Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de Drept
Departamentul Drept procedural

Lucrarea de laborator nr. 3


Tema: Cercetarea criminalistică a urmelor materiale

Coordonator: Boris Bugai

Nichita Diomid gr. 1602

Chişinău, 2019
I. Metodele și procedeele de căutare, relevare, examinare preliminară, ridicare și ambalare a
urmelor de mâini de la fața locului
Considerații privind formarea urmelor de mâini. Operația complexa de descoperire, relevare,
examinare și ridicare a urmelor de mâini de la fața locului se realizează încă de la începutul
cercetării, în funcție de modul în care s-au format aceste urme.
Urma papilară, indiferent că este a degetelor, a palmei sau a întregii mâini, se formează prin
contactul direct al acesteia, fie cu o suprafață, fie cu un obiect oarecare. În funcție de modul de
formare, ele se pot prezenta astfel:
- urme de mâini statice sau dinamice. Valoarea cea mai marepentru identificarea persoaneio au,
bineînțeles, urmele de mâini statice, întrucât reușesc să redea cu claritate desenul papilar și detaliile
sale caracteristice.
- urme de suprafață sal de adâncime, în funcție de plasticitatea suportului primitor de urmă. De
exemplu, urmele formate în ceară, în plastilina, în vopsea neuscată, etc. se formează în adâncime,
spre deosebire de urmele lăsate pe o suprafață dură, de genul sticlei, care sunt de suprafață.
- urme de mâini vizibile sau latente, întâlnite de regulă, la urmele de suprafață formate prin
stratificare. Urmele de mâini latente, contrar aparențelor, sunt în marea majoritate a cazurilor de o
calitate mai bună decât cele vizibile.

Căutarea şi descoperirea urmelor de mâini se face pe suprafeţele netede, lucioase (sticlă,


porţelan, mobilă ş.a.) dar şi pe alte obiecte, ambalaje (celofan, staniol, hârtie velină ş.a.), întotdeauna
încercând a reconstitui mintal traseul parcurs de infractor la locul faptei şi obiectele pe care acesta
le-ar fi putut atinge. Se folosesc surse de lumină naturală, proiectate sub un unghi de 45 grade, sau
chiar lampa cu radiaţii ultraviolete.

Relevarea urmelor papilare are rolul de a evidenţia urmele latente, de a le face vizibile în scopul
fixării lor şi al ridicării. Relevarea amprentelor se poate realiza prin trei metode diferite: fizice,
chimice şi optice.
- metodele fizice au în vedere fie procedeul prăfuirii (cel mai des utilizat) – aplicarea unui praf
special, contrastant, aflat în trusa criminalistică, aplicare realizată cu ajutorul unei pensule;
procedeul afumării presupune introducerea obiectului purtător de urmă într-o incintă în care se arde
polistiren sau camfor, funinginea aderând la urma de deget; alte tehnici avansate permit chiar
relevarea urmelor aflate pe materiale textile prin marcarea cu izotopi radioactivi;
- metodele chimice presupun folosirea unor vapori de iod, acid fluorhidric sau reactivi chimici,
substanţele alese depinzând de suportul pe care se află urma, precum şi de vechimea acesteia;
- metodele optice presupun utilizarea unei surse de lumină pentru relevarea urmelor, fie că e lumină
din spectrul vizibil (lumina albă), fie că se folosesc radiaţii invizibile (ultraviolete şi infraroşii).

Fixarea. Sub raport procedural, principalul mijloc de fixare a urmelor îl reprezintă procesul-
verbal. Sub raport tehnic criminalistic, fixarea presupune, în primul rand, fotografierea urmelor atât
în cadrul ambianței generale a locului faptei, cât și în calitatea lor de obiecte principale, insistându-
se asupra redării cu claritate a detaliilor caracteristice.

Ridicarea urmelor se realizează, în funcţie de particularităţile acesteia, prin fotografiere, prin


transferarea pe o peliculă adezivă sau chiar prin ridicarea în întregime a obiectului purtător de urmă -
în condiţiile în care acesta este de mici dimensiuni şi este comod transportabil în laborator. În cazul
urmelor de adâncime se pot folosi mulajele.

Ambalarea. Transportarea obiectelor purtătoare de urme impune respectarea unor cerințe de


manipulare și ambalare vizând prevenirea distrugerii sau alterării urmelor. De exemplu, chiar dacă
se poartă mănuși, obiectul se prinde de margini sau de laturile unde, prin natura lucrurilor, se
formează cele mai puține urme. Obiectele purtătoare de urme trebuie să nu fie ridicate înainte de a fi
marcate și fotografiate, aspect esențial sub raport procedural. Ambalarea se realizează în condiții
care să asigure integritatea urmelor, dar și a obiectului. După ambalarea obiectului, coletul se
sigilează cu sigiliul organului judiciar care conduce ancheta. Totodată coletul va purta o etichetă
numerotată și alte mențiuni privind locul, data, conținutul.
II. Fragment de proces-verbal privind cercetarea la fața locului

Fragment de proces-verbal
de cercetare la fața locului

(data întocmirii)

Chișinău Început la ora și min ;


(locul unde se efectuează cercetarea)
Finisat la ora și min ;

Organul de urmărire penală în persoana ofiţerului de urmărire penală din cadrul SUP a IP Centru ,
mun. Chișinău, locotenent major de poliţie XXXXX,

Cu participarea:

- Expert-criminalist, căpitan de poliție XXXX, căruia i-au fost comunicate drepturile şi


obligaţiile prevăzute de art.87 CPP, despre răspunderea pentru refuzul s-au eschivarea de aşi
îndeplini obligaţiile, prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false, conform art.312 -313
CP a fost prevenit.

