Valoare Totala Nr. Crt.
5,264.33 1
891.19 2
559.82 3
316.09 4

600.00 5

700.00 6

SUBSOL
700.00 7
251.20 8
45.00 9
45.00 10

250.00 11

251.88 12
1,008.00 13

2,760.00 14

20,780.25 1
993.19 2
1,922.86 3
316.09 4

400.00 5

350.00 6
350.00 7
PARTER

251.20 8
22.50 9
22.50 10

250.00 11
P
188.91 12
151.20 13
1,200.00 14

9,480.00 15

18,009.55 1
8,321.33 2
2,336.64 3
316.08 4

400.00 5

350.00 6
350.00 7
251.20 8

ETAJ 1
22.50 9
22.50 10

250.00 11

1,310.40 12
75.60 13
419.90 14
554.40 15
201.56 16

11,520.00 17

18,009.55 1
ZIDARIE

8,321.33 2
2,336.64 3
316.08 4

400.00 5

350.00 6
350.00 7
251.20 8
ETAJ 2

22.50 9
22.50 10

250.00 11

1,310.40 12
75.60 13
419.90 14
554.40 15
201.56 16
11,520.00 17

18,009.55 1
8,321.33 2
2,336.64 3
316.08 4

400.00 5

350.00 6
350.00 7
251.20 8

ETAJ 3
22.50 9
22.50 10

250.00 11

1,310.40 12
75.60 13
419.90 14
554.40 15
201.56 16

11,520.00 17

18,009.55 1
8,321.33 2
2,336.64 3
316.08 4

400.00 5

350.00 6
350.00 7
251.20 8
ETAJ 4

22.50 9
22.50 10

250.00 11

1,310.40 12
75.60 13
419.90 14
554.40 15
201.56 16

11,520.00 17

18,009.55 TOTAL ZIDARIE (le


8,321.33 TOTAL ZIDARIE (eu
2,336.64
316.08

400.00

350.00
350.00
251.20
22.50
22.50
250.00
1,310.40
75.60
419.90
554.40
201.56

11,520.00

18,009.55
8,321.33
2,336.64
316.08

400.00

350.00
350.00
251.20
22.50
22.50
250.00
1,310.40
75.60
419.90
554.40
201.56

11,520.00

318,591.18
68,514.23
ANSAMBLU REZIDENTIAL

DEVIZ
cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA


2 3 4 5
Capitolul de lucrari U.M. Cantitate Pret/U.M.
BCA Ytong 600x250x200 mc 47.00 277.07
BCA Ytong de 15 cm 600x150x200 mc - 268.43
Adeziv BCA Ytong sac 25 kg sac 47.00 24.34
Plasa sudata pentru armarea rosturilor orizontale buc 4.00 79.02
Otel beton fasonat pentru confectionarea carcaselor pentru
kg 200.00 4.00
stalpisori,centuri si diafragme
Scandura pentru cofraje mc 1.00 700.00
Rigle lemn cu sectiune patratica 8x8 cm pentru cofrare mc 1.00 700.00
Sarma d=1.8; 3mm kg 40.00 6.28
Cuie 3x60 mm kg 10.00 4.50
Cuie 8x100 mm kg 10.00 4.50

Beton Clasa C30/37 pentru stalpisor,centuri si diafragme mc 1.00 250.00


Buiandrugi prefabricati de 1.25 m buc 12.00 20.99
Buiandrugi prefabricati de 1.5 m buc 40.00 25.20
Manopera zidarie,cofrare,turnare,decofrare stalpisori,centuri
si diafragme mc 47.00 120.00

BCA Ytong 600x250x200 mc 83.00 277.07


BCA Ytong de 15 cm 600x150x200 mc 31.00 268.43
Adeziv BCA Ytong sac 25 kg sac 114.00 24.34
Plasa sudata pentru armarea rosturilor orizontale buc 4.00 79.02
Otel beton fasonat pentru confectionarea carcaselor pentru
kg 100.00 4.00
stalpisori,centuri si diafragme
Scandura pentru cofraje mc 0.50 700.00
Rigle lemn cu sectiune patratica 8x8 cm pentru cofrare mc 0.50 700.00
Sarma d=1.8; 3mm kg 40.00 6.28
Cuie 3x60 mm kg 5.00 4.50
Cuie 8x100 mm kg 5.00 4.50

Beton Clasa C30/37 pentru stalpisor,centuri si diafragme mc 1.00 250.00


Buiandrugi prefabricati de 1.5 m buc 9.00 25.20
Buiandrugi prefabricati de 2.25 m buc 6.00 37.80
Buiandrugi prefabricati de 2.5 m buc 10.00 41.99
Manopera zidarie,cofrare,turnare,decofrare stalpisori,centuri
si diafragme mc 114.00 120.00

BCA Ytong 600x250x200 mc 56.00 277.07


BCA Ytong de 15 cm 600x150x200 mc 25.00 268.43
Adeziv BCA Ytong sac 25 kg sac 81.00 24.34
Plasa sudata pentru armarea rosturilor orizontale buc 4.00 79.02
Otel beton fasonat pentru confectionarea carcaselor pentru
kg 100.00 4.00
stalpisori,centuri si diafragme
Scandura pentru cofraje mc 0.50 700.00
Rigle lemn cu sectiune patratica 8x8 cm pentru cofrare mc 0.50 700.00
Sarma d=1.8; 3mm kg 40.00 6.28
Cuie 3x60 mm kg 5.00 4.50
Cuie 8x100 mm kg 5.00 4.50

Beton Clasa C30/37 pentru stalpisor,centuri si diafragme mc 1.00 250.00


Buiandrugi prefabricati de 1.5 m buc 52.00 25.20
Buiandrugi prefabricati de 2.25 m buc 2.00 37.80
Buiandrugi prefabricati de 2.5 m buc 10.00 41.99
Buiandrugi prefabricati de 2.75 m buc 12.00 46.20
Buiandrugi prefabricati de 3 m buc 4.00 50.39
Manopera zidarie,cofrare,turnare,decofrare stalpisori,centuri
si diafragme buc 81.00 120.00

BCA Ytong 600x250x200 mc 56.00 277.07


BCA Ytong de 15 cm 600x150x200 mc 25.00 268.43
Adeziv BCA Ytong sac 25 kg sac 81.00 24.34
Plasa sudata pentru armarea rosturilor orizontale buc 4.00 79.02
Otel beton fasonat pentru confectionarea carcaselor pentru
kg 100.00 4.00
stalpisori,centuri si diafragme
Scandura pentru cofraje mc 0.50 700.00
Rigle lemn cu sectiune patratica 8x8 cm pentru cofrare mc 0.50 700.00
Sarma d=1.8; 3mm kg 40.00 6.28
Cuie 3x60 mm kg 5.00 4.50
Cuie 8x100 mm kg 5.00 4.50

Beton Clasa C30/37 pentru stalpisor,centuri si diafragme mc 1.00 250.00


Buiandrugi prefabricati de 1.5 m buc 52.00 25.20
Buiandrugi prefabricati de 2.25 m buc 2.00 37.80
Buiandrugi prefabricati de 2.5 m buc 10.00 41.99
Buiandrugi prefabricati de 2.75 m buc 12.00 46.20
Buiandrugi prefabricati de 3 m buc 4.00 50.39
Manopera zidarie,cofrare,turnare,decofrare stalpisori,centuri
si diafragme buc 81.00 120.00

BCA Ytong 600x250x200 mc 56.00 277.07


BCA Ytong de 15 cm 600x150x200 mc 25.00 268.43
Adeziv BCA Ytong sac 25 kg sac 81.00 24.34
Plasa sudata pentru armarea rosturilor orizontale buc 4.00 79.02
Otel beton fasonat pentru confectionarea carcaselor pentru
kg 100.00 4.00
stalpisori,centuri si diafragme
Scandura pentru cofraje mc 0.50 700.00
Rigle lemn cu sectiune patratica 8x8 cm pentru cofrare mc 0.50 700.00
Sarma d=1.8; 3mm kg 40.00 6.28
Cuie 3x60 mm kg 5.00 4.50
Cuie 8x100 mm kg 5.00 4.50

Beton Clasa C30/37 pentru stalpisor,centuri si diafragme mc 1.00 250.00


Buiandrugi prefabricati de 1.5 m buc 52.00 25.20
Buiandrugi prefabricati de 2.25 m buc 2.00 37.80
Buiandrugi prefabricati de 2.5 m buc 10.00 41.99
Buiandrugi prefabricati de 2.75 m buc 12.00 46.20
Buiandrugi prefabricati de 3 m buc 4.00 50.39
Manopera zidarie,cofrare,turnare,decofrare stalpisori,centuri
si diafragme buc 81.00 120.00

BCA Ytong 600x250x200 mc 56.00 277.07


BCA Ytong de 15 cm 600x150x200 mc 25.00 268.43
Adeziv BCA Ytong sac 25 kg sac 81.00 24.34
Plasa sudata pentru armarea rosturilor orizontale buc 4.00 79.02
Otel beton fasonat pentru confectionarea carcaselor pentru
kg 100.00 4.00
stalpisori,centuri si diafragme
Scandura pentru cofraje mc 0.50 700.00
Rigle lemn cu sectiune patratica 8x8 cm pentru cofrare mc 0.50 700.00
Sarma d=1.8; 3mm kg 40.00 6.28
Cuie 3x60 mm kg 5.00 4.50
Cuie 8x100 mm kg 5.00 4.50

Beton Clasa C30/37 pentru stalpisor,centuri si diafragme mc 1.00 250.00


Buiandrugi prefabricati de 1.5 m buc 52.00 25.20
Buiandrugi prefabricati de 2.25 m buc 2.00 37.80
Buiandrugi prefabricati de 2.5 m buc 10.00 41.99
Buiandrugi prefabricati de 2.75 m buc 12.00 46.20
Buiandrugi prefabricati de 3 m buc 4.00 50.39
Manopera zidarie,cofrare,turnare,decofrare stalpisori,centuri
si diafragme buc 81.00 120.00

TOTAL ZIDARIE (lei fara TVA): 228,551.51


TOTAL ZIDARIE (euro fara TVA): 49,150.86
SECTIUNE FINANCIARA
4x5
Valoare Totala
13,022.29
-
1,143.98
316.08

800.00

700.00
700.00
251.20
45.00
45.00

250.00

251.88
1,008.00

5,640.00

22,996.81
8,321.33
2,774.76
316.08

400.00

350.00
350.00
251.20
22.50
22.50

250.00
226.80
226.80
419.90

13,680.00

15,515.92
6,710.75
1,971.54
316.08

400.00

350.00
350.00
251.20
22.50
22.50

250.00

1,310.40
75.60
419.90
554.40
201.56

9,720.00

15,515.92
6,710.75
1,971.54
316.08

400.00

350.00
350.00
251.20
22.50
22.50

250.00

1,310.40
75.60
419.90
554.40
201.56
9,720.00

15,515.92
6,710.75
1,971.54
316.08

400.00

350.00
350.00
251.20
22.50
22.50

250.00

1,310.40
75.60
419.90
554.40
201.56

9,720.00

15,515.92
6,710.75
1,971.54
316.08

400.00

350.00
350.00
251.20
22.50
22.50

250.00

1,310.40
75.60
419.90
554.40
201.56

9,720.00

228,551.51
49,150.86
Obiectiv: CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL
Adresa:
Obiectul: BLOC C1 S+P+6E
Categoria de lucrari: TENCUIELI

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
1 2
Nr. Crt. Capitolul de lucrari
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt
SUBSOL

3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25


4 Profil tip coltar
5 Profil tip fasa pentru pontaj
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Hol si casa

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


scarii

3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25


4 Profil tip coltar
5 Profil tip fasa pentru pontaj
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele din beton
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt
Parter

3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25


4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Hol si casa

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


scarii

3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 32


4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 11 Etaj 1

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
Ap. 11 Et
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton

Ap. 12 Etaj 1
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 13 Etaj 1

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 14 Etaj 1

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 15 Etaj 1

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 16 Etaj 1

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Hol si casa

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


scarii

3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 32


4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 17 Etaj 2

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton

Ap. 18 Etaj 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 26
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 19 Etaj 2

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 27
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 20 Etaj 2

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 28
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 21 Etaj 2

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 29
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 22 Etaj 2

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 30
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Hol si casa

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


scarii

3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 32


4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 23 Etaj 3

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
p. 24 Etaj 3
Ap. 24 Etaj 3
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 26
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
7 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 25 Etaj 3

8 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


9 Tencuiala pe baza de ciment MPI 27
10 Profil tencuiala mecanizata
11 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
12 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 26 Etaj 3

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 28
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 27 Etaj 3

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 29
4 Profil tencuiala mecanizata
TENCUIELI

5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida


6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 28 Etaj 3

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 30
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Hol si casa

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


scarii

3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 32


4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 29 Etaj 4

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 30 Etaj 4

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


Ap. 30 Etaj 4
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 26
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 31 Etaj 4

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 27
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 32 Etaj 4

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 28
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 33 Etaj 4

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 29
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 34 Etaj 4

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 30
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Hol si casa

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


scarii

3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 32


4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 36 Etaj 5

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 28
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 37 Etaj 5

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 29
Ap. 37 Etaj 5
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
Ap. 38 Etaj 5 1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 30
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 39 Etaj 5

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 31
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 39 Etaj 5

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 30
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 40 Etaj 5

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 31
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Hol si casa

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


scarii

3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 32


4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 41 Etaj 6

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 28
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 42 Etaj 6

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 29
Ap. 42 Etaj 6
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
Ap. 43 Etaj 6 1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 30
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 44 Etaj 6

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 31
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 45 Etaj 6

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 30
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Ap. 46 Etaj 6

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 31
4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton
Hol si casa

2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt


scarii

3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 32


4 Profil tencuiala mecanizata
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa
Total tencuieli (lei)
Total tencuieli (lei)
VIZ
i pe categorii de lucrari

