Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Tehnic DECEBAL

Drobeta Turnu Severin


Prof. Cristina Căvescu
Lucrare scrisă Sem. I Varianta 1
Măsurări electrice şi electronice
Clasa a XI-a
SUBIECTUL I

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5), scrieţi litera corespunzătoare răspunsului
corect: 10p.
1. La punţile de curent alternativ sunt necesare:
a. un element de reglaj
b. două elemente de reglaj
c. trei elemente de reglaj
2.Unitatea de măsură a reactanţei inductive este:
a. henry b. farad c. ohm
3. Între tipurile de puteri din c.a. există următoarea relaţie:
a. S=P+Q b. S2=P2+Q2 c. S2=P2-Q2
4. Pentru evitarea regimului de avarie, transformatoarele de curent trebuie să aibă secundarul:
a. montat la impedanţe mici
b. în gol
c. în zig-zag
5. Unitatea de măsură pentru puterea electrică în S.I. este:
a. voltul b. amperul c. wattul

SUBIECTUL II
1.În coloana A sunt enumerate tipuri de punţi, iar în coloana B sunt enumerate elemente de
circuit ce pot fi măsurate cu acestea. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B: 6p.
A B
1. Puntea Wheatstone a. condensatoare cu pierderi mici
2. Puntea Maxwell b. rezistoare
3. Puntea Sauty c. tranzistoare
d. bobine cu factor de calitate mic
2. Scrieţi relaţia de calcul a constantei wattmetrului şi unitatea ei de măsură şi explicaţi
simbolurile care intervin în relaţie. 6p.

SUBIECTUL III

1. Un transformator de măsurat de curent este conectat într-un circuit alimentat la tensiune


alternativă cu valoarea efectivă de 240V, circuit ce conţine un consumator cu impedanţa de 12Ω.
Ştiind că transformatorul de curent este de tip cleşte şi prezintă în înfăşurarea secundară 80 de
spire, se cere:
a) Determinaţi intensităţile curenţilor din cele două înfăşurări ale transformatorului.
b) Reprezentaţi schema de montaj a transformatorului de măsurat de curent (notaţi corespunzător bornele
transformatorului). 13p.
2. Un aparat magnetoelectric are Ia = 16 mA şi rezistenţa proprie de ra=8 Ω.
a. Determinaţi tensiunea Ua la bornele aparatului dacă acesta se foloseşte ca voltmetru.
b. Calculaţi rezistenţa adiţională necesară pentru a putea măsura cu acest aparat o tensiune de
100 V.
c. Reprezentaţi schema voltmetrului cu rezistenţă adiţională şi determinaţi care este rezistenţa totală a aparatului.
17p.
3. Într-o punte Maxwell, se montează rezistenţele fixe R1 =2Ω, R 3= 4 Ω iar condiţia de echilibru se obţine
pentru R2 =0,1 Ω şi C2 =10μF la frecvenţă de 50 Hz.
a. Reprezentaţi schema punţii
b. Scrieţi condiţia de echilibru
c. Calculaţi Rx , Lx ,Q (factor de calitate) 18p

Notă
1. Timp de lucru 2 ore
2. Se acordă din oficiu 30 puncte
Colegiul Tehnic DECEBAL
Drobeta Turnu Severin
Prof. Cristina Căvescu
Lucrare scrisă Sem. I Varianta 2
Măsurări electrice şi electronice
Clasa a XI-a
SUBIECTUL I

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
10p.

1. Unitatea de măsură pentru puterea electrică în S.I. este:


a. voltul b. amperul c. wattul
2. La punţile de curent alternativ sunt necesare:
a. trei elemente de reglaj
b. un element de reglaj
c. două elemente de reglaj
3. Între tipurile de puteri din c.a. există următoarea relaţie:
a. S=P+Q b. S2=P2+Q2 c. S2=P2-Q2
4. Pentru evitarea regimului de avarie, transformatoarele de curent trebuie să aibă secundarul:
a. montat la impedanţe mici
b. în gol
c. în zig-zag
5.Unitatea de măsură a reactanţei inductive este:
a. farad b. ohm c. henry

SUBIECTUL II
1.În coloana A sunt enumerate tipuri de punţi, iar în coloana B sunt enumerate elemente de
circuit ce pot fi măsurate cu acestea. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B: 6p.
A B
1. Puntea Sauty a. rezistoare
2. Puntea Wheatstone b. condensatoare cu pierderi mici
3. Puntea Maxwell c. bobine cu factor de calitate mic
d. tranzistoare

2. Scrieţi relaţia de calcul a constantei wattmetrului şi unitatea ei de măsură şi explicaţi


simbolurile care intervin în relaţie. 6p.
SUBIECTUL III

1. Un aparat magnetoelectric are Ia = 20 mA şi rezistenţa proprie de ra=2 Ω.


a. Determinaţi tensiunea Ua la bornele aparatului dacă acesta se foloseşte ca voltmetru.
b. Calculaţi rezistenţa adiţională necesară pentru a putea măsura cu acest aparat o tensiune de
100 V.
c. Reprezentaţi schema voltmetrului cu rezistenţă adiţională şi determinaţi care este rezistenţa totală a aparatului.
17p.
2. Într-o punte Maxwell, se montează rezistenţele fixe R1 =5Ω, R 3= 10 Ω iar condiţia de echilibru se obţine
pentru R2 =0,4 Ω şi C2 =25μF la frecvenţă de 50 Hz.
a. Reprezentaţi schema punţii
b. Scrieţi condiţia de echilibru
c. Calculaţi Rx , Lx ,Q (factor de calitate) 18p
3. Un transformator de măsurat de curent este conectat într-un circuit alimentat la tensiune
alternativă cu valoarea efectivă de 180V, circuit ce conţine un consumator cu impedanţa de 8Ω.
Ştiind că transformatorul de curent este de tip cleşte şi prezintă în înfăşurarea secundară 120 de
spire, se cere:
a) Determinaţi intensităţile curenţilor din cele două înfăşurări ale transformatorului.
b) Reprezentaţi schema de montaj a transformatorului de măsurat de curent (notaţi corespunzător bornele
transformatorului). 13p.

Notă
1. Timp de lucru 2 ore
2. Se acordă din oficiu 30 puncte