Expert-criminalist
căpitan de poliție __________________
XXXXX (Semnătura expertului)

- Inspectorul poliției criminale, locotenent major de poliție XXXXX, în conformitate cu


prevederile art. 118 Cod de procedură penală a efectuat cercetarea la faţa locului despre care
fapt, în conformitate cu prevederile art. 124, 260, 261 CPP a întocmit prezentul proces -
verbal.
Inspectorul poliției criminale
locotenent major de poliție ________________
XXXXX (Semnătura )

Prin cercetare s-a constatat:


La locul comiterii infracțiunii, pe str. M. Kogîlniceanu 67, blocul II , auditoriul 118 pe o bucată de
carton care se afla pe masă, situată în paralel cu tabla la o distanță de 1 m, prin plimbarea pe
suprafața dură a acestuia a pulberii magnetice de culoare contrast (roșie) pe bază de fier redus cu
hidrogen, aplicat cu ajutorul pensulei magnetice, unde se presupunea că există amprente papilare, a
fost relevată o urmă digitală latentă. S-a relevat o urmă digitală de suprafațăcu mărimea de 2cm
lățimea și 3 cm lingimea care forma un desen în formă de cercuri. S-a realizat ridicarea acesteia prin
fotografiere și transferarea ulterioară pe o peliculă adezivă cu punerea acesteia intro pungă sigilată
cu numărul T34852.

Fotografia urmei digitale

*În cadrul cercetării au fost utilizate următoarele mijloace tehnico-ştiinţifice:


- Trusa criminalistică universal;
- Aparatul de fotografiat Nikon 9000;
*De la locul faptei au fost ridicate:
1. O urmă digitală , ridicată de peo bucată de carton , introdus într-o pungă polietilenică;

Acestă urmă a fost ridicată în prezența participanțiolor la cercetare. Punga a fost sigilată cu
ștampila nr.127. Pe acestea ambalaje au fost specificate: data, locul și modul de ridicare a urmelor,
confirmate de semnăturile tuturor participanți la cercetare.

*Obiecţiile şi explicaţiile participanţilor: partea participanților obiecții, observațiicu privire la modul


în care s-a efectuat cercetarea la fața locului și cu privire la cele consemnate în procesul-verbal n-au
parvenit.
Expert-criminaist,
căpitan de poliție (semnătura)

Inspectorul poliției criminale, (semnătura)


(semnătura)

Ofiţer de urmărire penală


din cadrul SUP a IP Buiucani, (semnătura)
locotenent major
IV. Ordonanță de dispunere a expertizei dactiloscopice cu formularea întrebărilor expertului
și a îndeplinirii tuturor rubricilor ordonanței.

ORDONANŢĂ
pentru dispunerea efectuării expertizei
dactiloscopică

mun. Chişinău 18.10 2019

Organul de urmărire penală reprezentat de către ofiţerul de urmărire penală a IP Centru al DP


mun. Chişinău, inspector Nichita Diomid, examinînd cauza penală nr. 2017010234,-

A CONSTATAT:
În ziua de 18 octombrie 2019 de pe str. M. Kogîlniceanu 67, blocul II , auditoriul 118
(Cabinetul de criminalistică) au fost sustrase bunuri folosite la procesul de instruire a studenților în
suma de 4000 de lei .
În cadrul cercetării cabinetului , pe masa profesorului pe o bucată de carton, prin plimbarea
pe suprafața dură a acestuia a pulberii magnetice de culoare contrast (roșie) pe bază de fier redus cu
hidrogen, aplicat cu ajutorul pensulei magnetice, unde se presupunea că există amprente papilare, a
fost relevată și ridicată o urmă digitală latentă. Amprenta respectivă a fost fotografiată și ridicată pe
o peliculă adezivă.
În baza celor expuse şi în conformitate cu prevederile articolelor 142, 143, 144 CPP, -

DISPUNE:
1. Efectuarea expertizei dactiloscopice CTC și EJ al Inspectoratului General al Poliției MAI RM.
2. Spre soluţionare experţilor a pune următoarele întrebări:
- Urma prezentată este valabilă pentru identificarea persoanei?
- Dacă da, atunci putea fi creată de cet. A sau de altă persoană?
3. La dispoziţia experţilor a pune:
- Un plic cu pelicula adezivă cu urma papilară ridicată
- Fişele dactiloscopice ale cet.A, precum și ale membrilor familiei sale;
- Copia ordonanţei în cauză.

Ofiţerul superior SUP


a IP Centru al DP mun. Chişinău
Inspector Nichita Diomid

S-ar putea să vă placă și