CA SECTIUNE FINANCIARA
3 4 5 4x5 MP
TENCUIALA
U.M. Cantitate Pret/U.M. Valoare Totala
galeata (20kg) 13 123.12 1,635.03
sac (30kg) 22 18.01 398.54 664
sac (40 kg) 232 16.18 3,760.23 664
buc (3m) 30 8.00 240.00 664
buc (3m) 25 5.00 125.00
mp 664.00 12.00 7,968.00
galeata (20kg) 1 123.12 140.36 57
sac (30kg) 2 18.01 34.21 57
sac (40 kg) 20 16.18 322.79 57
buc (3m) 30 8.00 240.00
buc (3m) 25 5.00 125.00
mp 57.00 12.00 684.00
galeata (20 kg) 7 123.12 837.22 340
sac (30kg) 11 18.01 204.07 340
sac (40 kg) 119 16.18 1,925.42 340
buc (3m) 30 8.00 240.00
buc (3m) 25 5.00 125.00
mp 340 12.00 4,080.00
galeata (20 kg) 2 123.12 226.54 92
sac (30kg) 3 18.01 55.22 92
sac (40 kg) 32 16.18 521.00 92
buc (3m) 30 8.00 240.00
buc (3m) 25 5.00 125.00
mp 92.00 12.00 1,104.00
galeata (20 kg) 2 123.12 270.86 110
sac (30kg) 4 18.01 66.02 110
sac (40 kg) 39 16.18 622.93 110
buc (3m) 30 8.00 240.00
buc (3m) 25 5.00 125.00
mp 110.00 12.00 1,320.00
galeata (20 kg) 5 123.12 635.30 258
sac (30kg) 9 18.01 154.85 258
sac (40 kg) 90 16.18 1,461.05 258
buc (3m) 30 8.00 240.00
buc (3m) 25 5.00 125.00
mp 258.00 12.00 3,096.00
galeata (20 kg) 4 123.12 462.93 188
sac (30kg) 6 18.01 112.84 188
sac (40 kg) 66 16.18 1,064.64 188
buc (3m) 30 8.00 240.00
buc (3m) 25 5.00 125.00
mp 188.00 12.00 2,256.00
galeata (20 kg) 3 123.12 408.76 166
sac (30kg) 6 18.01 99.63 166
sac (40 kg) 58 16.18 940.06 166
buc (3m) 30 8.00 240.00
buc (3m) 25 5.00 125.00
mp 166.00 12.00 1,992.00
galeata (20 kg) 3 123.12 428.46 174
sac (30kg) 6 18.01 104.44 174
sac (40 kg) 61 16.18 985.36 174
buc (3m) 30 8.00 240.00
buc (3m) 25 5.00 125.00
mp 174.00 12.00 2,088.00
galeata (20 kg) 4 123.12 430.92 175
sac (30kg) 6 18.01 105.04 175
sac (40 kg) 61 16.18 991.03 175
buc (3m) 30 8.00 240.00
buc (3m) 25 5.00 125.00
mp 175.00 12.00 2,100.00
galeata (20 kg) 2 123.12 297.95 121
sac (30kg) 4 18.01 72.63 121
sac (40 kg) 42 16.18 685.22 121
buc (3m) 30 8.00 240.00
buc (3m) 25 5.00 125.00
mp 121.00 12.00 1,452.00
galeata (20 kg) 2 123.12 270.86 110
sac (30kg) 4 18.01 66.02 110
sac (40 kg) 39 16.18 622.93 110
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 110.00 12.00 1,320.00
galeata (20 kg) 5 123.12 635.30 258
sac (30kg) 9 18.01 154.85 258
sac (40 kg) 90 16.18 1,461.05 258
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 258.00 12.00 3,096.00
galeata (20 kg) 4 123.12 462.93 188
sac (30kg) 6 18.01 112.84 188
sac (40 kg) 66 16.18 1,064.64 188
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 188.00 12.00 2,256.00
galeata (20 kg) 3 123.12 408.76 166
sac (30kg) 6 18.01 99.63 166
sac (40 kg) 58 16.18 940.06 166
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 166.00 12.00 1,992.00
galeata (20 kg) 3 123.12 428.46 174
sac (30kg) 6 18.01 104.44 174
sac (40 kg) 61 16.18 985.36 174
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 174.00 12.00 2,088.00
galeata (20 kg) 4 123.12 430.92 175
sac (30kg) 6 18.01 105.04 175
sac (40 kg) 61 16.18 991.03 175
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 175.00 12.00 2,100.00
galeata (20 kg) 2 123.12 297.95 121
sac (30kg) 4 18.01 72.63 121
sac (40 kg) 42 16.18 685.22 121
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 121.00 12.00 1,452.00
galeata (20 kg) 2 123.12 270.86 110
sac (30kg) 4 18.01 66.02 110
sac (40 kg) 39 16.18 622.93 110
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 110.00 12.00 1,320.00
galeata (20 kg) 5 123.12 635.30 258
sac (30kg) 9 18.01 154.85 258
sac (40 kg) 90 16.18 1,461.05 258
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 258.00 12.00 3,096.00
galeata (20 kg) 4 123.12 462.93 188
sac (30kg) 6 18.01 112.84 188
sac (40 kg) 66 16.18 1,064.64 188
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 188.00 12.00 2,256.00
galeata (20 kg) 3 123.12 408.76 166
sac (30kg) 6 18.01 99.63 166
sac (40 kg) 58 16.18 940.06 166
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 166.00 12.00 1,992.00
galeata (20 kg) 3 123.12 428.46 174
sac (30kg) 6 18.01 104.44 174
sac (40 kg) 61 16.18 985.36 174
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 174.00 12.00 2,088.00
galeata (20 kg) 4 123.12 430.92 175
sac (30kg) 6 18.01 105.04 175
sac (40 kg) 61 16.18 991.03 175
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 175.00 12.00 2,100.00
galeata (20 kg) 2 123.12 297.95 121
sac (30kg) 4 18.01 72.63 121
sac (40 kg) 42 16.18 685.22 121
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 121.00 12.00 1,452.00
galeata (20 kg) 2 123.12 270.86 110
sac (30kg) 4 18.01 66.02 110
sac (40 kg) 39 16.18 622.93 110
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 110.00 12.00 1,320.00
galeata (20 kg) 5 123.12 635.30 258
sac (30kg) 9 18.01 154.85 258
sac (40 kg) 90 16.18 1,461.05 258
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 258.00 12.00 3,096.00
galeata (20 kg) 4 123.12 462.93 188
sac (30kg) 6 18.01 112.84 188
sac (40 kg) 66 16.18 1,064.64 188
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 188.00 12.00 2,256.00
galeata (20 kg) 3 123.12 408.76 166
sac (30kg) 6 18.01 99.63 166
sac (40 kg) 58 16.18 940.06 166
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 166.00 12.00 1,992.00
galeata (20 kg) 3 123.12 428.46 174
sac (30kg) 6 18.01 104.44 174
sac (40 kg) 61 16.18 985.36 174
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 174.00 12.00 2,088.00
galeata (20 kg) 4 123.12 430.92 175
sac (30kg) 6 18.01 105.04 175
sac (40 kg) 61 16.18 991.03 175
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 175.00 12.00 2,100.00
galeata (20 kg) 2 123.12 297.95 121
sac (30kg) 4 18.01 72.63 121
sac (40 kg) 42 16.18 685.22 121
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 121.00 12.00 1,452.00
galeata (20 kg) 2 123.12 270.86 110
sac (30kg) 4 18.01 66.02 110
sac (40 kg) 39 16.18 622.93 110
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 110.00 12.00 1,320.00
galeata (20 kg) 5 123.12 635.30 258
sac (30kg) 9 18.01 154.85 258
sac (40 kg) 90 16.18 1,461.05 258
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 258.00 12.00 3,096.00
galeata (20 kg) 4 123.12 462.93 188
sac (30kg) 6 18.01 112.84 188
sac (40 kg) 66 16.18 1,064.64 188
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 188.00 12.00 2,256.00
galeata (20 kg) 3 123.12 408.76 166
sac (30kg) 6 18.01 99.63 166
sac (40 kg) 58 16.18 940.06 166
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 166.00 12.00 1,992.00
galeata (20 kg) 3 123.12 428.46 174
sac (30kg) 6 18.01 104.44 174
sac (40 kg) 61 16.18 985.36 174
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 174.00 12.00 2,088.00

galeata (20 kg) 4 123.12 430.92 175

sac (30kg) 6 18.01 105.04 175


sac (40 kg) 61 16.18 991.03 175
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 175.00 12.00 2,100.00
galeata (20 kg) 2 123.12 297.95 121
sac (30kg) 4 18.01 72.63 121
sac (40 kg) 42 16.18 685.22 121
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 121.00 12.00 1,452.00
galeata (20 kg) 2 123.12 270.86 110
sac (30kg) 4 18.01 66.02 110
sac (40 kg) 39 16.18 622.93 110
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 110.00 12.00 1,320.00
galeata (20 kg) 5 123.12 635.30 258
sac (30kg) 9 18.01 154.85 258
sac (40 kg) 90 16.18 1,461.05 258
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 258.00 12.00 3,096.00
galeata (20 kg) 4 123.12 462.93 188
sac (30kg) 6 18.01 112.84 188
sac (40 kg) 66 16.18 1,064.64 188
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 188.00 12.00 2,256.00
galeata (20 kg) 3 123.12 408.76 166
sac (30kg) 6 18.01 99.63 166
sac (40 kg) 58 16.18 940.06 166
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 166.00 12.00 1,992.00
galeata (20 kg) 3 123.12 428.46 174
sac (30kg) 6 18.01 104.44 174
sac (40 kg) 61 16.18 985.36 174
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 174.00 12.00 2,088.00
galeata (20 kg) 4 123.12 430.92 175
sac (30kg) 6 18.01 105.04 175
sac (40 kg) 61 16.18 991.03 175
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 175.00 12.00 2,100.00
galeata (20 kg) 2 123.12 297.95 121
sac (30kg) 4 18.01 72.63 121
sac (40 kg) 42 16.18 685.22 121
buc (3m) 30.00 8.00 240.00
buc (3m) 25.00 5.00 125.00
mp 121.00 12.00 1,452.00
) 188,916.19
) 40,627.14
Obiectiv:
Adresa:
Obiectul:
Categoria de lucrari:

CONSUM
CONSUM PE
APROXIMATIV PE APARTAMENT Total/apartamente
MP (KG)

0.4 265.6

SUBSOL
1 664
14 9296 14126.80504

0.4 22.8

Hol si casa
1 57

scarii
14 798

0.4 136
Ap. 1 Parter
1 340
14 4760
7411.7074

0.4 36.8
Ap. 2 Parter

1 92
14 1288
2271.75612

0.4 44
Ap. 3 Parter

1 110
14 1540
2644.8171
Ap. 3 Par
2644.8171

0.4 103.2

Ap. 4 Parter
1 258
14 3612
5712.20738

0.4 75.2

Ap. 5 Parter
1 188
14 2632
4261.41468

0.4 66.4

Ap. 6 Parter
1 166
14 2324
3805.45126

0.4 69.6

Hol si casa
1 174

scarii
14 2436
3971.25614

0.4 70

Ap. 11 Etaj 1
1 175
14 2450
3991.98175

0.4 48.4
Ap. 12 Etaj 1

1 121
14 1694
2872.79881

0.4 44
Ap. 13 Etaj 1

1 110
14 1540
2644.8171
0.4 103.2

Ap. 14 Etaj 1
1 258
14 3612
5712.20738

0.4 75.2

Ap. 15 Etaj 1
1 188
14 2632
4261.41468

0.4 66.4

Ap. 16 Etaj 1
1 166
14 2324
3805.45126

0.4 69.6

Hol si casa
1 174

scarii
14 2436
3971.25614

0.4 70

Ap. 17 Etaj 2
1 175
14 2450
3991.98175

0.4 48.4
Ap. 18 Etaj 2

1 121
14 1694
2872.79881

0.4 44
Ap. 19 Etaj 2
TENCUIELI

1 110
14 1540
2644.8171

0.4 103.2
p. 20 Etaj 2

5712.20738
TE
Ap. 20 Etaj 2
1 258
14 3612
5712.20738

0.4 75.2

Ap. 21 Etaj 2
1 188
14 2632
4261.41468

0.4 66.4

Ap. 22 Etaj 2
1 166
14 2324
3805.45126

0.4 69.6

Hol si casa
1 174

scarii
14 2436
3971.25614

0.4 70

Ap. 23 Etaj 3
1 175
14 2450
3991.98175

0.4 48.4
Ap. 24 Etaj 3

1 121
14 1694
2872.79881

0.4 44
Ap. 25 Etaj 3

1 110
14 1540
2644.8171

0.4 103.2
Ap. 26 Etaj 3

1 258

5712.20738
Ap. 26 Etaj 3
14 3612
5712.20738

0.4 75.2

Ap. 27 Etaj 3
1 188
14 2632
4261.41468

0.4 66.4

Ap. 28 Etaj 3
1 166
14 2324
3805.45126

0.4 69.6

Hol si casa
1 174

scarii
14 2436
3971.25614

0.4 70

Ap. 29 Etaj 4
1 175
14 2450
3991.98175

0.4 48.4
Ap. 30 Etaj 4

1 121
14 1694
2872.79881

0.4 44
Ap. 31 Etaj 4

1 110
14 1540
2644.8171

0.4 103.2
Ap. 32 Etaj 4

1 258
14 3612
5712.20738
Ap. 32 Etaj 4
5712.20738

0.4 75.2

Ap. 33 Etaj 4
1 188
14 2632
4261.41468

0.4 66.4

Ap. 34 Etaj 4
1 166
14 2324
3805.45126

0.4 69.6

Hol si casa
1 174

scarii
14 2436
3971.25614

0.4 70
1 175
14 2450 3991.98175

0.4 48.4
1 121
14 1694
2872.79881

0.4 44
1 110
14 1540
2644.8171

0.4 103.2
1 258
14 3612
5712.20738
5712.20738

0.4 75.2
1 188
14 2632
4261.41468

0.4 66.4
1 166
14 2324
3805.45126

0.4 69.6
1 174
14 2436
3971.25614

0.4 70
1 175
14 2450
3991.98175

0.4 48.4
1 121
14 1694
2872.79881
CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL

BLOC C2 S+P+4E
TENCUIELI

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
1 2 3 4
Nr. Crt. Capitolul de lucrari U.M. Cantitate
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20kg) 6
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 10
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25 sac (40 kg) 106
4 Profil tip coltar buc (3m) 30
5 Profil tip fasa pentru pontaj buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 303.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20kg) 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 3
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25 sac (40 kg) 28
4 Profil tip coltar buc (3m) 30
5 Profil tip fasa pentru pontaj buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 79.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele din beton galeata (20 kg) 3
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 5
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25 sac (40 kg) 55
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 158
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 3
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 6
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 26 sac (40 kg) 60
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 171
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 4
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 6
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 27 sac (40 kg) 68
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 193
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 4
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 28 sac (40 kg) 41
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 117.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 5
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 8
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 29 sac (40 kg) 82
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 234.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 3
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 5
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 30 sac (40 kg) 55
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 156.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 5
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 8
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 32 sac (40 kg) 82
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 235.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 4
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25 sac (40 kg) 41
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 116.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 5
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 9
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25 sac (40 kg) 95
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 270.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 4
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 6
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25 sac (40 kg) 62
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 177.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 4
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 6
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25 sac (40 kg) 65
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) -
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) -
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 186.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 5
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 9
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25 sac (40 kg) 93
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 267.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 4
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25 sac (40 kg) 37
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 105.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 4
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 32 sac (40 kg) 37
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 107.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 4
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25 sac (40 kg) 41
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 116.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 5
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 9
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 26 sac (40 kg) 95
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 270.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 4
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 6
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 27 sac (40 kg) 62
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 177.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 4
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 6
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 28 sac (40 kg) 65
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 186.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 5
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 9
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 29 sac (40 kg) 93
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 267.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 4
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 30 sac (40 kg) 37
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 105.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 4
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 32 sac (40 kg) 37
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 107.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 4
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25 sac (40 kg) 41
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 116.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 5
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 9
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 26 sac (40 kg) 95
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 270.00
7 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 4
8 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 6
9 Tencuiala pe baza de ciment MPI 27 sac (40 kg) 62
10 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
11 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
12 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 177.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 4
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 6
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 28 sac (40 kg) 65
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 186.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 5
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 9
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 29 sac (40 kg) 93
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 267.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 4
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 30 sac (40 kg) 37
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 105.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 4
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 32 sac (40 kg) 37
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 107.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 4
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 25 sac (40 kg) 41
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 116.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 5
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 9
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 26 sac (40 kg) 95
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 270.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 4
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 6
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 27 sac (40 kg) 62
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 177.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 4
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 6
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 28 sac (40 kg) 65
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 186.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 5
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 9
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 29 sac (40 kg) 93
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 267.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 4
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 30 sac (40 kg) 37
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 105.00
1 Amorsa Betonkontakt pentru suprafele dn beton galeata (20 kg) 2
2 Tencuiala pe baza de ipsos Ratio Glatt sac (30kg) 4
3 Tencuiala pe baza de ciment MPI 32 sac (40 kg) 37
4 Profil tencuiala mecanizata buc (3m) 30.00
5 Profil pontaj pentru tencuiala rapida buc (3m) 25.00
6 Manopera tencuiala mecanizata cu pompa mp 107.00
Total tencuieli (lei fără TVA)
Total tencuieli (euro fără TVA)
rari

