Sunteți pe pagina 1din 2

M2 PLANIFICAREA ACTIVITATII PROPRII

Prof.Moisă Vica
FIȘĂ DE INFORMARE

APROVIZIONAREA CU MATERII PRIME, MATERIALE, SEMIFABRICATE SI


MATERIALE AUXILIARE,

APROVIZIONAREA reprezintă procesul prin care întreprinderea își procură cele necesare în
procesul de producție, circulație sau pentru consum.

FUNCȚIILE APROVIZIONĂRII sunt:


-stabilirea necesarului de aprovizionat;
-stabilirea furnizorilor;
-contractarea și lansarea comenzilor;
-primirea și recepția mărfurilor.
POLITICA DE APROVIZIONARE
-cu ce cantitate de mărfuri ne aprovizionăm?
-care sunt prețurile acestor mărfuri?
-cum ne alegem furnizorii?
Ce formă de aprovizionare alegem?
FORME DE APROVIZIONARE
-pe măsura apariției nevoilor de consum;
-pe o perioadă determinată;
-anticipată, funcție de conjunctura pieței;
-frecventă cu cantități mici;
-speculativă;
-pentru care există burse de mărfuri.
Materialele textile necesare confecţionării îmbrăcămintei se aprovizionează ritmic, în
funcţie de necesităţile producţiei .
Sortimentul de materiale este variat şi cuprinde atât materiale de bază sub formă de ţesături Și
tricoturi , cât şi materiale auxiliare: căptuşeli, întărituri, aţa de cusut, nasturi etc.
Depozitarea materialelor se face în magazia de materii prime, în care se impune a fi respectate
unele condiţii tehnice
Temperatura 15- 180 C
Umiditatea60 –65 %

Ventilaţia
-Materialele textile se aşează pe rafturi separate în funcţie de tipul acestora ;
-Materialele textile, fiind încadrate în categoria produselor uşor inflamabile, se vor manipula şi depozita
cu deosebită atenţie, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ;
-Baloturile şi sacii cu materiale textile, precum şi deşeurile textile, se vor depozita în stive de maxim 2 m
înălţime – între care se prevăd spaţii de circulaţie de minimum 1 m lăţime, păstrate libere în permanenţă
-În depozit trebuie să se asigure circularea cu uşurinţă liber sau cu cărucioare ;
-Trebuie să se asigure accesibilitatea la toate materialele depozitate ;
-Stivele vor fi amplasate în aşa fel încât să nu blocheze tablourile electrice,uşile de acces şi de evacuare
ale încăperilor, accesul la materialele de intervenţie, în caz de incendiu (hidranţi, panouri cu materiale de
stingere, stingătoare etc.) ;
-Să se asigure iluminarea artificială iar lumina naturală să fie indirectă ;
-Trebuie să fie luate măsuri de prevenire a apariţiei rozătoarelor, moliilor sau altor dăunători ;
-Depozitele se situează cât mai aproape de secţiile de croit ;
-Personalul depozitelor va anunţa conducătorului locului de muncă, orice situaţie deosebită apărută în
desfăşurarea activităţii depozitelor;
-Spaţiile acestor depozite trebuie să corespundă cu volumul de materiale necesare .