Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA SUPORT 1.

2 - Ampermetrul

Ampermetrul este un mijloc de măsurare folosit pentru măsurarea intensităţii


curentului electric. Ampermetrul poate fi analogic sau digital.

Schema unui ampermetru A

- Conectarea ampermetrului în circuit

A
rA

SURSĂ CONSUMATOR

Fig. 2.1. Conectarea corectă a


ampermetrului în circuit

Ampermetrul se conectează în serie cu circuitul. Prin introducerea


ampermetrului în circuit se produc erori sistematice de metodă prin faptul că
ampermetrul are o rezistenţă internă proprie notată cu r A . Pentru ca erorile făcute în
măsurări să fie cât mai mici, trebuie ca rA << R, rezistenţa circuitului.
În practică rA ≤ Ω sau zeci Ω.

În cazul conectării greşite a ampermetrului


în circuit, adică în paralel cu circuitul,
SURSĂ A CONSUMATOR
curentul prin ampermetru creşte foarte
mult ceea ce poate duce la deteriorarea
sau chiar distrugerea aparatului.
Fig. 2.2. Conectarea greşită a
ampermetrului în circuit

Observaţie : Este interzis a se conecta ampermetrul în paralel în circuit.


- Ampermetre de curent continuu

Ampermetrul se conectează în serie cu circuitul. Sursa este de curent continuu


(baterie) iar consumatorul este un rezistor R.

+ -
A

+
R
E -

Fig. 2.3. Ampermetru de curent


continuu

Se va respecta polaritatea curentului continuu adică plusul sursei se va


conecta la plusul ampermetrului şi minusul sursei se va la minusul ampermetrului. În
caz de nerespectare a polarităţii, acul indicator se va deplasa spre zero şi se va
putea rupe.

Ca aparat indicator în curent continuu se va folosi, de regulă, un ampermetru


magnetoelectric.

- Ampermetre de curent alternativ

Ampermetrul se conectează în serie cu circuitul. Sursa este un generator de


semnal alternativ G iar consumatorul este o impedanţă Z (mărime complexă formată
din rezistenţă, inductanţă şi capacitate).
I
A

G
~ Z

Fig. 2.4. Ampermetru de curent


alternativ

2
În curent alternativ nu contează polaritatea bornelor. Ampermetrul măsoară
valoarea efectivă a intensităţii curentului alternativ.

În curent alternativ se poate folosi un ampermetru magnetoelectric asociat cu


un dispozitiv redresor care transformă curentul alternativ în curent continuu. Se poate
folosi un dispozitiv feromagnetic pentru aparate de tablou, pentru curenţi de 1sau 5A.
Pentru valori mari ale curentului alternativ de sute de amperi, se asociază cu şunturi
sau transformatoare de măsură de curent. Ampermetrul electrodinamic are cea mai
bună clasă de precizie.

- Ampermetre cu mai multe domenii de măsurare

Sunt prevăzute cu un selector (comutator) sau cu mai multe borne cu ajutorul


cărora se alege domeniul în funcţie de valoarea curentului ce trebuie măsurat. Pentru
fiecare scară şi domeniu de măsurare, la ampermetrele analogice, se va calcula
constanta scării :

In  A 
CI   ; I = CI·α [A] , unde :
 max  div 

I n – valoarea tensiunii nominale pentru domeniul respectiv


αmax – numărul maxim de diviziuni ale scării gradate
α - numărul de diviziuni arătate de acul indicator

Aplicaţie : Un ampermetru cu In = 10mA în curent continuu are scara α max = 100


diviziuni. Acul indică 57 diviziuni. Ce curent se măsoară ?
10A A A
C10 A   0,1 I  C I    0,1  57div  5,7 A
100div div div

- Extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului cu şunt

Şuntul este o rezistenţă electrică, de obicei de valoare mică, şi care se


montează în paralel pe aparatul de măsurat şi prin care trece o parte din curentul de
măsurat.

Conform legii lui Ohm, putem scrie : U = RS·IS = rA·IA

rA  I A r
rA  I A RS   A
RS   ; I = IA + IS  I  IA I
IS 1
IA IA

3
IA rA
A

I IS Rs

R
U

Fig. 2.5. Ampermetru cu şunt

I
Notăm raportul I  n - numit coeficient de multiplicare sau factor de şuntare care
A

arată de câte ori curentul de măsurat I este mai mare decât curentul nominal al

rA
ampermetrului IA . R S  .
n 1

Aplicaţie : Să se determine rezistenţa unui şunt pentru un ampermetru care are


IA=2mA şi rA=5Ω pentru a măsura un curent I=10mA.

n
I

10 r
 5  ; R S  A 
5
 1,25 .
IA 2 n 1 5 1

Şuntul universal este un ansamblu de rezistenţe conectate între ele în serie şi


care se distribuie fie în serie, fie în paralel cu apartul de măsurat în funcţie de un
comutator care schimbă domeniile de măsurare.