SECTIUNE FINANCIARA
5 4x5 CONSUM
MP CONSUM PE
APROXIMATIV PE
TENCUIALA APARTAMENT
Pret/U.M. Valoare Totala MP (KG)
123.12 746.11
18.01 181.86 303 0.4 121.2
16.18 1,715.89 303 1 303
8.00 240.00 303 14 4242
5.00 125.00
12.00 3,636.00
123.12 194.53 79 0.4 31.6
18.01 47.42 79 1 79
16.18 447.38 79 14 1106
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 948.00
123.12 389.06 158 0.4 63.2
18.01 94.83 158 1 158
16.18 894.75 158 14 2212
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,896.00
123.12 421.07 171 0.4 68.4
18.01 102.64 171 1 171
16.18 968.37 171 14 2394
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 2,052.00
123.12 475.24 193 0.4 77.2
18.01 115.84 193 1 193
16.18 1,092.96 193 14 2702
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 2,316.00
123.12 288.10 117 0.4 46.8
18.01 70.22 117 1 117
16.18 662.57 117 14 1638
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,404.00 ,
123.12 576.20 234 0.4 93.6
18.01 140.45 234 1 234
16.18 1,325.14 234 14 3276
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 2,808.00
123.12 384.13 156 0.4 62.4
18.01 93.63 156 1 156
16.18 883.43 156 14 2184
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,872.00
123.12 578.66 235 0.4 94
18.01 141.05 235 1 235
16.18 1,330.81 235 14 3290
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 2,820.00
123.12 285.64 116 0.4 46.4
18.01 69.62 116 1 116
16.18 656.91 116 14 1624
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,392.00
123.12 664.85 270 0.4 108
18.01 162.06 270 1 270
16.18 1,529.01 270 14 3780
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 3,240.00
123.12 435.84 177 0.4 70.8
18.01 106.24 177 1 177
16.18 1,002.35 177 14 2478
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 2,124.00
123.12 458.01 186 0.4 74.4
18.01 111.64 186 1 186
16.18 1,053.32 186 14 2604
8.00 -
5.00 -
12.00 2,232.00
123.12 657.46 267 0.4 106.8
18.01 160.26 267 1 267
16.18 1,512.02 267 14 3738
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 3,204.00
123.12 258.55 105 0.4 42
18.01 63.02 105 1 105
16.18 594.62 105 14 1470
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,260.00
123.12 263.48 107 0.4 42.8
18.01 64.22 107 1 107
16.18 605.94 107 14 1498
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,284.00
123.12 285.64 116 0.4 46.4
18.01 69.62 116 1 116
16.18 656.91 116 14 1624
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,392.00
123.12 664.85 270 0.4 108
18.01 162.06 270 1 270
16.18 1,529.01 270 14 3780
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 3,240.00
123.12 435.84 177 0.4 70.8
18.01 106.24 177 1 177
16.18 1,002.35 177 14 2478
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 2,124.00
123.12 458.01 186 0.4 74.4
18.01 111.64 186 1 186
16.18 1,053.32 186 14 2604
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 2,232.00
123.12 657.46 267 0.4 106.8
18.01 160.26 267 1 267
16.18 1,512.02 267 14 3738
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 3,204.00
123.12 258.55 105 0.4 42
18.01 63.02 105 1 105
16.18 594.62 105 14 1470
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,260.00
123.12 263.48 107 0.4 42.8
18.01 64.22 107 1 107
16.18 605.94 107 14 1498
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,284.00
123.12 285.64 116 0.4 46.4
18.01 69.62 116 1 116
16.18 656.91 116 14 1624
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,392.00
123.12 664.85 270 0.4 108
18.01 162.06 270 1 270
16.18 1,529.01 270 14 3780
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 3,240.00
123.12 435.84 177 0.4 70.8
18.01 106.24 177 1 177
16.18 1,002.35 177 14 2478
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 2,124.00
123.12 458.01 186 0.4 74.4
18.01 111.64 186 1 186
16.18 1,053.32 186 14 2604
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 2,232.00
123.12 657.46 267 0.4 106.8
18.01 160.26 267 1 267
16.18 1,512.02 267 14 3738
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 3,204.00
123.12 258.55 105 0.4 42
18.01 63.02 105 1 105
16.18 594.62 105 14 1470
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,260.00
123.12 263.48 107 0.4 42.8
18.01 64.22 107 1 107
16.18 605.94 107 14 1498
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,284.00
123.12 285.64 116 0.4 46.4
18.01 69.62 116 1 116
16.18 656.91 116 14 1624
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,392.00
123.12 664.85 270 0.4 108
18.01 162.06 270 1 270
16.18 1,529.01 270 14 3780
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 3,240.00
123.12 435.84 177 0.4 70.8
18.01 106.24 177 1 177
16.18 1,002.35 177 14 2478
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 2,124.00
123.12 458.01 186 0.4 74.4
18.01 111.64 186 1 186
16.18 1,053.32 186 14 2604
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 2,232.00
123.12 657.46 267 0.4 106.8
18.01 160.26 267 1 267
16.18 1,512.02 267 14 3738
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 3,204.00
123.12 258.55 105 0.4 42
18.01 63.02 105 1 105
16.18 594.62 105 14 1470
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,260.00
123.12 263.48 107 0.4 42.8
18.01 64.22 107 1 107
16.18 605.94 107 14 1498
8.00 240.00
5.00 125.00
12.00 1,284.00
149,058.55
32,055.60
Total/apartamente

6644.85983

2002.32319

3639.64638

3909.07931

4365.04273
4365.04273

2789.89637

5214.79274

3598.19516

5235.51835

2769.17076

5960.9147

4033.43297
3854.96346

5898.73787

2541.18905

2582.64027

2769.17076

5960.9147

4033.43297

4219.96346
4219.96346

5898.73787

2541.18905

2582.64027

2769.17076

5960.9147

4033.43297

4219.96346
4219.96346

5898.73787

2541.18905

2582.64027

2769.17076

5960.9147

4033.43297

4219.96346
4219.96346

5898.73787

2541.18905

2582.64027
Obiectiv: CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL
Adresa:
Obiectul: BLOC C1, S+P+6E
Categoria de lucrari: SAPE

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
1 2 3
Nr. Crt. Capitolul de lucrari U.M.

1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)


2 Nisip de rau spalat mc
Parter

3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml


4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
Ap. 14 Etaj 1 Ap. 13 Etaj 1 Ap. 12 Etaj 1 Ap. 11 Etaj 1 Hol si casa

2 Nisip de rau spalat mc


scarii

3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml


4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
Hol si casa Ap. 16 Etaj 1 Ap. 15 Etaj 1 Ap. 14 Etaj 1
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
scarii

3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml


4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
Ap. 21 Etaj 2 Ap. 20 Etaj 2 Ap. 19 Etaj 2 Ap. 18 Etaj 2 Ap. 17 Etaj 2

2 Nisip de rau spalat mc


3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1

Hol si casa Ap. 28 Etaj 3 Ap. 27 Etaj 3 Ap. 26 Etaj 3 Ap. 25 Etaj 3 Ap. 24 Etaj 3 Ap. 23 Etaj 3 Hol si casa Ap. 22 Etaj 2
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
scarii

3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml


4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
scarii

3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml


Ap. 36 Etaj 5 Ap. 35 Etaj 5 Hol si casa Ap. 34 Etaj 4 Ap. 33 Etaj 4 Ap. 32 Etaj 4 Ap. 31 Etaj 4 Ap. 30 Etaj 4 Ap. 29 Etaj 4 Hol si casa
scarii
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
scarii

3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml


4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
Ap. 40 Etaj 5 Ap. 39 Etaj 5 Ap. 38 Etaj 5 Ap. 37 Etaj 5 Ap. 36 Etaj 5
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
Ap. 43 Etaj 6 Ap. 42 Etaj 6 Ap. 41 Etaj 6 Hol si casa

2 Nisip de rau spalat mc


scarii

3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml


4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
Hol si casa Ap. 46 Etaj 6 Ap. 45 Etaj 6 Ap. 44 Etaj 6 Ap. 43 Etaj 6
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml
4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
1 Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg)
2 Nisip de rau spalat mc
scarii

3 Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml


4 Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax
5 Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp
TOTAL SAPE (lei fara TVA):
TOTAL SAPE (EURO fara TVA):
Obiectiv: CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDE
Adresa:
Obiectul: BLOC C2, S+P+4E
Categoria de lucrari: SAPE

de lucrari cu cantitati

SECTIUNE FINANCIARA
4 5 4x5 1
Cantitate Valoare
Pret/U.M. Nr. Crt.
majorata Totala
60 18.75 1,122.19 1

Ap. 6 Parter Ap. 5 Parter Ap. 4 Parter Ap. 3 Parter Ap. 2 Parter Ap. 1 Parter
12.8 80.00 1,026.00 2
171 0.50 85.50 3
1 110.00 110.00 4
171 15.00 2,565.00 5
11 18.75 210.53 1
2.4 80.00 192.48 2
27 0.50 13.50 3
1 110.00 110.00 4
32.08 15.00 481.20 5
12 18.75 219.25 1
2.5 80.00 200.46 2
40.39 0.50 20.20 3
1 110.00 110.00 4
33.41 15.00 501.15 5
27 18.75 513.19 1
5.9 80.00 469.20 2
95.57 0.50 47.79 3
1 110.00 110.00 4
78.2 15.00 1,173.00 5
17 18.75 322.22 1
3.7 80.00 294.60 2
70.7 0.50 35.35 3
1 110.00 110.00 4
49.1 15.00 736.50 5
17 18.75 310.60 1
3.5 80.00 283.98 2
60.24 0.50 30.12 3
Ap. 6 Parter
1 110.00 110.00 4
47.33 15.00 709.95 5
18 18.75 345.52 1

Hol si casa
3.9 80.00 315.90 2

scarii
63.35 0.50 31.68 3
1 110.00 110.00 4
52.65 15.00 789.75 5
19 18.75 361.40 1

Ap. 16 Etaj 1 Ap. 15 Etaj 1 Ap. 14 Etaj 1 Ap. 13 Etaj 1 Ap. 12 Etaj 1 Ap. 11 Etaj 1
4.1 80.00 330.42 2
62.26 0.50 31.13 3
1 110.00 110.00 4
55.07 15.00 826.05 5
11 18.75 203.11 1
2.3 80.00 185.70 2
43.2 0.50 21.60 3
1 110.00 110.00 4
30.68 15.00 460.20 5
12 18.75 219.25 1
2.5 80.00 200.46 2
40.39 0.50 20.20 3
1 110.00 110.00 4
33.41 15.00 501.15 5
27 18.75 513.19 1
5.9 80.00 469.20 2
95.57 0.50 47.79 3
1 110.00 110.00 4
78.2 15.00 1,173.00 5
17 18.75 322.22 1
3.7 80.00 294.60 2
70.7 0.50 35.35 3
1 110.00 110.00 4
49.1 15.00 736.50 5
17 18.75 310.60 1
3.5 80.00 283.98 2
60.24 0.50 30.12 3
1 110.00 110.00 4
47.33 15.00 709.95 5
18 18.75 345.52 1
Hol si casa

3.9 80.00 315.90 2


scarii

63.35 0.50 31.68 3


1 110.00 110.00 4
52.65 15.00 789.75 5
19 18.75 361.40 1

Ap. 22 Etaj 2 Ap. 21 Etaj 2 Ap. 20 Etaj 2 Ap. 19 Etaj 2 Ap. 18 Etaj 2 Ap. 17 Etaj 2
4.1 80.00 330.42 2
62.26 0.50 31.13 3
1 110.00 110.00 4
55.07 15.00 826.05 5
11 18.75 203.11 1
2.3 80.00 185.70 2
43.2 0.50 21.60 3
1 110.00 110.00 4
30.68 15.00 460.20 5
12 18.75 219.25 1
2.5 80.00 200.46 2
40.39 0.50 20.20 3
1 110.00 110.00 4
33.41 15.00 501.15 5
27 18.75 513.19 1
5.9 80.00 469.20 2
95.57 0.50 47.79 3
1 110.00 110.00 4
78.2 15.00 1,173.00 5
17 18.75 322.22 1
3.7 80.00 294.60 2
70.7 0.50 35.35 3
1 110.00 110.00 4
49.1 15.00 736.50 5
17 18.75 310.60 1
3.5 80.00 283.98 2
60.24 0.50 30.12 3
1 110.00 110.00 4
47.33 15.00 709.95 5
18 18.75 345.52 1
Hol si casa

3.9 80.00 315.90 2


scarii

63.35 0.50 31.68 3


1 110.00 110.00 4
52.65 15.00 789.75 5
19 18.75 361.40 1
Ap. 24 Etaj 3 Ap. 23 Etaj 3

4.1 80.00 330.42 2


62.26 0.50 31.13 3
1 110.00 110.00 4
55.07 15.00 826.05 5
11 18.75 203.11 1
2.3 80.00 185.70 2
43.2 0.50 21.60 3
Ap. 28 Etaj 3 Ap. 27 Etaj 3 Ap. 26 Etaj 3 Ap. 25 Etaj 3 Ap. 24 Etaj 3
1 110.00 110.00 4
30.68 15.00 460.20 5
12 18.75 219.25 1
2.5 80.00 200.46 2
40.39 0.50 20.20 3
1 110.00 110.00 4
33.41 15.00 501.15 5
27 18.75 513.19 1
5.9 80.00 469.20 2
95.57 0.50 47.79 3
1 110.00 110.00 4
78.2 15.00 1,173.00 5
17 18.75 322.22 1
3.7 80.00 294.60 2
70.7 0.50 35.35 3
1 110.00 110.00 4
49.1 15.00 736.50 5
17 18.75 310.60 1
3.5 80.00 283.98 2
60.24 0.50 30.12 3
1 110.00 110.00 4
47.33 15.00 709.95 5
18 18.75 345.52 1
3.9 80.00 315.90
Hol si casa 2
scarii
63.35 0.50 31.68 3
1 110.00 110.00 4
52.65 15.00 789.75 5
19 18.75 361.40 1
Ap. 32 Etaj 4 Ap. 31 Etaj 4 Ap. 30 Etaj 4 Ap. 29 Etaj 4

4.1 80.00 330.42 2


62.26 0.50 31.13 3
1 110.00 110.00 4
55.07 15.00 826.05 5
11 18.75 203.11 1
2.3 80.00 185.70 2
43.2 0.50 21.60 3
1 110.00 110.00 4
30.68 15.00 460.20 5
12 18.75 219.25 1
2.5 80.00 200.46 2
40.39 0.50 20.20 3
1 110.00 110.00 4
33.41 15.00 501.15 5
27 18.75 513.19 1
Ap. 34 Etaj 4 Ap. 33 Etaj 4 Ap. 32 Etaj 4
5.9 80.00 469.20 2
95.57 0.50 47.79 3
1 110.00 110.00 4
78.2 15.00 1,173.00 5
17 18.75 322.22 1
3.7 80.00 294.60 2
70.7 0.50 35.35 3
1 110.00 110.00 4
49.1 15.00 736.50 5
17 18.75 310.60 1
3.5 80.00 283.98 2
60.24 0.50 30.12 3
1 110.00 110.00 4
47.33 15.00 709.95 5
18 18.75 345.52 1

Hol si casa
3.9 80.00 315.90 2

scarii
63.35 0.50 31.68 3
1 110.00 110.00 4
52.65 15.00 789.75 5
19 18.75 361.40
4.1 80.00 330.42
62.26 0.50 31.13
1 110.00 110.00
55.07 15.00 826.05
11 18.75 203.11
2.3 80.00 185.70
43.2 0.50 21.60
1 110.00 110.00
30.68 15.00 460.20
12 18.75 219.25
2.5 80.00 200.46
40.39 0.50 20.20
1 110.00 110.00
33.41 15.00 501.15
27 18.75 513.19
5.9 80.00 469.20
95.57 0.50 47.79
1 110.00 110.00
78.2 15.00 1,173.00
17 18.75 322.22
3.7 80.00 294.60
70.7 0.50 35.35
1 110.00 110.00
49.1 15.00 736.50
17 18.75 310.60
3.5 80.00 283.98
60.24 0.50 30.12
1 110.00 110.00
47.33 15.00 709.95
18 18.75 345.52
3.9 80.00 315.90
63.35 0.50 31.68
1 110.00 110.00
52.65 15.00 789.75
19 18.75 361.40
4.1 80.00 330.42
62.26 0.50 31.13
1 110.00 110.00
55.07 15.00 826.05
11 18.75 203.11
2.3 80.00 185.70
43.2 0.50 21.60
1 110.00 110.00
30.68 15.00 460.20
SAPE (lei fara TVA): 69,156.39
PE (EURO fara TVA): 14,872.34
CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL

BLOC C2, S+P+4E

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA


2 3 4 5
Cantitate
Capitolul de lucrari U.M. Pret/U.M.
majorata
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 15 18.75
Nisip de rau spalat mc 3.2 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 56.33 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 42.62 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 16 18.75
Nisip de rau spalat mc 3.5 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 63.03 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 46.45 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 20 18.75
Nisip de rau spalat mc 4.3 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 69.3 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 57.93 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 12 18.75
Nisip de rau spalat mc 2.6 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 39.48 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 34.47 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 24 18.75
Nisip de rau spalat mc 5.2 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 82.62 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 79.46 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 15 18.75
Nisip de rau spalat mc 3.2 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 556.76 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 42.2 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 9 18.75
Nisip de rau spalat mc 2.0 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 38.63 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 26.71 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 12 18.75
Nisip de rau spalat mc 2.5 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 41.23 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 33.94 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 28 18.75
Nisip de rau spalat mc 6.0 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 99.39 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 78.71 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 17 18.75
Nisip de rau spalat mc 3.7 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 63.86 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00

Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 49.21 15.00


Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 17 18.75
Nisip de rau spalat mc 3.7 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 67.78 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 49.45 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 28 18.75
Nisip de rau spalat mc 5.9 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 97.17 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 78.71 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 12 18.75
Nisip de rau spalat mc 2.5 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 37.13 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 33.91 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 11 18.75
Nisip de rau spalat mc 2.3 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 37.49 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 30.68 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 12 18.75
Nisip de rau spalat mc 2.5 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 43.55 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 33.76 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 28 18.75
Nisip de rau spalat mc 5.9 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 94.77 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 78.93 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 17 18.75
Nisip de rau spalat mc 3.7 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 66.45 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 49.4 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 18 18.75
Nisip de rau spalat mc 3.9 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 65.96 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 51.63 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 19 18.75
Nisip de rau spalat mc 4.0 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 62.45 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 53.18 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 19 18.75
Nisip de rau spalat mc 4.2 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 64.29 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 55.36 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 11 18.75
Nisip de rau spalat mc 2.3 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 37.49 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 30.68 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 12 18.75
Nisip de rau spalat mc 2.5 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 43.55 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 33.76 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 28 18.75
Nisip de rau spalat mc 5.9 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 94.77 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 78.93 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 17 18.75
Nisip de rau spalat mc 3.7 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 66.45 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 49.4 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 18 18.75
Nisip de rau spalat mc 3.9 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 65.96 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 51.63 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 19 18.75
Nisip de rau spalat mc 4.0 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 62.45 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 53.18 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 19 18.75
Nisip de rau spalat mc 4.2 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 64.29 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 55.36 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 11 18.75
Nisip de rau spalat mc 2.3 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 37.49 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 30.68 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 12 18.75
Nisip de rau spalat mc 2.5 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 43.55 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 33.76 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 28 18.75
Nisip de rau spalat mc 5.9 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 94.77 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 78.93 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 17 18.75
Nisip de rau spalat mc 3.7 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 66.45 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 49.4 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 18 18.75
Nisip de rau spalat mc 3.9 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 65.96 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 51.63 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 19 18.75
Nisip de rau spalat mc 4.0 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 62.45 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 53.18 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 19 18.75
Nisip de rau spalat mc 4.2 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 64.29 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 55.36 15.00
Ciment Portland 42.5 R sac(40 kg) 11 18.75
Nisip de rau spalat mc 2.3 80.00
Banda perimetrala pentru crearea rosturilor de dilatatie ml 37.49 0.50
Polistiren extrudat 2cm, 3cm bax 1 110.00
Manopera turnare sapa mecanizata cu pompa mp 30.68 15.00
TOTAL SAPE (lei fara TVA): 53,115.74
TOTAL SAPE (EURO fara TVA): 11,422.74
SECTIUNE FINANCIARA
4x5
Valoare Totala

279.69
255.72
28.17
110.00
639.30
304.83
278.70
31.52
110.00
696.75
380.17
347.58
34.65
110.00
868.95
226.21
206.82
19.74
110.00
517.05
458.72
419.40
41.31
110.00
1,191.90
276.94
253.20
278.38
110.00
633.00
175.28
160.26
19.32
110.00
400.65
222.73
203.64
20.62
110.00
509.10
521.46
476.76
49.70
110.00
1,180.65
322.94
295.26
31.93
110.00
738.15
324.52
296.70
33.89
110.00
741.75
516.53
472.26
48.59
110.00
1,180.65
222.53
203.46
18.57
110.00
508.65
201.34
184.08
18.75
110.00
460.20
221.55
202.56
21.78
110.00
506.40
517.98
473.58
47.39
110.00
1,183.95
324.19
296.40
33.23
110.00
741.00
338.82
309.78
32.98
110.00
774.45
348.99
319.08
31.23
110.00
797.70
363.30
332.16
32.15
110.00
830.40
201.34
184.08
18.75
110.00
460.20
221.55
202.56
21.78
110.00
506.40
517.98
473.58
47.39
110.00
1,183.95
324.19
296.40
33.23
110.00
741.00
338.82
309.78
32.98
110.00
774.45
348.99
319.08
31.23
110.00
797.70
363.30
332.16
32.15
110.00
830.40
201.34
184.08
18.75
110.00
460.20
221.55
202.56
21.78
110.00
506.40
517.98
473.58
47.39
110.00
1,183.95
324.19
296.40
33.23
110.00
741.00
338.82
309.78
32.98
110.00
774.45
348.99
319.08
31.23
110.00
797.70
363.30
332.16
32.15
110.00
830.40
201.34
184.08
18.75
110.00
460.20
53,115.74
11,422.74
Obiectiv: CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL
Adresa:
Obiectul: BLOC C1 , S+P+6E
Categoria de lucrari: FINISAJ INTERIOR

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
1 2
Nr. Crt. Capitolul de lucrari

1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)


2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 11

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 1

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
ment 12
AJ 1
Placare cu gresie

7 Profil colt AL cu picurator - 2m


8
Apartament 12
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml
9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 1
10 Manopera placare gresie
11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 13

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 1

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 14

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 1
Apartament 14
ETAJ 1
10 Manopera placare gresie
11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 15

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 1

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 16

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 1

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips

Glet + var
Apartamen
ETAJ 1
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 17

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 2

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 18

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 2

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
Ap
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 19

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 2

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 20

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 2

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
Glet + var

19 Var alb (15l)


20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 21

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 2

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 22

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 2

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 23

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 3

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 24

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 3

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg

Placare cu gresie
5
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 25

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 3

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 26

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 3

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
ament 27
TAJ 3
Placare cu gresie

8
Apartament 27 Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml
ETAJ 3 9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
10 Manopera placare gresie
11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 28

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 3

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 29

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 4

10 Manopera placare gresie


Apartament 29
ETAJ 4
11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 30

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 4

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8 Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml
Apartament 31

9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml


ETAJ 4

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG

Glet + var
Apartam
ETA
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8 Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml
Apartament 32

9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml


ETAJ 4

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8 Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml
Apartament 33

9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml


ETAJ 4

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
Glet + var

17 Profil colt aluminiu 2,0m


18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 34

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 4

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 35

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 5

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8
Apartament 36

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 5

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8 Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml
Apartament 37

9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml


ETAJ 5

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA

Placare cu gresie
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8 Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml
Apartament 38

9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml


ETAJ 5

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8 Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml
Apartament 39

9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml


ETAJ 5

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
ament 30
TAJ 5
Placare cu gresie

8 Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


Apartament 30
9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 5
10 Manopera placare gresie
11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Placare cu gresie Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
Apartament 41

8 Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml


9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml
ETAJ 6

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8 Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml
Apartament 42

9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml


ETAJ 6

10 Manopera placare gresie


Apartament 42
ETAJ 6
11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8 Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml
Apartament 43

9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml


ETAJ 6

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8 Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml
Apartament 44

9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml


ETAJ 6

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml

Glet + var
Apart
E
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8 Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml
Apartament 45

9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml


ETAJ 6

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
19 Var alb (15l)
20 Manopera glet+var
1 Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l)
2 Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG
3 Gresie GRESMALT ITALIA
4 Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg
5 Distantieri gresie 2 mm - 500 buc
Placare cu gresie
6 Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA
7 Profil colt AL cu picurator - 2m
8 Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml
Apartament 46

9 Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml


ETAJ 6

10 Manopera placare gresie


11 GLET FINO GRANDE (20kg)
12 Satengips KNAUF (20kg) - ekogips
13 Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG
14 Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml
15 Banda mascare - 48mm
Glet + var
16 Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT
17 Profil colt aluminiu 2,0m
18 Var culoare (15l)
Glet + var

19 Var alb (15l)


20 Manopera glet+var
TOTAL FINISAJ INTERIOR (lei fara TVA):
TOTAL FINISAJ INTERIOR (euro fara TVA):
Obiectiv:
Adresa:
Obiectul:
Categoria de lucrari:

orii de lucrari

SECTIUNE FINANCIARA
3 4 5 4x5 1
U.M. Cantitate Pret/U.M. Valoare Totala Nr. Crt.

buc 1.00 57.77 57.77 1


sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 38.00 34.9 1,326.20 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 37.00 36.22 1,340.14 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
buc 1.00 26.67 26.67 Apartament 1 8
buc 1.00 30.29 30.29 PARTER 9
mp 31.00 30 930.00 10
buc 4.00 18.84 75.36 11
buc 4.00 23.4 93.60 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 78.00 35 2,730.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 8.00 24.25 194.00 2
mp 50.00 34.9 1,745.00 3
buc 7.00 39.82 278.74 4
buc 2.00 6.47 45.96 5
mp 50.00 36.22 1,811.00 6
ment 2
RTER
buc 5.00 15.24 76.20 7
buc 1.00 26.67 26.67 8

Apartament 2
buc 1.00 30.29 30.29 9

PARTER
mp 50.00 30 1,500.00 10
buc 11.00 18.84 207.24 11
buc 11.00 23.4 257.40 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 223.00 35 7,805.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 32.00 34.9 1,116.80 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 30.00 36.22 1,086.60 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
buc 1.00 26.67 26.67 8

Apartament 3
buc 1.00 30.29 30.29 9

PARTER
mp 32.00 30 960.00 10
buc 8.00 18.84 150.72 11
buc 8.00 23.4 187.20 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 - 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 168.00 35 5,880.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 34.00 34.9 1,186.60 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 30.00 36.22 1,086.60 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
buc 1.00 26.67 26.67 8
Apartament 4

buc 1.00 30.29 30.29 9


PARTER
Apartament 4
PARTER
mp 32.00 30 960.00 10
buc 7.00 18.84 131.88 11
buc 7.00 23.4 163.80 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 145.00 35 5,075.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 38.00 34.9 1,326.20 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 33.00 36.22 1,195.26 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
buc 1.00 26.67 26.67 8

Apartament 5
buc 1.00 30.29 30.29 9

PARTER
mp 30.00 30 900.00 10
buc 6.00 18.84 113.04 11
buc 6.00 23.4 140.40 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 114.00 35 3,990.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 40.00 34.9 1,396.00 3
buc 5.00 39.82 199.10 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 36.00 36.22 1,303.92 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
buc 1.00 26.67 26.67 8
Apartament 6

buc 1.00 30.29 30.29 9


PARTER

mp 33.00 30 990.00 10
buc 6.00 18.84 113.04 11
buc 6.00 23.4 140.40 12
Apartame
PARTE
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 112.00 35 3,920.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 38.00 34.9 1,326.20 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 37.00 36.22 1,340.14 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8

Apartament 11
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29 9

ETAJ 1
mp 31.00 30 930.00 10
buc 4.00 18.84 75.36 11
buc 4.00 23.4 93.60 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 78.00 35 2,730.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 8.00 24.25 194.00 2
mp 50.00 34.9 1,745.00 3
buc 7.00 39.82 278.74 4
buc 2.00 6.47 45.96 5
mp 50.00 36.22 1,811.00 6
buc 5.00 15.24 76.20 7
8
Apartament 12

buc 1.00 26.67 26.67


buc 1.00 30.29 30.29 9
ETAJ 1

mp 50.00 30 1,500.00 10
buc 11.00 18.84 207.24 11
buc 11.00 23.4 257.40 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
Ap
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 223.00 35 7,805.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 32.00 34.9 1,116.80 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 30.00 36.22 1,086.60 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8

Apartament 13
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29 9

ETAJ 1
mp 32.00 30 960.00 10
buc 8.00 18.84 150.72 11
buc 8.00 23.4 187.20 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 - 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 168.00 35 5,880.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 34.00 34.9 1,186.60 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 30.00 36.22 1,086.60 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8
Apartament 14

buc 1.00 26.67 26.67


buc 1.00 30.29 30.29 9
ETAJ 1

mp 32.00 30 960.00 10
buc 7.00 18.84 131.88 11
buc 7.00 23.4 163.80 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 145.00 35 5,075.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 38.00 34.9 1,326.20 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 33.00 36.22 1,195.26 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8

Apartament 15
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29 9

ETAJ 1
mp 30.00 30 900.00 10
buc 6.00 18.84 113.04 11
buc 6.00 23.4 140.40 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 114.00 35 3,990.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 40.00 34.9 1,396.00 3
buc 5.00 39.82 199.10 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 36.00 36.22 1,303.92 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8
Apartament 16

buc 1.00 26.67 26.67


buc 1.00 30.29 30.29 9
ETAJ 1

mp 33.00 30 990.00 10
buc 6.00 18.84 113.04 11
buc 6.00 23.4 140.40 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 112.00 35 3,920.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 38.00 34.9 1,326.20 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 37.00 36.22 1,340.14 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8

Apartament 17
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29 9

ETAJ 2
mp 31.00 30 930.00 10
buc 4.00 18.84 75.36 11
buc 4.00 23.4 93.60 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 78.00 35 2,730.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 8.00 24.25 194.00 2
mp 50.00 34.9 1,745.00 3
buc 7.00 39.82 278.74 4
buc 2.00 6.47 45.96 5
mp 50.00 36.22 1,811.00 6
buc 5.00 15.24 76.20 7
8
Apartament 18

buc 1.00 26.67 26.67


buc 1.00 30.29 30.29 9
ETAJ 2

mp 50.00 30 1,500.00 10
buc 11.00 18.84 207.24 11
buc 11.00 23.4 257.40 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 223.00 35 7,805.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 32.00 34.9 1,116.80 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
9
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 30.00 36.22 1,086.60 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8

Apartament 19
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29 9

ETAJ 2
mp 32.00 30 960.00 10
buc 8.00 18.84 150.72 11
buc 8.00 23.4 187.20 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 - 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 168.00 35 5,880.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 34.00 34.9 1,186.60 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 30.00 36.22 1,086.60 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8
Apartament 20
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29 9
mp 32.00 30 960.00
ETAJ 2 10
buc 7.00 18.84 131.88 11
buc 7.00 23.4 163.80 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 145.00 35 5,075.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 38.00 34.9 1,326.20 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 33.00 36.22 1,195.26 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
ament 21
TAJ 2
8

Apartament 21
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29 9

ETAJ 2
mp 30.00 30 900.00 10
buc 6.00 18.84 113.04 11
buc 6.00 23.4 140.40 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 114.00 35 3,990.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 40.00 34.9 1,396.00 3
buc 5.00 39.82 199.10 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 36.00 36.22 1,303.92 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8

Apartament 22
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29 9

ETAJ 2
mp 33.00 30 990.00 10
buc 6.00 18.84 113.04 11
buc 6.00 23.4 140.40 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 112.00 35 3,920.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 38.00 34.9 1,326.20 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 37.00 36.22 1,340.14 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8
Apartament 23

buc 1.00 26.67 26.67


buc 1.00 30.29 30.29 9
ETAJ 3

mp 31.00 30 930.00 10
Apartament 23
ETAJ 3
buc 4.00 18.84 75.36 11
buc 4.00 23.4 93.60 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 78.00 35 2,730.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 8.00 24.25 194.00 2
mp 50.00 34.9 1,745.00 3
buc 7.00 39.82 278.74 4
buc 2.00 6.47 45.96 5
mp 50.00 36.22 1,811.00 6
buc 5.00 15.24 76.20 7
8

Apartament 24
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29 9

ETAJ 3
mp 50.00 30 1,500.00 10
buc 11.00 18.84 207.24 11
buc 11.00 23.4 257.40 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 223.00 35 7,805.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 32.00 34.9 1,116.80 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 30.00 36.22 1,086.60 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8
Apartament 25

buc 1.00 26.67 26.67


buc 1.00 30.29 30.29 9
ETAJ 3

mp 32.00 30 960.00 10
buc 8.00 18.84 150.72 11
buc 8.00 23.4 187.20 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
ETA
Aparta
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 - 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 168.00 35 5,880.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 34.00 34.9 1,186.60 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 30.00 36.22 1,086.60 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8

Apartament 26
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29 9

ETAJ 3
mp 32.00 30 960.00 10
buc 7.00 18.84 131.88 11
buc 7.00 23.4 163.80 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 145.00 35 5,075.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 38.00 34.9 1,326.20 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 33.00 36.22 1,195.26 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8
Apartament 27

buc 1.00 26.67 26.67


buc 1.00 30.29 30.29 9
ETAJ 3

mp 30.00 30 900.00 10
buc 6.00 18.84 113.04 11
buc 6.00 23.4 140.40 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 114.00 35 3,990.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 40.00 34.9 1,396.00 3
buc 5.00 39.82 199.10 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 36.00 36.22 1,303.92 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8

Apartament 28
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29 9

ETAJ 3
mp 33.00 30 990.00 10
buc 6.00 18.84 113.04 11
buc 6.00 23.4 140.40 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 112.00 35 3,920.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 38.00 34.9 1,326.20 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 37.00 36.22 1,340.14 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
8
Apartament 29

buc 1.00 26.67 26.67


buc 1.00 30.29 30.29 9
ETAJ 4

mp 31.00 30 930.00 10
buc 4.00 18.84 75.36 11
buc 4.00 23.4 93.60 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 78.00 35 2,730.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 8.00 24.25 194.00 2
mp 50.00 34.9 1,745.00 3
buc 7.00 39.82 278.74 4
buc 2.00 6.47 45.96 5
mp 50.00 36.22 1,811.00 6
buc 5.00 15.24 76.20 7
8

Apartament 30
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29 9

ETAJ 4
mp 50.00 30 1,500.00 10
buc 11.00 18.84 207.24 11
buc 11.00 23.4 257.40 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 223.00 35 7,805.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 32.00 34.9 1,116.80 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 30.00 36.22 1,086.60 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
buc 1.00 26.67 26.67 8
Apartament 31

buc 1.00 30.29 30.29 9


ETAJ 4

mp 32.00 30 960.00 10
buc 8.00 18.84 150.72 11
buc 8.00 23.4 187.20 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 - 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 168.00 35 5,880.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 34.00 34.9 1,186.60 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 30.00 36.22 1,086.60 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
buc 1.00 26.67 26.67 8

Apartament 32
buc 1.00 30.29 30.29 9

ETAJ 4
mp 32.00 30 960.00 10
buc 7.00 18.84 131.88 11
buc 7.00 23.4 163.80 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 145.00 35 5,075.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 38.00 34.9 1,326.20 3
buc 4.00 39.82 159.28 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 33.00 36.22 1,195.26 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
buc 1.00 26.67 26.67 8
Apartament 33
buc 1.00 30.29 30.29 9
ETAJ 4
mp 30.00 30 900.00 10
buc 6.00 18.84 113.04 11
buc 6.00 23.4 140.40 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 114.00 35 3,990.00 20
buc 1.00 57.77 57.77 1
sac 5.00 24.25 121.25 2
mp 40.00 34.9 1,396.00 3
buc 5.00 39.82 199.10 4
buc 2.00 6.47 12.94 5
mp 36.00 36.22 1,303.92 6
buc 3.00 15.24 45.72 7
ament 34
TAJ 4
buc 1.00 26.67 26.67 8

Apartament 34
buc 1.00 30.29 30.29 9

ETAJ 4
mp 33.00 30 990.00 10
buc 6.00 18.84 113.04 11
buc 6.00 23.4 140.40 12
buc 1.00 13.78 13.78 13
buc 1.00 59.51 59.51 14
buc 6.00 7.66 45.96 15
buc 1.00 146.6 146.60 16
buc 45.00 1.8 81.00 17
buc 1.00 105 105.00 18
buc 1.00 105 105.00 19
mp 112.00 35 3,920.00 20
buc 1.00 57.77 57.77
sac 5.00 24.25 121.25 T
mp 38.00 34.9 1,326.20
buc 4.00 39.82 159.28
buc 2.00 6.47 12.94
mp 37.00 36.22 1,340.14
buc 3.00 15.24 45.72
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29
mp 31.00 30 930.00
buc 4.00 18.84 75.36
buc 4.00 23.4 93.60
buc 1.00 13.78 13.78
buc 1.00 59.51 59.51
buc 6.00 7.66 45.96
buc 1.00 146.6 146.60
buc 45.00 1.8 81.00
buc 1.00 105 105.00
buc 1.00 105 105.00
mp 78.00 35 2,730.00
buc 1.00 57.77 57.77
sac 8.00 24.25 194.00
mp 50.00 34.9 1,745.00
buc 7.00 39.82 278.74
buc 2.00 6.47 45.96
mp 50.00 36.22 1,811.00
buc 5.00 15.24 76.20
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29
mp 50.00 30 1,500.00
buc 11.00 18.84 207.24
buc 11.00 23.4 257.40
buc 1.00 13.78 13.78
buc 1.00 59.51 59.51
buc 6.00 7.66 45.96
buc 1.00 146.6 146.60
buc 45.00 1.8 81.00
buc 1.00 105 105.00
buc 1.00 105 105.00
mp 223.00 35 7,805.00
buc 1.00 57.77 57.77
sac 5.00 24.25 121.25
mp 32.00 34.9 1,116.80
buc 4.00 39.82 159.28
buc 2.00 6.47 12.94
mp 30.00 36.22 1,086.60
buc 3.00 15.24 45.72
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29
mp 32.00 30 960.00
buc 8.00 18.84 150.72
buc 8.00 23.4 187.20
buc 1.00 13.78 13.78
buc 1.00 59.51 59.51
buc 6.00 7.66 45.96
buc 1.00 146.6 146.60
buc 45.00 1.8 -
buc 1.00 105 105.00
buc 1.00 105 105.00
mp 168.00 35 5,880.00
buc 1.00 57.77 57.77
sac 5.00 24.25 121.25
mp 34.00 34.9 1,186.60
buc 4.00 39.82 159.28
buc 2.00 6.47 12.94
mp 30.00 36.22 1,086.60
buc 3.00 15.24 45.72
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29
mp 32.00 30 960.00
buc 7.00 18.84 131.88
buc 7.00 23.4 163.80
buc 1.00 13.78 13.78
buc 1.00 59.51 59.51
buc 6.00 7.66 45.96
buc 1.00 146.6 146.60
buc 45.00 1.8 81.00
buc 1.00 105 105.00
buc 1.00 105 105.00
mp 145.00 35 5,075.00
buc 1.00 57.77 57.77
sac 5.00 24.25 121.25
mp 38.00 34.9 1,326.20
buc 4.00 39.82 159.28
buc 2.00 6.47 12.94
mp 33.00 36.22 1,195.26
buc 3.00 15.24 45.72
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29
mp 30.00 30 900.00
buc 6.00 18.84 113.04
buc 6.00 23.4 140.40
buc 1.00 13.78 13.78
buc 1.00 59.51 59.51
buc 6.00 7.66 45.96
buc 1.00 146.6 146.60
buc 45.00 1.8 81.00
buc 1.00 105 105.00
buc 1.00 105 105.00
mp 114.00 35 3,990.00
buc 1.00 57.77 57.77
sac 5.00 24.25 121.25
mp 40.00 34.9 1,396.00
buc 5.00 39.82 199.10
buc 2.00 6.47 12.94
mp 36.00 36.22 1,303.92
buc 3.00 15.24 45.72
buc 1.00 26.67 26.67
buc 1.00 30.29 30.29
mp 33.00 30 990.00
buc 6.00 18.84 113.04
buc 6.00 23.4 140.40
buc 1.00 13.78 13.78
buc 1.00 59.51 59.51
buc 6.00 7.66 45.96
buc 1.00 146.6 146.60
buc 45.00 1.8 81.00
buc 1.00 105 105.00
buc 1.00 105 105.00
mp 112.00 35 3,920.00
357,681.30
76,920.71
CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL

BLOC C2 , S+P+4E
FINISAJ INTERIOR

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
2 3 4
Capitolul de lucrari U.M. Cantitate

Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00


Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 6.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 38.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 5.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 35.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 4.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 32.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 6.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 6.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 123.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 4.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 30.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 27.00
Placare cu gresie

Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00


Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 27.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 7.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 7.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 141.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 35.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 35.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 35.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 6.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 6.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 112.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 39.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 35.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 4.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 39.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 4.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 4.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 84.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 6.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 40.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 5.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 38.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 5.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 40.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 10.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 10.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 195.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 39.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 5.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 39.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 4.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 33.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 6.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 6.00

Glet + var
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 120.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 35.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 35.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 28.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 4.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 4.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 81.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 7.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 48.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 6.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 45.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 5.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 48.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 11.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 11.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 220.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 33.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 33.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie pe balcoane mp 29.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 7.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 7.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 145.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 34.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 29.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 29.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 7.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 7.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Glet + var

Var alb (15l) buc 1.00


Manopera glet+var mp 155.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 8.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 48.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 7.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 48.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 4.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 48.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 11.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 11.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 215.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 32.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 30.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 27.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 4.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 4.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 70.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 35.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 35.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 28.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 4.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 4.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 81.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 7.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 48.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 6.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 45.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 5.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 48.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 11.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 11.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 220.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 33.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00

Placare cu gresie
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 33.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie pe balcoane mp 29.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 7.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 7.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 145.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 34.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 29.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 29.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 7.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 7.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 155.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 8.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 48.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 7.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 48.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 4.00
Placare cu gresie

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00


Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 48.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 11.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 11.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 215.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 32.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 30.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 27.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 4.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 4.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 70.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 35.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 35.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 28.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 4.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 4.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 81.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 7.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 48.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 6.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 45.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 5.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 48.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 11.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 11.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 220.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 33.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 33.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie pe balcoane mp 29.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 7.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 7.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00

Glet + var
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 145.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 34.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 29.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 29.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 7.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 7.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 155.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 8.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 48.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 7.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 48.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 4.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 48.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 11.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 11.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Glet + var

Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00


Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 215.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 32.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 30.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 27.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 4.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 4.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 70.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 35.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 35.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 28.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 4.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 4.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 81.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 7.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 48.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 6.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 45.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 5.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 48.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 11.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 11.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 220.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 33.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 33.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie pe balcoane mp 29.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 7.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 7.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 145.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 34.00

Placare cu gresie
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 29.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 29.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 7.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 7.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 155.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 8.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 48.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 7.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 48.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 4.00
Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00
Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 48.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 11.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 11.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 215.00
Amorsa Ceresit CT 17 Grund de profunzime (10 l) buc 1.00
Adeziv Sika Tilebond flexibil 25 KG sac 5.00
Gresie GRESMALT ITALIA mp 32.00
Chit CE 30 Chit Chocolate 58 5 kg buc 4.00
Distantieri gresie 2 mm - 500 buc buc 2.00
Placare cu gresie
Plinta perimetrala din gresie GRESMALT ITALIA mp 30.00
Profil colt AL cu picurator - 2m buc 3.00
Placare cu gresie

Sikaflex 11FC+BROWN V7/4 300ml buc 1.00


Sikaflex 11FC+GRI V7/4 300ml buc 1.00
Manopera placare gresie mp 27.00
GLET FINO GRANDE (20kg) buc 4.00
Satengips KNAUF (20kg) - ekogips buc 4.00
Folie STRECH (500x0,023mm) - 2.2 KG buc 1.00
Smirghel pe suport de panza - Carbochim 120 - 10ml buc 1.00
Banda mascare - 48mm buc 6.00
Glet + var
Amorsa KRAFT WHITE PRIMER 15LT buc 1.00
Profil colt aluminiu 2,0m buc 50.00
Var culoare (15l) buc 1.00
Var alb (15l) buc 1.00
Manopera glet+var mp 70.00
TOTAL FINISAJ INTERIOR (lei fara TVA):
TOTAL FINISAJ INTERIOR (euro fara TVA):
SECTIUNE FINANCIARA
5 4x5
Pret/U.M. Valoare Totala

57.77 57.77
24.25 145.50
34.9 1,326.20
39.82 199.10
6.47 12.94
36.22 1,267.70
15.24 60.96
26.67 26.67
30.29 30.29
30 960.00
18.84 113.04
23.4 140.40
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 4,305.00
57.77 57.77
24.25 97.00
34.9 1,047.00
39.82 159.28
6.47 45.96
36.22 977.94
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 810.00
18.84 131.88
23.4 163.80
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 4,935.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,221.50
39.82 159.28
6.47 12.94
36.22 1,267.70
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 1,050.00
18.84 113.04
23.4 140.40
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 3,920.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,361.10
39.82 159.28
6.47 12.94
36.22 1,267.70
15.24 60.96
26.67 26.67
30.29 30.29
30 1,170.00
18.84 75.36
23.4 93.60
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 2,940.00
57.77 57.77
24.25 145.50
34.9 1,396.00
39.82 199.10
6.47 12.94
36.22 1,376.36
15.24 76.20
26.67 26.67
30.29 30.29
30 1,200.00
18.84 188.40
23.4 234.00
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 6,825.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,361.10
39.82 199.10
6.47 12.94
36.22 1,412.58
15.24 60.96
26.67 26.67
30.29 30.29
30 990.00
18.84 113.04
23.4 140.40
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 4,200.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,221.50
39.82 159.28
6.47 45.96
36.22 1,267.70
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 840.00
18.84 75.36
23.4 93.60
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 2,835.00
57.77 57.77
24.25 169.75
34.9 1,675.20
39.82 238.92
6.47 12.94
36.22 1,629.90
15.24 76.20
26.67 26.67
30.29 30.29
30 1,440.00
18.84 207.24
23.4 257.40
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 7,700.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,151.70
39.82 159.28
6.47 12.94
36.22 1,195.26
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 870.00
18.84 131.88
23.4 163.80
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 5,075.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,186.60
39.82 159.28
6.47 12.94
36.22 1,050.38
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 870.00
18.84 131.88
23.4 163.80
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 5,425.00
57.77 57.77
24.25 194.00
34.9 1,675.20
39.82 278.74
6.47 12.94
36.22 1,738.56
15.24 60.96
26.67 26.67
30.29 30.29
30 1,440.00
18.84 207.24
23.4 257.40
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 7,525.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,116.80
39.82 159.28
6.47 45.96
36.22 1,086.60
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 810.00
18.84 75.36
23.4 93.60
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 2,450.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,221.50
39.82 159.28
6.47 45.96
36.22 1,267.70
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 840.00
18.84 75.36
23.4 93.60
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 2,835.00
57.77 57.77
24.25 169.75
34.9 1,675.20
39.82 238.92
6.47 12.94
36.22 1,629.90
15.24 76.20
26.67 26.67
30.29 30.29
30 1,440.00
18.84 207.24
23.4 257.40
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 7,700.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,151.70
39.82 159.28
6.47 12.94
36.22 1,195.26
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 870.00
18.84 131.88
23.4 163.80
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 5,075.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,186.60
39.82 159.28
6.47 12.94
36.22 1,050.38
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 870.00
18.84 131.88
23.4 163.80
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 5,425.00
57.77 57.77
24.25 194.00
34.9 1,675.20
39.82 278.74
6.47 12.94
36.22 1,738.56
15.24 60.96
26.67 26.67
30.29 30.29
30 1,440.00
18.84 207.24
23.4 257.40
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 7,525.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,116.80
39.82 159.28
6.47 45.96
36.22 1,086.60
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 810.00
18.84 75.36
23.4 93.60
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 2,450.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,221.50
39.82 159.28
6.47 45.96
36.22 1,267.70
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 840.00
18.84 75.36
23.4 93.60
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 2,835.00
57.77 57.77
24.25 169.75
34.9 1,675.20
39.82 238.92
6.47 12.94
36.22 1,629.90
15.24 76.20
26.67 26.67
30.29 30.29
30 1,440.00
18.84 207.24
23.4 257.40
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 7,700.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,151.70
39.82 159.28
6.47 12.94
36.22 1,195.26
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 870.00
18.84 131.88
23.4 163.80
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 5,075.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,186.60
39.82 159.28
6.47 12.94
36.22 1,050.38
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 870.00
18.84 131.88
23.4 163.80
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 5,425.00
57.77 57.77
24.25 194.00
34.9 1,675.20
39.82 278.74
6.47 12.94
36.22 1,738.56
15.24 60.96
26.67 26.67
30.29 30.29
30 1,440.00
18.84 207.24
23.4 257.40
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 7,525.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,116.80
39.82 159.28
6.47 45.96
36.22 1,086.60
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 810.00
18.84 75.36
23.4 93.60
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 2,450.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,221.50
39.82 159.28
6.47 45.96
36.22 1,267.70
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 840.00
18.84 75.36
23.4 93.60
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 2,835.00
57.77 57.77
24.25 169.75
34.9 1,675.20
39.82 238.92
6.47 12.94
36.22 1,629.90
15.24 76.20
26.67 26.67
30.29 30.29
30 1,440.00
18.84 207.24
23.4 257.40
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 7,700.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,151.70
39.82 159.28
6.47 12.94
36.22 1,195.26
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 870.00
18.84 131.88
23.4 163.80
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 5,075.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,186.60
39.82 159.28
6.47 12.94
36.22 1,050.38
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 870.00
18.84 131.88
23.4 163.80
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 5,425.00
57.77 57.77
24.25 194.00
34.9 1,675.20
39.82 278.74
6.47 12.94
36.22 1,738.56
15.24 60.96
26.67 26.67
30.29 30.29
30 1,440.00
18.84 207.24
23.4 257.40
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 7,525.00
57.77 57.77
24.25 121.25
34.9 1,116.80
39.82 159.28
6.47 45.96
36.22 1,086.60
15.24 45.72
26.67 26.67
30.29 30.29
30 810.00
18.84 75.36
23.4 93.60
13.78 13.78
59.51 59.51
7.66 45.96
146.6 146.60
1.8 90.00
105 105.00
105 105.00
35 2,450.00
303,345.55
65,235.60
Obiectiv: CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL
Adresa:
Obiectul: BLOC C1 , S+P+6E
Categoria de lucrari: PARCHET

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
1 2 3
Nr. Crt. Capitolul de lucrari U.M.
1 Folie PEE 2.5mm mp
2 Folie din PVC kg
SUBSOL

3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp


4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
2 Folie din PVC kg
PARTER

3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp


4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 11 Etaj 1

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 12 Etaj 1

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 13 Etaj 1

2 Folie din PVC kg


Ap. 13 Etaj 1
3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
Ap. 14 Etaj 4 1 Folie PEE 2.5mm mp
2 Folie din PVC kg
3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 15 Etaj 1

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 16 Etaj 1

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 17 Etaj 2

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 18 Etaj 2

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 19 Etaj 2

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 20 Etaj 2

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
Ap. 20 Etaj 2
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 21 Etaj 2 2 Folie din PVC kg
3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 22 Etaj 2

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 23 Etaj 3

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 24 Etaj 3

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 20 Etaj 3

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 26 Etaj 3

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 27 Etaj 3

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
HET
Ap. 27 Etaj 3
6 Adeziv pentru parchet buc
PARCHET 7 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp

Ap. 28 Etaj 3
2 Folie din PVC kg
3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 29 Etaj 4

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 30 Etaj 4

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 31 Etaj 4

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 32 Etaj 4

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 33 Etaj 4

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 34 Etaj 4

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
Ap. 34 Et
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp

Ap. 35 Etaj 5
2 Folie din PVC kg
3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 36 Etaj 5

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 37 Etaj 5

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 38 Etaj 5

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 39 Etaj 5

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 40 Etaj 5

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
#REF! Adeziv pentru parchet buc
#REF! Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 41 Etaj 6

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
. 42 Etaj 6
Ap. 42 Etaj 6
2 Folie din PVC kg
3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 43 Etaj 6
2 Folie din PVC kg
3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 44 Etaj 6

2 Folie din PVC kg


4 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
5 Plinta perimetrala din MDF buc
6 Adeziv pentru parchet buc
7 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 45 Etaj 6

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp
1 Folie PEE 2.5mm mp
Ap. 46 Etaj 6

2 Folie din PVC kg


3 Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp
4 Plinta perimetrala din MDF buc
5 Adeziv pentru parchet buc
6 Manopera montare parchet mp

TOTAL PARCHET (lei fara TVA)

TOTAL PARCHET (euro fara TVA)


Obiectiv: CONSTRUIRE ANSAMBL
Adresa:
Obiectul: BLOC C2 , S+P+4E
Categoria de lucrari: PARCHET

ii de lucrari

SECTIUNE FINANCIARA
4 5 4x5 1
Cantitate Pret/U.M. Valoare Totala Nr. Crt.
- 1.18 - 1
- 4.84 - 2

SUBSOL
- 72.50 - 3
- 9.60 - 4
- 16.57 - 5
- 13.71 - 6
- 1.18 - 1

Ap. 1 Parter
- 4.84 - 2
- 72.50 - 3
- 9.60 - 4
- 16.57 - 5
- 13.71 - 6
18.20 1.18 21.48 1
Ap. 2 Parter

3.00 4.84 14.52 2


18.20 36.13 657.65 3
5.41 9.60 51.94 4
0.50 16.57 8.29 5
18.20 20.00 364.00 6
50.62 1.18 59.73 1
Ap. 3 Parter

3.00 4.84 14.52 2


50.62 36.13 1,829.13 3
18.44 9.60 177.05 4
0.50 16.57 8.29 5
50.62 20.00 1,012.40 6
31.94 1.18 37.69 1
Ap. 4 Parter

3.00 4.84 14.52 2


Ap. 4 Parter
31.94 36.13 1,154.13 3
17.28 9.60 165.86 4
0.50 16.57 8.29 5
31.94 20.00 638.80 6
30.12 1.18 35.54 1

Ap. 5 Parter
3.00 4.84 14.52 2
30.12 36.13 1,088.37 3
11.67 9.60 112.05 4
0.50 16.57 8.29 5
30.12 20.00 602.40 6
32.47 1.18 38.31 1

Ap. 6 Parter
3.00 4.84 14.52 2
32.47 36.13 1,173.29 3
11.04 9.60 105.94 4
0.50 16.57 8.29 5
32.47 20.00 649.40 6
33.66 1.18 39.72 1

Ap. 11 Etaj 1
3.00 4.84 14.52 2
33.66 36.13 1,216.29 3
10.79 9.60 103.54 4
0.50 16.57 8.29 5
33.66 20.00 673.20 6
18.20 1.18 21.48 1

Ap. 12 Etaj 1
3.00 4.84 14.52 2
18.20 36.13 657.65 3
5.41 9.60 51.94 4
0.50 16.57 8.29 5
18.20 20.00 364.00 6
50.62 1.18 59.73 1
Ap. 13 Etaj 1

3.00 4.84 14.52 2


50.62 36.13 1,829.13 3
18.44 9.60 177.05 4
0.50 16.57 8.29 5
50.62 20.00 1,012.40 6
31.94 1.18 37.69 1
Ap. 14 Etaj 4

3.00 4.84 14.52 2


31.94 36.13 1,154.13 3
17.28 9.60 165.86 4
0.50 16.57 8.29 5
31.94 20.00 638.80 6
30.12 1.18 35.54 1
Ap. 15 Etaj 1

3.00 4.84 14.52 2


30.12 36.13 1,088.37 3
Ap. 15 Etaj 1
11.67 9.60 112.05 4
0.50 16.57 8.29 5
30.12 20.00 602.40 6
32.47 1.18 38.31 1

Ap. 16 Etaj 1
3.00 4.84 14.52 2
32.47 36.13 1,173.29 3
11.04 9.60 105.94 4
0.50 16.57 8.29 5
32.47 20.00 649.40 6
33.66 1.18 39.72 1

Ap. 17 Etaj 2
3.00 4.84 14.52 2
33.66 36.13 1,216.29 3
10.79 9.60 103.54 4
0.50 16.57 8.29 5
33.66 20.00 673.20 6
18.20 1.18 21.48 1

Ap. 18 Etaj 2
3.00 4.84 14.52 2
18.20 36.13 657.65 3
5.41 9.60 51.94 4
0.50 16.57 8.29 5
18.20 20.00 364.00 6
50.62 1.18 59.73 1

Ap. 19 Etaj 2
3.00 4.84 14.52 2
50.62 36.13 1,829.13 3
PARCHET
18.44 9.60 177.05 4
0.50 16.57 8.29 5
50.62 20.00 1,012.40 6
31.94 1.18 37.69 1
Ap. 20 Etaj 2

3.00 4.84 14.52 2


31.94 36.13 1,154.13 3
17.28 9.60 165.86 4
0.50 16.57 8.29 5
31.94 20.00 638.80 6
30.12 1.18 35.54 1
Ap. 21 Etaj 2

3.00 4.84 14.52 2


30.12 36.13 1,088.37 3
11.67 9.60 112.05 4
0.50 16.57 8.29 5
30.12 20.00 602.40 6
32.47 1.18 38.31 1
Ap. 22 Etaj 2

3.00 4.84 14.52 2


32.47 36.13 1,173.29 3
11.04 9.60 8.29 4
Ap. 22 Etaj 2
0.50 16.57 8.29 6
32.47 20.00 649.40 7
33.66 1.18 39.72 1

Ap. 23 Etaj 3
3.00 4.84 14.52 2
33.66 36.13 1,216.29 3
10.79 9.60 103.54 4
0.50 16.57 8.29 5
33.66 20.00 673.20 6
18.20 1.18 21.48 1

Ap. 24 Etaj 3
3.00 4.84 14.52 2
18.20 36.13 657.65 3
5.41 9.60 51.94 4
0.50 16.57 8.29 5
18.20 20.00 364.00 6
50.62 1.18 59.73 1

Ap. 20 Etaj 3
3.00 4.84 14.52 2
50.62 36.13 1,829.13 3
18.44 9.60 177.05 4
0.50 16.57 8.29 5
50.62 20.00 1,012.40 6
31.94 1.18 37.69 1

Ap. 26 Etaj 3
3.00 4.84 14.52 2
31.94 36.13 1,154.13 3
17.28 9.60 165.86 4
0.50 16.57 8.29 5
31.94 20.00 638.80 6
30.12 1.18 35.54 Ap. 27 Etaj 3 1
3.00 4.84 14.52 2
30.12 36.13 1,088.37 3
11.67 9.60 112.05 4
0.50 16.57 8.29 5
30.12 20.00 602.40 6
32.47 1.18 38.31 1
Ap. 28 Etaj 3

3.00 4.84 14.52 2


32.47 36.13 1,173.29 3
11.04 9.60 105.94 4
0.50 16.57 8.29 5
32.47 20.00 649.40 6
33.66 1.18 39.72 1
Ap. 29 Etaj 4

3.00 4.84 14.52 2


33.66 36.13 1,216.29 3
10.79 9.60 103.54 4
0.50 16.57 8.29 5
Ap. 29 Et
33.66 20.00 673.20 6
18.20 1.18 21.48 1

Ap. 30 Etaj 4
3.00 4.84 14.52 2
18.20 36.13 657.65 3
5.41 9.60 51.94 4
0.50 16.57 8.29 5
18.20 20.00 364.00 6
50.62 1.18 59.73 1

Ap. 31 Etaj 4
3.00 4.84 14.52 2
50.62 36.13 1,829.13 3
18.44 9.60 177.05 4
0.50 16.57 8.29 5
50.62 20.00 1,012.40 6
31.94 1.18 37.69 1

Ap. 32 Etaj 4
3.00 4.84 14.52 2
31.94 36.13 1,154.13 3
17.28 9.60 165.86 4
0.50 16.57 8.29 5
31.94 20.00 638.80 6
30.12 1.18 35.54 1

Ap. 33 Etaj 4
3.00 4.84 14.52 2
30.12 36.13 1,088.37 3
11.67 9.60 112.05 4
0.50 16.57 8.29 5
30.12 20.00 602.40 6
32.47 1.18 38.31 1
3.00 4.84 14.52 Ap. 34 Etaj 4 2
32.47 36.13 1,173.29 3
11.04 9.60 105.94 4
0.50 16.57 8.29 5
32.47 20.00 649.40 6
33.66 1.18 39.72
3.00 4.84 14.52
33.66 36.13 1,216.29
0.50 16.57 8.29
33.66 20.00 673.20
18.20 1.18 21.48
3.00 4.84 14.52
18.20 36.13 657.65
5.41 9.60 51.94
0.50 16.57 8.29
18.20 20.00 364.00
50.62 1.18 59.73
3.00 4.84 14.52
50.62 36.13 1,829.13
18.44 9.60 177.05
0.50 16.57 8.29
50.62 20.00 1,012.40
31.94 1.18 37.69
3.00 4.84 14.52
31.94 36.13 1,154.13
17.28 9.60 165.86
0.50 16.57 8.29
31.94 20.00 638.80
30.12 1.18 35.54
3.00 4.84 1,154.13
30.12 36.13 1,088.37
11.67 9.60 112.05
0.50 16.57 8.29
30.12 20.00 602.40
32.47 1.18 38.31
3.00 4.84 14.52
32.47 36.13 1,173.29
11.04 9.60 105.94
0.50 16.57 8.29
32.47 20.00 649.40
33.66 1.18 39.72
3.00 4.84 14.52
33.66 36.13 1,216.29
10.79 9.60 103.54
0.50 16.57 8.29
33.66 20.00 673.20

ARCHET (lei fara TVA): 73,806.83


15,872.44
CHET (euro fara TVA):
CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL

BLOC C2 , S+P+4E
PARCHET

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
2 3 4
Capitolul de lucrari U.M. Cantitate
Folie PEE 2.5mm mp -
Folie din PVC kg -
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp -
Plinta perimetrala din MDF buc -
Adeziv pentru parchet buc -
Manopera montare parchet mp -
Folie PEE 2.5mm mp 24.18
Folie din PVC kg 3.00
Parchet laminat 10mm mp 24.18
Plinta perimetrala din MDF buc 9.61
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 24.18
Folie PEE 2.5mm mp 29.51
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 30.33
Plinta perimetrala din MDF buc 11.19
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 29.51
Folie PEE 2.5mm mp 34.77
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 34.14
Plinta perimetrala din MDF buc 11.96
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 34.77
Folie PEE 2.5mm mp 21.63
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 21.63
Plinta perimetrala din MDF buc 6.73
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 21.63
Folie PEE 2.5mm mp 43.61
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 43.61
Plinta perimetrala din MDF buc 16.56
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 43.61
Folie PEE 2.5mm mp 23.89
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 23.89
Plinta perimetrala din MDF buc 7.49
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 23.89
Folie PEE 2.5mm mp 18.79
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 18.79
Plinta perimetrala din MDF buc 5.54
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 18.79
Folie PEE 2.5mm mp 50.69
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 50.69
Plinta perimetrala din MDF buc 18.49
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 50.69
Folie PEE 2.5mm mp 32.78
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 32.78
Plinta perimetrala din MDF buc 12.96
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 32.78
Folie PEE 2.5mm mp 33.01
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 33.01
Plinta perimetrala din MDF buc 13.86
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 33.01
Folie PEE 2.5mm mp 50.69
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 50.69
Plinta perimetrala din MDF buc 18.50
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 50.69
Folie PEE 2.5mm mp 18.79
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 18.79
Plinta perimetrala din MDF buc 4.37
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 18.79
Folie PEE 2.5mm mp 18.79
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 18.79
Plinta perimetrala din MDF buc 5.54
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 18.79
Folie PEE 2.5mm mp 50.69
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 50.69
Plinta perimetrala din MDF buc 18.49
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 50.69
Folie PEE 2.5mm mp 32.78
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 32.78
Plinta perimetrala din MDF buc 12.96
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 32.78
Folie PEE 2.5mm mp 33.01
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 33.01
Plinta perimetrala din MDF buc 13.86
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 33.01
Folie PEE 2.5mm mp 50.69
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 50.69
Plinta perimetrala din MDF buc 18.50
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 50.69
Folie PEE 2.5mm mp 18.79
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 18.79
Plinta perimetrala din MDF buc 4.37
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 18.79
Folie PEE 2.5mm mp 18.79
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 18.79
Plinta perimetrala din MDF buc 5.54
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 18.79
Folie PEE 2.5mm mp 50.69
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 50.69
Plinta perimetrala din MDF buc 18.49
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 50.69
Folie PEE 2.5mm mp 32.78
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 32.78
Plinta perimetrala din MDF buc 12.96
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 32.78
Folie PEE 2.5mm mp 33.01
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 33.01
Plinta perimetrala din MDF buc 13.86
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 33.01
Folie PEE 2.5mm mp 50.69
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 50.69
Plinta perimetrala din MDF buc 18.50
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 50.69
Folie PEE 2.5mm mp 18.79
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 18.79
Plinta perimetrala din MDF buc 4.37
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 18.79
Folie PEE 2.5mm mp 18.79
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 18.79
Plinta perimetrala din MDF buc 5.54
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 18.79
Folie PEE 2.5mm mp 50.69
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 50.69
Plinta perimetrala din MDF buc 18.49
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 50.69
Folie PEE 2.5mm mp 32.78
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 32.78
Plinta perimetrala din MDF buc 12.96
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 32.78
Folie PEE 2.5mm mp 33.01
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 33.01
Plinta perimetrala din MDF buc 13.86
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 33.01
Folie PEE 2.5mm mp 50.69
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 50.69
Plinta perimetrala din MDF buc 18.50
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 50.69
Folie PEE 2.5mm mp 18.79
Folie din PVC kg 3.00
Parchet din bambus CARBON LIGHT 17 mm mp 18.79
Plinta perimetrala din MDF buc 4.37
Adeziv pentru parchet buc 0.50
Manopera montare parchet mp 18.79

TOTAL PARCHET (lei fara TVA):


TOTAL PARCHET (euro fara TVA):
ari

SECTIUNE FINANCIARA
5 4x5
Pret/U.M. Valoare Totala
1.18 -
4.84 -
72.50 -
9.60 -
16.57 -
13.71 -
1.18 28.53
4.84 14.52
36.13 873.73
9.60 92.30
16.57 8.29
20.00 28.53
1.18 34.82
4.84 14.52
36.13 1,095.96
9.60 107.38
16.57 8.29
20.00 590.20
1.18 41.03
4.84 14.52
36.13 1,233.63
9.60 114.82
16.57 8.29
20.00 695.40
1.18 25.52
4.84 14.52
36.13 781.59
9.60 64.59
16.57 8.29
20.00 432.60
1.18 51.46
4.84 14.52
36.13 1,575.82
9.60 159.02
16.57 8.29
20.00 872.20
1.18 28.19
4.84 14.52
36.13 863.25
9.60 71.86
16.57 8.29
20.00 477.80
1.18 22.17
4.84 14.52
36.13 678.97
9.60 53.18
16.57 8.29
20.00 375.80
1.18 59.81
4.84 14.52
36.13 1,831.66
9.60 177.46
16.57 8.29
20.00 1,013.80
1.18 38.68
4.84 14.52
36.13 1,184.49
9.60 124.46
16.57 8.29
20.00 655.60
1.18 38.95
4.84 14.52
36.13 1,192.80
9.60 133.10
16.57 8.29
20.00 660.20
1.18 59.81
4.84 14.52
36.13 1,831.66
9.60 177.57
16.57 8.29
20.00 1,013.80
1.18 22.17
4.84 14.52
36.13 678.97
9.60 41.97
16.57 8.29
20.00 375.80
1.18 22.17
4.84 14.52
36.13 678.97
9.60 53.18
16.57 8.29
20.00 375.80
1.18 59.81
4.84 14.52
36.13 1,831.66
9.60 177.46
16.57 8.29
20.00 1,013.80
1.18 38.68
4.84 14.52
36.13 1,184.49
9.60 124.46
16.57 8.29
20.00 655.60
1.18 38.95
4.84 14.52
36.13 1,192.80
9.60 133.10
16.57 8.29
20.00 660.20
1.18 59.81
4.84 14.52
36.13 1,831.66
9.60 177.57
16.57 8.29
20.00 1,013.80
1.18 22.17
4.84 14.52
36.13 678.97
9.60 8.29
16.57 8.29
20.00 375.80
1.18 22.17
4.84 14.52
36.13 678.97
9.60 53.18
16.57 8.29
20.00 375.80
1.18 59.81
4.84 14.52
36.13 1,831.66
9.60 177.46
16.57 8.29
20.00 1,013.80
1.18 38.68
4.84 14.52
36.13 1,184.49
9.60 124.46
16.57 8.29
20.00 655.60
1.18 38.95
4.84 14.52
36.13 1,192.80
9.60 133.10
16.57 8.29
20.00 660.20
1.18 59.81
4.84 14.52
36.13 1,831.66
9.60 177.57
16.57 8.29
20.00 1,013.80
1.18 22.17
4.84 14.52
36.13 678.97
9.60 41.97
16.57 8.29
20.00 375.80
1.18 22.17
4.84 14.52
36.13 678.97
9.60 53.18
16.57 8.29
20.00 375.80
1.18 59.81
4.84 14.52
36.13 1,831.66
9.60 177.46
16.57 8.29
20.00 1,013.80
1.18 38.68
4.84 14.52
36.13 1,184.49
9.60 124.46
16.57 8.29
20.00 655.60
1.18 38.95
4.84 14.52
36.13 1,192.80
9.60 133.10
16.57 8.29
20.00 660.20
1.18 59.81
4.84 14.52
36.13 1,831.66
9.60 177.57
16.57 8.29
20.00 1,013.80
1.18 22.17
4.84 14.52
36.13 678.97
9.60 41.97
16.57 8.29
20.00 375.80

60,762.16
13,067.13
Obiectiv: CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL
Adresa:
Obiectul: BLOC C1, S+P+6E
Categoria de lucrari: TERMOSISTEM

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
1 2 3
Nr. Crt. Capitolul de lucrari U.M.

Polistiren expandat EPS 80 d=15 cm bax(1.5mp)


2 Adeziv placi termoizolante 25KG DUO CONTACT buc
TERMOSISTEM

3 Amorsa BETONKONTAKT (20kg) buc


4 Tencuiala DUO TOP 2R cul 0198 (30kg) buc
5 Tencuiala MOSAIKTOP 314 25 KG buc
6 Grund Universal 25KG buc
7 Plasa fibra de sticla 145 g/ 50 mp buc
8 Dibluri termosistem 160 mm buc
9 Profil colt PVC cu plasa - 2.5m buc
10 Profil colt picurator - 2.5m buc
11 CT 84 Spuma poliuretanica polistiren (850ml) buc
12 Manopera termosistem mp
TOTAL TERMOSISTEM (lei fara TVA):
TOTAL TERMOSISTEM (euro fara TVA):
Obiectiv:
Adresa:
Obiectul:
Categoria de lucrari:

egorii de lucrari cu

SECTIUNE FINANCIARA
4 5 4x5 1
Cantitate Pret/U.M. Valoare Totala Nr. Crt.

1,088.67 43.70 47,574.73


293.94 15.00 4,409.10 2

TERMOSISTEM
32.66 152.00 4,964.32 3
136.08 125.00 17,010.42 4
359.26 225.00 80,833.50 5
13.06 152.00 1,985.73 6
1,877.95 90.00 169,015.50 7
8,165.00 0.24 1,959.60 8
850.00 2.75 2,337.50 9
50.00 7.50 375.00 10
50.00 28.00 1,400.00 11
1,633.00 35.00 57,155.00 12
SISTEM (lei fara TVA): 389,020.40
TEM (euro fara TVA): 83,660.30
CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL

BLOC C2 , S+P+4E
TERMOSISTEM

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
2 3 4
Capitolul de lucrari U.M. Cantitate

Polistiren expandat EPS 80 d=15 cm bax(1.5mp) 782.00


Adeziv placi termoizolante 25KG DUO CONTACT buc 211.14
Amorsa BETONKONTAKT (20kg) buc 23.46
Tencuiala DUO TOP 2R cul 0198 (30kg) buc 97.75
Tencuiala MOSAIKTOP 314 25 KG buc 258.06
Grund Universal 25KG buc 9.38
Plasa fibra de sticla 145 g/ 50 mp buc 1,348.95
Dibluri termosistem 160 mm buc 5,865.00
Profil colt PVC cu plasa - 2.5m buc 850.00
Profil colt picurator - 2.5m buc 50.00
CT 84 Spuma poliuretanica polistiren (850ml) buc 50.00
Manopera termosistem mp 1,173.00
TOTAL TERMOSISTEM (lei fara TVA):
TOTAL TERMOSISTEM (euro fara TVA):
ucrari

SECTIUNE FINANCIARA
5 4x5
Pret/U.M. Valoare Totala

43.70 34,173.40
15.00 3,167.10
152.00 3,565.92
125.00 12,218.75
225.00 58,063.50
152.00 1,426.37
90.00 121,405.50
0.24 1,407.60
2.75 2,337.50
7.50 375.00
28.00 1,400.00
35.00 41,055.00
280,595.64
60,343.15
Obiectiv: CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL
Adresa:
Obiectul: BLOC C1, S+P+6E
Categoria de lucrari: TAMPLARIE

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
1 2
Nr. Crt. Capitolul de lucrari

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
SUBSOL

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara metalica pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara pentru dormitor
7 Usa interioara pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


Spatiu comercial 1

1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


Parter

3 Mastic SIKAFLEX maro


4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


Spatiu comercial 2

1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


Parter

3 Mastic SIKAFLEX maro


4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


patiu comercial 3

1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


Parter
Spatiu comercial 3
Parter
3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 11 Etaj 1

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

1 Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 12 Etaj 1

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 13 Etaj 1

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 14 Etaj 1

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 15 Etaj 1

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


Ap. 15 Etaj 1
3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 16 Etaj 1

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

1 Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 17 Etaj 2

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 18 Etaj 2

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 19 Etaj 2

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 20 Etaj 2

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


Ap. 20 Etaj 2
3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 21 Etaj 2

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

1 Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 22 Etaj 2

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 23 Etaj 3

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 24 Etaj 3

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 25 Etaj 3

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


Ap. 25 Etaj 3
3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 26 Etaj 3

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
TAMPLARIE

6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie


7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing

1 Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 27 Etaj 3

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 28 Etaj 3

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 29 Etaj 4

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 30 Etaj 4

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


Ap. 30 Etaj 4
3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 31 Etaj 4

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing

1 Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 32 Etaj 4

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 33 Etaj 4

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 34 Etaj 4

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 35 Etaj 5

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


Ap. 35 Etaj 5
3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
#REF! Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
#REF! Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie
#REF! Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 36 Etaj 5

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

1 Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 37 Etaj 5

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 38 Etaj 5

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 39 Etaj 5

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 40 Etaj 5

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


Ap. 40 Etaj 5
3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 41 Etaj 6

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

1 Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 42 Etaj 6

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 43 Etaj 6

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 44 Etaj 6

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 45 Etaj 6

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


Ap. 45 Etaj 6
3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera
Ap. 46 Etaj 6

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri


3 Mastic SIKAFLEX maro
4 Banda butilica
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+bucatarie
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie
TOTAL TAMPLARIE (lei fa
TOTAL TAMPLARIE (euro fa
Obiectiv:
Adresa:
Obiectul:
Categoria de lucrari:

gorii de lucrari

SECTIUNE FINANCIARA
3 4 5 4x5
U.M. Cantitate Pret/U.M. Valoare Totala

mp - 342.00 -

SUBSOL
ml - 69.75 -
buc - 38.60 -
ml - 19.49 -
buc - 1,000.00 -
buc - 849.00 -
buc - 849.00 -

mp 7.61 342.00 2,603.99

Ap. 1 Parter
ml 5.40 69.75 376.65
buc 1.00 38.60 38.60
ml 5.40 3.89 21.01
buc - 1,000.00 -
buc - 849.00 -
buc - 849.00 -

mp 7.61 342.00 -
Ap. 2 Parter

ml 5.40 69.75 376.65


buc 1.00 38.60 -
ml 5.40 19.49 -
buc - 1,000.00 -
buc - 849.00 -
buc - 849.00 -

mp 8.04 342.00 2,748.65


Ap. 3 Parter

ml 5.70 69.75 397.58


Ap. 3 Parter
buc 1.00 38.60 38.60
ml 5.70 3.89 22.17
buc - 1,000.00 -
buc - 849.00 -
buc - 849.00 -

mp 3.81 342.00 1,301.99

Ap. 4 Parter
ml 2.70 69.75 188.33
buc 1.00 38.60 38.60
ml 2.70 3.89 10.50
buc 1.00 1,512.61 1,512.61
buc 1.00 849.00 849.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 14.14 342.00 4,835.03

Ap. 5 Parter
ml 8.75 69.75 610.31
buc 1.00 38.60 38.60
ml 8.75 3.89 34.04
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 3.00 849.00 2,547.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 10.51 342.00 3,594.08

Ap. 6 Parter
ml 4.90 69.75 341.78
buc 1.00 38.60 38.60
ml 4.90 3.89 19.06
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 10.51 342.00 3,594.08


Ap. 11 Etaj 1

ml 4.90 69.75 341.78


buc 1.00 38.60 38.60
ml 4.90 3.89 19.06
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 11.18 342.00 3,822.36


Ap. 12 Etaj 1

ml 6.65 69.75 463.84


Ap. 12 Etaj 1
buc 1.00 38.60 38.60
ml 6.65 3.89 25.87
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 7.61 342.00 2,603.99

Ap. 13 Etaj 1
ml 5.40 69.75 376.65
buc 1.00 38.60 38.60
ml 5.40 3.89 21.01
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 3.81 342.00 1,301.99

Ap. 14 Etaj 1
ml 2.70 69.75 188.33
buc 1.00 38.60 38.60
ml 2.70 3.89 10.50
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 1.00 849.00 849.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 14.14 342.00 4,835.03

Ap. 15 Etaj 1
ml 8.75 69.75 610.31
buc 1.00 38.60 38.60
ml 8.75 3.89 34.04
buc 1.00 1,512.61 1,512.61
buc 3.00 849.00 2,547.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 10.51 342.00 3,594.08


Ap. 16 Etaj 1

ml 4.90 69.75 341.78


buc 1.00 38.60 38.60
ml 4.90 3.89 19.06
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 10.51 342.00 3,594.08


Ap. 17 Etaj 2

ml 4.90 69.75 341.78


Ap. 17 Etaj 2
buc 1.00 38.60 38.60
ml 4.90 3.89 19.06
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 11.18 342.00 3,822.36

Ap. 18 Etaj 2
ml 6.65 69.75 463.84
buc 1.00 38.60 38.60
ml 6.65 3.89 25.87
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 7.61 342.00 2,603.99

TAMPLARIE

Ap. 19 Etaj 2
ml 5.40 69.75 376.65
buc 1.00 38.60 38.60
ml 5.40 3.89 21.01
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 3.81 342.00 1,301.99

Ap. 20 Etaj 2
ml 2.70 69.75 188.33
buc 1.00 38.60 38.60
ml 2.70 3.89 10.50
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 1.00 849.00 849.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 14.14 342.00 4,835.03


Ap. 21 Etaj 2

ml 8.75 69.75 610.31


buc 1.00 38.60 38.60
ml 8.75 3.89 34.04
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 3.00 849.00 2,547.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 10.51 342.00 3,594.08


Ap. 22 Etaj 2

ml 4.90 69.75 341.78


Ap. 22 Etaj 2
buc 1.00 38.60 38.60
ml 4.90 3.89 19.06
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 10.51 342.00 3,594.08

Ap. 23 Etaj 3
ml 4.90 69.75 341.78
buc 1.00 38.60 38.60
ml 4.90 3.89 19.06
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 11.18 342.00 3,822.36

Ap. 24 Etaj 3
ml 6.65 69.75 463.84
buc 1.00 38.60 38.60
ml 6.65 3.89 25.87
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 7.61 342.00 2,603.99

Ap. 25 Etaj 3
ml 5.40 69.75 376.65
buc 1.00 38.60 38.60
ml 5.40 3.89 21.01
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 3.81 342.00 1,301.99


Ap. 26 Etaj 3

ml 2.70 69.75 188.33


buc 1.00 38.60 38.60
ml 2.70 3.89 10.50
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 1.00 849.00 849.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 14.14 342.00 4,835.03


Ap. 27 Etaj 3

ml 8.75 69.75 610.31


Ap. 27 Etaj 3
buc 1.00 38.60 38.60
ml 8.75 3.89 34.04
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 3.00 849.00 2,547.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 10.51 342.00 3,594.08

Ap. 28 Etaj 3
ml 4.90 69.75 341.78
buc 1.00 38.60 38.60
ml 4.90 3.89 19.06
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 10.51 342.00 3,594.08

Ap. 29 Etaj 4
ml 4.90 69.75 341.78
buc 1.00 38.60 38.60
ml 4.90 3.89 19.06
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 11.18 342.00 3,822.36

Ap. 30 Etaj 4
ml 6.65 69.75 463.84
buc 1.00 38.60 38.60
ml 6.65 3.89 25.87
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 7.61 342.00 2,603.99


Ap. 31 Etaj 4

ml 5.40 69.75 376.65


buc 1.00 38.60 38.60
ml 5.40 3.89 21.01
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 3.81 342.00 1,301.99


Ap. 32 Etaj 4

ml 2.70 69.75 188.33


Ap. 32 Etaj 4
buc 1.00 38.60 38.60
ml 2.70 3.89 10.50
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 1.00 849.00 849.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 14.14 342.00 4,835.03

Ap. 33 Etaj 4
ml 8.75 69.75 610.31
buc 1.00 38.60 38.60
ml 8.75 3.89 34.04
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 3.00 849.00 2,547.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 10.51 342.00 3,594.08

Ap. 34 Etaj 4
ml 4.90 69.75 341.78
buc 1.00 38.60 38.60
ml 4.90 3.89 19.06
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 10.51 342.00 3,594.08

ml 4.90 69.75 341.78


buc 1.00 38.60 38.60
ml 4.90 3.89 19.06
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 11.18 342.00 3,822.36

ml 6.65 69.75 463.84


buc 1.00 38.60 38.60
ml 6.65 3.89 25.87
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 7.61 342.00 2,603.99

ml 5.40 69.75 376.65


buc 1.00 38.60 38.60
ml 5.40 3.89 21.01
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 3.81 342.00 1,301.99

ml 2.70 69.75 188.33


buc 1.00 38.60 38.60
ml 2.70 3.89 10.50
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 1.00 849.00 849.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 14.14 342.00 4,835.03

ml 8.75 69.75 610.31


buc 1.00 38.60 38.60
ml 8.75 3.89 34.04
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 3.00 849.00 2,547.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 10.51 342.00 3,594.08

ml 4.90 69.75 341.78


buc 1.00 38.60 38.60
ml 4.90 3.89 19.06
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 10.51 342.00 3,594.08

ml 4.90 69.75 341.78


buc 1.00 38.60 38.60
ml 4.90 3.89 19.06
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 2.00 849.00 1,698.00

mp 11.18 342.00 3,822.36

ml 6.65 69.75 463.84


buc 1.00 38.60 38.60
ml 6.65 3.89 25.87
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 1.00 849.00 849.00

mp 7.61 342.00 2,603.99

ml 5.40 69.75 376.65


buc 1.00 38.60 38.60
ml 5.40 3.89 21.01
buc 1.00 1,000.00 1,000.00
buc 2.00 849.00 1,698.00
buc 1.00 849.00 849.00
TAL TAMPLARIE (lei fara TVA): 285,235.13
L TAMPLARIE (euro fara TVA): 61,340.89
CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL

BLOC C2, S+P+4E


TAMPLARIE

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
1 2 3 4
Nr. Crt. Capitolul de lucrari U.M. Cantitate

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera mp
-

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml -


3 Mastic SIKAFLEX maro buc -
4 Banda butilica ml -
5 Usa interioara metalica pentru intrarea in apartament buc -
6 Usa interioara pentru dormitor buc -
7 Usa interioara pentru baie buc -

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 5.08
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 3.60


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 3.60
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie buc 1.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing buc 2.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera mp
8.88

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 6.30


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 6.30
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+bucatarie buc 2.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 1.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 10.15
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 7.20


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 7.20
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+bucatarie buc 2.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 1.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 3.81
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 2.70


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 2.70
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie buc 1.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 1.00

1 Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu mp 11.42


geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 9.90


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 9.90
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+bucatarie buc 3.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 2.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 5.08
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 3.60


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 3.60
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie buc 1.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing buc 2.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 1.13
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 1.80


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 1.80
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie buc 1.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 1.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 12.23
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 7.40


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 7.40
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 3.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing buc 3.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 4.09
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 2.90


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 2.90
#REF! Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
#REF! Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 2.00
#REF! Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing buc 2.00

1 Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu mp 4.09


geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 2.90


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 2.90
#REF! Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
#REF! Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 2.00
#REF! Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing buc 2.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 11.50
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 7.40


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 7.40
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 3.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 3.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 2.54
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 1.80


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 1.80
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie buc 1.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 1.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 1.13
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 1.80


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 1.80
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie buc 1.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 1.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 12.23
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 7.40


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 7.40
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 3.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing buc 3.00

1 Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu mp 4.09


geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 2.90


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 2.90
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 2.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing buc 2.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 4.09
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 2.90


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 2.90
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 2.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing buc 2.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 11.50
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 7.40


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 7.40
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 3.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 3.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 2.54
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 1.80


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 1.80
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie buc 1.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 1.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 1.13
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 1.80


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 1.80
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie buc 1.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 1.00

1 Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu mp 12.23


geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 7.40


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 7.40
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 3.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing buc 3.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 4.09
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 2.90


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 2.90
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 2.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing buc 2.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 4.09
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 2.90


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 2.90
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 2.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing buc 2.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 11.50
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 7.40


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 7.40
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 3.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 3.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 2.54
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 1.80


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 1.80
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie buc 1.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 1.00

1 Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu mp 1.13


geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 1.80


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 1.80
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie buc 1.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 1.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 12.23
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 7.40


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 7.40
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 3.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing buc 3.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 4.09
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 2.90


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 2.90
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 2.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing buc 2.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 4.09
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 2.90


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 2.90
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 2.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie+dressing buc 2.00

Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu


1 mp 11.50
geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 7.40


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 7.40
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru dormitor+ bucatarie buc 3.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 3.00

1 Tamplarie exterioara cu profil din PVC SCHUCO CORONA CT 70 mm cu mp 2.54


geam termoizolant tripan configuratie 4S-Float-Lowe inclusiv manopera

2 Glafuri exterioare din tabla+manopera fixare glafuri ml 1.80


3 Mastic SIKAFLEX maro buc 1.00
4 Banda butilica ml 1.80
5 Usa interioara din lemn stratificat pentru intrarea in apartament buc 1.00
6 Usa interioara din lemn stratificat pentru bucatarie buc 1.00
7 Usa interioara din lemn stratificat pentru baie buc 1.00

TOTAL TAMPLARIE (lei fara TVA):

TOTAL TAMPLARIE (euro fara TVA):


SECTIUNE FINANCIARA
5 4x5
Pret/U.M. Valoare Totala

342.00 -

69.75 -
38.60 -
19.49 -
1,000.00 -
849.00 -
849.00 -

342.00 1,735.99

69.75 251.10
38.60 38.60
3.89 14.00
1,000.00 1,000.00
849.00 849.00
849.00 1,698.00

342.00 3,037.99

69.75 439.43
38.60 38.60
3.89 24.51
1,000.00 1,000.00
849.00 1,698.00
849.00 849.00

342.00 3,471.98

69.75 502.20
38.60 38.60
3.89 28.01
1,000.00 1,000.00
849.00 1,698.00
849.00 849.00

342.00 1,301.99

69.75 188.33
38.60 38.60
3.89 10.50
1,000.00 1,000.00
849.00 849.00
849.00 849.00

342.00 3,905.98

69.75 690.53
38.60 38.60
3.89 38.51
1,000.00 1,000.00
849.00 2,547.00
849.00 1,698.00

342.00 1,735.99

69.75 251.10
38.60 38.60
3.89 14.00
1,000.00 1,000.00
849.00 849.00
849.00 1,698.00

342.00 385.78

69.75 125.55
38.60 38.60
3.89 7.00
1,000.00 1,000.00
849.00 849.00
849.00 849.00

342.00 4,184.03

69.75 516.15
38.60 38.60
3.89 28.79
1,000.00 1,000.00
849.00 2,547.00
849.00 2,547.00

342.00 1,398.44

69.75 202.28
38.60 38.60
3.89 11.28
1,000.00 1,000.00
849.00 1,698.00
849.00 1,698.00

342.00 1,398.44

69.75 202.28
38.60 38.60
3.89 11.28
1,000.00 1,000.00
849.00 1,698.00
849.00 1,698.00

342.00 3,931.63

69.75 516.15
38.60 38.60
3.89 28.79
1,000.00 1,000.00
849.00 2,547.00
849.00 2,547.00

342.00 868.00

69.75 125.55
38.60 38.60
3.89 7.00
1,000.00 1,000.00
849.00 849.00
849.00 849.00

342.00 385.78

69.75 125.55
38.60 38.60
3.89 7.00
1,000.00 1,000.00
849.00 849.00
849.00 849.00

342.00 4,184.03

69.75 516.15
38.60 38.60
3.89 28.79
1,000.00 1,000.00
849.00 2,547.00
849.00 2,547.00

342.00 1,398.44

69.75 202.28
38.60 38.60
3.89 11.28
1,000.00 1,000.00
849.00 1,698.00
849.00 1,698.00

342.00 1,398.44

69.75 202.28
38.60 38.60
3.89 11.28
1,000.00 1,000.00
849.00 1,698.00
849.00 1,698.00

342.00 3,931.63

69.75 516.15
38.60 38.60
3.89 28.79
1,000.00 1,000.00
849.00 2,547.00
849.00 2,547.00

342.00 868.00

69.75 125.55
38.60 38.60
3.89 7.00
1,000.00 1,000.00
849.00 849.00
849.00 849.00

342.00 385.78

69.75 125.55
38.60 38.60
3.89 7.00
1,000.00 1,000.00
849.00 849.00
849.00 849.00

342.00 4,184.03

69.75 516.15
38.60 38.60
3.89 28.79
1,000.00 1,000.00
849.00 2,547.00
849.00 2,547.00

342.00 1,398.44

69.75 202.28
38.60 38.60
3.89 11.28
1,000.00 1,000.00
849.00 1,698.00
849.00 1,698.00

342.00 1,398.44

69.75 202.28
38.60 38.60
3.89 11.28
1,000.00 1,000.00
849.00 1,698.00
849.00 1,698.00

342.00 3,931.63

69.75 516.15
38.60 38.60
3.89 28.79
1,000.00 1,000.00
849.00 2,547.00
849.00 2,547.00

342.00 868.00

69.75 125.55
38.60 38.60
3.89 7.00
1,000.00 1,000.00
849.00 849.00
849.00 849.00

342.00 385.78

69.75 125.55
38.60 38.60
3.89 7.00
1,000.00 1,000.00
849.00 849.00
849.00 849.00

342.00 4,184.03

69.75 516.15
38.60 38.60
3.89 28.79
1,000.00 1,000.00
849.00 2,547.00
849.00 2,547.00

342.00 1,398.44

69.75 202.28
38.60 38.60
3.89 11.28
1,000.00 1,000.00
849.00 1,698.00
849.00 1,698.00

342.00 1,398.44

69.75 202.28
38.60 38.60
3.89 11.28
1,000.00 1,000.00
849.00 1,698.00
849.00 1,698.00

342.00 3,931.63

69.75 516.15
38.60 38.60
3.89 28.79
1,000.00 1,000.00
849.00 2,547.00
849.00 2,547.00

342.00 868.00

69.75 125.55
38.60 38.60
3.89 7.00
1,000.00 1,000.00
849.00 849.00
849.00 849.00

202,228.73

43,490.05
Obiectiv: CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL
Adresa:
Obiectul: BLOC C1, S+P+6E
Categoria de lucrari: HIDROIZOLATII TERASĂ NECIRCULABILĂ

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
1 2 3
Nr. Crt. Capitolul de lucrari U.M.
2 MEMBRANA PVC ARMATA, SIKAPLAN 15 G mp
3 Folie bariera de vapori mp
4 Sorturi speciale din tabla caserata PVC mp
5 Coltar int/ext ml
6 Material marunt - suruburi div, talere fixare buc
7 Panou termoizolant mp
8 Gura scurgere buc
9 Manopera hidroizolatie completa buc
TOTAL HIDROIZOLATII SI ACOPERIS (lei fara TVA):
TOTAL HIDROIZOLATII SI ACOPERIS (euro fara TVA):
Obiectiv:
Adresa:
Obiectul:
Categoria de lucrari:

orii de lucrari cu c

SECTIUNE FINANCIARA
4 5 4x5 1
Cantitate Pret/U.M. Valoare Totala Nr. Crt.
322.00 35.88 11,553.36 2
322.00 5.98 1,925.56 3
160.00 14.49 2,318.40 4
97.01 5.58 541.32 5
1.00 367.35 367.35 6
322.00 60.40 19,448.80 7
2.00 87.83 175.66 8
1.00 2,400.00 2,400.00 9
: 38,730.45 TOTAL HIDROI
): 8,329.13 TOTAL HIDROIZ
CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL

BLOC C2, S+P+4E


HIDROIZOLATII TERASĂ NECIRCULABILĂ

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA


2 3 4 5
Capitolul de lucrari U.M. Cantitate Pret/U.M.
MEMBRANA PVC ARMATA, SIKAPLAN 15 G mp 310.00 35.88
Folie bariera de vapori mp 310.00 5.98
Sorturi speciale din tabla caserata PVC mp 155.00 14.49
Coltar int/ext ml 102.47 5.58
Material marunt - suruburi div, talere fixare buc 1.00 367.35
Panou termoizolant mp 310.00 60.40
Gura scurgere buc 2.00 87.83
Manopera hidroizolatie completa buc 1.00 2,400.00
TOTAL HIDROIZOLATII SI ACOPERIS (lei fara TVA): 37,461.3
TOTAL HIDROIZOLATII SI ACOPERIS (euro fara TVA): 8,056.20
ECTIUNE FINANCIARA
4x5
Valoare Totala
11,122.80
1,853.80
2,245.95
571.78
367.35
18,724.00
175.66
2,400.00
37,461.34
Obiectiv: CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL
Adresa:
Obiectul: BLOC C1 , S+P+6E
Categoria de lucrari: LIFT

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA
1 2 3
Nr. Crt. Capitolul de lucrari U.M.

1 buc
LIFT Lift SCHINDLER (vezi specificatii tehnice) + manopera montaj
2 Inspectie tehnica buc
TOTAL LIFT (lei fara TVA):
Obiectiv:
Adresa:
Obiectul:
Categoria de lucrari:

gorii de lucrari cu canti

SECTIUNE FINANCIARA
4 5 4x5 1
Cantitate Pret/U.M. Valoare Totala Nr. Crt.

1.00 96,952.50 96,952.50 1


LIFT
1.00 750.00 750.00 2
AL LIFT (lei fara TVA): 97,702.50
CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL

BLOC C2 , S+P+4E
LIFT

DEVIZ
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA


2 3 4 5
Capitolul de lucrari U.M. Cantitate Pret/U.M.

buc 1.00 96,952.50


Lift SCHINDLER (vezi specificatii tehnice) + manopera montaj
Inspectie tehnica buc 1.00 750.00
TOTAL LIFT (lei fara TVA): 97,702.50
ECTIUNE FINANCIARA
4x5
Valoare Totala

96,952.50

750.00
DEVIZ ESTIMATIV CENTRALIZAT INSTALATII BLOC C1

NR CRT DENUMIRE ARTICOL UM CANT

1 INSTALATIE SANITARA, ALIM APA, TERMICA BC 42.00

inclusiv montaj obiecte sanitare, radiatoare


2 INSTALATIE ELECTRICA BC 42.00

inclusiv montaj aparataj


3 INSTALATIE GAZ BC 42.00

inclusiv coloana scara


4 PUNCT TERMIC BC 1.00
LOC C1 DEV

PU MAT VAL MAT NR CRT


PU MAN VAL MAN
TOTAL

5300.00 222600.00 1
1500.00 63000.00
TOTAL 285600.00
2900.00 121800.00 2
1900.00 79800.00
TOTAL 201600.00
820.00 34440.00 3
700.00 29400.00
TOTAL 63840.00
110000.00 110000.00 4
4000.00 4000.00
TOTAL 114000.00

488840.00
176200.00 EURO
TOTAL RON 665040.00 4.63 € 143,637.15
DEVIZ ESTIMATIV CENTRALIZAT INSTALATII BLOC C2

DENUMIRE ARTICOL UM CANT PU MAT


PU MAN
TOTAL

INSTALATIE SANITARA, ALIM APA, TERMICA BC 30.00 5000.00


1500.00
inclusiv montaj obiecte sanitare, radiatoare TOTAL
INSTALATIE ELECTRICA BC 30.00 2800.00
1900.00
inclusiv montaj aparataj TOTAL
INSTALATIE GAZ BC 30.00 700.00
700.00
inclusiv coloana scara TOTAL
PUNCT TERMIC BC 1.00 80000.00
4000.00
TOTAL

TOTAL RON
VAL MAT
VAL MAN

150000.00
45000.00
195000.00
84000.00
57000.00
141000.00
21000.00
21000.00
42000.00
80000.00
4000.00
84000.00

335000.00
127000.00 EURO
462000.00 4.63 € 99,784.02

S-ar putea să vă placă și